Tuesday, November 09, 2010

18. Hoe Carter de Iraanse Ayatollah's aan de macht bracht.

Video van Jihad Watch, de joodse anti-islam site.Inhoud:
Men was bang dat de Soviet Unie steeds zuidelijker zijn macht zou uitbreiden. Zbigniew Brzezinski ( Zbig) ontwerpt de Green Belt strategie: Moslims die de Soviets tegen houden, omdat de moslimvolkeren eerder hun Ayatolla’s aanhangen dan opstandige communistische revolutionairen. De Ayatolla’s zouden tegen de goddeloze Russen zijn.

Carter’s regering ondernam sympathieke initiatieven t.a.v. de Ayatollah’s. 
Toen plots de Ambassade werd bezet kon Carter daar niet hard tegen optreden, omdat hij dan de Ayatollah’s naar de USSR zou hebben gedreven.
Maar Jihad Watch wil dit niet zien en zegt: “Carter was al meteen een vriend van de Ayatollah’s. Aan Carter hebben we het huidige Iran te danken.”
Zowel Khomeiny als de Amerikanen zouden de USSR in de kaart hebben gespeeld als ze actie hadden ondernomen, als ze van de linkse studenten martelaars hadden gemaakt.

N B : deze video dient alleen maar om Carter te bashen, omdat hij nu een Israel Criticus is. Hoe meer schuldig  Carter, hoe onschuldiger Israel.
    Maar het geeft ondertussen aan dat de Amerikanen wel degelijk de Ayatollah’s zelf hebben gesteund en gewenst, omdat dit goed voor hen was, en , last but not least , voor Israel. Dat mogen we zionist Bernhard Lewis wel toevertrouwen.

NB: Deze Jihad Watch video dient vooral om Carter te bashen,

NB :  Ik herinner me dat de strategie op een theorie van zionist en islamist Bernhard Lewis was gebaseerd, maar die associatie zal het joodse Jihad Watch niet zo opportuun vinden. William Engdahl schreef over Bernhard Lewis als inspirator, en de toespraak van Lewis hierover op de Bilderberg conferentie in 1979.

NB: Ook wilde Zbig de moslims in de USSR tegen het regime in opstand laten komen. De schrijfster Helene Carrere D’Encausse , schreef  “The Fragmented Empire”, waarin ze de opstand van de USSR moslims voorspelde. 

                                           -------------------

William Engdahl beschrijft in zijn boek "A Century of War" hoe de Amerikaanse regering al in 1978 toe werkte naar het laten afzetten van de Shah, en het in het zadel brengen van Ayatollah Khomeiny.
Robert Bowie van de CIA leidde de operatie om de Shah ten val te brengen en Khomeiny in het zadel. 
Het plan was gebaseerd op de ideeën van islamolog Bernard Lewis. Men steunde de radicale Muslim Brotherhood waar Khomeiny deel van uit maakte. Zo zou het Midden Oosten in kleine religieus-etnische regio's uiteenvallen en goed beheersbaar zijn voor 'Het westen".

De Savak wed aangespoord extra hard tegen het volk op[ te treden, wat het verzet natuurlijk aanwakkerde. 
De BBC zond anti-Shah programma's uit, maar liet Khomeiny ruimschoots aan het woord.
Ook MI6 werkte mee.
De onderhandelingen met de Shah over nieuwe oliecontracten werden bewust tot een mislukking gemaakt. Men nam vbeel minder olie af dan gewoonlijk, waardoor de Shah in financiele moeilijkheden kwam. 

Uiteindelijk werd zijn positie onhoudbaar en vertrok hij. 

No comments:

Post a Comment