Wednesday, November 28, 2012

250 The host and the parasite

This blog: http://tiny.cc/4l9gow

Greg Felton is a Canadian author who whose subject is the Jewish influence in American politics, especially in relation to Israel.

I think he has an enormous knowledge of 'hidden facts' and if we want to  have a worthwhile opinion about this world, we should know ALL the facts, also those that were hidden till now.

From an amazon review I copy this:

Felton's book integrates a remarkable range of relevant material, including:

- the decline of American republican government from Viet Nam to the present;
- the rise of American fascism since the Reagan years;
- the rise of the pro-Israel lobby in America and its growing influence on the presidency from 1948  until now;
- the subjugation of America's Congress and Senate by the pro-Israel lobby;
- the anti-democratic philosophy of Leo Strauss and its corrosive influence on America via the neo-conservative movement;
- the growth and goals of the Project for a New American Century (PNAC) and other right wing think tanks;
- PNAC's search for a new 'Pearl Harbour' to permit the restructuring of America;
- The Israeli foreign policy goal of dismembering Iraq to ensure Israeli regional domination;
- the demonization of Islam;
- the origins and rise of the religious right in America and its obsession with Israel;
- the planned attack on Iran that is being pushed by Israel and its proxies in America;
- the extremely gloomy prospects for America to "return to normal".


This is a video ( 54 min) where Felton speaks for 30 minutes and then answers questions:  A more recent book from Felton is :

Exploding Middle East myths: 15 years of fighting zionist propaganda.

From an amazon review:

Felton has grouped the essays in this book under five main headings:

- Zionism and History - the origins and evolution of the Zionist ideology.
- Palestine and Beyond - Israeli aggression in Palestine and Lebanon, and Israeli influence over American policies and intervention in the Middle East.
- Hasbarats and Quislings - Israeli propaganda ("hasbara") and the willingness of North American media and governments to parrot it.
- Distraction and Disinformation - Hollywood's massive pro-Israel bias. I particularly enjoyed two of these essays: Felton's scholarly demolition of the movie "300", in which he demonstrates that the film is propaganda for a war against Iran (p. 138); and his scathing satire "Oscar Preview With Lance Boyle" (p. 146) which proposes an Oscar award for best pro-Israel propaganda film. Kudos to Felton for selecting Quentin Tarantino's contemptible "Inglorious Bastards" as a recipient of the "Leni Riefenstahl Award¨.
- Censorship and Intimidation - Zionist efforts to silence all criticism of Israel.
Here we see Gilad Atzmon discussing the book:
Gilad Atzmon mentions Lenni Brenners book '51 documents: Zionist collaborationb with the Nazi's.

He also mentions Hannah Ahrends 1962 book 'Eichmann in Jerusalem"
Quote from a review: "Evil, she( Ahrendt) insists, is not an inevitable aspect of human nature, but instead arises from an unwillingness to understand".Friday, November 23, 2012

249 Marianne Vaatstra. Kritieken die U niet kwijt kan bij Wim Dankbaar en Micha Kat.

Deze blog: http://tiny.cc/6087nw

Deze blog-pagina is bedoeld om iedereen de ruimte te geven die kritiek heeft op Wim Dankbaar en Micha Kat.
(en die U daar niet mag plaatsen)

Ik, en mijn mening doet er in feite niet veel toe.

Toch noteer ik hieronder enkele zaken die mij in het kamp van de complotters brengen.

Daaronder ( beginnen bij de collage-foto's van Ali H.)
noteer ik enkele zaken die mij dan weer doen twijfelen. 
De zaak Vaatstra.  ( Zoals Jan Verheul er op 30 nov. 2012 over denkt)

Ik wil hieronder graag mijn huidige mening over de zaak geven, en hoop daarmee nieuwe lezers te helpen.
Na 13 jaar onzekerheid is er eindelijk een verdachte opgepakt: Jasper Steringa.
Zijn DNA  komt overeen met het DNA in de sperma-sporen die op of in Marianne werden gevonden.
De kans is dus groot dat Jasper de verkrachter van Marianne is. 
De kans is ook groot dat Jasper de moordenaar van Marianne is.
Natuurlijk kan men een meisje doden en kan men sperma van een onschuldige man bemachtigen en dat op het dode meisje plaatsen.  Maar dat is wel ver gezocht.
Ook zou het kunnen dat Jasper wel de verkrachting heeft gedaan maar haar niet heeft gedood.  Maar ook dat is wel ver gezocht.
Natuurlijk is er maar één persoon bij het NFI nodig om wat monstertjes te verwisselen, maar ook dat is wel ver gezocht.
Of moeten we het in dit geval ‘ver zoeken’?
Zijn er redenen om de denken dat hier iets niet is gegaan zoals het gewoonlijk gaat?
We moeten toch aannemen dat mensen die een meisje verkrachten en haar daarna in paniek doden, niet een beetje sperma van een ander persoon bij zich dragen. 
En we moeten toch aannemen dat als één persoon het meisje verkracht, dat er dan niet een ander zal komen om haar te doden.
Dat zijn inderdaad geen voor de hand liggende scenario’s.
En toch vertrouw ik in dit geval niet wat hier aan ons wordt gepresenteerd.
Waarom niet?
Omdat in het 13 jaar durende onderzoek er heel veel onwaarschijnlijke zaken zijn gebeurd.
Natuurlijk kunnen onderzoekers fouten maken.
Ze kunnen zich vergissen.
Ze kunnen details over het hoofd zien.
Ze kunnen per ongeluk een getuigenis vergeten op te nemen in het grote dossier.
Ze kunnen afgeleverde voorwerpen verloren leggen.
Een minister kan wel eens een fout antwoord geven, per ongeluk.
Het is mogelijk dat de recherche eigenwijs is en ‘per abuis’ vergeet om de meest verdachte personen te verdenken.
Het kan gebeuren dat justitie per ongelijk een persoon verwisselt en bij de verkeerde DNA afneemt.
Het zou kunnen gebeuren dat justitie per ongeluk iemand als verdachte doorstreept omdat zijn DNA niet klopt, terwijl men dat DNA nooit heeft opgevraagd.
Dat kan allemaal.
Vergissen is menselijk.

