Monday, May 02, 2016

529 De Clintons


Malcolm X zei: De Media zijn de machtigste van allemaal: zij kunnen de schuldige onschuldig maken, en de onschuldigen schuldig. D`at is macht.

Het Clinton-verhaal dat hier volgt toont aan hoe waar de uitspraak van MalcolmX is. 
                          ------------------------

De misdaden in Arkansas.

Nu Hillary dreigt de nieuwe dreigt te worden, heb ik me nog eens verdiept in haar. Vooral ook omdat ze al zo veel oorlogsellende heeft veroorzakt.

Natuurlijk herinner ik me de Lewinski-Affaire uti 1998 die de Clintons bijna de kop kostte.
Je denkt dan: ' zoo heel erg was dat nu toch ook weer niet: wat sex op de werkvloer en de hele affaire iets te lang keihard ontkend. '

En inderdaad.
De Clintons hebben heel wat vreselijker zaken op hun kerfstok.

Whitewater.
In essentie was dit een project waarbij oudere mensen op legale wijze werden beroofd van hun spaarcentjes. Ze kochten een huisje of stuk land, dat ze in vele jaren moesten afbetalen. Maar zodra ze een keer niet konden betalen, waren ze al het reeds betaalde geld kwijt. ' De kleine lettertjes.' Niet fraai, maar grotendeeels legaal, meen ik.

De stad Mena  (Arkansas), drugs-kruispunt in Amerika. 
Toen de Clintons gouverneur waren van Arkansas was de strad Mena een belangrijke invoerplaats voor drugs uit Zuid Amerika. Het is duidelijk dat de Clintons hun grantje mee pikten, in ruil voor bescherming van de criminelen.

Sexueel wangedrag.
Bill heeft honderden vrouwen lastig gevallen, en Hillary heeft nooit anders gedaan dan die vrouwen, als ze klachten indienden, beschuldigen en het leven onmogelijk maken.

Over de bovenstaande zaken moet U niet te licht denken: er zijn tientalle mensen om het leven gekomen in die jaren, en de Clintons waren nooit meer dan 1 handshake er vandaan.  Meestal hadden de slachtoffers ' zelfmoord'  gepleegd, of stortte hun vliegtuig neer. In een van de documentaires wordt gezegd dat minstens honderd mensen het land zijn uitgevlucht ( om het vege lijf ter redden.)
Dat is dus geen kleinigheid. Dat lijkt op de Modus Operandi van de Maffia, en de Clintons stonden in het centrum van die praktijken.
Video: The Clinton Murders. 1.52 uur.

De film behandelt tientalle moorden,  zelfmoorden of 'toevallige ongelukken' zonder harde bewijzen te leveren, neem ik aan. Maar de reeks is indrukwekkend, en het vergt heel veel verbeeldingskracht om de Clintons als onschuldig te blijven zien.

Update: Er is nog een film op youtube over de Clintons en hun misdaden, onder deze titel:

"Bill & Hillary Clinton TOTALLY EXPOSED - The New Clinton Chronicles - FULL Extended Version "
En nog een docu over de relatie tussen de Clintons en de drugshandel in Mena: 

full documentary The Mena Connection, Murder,Drugs and Coverup Clinton & Bush Sr

Toen werd Bill president, in 1993.
Zes maanden later was het alweer raak:
In juni 1993 pleegde Vince Foster ' zelfmoord'.
Na zijn werk op het Witte Huis schoot hij met een revolver in zijn mond, in een parkje in Washington.
Foster was een jeugdvriend en vertrouwensman van Clinton en hij werkte al vele jaren voor Bill en Hillary.  Foster wist alles over de Clintons.
Binnen no time werd verklaard dat Foster zelfmoord had gepleegd.

........ Om een lang verhaal kort te maken:
Het is zonder twijfel dat het onderzoek naar de dood van Foster een frauduleuze zaak was. Het was absoluut geen zelfmoord.
Van alles wat officieel werd verklaard is bijna alles met bewijs te weerleggen. De FBI werd buiten het onderzoek gehouden ( terwijl de wet zegt dat dit soort zaken alleen door de FBI mag worden afgehandeld. )
Autopsie werd niet gepleegd, rontgenfoto's werden niet genomen. Foto's van de crime scene werden overbelicht en dus onbruikbaar, de onderzoekers werden speciaal geselecteerd op hun abominabele reputatie ( dus maximale corruptheid).
Het lijk is op een plaats gevonden die nooit de plaats van overlijden kan zijn ( geen gebladerte, geen spoor van zand aan de schoenen) , het pistool zat netjes in de hand, wat bij een pistool met veel terugslag onmogelijk is. Het lijk lag keurig recht, als opgebaard, wat bij een suicide nooit het geval is. Er was geen exit wond, er is geen kogel gevonden, er was nauwelijks bloed te zien, nergens botschilfers etc. etc. Op de dag van Fosters dood hebben Clinton-medewerkers documenten uit Fosters kamer gestolen.


