Friday, November 12, 2010

26. Geert Wilders doet wat Israel wenst: moslims zwart maken.


This blog: http://tiny.cc/zc4r4w

Ik heb mijn eigen (originele) blog hier onder staan. 
Daarboven heb ik een blog geplakt die veel uitgebreider is en alleen over Wilders gaat, zoals ook de titel van deze blog belooft.  Dus: onder de gele lijn beging mijn blog. 

Updates:  Video: mevr. Kwint etc. https://www.youtube.com/watch?v=wm1aswj4Qug#t=26
Over Fitna en het dbedrog ( weglaten van tweede zin die vredelievend is) : https://www.youtube.com/watch?v=gk0BN0ISv-g


Geert Wilders' anti-islamisme gebaseerd op 'Groot Israel' zionisme en populistische xenofobie


Cruciale vragen die bij het Wilders-debat nog niet echt aan de orde zijn gekomen:

– hoe is Wilders aan zijn steeds radicaler anti-islam houding gekomen?
– hoe verhoudt zich zijn streven naar de-islamisering in zionistisch Groot Israel tot die in Nederland?
– en wie betaalt Geert Wilders eigenlijk?
In het portret dat in NRC Handelsblad van 29&30 maart 2008 van hem is geschetst (‘Liberaal jihadist: hoe Geert Wilders Geert Wilders werd’, door Herman Staal en Derk Stokmans), staat:
Nieuw is zijn belangstelling voor de islam niet. Als puber woonde hij een jaar in Israel, en werkte er in een kiboets. Maar hij bezocht ook andere landen in het Midden-Oosten, zoals Syrie, Egypte en iran. Zijn ervaringen daar versterkten zijn belangstelling voor de politieke situatie in het gebied, die Wilders vooral als een religieuze strijd duidt.

De moslimlanden fascineerden hem, maar maar op Israel werd hij verliefd. Hij bezocht het land meer dan veertig keer, zegt hij zelf. Het leverde hem vriendschappen en contacten op, waar hij in zijn VVD-tijd veel gebruik van maakte. Met de Israelische ambassade in Nederland had hij in zijn VVD-tijd, tot 2004, een warme band. De ambassade hielp hem altijd met de voorbereidingen van debatten of Kamervragen over het Israelisch-Palestijns conflict. Wilders verklaarde zelfs een keer informatie te hebben van de inlichtingendienst Mossad over terreurcellen in de Benelux die chemische wapens zouden hebben. Wilders is "een vriend van Israel", zei de persattache van de ambassade in Den Haag vorige week nog..’.
In het NRC Handelsblad portret staat verder beschreven hoe Wilder’s ‘verslaving aan media-aandacht’ leidde tot zijn breuk met de VVD-fractie en het oprichten van een eigen partij waarin hij zijn gang kan gaan.
Het artikel besluit met de uitspraak van SP-leider Jan Marijnissen dat Wilder’s standpunten oppervlakkig en opportunistisch zijn:"Er zit nauwelijks ideologie achter en hij mist filosofische verdieping".
Volgens VVD’er Robin Linschoten is de onverzoenlijke anti-islamkoers die Wilders heeft ingeslagen niet gevoed door overtuiging: "Hier zit geen ideologie achter. Sterker: Geert kennende weet ik zeker dat dit helemaal niet zijn eigen standpunt is. Hij wil via rabiate standpunten groot en machtig worden. Dit komt helemaal niet in de buurt van zijn eigen opvatting. Als je zo slim bent als hij, dan kan je niet zulke domme opvattingen hebben".
Conclusie: Geert Wilders is een zionist die streeft naar een moslim-vrij Groot Israel en die nationaal handig inspeelt op vreemdelingenangst&-haat jegens moslims, teneinde zijn politieke machtsbasis te vestigen.

‘Wie zijn de Amerikaanse vrienden van Geert Wilders?’ – ‘EenVandaag’ (TROS/AVRO) en NRC H (blog van 10.9.10)

Bij nader bekijken van deze EenVandaag uitzending op 8 september, herzie ik mijn aanvankelijke kritiek erop als zou het te slap en eenzijdig zijn. Integendeel, de uitzending laat voor- en tegenstanders aan het woord en is verhelderend voor wie zich nog niet in dit onderwerp heeft verdiept.
Het enige, maar wel cruciale, aspect dat onbesproken blijft, is de de combinatie van de islamfobie en het pro-Groot Israel zionisme van Wilders’ vrienden. 