Maar wat NIET  kan, dat is dat justitie 13 jaar lang alleen maar vergissingen begaat.
Dat het hele onderzoek bestaat uit fouten zoals hierboven beschreven.
Dat men 13 jaar lang vrijwel NIETS goed doet.

Als dat het geval is, dan gaan we terug naar dat DNA onderzoek dat Jasper als vermoedelijk dader heeft aangewezen.
Dan gaan we er van uit dat ook hier wel eens een vergissing in het spel kan zijn. Een opzettelijke fout, zoals al die andere fouten in de afgelopen jaar alleen maar opzettelijk geweest kunnen zijn.

                                   -------------------------


Wat voor mij de hoofdzaak is, dat is dit:


Justitie wil de hoofdverdachte Ali niet zien.

- Een meisje wordt vermoord op een manier die aan moslim-tradities doet denken.
- Er is een asielzoekers centrum op 1 km van de plaats waar Marianne is gevonden.
- Enkele asielzoekers hebben kort voor de moord Marianne gedreigd haar de keel door te snijden.
- Bij een moord moet je de mensen die het meeste weten zo snel mogelijk ondervragen.
- En ook de mensen die het meest als verdachte in aanmerking komen.
- Feik en Ali werden door de insiders het meest vedacht.
- Dan is het logisch dat Feik en Ali meteen worden ondervraagd.
- Maar Justitie doet dot niet, want ze vinden : asielzoekers zijn niet verdacht.
- Zeer opmerkelijk is dat Ali meteen na de moord spoorloos verdween.
- Dat maakt Ali uiteraard nog extra verdacht.
- Maar NIET vor Justitie. Ali wordt niet gezocht.
- Pas maanden later gaat justitie op zoek naar Ali, en vindt een lange Ali in Turkije.
- Vrijwel alle mensen die Ali kenden zeggen: Ali was opvallend kort.
- En zie: Ali heeft niet het DNA dat op Marianne is aangetroffen.

10 jaar later in Amsterdam ....
Truska heeft een zoon die werd vermoord, en klaagt tegen vriendin Alexia dat het zo erg is niet te weten wie de daders zijn.
Alexia was in 1999 bewaker van een asielzoekers-centrum waar mensen komen als ze het land uit gaan. Alexia herinnert zich dat ze op de avond dat Marianne vermoord werd een heel opmerkelijke passant hadden:  een mysterieuze asielzoeker, zonder papieren, uit Kollum gekomen, Ali genoemd, en wat heel byzonder was: de politie bracht hem !
Alexia en haar collega's hebben geheimhoudingsplicht en hebben nooit iets verteld.
Maar onder druk van Truska besluit Alexia om nu toch naar Bauke Vaatstra te bellen over Ali.

Hier hoort U het gesprek van Wim Dankbaar met Alexia, ofwel Lex:   Alexia. 

Hier een krantenbericht over Alexia die naar Bauke had gebeld:

pas op 4 febr, 2011 lezen we dit in het Nieuwsblad van het Noorden:

De tweede verdachte die justitie niet wil verdenken: 

Feik was de boezemvriend van Ali.
Feik is verdachte van de moord omdat hij  enkele weken eerder Marianne had gedreigd de keel door te snijden, maar ook omdat hij 8 uur voor de moord  ruzie maakte met Spencer, de vriend van Marianne. Spencer zei daarover tegen Geke, 8 uur voor de moord: "Ze gaan vanavond mijn vriendin pakken."

Wat deed justitie met Feik?
Justitie zegt dat ze pas 2 weken na de moord reden zagen om Feik te ondervragen.
Over zijn dregement 2 weken voor de moord?  Over zijn ruzie met Spencer, waardoor  Spencer vreesde dat Marianne iets zou worden aangedaan?
Nee, omdat de 14 jarige Stefanie- het vriendinnetje van Feik - hem beschuldigde van verkrachting.
Men heeft toen DNA van Feik afgenomen, en dat matchte niet met dat van Mariannes moordenaar.
En na enige tijd heeft Stefanie de beschuldiging ingetrokken.
Daarna heeft men Feik overgeplaatst naar een ander AZC.

Dat is de officiele versie.
Natuurlijk is het alweer ongelooflijk dat de prime suspect (  'Ik zal je de keel doorsnijden ' ; 'Ze gaan Marianne pakken')  NIET meteen verhoort.

Maar is het wel zo gegaan?
Ja, volgens de directeur van het AZC, Nettie Groeneveld.
Nee, volgens de herinnering van de onderdirecteur van het AZC,  Louis Uijl.
Uijl wordt geinterviewd door Wim Dankbaar en vertelt hij dat Feik meteen na de moord 2 dagen lang is ondervraagd......

Wat Feik heeft gezegd en gedaan, daar staat niks van op papier.
Dat kan omdat Feik nooit 'in staat van beschuldiging' is gesteld.
En dat is mogelijk, omdat de aangifte later is geseponeerd.
( Er is onduidelijkheid over het tijdstip dat Stefanie haar klacht heeft ingediend.)

Opmerkelijke zaken:
- Justitie mòet gehoord hebben dat Feik de allergrootste verdachte was.
- Feik wordt 2 dagen ondervraagd, en dan afgevoerd, zo vertelt Louis Uijl.
- Officieel is Feik nooit verdachte geweest voor de moord op Marianne
- Justitie zegt dat ze Feik pas rond 16 mei hebben opgepakt en verhoord.
- Feik wist zich niets te herinneren
- De aanklacht tegen Feik wordt ingetrokken
- Feik verhuist naar een ander AZC.

Het hele verhaal is alleen maar logisch, en te begrijpen als Feik wel degelijk verdacht was, en wel degelijk onderdraagd is, en wel degelijk méér over de dader wist, MAAR dat Justitie dit officieel niet wilde weten.

Mijn verklaring is: Marianne was een mooi en heel jong meisje, en op tot de verbeelding sprekende wijze vermoord. Als bekend zou worden dat dit door een Irakeese asielzoeker was gedaan ( door Ali) , dan zou het land voor heel lange tijd in rep en roer zijn. De politiek correcte facade zou breken. Misschien zouden er opstandjes komen en misschien wel doden vallen.

