Sunday, November 07, 2010

14. De wetenschap dient het joods belang, indien nodig.

Zoals Gilad Atzmon en Yeov Shamir al zeiden: de Protocollen van Zion zijn zo akelig goed in hun voorspellingen, dat we rekening met ze moeten houden, of ze nu wel of niet ècht zijn.(*)

In die Protocollen wordt openlijk als werkwijze vermeld dat 'de wetenschap' in dienst moet staan van de joodse wereldheerschappij, danwel om die heerschappij te verwerven.

De strapatsen van Stephen Jay Gould mogen als voorbeeld dienen.
Hij schreef het boek "Mismeasure of man" in 1981, en beweerde toen dat eerdere onderzoekers als Galton de zaak bedonderd hadden.
Volgens Gould zijn alle mensenrassen gelijk en is IQ is niet erfelijk.

In 1996 gaf hij een zgn herziene uitgave uit, maar hij deed net alsof de MRI methode (om schedelinhoud exact te meten) nog niet bestond.
Die metingen hadden al lang Galtons gelijk aangetoond, en het ongelijk van Gould.
Maar daar had hij geen boodschap aan.
( Ik moet het onderwerp herlezen en dan hier een definitief artikel schrijven. Dit doe ik in de haast en uit het blote hoofd. Hier is meer info: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Mismeasure_of_Man )

Maar ja, Gould wordt in de Media opgevoerd en mag zijn bedrog vrijelijk uitdragen.
Zo gaan die dingen.
Natuurlijk wist Gould dat hij de zaak bedonderde, maar het was alles voor het goede doel: om de tribe te helpen. ( Die in zijn ogen natuurlijk eeuwig en onophoudelijk bedreigd wordt door kwaadaardige goyim. )

(*) http://www.gilad.co.uk/writings/defamation-must-be-seen-a-film-review-by-gilad-atzmon.html

No comments:

Post a Comment