Sunday, September 28, 2014

392 Paul Craig Roberts: The US versus Russia and China.

This blog:

For the future of manking it is very relevant wheter a nuclear war may come, or can be evaded.
PCR, former cabinet member under Ronald Reagan,  has a very interesting view, as always.
He says: Russia and China are missing chances to bring the US down, and tis makes the chances for a nuclear war - that may be the end of manking- more probable.

Hier is het artikel van PCR, door google translate vertaald, waarvan 2 paginas zijn  gecorrigeerd:


Zullen Rusland en China houden de lieve vrede willen kiezen totdat Oorlog onvermijdelijk wordt?  

Door Paul Craig Roberts

27 september 2014 "ICH" - Obama's 24 september toespraak bij de VN is het meest absurde wat ik heb in mijn hele leven heb gehoord. Het is absoluut verbzazend dat de president van de Verenigde Staten voor de hele wereld stond te spreken  ​​en zaken vertelde waarvan  iedereen weet dat het flagrante leugens zijn,  en tegelijkertijd Washington's dubbele moraal bloot legde en hun geloof dat alleen Washington  (want de VS is uitzonderlijk en onmisbaar !)  het recht heeft  alle wetten te schenden.

Het is nog meer verbazingwekkend dat de aanwezigen  niet op  stonden  ​​en weg liepen uit de VN Algemene Vergadering.

De diplomaten van de wereld zaten daar en luisterden naar flagrante leugens van 's werelds ergste terrorist. Ze klapten zelfs instemmend.

De rest van de toespraak was gewoon volslagen onzin: "We staan ​​op een kruispunt", "Markers van de vooruitgang", "minder kans op oorlog tussen grootmachten," "honderden miljoenen uit  de armoede verheven," en terwijl Ebola Afrika  verwoest  "we heb geleerd om ziekten te genezen en de kracht van de wind en de zon te gebruiken. " We zijn nu God. "Wij", dat zijn   de "bijzondere mensen" : Americans. Niemand anders telt. "Wij" zijn het.

Het is onmogelijk om de meest absurde uitspraak in de toespraak van Obama te noemen , of de meest schandalige leugen. Is het deze? "Russische agressie in Europa herinnert aan de tijd dat grote volken kleinere vertrapten  in hun territoriale ambitie."

Of is het deze? "Nadat  het volk van Oekraïne  populaire protesten hadden georganiseerd en vroeg ​​om hervormingen, vluchtte  hun corrupte president. Tegen de wil van de regering in Kiev, werd de Krim geannexeerd. Rusland overspoelde het oosten van Oekraïne met wapens en dat wakkerde gewelddadige separatisten aan en een conflict dat duizenden levens eiste. Toen een burgervliegtuig werd neergeschoten vanuit gebieden die door deze  handlangers werden gecontroleerd, weigerden ze dagenlang om de toegang tot de crash-site toe te staan​​. Toen Oekraïne de controle over zijn grondgebied begon te herwinnen, gaf Rusland de pretentie  op dat ze  de separatisten alleen maar ondersteunden, en trokken ( Russische) troepen  de grens over. "

De hele wereld weet dat Washington de verkozen Oekraïense regering omver wierp, dat Washington weigert zijn satellietfoto's vrij te geven van de vernietiging van het  Maleisische vliegtuig, dat Oekraïne weigert de instructies van de  luchtverkeersleiding  aan het vliegtuig vrij te geven, dat Washington heeft verhinderd dat er een echt onderzoek van de vernietiging van het vliegtuig komt,  dat Europese deskundigen ter plaatse hebben getuigd dat beide zijden van de cockpit van het vliegtuig aantoonbaar door mitrailleurvuur zijn geraakt​​, een indicatie dat het vliegtuig werd neergeschoten door de Oekraïense jets die het volgden. Inderdaad, er is  geen verklaring gegeven  waarom Oekraïense jets dicht op de hielen van een vliegtuig vlogen dat werd geleid door de Oekraïense luchtverkeersleiding.
De hele wereld weet dat als Rusland  territoriale ambities had gehad, dat het dan -- toen het  door Amerika opgeleide  Georgische leger Zuid-Ossetië aanviel--  Georgië  zou hebben gehouden en weer binnen Rusland zou hebben gebracht,  waar het eeuwenlang bij had gehoord.

 pag 1 –

Merk op dat het geen agressie wordt genoemd  wanneer Washington zeven landen in 13 jaar tijd binnen valt en bombardeert zonder een oorlogsverklaring.  Agressie ontstaat wanneer Rusland  de petitie van Krimbewoners aanvaardt van wie 97 procent in het voordeel van de hereniging met Rusland stemde. Rudsland,  waar de Krim al eeuwen lang bij hoorde voordat Chroesjtsjov het aan de Socialistische Sovjet Republiek Oekraïne overhevelde in 1954 toen de Oekraïne en Rusland deel uitmaakten van hetzelfde land.

En de hele wereld weet dat, zoals de separatistische leider van de Donetsk Republiek zei: "Als de Russische militaire eenheden met ons mee zouden vechten, dan zou het nieuws niet de val van Mariupol zijn, maar de val van Kiev en Lviv."

Wat is nu precies "de kanker van gewelddadig extremisme" - ISIS dat de hoofden van vier journalisten heeft afgesneden, of Washington, dat zeven landen heeft gebombardeerd in de 21e eeuw waardoor honderdduizenden burgers zijn vermoord en miljoenen van huis en haard werden verdreven?

Wie is de ergste terrorist:   ISIS, een groep die de kunstmatige grenzen die door Britse en Franse kolonialisten zijn getrokken, wil herschrijven,  of Washington met zijn Wolfowitz Doctrine, de basis van de Amerikaanse buitenlandse politiek, die zegt dat  Washingtons belangrijkste doel de Amerikaanse hegemonie over de wereld  is?

ISIS is de creatie van Washington. ISIS bestaat uit de jihadisten die Washington gebruikte om Gaddafi omver te werpen in Libië en die ze vervolgens  door stuurde  naar Syrië om Assad ten val te brengen. Als ISIS is een "netwerk van de dood' is, een " boosaardige entiteit " met wie onderhandelingen onmogelijk zijn zoals Obama verklaart,  dan is het een netwerk van de dood dat door het regime van Obama zelf is gemaakt. Als ISIS vormt de dreiging dat Obama beweert, hoe kan het regime dat de dreiging gemaakt heeft nu geloofwaardig zijn bij het  leiden van de strijd daartegen?

Tot hier gecorrigeerd.

Obama in zijn toespraak nooit hebben het centrale probleem dat de wereld wordt geconfronteerd. Dat probleem is Washington onvermogen om de aanwezigheid van sterke onafhankelijke landen zoals Rusland en China aanvaarden. De neoconservatieve Wolfowitz Doctrine verbindt de Verenigde Staten aan het behoud van zijn status als enige Unipower. Deze taak vereist Washington "naar een vijandige macht te voorkomen dat domineert een gebied waarvan de middelen zouden onder geconsolideerde controle, voldoende zijn om de wereldwijde energie op te wekken." Een "vijandige macht" is een land dat voldoende macht of invloed heeft kunnen beperken Washington machtsuitoefening.
De Wolfowitz Doctrine richt zich expliciet Rusland: ". Onze eerste doelstelling is om het opnieuw ontstaan ​​van een nieuwe rivaal te voorkomen, hetzij op het grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie of elders" A "rivaal" wordt gedefinieerd als een land in staat van verdediging van haar belangen of die van bondgenoten tegen de hegemonie van Washington.
In zijn toespraak zei Obama tegen Rusland en China dat zij een deel van Washington wereldorde op voorwaarde dat zij instemmen met de hegemonie van Washington en niet storen op geen enkele manier met de controle van Washington kan zijn. Wanneer Obama zegt Rusland dat de VS zal samenwerken met Rusland 'als Rusland van koers verandert, "Obama betekent dat Moskou het primaat van belang Washington's dan het eigen belang van Rusland moeten accepteren.
Dit is duidelijk een rigide en onrealistische positie. Als Washington blijft aan het, zal de oorlog met Rusland en China volgen.

=== pag 2---
Obama vertelde China dat Washington de bedoeling om verder te gaan naar een Stille kracht in de Chinese invloedssfeer te zijn, "het bevorderen van vrede, stabiliteit, en de vrije stroom van de handel tussen de naties" door de bouw van nieuwe Amerikaanse lucht-en marine-bases uit de Filipijnen naar Vietnam, zodat Washington kan de stroom van middelen in de Zuid-Chinese Zee te beheersen en afgesneden China op wil.
Voor zover ik kan vertellen, noch de Russische of Chinese overheden inzicht in de ernst van de dreiging die van Washington vertegenwoordigt. Washington's aanspraak op wereldhegemonie lijkt te vergezocht om Rusland en China om echt te zijn. Maar het is zeer reëel.
Door te weigeren de dreiging serieus te nemen, hebben Rusland en China niet gereageerd op een manier die een einde zou brengen aan de dreiging, zonder de noodzaak van de oorlog.
Zo zou de Russische regering het meest waarschijnlijk de NAVO te vernietigen door te reageren op sancties van Washington en de EU opgelegd door Europese regeringen dat Rusland geen aardgas te verkopen aan de leden van de NAVO te informeren. In plaats van het gebruik van deze kracht heeft Rusland dwaas kon de EU op te nemen hoeveelheden opgeslagen aardgas ophopen aan woningen en industrie zien door de komende winter.
Heeft Rusland verkocht zijn nationale belangen voor je geld?
Een groot deel van de macht in Washington en de financiële hegemonie rust op de rol van de dollar als wereld reserve valuta. Rusland en China zijn traag, zelfs nalatig vanuit het standpunt van de verdediging van hun soevereiniteit, te profiteren van de mogelijkheden om deze pijler van de macht van Washington ondermijnen. Zo is sprake van het verlaten van de dollar betalingssysteem van de BRICS-landen 'meer gepraat dan actie geweest. Rusland vereist zelfs geen Washingtons Europese marionet staten om te betalen voor Russisch aardgas in roebels.
Men zou kunnen denken dat een land als Rusland die dergelijke extreme vijandigheid en demonisering van het Westen zou in ieder geval gebruik maken van de verkoop van gas aan de eigen munt in plaats van de dollar van Washington te steunen. Als de Russische regering zal blijven om de economieën van de Europese landen vijandig ondersteunen naar Rusland en om te voorkomen dat de Europese volkeren tegen bevriezing tijdens de komende winter, niet moet Rusland in ruil voor deze buitengewone subsidies voor zijn vijanden op zijn minst zorgen voor ondersteuning van de eigen valuta door te eisen betaling in roebels? Helaas voor Rusland, Rusland is besmet met westerse opgeleide neoliberale economen die Western, niet Russisch, belangen vertegenwoordigen.
Als het Westen ziet dergelijke buitengewone zwakte van de kant van de Russische regering, Obama weet dat hij kan gaan naar de VN en vertellen de meest flagrante leugens over Rusland zonder kosten dan ook naar de VS of Europa. Russische inactiviteit subsidieert demonisering van Rusland.
China is niet meer succesvol dan Rusland geweest in het gebruik van de mogelijkheden om te destabiliseren Washington. Bijvoorbeeld, het is een bekend feit, als Dave Kranzler en ik heb herhaaldelijk aangetoond, dat de Federal Reserve gebruikt haar goudbank agenten af te breken de goudprijs om de dollar waarde van het beleid van de Federal Reserve te beschermen. De methode die gebruikt is voor de bullion banken om onderaan de goudprijs met enorme hoeveelheden van naakte shorts rijden tijdens perioden van lage of onbestaande volume.

