Sunday, February 27, 2011

123 Wikipedia. Ontbrekende termen.

Volgens Israel Shamir is de Wikipedia een bolwerk van joodse macht.  
Hij zegt ook dat de belangrijkste machtsfactor op aarde de controle over de Media is.

Muslim-bashing. (Bashing)
Het steeds maar weer in de media brengen van  echte of vermeende tekortkomingen van de islam. De zwarte kanten van andere religies blijven onbesproken, zodat de indruk ontstaat dat de islam slecht is in vergelijk met de anderen.

Tobacco Science.
De vele wetenschappelijke onderzoeken die decennia lang aantoonden dat er geen verband was tussen roken en longkanker. Ongetwijfeld betaald door de taabaksindustrie.
Een voorbeeld: Thiomersal. ( samenvatting Thiomersal)

Arendar.
Polen en de Ukraïene ( toch 1/4 deel van Europa) werden 300 jaar lang onder het Arendar systeem bestuurd. Dat hield in dat joden àlles voor het zeggen hadden over het volk, omdat ze àlles leasden: boerderijen, landgoederen, dorpen, brouwerijen, fabrieken, ja, zelfs de rechtspraak werd door joden gedaan. Menig poolse 'slaaf' is aan een houten spies gestoken voor een onbenulligheid.
De joden moesten pacht betalen aan de bezitters van het land: de adel en de kerk.

Livia Rokach.
Ze schreef een onthullend boek over de Israelische werkwijze van politiek beedrijven: "Israel's sacred terrorism".  Dirt baseerde zee en onderbouwde ze met het dagboek van ministrer president Moshe Sharett. Die schreef openhartig, niet wetende dat dit dagboek door zijnkinderen zou worden gepubliceerd ( in het Hebreeuws).

Mamilla Pool.
In het jaar 614 hebben joden ongeveer 80.000 Christenen vermoord in 'Mamilla Pool' bij Jeruzalem.
Wikipedia behandelt wel dit onderwerp, maar zwijgt over de enorme moordpartij. ( Shamir )

Thursday, February 24, 2011

122 Masters of Discourse.

Israel Shamir is een man van joodse afkomst, die christen is geworden.

Hij publiceerde in 2008 een essaybundel: 'The Masters of Discourse."

Shamir is een erudiet persoon die de Zionisten als een groot gevaar voor de wereld beschouwt.
In vele essays toont hij aan hoe overweldigend de joodse greep op de wereld is, en waarom wij dat niet weten.
Shamir is een kosmopoliet. Hij is geboren in Rusland en woonde oa. in Israel en Zweden.
Hij schreef onder meerdere namen, wat hem weleens verweten wordt, maar wat natuurlijk geen enkel probleem is. Veel belangrijker is:  hij wordt gehaat door vele joden, maar steekhoudende weerleggingen van zijn beweringen ben ik nog niet tegengekomen.
Het blijft bij verdachtmakingen en 'schelden'.

Joden bepalen wat wij bespreken, hoe we denken, en wat we als waar aannemen. Dat doen ze middels professoren, columnisten, opinieleiders en sturing van de Media. Zij beheersen 'de discussie', of meer ouderwets uitgedrukt:  'het discours'.

Ik lees af en toe een essay en zal dat hier heel kort samenvaten.  De meeste artikelen staan wel ergens op het internet, dus die link geef ik er ook bij.
Hier een recensie op Shaamir's site.

Shadow of Zog.
Dit is een heel rijk essay:  over Israel, over joodse invloed,  over het verschil tussen jodendom en christendom etc. etc. Er komen meerdere thema's aan bod.

Er is een film met de titel 'Shadow of Zog'.
Shadow was daarin een geest die de wereld wil vernietigen, en ZOG was een man die persoonlijk voordeel zag als hij de geest daarbij zou helpen.
Shamir noemt de VS regering ZOG : Zionist Occupied Government. Maar ook het Amerikaanse bewind in Irak is Zog: ook dat heeft tot doel het land kapot te maken. Shamir citeert Martillo.
 Joachim Martillo, wrote:
"Zionism has long taken a position of stripping target populations of their cultural heritage and turning them into clay5  so that they can be remoulded in conformance with Zionist ideology". (Denk aan Michael Ledeen en Douglas Rushkoff: "wij maken het bestaande kapot". ( Citaat 2.)
Shamir toont aan dat de VS kiezer alleen maar op Zionisten kan stemmen: democraten en republikeinen zijn joods-connected: Al Gore, Howard Dean,  John Kerry,  Kucinich. 

Zelfs een linkse joodse journalist als Eric Alterman (The Nation) geeft toe dat hij nu en dan het belang van Israel hoger stelt dan het Amerikaanse belang.