Ik kan me voorstellen dat Justitie besloten heeft om de dader te laten lopen.  En dus mocht ook Feik's verklaring over wat er die nacht gebeurd was, niet in de boeken komen.

Hoe het ook zij: het is onbegrijpelijk dat Feik nooit voor de moord op MNarianne is ondervraagd.
Het is vreemd dat Justitie een heel ander verhaal vertelt dan de directeur van het AZC.

Waarom?
Om met de woorden van moeder Vaatstra te spreken: " Het  lijkt er sterk op dat de polietie alleen maar wil zoeken waar niets te vinden is, en persé niet wil zoeken waar de daders vermoedelijk zijn".

Hier het interview met Lous Uijl, baas van het AZC Kollum:   Louis Uijl. De bewijzen van Peter R. de Vries: Dit kun je niet menen, Peter !


Op zijn  website staat een foto waarvan De Vries beweert dat die foto is genomen door de politie, op de dag dat Marianne ontdekt werd.
Hier foto met onderschrift:


Politiefoto waarop goed te zien is hoe twee sporen in het gras richting de plaats delict gaan en 1 spoor weer terug

Peter R. beweert dat er op de foto twee sporen naar achter lopen : dader  + Marianne.
En dat er één spoor terug loot: dader.
Hier zijn de videobeelden: http://tiny.cc/04wbow

Hier moeten nòg 10 voetsporen te zien zijn ..
Maar het is onmogelijk dat deze foto is genomen vóór Marianne ontdekt was.
Dus: waar hebben de mensen gelopen die Marianne ontdekt hebben?

Het is onmogelijk dat geen van hen door de sporen heeft gelopen die Peter hier toont.
De volgende personen zijn de eersten die bij Marianne kwamen, nog vóór er politie was:
Hans Veenstra, zijn moeder, vader Bouke, broer Freddy, Gerrit A, Spencer S.
In totaal 6 mensen, dus 12 sporen. Twee hiervan liepen aan de andere zijde van de bomen.

Het is uitgesloten dat deze 6 mensen eraan gedacht hebben dat ze niet door deze sporen mochten lopen.

Wie loopt er zo keurig recht, 's nachts?
Dader +Marianne lopen keurig recht , naast elkaar naar achter.
Maar waarom is de dader, toen hij terug keerde zo precies naast de  twee andere sporen gaan lopen?
Dat is wat volgens Peter R uit de politiefoto blijkt.

Peter wijst verkeerd, als hij de Plaats Delict aanwijst.
Nog een voorbeeld van de onnauwkeurigheid van Peter R. is dat hij in de uitzending blijk geeft niet precies te weten waar de PD is. Die plaats moet je kunnen dromen, in zijn geval. Dat blijkt niet zo te zijn.
Peter is dus niet alleen  misleidend ( hij verzwijgt 10 andere sporen), maar ook nog onnauwkeurig.
Enige toelichting:
Er is in 2005 een rijtje jonge bomen aangeplant, ongeveer 15 meter oostelijk van de bomenrij waarlangs Peters 3-sporen liggen. Op de Google foto (31 dec. 2005) is de aanplant goed te zien.
In de video van mei 2012 loopt hij ook langs die jonge bomen. Als hij zich omdraait wijst hij de plaats delict aan, achter die rij jonge bomen. Maar de PD is meer naar links, achter de rij oude bomen.

Natuurlijk weet hij dat wel, maar hij weet het naar mijn smaak niet goed genoeg.  Als hij ècht de situatie doorwrocht had, kon hij dit dromen en zou hij op elk moment en vanuit elke positie de juiste plaats aanwijzen.
Natuurlijk is deze onnauwkeurigheid volledig onschuldig in vergelijk met de enorme leugens die De Vries verder in deze video vertelt, maar om dat te zien moet je het dossier kennen, en dat kost veel meer tijd. -----------------------------------------------------

Hier een aantal artikelen van Wim Dankbaar.


------


Waar ik twijfel aan de 'complotters' : 

1. Als ik de informatie goed begrijp dan zien we op onderstaande foto-collage een licht gekleurde ( gezichts-helft) van de Ali uit Istanbul ( 1.85 lang, hartpantient destijds)
en een half gezicht ( de donkere gezichtshelft) van de kleine  Ali, de vermoedelijke dader.

Ik denk dat je met de juiste meetmethoden wel kunt bepalen of het om één mens gaat.
Computers zijn in staat om exact de identitieetr van een voorbijganger vast te stellen aan de hand van de afstand van ogen tot elkaar, en tot neuspuntje , en tot mondhoeken.

Als Andrë Vergeer de licht Ali iets zou verkleinen zodat de neus tot één neus wed met de donkere Ali, dan moeten mond en kin ook vrijwel één geheel vormen, denk ik als amateur.
Hopenlijk dat André dit nog eens doet.
Of zie ik het verkeerd en heeft hij nu al de kin precies tot één kin gemaakt, en de ogen op één lijn geplaatst, en komt jij tot de conclusie dat mond en neus dan niet meer één geheel vormen.
Ik kan het niet goed zien, want de kin is niet helemaal zichtbaar.

Voorlopige conclusie:
Afgaande op deze collage ben ik van mening dat het hier om één en dezelfde man gaat.-
Deze blogger is het met mij eens: 'Beerputweblog'
Maar ik kan het originele artikel van André Vergeer niet vinden, en houd dus nog een slag om de arm.

2. Getuige Geke.
Zoals we allemaal weten moet je met getuigenissen enorm oppassen.
Maar als er 20 mensen zijn die zeggen dat de lange Ali een ander is dan de korte Ali, dan neem ik dat serieus. ( De foto's brengen me dan weer aan het twijfelen, zoals hierboven gemeld.)

Getuige Geke speelt een aanzienlijke rol in het vehaal van de complotters, waartoe ik mezelf ook reken.  Aleen heb ik er niet 3000 uur aan besteed zoals DKV  ( Dankbaar, Kat en Vergeer) , maar slechts 80 uur.