Wat dat betreft is het artikel van correspondent Tom-Jan Meeuws ‘De Deense coup op Ground Zero’ in NRC H van 10 september, completer…

Is Geert Wilders een Israelische (s)pion?

‘Is Geert Wilders een spion?, zo luidde de kop van een artikel van Emile Fallaux op 15 mei 2007 in ‘Vrij Nederland’. Het is een intrigerende vraag die actueel is nu de PVV mogelijk
deel gaat uitmaken van het kabinet. Daarnaast speelt een recentelijk openbaar gemaakte verklaring van het echtpaar Kwint-de Roos waarin het stelt dat Wilders eind 1991 mevrouw
Kwint-de Roos vertelde dat hij als spion was gerecruteerd door de Israelische inlichtingendienst
en dat hij ook een Israelisch paspoort bezat.

Dat Wilders een pion is van de Israelische regering, is al lang duidelijk. Hij komt rond uit voor zijn revisionistisch (‘Groot-Israel’) Zionisme en de PVV heeft in haar verkiezingsprogrammastaan:

Israël is een weergaloos succes. Geboren in het donkerste moment van de twintigste eeuw en uitgegroeid tot een centrum van technologische vooruitgang. Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten, de thuisbasis van het Joodse volk na tweeduizend jaar ballingschap en het land dat als geen ander de klappen van de jihad opvangt. Israël vecht voor ons. Als Jeruzalem valt, dan zijn Athene en Rome aan de beurt. Daarom is Israël het centrale front in de verdediging van het Westen.
Daarom moeten we alles op alles zetten om het offensief van de linksen en de mohammedanen om Israël te vernietigen te stoppen. Nederland en de EU dienen onmiddellijk op te houden met eisen dat Israël zichzelf met het doen van territoriale concessies veroordeelt tot onverdedigbare grenzen. Land voor vrede heeft geen zin. Het is geen territoriaal maar een ideologisch conflict, een conflict tussen de rede van het vrije Westen en het barbarisme van de islamitische ideologie. (blz 41) en

 Strijd tegen islam moet het kernpunt van ons buitenlands beleid worden
 Banden met frontlijnstaten van de islam die in het defensief zitten aanhalen
 Staak alle subsidies aan de anti-Israël-industrie, zoals ICCO, OxfamNovib etc.                                                              •Sinds 1946 bestaat er een onafhankelijke Palestijnse staat, daarom noemt de Nederlandse regering ‘Jordanië’    voortaan gewoon ‘Palestina’ 
 Onze ambassade moet verhuizen naar de hoofdstad van Israël: Jeruzalem (blz 43)

Zolang in onze Grondwet staat dat de regering de ontwikkeling van de internationale rechtsorde bevordert (Art.90), mag revisionistische ‘Groot-Israel’ Zionist Geert Wilders geen deel uitmaken van enig kabinet. 
Laat dat duidelijk zijn bij de onderhandelingen over een coalitie.

Het nastreven van een Groot-Israel waar geen plaats is voor een soeverein Palestina met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, is strijdig met alle VN/VR-resoluties terzake. 

WILDERS, PROFEET VAN DE ANGST (ZEMBLA, 25 APRIL 2010)

Terwijl de integratieproblemen van moslims in Nederland juist afnemen radicaliseert Geert Wilders steeds verder in zijn uitspraken over de islam. Zijn donkere angstfantasieën over de oprukkende islam en zijn dromen over oorlog en deportatie slaan bij veel burgers aan. Hoe onrealistisch ze ook zijn, ze leiden tot een klimaat waarin mensen elkaar op straat naar het leven gaan staan. Weinigen durven zich daar over uit te laten, want Wilders heeft het land in de greep van de angst.

Volgens opiniepeilingen zal de PVV van Geert Wilders tijdens de verkiezingen van 9 juni een flinke zetelwinst boeken. Wilders dankt zijn populariteit vooral aan zijn uitspraken over de islam. Zijn donkere angstfantasieën over de oprukkende islam en zijn dromen over oorlog en deportatie slaan bij veel burgers aan. 