--- pag 3—
China of Rusland of beide kunnen profiteren van deze tactiek te nemen door de aankoop van elke naked short verkocht plus alle bedekt korte broek, indien aanwezig, en eist de levering plaats van de afwikkeling van de contracten in contanten. Noch New York Comex noch de Londense markt kon de levering te maken, en het systeem zou imploderen. Het gevolg van het falen om eventueel te leveren kon katastrofisch voor de westerse financiële systeem, maar in het minst de verdorven natuur van de westerse financiële instellingen zouden demonstreren.
Of China zou een meer dodelijke slag toe te brengen. Het kiezen van een tijd van verhoogde bezorgdheid of verstoring van de Amerikaanse financiële markten, kan China zijn biljoen dollar plus bezit van Amerikaanse staatsobligaties te dumpen, of zelfs al zijn bezit aan Amerikaanse financiële instrumenten, op de markt. De Federal Reserve en het Amerikaanse ministerie van Financiën zou kunnen proberen om de prijzen van de Amerikaanse financiële instrumenten te stabiliseren door het creëren van geld om de obligaties en andere instrumenten aan te schaffen. Deze geldcreatie zou bezorgdheid over de waarde van de dollar te verhogen, en op dat punt China de biljoen dollar kon dumpen plus het ontvangt van zijn obligatie verkopen op de beurs. De Federal Reserve kan niet afdrukken vreemde valuta's met die op te kopen van de dollar. Ruilwaarde van de dollar zou instorten en daarmee de dollar gebruikt als wereld reserve valuta. De VS zou gewoon een ander brak land niet in staat om te betalen voor de import geworden.
Mogelijk, Washington kon Japan en de Europese Centrale Bank om voldoende yen en euro's af te drukken op te kopen de gedumpte dollars. Echter, de kans is dat deze naar beneden zou brengen van de yen en de euro, samen met de dollar.
Vlucht zou plaatsvinden in de Chinese en Russische valuta, en de financiële hegemonie zou het Westen vertrekken.
Door hun terughoudendheid, Rusland en China in staat de aanval van Washington op hen. Vorige week Washington zet duizenden van haar NGO agenten in de straten van Moskou protesteren "oorlog Poetin tegen Oekraïne." Dwaas, Rusland heeft buitenlandse belangen mag kopen van haar kranten, en deze belangen voortdurend opzeggen Poetin en de Russische regering om hun Russische lezers.
Wist Rusland verkoopt zijn ziel en communicatiesysteem voor de dollar? Had een paar oligarchen uitverkocht Rusland voor Zwitserse en Londen bankdeposito's?
Rusland en China hebben moslimbevolking waaronder de CIA werkt bemoedigend dissociatie, rebellie en geweld. Washington is van plan te breken van de Russische Federatie in kleinere, zwakkere landen die niet kon staan ​​in de weg van de hegemonie van Washington. Russische en Chinese angst voor verdeeldheid onder hun eigen moslimbevolking veroorzaakt hebben beide regeringen om de zeer ernstige strategische fout van uitlijnen met Washington tegen ISIS en met het beleid van de bescherming van Washington status quo in de moslimwereld Washington's maken.
Als Rusland en China begrepen de dodelijke dreiging die Washington presenteert, zou beide regeringen werken volgens het aloude principe dat "de vijand van mijn vijand is mijn vriend." Rusland en China zou ISIS arm met oppervlak naar lucht raketten naar beneden te brengen van de Amerikaanse vliegtuigen en met de militaire inlichtingendienst, om een Amerikaanse nederlaag bereiken. Met een nederlaag zou de omverwerping van Saoedi-Arabië, Bahrein, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Egypte en al van de Amerikaanse marionet heersers in het gebied komen. Washington

Pag 4 ====

zou de controle verliezen over olie, en de petro-dollar zou de geschiedenis. Het is bijzonder dat in plaats van Rusland en China zijn bezig om de controle van Washington over de Midden-Oosten en de petro-dollar te beschermen.
China is blootgesteld aan verscheidene aanvallen. De Rockefeller Foundation creëert Amerikaanse agenten in Chinese universiteiten, of zo ik ben geïnformeerd door de Chinese academici. Amerikaanse bedrijven die vinden in China creëren Chinese borden waarop ze plaats de familieleden van de lokale en regionale partijfunctionarissen. Hierdoor verschuift de loyaliteit van de centrale overheid naar de Amerikaanse geld. Bovendien heeft China veel economen opgeleid in de VS die zijn doordrongen van de neoliberale economie, dat de belangen van Washington vertegenwoordigt.
Rusland en China hebben belangrijke percentages van de bevolking die willen western te zijn. Het falen van het communisme in beide landen en het succes van de Amerikaanse koude oorlog propaganda hebben loyaliteiten gemaakt naar Amerika in plaats van hun eigen regeringen. In Rusland gaan ze door de aanduiding "Atlantisch integrationisten." Het zijn Russen die wensen te worden geïntegreerd in het Westen. Ik weet minder over de Chinese tegenhanger, maar onder de jeugd westerse materialisme en gebrek aan seksuele terughoudendheid is aantrekkelijk.
Het onvermogen van de Russische en Chinese overheden in het reine met de bedreiging van hun bestaan ​​te komen als soevereine landen door de neoconservatieve aandringen op Amerikaanse wereldhegemonie maakt nucleaire oorlog meer kans. Als Rusland en China aanslaan te laat in het spel, zal hun enige alternatief oorlog of onderwerping aan de hegemonie van Washington zijn. Omdat er geen mogelijkheid van de Amerikaanse en NAVO-invasie en bezetting van Rusland en China, zou de oorlog kernenergie zijn.
Om deze oorlog, die,, zou het leven zoals zoveel deskundigen hebben aangetoond ontbinden op aarde te voorkomen, moet de Russische en Chinese overheden binnenkort veel realistischer in hun beoordeling van het kwaad dat zich in wat Washington is veranderd in ergste terroristische staat ter wereld te worden -de VS.
Het is mogelijk dat Rusland, China en de rest van de wereld zal gered worden door de Amerikaanse economische ineenstorting. De Amerikaanse economie is een kaartenhuis. Real mediaan gezinsinkomen in de lange termijn een daling. Universiteiten produceren afgestudeerden met een diploma en zware schulden, maar geen banen. De obligatiemarkt is opgetuigd door de Federal Reserve, die noodzaakt tuigage het edelmetaal markten om de dollar te beschermen. De beurs is opgetuigd door de uitstorting van geld van de Federal Reserve, het Plunge Protection Team, en door bedrijven inkoop van hun eigen voorraad. De dollar wordt ondersteund door de traditie, gewoonte, en valutaswaps.
De Amerikaanse House of Cards blijft staan ​​alleen als gevolg van de tolerantie van de wereld voor enorme corruptie en desinformatie en omdat hebzucht wordt voldaan door het geld van een opgetuigd systeem.
Rusland en / of China kon trekken onderaan deze House of Cards wanneer een van beide landen of beide hadden leiding staat van het.

--- pag 5===


Dr
 Paul Craig Roberts was adjunct-secretaris van de Schatkist voor het economisch beleid en associate editor van de Wall Street Journal.

Here is PCR's article of 27 sept 2014:


Will Russia and China Hold Their Fire Until War Is the Only Alternative?
By Paul Craig Roberts

September 27, 2014 "ICH" -  

Obama’s September 24 speech at the UN is the most absurd thing I have heard in my entire life. It is absolutely amazing that the president of the United States would stand before the entire world and tell what everyone knows are blatant lies while simultaneously demonstrating Washington’s double standards and belief that Washington alone, because the US is exceptional and indispensable, has the right to violate all law.

It is even more amazing that every person present did not get up and walk out of the assembly.

The diplomats of the world actually sat there and listened to blatant lies from the world’s worst terrorist. They even clapped their approval.

The rest of the speech was just utter bullshit: “We stand at a crossroads,” “signposts of progress,” “reduced chance of war between major powers,” “hundreds of millions lifted from poverty,” and while ebola ravages Africa “we’ve learned how to cure disease and harness the power of the wind and the sun.” We are now God. “We” is comprised of the “exceptional people”–Americans. No one else counts. “We” are it.