Op youtube staan nu enkele zeer overtuigende films (veel concreter dan ' The Clinton Murders) die de leugenachtigheid aantonen.

1) Video: The murder of hillary's lover Vince Foster. (1.11 uur.)
https://www.youtube.com/watch?v=ZAXUVdybAh

2) Video: Toespraak bij de Washington Times, door Christopher Ruddy: 
“ Wo was Vince Foster and was he killed ? Cover up, Hillary Clinton. 1997."  https://www.youtube.com/watch?v=ajvZYcQgmzI ( 1,17 uur)

Waar het mij hier vooral OOK om gaat is het volgende:
Hoe is het mogelijk dat de Clintons weg kwamen met deze ' zelfmoord' ?
En: Hoe is het mogelijk dat een sexuele escapade (die te lang werd ontkend) bijna tot het afzetten van Clinton leidde, in1998 ?

Waar komt deze tegenstelling vandaan?
Het is duidelijk dat de Media de baas zijn in het land. Niet de rechters of politie of politici. 
Als de Media besluiten om niet te spreken over leugenachtige rapporten,  dan gaat de misdadiger vrolijk zijn gang. 
Maar als de Media je willen ' pakken' , (omdat je niet deed wat de Machtigen willen?)  dan pakken ze je op de kleinste misstap.

Ik denk dat de Lewinsky Affaire een waarschuwing was aan Clinton: Luister naar ons of je gaat er aan.

Per slot had men ook de Foster-zaak kunnen exposeren, en dan had Bill in de gevangenis gezeten voor de rest van zijn leven. (

NB: de Lewinsky Affaire werd in 1998 door Kenneth Star onderzocht, dezelfde die in 1996, na 3 jaar onderzoek, verklaarde dat Foster zelfmoord had gepleegd.
Hiermee zien we meteen wat zo'n onderzoek waard is: het is allemaal theater.

Tot zover dit oude , maar erg duidelijke dossier. Hier heb je echt een 'Smoking Gun' : een hard bewijs dat de Rechterlijke Macht en de Media niks met waarheid en persvrijheid te maken hebben. Ook toen, ruim 20 jaar geleden al niet.
Maar er was geen youtube, en geen internet.  Het boek van Chris Ruddy uit 1994 deed alleen stof opwaaien onder de journalisten die het lazen, maar het werd nauwelijks besproken in de Media.

Na de Foster Affaire heef Hillary nog heel wat criminaliteit begaan. Daarover zijn ook boeken vol geschreven.

Hier een video en een boek als voorbeeld: 

Video, 30 min: 
Abbey Martin: The Empiere Files. What Hillary really represents.

Abby Martin heeft in een half uurtje mevrouw Clinton tot de grond toe afgebroken, in een razend tempo: https://www.youtube.com/watch?v=PV_PLCC6jeI
--------------

Boek: Diana Johnstone ( 2015) : 
Queen of Chaos. The misadventures of Hillary Clinton.

Een citaat van uit een review:
The author's research confirmed my worst fears about Hillary -- whose incompetence, dishonesty and proclivity for war disqualify her for higher office. Johnstone's clear-eyed analyses of Hillary's role in the war in Yugoslavia, the destruction of Libya, the continuing US attempts to bring about regime change in Syria, and efforts to destabilize Ukraine will shock and horrify you.

It was Hillary who urged Bill to bomb Yugoslavia, Hillary who pressed for the overthrow of Gadaffi, Hillary who led the propaganda campaign of lies against Putin, and Hillary who proposes a no fly zone in Syria that could -- if she is elected -- trigger a nuclear war within months or weeks of taking office.

This woman is more scary than all of the Republican candidates put together. Please tell others and be sure to pass your copy of Queen of Chaos on when you've finished reading it.

----------------------------
Update:

Hillary Clinton's fifteen biggest scandals


http://www.washingtonexaminer.com/hillary-clintons-fifteen-biggest-scandals/article/2566193
( I think these are minor corruption cases. Of course, if Putin would have committed them , they would dominate the Western Press for many months. )

---
Hillary Clinton: A career Criminal.  20 minuten.