Wat me op viel is de alom-tegenwoordigheid van Geke. 
1. Eerst ziet ze Ali, Feik en Spencer in het Flitsje, de snackbar.
2. Later ziet ze dat Feik en Ali de fietsen van S+W lek maken door de ventiel er uit te halen.
3. Later ziet ze Marianne en Stefanie bij de fietsen staan en wel pret hebben over die lekke banden.
4 En nog weer later ziet ze Stefanie en Marian,  gaat oip bed liggen en hoort een minuut later een auto, geen gil en dichtklappende autoportieren.
5. Nog later ziet Geke dat Spencer en Wietze met fietsen in de weer zijn op het Raboplein.

( NB: ik moet dit nog  nachecken, kan zijn dat ik me vergis in details).

 Waar het me om gaat: dat Geke getuige was van alles wat met de fietsen gebeurde is goed mogelijk, want die stonden  voor haar deur, maar dat nu juist zij ook op het juiste moment in Het Flitsje was om de cruciale ruzie tussen Feik en Spencer te noteren, en dat juist zìj hoorde van Spencer "Ze gaan vanavond Marianne pakken",  dat valt me toch erg op.  Zijn er nog getuigen van deze woorden, in het Flitsje?

Bij alom-tegenwoordigheid wordt de kans op een onoprechte getuige toch iets groter, naar mijn smaak.
De voorraad 'toeval' is beperkt.


Tuesday, November 20, 2012

248 A conspiracy is the only normal way of operating.

This blog: http://tiny.cc/m8y2nw     English version: see below.Samenwerkende individuen : Teamwerk of Samenzwering? 


Gewone ondernemingen.

Er zijn twee manieren om iets te bereiken: Je doet het alleen, of je doet het met een klein team.

Wie alleen werkt heeft een eenmanszaak.

Grote zaken worden atijd met een team van medewerkers gedaan.
Soms moeten de medewerkers een contract ondertekenen, waarin ze verklaren dat ze geen bedrijfsinfo zullen verspreiden.Misdadige ondernemingen.

Voor de misdaad geldt precies hetzelfde: je werkt òf alleen, of in een team.

Grote misdaden worden  altijd met een team gedaan.

Omdat het misdaad betreft is het de bedoeling dat de poltie er niet achter komt.

Je moet dus de plannen in het geheim uitvoeren.

Een team van  mensen dat misdadige doelen nastreeft  noemen we:
                                                                                  een samenzwering.

Zo'n groep wordt met een ander woord ook wel genoemd:  een complot.


Samenzweringen en complotten bestaan niet.

Hoewel teams van mensen die misdaden plegen in theorie dus best zouden kunnen bestaan, is het algemeen bekend dat dit nooit gebeurt.

Alle verstandige mensen in ons land zijn het daar gelukkig over eens:

samenzweringen bestaan niet.
Complotten bestaan niet.

Natuurlijk zijn er wel enkele dwazen die toch geloven dat complotten wèl bestaan.
Deze werelvreemde figuren zijn gemakkelijk te herkennen  aan hun aluminium hoedjes.


Wat is er nu werkelijk aan de hand?

Sinds een aantal jaren wordt het steeds meer bekend dat regeringen, en dan vooral de Amerikaanse regering, er niet terug deinst om criminele zaken te doen.

De regering geeft zelf uiteraard een verklaring waarbij de misdaad op ànderen wordt gestoken.

En alle bronnen die tòch beweren dat de Regering het gedaan heeft, worden ervan beschuldigd dat ze in complotten geloven.

Nu ìs dat ook zo. En die overtuiging is ook de enig juiste, dus wat is er zo mis aan?

Het volgende: er is al jarenlang een ferme campagne aan de gang waarin iedereen die de Overheid beschuldigd van boosaardige praktijken, wordt afgeschilderd als bijgelovige. Als halve dwaas. Als iemand die niet goed snik is.
Het sleutelwoord is dan:  complot-theorie aanhanger.

Door vele boeken en vele artikelen in de media is de connectie tussen:
a) boosaardige plannen van de overheid     en .....   b) een complot-theorie
steeds maar weer herhaald.
En vreemd genoeg heeft men daarbij altijd de associatie aangebracht dan geloven in complotten een dwaze zaak was.
Het was een effectieve manier om boosaardige geheime plannen van politici en hun handlangers in discrediet te brengen.

Maar het gekke is dat wanneer de overheid een misdadig complot aanwijst als dader voor eenof andere actie, dat het dan ineens heel gewoon is. Alleen vermijdt men in zulke gevallan de laatste decennia àltijd het woord complot.
Dus: als 19 moslims in het geheim een aanval op de Twin Towers voorbereiden en ook uitvoeren, dan is dat een terreur aanval.

Als 19 hoge ambtenaren de aanval op Pearl Harbor laten gebeuren omdat op die manier Amerika in WO2 kan gaan deelnemen, dan is dat onwaar, want het zou een complot zijn. Dus kan het niet waar zijn.
Idem voor het Tonkin incident ( de 'aanval' waardoor Amerika wel een oorlog tegen Vietnam moest beginnen.
Idem voor 911 ( de aanval waardoor de Neocons allerlei moslimlanden in chaos konden storten.)
Idem voor de acties van Gladio.


Hieronder een aantal quotes over conspiracy:

"Among us today a concentration of private power without equal in history is growing."
Franklin Delano Roosevelt


"There are two versions of history: the safe, sanitized "Disney" version-and the other, darker version. That second, scarier version of history often goes by the name: conspiracy theory."
Jim Hougan
The 70 Greatest Conspiracies of All Time


"Unlike the French or the Italians, for whom conspiracies are an integral part of government activity, acknowledged by all, Americans have been temperamentally prone to discount them. reflecting its audience, the press follows suit. Editors and reporters like to offer themselves as hardened cynics, following the old maxim "Never believe anything till it is officially denied," but in truth, they are touchingly credulous, ever inclined to trust the official version, at least until irrefutable, evidence-say, the failure to discover a single WMD in Iraq-compels them finally to a darker view."
Alexander Cockburn The American Conservative July 2010"Man is a peeping, prying discoverer of secrets."
-Josst A.M. Meerloo   Truth Extractor"In "Let Me Take Off My Tinfoil Hat for a Moment." Bill Keller muses on conspiracy theories and discusses "why otherwise smart people fall for crackpot conspiracy theories." I read the article to see if Keller would include in his examples how reporting the events leading to the Iraq war, "otherwise smart people" at the Times fell for the malicious crackpot conspiracy theory of the Bush-Cheney administration that Iraq possessed weapons of mass destruction that threatened the United States. But alas, no. Millions of people here and abroad, thought, saw through this particularly wacky notion, the consequences of which, in deaths, displacements and destruction, are far worse than the consequences of some poor guy believing he has the key to the J.F.K. assassination."
-John Hanrahan, Washington
(letter to Editor The New York Times Magazine June 10/20 2011)