In ZEMBLA analyseren deskundigen zijn uitspraken en concluderen dat wat Wilders feitelijk zegt over de islam en moslims niet klopt. Tegelijkertijd uiten zij hun zorgen en waarschuwen voor de effecten van Wilders’ retoriek.
Wilders is bezig met een internationale opmars en tijdens zijn toespraken in het buitenland laat hij zich uit in bewoordingen die ronduit oorlogszuchtig zijn..

Revisionistische ‘Groot-Israel’ Zionist Geert Wilders mag niet regeren

Zolang in onze Grondwet staat dat Nederland een internationale rechtsorde nastreeft, mag revisionistische ‘Groot-Israel’ zionist Geert Wilders geen deel uitmaken van enig kabinet. 
Laat dat duidelijk zijn bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het nastreven van 
een Groot-Israel waar geen plaats is voor een soeverein Palestina met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, is strijdig met alle VN/VR-resoluties terzake. 

De PVV wordt gevoed door ultrarechtse Amerikaanse en Israelische campagnevoerders 

Maarten Jan Hijmans in De Brug van maart 2010

De partij van Wilders kan bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer zomaar de grootste partij worden en er kan een situatie ontstaan waarbij in Nederland zonder Wilders geen regering valt te vormen. Voor veel mensen een schrikbeeld, anderen hebben daar geen moeite mee. Er is een – naar het schijnt – niet te verwaarlozen aantal Nederlandse, Israelische en Amerikaanse joden dat met Wilders dweept en hem financieel steunt. Wie zijn dat? Dat analyseert Maarten Jan Hijmans hieronder. In de marge van zijn stuk de standpunten van de vier sprekers op 16 februari in De Balie over ‘De joodse flirt van Geert Wilders, een discussieavond over filosemitisme en islamo­ fobie georganiseerd door het Menasseh ben Israel Instituut.

WILDERS EN ISRAËL (WIKIPEDIA)

..In juni 2009 zei Wilders in gesprek met de Israëlische krant Haaretz dat Israël de "voorhoede" van het Westenis en in die hoedanigheid de eerste verdedigingsgordel van Europa tegen de oprukkende "islamiseringsgolf". Helaas, aldus Wilders, beseft Europa dit niet en blijft de EU "eenzijdig tegen Israël". In het interview liet Wilders ook zijn licht schijnen over de Caïrospeech van Obama, de tweestatenoplossing en de (eveneens) omstreden Israëlische minister Avigdor Lieberman van Jisrael Beeténoe. In het interview met Haaretz zegt Wilders "geschokt" te zijn over de uitspraken van Barack Obama in Caïro, waarin een lans werd gebroken voor een toenadering van het Westen tot de Oriënt. Wilders: "Israël, dat tot dusver op de steun van de VS kon rekenen zelfs wanneer die niet van Europa kwam, gaat moeilijker tijden tegemoet".[199] Op 11 november 2009 voert Wilders met Lieberman overleg om de banden tussen beide partijen te verstevigen.[200]
Geert Wilders verklaarde op 8 mei 2008 – naar aanleiding van nieuwe mediaberichten over vrede tussen Israël en de Palestijnen – geheel achter de opvattingen van het revisionistisch zionisme te staan: :"Ze’ev Jabotinsky, tegenstander van Ben-Goerion, had gelijk".[201] Naast sympathisant van Jabotinsky en tegenstander van het gedeeltelijk teruggeven van land aan de Palestijnen voor een onafhankelijke staat Palestina, verklaarde Wilders nogmaals, dat de westerse vrije volken „diepe dankbaarheid” tegenover Israël zouden moeten tonen.[202]..