It is impossible to pick the most absurd statement in Obama’s speech or the most outrageous lie. Is it this one? “Russian aggression in Europe recalls the days when large nations trampled small ones in pursuit of territorial ambition.”

Or is it this one? “After the people of Ukraine mobilized popular protests and calls for reform, their corrupt president fled.  Against the will of the government in Kiev, Crimea was annexed.  Russia poured arms into eastern Ukraine, fueling violent separatists and a conflict that has killed thousands.  When a civilian airliner was shot down from areas that these proxies controlled, they refused to allow access to the crash for days.  When Ukraine started to reassert control over its territory, Russia gave up the pretense of merely supporting the separatists, and moved troops across the border.”

The entire world knows that Washington overthrew the elected Ukrainian government, that Washington refuses to release its satellite photos of the destruction of the Malaysian airliner, that Ukraine refuses to release its air traffic control instructions to the airliner, that Washington has prevented a real investigation of the airliner’s destruction, that European experts on the scene have testified that both sides of the airliner’s cockpit demonstrate machine gun fire, an indication that the airliner was shot down by the Ukrainian jets that were following it. Indeed, there has been no explanation why Ukrainian jets were close on the heels of an airliner directed by Ukrainian air traffic control.

The entire world knows that if Russia had territorial ambitions, when the Russian military defeated the American trained and supplied Georgian army that attacked South Ossetia, Russia would have kept Georgia and reincorporated it within Russia where it resided for centuries.
Notice that it is not aggression when Washington bombs and invades seven countries in 13 years without a declaration of war. Aggression occurs when Russia accepts the petition of Crimeans who voted 97 percent in favor of reuniting with Russia where Crimea resided for centuries before Khrushchev attached it to the Soviet Socialist Republic of Ukraine in 1954 when Ukraine and Russia were part of the same country.

And the entire world knows that, as the separatist leader of the Donetsk Republic said, “If Russian military units were fighting with us, the news would not be the fall of Mariupol but the fall of Kiev and Lviv.”

Which is “the cancer of violent extremism”–ISIS which cut off the heads of four journalists, or Washington which has bombed seven countries in the 21st century murdering hundreds of thousands of civilians and displacing millions?

Who is the worst terrorist–ISIS, a group that is redrawing the artificial boundaries created by British and French colonialists, or Washington with its Wolfowitz Doctrine, the basis of US foreign policy, which declares Washington’s dominant objective to be US hegemony over the world?

ISIS is the creation of Washington. ISIS consists of the jihadists Washington used to overthrow Gaddafi in Libya and then sent to Syria to overthrow Assad. If ISIS is a “network of death,” a “brand of evil” with which negotiation is impossible as Obama declares, it is a network of death created by the Obama regime itself. If ISIS poses the threat that Obama claims, how can the regime that created the threat be credible in leading the fight against it?

Obama never mentioned in his speech the central problem that the world faces. That problem is Washington’s inability to accept the existence of strong independent countries such as Russia and China. The neoconservative Wolfowitz Doctrine commits the United States to maintaining its status as the sole Unipower. This task requires Washington “to prevent any hostile power from dominating a region whose resources would, under consolidated control, be sufficient to generate global power.” A “hostile power” is any country that has sufficient power or influence to be able to limit Washington’s exercise of power.

The Wolfowitz Doctrine explicitly targets Russia: “Our first objective is to prevent the re-emergence of a new rival, either on the territory of the former Soviet Union or elsewhere.” A “rival” is defined as any country capable of defending its interests or those of allies against Washington’s hegemony.

In his speech, Obama told Russia and China that they can be part of Washington’s world order on the condition that they accept Washington’s hegemony and do not interfere in any way with Washington’s control. When Obama tells Russia that the US will cooperate with Russia “if Russia changes course,” Obama means that Moscow must accept the primacy of Washington’s interest over Russia’s own interest.

Clearly, this is an inflexible and unrealistic position. If Washington keeps to it, war with Russia and China will ensue.

Obama told China that Washington intended to continue to be a Pacific power in China’s sphere of influence, “promoting peace, stability, and the free flow of commerce among nations” by building new US air and naval bases from the Philippines to Vietnam so that Washington can control the flow of resources in the South China Sea and cut off China at will.

As far as I can tell, neither the Russian nor Chinese governments understand the seriousness of the threat that Washington represents. Washington’s claim to world hegemony seems too farfetched to Russia and China to be real. But it is very real.

By refusing to take the threat seriously, Russia and China have not responded in ways that would bring an end to the threat without the necessity of war.

For example, the Russian government could most likely destroy NATO by responding to sanctions imposed by Washington and the EU by informing European governments that Russia does not sell natural gas to members of NATO. Instead of using this power, Russia has foolishly allowed the EU to accumulate record amounts of stored natural gas to see homes and industry through the coming winter.

Has Russia sold out its national interests for money?

Much of Washington’s power and financial hegemony rests on the role of the US dollar as world reserve currency. Russia and China have been slow, even negligent from the standpoint of defending their sovereignty, to take advantage of opportunities to undermine this pillar of Washington’s power. For example, the BRICS’ talk of abandoning the dollar payments system has been more talk than action. Russia doesn’t even require Washington’s European puppet states to pay for Russian natural gas in rubles.

One might think that a country such as Russia experiencing such extreme hostility and demonization from the West would at least use the gas sales to support its own currency instead of Washington’s dollar. If the Russian government is going to continue to support the economies of European countries hostile to Russia and to prevent the European peoples from freezing during the coming winter, shouldn’t Russia in exchange for this extraordinary subsidy to its enemies at least arrange to support its own currency by demanding payment in rubles? Unfortunately for Russia, Russia is infected with Western trained neoliberal economists who represent Western, not Russian, interests.

When the West sees such extraordinary weakness on the part of the Russian government, Obama knows he can go to the UN and tell the most blatant lies about Russia with no cost whatsoever to the US or Europe. Russian inaction subsidizes Russia’s demonization.

China has been no more successful than Russia in using its opportunities to destabilize Washington. For example, it is a known fact, as Dave Kranzler and I have repeatedly demonstrated, that the Federal Reserve uses its bullion bank agents to knock down the gold price in order to protect the dollar’s value from the Federal Reserve’s policies. The method used is for the bullion banks to drive down the gold price with enormous amounts of naked shorts during periods of low or nonexistent volume.

China or Russia or both could take advantage of this tactic by purchasing every naked short sold plus all covered shorts, if any, and demanding delivery instead of settling the contracts in cash. Neither New York Comex nor the London market could make delivery, and the system would implode. The consequence of the failure to deliver possibly could be catastrophic for the Western financial system, but in the least it would demonstrate the corrupt nature of Western financial institutions.

Or China could deal a more lethal blow. Choosing a time of heightened concern or disruptions in US financial markets, China could dump its trillion dollar plus holdings of US treasuries, or indeed all its holdings of US financial instruments, on the market. The Federal Reserve and the US Treasury could try to stabilize the prices of US financial instruments by creating money with which to purchase the bonds and other instruments. This money creation would increase concern about the dollar’s value, and at that point China could dump the trillion dollars plus it receives from its bond sales on the exchange market. The Federal Reserve cannot print foreign currencies with which to buy up the dollars. The dollar’s exchange value would collapse and with it the dollar’s use as world reserve currency. The US would become just another broke country unable to pay for its imports.

Possibly, Washington could get Japan and the European Central Bank to print enough yen and euros to buy up the dumped dollars. However, the likelihood is that this would bring down the yen and euro along with the dollar.

Flight would occur into the Chinese and Russian currencies, and financial hegemony would depart the West.

By their restraint, Russia and China enable Washington’s attack upon them. Last week Washington put thousands of its NGO operatives into the Moscow streets protesting “Putin’s war against Ukraine.” Foolishly, Russia has permitted foreign interests to buy up its newspapers, and these interests continually denounce Putin and the Russian government to their Russian readers.
Did Russia sell its soul and communication system for dollars? Did a few oligarchs sell out Russia for Swiss and London bank deposits?

Both Russia and China have Muslim populations among whom the CIA operates encouraging disassociation, rebellion, and violence. Washington intends to break up the Russian Federation into smaller, weaker countries that could not stand in the way of Washington’s hegemony. Russian and Chinese fear of discord among their own Muslim populations have caused both governments to make the extremely serious strategic mistake of aligning with Washington against ISIS and with Washington’s policy of protecting Washington’s status quo in the Muslim world.

If Russia and China understood the deadly threat that Washington presents, both governments would operate according to the time honored principle that “the enemy of my enemy is my friend.” Russia and China would arm ISIS with surface to air missiles to bring down the American planes and with military intelligence in order to achieve an American defeat. With defeat would come the overthrow of Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, the United Arab Emirates, Jordan, Egypt and all of the American puppet rulers in the area. Washington would lose control over oil, and the petro-dollar would be history. It is extraordinary that instead Russia and China are working to protect Washington’s control over the Middle East and the petro-dollar.

China is subject to a variety of attacks. The Rockefeller Foundation creates American agents in Chinese universities, or so I am informed by Chinese academics. American companies that locate in China create Chinese boards on which they place the relatives of local and regional party officials. This shifts loyalty from the central government to the American money. Moreover, China has many economists educated in the US who are imbued with the neoliberal economics that represents Washington’s interests.

Both Russia and China have significant percentages of their populations who wish to be western. The failure of communism in both countries and the success of American cold war propaganda have created loyalties to America in place of their own governments. In Russia they go by the designation “Atlanticist Integrationists.” They are Russians who wish to be integrated into the West. I know less about the Chinese counterpart, but among youth Western materialism and lack of sexual restraint is appealing.

The inability of the Russian and Chinese governments to come to terms with the threat posed to their existence as sovereign countries by the neoconservative insistence on American world hegemony makes nuclear war more likely. If Russia and China catch on too late in the game, their only alternative will be war or submission to Washington’s hegemony. As there is no possibility of the US and NATO invading and occupying Russia and China, the war would be nuclear.