   "TV-watchers have no doubt noted so often that they are no longer aware of how often the interchangeable TV hosts handle anyone who tries to explain why something happened. "Are you suggesting that there was a conspiracy?" A twinkle starts in a pair of bright contact lenses. No matter what the answer, there is a wriggling of the body, followed by a tiny snort and a significant glance into the the camera to show that the guest has just been delivered to the studio by flying saucer. This is one way for the public never to understand what actual conspirators-whether in the FBI or on the Supreme Court toiling  for Big Tobacco-are up to. It is also a sure way of keeping information from the public. The function, alas, or Corporate Media.
-Gore Vidal
Perpetual War for Perpetual Peace"The only people in the world, it seems, who believe in the conspiracy theory of history are those of us who have studied it. While Franklin D. Roosevelt might have exaggerated when he said "Nothing happens in politics by accident; if it happens, it was planned that way," Carroll Quigley-Bill Clinton's favorite professor at Georgetown University-boldly admitted in this Tragedy & Hope (1966) that (a) the multitudes were already under the control of a small but powerful group bent on world domination and (b) Quigley himself was part of that group."
-Pat Shannan    Journalist-at-Large, Media Bypass Foreword to Rulers of Evil by F. Tupper Saussy


"Deluded people! There exists a conspiracy in favor of despotism, against liberty, of incapacity against talent, of vice against virtue, of ignorance against Light! It is formed in the depths of the most impenetrable darkness, a society of new creatures who know each other without being seen, who understand themselves without explanation, who serve each other without friendship. The aim of this society is to rule the world, to appropriate the authority of sovereigns, to usurp their place, leaving them only the sterile honor of wearing the crown. It has adopted from the Jesuit regimen, blind obedience and the regicide principles of the seventeenth century. From the Freemasons, it has taken its trials and exterior ceremonies; from the Templars, its infernal evocations and bold unbelief. It employs the discoveries of physical science to impose upon the uninstructed multitude; it uses fashionable myths to arouse curiosity and inspire dedication; it goes back to the opinions of the ancients to get men used  to commerce with intermediary spirits. Every species of error which afflicts the earth, every half-baked idea, every invention serves to fit the doctrines of the Illuminati...everything serves equally to their views, everything becomes cause and instrument; they reject nothing which is proscribed by the community of mankind. And none of this do they admit by conviction; they allow it to subsist as a method of multiplying opinions and trials ....a base upon which rests a new conspiracy. The aim is universal domination.
              Luchet
      Essay on the Sect of the Illuminati 1789
Marquis de Luchet – 1789"The less we know the more we suspect."
-H.W. Shaw"Suspicion may be no fault, but showing it may be a great one."What loneliness is more lonely than distrust?"
-George Eliot"A wise man will keep his suspicions muzzled, but he will keep them awake."
-Marques of Halifax
"The government of this country has not only to deal with governments, Kings and ministers but also with secret societies, elements which must be taken into account which at the last moment can bring all our plans to naught, which have agents everywhere, who incite assassinations and can if necessary lead a massacre."
Benjamin Disraeli"Who runs the world? Is there a mysterious they, a group of secret conspirators who manipulate world events? Almost as soon as we ask the question, we dismiss it as absurd. We are taught to believe that the world works in more complex and subtle ways…"
George Johnson
Architects of Fear"Is everything a conspiracy? No, just the important stuff."
-Jeff Wells Rigorous Intuition"  There is indeed a "plot against the people," and probably always will be, for government has always been hostile towards the governed. It is not a new story, and the conspirators and conspiracies have varied from era to era, depending on the political or economic situation in their various countries."
Taylor Caldwell
Captains and the Kings"it's a tightly knit, highly effective machine, that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. It's preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed. No secret is revealed."
-John F. Kennedy   "In his book Superclass: The Global Power Elite and the World They are Making, David Rothkopf, a former managing director of Kissinger Associates and the deputy undersecretary of commerce for international trade policy in the Clinton administration, wrote openly about the many internationalist meetings he has attended, including those of the Bilderberg Group. He quoted one regular Bilderberg attendee as saying, "I've been to most of the last twelve (meetings). It's nothing. It's a group of 120 very senior people. By senior I mean old. I'm not joking about them being old, by the way. Rockefeller is in his nineties." The regular attendee also commented that "Oprah Winfrey has more influence than anyone who goes to Bilderberg at this point." Similarly, he quoted a regular attendee of Trilateral Commission meetings as saying about the same: "It's a bunch of has-beens who do not have power except to convene themselves-and to feel a little bit more important because they have convened themselves." The attendee commented that the Trilateral Commission meetings typically consist of "useless presentations and levels of abstraction that are unconnected with reality."
Jerome R. Corsi, PH.D.
America For Sale"These secret societies are created as they are needed. They are separated by distinct bands that are opposed merely in appearance, each respectively professing the most contrary opinions of the day in order to direct separately and with full confidence all religious, economic, political, and literary parties. Yet they are connected to a common center from which they receive a shared direction."
-Werner Gerson


"Monstrous fears feed on monstrous realities."
William W. Freebling"It is naïve to think that conspiracies do not occur in history, but it is insane to think that history itself is a conspiracy."
Manochehr Dorraj"The history that is dreamed is also the historian’s terrain."
Alain Dermurger   "The conspiracy theorist is an object of derision, so accusing someone of being a conspiracy theorist is a sophisticated way of hitting below the belt, conspiracy theories are widely seen as the territory of either the genuinely delusional or at the least the hopelessly naive, those who fail to grasp nuance, who are only capable of seeing black and white when there are infinite shades of grey. A debate can often be brought abruptly to a halt when the charge of conspiracy theory is leveled. a senior analyst at the conservative Washington Institute thus easily quashed further probing in February 2003 when she brushed aside a question from a CBC radio interviewer about whether oil might be the real motive for the invasion of Iraq. "I think any rational analysis would expose that as a conspiracy theory," she said, closing the door firmly and conclusively on that line of questioning."
-Linda McQuaig
It's The Crude, Dude: Greed, Gas, War, And the American Way


