Monday, November 29, 2010

42. Islam-aanslagen die weinig met Islam te maken hebben

Beste Cavallo,


(een antwoord op de vragen van Cavallo.  Hij heeft beloofd te antwoorden, maar ik hoor er niets meer van: http://www.welingelichtekringen.nl/engelse-koniklijke-familie-chantable-arabieren-willen-iran-bombarderen-en-andere-leaks.html )

Als je meer over mij wil weten, kijk dan op mijn eerste blogs, in augustus.  Ik ben katholiek opgevoed, maar ben niet gelovig meer.  Mijn moeder werd tijdens de oorlog gepest op school  omdat haar familie als ‘joods’ werd gezien.

Mijn credo is: rücksichtslos de waarheid.
Waarom?  Vrede en veiligheid zijn alleen mogelijk als er rechtvaardigheid is.
En rechtvaardigheid  bereik je alleen als bij ieder mens de werkelijke geschiedenis bekend is.  
Maar machthebbers en overwinnaars zullen altijd de geschiedenis verdraaien in hun voordeel.
Daarom is het zo zinvol om tegendraadse auteurs te lezen.  Mensen die oprecht de waarheid nastreven.  Lees bijvoorbeeld  Feda Utley.  Haar boeken zijn gratis te downloaden , en ze zijn fascinerend. http://www.fredautley.com/
Originele bronnen, zo heet mogelijk van de naald. (Bertrand Russell  op weg naar Londen vanuit St. Petersburg, in een brief aan zijn vriendin: waarom zou hij op dat moment liegen?)
Over het jodendom citeer ik vrijwel uitsluitend joodse auteurs.  Ik geloof niet zo heel erg in self-hating jews.  Dat moet al flink helpen om antisemitische onzin uit te filteren, lijkt mij.   

Nu over jouw onderbouwde feiten.
Waar staan die?
Ik denk dat je dit bedoelt.

Cavallo vraagt mij:  
A-Waarom vinden er zelfmoordaanslagen door Moslims in India, Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Kenya, Somalia, Israel, Malaysia, Armenia, USA , UK, Spanje , Cyprus, Russia.........
B -Waarom vindt er Genocide plaats tegen hulploze donkere mensen in Sudan.
C -Waarom hebben moslims genicide gepleegt tegen Armeniers en Philippijnen.
D -Waarom worden er Boedisten vermoord door moslims in Thailand.
E -Waarom etnische zuiveringen in elk Midden Oosten land 
(Egypt, Iran, Lebanon, Syria, Saudi Arabia, Turkey...

A-Waarom vinden er zelfmoordaanslagen door Moslims in India, Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Kenya, Somalia, Israel, Malaysia, Armenia, USA , UK, Spanje , Cyprus, Russia.........


Het is voor een moslim die gelooft in de 72 maagden na het sterven als martelaar natuurlijk aantrekkelijker om een zelfmoordaanslag te plegen dan voor een ongelovige.
Zo bezien valt het aantal aanslagen nog mee, denk ik.
Waar wringt de schoen?
Waarom bent U speciaal hierover zo boos?
Ziet U niet dat de bankiers per jaar veel meer slachtoffers maken? 

Zou het niet respectabeler zijn als U boos was op de mensen die deze onvrede veroorzaakt hebben?
-  De Israeli’s die als fascisten te keer gaan .
 De Amerikanen die in Irak bewust een burgeroorlog hebben laten ontstaan. ( Wie het hek weg haalt tussen de honden en de katten weet dat er bloed gaat vloeien.)
-   Amerika dat het Pakistaanse bewind, de elite,   omkoopt met veel geld.
-   De Russen die de chechenen als dieren behandelen. ( de Chechenen zijn op hun beurt weer aangemoedigd door de VS om in opstand te komen tegen Rusland.)
-   Waarom zou een Afghaan geen Amerikaan mogen doden? Legt U me dat eens uit !
-   Zijn er moslimaanslagen in Malaysia? Ik dacht dat dit land geheel islam,itisch was ?

Voor een aantal landen is er goede reden om aan te nemen dat de moslims niet de bedenkers van de aanslagen zijn, maar alleen de naïve (opgestookte) uitvoerders. 

a)  Dat geldt voor de 911 aanslagen. Dat kunt U overal op het internet lezen.

b)  De aanslagen op de Metro in Londen, daar zijn ook heel vreemde dingen mee aan de hand. 
     Het lijkt er sterk op dat MI5 deze aanslagen heeft gefaciliteerd.
Er is zelfs een ‘opstand’ geweest van MI5 geheim agenten, omdat er zoveel onderzoek geblokkeerd werd. Hier kunt U er over lezen.  
c)  De aanslag in Mumbai, India.
Een man wiens moeder Amerikaans was en vader Pakistani , David Headley, heeft recentelijk  bekend dat hij een van de leiders was van de Mumbai aanslag.