To avoid this war, which, as so many experts have shown, would terminate life on earth, the Russian and Chinese governments must soon become far more realistic in their assessment of the evil that resides in what Washington has turned into the world’s worst terrorist state–the US.

It is possible that Russia, China, and the rest of the world will be saved by American economic collapse. The US economy is a house of cards. Real median family incomes are in long-term decline. Universities produce graduates with degrees and heavy debts but no jobs. The bond market is rigged by the Federal Reserve which necessitates rigging the bullion markets in order to protect the dollar. The stock market is rigged by the outpouring of money from the Federal Reserve, by the Plunge Protection Team, and by corporations repurchasing their own stock. The dollar is supported by tradition, habit, and currency swaps.

The American House of Cards continues to stand only as a result of the tolerance of the world for vast corruption and disinformation and because greed is satisfied by the money made from a rigged system.

Russia and/or China could pull down this House of Cards whenever either country or both had leadership capable of it.

Dr. Paul Craig Roberts was Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy and associate editor of the Wall Street Journal.
Friday, September 26, 2014

391. Robert McNamara

Film
This blog: 

The Fog of War: Transcript

THE FOG OF WAR: ELEVEN LESSONS FROM THE LIFE OF ROBERT S. McNAMARA

McNamara: Is this chart at a reasonable height? Or do you want it lowered? Earlier tonight — let me first ask the T.V., are you ready? All set?

Let me hear your voice level to make sure it's the same.

EM: Okay, how's my voice level?

McNamara: That's fine.

EM: Terrific.

McNamara: Now I remember exactly the sentence I left off on. I remember how it started, and I was cut off in the middle. But you can fix it up some way. I don't want to go back, introduce the sentence, because I know exactly what I wanted to say.

EM: Go ahead!

McNamara: Okay. Any military commander who is honest with himself, or with those he's speaking to, will admit that he has made mistakes in the application of military power. He's killed people unnecessarily — his own troops or other troops — through mistakes, through errors of judgment. A hundred, or thousands, or tens of thousands, maybe even a hundred thousand. But, he hasn't destroyed nations.

And the conventional wisdom is don't make the same mistake twice, learn from your mistakes. And we all do. Maybe we make the same mistake three times, but hopefully not four or five. They'll be no learning period with nuclear weapons. You make one mistake and you're going to destroy nations

In my life, I've been part of wars. 3 years in the U.S. Army during World War II.
7 years as Secretary of Defense during the Vietnam War. 13 years at the World Bank across the world. At my age, 85, I'm at age where I can look back and derive some conclusions about my actions. My rule has been try to learn, try to understand what happened. Develop the lessons and pass them on.

McNamara and the Pentagon

Harry Reasoner: This is the Secretary of Defense of the United States, Robert McNamara. His department absorbs 10% of the national income of this country, and over half of every tax dollar. His job has been called the toughest in Washington, and McNamara is the most controversial figure that has ever held the job. Walter Lippmann calls him not only the best Secretary of Defense, but the first one who ever asserted civilian control over the military. His critics call him "a con—man," "an IBM machine with legs," "an arrogant dictator."


Mr. Secretary, I've noticed in several cabinet offices that little silver calendar thing there. Can you explain that?

McNamara: Yes, this was given by President Kennedy. On the calendar are engraved the dates: October 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24, 25, 26, 27, and finally 28, were the dates when we literally looked down the gun barrel into nuclear war.

Lesson #1: Empathize with your enemy.

Under a cloak of deceit, the Soviet Union introduced nuclear missiles into Cuba, targeting 90 million Americans. The C.I.A. said the warheads had not been delivered yet. They thought 20 were coming on a ship named the Poltava. We mobilized 180,000 troops. The first day's air attack was planned at 1080 sorties, a huge air attack.

October 16, 1962

Kennedy: In the next 24 hours, what is it we need to do?

McNamara: Mr. President, we need to do two things, it seems to me. First, we need to develop a specific strike plan. The second thing we have to do is to consider the consequences. I don't know quite what kind of a world we'll live in after we've struck Cuba. How do we stop at that point? I don't know the answer to this.

Kennedy: The chances of this becoming a much broader struggle are increased as you step up the ? talk about danger to the United States.

McNamara: Kennedy was trying to keep us out of war. I was trying to help him keep up out of war. And General Curtis LeMay, whom I served under as a matter of fact in World War II, was saying "Let's go in, let's totally destroy Cuba."

On that critical Saturday, October 27th, we had two Khrushchev messages in front of us. One had come in Friday night, and it had been dictated by a man who was either drunk or under tremendous stress. Basically, he said, "If you'll guarantee you won't invade Cuba, we'll take the missiles out."

Then before we could respond, we had a second message that had been dictated by a bunch of hard—liners. And it said, in effect, "If you attack, we're prepared to confront you with masses of military power."

So, what to do? We had, I'll call it, the soft message and the hard message.

At the elbow of President Kennedy was Tommy Thompson, former U.S. Ambassador to Moscow. He and Jane, his wife, had literally lived with Khrushchev and his wife upon occasion. Tommy Thompson said, "Mr. President, I urge you to respond to the soft message."

The President said to Tommy, "We can't do that, that'll get us nowhere."

Tommy said, "Mr. President, you're wrong." Now that takes a lot of guts.

October 27, 1962

Kennedy: We're not going to get these missiles out of Cuba, probably anyway, by negotiation.

Thompson: I don't agree, Mr. President. I think there's still a chance.

Kennedy: That he'll back down?

Thompson: The important thing for Khrushchev, it seems to me, is to be able to say, "I saved Cuba, I stopped an invasion."

McNamara: In Thompson's mind was this thought: Khrushchev's gotten himself in a hell of a fix. He would then think to himself, "My God, if I can get out of this with a deal that I can say to the Russian people: 'Kennedy was going to destroy Castro and I prevented it.'" Thompson, knowing Khrushchev as he did, thought Khrushchev will accept that. And Thompson was right.

That's what I call empathy. We must try to put ourselves inside their skin and look at us through their eyes, just to understand the thoughts that lie behind their decisions and their actions.

Khrushchev's advisors were saying, "There can be no deal unless you somewhat reduce the pressure on us, when you ask us to reduce the pressure on you."

EM: Also, we had attempted to invade Cuba.

McNamara: Well, with the Bay of Pigs. That undoubtedly influenced their thinking, I think that's correct. But, more importantly, from a Cuban and a Russian point of view, they knew what in a sense I really didn't know: we had attempted to assassinate Castro under Eisenhower and under Kennedy and later under Johnson. And in addition to that, major voices in the U.S. were calling for invasion.

In the first message, Khrushchev said this: "We and you ought not to pull on the ends of a rope which you have tied the knots of war. Because the more the two of us pull, the tighter the knot will be tied. And then it will be necessary to cut that knot, and what that would mean is not for me to explain to you. I have participated in two wars and know that war ends when it has rolled through cities and villages, everywhere sowing death and destruction. For such is the logic of war. If people do not display wisdom, they will clash like blind moles and then mutual annihilation will commence."

Lesson #2: Rationality will not save us.


I want to say, and this is very important: at the end we lucked out. It was luck that prevented nuclear war. We came that close to nuclear war at the end. Rational individuals: Kennedy was rational; Khrushchev was rational; Castro was rational. Rational individuals came that close to total destruction of their societies. And that danger exists today.

The major lesson of the Cuban missile crisis is this: the indefinite combination of human fallibility and nuclear weapons will destroy nations. Is it right and proper that today there are 7500 strategic offensive nuclear warheads, of which 2500 are on 15 minute alert, to be launched by the decision of one human being?

It wasn't until January, 1992, in a meeting chaired by Castro in Havana, Cuba, that I learned 162 nuclear warheads, including 90 tactical warheads, were on the island at the time of this critical moment of the crisis. I couldn't believe what I was hearing, and Castro got very angry with me because I said, "Mr. President, let's stop this meeting. This is totally new to me, I'm not sure I got the translation right."

"Mr. President, I have three questions to you. Number one: did you know the nuclear warheads were there? Number two: if you did, would you have recommended to Khrushchev in the face of an U.S. attack that he use them? Number three: if he had used them, what would have happened to Cuba?"

He said, "Number one, I knew they were there. Number two, I would not have recommended to Khrushchev, I did recommend to Khrushchev that they be used. Number three, 'What would have happened to Cuba?' It would have been totally destroyed." That's how close we were.

EM: And he was willing to accept that?

Yes, and he went on to say: "Mr. McNamara, if you and President Kennedy had been in a similar situation, that's what you would have done." I said, "Mr. President, I hope to God we would not have done it. Pull the temple down on our heads? My God!"

In a sense, we'd won. We got the missiles out without war. My deputy and I brought the five Chiefs over and we sat down with Kennedy. And he said, "Gentlemen, we won. I don't want you ever to say it, but you know we won, I know we won."

And LeMay said, "Won? Hell, we lost. We should go in and wipe 'em out today."

LeMay believed that ultimately we're going to confront these people in a conflict with nuclear weapons. And, by God, we better do it when we have greater superiority than we will have in the future.

At the time, we had a 17 to 1 strategic advantage in nuclear numbers. We'd done 10 times as many tests as they had. We were certain we could maintain that advantage if we limited the tests. The Chiefs we're all opposed. They said, "The Soviets will cheat." I said, "How will they cheat?" You won't believe this, but they said, "They'll test them behind the moon." I said, "You're out of your minds." I said, "That's absurd."

It's almost impossible for our people today to put themselves back into that period. In my 7 years as Secretary, we came within a hair's breath of war with the Soviet Union on three different occasions. 24 hours a day, 365 days a year for 7 years as Secretary of Defense, I lived the Cold War.

During the Kennedy administration, they designed a 100 megaton bomb. It was tested in the atmosphere. I remember this. Cold War? Hell, it was a hot war!