"Let me just deal with the oil thing because....the oil conspiracy is honestly one of the most absurd when you analyze it."
-Tony Blair


"What does it matter what the crackpots believe? It matters to the extent that others come to believe them."
Daniel Patrick Moynihan"The airing of ideas releases pressures which otherwise might become destructive....Full and free discussion keeps a society from  becoming stagnant and unprepared for the stresses and strains that work to tear all  civilizations apart."
-Justice William O. Douglas (dissent in Dennis v. United states, 1951


"The individual is handicapped by coming face to face with a conspiracy so monstrous he cannot believe it exists."
J. Edgar Hoover


"In politics, nothing happens by accident. If it happens, it was planned that way."
Franklin D. Roosevelt


"There also exists another alliance-at first glance a strange one, a surprising one-but if you think about it, one which is well-grounded and easy to understand. This is the alliance between our communist leaders and your (monopoly) capitalists."
Alexander Solzhenitsyn

"Unreal conspirational traumas leave profound scars in history."
Henri Zuckier


"The conspiracy theory of society…comes from abandoning God and then asking "Who is in his place?"
Karl Popper


"What is the hidden influence behind the press, behind all the subversive movements going on around us? Are there several powers at work? Or is there one Power, one invisible group directing all the rest – the circle of the real Initiates?"
Nesta Webster


"There also exists another alliance-at first glance, a strange one, a surprising one-but if you think about it, in fact, one which is well grounded and easy to understand. This is the alliance between our communist leaders and your capitalists."
Alexander Solzhenitsyn


"We are placed in this world, as in a great theatre, where the sources and causes of every event are entirely concealed from us; nor have we either sufficient wisdom to foresee, or power to prevent those ills, with which we are continually threatened. We hang in perpetual suspense between life and death, health and sickness, plenty and want; which are distributed among the human species by secret and unknown causes, whose operation is oft unexpected and always unaccountable. These unknown causes, then, become a constant object of our hopes and fears: and while the passions are kept in perpetual alarm by an anxious expectation of the events, the imagination is equally employed in forming ideas of those powers, on which we have so entire a dependence."
David Hume
Natural History of Religion"The Order of the Quest, the JASON Society, the Roshaniya, the Cabbala, the Knights Templar, the Knights of Malta, the Knights of Columbus, the Jesuits, the Masons, the Ancient and Mystical Order of the Rosae Crucis, the Illuminati, the Nazi Party, the Communist Party, the Executive Members of the Council on Foreign Relations, The Group, the Brotherhood of the Dragon, the Rosicrucian's, the Royal Institute of International Affairs, the Trilateral Commission, the Bilderberg Group, the Vatican, the Russell Trust, the Skull & Bones, the Scroll & Key (secret societies of Harvard and Yale Universities), the Order are all the same and work towards the same ultimate goal of a New World Order."
Bill Cooper"The ‘Disney’ version of history could just as easily be called the ‘New York Times version’ of history of the ‘TV news version’ or the ‘college textbook version.’ The main resistance to conspiracy theories come not from the people on the street, but from the media, academia, and government – people who manage the national and global economy of information."
Preface to Fifty Greatest Conspiracies of All Time
Jonathan Vankin & John Whalen


"The reason it is difficult is that we have been conditioned to laugh at conspiracy theories, and few people will risk public ridicule by advocating them. On the other hand, to endorse the accidental view is absurd. Almost all of history is an unbroken trail of one conspiracy after another. Conspiracies are the norm, not the exception."
G. Edward Griffin
The Creature from Jekyll Island…a second look at the Federal Reserve

"The Conspiracy theory of history , meaning the conviction that there is a central conspiracy behind all the world’s evils and discontents, is probably as old as historiography. At times it appears as a deep persecution mania afflicting individuals and whole peoples. In the modern age the Puritan Revolution , in England, as well as the French Revolution, were attributed to a conspiracy of philosophers, Illuminati, and Freemasons. Jews appeared as members of the coalition only with the publication in 1869 of a book by the French Nobleman Gougenot des Mouseeaux, Le Juif, le judaisme et la judaisation des peoples chretiens, which was translated into German by Alfred Rosenberg. By 1880 the belief in a World Conspiracy began to gain ground among the extreme right in France, Germany, and Russia; the protocols were merely part of this tradition, a text concocted by Rechkovsky, the head of Tsarist intelligence in France in collaboration with some agents and supporters.
Walter LaQuer"The real truth of the matter is, as you and I know, that a financial element in the larger centers has owned the Government ever since the days of Andrew Jackson."
--Franklin D. Roosevelt to Colonel Edward House, Oct 21, 1933


"Two World Wars and their intervening wars, revolutions, and crises are now generally recognized to be episodes in a single age of conflict which began in 1914 and has not yet run its course. it is an age that has brought to the world more change and tragedy than any other in recorded history. yet, whatever may be its ultimate meaning and consequence, we can already think of it and write of it as a historic whole."
Harris & Bayley Chambers
This Age of Conflict


"We are at present working discreetly but with all our might, to wrest this mysterious force called sovereignty out of the clutches of the local national states of our world. And all the time we are denying with our lips what we are doing with our hands, because to impugn the sovereignty of the local national states of the world is still a heresy for which a statesman or a publicist can be, perhaps not quite burnt at the stake, but certainly ostracized and discredited."
Arnold Toynbee (from a paper read at the Fourth Annual Conference of the Institute for the Scientific Study of the International Relations at Copenhagen, June 1931)


"Conspiracy theories are the opium of the right-wing extremists; once the habit has been deeply ingrained, it seems to be exceedingly difficult and painful to shed it."
Walter Laqueur
Black Hundreds