Jeffrey Blankfort:  joden hebben enorme economische invloed en hebben de media in handen.
Shamir: is dat een samenzwering ?
Nee, dat is niet nodig.  Het is als een magneet die een compas beïnvloedt. 


Natuurlijk kunnen drie miljoen joden de VS in controle hebben.  India werd door 50.000 Britten geregeerd. 
Deborah Lipstadt en Elliot Abrahams zijn joodse racisten. Dat moeten we bestrijden. 
De Wolfowitzen die voor een racistische oorlog in het M Oosten ijveren moeten we bestrijden.

Als je het Nieuws zou laten verspreiden door media die geen reklame mogen maken, zou je al een stuk betere nieuwgaring hebben. 

De uitspraken van Christus zijn in de Mishna gekomen als citaten van Hilel de Oudere. 

Het geloof van de Joden: de enige God schiep deze enige wereld, maar blijft op afstand van die wereld. We leven dus volgens de joden in een goddeloze wereld: wreed en medogenloos en met veel oorlog. Omdat God ver weg is. 
God heeft de wet gegeven, en die kan niet veranderen.  God zal zich nooit manifesteren.  Hij kan zelfs niet intervenieren in de beslissingen van de wijzen. ( !! Heel handig bedacht van deze wijzen, natuurlijk. "God is God, maar wij zijn iets beter en de facto machtiger".
In die goddeloze wereld is één lichtpunt: Het volk Israel's. De goyim zijn 'denkende dieren'. Logisch dat die niet worden toegelaten tot deze godsdienst. 

Het geloof van de Christenen: Christus en zijn moeder overbruggen de afstand tussen God en de mens. Ze brengen Gods liefde en genade tot ons. De wereld is vol van Licht. We zijn allen broeders. Àlle mensen zijn broeders. iedereen is welkom in deze godsdienst. 

Shamir noemt het Oude Testament afkomstig van 'Palestijnse poezie, religie, traditie". 
De farizeeërs bewerkten die teksten. ( Dat lezen we nog in de Koran.)
De Palestijnse tekst kende o.a. El als God.  Wanneer Christus sterft zegt hij : "Elie ( El)  , waarom hebt gij mij verlaten ?" 
Het Palestijnse Oude testament is veel zachter dan het joodse.

Ook nu nog wordt de bijbel door joden 'geïnterpreteerd': De Scofield bijbel is al 90  jaar  de meest verkochte in het Engelse taalgebied. ( Dank zij een enorme publiciteits campagne!) 
In elke nieuwe uitgave wordt de 'liefde voor Israel' met meer nadruk opgedrongen. 
Inhoudelijk gelijk aan de King James bijbel, maar met erg veel 'interpretatie leidende voetnoten'. 
Samuel Untermeyer, New Yorks advocaat ( en Zionist) betaalde de eerste editie.  
Het Christelijk Zionisme is een gevolg van deze joodse bijbel-versie, zegt Shamir. 

De vroege Christenen stopten het Oude Testament ver weg. ( Was verboden om dit te lezen voor de gewone man.)  ( Ik neem aan omdat het Oude Testament een oorlogszuchtige en wrede God toont, die niet in overeenstemming te brengen is met de God van het Nieuwe testament.)  
De Protestanten gebruikten het Oude Testament om de Indianen uit te roeien. 
Het Oude Testament hielp de joden aan hun huidige macht in de  VS.

Shamir vertelt wat hij onder jood verstaat:  Jood= een aanhanger van het joodse paradigma.  Jood heeft geen raciale betekenis.  ( Hoewel de aanhangers van het joodse paradigma erg racistisch zijn.)  
Een hardcore jood is zowel zionist als mammoniet ( iemand die erg van geld houdt).  Het tegendeel van een 'goed christen': de christen ontkent dat de jood het recht heeft goyim te onderdrukken en dat hij recht op financieel egoisme.

De 'good christian'  ideeën komen niet meer  ter sprake in het discours in de VS.  Maar wel de ideeëen van de hardcore jew. Von Hayek, Popper, Soros, Ayn Rand:  alles deel van het debat.  
Zo is er ook het Satanisme ( Anton Levy) . De Satanisten prijzen Israel, het Zionisme en Satan.

James Clerk Maxwell: 
The Maxwel Demon:  een doos met een deurtje dat wordt bediend door een duivel. 
Joden geven heel snel commentaar op negatieve berichten over joden. Dan krijgen journalisten tegenzin om nog langer kritisch over joden te schrijven, en zo ontstaat een positief beeld over joden, terwijl andere groepen wel ongehinderd kunnen worden bekritiseerd. 
John Le Carré schreef over Russiche boeven / oligarchen zonder één jood te noemen ! ( Dat is als boek over de maffia schrijven zonder één Italiaan te noemen). 
Solzhenitsyn: trok zich van de joodse druk en lobby niks aan.
                           