---
Hillary Clinton:  one step from prison.--
Bill Clinton en de pedofilie:


--

Sunday, May 01, 2016

528 LSE in 2013: TTIP is heel nadeling voor Europa

London School of Economics velt vernietigend oordeel over TTIP

Merkel met Obama op de Hannover Messe, afgelopen maandag.
(Foto: dpa)
Van de redactie   ( Bron)
29 april 2016 - Deutsche Wirtschafts Nachrichten bericht over een rapport van de London School of Economics waarin een vernietigend oordeel wordt geveld over TTIP, het vrijhandelsverdrag dat de EU met de VS wil sluiten. [1]
Volgens de economische experts herbergt de TTIP grote risico’s voor Europa en brengt het nauwelijks iets goeds. Opmerkelijk is dat de Britse premier Cameron opdracht gaf voor het onderzoek, maar toen de uitkomst hem niet aanstond, verdween het vervolgens in de la.
Tegenstanders van het TTIP, die zich hebben verenigd in Global Justice Now, hebben de Britse wet over openbaarheid van bestuur gebruikt om het LSE-rapport, dat al uit 2013 dateert, boven tafel te krijgen. De conclusies in dat rapport zullen het premier David Cameron waarschijnlijk nog moeilijker maken om het Britse volk ervan te overtuigen in juni voor een langer verblijf in de EU te stemmen. Want de LSE komt met een vernietigend oordeel: TTIP zal voor Engeland niets opleveren, wel aanzienlijke risico’s meebrengen en voor de Britse belastingbetalers een hoge rekening betekenen.
Geen voordelen
Het rapport stelt dat er nauwelijks of geen voordelen zijn. De beweringen dat Britse investeerders het in de VS makkelijker zullen krijgen, zijn op zijn best zeer twijfelachtig. Wel zullen de kosten enorm toenemen. In het rapport wordt verwezen naar de ervaringen in Canada na het vrijhandelsakkoord NAFTA. Canadese ondernemers zijn miljarden kwijtgeraakt aan dure rechtszaken, waar uiteindelijk de belastingbetaler voor moest opdraaien.
De LSE ontrafelt ook de veel geprezen voordelen: Er zullen geen of nauwelijks extra investeringen in de economie komen. De TTIP kan zelfs schadelijk zijn voor Engeland, aldus het rapport, omdat het investeerders uit andere landen, zoals India of China, niet stimuleert om in Engeland te gaan investeren. Dit werkt in het voordeel van de Amerikanen.
Wat voor Engeland geldt, gaat ook op voor veel andere Europese landen als Frankrijk, Duitsland, Zweden, Oostenrijk en ons land. In al deze landen hebben Amerikaanse ondernemingen al een grote rechtszekerheid. Voor de landen in Oost-Europa ligt dat anders. De wens van de Amerikanen om snel met de EU de TTIP af te sluiten, komt dan ook vooral om zich meester te kunnen maken van de Oost-Europese markten, zonder met de afzonderlijke landen te hoeven onderhandelen.
Pijnlijk
Voor David Cameron is de publicatie van het rapport uiterst pijnlijk. Op de minitop van afgelopen maandag in Hannover heeft hij zich nog opgeworpen als pleitbezorger van de TTIP. De Britse krant The Independent citeert een TTIP-tegenstander met het verwijt aan Cameron dat hij tegen beter weten in de zegeningen van de TTIP probeert te verkopen. Het verwijt aan Cameron komt bovenop het schandaal over de betrokkenheid bij de Panama Papers en in het algemeen wordt zijn positie als 'beschadigd' beschouwd wanneer op 23 juni de Britten kunnen stemmen over een uittreding uit de EU. De jongste opiniepeilingen geven voor het eerst een meerderheid voor uittreden.
Het verzet tegen de TTIP klinkt steeds luider in Europa. Een online petitie heeft al 3,5 miljoen ondertekenaars opgeleverd. Het besef begint breed door te dringen over de enorm schadelijke gevolgen voor wat betreft de werkgelegenheid, sociale rechten, inkomen, het milieu en de consumentenbelangen. De Franse president Hollande wilde liever niet op de minitop praten over de TTIP, vanwege de impopulariteit bij de Franse bevolking. In Oostenrijk hebben beide kandidaten voor het presidentschap verklaard de TTIP te willen blokkeren. [2]
[2] http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/04/28/bisher-groesste-gefahr-fuer-ttip-in-oesterreich-kaum-noch-chancen/