"In vast laboratories in the Ministry of Peace, and in experimental stations, teams of experts are in fact, at work searching for breeds of disease germs immunized against all possible anti-bodies."
-George Orwell 1984


   "Secrecy is a peculiar matter. Not only in the field of religion but also in our social life. When the priests of Demeter created the Eleusinian mysteries, they knew very well what they were doing. After hunger and love, the gravest of social forces is probably human curiosity. The priests enlisted this curiosity in their cause. Human society is so constituted that men will allow their neighbors to possess millions in gold, but not a paltry secret. Society abhors gaps in its knowledge as nature abhors a vacuum. The might of social curiosity overpowers the secrets of individuals and communities. The pressure comes from all sides, like that of water upon a diving bell-either society will compel its own admission to the secret, or it will avenge itself upon the holders of the secret by turning them out of society, making them outlaws. Society's reaction to any exclusion from knowledge is: "What is concealed from me must be unclean."
H.E. Jacob
Six Thousand Years of Bread
   "One last set of numbers: there are approximately 500,000 college professors in the United States, including both two-and four-year institutions. Of course, there are others-inventors, industrial scientists, computer programmers-responsible for generating and conveying knowledge, especially technical knowledge. But to fix ideas, 4 million people hold clearance in the United States, plus some vast reservoir who did in the past but no longer do. Bottom line? Whether one figures by acquisition rate, by holding size, or by contributors, the classified universe is, as best I can estimate, on the order of five to ten times larger than the open literature that finds its way to our libraries. our commonsense picture may well be far too sanguine, even inverted. The closed world is not a small strongbox in the corner of our collective house of codified and stored knowledge. It is we in the open world-we who study the world lodged in our libraries, from aardvarks to zymurgy, we who are living in a modest information booth facing outward, our unseeing backs to a vast and classified empire we barely know."
-Peter Galison
Agnotology: The Making & Unmaking of Ignorance
   "In 1995, the National Research Council working with the Department of Energy (DOE) estimated that the DOE's born and adolescent classified documents numbered some 280 million pages-an amount that would take its current complement of reviewers 9,000 years to review-if, against reality, not a line of new material were added. However incomplete it is now, this nine-millennium stack is ten times larger than the previous estimate given a few years earlier. Needless to say, neither the DOE nor any other agency has the budget, the mandate, or the intention of catching up. In the last few years, the rate of classification increased fivefold, with no end in sight. Secret information is accumulating, at a rate that itself is accelerating, far quicker than it is being declassified."
-Peter Galison from chapter "Removing Knowledge"
Agnotology: The Making & Unmaking of Ignorance


  "But Dyer (Joel Dyer Harvest of Rage: Why Oklahoma City is only the Beginning) has unearthed a genuine ongoing conspiracy that affects everyone in the United States. Currently a handful of agro-conglomerates are working to drive America's remaining small farmers off their land by systematically paying them less for their produce than it costs to grow, thus forcing them to get loans from the conglomerates' banks, assume mortgages, and undergo foreclosures and the sale of land to corporate-controlled agribusiness. But is this really a conspiracy or just the Darwinian workings of an efficient marketplace? There is for once, a smoking gun in the form of a blueprint describing how best to rid the nation of small farmers. Dyer writes: "In 1962, the Committee for Economic Development comprised approximately seventy-five of the nation's most powerful corporate executives. They represented not only the food industry but also oil and gas, insurance, investment and retail industries. Almost all groups that stood to gain from consolidation were represented on that committee. Their report (An Adaptive Program for Agriculture) outlined a plan to eliminate farmers and farms. It was detailed and well thought out." Simultaneously," as early as 1964, congressmen were being told by industry giants like Pillsbury, Swift, General Food, and Campbell Soup that the biggest problem in agriculture was too many farmers." Good psychologists, the CEOs had noted that farm children, if sent to college, seldom return to the family farm. Or as one famous economist said to a famous senator who was complaining about jet lag on a night flight from New York to London, "well it sure beats farming" . The committee got the government to send farm children to college. Predictably, most did not come back. Government then offered to help farmers relocate in other lines of work, allowing their land to be consolidated in ever vaster combines owned by fewer and fewer corporations."
-Gore Vidal
Perpetual War for Perpetual Peace
  

"It is to be expected that advances in psychology will give governments much more control over individual mentality than the now have....Education should aim at destroying free will, so that after pupils have left school they shall be incapable, of thinking or acting otherwise than their school master would have wished."
-Bertrand Russell
The Impact of Science and Society 1953


"Even if all are miserable, all will believe themselves happy, because the government will tell them that they are so."
-Bertrand Russell"The simple step of a courageous individual is to not take part in the lie. One word of Truth outweighs the world."
-Alexander Solzhenitsyn"A 'conspiracy theory' no longer means an event explained by a conspiracy. Instead it now means any explanation, or even a fact, that is out of step with the governments explanation and that of its media pimps."
-Paul Craig Roberts


"In America today and increasingly throughout the Western World, actual facts and true explanations have been relegated to the realm of kookiness. Only people who believe lies are socially approved and accepted as patriotic citizens."
-Paul Craig Roberts


"If you report reality they treat you like a criminal."


"A conspiracy is nothing but a secret agreement of a number of men for the pursuance of policies which they dare not admit in public."
-Mark Twain
*******************************************

Book: "Strange Secrets: Real Government Files on the Unknown" by N. Redfern & A. Roberts
Book: "Conspiracy: Plots, Lies and Cover-Ups" by Richard M. Bennett
Book: "VOODOO History: The Role of the Conspiracy Theory in shaping Modern History" by David Aaronovitch
Book: The Kennedy Detail: JFK's Secret Service Agents Break Their Silence" by Gerald Blain & L. McCubbin
Book: "Alien Agenda" by Jim Marrs
Book: "The Secret History of The World; As Laid Down By The Secret Societies" by Mark Booth
Book: "The Secret Message of Jules Verne: Decoding His Masonic, Rosicrucian, and Occult Writings" by Michel Lamy
Book: "Secret Societies: The Hidden Powers of Clandestine Organizations and Elites from the Ancient World to the Present Day" by David V. Barret
Book: "Secret Societies : Their Influence and Power from Antiquity to the Present Day" by Michael Howard
Book: "Day of Deceit: The Truth About FDR and Pearl Harbor" by Robert B. Stinnett
Book: "The Freemasons: A History of the World's Most Powerful Secret Society" by Jasper Ridley
Book: "Empire of Conspiracy: The Culture of Paranoia in Postwar America" by Timothy Melley


Tuesday, November 06, 2012

247 'Main Streamers' are often wrong, but being in a group makes them convinced that they are right.