                                           --------------------------------------In dit korte essay zet Shamir de nederlandse journalist  Joost de Haas behoorlijk voor schut. 
De Haas is adjunct directeur van de Telegraaf, vriend van peter Siebelt, joods en een ferme Zionist. 
Shamir maakt gehakt van hem. 
Het trieste is natuurlijk dat deze De Haas veel meer invloed in nederland heeft dan Shamir ooit zal krijgen. 
                                            ---------------------------------

http://www.serendipity.li/zionism/shadow_of_zog.htm
http://www.israelshamir.net/English/Dutch_Treat.htm

Sunday, February 20, 2011

121 Hitler wilde de joden een oprotpremie geven in 1939.

Hitler wilde de joden geld geven als ze Duitsland zouden verlaten.  

Volgens Hjalmar Schacht ( 1966) maakte hij (Schacht)  na de Kristalnacht een plan waarbij Duitsland 1,5 miljard Mark zou lenen bij Joden in het buitenland, met als onderpand de 6 miljard die Duitse joden op de bank hadden staan in Duitsland.
Elke joodse familie die Duitsland zou verlaten, zou een flinke som geld meekrijgen. In totaal 1,5 miljard mark. Zeker arme joden waren niet erg welkom in andere landen. (Terminus) (**)
Na 1938 sloten veel landen hun grenzen voor vluchtende joden, maar een immigrant met geld maakt natuurlijk veel meer kans om ergens te worden toegelaten. 

Het Duitse volk zou middels belastingen in de komende 20 jaar die 1,5 miljard Mark aan de joodse financiers terugbetalen.

Hitler ging akkoord met het plan.  
Toen ging Hjalmar Schacht in januari 1939 naar Londen om te zien of de joodse financiële wereld ook akkoord zou gaan.
Montagu Norman, baas van de Bank of England, ging akkoord.
Lord Berstedt, baas van ‘Samuel and Samuel’ , ging akkoord.
Maar hij wilde op zijn beurt goedkeuring van de geestelijk leider van de Londense joden, Chaim Weizmann.  Twee dagen later kwam Berstedt terug:  Weizmann was uitdrukkelijk tegen het plan, maar gaf geen motief. ( Ik denk niet dat dit de Zionist Weizmann is, want hij was geen geestelijk leider. JV.)
De 6 miljard Mark die joods bezit was zou onder een trust worden geplaatst. 
Eenmaal vertrokken zouden de joden hun eigen geld kunnen opnemen, plus de vertrek-premie die de duitse staat had geleend van de westerse joodse financiers.
Hitler was dus begin 1939 nog bereid om de joden te laten vertrekken, met al hun geld.
Schacht: "De goddeloze gedachte van de 'Endlosung' is dus pas later ontstaan". (*)


Hjalmar Schacht was een talentrijk bankier die o.a. de grote inflatie in Duitsland tussen 1920 en 1923 wist te stoppen. In Neurenberg is hij vrijgesproken.
Bron: “ Die Magie des Geldes” van hajalmar Schacht,  1966. Pagina’s 77 t/m 80.

(*) Natuurlijk riep Hitler in toespraken wel dat de joden moesten worden uitgeroeid, maar mijn inschatting is dat hij hen wilde verdrijven door ze bang te maken. 
Ook het feit dat er pas in 1942 bedacht werd ( Wannsee Konferenz) wat men met de joden zou gaan doen, wijst daarop. 
Op die Wannsee Konferenz werd besloten dat ze naar in het Oosten gelegen werkkamopen moesten gaan, alwaar ze door hard werken, weinig eten en ziekten vanzelf zouden krepeeren. Voor de sterke overlevers zou men iets anders bedenken. Ook dan, januari 1942, is het idee van vergassen nog niet aanwezig, zover ik begrijp.  Er waren al wel mensen vergast in vrachtauto's, met behulp van de uitlaatgassen vaan die auto's, maar aan gaskamers is men pas na januari 1942 gaan denken, zover ik  nu kan overzien. 
Dat wijst er op dat de Hitler tot 1942 nooit het serieuze plan had om de joden te vergassen of uit te roeien. 
Ook werden er 60.000 joden naar Israel uitgewezen tussen 1935 en 1942, volgens een akkoord tussen de joodse leiding in Israel, The Jewish Agency en de Nazi's. Zie het boek " The transfer Agreement"  van Erwin Black. Volgens Wikipedia namen deze joden 1,6 miljard $ ( huidige waarde) mee naar Israel.
(Wiki) ( Documentaire) ( Boek