I think the human race needs to think more about killing, about conflict. Is that what we want in this 21st Century?

1918

My earliest memory is of a city exploding with joy. It was November 11, 1918. I was two years old. You may not believe that I have the memory, but I do. I remember the tops of the streetcars being crowded with human beings cheering and kissing and screaming. End of World War I ? we'd won. But also celebrating the belief of many Americans ? particularly Woodrow Wilson — we'd fought a war to end all wars. His dream was that the world could avoid great wars in the future. Disputes among great nations would be resolved.

I also remember that I wasn't allowed to go outdoors to play with my friends without wearing a mask. There was an un—Godly flu epidemic. Large numbers of Americans were dying. 600,000 and millions across the world.

My class in the first grade was housed in a shack. A wooden shack. But we had an absolutely superb teacher. And this teacher gave a test to the class every month, and she reseated the class based on the results of that test. There were vertical rows, and she put the person with the highest grade in the first seat on the left—hand row. And I worked my tail off to be in that first seat.

Now the majority of the classmates were Whites, Caucasians, so on ? Wasps if you will. But my competition for that first seat were Chinese, Japanese, and Jews. On Saturday and Sunday, I went and played with my classmates. They went to their ethnic schools. They learned their native language, they learned their culture, their history. And they came back determined on Monday to beat that damn Irishman. But, they didn't do it very often.

Reasoner: One Congressman called you "Mr. I—have—all—the—answers McNamara."
And there's been suggestion from some Congressman that you come up there ?
in spite of the weight of their experience ? prepared to give them simple, little lessons in things. Is that your attitude?


McNamara: No. Perhaps I don't know how much I don't know, and there is much indeed. I do make a serious effort to prepare myself properly for these Congressional discussions. I suppose I spend perhaps a 100 or 120 hours in testifying before Congress each year. And each hour of testimony requires 3 to 4 hours of preparation.

Reasoner: What about the contention that your attitude is sometimes arrogant, that you never admit that you were wrong. Have you ever been wrong, sir?

RSM: Oh, yes indeed. I'm not going to tell you. If you don't know, I'm not going to tell you ? oh, on countless occasions.

I applied to Stanford University. I very much wanted to go. But, I couldn't afford it, so I lived at home and I went to Berkeley. $52 dollars a year tuition. I started Berkeley in the bottom of the depression. 25 million males were unemployed.

Out of that class of 3500, three elected to Phi Beta Kappa at the end of the Sophomore year. Of those three, one became a Rhodes Scholar. I went to Harvard. The third went to work for $65 dollars a month and was damn happy to have the job.

The Society was on the verge of ? I don't want to say "revolution." Although, had President Roosevelt not done some of the things he did, it could have become far more violent. In any event, that was what I was thrown into.

I never heard of Plato and Aristotle before I became a Freshman at Berkley. And I remember Professor Lowenberg — the Freshman philosophy professor ? I couldn't wait to go to another class.

Lesson #3: There's something beyond one's self.

I took more philosophy classes ?particularly one in logic and one in ethics. Stress on values and something beyond one's self, and a responsibility to society.

After graduating University of California I went to Harvard graduate school of business for two years and then I went back to San Francisco.

I began to court this young lady that I'd met when we were 17 in our first week at Berkley: Margaret Craig. And I was making some progress after eight or nine months. I proposed and she accepted.

She went with her aunt and her mother on a trip across the country. She telegraphed me?"Must order engraved invitations to include your middle name, what is it?"

And I wired back, "My middle name is 'Strange.'"

And she said "I know it's 'strange,' but what is it?"

Well, I mean it is Strange, it's Robert Strange McNamara.

And it was a marriage made in heaven. At the end of a year we had our first child. The delivery costs were $100, and we paid that $10 a month. Those were some of the happiest days of our life. And then the war came.

I'd been promoted to assistant professor — I was the youngest assistant professor at Harvard ? and a salary by the way of $4000 a year. Harvard business school's market was drying up?the males were being drafted or volunteering. So the Dean, being farsighted, brought back a government contract to establish an officer candidate school for what was called "Statistical Control" in the Air Force.

We said to the Air Force, "Look, we're not going to take anybody you send up here. We're going to select the people. You have a punch card for every human being brought into the Air Corps. We're going to run those cards through the IBM sorting machines, and we're going to sort on age, education, accomplishments, grades, etc." We were looking for the best and the brightest. The best brains, the greatest capacity to lead, the best judgment.

The U.S. was just beginning to bomb. We were bombing by daylight. The loss rate was very, very high, so they commissioned a study. And what did we find? We found the abort rate was 20%. 20% of the planes that took off to bomb targets in Germany turned around before they got to their target. Well that was a hell of a mess?we lost 20% of our capability right there.

The form, I think it was form 1—A or something like that was a mission report. And if you aborted a mission you had to write down 'why.' So we get all these things and we analyze them, and we finally concluded it was baloney. They were aborting out of fear.

Because the loss rate was 4% per sortie, the combat tour was 25 sorties — it didn't mean that 100% of them were going to be killed but a hell of a lot of them were going to be killed. They knew that and they found reasons to not go over the target. So we reported this.

One of the commanders was Curtis LeMay — Colonel in command of a B—24 group. He was the finest combat commander of any service I came across in war. But he was extraordinarily belligerent, many thought brutal. He got the report. He issued an order. He said, "I will be in the lead plane on every mission. Any plane that takes off will go over the target, or the crew will be court—marshaled." The abort rate dropped over night.
Now that's the kind of commander he was.

Announcer: Ladies and Gentlemen, the President of the United States.

Roosevelt: My friends, on this Christmas Eve, there are over ten million men in the Armed Forces of the United States alone. One year ago, one million, seven hundred thousand were serving overseas. By next July 1st, that number will rise to over five million. Plenty of bad news for the Japs in the not too far distant future.

Lesson #4: Maximize Efficiency.

The U.S. Air Force had a new airplane named the B—29. The B—17s and B—24s in Europe bombed from 15,000, 16,000 feet. The problem was they were subject to anti—aircraft fire and to fighter aircraft. To relieve that, this B—29 was being developed that bombed from high altitude and it was thought we could destroy targets much more efficiently and effectively.

I was brought back from the 8th Air Force and assigned to the first B—29s, the 58th Bomb Wing. We had to fly those planes from the bases in Kansas to India. Then we had to fly fuel over the hump into China.

The airfields were built with Chinese labor. It was an insane operation. I can still remember hauling these huge rollers to crush the stone and make them flat. A long rope, somebody would slip. The roller would roll over, everybody would laugh and go on.

We were supposed to take these B—29s ? there were no tanker aircraft there. We were to fill them with fuel, fly from India to Chengtu; offload the fuel; fly back to India; make enough missions to build up fuel in Chengtu; fly to Yawata, Japan; bomb the steel mills; and go back to India.

We had so little training on this problem of maximizing efficiency, we actually found to get some of the B—29s back instead of offloading fuel, they had to take it on. To make a long story short, it wasn't worth a damn. And it was LeMay who really came to that conclusion, and led the Chiefs to move the whole thing to the Marianas, which devastated Japan.

LeMay was focused on only one thing: target destruction. Most Air Force Generals can tell you how many planes they had, how many tons of bombs they dropped, or whatever the hell it was.

But, he was the only person that I knew in the senior command of the Air Force who focused solely on the loss of his crews per unit of target destruction. I was on the island of Guam in his command in March of 1945. In that single night, we burned to death 100,000 Japanese civilians in Tokyo: men, women, and children.

EM: Were you aware this was going to happen?

McNamara: Well, I was part of a mechanism that in a sense recommended it. I analyzed bombing operations, and how to make them more efficient. i.e. Not more efficient in the sense of killing more, but more efficient in weakening the adversary.

I wrote one report analyzing the efficiency of the B—29 operations. The B—29 could get above the fighter aircraft and above the air defense, so the loss rate would be much less. The problem was the accuracy was also much less.

Now I don't want to suggest that it was my report that led to, I'll call it, the firebombing. It isn't that I'm trying to absolve myself of blame. I don't want to suggest that it was I who put in LeMay's mind that his operations were totally inefficient and had to be drastically changed. But, anyhow, that's what he did. He took the B—29s down to 5,000 feet and he decided to bomb with firebombs.

I participated in the interrogation of the B—29 bomber crews that came back that night. A room full of crewmen and intelligence interrogators. A captain got up, a young captain said: "Goddammit, I'd like to know who the son of a bitch was that took this magnificent airplane, designed to bomb from 23,000 feet and he took it down to 5,000 feet and I lost my wingman. He was shot and killed."

LeMay spoke in monosyllables. I never heard him say more than two words in sequence. It was basically "Yes," "No," "Yup," or "The hell with it." That was all he said. And LeMay was totally intolerant of criticism. He never engaged in discussion with anybody.

He stood up. "Why are we here? Why are we here? You lost your wingman; it hurts me as much as it does you. I sent him there. And I've been there, I know what it is. But, you lost one wingman, and we destroyed Tokyo."

50 square miles of Tokyo were burned. Tokyo was a wooden city, and when we dropped these firebombs, it just burned it.

Lesson #5: Proportionality should be a guideline in war.

EM: The choice of incendiary bombs, where did that come from?

McNamara: I think the issue is not so much incendiary bombs. I think the issue is: in order to win a war should you kill 100,000 people in one night, by firebombing or any other way? LeMay's answer would be clearly "Yes."

"McNamara, do you mean to say that instead of killing 100,000, burning to death 100,000 Japanese civilians in that one night, we should have burned to death a lesser number or none? And then had our soldiers cross the beaches in Tokyo and been slaughtered in the tens of thousands? Is that what you're proposing? Is that moral? Is that wise?"