This blog is rather unsuccesfull. 
Very few people agree with my view on the world. 
I seem unable to convince people, even though I bring in quite a lot of corroborating information.

Maybe I am wrong and they are right.....

No. This time I refuse to be timid and keep my mouth shut. 
Why? 
I found out that my views often turn out to be correct, but only after 20 years. 
In 1980, after my father died quite young,  I quit university and took over my fathers small company.
Almost immediately I changed it to a 'Green' company. 
This was very very rare in 1979. 
Now it is a very succesfull company.
Going 'green' was not a stupid move, as my competitors thought and said, in those years. 
For safety reasons I cannot say which or what it is. 

Ten years later, in 1991, I was pleading for an open discussion about the mass-immigration, that was taking place since 1980,  into our country. 
I noted that multi-ethnicity and multi-culturality brings more than the proverbial 'oriental cuisine' :  confrontations between the ethnicities and between the cultures will sooner or later come up. To what avail? Who benefits?  
But nobody wanted to listen. I was accused of being a neo-fascist, paving the way for a new Auschwitz. 
Disappointed I left (local) politics.

These two experiences give me enough selfconfidence: I probably am not wrong. I am not an idiot. The others will agree with me, I only have to wait 20 years.

I believe, like Krugman believes: He whose predictions turn out to be right probably has the best understanding of  'reality'. 

Now, if  'The Media' are owned by, ultimately, Wall Street , the 'Haute Finance' or 'The Power Elite', then it makes sense that we all read stories that are beneficial for these 1 %. 
Just as almost all 'monetary economists' are 'under controle' of the FED. That is what an investigation of the Huffington Post showed us. 

If you know this, it becomes understandable that 'they all' can be wrong, and a few individuals, who use their own simple schemes ( Paul Krugman, below)  and simple every day obeservations ( me, looking at multi-ethnic countries all over the world, where , even after centuries, assimilation is absent and violence and hate stiill prevail) can be right. 

Krugmans column was of course in English, but I did not find it yet on the internet.
For now I only  have the Dutch translation. 


Mijn economische raad is goed, maar niemand luistert!


wanhoop-laptop
Zo nu en dan sta ik even stil bij mijn gevoel over mijn werk en denk ik, laat ik dat eens delen. (Ja, ik weet het, daar zit u niet op te wachten.)
Laat ik hier mee beginnen: het is niet algemeen bekend, maar wel waar, dat je op academisch vlak zeer succesvol kunt zijn en toch weinig zelfvertrouwen kunt hebben. Je stukken worden gepubliceerd, je krijgt gezag, misschien zelfs wel een prijs hier en daar: alles wijst er op dat je collega’s geloven dat je weet waar je over praat. Maar is dat ook zo? Of kun je jezelf gewoon goed verkopen?
Er zijn academici die dat niet zo veel kan schelen, misschien zijn dat er zelfs heel veel. Ze hebben een mooie carrière opgebouwd en een goed leven, dus waarom moeilijk doen. Maar als je echt om je werk geeft en niet alleen om je carrière, dan blijf je je altijd afvragen of je kennis ook klopt.
U zult wel geraden hebben dat ik het een beetje over mezelf heb. Mijn werk is me altijd zeer aan het hart gegaan en ik heb altijd geprobeerd om niet alleen een carrièreman, maar ook een echte wetenschapper te zijn. Ik heb een geweldige carrière gehad met alle toeters en bellen en toch twijfelde ik tot 2008 nog aan mezelf. Ik (hoorde) een stemmetje in mijn hoofd dat fluisterde dat ik ‘misschien leuke schemaatjes in elkaar kon zetten en aardig kon schrijven, maar dat dat nog niet betekende dat ik ook begreep hoe de wereld in elkaar stak.’
En toen kwam de crisis – een crisis die helemaal in mijn straatje paste. In de jaren ’90 van de vorige eeuw raakte ik geobsedeerd door de situatie in Japan en ik denk dat ik met een gerust hart kan zeggen dat ik als eerste over de moderne versie van de ‘liquidity trap’ ben gaan schrijven. Het Japanse probleem heb ik benaderd op dezelfde manier waarmee ik ongeveer alle economische problemen benader, door een gestileerd, minimalistisch model te maken, waar de beschikbare feiten in pasten en waar duidelijke conclusies uitkwamen.
Maar werkt zo’n analytisch model ook in het echt?
Nou, ik heb mijn ideeën aan de werkelijkheid kunnen toetsen. De mensen die in mijn modelletjes geloofden, deden aan de hand daarvan duidelijke voorspellingen over hoe de wereld zich na de crisis zou ontwikkelen. Deze voorspellingen stonden haaks op wat anderen zeiden: wij beweerden dat overheidstekorten van biljoenen dollars de rente niet zouden opdrijven, dat het verdriedubbelen van de monetaire basis niet tot inflatie zou leiden, dat de bezuinigingen van de overheid de economie niet zouden helpen door het vertrouwen te vergroten, maar juist kwaad doen door de vraag te verkleinen en dat dit laatste een groter effect op de economie zou hebben dan in een normale situatie.
De mensen die het hier allemaal niet mee eens waren, waren niet alleen academici maar ook grote spelers in de politiek en bekende investeerders.
En kijk nou eens: de modellen werken. Ik was toch niet alleen goed in het verkopen van mezelf, nee ik weet echt waar ik over praat. Dat is fantastisch! Alleen is nu de ene vorm van ongerustheid vervangen door de andere. Het is fijn om te weten dat ik niet alleen maar een mooie carrière voor mezelf aan het opbouwen was; maar het is niet alleen frustrerend, nee het is doodeng om te zien hoe de mensen die aan de touwtjes trekken al het harde bewijs en de verzamelde kennis aan de kant schuiven en weer dezelfde fouten maken als in de jaren ’30.