Tuesday, November 30, 2010

43. Wikileaks



Nog geen leaks over Israel gelezen !

Nergens een kwaad woord over Israel.

Veel leaks zijn juist gunstig voor Israel.

En schadelijk voor Israel's vijanden.

En schadelijk voor Amerika.

Wie zijn de mensen achter Wikileaks?

Wie bepalen wat er wel en wat er niet gepubliceerd wordt ?

Wikileaks heeft een groep vrijwilligers van 800 personen, zei Francisco van Jole op P&W.

Er wordt een selectie gemaakt: sommige berichten worden niet gepubliceerd.


Het is niet onmogelijk dat andere berichten ter redactie aan het bestand worden toegevoegd. 


We zien de Israel-agenda van Wikileaks doorschemeren:

- Ook Arabische landen willen dat Amerika iets tegen Iran doet.
- Pakistan wordt als boosaardig afgeschilderd, om ook in dat land te kunnen ingrijpen.
- Premier Erdogan  ( Mavi Marmera)  zou 7 bankrekeningen in Zwitserland hebben.


Dat herinnert mij aan de tapes van Osama bin Laden.
Na zijn overlijden op +- 12 dec. 2001 is Osama plotseling niet meer kritisch over Israel.
In feite spreekt hij er nooit meer over.
Behalve zijn linkshandigheid en zijn lange slanke vingers en fijne gelaatstrekken is ook zijn kritiek op Israel verdwenen !

Drie interessante artikelen over Wikileaks: 
In dit Spitfire List meer achtergronden over Wikileaks en Julian Assange's achtergrond. ( Over jeugd en ouders etc.) 

In Counterpunch een enthousiast artikel van niemand minder dan Israel Shamir. Hij gelooft in de oprechtheid van Wikileaks en vind het een heel belangrijke ontwikkeling.  De cables tonen aan hoe machtig Amerika was in de afgelopen 50 jaar. NB: Israel Shamir heeft Wikileaks bezocht en Assange ontmoet. Dat maakt zijn mening extra belangrijk.
In Veterans Today beschrijft Gordon Duff Wikileaks als een sterk wapen van de Zionisten. Nu beheersen ze de Media nog beter. Hij voorspelt dat Israel via oude trucs de Amerikanen zal dwingen om Iran aan te vallen. 
                                                 -------------------------------

Volgens mij is Wikileaks dat nu bijna 4 jaar bestaat gekaapt door joodse infiltranten.
Ze gebruiken het als een middel om de Israelische agenda te propageren.

Ik heb daar totaal geen bewijzen voor.
Maar er is geen land waarover zoveel boeken geschreven zijn als over Israel: over hun manipulatieve trucs, hun enorme lobby, hun gebruik van intimidatie etc.
Dus dat Wikileaks geen enkel vervelend bericht over Israel bevat geeft mij de overtuiging dat zij de zaak onder controle hebben en gebruiken.
Nogmaals:  geen bewijs, alleen aanwijzingen.
                                                                            
                                                    --------------------------------


Webster Tarpley over Wikileaks. ( juli 2010)


Alex Jones in gesprek met Webster Tarpley. Hij denkt dat Wikileaks nu deel uit maakt van de VS-propaganda. Om de oorlog naar Pakistante verplaatsen.

Een medewerker van Obama, Harvard prof. Cass Sunstein schreef in een artikel dat ze de 911 Truth beweging moesten ondermijnen door zich als activisten voor te doen.
Nu valt Assange de 911 Truth aan.
Assange heeft het ook over Osama bin Laden  die in Pakistan zou zijn.

Webster Tarpley:  Wie betaalt deze Assange ?  Hij vliegt rond de wereld.
Assange valt steeds instituties aan. Hij zegt alleen maar: wees transparqant.
Hij is niet tegen oorlog, of tegen de banken etc.
De Wikileaks board is door Cass Sunstein geprezen!

Assange deed goed werk met publicaties over het handboek voor soldaten, en de video over militairen die burgers dood schoten vanuit een helicopter.
Dat geeft hem geloofwaardigheid: deze man vertelt dingen die de overheid niet wil horen !
Maar dat is óók hoe iemand als Sunstein dit project zou aanpakken.
Nu horen we alleen nog maar over de gevaren in Pakistan.

NY Times, The Guardian en Der Spiegel zijn drie kranten die heel dicht bij de overheid staan.
Ze vallen 911 Truthers aan etc.

Assange zou dr. zijn. Gebruikte in een boek ooit het alias 'De Leugenaar."
Wilde in IJsland een vrijstaat voor internetters maken.
Assange heeft zaken gepubliceerd die George Soros erg voordeel gaven.
Webster Tarpley: "You gain credibility wit a lot of good information, and then you can bring in the fake information to manipulate".

De aanval is dus sterk op Pakistan gericht en op Iran.
Men maakt de Irak en Afghanistan oorlog minder prominent, via de Wikileaks.
Wikileaks nieuws is niet zo nieuw:
De grote vraag voor een aanval op Iran kwam al veel eerder van Saudi Arabie en de Golfstaten.
In Aspen colorado vroeg de ambassadeur dan de Emiraten: "Wij willen een aanval op Iran."

                                     -----

Tarpley gaat verder over de internationale politiek:

In 1971 werd er valse informatie geschreven over Vietnam, de Pentagon Papers, zogenaamd door Daniel Ellsburg. Hij is nu nog een held van Links. Maar hij was eerst een havik,en keerde zich toen compleet om, tegen de oorlog.  Hij veroorzaakte een lek van deze info, die in feite allemaal via buitenlandse kranten wel bekend was.
Doel was o.a.:  Nixon verzwakken.
Assange noemt zich de Daniel Ellsberg van zijn tijd.

De Washington Post is spreekbuis van de FED, pro FED,  maar anti-regering.

Volgens Tarpley zijn de bankiers ( Londen / New York) radeloos.
De aanval op de Euro dient er voor om een paniek-vlucht te veroorzaken, zodat de euro zou halveren in waarde.
Een aanval op Iran zou Iran doen besluiten om de olie-transport te blokkeren, waardoor de olie zeer duur wordt.  Dan wordt de vraag naar $$ erg hoog, zegt Tarpley. ( Om olie te kunnen kopen)

In 2007 gaf de Nation Intelligence E. zijn oordeel: Iran heeft GEEN nuclear program.
Maar alles wijst er op dat er binnnekort een National Intelligence E. zal komen dat zegt: er is WEL een kern programma.
Toen Putin nog baas was (2007), was dat ook een drempel voor inval in Iran. Medvedev veel minder.
Petreus versterkt de Neocons.
Hezbolla heeft nu missiles die 300 km vliegen, en gestuurd zijn. ( deterrent)

No comments:

Post a Comment