Why was it necessary to drop the nuclear bomb if LeMay was burning up Japan? And he went on from Tokyo to firebomb other cities. 58% of Yokohama. Yokohama is roughly the size of Cleveland. 58% of Cleveland destroyed. Tokyo is roughly the size of New York. 51% percent of New York destroyed. 99% of the equivalent of Chattanooga, which was Toyama. 40% of the equivalent of Los Angeles, which was Nagoya. This was all done before the dropping of the nuclear bomb, which by the way was dropped by LeMay's command.

Proportionality should be a guideline in war. Killing 50% to 90% of the people of 67 Japanese cities and then bombing them with two nuclear bombs is not proportional, in the minds of some people, to the objectives we were trying to achieve.

I don't fault Truman for dropping the nuclear bomb. The U.S.—Japanese War was one of the most brutal wars in all of human history ? kamikaze pilots, suicide, unbelievable. What one can criticize is that the human race prior to that time ? and today ? has not really grappled with what are, I'll call it, "the rules of war." Was there a rule then that said you shouldn't bomb, shouldn't kill, shouldn't burn to death 100,000 civilians in one night?

LeMay said, "If we'd lost the war, we'd all have been prosecuted as war criminals." And I think he's right. He, and I'd say I, were behaving as war criminals. LeMay recognized that what he was doing would be thought immoral if his side had lost. But what makes it immoral if you lose and not immoral if you win?

March 2, 1964

Lyndon B. Johnson: I want you to dictate o me a memorandum of a couple of pages. Four letter words and short sentences on the situation in Vietnam, the "Vietnam Picture." This morning Senator Scott said that "The war which we can neither win, lose, nor drop is evidence of an instability of ideas. A floating series of judgments, our policy of nervous conciliation, which is extremely disturbing." Do you think it's a mistake to explain about Vietnam and what we're faced with?

McNamara: Well, I do think, Mr. President, it would be wise for you to say as little as possible. The frank answer is we don't know what is going on out there. The signs I see coming through the cables are disturbing signs. It is a very uncertain period.

March 10, 1964

Johnson: We need somebody over there that can get us some better plans than we've got. What I want is somebody that can lay up some plans to trap these guys and whup the hell out of them. Kill some of them, that's what I want to do.

McNamara: I'll try and bring something back that will meet that objective.

Johnson: Okay, Bob.

EM: At some point, we have to approach Vietnam. And I want to know how you can best set that up for me?

McNamara: Yeah, well, that's a hard, hard question. I think we have to approach it in the context of the Cold War. But first, I'll have to talk about Ford. I'll have to go back to the end of the war.

1945

I had a terrible headache so Marg drove me in to the Air Force regional hospital. A week later Marg came in — many of the same symptoms. It's hard to believe and I don't think I've ever heard of another case where two individuals ? husband and wife ? came down essentially at the same time with polio. We were both in the hospital with on VJ day.

I had to pay the bills and they were very heavy. And a friend of mine said, "We're going to find a corporation in America that needs the advice and capabilities of this extraordinary group of people I'm going to bring together and you've got to be a part of it." I said, "The hell with it. I'm not going to be a part of it. I'm going back to Harvard. That's what Marg and I want to do. I'm going to spend my life there."

He said, "Look, Bob, you can't pay Marg's hospital bills, you're crazy as hell." He said, "By the way the company that most needs our help in all the U.S. is Ford." Well, I said, "How'd you learn that?" He said, "Oh, I read in article in Life Magazine."

Of the top thousand executives at Ford Motor Company, I don't believe there were ten college graduates, and Henry Ford II needed help. They were gonna give us tests. Two full days of testing: intelligence tests, achievement tests, personality tests, you name it.
This sounds absurd, but I remember one of the questions on one of the tests was: "Would you rather be a florist or a coal miner?" I should tell you, I had been a florist. I worked as a florist during some of my Christmas vacations. I put down "coal miner." I think the reasons are obvious to you.

This group of ten people had been trained in the officer candidate school at Harvard. In some tests we actually had the highest marks that had ever been scored. In other tests, we were in the upper one percentile.

From 1926 to 1946 ? including the war years ? Ford Motor Company just barely broke even. It was a God—awful mess. I thought we had a responsibility to the stockholders and God knows you cannot believe how bad the situation had been.

Lesson #6: Get the data.

They didn't have a market research organization. I set one up. The manager said to me, "What do you want me to study?" I said, "Find out who in the hell's buying the Volkswagons. Everybody says it's a no good car. It was only selling about twenty thousand a year, but I want to know what's going to happen. Is it going to stay the same, or go down, or go up? Find out who buy's it."

He came back six months later, he said, "Well, they're professors, and they're doctors and they're lawyers, and they're obviously people who can afford more."

Well, that set me to thinking about what we in the industry should do. Was there a market we were missing? At this time nobody believed that Americans wanted cheaper cars. They wanted conspicuous consumption. Cadillac, with these huge ostentatious fins, set the style for the industry for ten or fifteen years. And that's what we were up against.

We introduced the Falcon as a more economical car, and it was a huge success profit—wise. We accomplished a lot.

I said, "What about accidents, I hear a lot about accidents." "Oh yes, we'll get you some data on that." There were about forty odd thousand deaths per year from automobile accidents, and about a million, or a million two injuries.

I said, "Well, what causes it? "Well," he said, "it's obvious. It's human error and mechanical failure." I said, "Hell, it it's mechanical failure, we might be involved. Let's dig into this." I want to know, if it's mechanical error, I want to stop it. Well, they said, "There's really very few statistics available." I said, "Dammit, find out what can we learn."

They said, "Well, the only place we can find that knows anything about it is Cornell Aeronautical Labs." They said, "The major problem is packaging." They said, "You buy eggs and you know how eggs come in a carton?" I said, "No, I don't buy eggs ? I never — my wife does it." Well, they said, "You talk to her and ask her: when she puts that carton down on the drain board when she gets home, do the eggs break?" And so I asked Marg and she said "No." So Cornell said, "They don't break because they're packaged properly. Now if we packaged people in cars the same way, we could reduce the breakage."

We lacked lab facilities, so we dropped the human skulls in different packages down the stairwells of the dormitories at Cornell. Well, that sounds absurd, but that guy was absolutely right. It was packaging which could make the difference.

In a crash, the driver was often impaled on the steering wheel. The passenger was often injured because he'd hit the windshield or the header bar or the instrument panel. So, in the 1956 model Ford we introduced steering wheels that prevented being impaled; we introduced padded instrument panels; and, we introduced seatbelts. We estimated if there would be 100% use of the seatbelts, we could save twenty odd thousand lives a year. Everybody was opposed to it. You couldn't get people to use seatbelts, but those who did saved their lives.

Now let me jump ahead. It's July, 1960. John Bugas, vice—president, industrial relations, clearly had his eyes on becoming President. I'm the group vice—president in charge of all the car divisions. Henry was a night owl. He always wanted to go out on the town. You know, it's 2 AM or something or other. He said, 'Bob, come on up and have a nightcap.' I said, "Goddammit Henry I don't want a nightcap, I'm going to bed." John said, "I'll come up, Henry." Henry said, "I didn't ask you John, I asked Bob." He said, "Bob, come on up." So I finally went up ? that's when he asked me to be president.

I was the first president of the company ? in the history of the company — that had ever been president other than a member of the Ford family. And after 5 weeks I quit.

The telephone rang, a person comes on and says: "I'm Robert Kennedy. My brother, Jack Kennedy, would like you to meet our brother—in—law, Sargent Shriver." 4 o'clock Sarge comes in ? never met him. "I've been authorized by my brother—in—law, Jack Kennedy, to offer you the position of Secretary of the Treasury."

I said, "You're out of your mind." I know a little bit about finance. But I'm not qualified to be Secretary of the Treasury." "Anticipating you might say that, the President—Elect authorized me to offer you the Secretary of Defense."

I said, "Look, I was in World War II for three years. Secretary of Defense? I'm not qualified to be Secretary of Defense." "Well," he said, "anticipating that," he said, "would you at least do him the courtesy of agreeing to meet with him?"

So I go home. I meet with Marg. If I could appoint every senior official in the department, and then if I could be guaranteed I wouldn't have to be part of that damn Washington social world.

She said, "Well, okay, why don't you write a contract with the President, and if he'll accept those two conditions, do it." We total net worth at the time was on the order of $800,000, but I had huge unfulfilled stock options worth millions.

And I was one of the highest paid executives in the world. And the future was of course brilliant. We had called our children in. Their life would be totally changed. The salary of a cabinet Secretary then was $25,000 a year. So we explained to the children that they'd be giving up a few things. They could care less. Marg could care less.

It was snowing. The Secret Service took me in to the house by the back way. I can still see it. There's a love seat, two armchairs with a lamp table in between. Jack Kennedy is sitting in one armchair and Bobby Kennedy's sitting in the other. "Mr. President, it's absurd, I'm not qualified."

"Look, Bob," he said, "I don't think there's any school for Presidents either." He said, "Lets announce it right now." He said, "I'll write out the announcement."

So he wrote out the announcement, we walk out the front door. All of these television cameras and press, till hell wouldn't have it. That's how Marg learned I had accepted. It was on television ? live.

Kennedy: All right, why don't we do some pictures afterwards. I've asked Robert McNamara to assume the responsibilities of Secretary of Defense. And I'm glad and happy to say that he has accepted this responsibility. Mr. McNamara leaves the presidency of the Ford Company at great personal sacrifice.

McNamara: That's the way it began. You know, it was a traumatic period. My wife probably got ulcers from it ? may have even ultimately died from the stress. My son got ulcers. It was very traumatic, but they were some of the best years of our life and all members of my family benefited from it. It was terrific.

1963

October 2nd. I had returned from Vietnam. At that time, we had 16,000 military advisors. I recommended to President Kennedy and the Security Council that we establish a plan and an objective of removing all of them within two years.

October 2nd, 1963

Kennedy: The advantage to taking them out is?

McNamara: We can say to the Congress and people that we do have a plan for reducing the exposure of U.S. combat personnel.