En zoals ook in Londen is het iemand die in het verleden voor de Geheimde Dienst  heeft gewerkt ( Mohammed Atta (911) had contacten met de CIA/FBI. De Londense terrorist had gewerkt voor MI5, Deze Headley heeft voor de DEA gewerkt). 
De man is intellgent, crimineel,  en zeer chantabel. 
De perfecte persoon om in ( Amerikaanse) opdracht een terroristische aanval te organiseren.
Verder is wel duidelijk dat ook de vrienden van de CIA, mensen van de Pakistaanse geheime dienst (ISI) betrokken waren bij de aanslag.  
Wààrom hebben die verduvelde moslim-terroristen altijd hulp of inspiratie nodig van iemand die uit het Westen komt en vroeger voor de geheime dienst heeft gewerkt?  Het lijkt me nu juist dat je die lieden NIET in jouw organisatie wil betrekken, omdat ze niet te vertrouwen zijn.
Blijkbaar gaat het initiatief tot contact dus uit van die westerse agenten ! 

Mijn hypothese: de aanzet tot de terreurdaad wordt door westerse geheime diensten gegeven, of door kleine onderdelen daarvan.Denk maar aan de onvrede bij MI5 in Londen. 
En niet door moslims ! 

Het doel: wereldwijd de moslims in een kwaad daglicht stellen, zodat de moslimlanden in het Midden Oosten zonder veel protest kunnen worden kapot gemaakt. 

Overal zijn joden aan de slag om islamieten aan te zetten tot terreur of tot daden die het imago van de islam beschadigen. 


B -Waarom vindt er Genocide plaats tegen hulploze donkere mensen in Sudan.

Heel erg dat daar genocide plaats vindt, maar dat gebeurde in die contreien ook al vòòr er sprake was van een islam.  Wiki: The Christian Science Monitor asserts that racism is at root of Sudan's Darfur crisis. Het is dus eerder het ras-verschil dat leidt tot oorlog dan de mogelijke aansporing vanuit de Koran, lijkt mij.


C -Waarom hebben moslims genocide gepleegd tegen Armeniers en Philippijnen.

Ik moet opmerken dat de Armeniers nooit problemen hebben gehad met de moslims, onder de Ottomaanse heersers.
Toen kwam Ataturk die de macht over nam en de Islam terzijde schoof !
Tijdens zijn bewind zijn 1,5 miljoen Armeniers de dood in gejaagd.
Pikant detail: Kemal Ataturk was van joodse afkomst, evenals enkele belangrijke ministers in zijn regering ! 
Uit mijn aantekeningen: 
Donme(h) joden zijn uit Spanje afkomstige joden die Mohammedaan werden, maar grotendeels (en genetisch ) joods bleven. Vervullen tussenfunctie tussen Islam en joden.  Veelal in Thessaloniki ! Vb: Kemal Ataturk, Mehmet Cavit,  Rafik Bey : de Young Turks.
Deze drie Young Turks werden gesteund in hun opstand door de twee Vrijmetselaars loges in Saloniki. Grote man aldaar: Caraso ( joods)  


D -Waarom worden er Boedisten vermoord door moslims in Thailand.

Dat weet ik niet. Maar die Buddhisten zijn ook niet altijd zulke lieverdjes hoor.
Enkele jaren geleden werd er een bedelmonnik vermoord die een gangstrer bleek te zijn, en miljonair. 
In Thailand zijn de moslims in de minderheid en dan is het leven nietaltijd even rechtvaardig. Moeten we hun vrijheidsstrijders dan maar meteen veroordelen?  Zou U liever een zelfmoordaanslag plegen, of de rest van uw leven in de Bankok Hilton zitten ?


E -Waarom etnische zuiveringen in elk Midden Oosten land 
(Egypt, Iran, Lebanon, Syria, Saudi Arabia, Turkey...)

Etnische zuivering.....
Dat is wat de PVV ers in hun hart ook willen, als ik het goed begrijp: alle moslims eruit.
Dat is wat de joodse schrijfster Wiesje de Lange propageert in de NRC.

Zover ik weet vindt in geen enkel van die landen etnische zuivering plaats.
Misschien dat de minderheden wat worden tegengewerkt, maar dat vind ik niet zo abnormaal.


In Irak werden aanslagen op de synagoges  door de Zionisten gepleegd, om de joden uit Irak naar Israel te drijven. Blijkbaar hadden die joden het daar beter dan in Irak en wilden ze niet uit zichzelf komen.

Of kijk naar deze video over de joden in Iran.
No comments:

Post a Comment