NOOIT VERGETEN: Geert Wilders’ anti-islamisme ook gebaseerd op filo-semitisme

Giften voor proces-Wilders uit VS gaan naar partijkas                         (de Volkskrant, 19 juni 2009)

..Wilders reisde dit jaar geregeld naar de VS waar hij populair is in de anti-jihad-beweging vanwege zijn strijd tegen de islamisering en voor de vrije meningsuiting. De PVV-leider moet daar minstens 100 duizend dollar hebben opgehaald, aldus Daniël Pipes, directeur van de Amerikaanse denktank Middle East Forum. Pipes, betrokken bij Wilders’ fondsenwerving, wil geen precieze bedragen noemen. ‘We hebben het over een getal van zes cijfers, tussen een ton en een miljoen dollar’.
Pipes richtte in 2007 het Legal Project (LP) op om researchers, journalisten en auteurs te steunen die worden geconfronteerd met rechtszaken omdat ze kritisch berichten over de islam. Burgers hebben onvoldoende in de gaten dat radicale moslims steeds vaker ‘jihad by court’ voeren, zegt LP-directeur Brooke Goldstein. De rechtszaak tegen Wilders wordt volgens haar een ‘lakmoesproef voor Europa’, of er ‘werkelijk vrijheid van meningsuiting bestaat of dat het steeds meer opschuift naar landen als Saoedi-Arabië en Iran’…

De buitenlandse financiering van Wilders (VKblog Maria Trepp)

De Israël-connectie van Geert Wilders (Vrij Nederland)

Geert Wilders’ ‘Fitna’ blijkt gebaseerd op de twee jaar eerder uitgebrachte film ‘Obsession’. Wie zijn de makers van die Israëlische film?

De zionistische (pro-Groot-) ‘Israel lobby’ in Nederland: een noodzakelijke inventarisatie

..Toch is het vreemd dat een belangrijke vraag aan Geert Wilders vrijwel nooit wordt gesteld: wie betaalt hem? Hijzelf weigert bij mijn weten openheid van zaken te geven over zijn financiers. Dat recht heeft hij, de PVV is een beweging met maar twee leden: Wilders zelf en de stichting waarvan Wilders enig bestuurder is. Er is een wet in de maak die het mogelijk maakt ook bewegingen als die van Wilders en Verdonk te subsidiëren, maar de kans dat Wilders die subsidie accepteert lijkt me klein, omdat hij dan ook opening van zaken moet geven over zijn buitenlandse geldschieters.
Dat die deels uit Amerika komen en behoren tot ultraconservatieve groepen, lijkt evident. Vooral tijdens zijn inzamelingsreizen in Amerika hamert Wilders er steeds op dat voor hem de islam geen geloof is, maar een fascistoïde ideologie, die te vuur en te zwaar bestreden moet worden… 
Fractieleider Femke Halsema van Groenlinks wil een wetsvoorstel indienen om de partijfinanciering transparanter te maken. Zo wil ze Geert Wilders dwingen openbaar te maken van wie hij zijn geld krijgt.
DOSSIER WILDERS (VRIJ NEDERLAND)
Wordt Geert Wilders’ PVV bij de volgende verkiezingen de grootste partij? In dit dossier alle reportages, interviews en opiniestukken die eerder [in VN] over Wilders en de PVV verschenen.
..But Kaminski and Roberts Zile, of the Waffen-SS supporting Latvian Freedom and Fatherland Party, are not the exceptions. Dutch far-right anti-Islam politician and Member of Parliament Geert Wilders is another figure who combines virulent racism with Zionism. As reported in the Israeli daily Haaretz on 18 June, Wilders claimed that "Israel is only the first line of defense for the West. Now it’s Israel but we are next. That’s why beyond solidarity, it is in Europe’s interest to stand by Israel."

Wilders is facing criminal charges for inciting hate by comparing the Quran to Adolf Hitler’s Mein Kampf. After winning five seats in June parliamentary elections, Wilders’s Party of Freedom is now the second largest political party in the country. Wilders has also found common cause with the right-wing openly racist political party of Israeli Foreign Minister Avigdor Lieberman. Of Lieberman’s Yisrael Beiteinu party, Wilders explained that "’Our parties may not be identical, but there are certainly more similarities than dissimilarities, and I am proud of that,’" (Haaretz, 18 June 2009). He added that "’Lieberman’s an intelligent, strong and clever politician and I understand why his party grew in popularity.’"
Who is the most important European alive today? I nominate the Dutch politician Geert Wilders. I do so because he is best placed to deal with the Islamic challenge facing the continent. He has the potential to emerge as a world-historical figure