Kennedy: My only reservation about it is if the war doesn't continue to go well, it will look like we were overly optimistic.

McNamara: We need a way to get out of Vietnam, and this is a way of doing it.

Kennedy announced we were going to pull out all of our military advisors by the end of '65 and we were going to take 1000 out by the end of '63 and we did. But, there was a coup in South Vietnam. Diem was overthrown and he and his brother were killed.

I was present with the President when together we received information of that coup. I've never seen him more upset. He totally blanched. President Kenndy and I had tremendous problems with Diem, but my God, he was the authority, he was the head of state. And he was overthrown by a military coup. And Kennedy knew and I knew, that to some degree, the U.S. government was responsible for that.

I was in my office in the Pentagon, when the telephone rang and it was Bobby. The President had been shot in Dallas. Perhaps 45 minutes later, Bobby called again and said the President was dead. Jackie would like me to come out to the hospital. We took the body to the White House at whatever it was, 4 AM.

I called the superintendent of Arlington Cemetery. And he and I walked over those grounds. They're hauntingly beautiful grounds ? white crosses all in a row. And finally I thought I'd found the exact spot, the most beautiful spot in the cemetery. I called Jackie at the White House and asked her to come out there, and she immediately accepted. And that's where the President is buried today.

A park service ranger came up to me and said that he had escorted President Kennedy on a tour of those grounds a few weeks before. And Kennedy said, "That was the most beautiful spot in Washington." That's where he's buried.

Johnson: I will do my best. That is all I can do. I ask for your help and God's.

February 25, 1964

Three months after JFK's death.

Johnson: Hello, Bob?

McNamara: Yes, Mr. President.

Johnson: I hate to modify your speech any because it's been a good one, but I just wonder if we should find two minutes in there for Vietnam?

McNamara: Yeah, the problem is what to say about it.

Johnson: I'll tell you what I would say about it. I would say that we have a commitment to Vietnamese freedom. We could pull out of there, the dominoes would fall, and that part of the world would go to the Communists. We could send our marines in there, and we could get tied down in a Third World War or another Korean action. Nobody really understands what it is out there. They're asking questions and saying why don't we do more. Well, I think this: you can have more war or you can have more appeasement. But we don't want more of either. Our purpose is to train these people [the South Vietnamese] and our training's going good.

McNamara: All right, sir, I'll?

Johnson: I always thought it was foolish for you to make any statements about withdrawing. I thought it was bad psychologically. But you and the President thought otherwise, and I just sat silent.

McNamara: The problem is?

Johnson: Then come the questions: how in the hell does McNamara think, when he's losing a war, he can pull men out of there?

June 9, 1964

McNamara: If you went to the C.I.A. and said "How is the situation today in South Vietnam?" I think they would say it's worse. You see it in the desertion rate, you see it in the morale. You see it in the difficulty to recruit people. You see it in the gradual loss of population control.

Many of us in private would say that things are not good, they've gotten worse. Now while we say this in private and not public, there are facts available that find their way in the press. If we're going to stay in there, if we're going to go up the escalating chain, we're going to have to educate the people, Mr. President. We haven't done so yet. I'm not sure now is exactly the right time.

Johnson: No, and I think it you start doing it they're going to be hollering, "You're a warmonger."

McNamara: I completely agree with you.

The Presidential Race: L.B.J. and Goldwater hit campaign trail.

Goldwater: Make no bones of this. Don't try to sweep this under the rug. We are at war in Vietnam. And yet the President and his Secretary of Defense continues to mislead and misinform the American people, and enough of it's gone by.

Lesson #7: Belief and seeing are both often wrong.

August 2, 1964

On August 2nd, the destroyer Maddox reported it was attacked by a North Vietnamese patrol boat. It was an act of aggression against us. We were in international waters. I sent officials from the Defense Department out and we recovered pieces of North Vietnamese shells ? that were clearly identified as North Vietnamese shells — from the deck of the Maddox. So there was no question in my mind that it had occurred. But, in any event, we didn't respond.

And it was very difficult. It was difficult for the President. There were very, very senior people, in uniform and out, who said "My God, this President is" ? they didn't use the word 'coward,' but in effect ? "He's not protecting the national interest."

August 4, 1964

Two days later, the Maddox and the Turner Joy, two destroyers reported they were attacked.

Johnson: Now, where are these torpedoes coming from?

McNamara: Well, we don't know, presumably from these unidentified craft.

There were sonar soundings, torpedoes had been detected — other indications of attack from patrol boats. We spent about ten hours that day trying to find out what in the hell had happened. At one point, the commander of the ship said, "We're not certain of the attack." At another point they said, "Yes, we're absolutely positive." And then finally late in the day, Admiral Sharp said, "Yes, we're certain it happened."

So I reported this to Johnson, and as a result there were bombing attacks on targets in North Vietnam. Johnson said we may have to escalate, and I'm not going to do it without Congressional authority. And he put forward a resolution, the language of which gave complete authority to the President to take the nation to war: The Tonkin Gulf Resolution.

Now let me go back to the August 4th attack.

August 4. 12:22 PM

Admiral Sharp: Apparently, there have been at least nine torpedoes in the water. All missed.

General Burchinal: Yup.

Admiral Sharp: Wait a minute now. I'm not so sure about this number of engaged. We've got to check it out here.

97 Minutes Later.

Admiral Sharp: He [Admiral Moore] said many of the reported contacts with torpedoes fired appear doubtful. Freak weather effects on radar and overeager sonar men may have accounted for many reports.

General Burchinal: Okay, well I'll tell Mr. McNamara this.

Admiral Sharp: That's the best I can give you Dave, sorry.

9 Minutes Later.

Admiral Sharp: It does appear now that a lot of these torpedo attacks were from the sonar men, you see. And, they get keyed up with a thing like this and everything they hear on the sonar is a torpedo.

General Burchinal: You're pretty sure there was a torpedo attack, though?

Admiral Sharp: Oh, no doubt about that?I think. No doubt about that.

McNamara: It was just confusion, and events afterwards showed that our judgment that we'd been attacked that day was wrong. It didn't happen. And the judgment that we'd been attacked on August 2nd was right. We had been, although that was disputed at the time. So we were right once and wrong once.

Ultimately, President Johnson authorized bombing in response to what he thought had been the second attack ? it hadn't occurred but that's irrelevant to the point I'm making here. He authorized the attack on the assumption it had occurred, and his belief that it was a conscious decision on the part of the North Vietnamese political and military leaders to escalate the conflict and an indication they would not stop short of winning.

We were wrong, but we had in our minds a mindset that led to that action. And it carried such heavy costs. We see incorrectly or we see only half of the story at times.

EM: We see what we want to believe.

McNamara: You're absolutely right. Belief and seeing, they're both often wrong.

Johnson: We Americans know although others appear to forget the risk of spreading conflict. We still seek no wider war.

McNamara: We introduced what was called "Rolling Thunder," which over the years became a very, very heavy bombing program. Two to three times as many bombs as were dropped on Western Europe during all of World War II.

This is not primarily a military problem. It is a battle for the hearts and the minds of the people of South Vietnam. That's our objective. As a prerequisite to that, we must be able to guarantee their physical security.

February 26, 1965.

Johnson: We're off to bombing these people. We're over that hurdle. The game now is in the 4th quarter and it's about 78 to nothing. I'm scared to death about putting ground forces in, but I'm more than frightened about losing a bunch of planes for lack of security.

McNamara: So am I.

March 6, 1965.

Johnson: The psychological impact of "The Marines are coming" is gonna be a bad one. I know every mother is going to say, "Uh oh, this is it." What we've done with these B—57s is just gonna be Sunday School stuff compared to the marines. My answer is "yes," but my judgment is "no."

McNamara: All right, we'll take care of it, Mr. President.

Johnson: When are you going to issue the order?

McNamara: We'll make it late today so it'll miss some of the morning editions. I'll handle it in a way that will minimize the announcement.

June 10, 1965

McNamara: [General] Westmoreland recommended additional 10 battalions, over and above the 13 you've already authorized. Something on the order of 45,000 men. I would recommend 5 battalions with the strength of about 25,000 men. Because in the back of my mind, I have a very definite limitation on commitment. And I don't think the Chiefs do. In fact, I know they don't.

Johnson: Not a damn human thinks that 50,000 or 100,000 or 150,000 are gonna end that war. We're not getting out, but we're trying to hold what we got. And we're doing a bad?we're doing?we're?we're?we're losing at the rate we're going.

Announcer: It was announced today that total American casualties in Vietnam now number 4877, including 748 killed.

Harry Reasoner: Secretary of Defense Robert McNamara, on each of his seven inspection trips to Vietnam has found some positive aspect of the course of the war there.

McNamara: The most vivid impression I'm bringing back is that we've stopped losing the war. The North Vietnamese today we believe have nine regiments of their regular army in South Vietnam.

Announcer: Some of the men had little training in a state park in Kentucky before coming here. But it did not prepare them for the thicket of trees, spiked vines, thorn bushes, almost perpendicular cliffs, 90 degree temperatures, insects, and snakes

Johnson: Now America wins the wars that she undertakes. Make no mistake about it. And we have declared war on tyranny and aggression. If this little nation goes down the drain and can't maintain her independence, ask yourself what's going to happen to all these other little nations.

December 2, 1965.

McNamara: I am more and more convinced that we ought to think of some action other than military action as the only program here. I think if we do that by itself, it's suicide.

I think pushing out 300,000, 400,000 Americans out there without being able to guarantee what it will lead to is a terrible risk at a terrible cost.

Let me go back one moment. In the Cuban Missile Crisis, at the end, I think we did put ourselves in the skin of the Soviets. In the case of Vietnam, we didn't know them well enough to empathize. And there was total misunderstanding as a result. They believed that we had simply replaced the French as a colonial power, and we were seeking to subject South and North Vietnam to our colonial interests, which was absolutely absurd. And we, we saw Vietnam as an element of the Cold War. Not what they saw it as: a civil war.