(**) Nadat de nazi’s in buurland Duitsland in 1933 aan de macht kwamen en in 1935 de Neurenberger rassenwetten invoerden die de Joden alle burgerrechten ontnamen, kwam een stroom Joodse vluchtelingen op gang richting Nederland. Tot dan toe had Nederland een liberaal toelatingsbeleid, dat vluchtelingen in staat stelde vrij gemakkelijk asiel te krijgen. Vanaf 1935 verscherpte de regering echter de eisen: alleen bemiddelde Joodse vluchtelingen werden nog toegelaten, anderen moesten bewijzen bij terugkeer naar hun woonplaats in levensgevaar te verkeren, wilden ze kans maken op een verblijfsvergunning. Dit bewijs was echter lastig te leveren, zodat weinig Duitse Joden het land binnen konden komen.De regering had meerdere redenen voor deze verscherping. Om te beginnen had de wereldwijdeeconomische malaise ook in Nederland tot torenhoge inflatie en werkloosheid geleid. Een omvangrijke stroom vluchtelingen kon het land in deze omstandigheden niet aan, redeneerde het kabinet. In de tweede plaats vreesde de regering dat de toelating van grote groepen Joden het opkomende antisemitisme in de kaart zou spelen. Hoe meer Joden Nederland toeliet, hoe meer aanleiding de bevolking had hen te haten, zo dacht men. Het groeiende ledenaantal van de nationaal-socialistische NSB werd met argusogen bekeken.

In de aanloop naar de oorlog scherpte Nederland de toelatingseisen nog verder aan en werd de grens uiteindelijk geheel gesloten voor Joodse vluchtelingen. De Anschluss van Oostenrijk bij Duitsland in 1938 en de Kristallnacht in datzelfde jaar veroorzaakten een nog grotere stroom Joodse vluchtelingen. In mei 1938 bepaalde minister van Justitie Carel Goseling dat Joden voortaan als ongewenste vreemdelingen werden beschouwd. Juist toen Joodse vluchtelingen konden bewijzen in levensgevaar te verkeren, ging de grens op slot. Nederland verscherpte zijn toelatingsbeleid ook om niet uit de pas te lopen bij andere staten in Europa. Als andere staten strengere eisen stelden, kon Nederland wel eens een vrijhaven worden voor vluchtelingen, dacht de regering. (Wikipedia)

Saturday, February 12, 2011

120. Flory is bang dat we de holocaust vergeten.

In een land ver weg van Nederland kocht ik vorig jaar het boek  "Flory, one woman's account of surviving the holocaust."

Geschreven door de joodse Flory A. van Beek.
Flory overleefde de oorlog in nederland en emigreerde na de oorlog naar de VS.

Het boek was in  2010 uitgegeven in Australië.

Eerder verscheen het in New York, in 2008 :  "Flory, a miraculous Story of survival." ( Amazon)

In 2005 verscheen het in het nederlands: "Flory."

In 1998 verscheen : "Flory.  Survival in the valley of Death." ( Amazon)

Flory is duidelijk bang dat de holocaust vergeten zal worden, zoals bijvoorbeeld de Holodomor totaal vergeten is:  8 miljoen  mensen dood gehongerd door mensen als  Kaganovich en Kopelev (citaat 7) .

Flory woonde aan de rand van Amersfoort. Dat is ongeveer 45 km. van Arnhem vandaan. Toch heeft ze de parachutisten die de Slag om Arnhem streden zien neerdalen aan hun parachutes.
Dat lijkt mij onwaarschijnlijk.
Ook heeft ze de datum verkeerd: de Slag om Arnhem begon op zondag 17 september om half 12, met bommen. 's Middags kwamen 5200 parachutisten naar beneden.

Flory schrijft: ( Pag. 152 Hoofdstuk 12)
"Then, on 15 september 1944, another unbelievable event took place. Very early in the morning we heard the sound of what we had thought were thousands of Allied airplanes flying overhead. We all ran upstairs to the attic, which had a large window.  Looking out, we saw hundreds of paraatroopers coming down not fat from our home. "

Het lijkt me onwaarschijnlijk dat er paratropers in Amersfoort zijn geland bij de slag om Arnhem.
Als datwel zo is, graag een comment hier onder.

In elk geval heeft ze de datum en het uur ook mis: de parachutisten kwamen niet op 15 sept. maar op 17 sept. naar beneden. Niet early in the morning, maar pas 's middags.

Je gaat je toch afvragen hoe het met al die andere 'feiten' in dat boek is gesteld, die we niet zo gemakkelijk kunnen controleren.

Friday, February 04, 2011

119. Ashkenazische Joden tegen Zionistische Joden.

Joachim Martillo is een Ashkenazi  die vele argumenten aanvoert tegen de Zionisten in zijn blog

De laatste maanden schrijft hij niet zo veel meer helaas, maar in het verleden schreef hij goed onderbouwde artikelen. 

U kunt er eens een paar proberen.
Misschien zal ik in de toekomst de titels hier plaatsen. ( Als ik wat meer tijd heb.)