The PVV is libertarian and mainstream conservative, without roots in neo-Fascism, nativism, conspiricism, antisemitism, or other forms of extremism. (Wilders publicly emulates Ronald Reagan.) Indicative of this moderation is Wilders’s long-standing affection for Israel that includes two years’ residence in the Jewish state, dozens of visits, and his advocating the transfer of the Dutch embassy to Jerusalem

Although I disagree with Wilders about Islam (I respect the religion but fight Islamists with all I have), we stand shoulder-to-shoulder against the lawsuit. I reject the criminalization of political differences, particularly attempts to thwart a grassroots political movement via the courts. Accordingly, the Middle East Forum’s Legal Project has worked on Wilders’s behalf, raising substantial funds for his defense and helping in other ways. We do so convinced of the paramount importance of talking freely in public during time of war about the nature of the enemy.

Ironically, were Wilders fined or jailed, it would probably improve his chances to become prime minister. But principle outweighs political tactics here. He represents all Westerners who cherish their civilization. The outcome of his trial and his freedom to speak have implications for us all.
An outspoken proponent of the notion that "Islamists" pose an existential threat to western civilization, Daniel Pipes is founder and head of the Middle East Forum, a Philadelphia-based think tank that purports "to define and promote American interests in the Middle East."[1] Pipes, who is also a recognized Arabic expert and son of the well known anti-Soviet crusader Richard Pipes, frequently lambastes Arab politics, urges a broad "war on terror" aimed at challenging Mideast regimes from Syria to Iran, and pushes a Likud Party line on Israeli regional relations.
Pipes has backed numerous high-profile neoconservative and Likud-aligned initiatives…
Pipes confirmed for many his Islamophobic tendencies in a January 2010 National Review article in which he lauded the controversial rightwing Dutch politician Geert Wilders, who is best known for calling Mohammed a "devil" and demanding that Muslims "tear out half of the Koran if they wish to stay in the Netherlands." Calling Wilders "a charismatic, savvy, principled, and outspoken leader who has rapidly become the most dynamic political force in the Netherlands," Pipes used his article to decry a lawsuit charging Wilders with hate speech and incitement to hatred, saying that he stands "shoulder-to-shoulder [with Wilders] against the lawsuit" and that he "reject[s] the criminalization of political differences."[3]..

About the Legal Project (van de zionistische Middle East Forum)


The Legal Project works in four distinct ways to counter the Islamist threat
1) Fundraising for an Escrow account to supplement the court costs and litigation fees for victims of Islamist lawfare – all funds raised go directly to lawfare victims,
2) Arranging for pro bono and reduced rate counsel for victims of Islamist lawfare,
3) Maintaining an international network of attorneys dedicated to working pro bono in the defense of free speech and,
4) Raising awareness about the issue. Efforts include briefings by legal experts on how to avoid libelous statements, and consultations with libel lawyers before publishing on certain topics.

Geert Wilders | Article Category (The Legal Project) – met engels-talige artikelen over GW

Daniel Pipes doesn’t agree with Dutch politician Geert Wilders’ view that the Koran should be banned. But he does believe Wilders should be able to publicly present that view. That’s why the Middle East Forum’s Legal Project is helping Wilders raise money for his legal defense and sponsored his appearance Wednesday evening at Ahavath Torah Congregation in a Boston suburb.

Sponsoring Geert (By Eric Fingerhut, Capital J – Jewish & Israel News) · February 25, 2009

ZOA: Support the Right of Jews to live anywhere in their historic homeland of Eretz Israel including Judea, Samaria and Jerusalem as the eternal, undivided capital of Israel.

DUTCH FOE OF ISLAM GOES TO WASHINGTON

The fiercely anti-Islam Dutch MP Geert Wilders traveled through the United States recently on a highly publicized trip to meet with politicians, promote his controversial film Fitna, and raise money for his legal defense back home. 