1995

There aren't many examples in which you bring two former enemies together, at the highest levels, and discuss what might have been. I formed the hypothesis that each of us could have achieved our objectives without the terrible loss of life. And I wanted to test that by going to Vietnam.

The former Foreign Minister of Vietnam, a wonderful man named Thach said, "You're totally wrong. We were fighting for our independence. You were fighting to enslave us."
We almost came to blows. That was noon on the first day.

"Do you mean to say it was not a tragedy for you, when you lost 3 million 4 hundred thousand Vietnamese killed, which on our population base is the equivalent of 27 million Americans? What did you accomplish? You didn't get any more than we were willing to give you at the beginning of the war. You could have had the whole damn thing: independence, unification."

"Mr. McNamara, You must never have read a history book. If you'd had, you'd know we weren't pawns of the Chinese or the Russians. McNamara, didn't you know that? Don't you understand that we have been fighting the Chinese for 1000 years? We were fighting for our independence. And we would fight to the last man. And we were determined to do so. And no amount of bombing, no amount of U.S. pressure would ever have stopped us."

Lesson #8: Be prepared to reexamine your reasoning.

What makes us omniscient? Have we a record of omniscience? We are the strongest nation in the world today. I do not believe that we should ever apply that economic, political, and military power unilaterally. If we had followed that rule in Vietnam, we wouldn't have been there. None of our allies supported us. Not Japan, not Germany, not Britain or France. If we can't persuade nations with comparable values of the merit of our cause, we'd better reexamine our reasoning.

Harry Reasoner: Americans suffered their heaviest casualties of the war in Vietnam last week ? 543 killed in action. Another 1,247 were wounded and hospitalized. The deaths raised the U.S. total in the war so far to 18,239. South Vietnamese put their losses for the week at 522 killed. Communist losses were not reported.

Contributing to those record casualties has been the steady Communist bombardment of the Marine outpost at Khe Sanh. There the North Vietnamese have been tightening their ring around the 2 square mile division?

EM: To what extent did you feel that you were the author of stuff, or that you were an instrument of things outside of your control?

McNamara: Well, I don't think I felt either. I just felt that I was serving at the request of the President, who had been elected by the American people. And it was my responsibility to try to help him to carry out the office as he believed was in the interest of our people.

What is morally appropriate in a wartime environment? Let me give you an illustration. While I was Secretary, we used what's called "Agent Orange" in Vietnam. A chemical that strips leaves off of trees. After the war, it is claimed that that was a toxic chemical and it killed many individuals ? soldiers and civilians — exposed to it.

Were those who issued the approval to use Agent Orange: criminals? Were they committing a crime against humanity? Let's look at the law. Now what kind of law do we have that says these chemicals are acceptable for use in war and these chemicals are not. We don't have clear definitions of that kind. I never in the world would have authorized an illegal action. I'm not really sure I authorized Agent Orange ? I don't remember it ? but it certainly occurred, the use of it occurred while I was Secretary.

Lesson #9: In order to do good, you may have to engage in evil.

Norman Morrison was a Quaker. He was opposed to war, the violence of war, the killing. He came to the Pentagon, doused himself with gasoline. Burned himself to death below my office.

He held a child in his arms, his daughter. Passersby shouted, "Save the child!" He threw the child out of his arms, and the child lived and is alive today. His wife issued a very moving statement: "Human beings must stop killing other human beings." And that's a belief that I shared. I shared it then and I believe it even more strongly today.

How much evil must we do in order to do good? We have certain ideals, certain responsibilities. Recognize that at times you will have to engage in evil, but minimize it.

I remember reading that General Sherman in the Civil War ? the mayor of Atlanta pleaded with him to save the city. And Sherman essentially said to the mayor just before he torched it and burned it down: "War is cruel. War is cruelty." That was the way LeMay felt. He was trying to save the country. He was trying to save our nation. And in the process, he was prepared to do whatever killing was necessary. It's a very, very difficult position for sensitive human beings to be in. Morrison was one of those. I think I was.

50,000 people came to Washington to demonstrate against the war. About 20,000 of them marched on the Pentagon. The Pentagon is a very, very difficult building to defend. We placed troops carrying rifles around it — U.S. Marshals in front of the soldiers.
But I told the President, "Not a rifle would be loaded without my personal permission." And I wasn't going to grant it.

EM: What effect did all of this dissent have on your thinking? I mean, Norman Morrison is '65, this is '67.

McNamara: Well, it was a very tense period. A very tense period for my family, which I don't want to discuss.

EM: How was your thinking changing during this period?

McNamara: I don't think my thinking was changing. We were in the Cold War. And this was a Cold war activity.

Lesson #10: Never say never.

Reporter: Some commentators here have said that the war is turning into a kind of stalemate.

McNamara: No, no. I think on the contrary. As General Westmoreland has pointed out in recent weeks in Saigon, the military operations ? the large—unit, military operations ? have continued to show very substantial progress.

One of the lessons I learned early on: never say never. Never, never, never. Never say never. And secondly, never answer the question that is asked of you. Answer the question that you wish had been asked of you. And quite frankly, I follow that rule. It's a very good rule.

EM: When you talk about the responsibility for something like the Vietnam War, whose responsibility is it?

McNamara: It's the president's responsibility. I don't want to fail to recognize the tremendous contribution I think Johnson made to the country. I don't want to put the responsibility for Vietnam on his shoulders alone, but I do — I am inclined to believe that if Kennedy had lived, he would have made a difference. I don't think we would have had 500,000 men there.

Two very telling photographs. One of them has Johnson like this. You can just see him thinking: "My God, I'm in a hell of a mess. And this guy is trying to tell me to do something that I know is wrong and I'm not gonna do, but how the hell am I gonna get out of this?"

The other photograph, you can just see me saying: "Jesus Christ, I love this man, I respect him, but he's totally wrong. What am I gonna do?"

Johnson couldn't persuade me, and I couldn't persuade him. I had this enormous respect and affection, loyalty, to both Kennedy and Johnson. But at the end, Johnson and I found ourselves poles apart.

And I said to a very close and dear friend of mine, Kay Graham, the former publisher of the Washington Post:"Even to this day, Kay, I don't know whether I quit or was fired?" She said, "You're out of your mind. Of course you were fired."

November 1, 1967. I presented a memo to Johnson that said, "The course we're on is totally wrong. We've got to change it. Cut back at what we're doing in Vietnam. We've got to reduce the casualties, and so on."

It was an extraordinarily controversial memo, and I took it to him, I delivered it myself. "Mr. President, nobody has seen this. Not Dean Rusk, not the Chairman of the Joint Chiefs ? nobody. I know that it may contain recommendations and statements that you do not agree with and do not support." I never heard from him.

Something had to give. There was a rumor that I was facing a mental breakdown ? I was under such pressure and stress. I don't think that was the case at all. But it was a really traumatic departure.

That's the way it ended. Except for one thing: he awarded me the Medal of Freedom in a very beautiful ceremony at the White House. And he was very, very warm in his comments. And I became so emotional, I could not respond.

Mr. President, I cannot find words to express what lies in my heart today. And I think I better respond on another occasion.

And had I responded, I would have said: "I know what many of you are thinking. You're thinking this man is duplicitous. You're thinking that he has held things close to his chest. You're thinking that he did not respond fully to the desires and wishes of the American people. And I want to tell you: "You're wrong." Of course he had personal idiosyncrasies, no question about it. He didn't accept all the advice he was given.

On several occasions, his associates advised him to be more forthcoming. He wasn't. People did not understand at that time there were recommendations and pressures that would carry the risk of war with China and carry the risk of nuclear war. And he was determined to prevent it. I'm arguing that he had a reason in his mind for doing what he did."

And, of course, shortly after I left, Johnson concluded that he couldn't continue.

EM: And at this point, how many Americans had been killed in Vietnam?

McNamara: About 25,000. Less than half of the number ultimately killed: 58,000.

Historians don't really like to deal with counterfactuals, with what might have been. They want to talk about history. "And how the hell do you know, McNamara, what might have been? Who knows?" Well, I know certain things.

What I'm doing is thinking through with hindsight, but you don't have hindsight available at the time. I'm very proud of my accomplishments, and I'm very sorry that in the process of accomplishing things, I've made errors.

Lesson #11: You can't change human nature.

We all make mistakes. We know we make mistakes. I don't know any military commander, who is honest, who would say he has not made a mistake. There's a wonderful phrase: "the fog of war."

What "the fog of war" means is: war is so complex it's beyond the ability of the human mind to comprehend all the variables. Our judgment, our understanding, are not adequate. And we kill people unnecessarily.

Wilson said: "We won the war to end all wars." I'm not so na?ve or simplistic to believe we can eliminate war. We're not going to change human nature anytime soon. It isn't that we aren't rational. We are rational. But reason has limits.

There's a quote from T.S. Eliot that I just love:

We shall not cease from exploring
And at the end of our exploration
We will return to where we started
And know the place for the first time.

Now that's in a sense where I'm beginning to be.

Epilogue

EM: After you left the Johnson administration, why didn't you speak out against the Vietnam War?

McNamara: I'm not going to say any more than I have. These are the kinds of questions that get me in trouble. You don't know what I know about how inflammatory my words can appear. A lot of people misunderstand the war, misunderstand me. A lot of people think I'm a son of a bitch.

EM: Do you feel in any way responsible for the War? Do you feel guilty?

McNamara: I don't want to go any further with this discussion. It just opens up more controversy. I don't want to add anything to Vietnam. It is so complex that anything I say will require additions and qualifications.

EM: Is it the feeling that you're damned if you do, and if you don't, no matter what?

McNamara: Yeah, that's right. And I'd rather be damned if I don't.


Robert S. McNamara served as President of The World Bank from 1968 to 1981.

Since his retirement, he has continued to work on problems of poverty, world health, and economic development.