Although Wilders’ stated goal was to campaign for free speech, his trip was sponsored and promoted by an unlikely coalition of groups united primarily by hostility towards Islam. His backers included neoconservatives and a right-wing Jewish group on the one hand and figures with ties to the European far Right on the other…


Geert Wilders meets an Israeli kindred spirit (Guus Valk/NRC H)


Geert Wilders’ Islamophobic Farce (Ali Etaraz/Huffington Post)

Parlementair onderzoek naar ‘leugens’ nodig

Verliefd op Israël (de Volkskrant)

PORTRET, Door Theo Koelé en Michiel Kruijt op 10 april ’07, 00:00, bijgewerkt 15 januari ’09, 18:53
Geert Wilders hakte vorige maand hard in op zijn PvdA-collega Khadija Arib vanwege haar vermeende ‘dubbele loyaliteit’. Maar ook met een enkel paspoort kun je opkomen voor de belangen van een ander land.
Het begin van zijn liefde voor Israël is een verhaal dat Geert Wilders graag deelt. Op 18-jarige leeftijd had hij een baantje in een augurkenfabriek net over de grens in Duitsland om een reis naar Australië of Israël te kunnen maken, ‘omdat je ook nog moet kunnen werken voor je geld en dat kon in die twee landen’…

Wat Wilders wil (1) – Verkiezingspamflet 25.8.06

(met dank aan VK-medeblogger Karel Hille alias ‘Me, myself and I’)
o.a.: – Verbod op buitenlandse financiering of buitenlandse bestuurlijke invloed moskeeën
Er moet een verbod komen op de buitenlandse financiering van onze politieke partijen! 
en verder ook onder IV. Immigratiestop / Integratie:  – Afschaffen dubbele nationaliteit
De dubbele loyaliteit aan Zionistisch Israel en Nederland is veel kwalijker en gevaarlijker!
en:

– STEUN VOOR STRIJD TEGEN INTERNATIONAAL TERRORISME ZOALS AL-QAIDA, HEZBOLLAH EN HAMAS

Toppunt van Zionistische propaganda om de nationalistischeverzetsbewegingen Hezbollah en Hamas onder ‘internationaal terrorisme te rangschikken!

VERKIEZINGSPAMFLET PVVG11996

1966EERT WILDERS = ZIONIST, NWO SHILL

Waarom de PVV een extreem rechtse partij is (VKblog Arnold Kemp)


Anne Frank Stichting: Wilders extreem-rechts (NOS Nieuws, 18.11.09)

PVV OVERGENOMEN DOOR PRO-ISRAEL LOBBY (RATNA PELLE/ISRAEL & PALESTIJNEN NIEUWS BLOG)


..Juist Joden zouden niet op de lijst van de PVV moeten gaan staan, maar helaas zijn ze niet allemaal slim genoeg om dat te snappen. Juist Joden zouden van de geschiedenis moeten hebben geleerd en mogen niet op lijsten van rechtse en populistische partijen staan, mogen geen idiote standpunten uitdragen en niet egoïstisch, wreed of agressief zijn. Dat niet-Joden dat soort dingen allemaal doen sinds de wereld bestaat is tot daar aan toe, daar zijn we inmiddels wel aan gewend, maar Jóden, die moeten zich daar niet mee inlaten. Maar zo’n standpunt mag je natuurlijk niet antisemitisch noemen, want Abu Pessoptimist (Maarten Jan Hijmans) heeft zelf Joodse wortels en bedoelt het uiteraard alleen maar goed.

Wat mij betreft was niemand op de lijst van de PVV gaan staan, maar ik zie geen reden waarom het erger is dat een Jood erop is gaan staan dan iemand anders. De PVV heeft aan racisme grenzende standpunten (Ik vindt islamofobie, hoewel ook verwerpelijk, toch niet hetzelfde, omdat het zich tegen een religie en eigenlijk een ideologie richt en niet tegen ras of huidskleur. De uitspraken van Wilders over mensen van Marokkaanse komaf zijn soms wel racistisch getint net als voorstellen om Marokkaanse rotjongeren maar in de knieën te schieten.), maar om daarom iedereen die op de lijst staat een racist te noemen is wel erg ‘grote stappen, snel thuis’. De PVV is ook niet het meest racistisch sinds de NSB. De CentrumPartij en CentrumDemocraten waren minstens zo erg, en hadden het bovendien over alle ‘buitenlanders’, terwijl het Wilders vooral om de islam te doen is. Als Markuszower zich racistisch heeft uitgelaten, dan citeer de betreffende uitspraak, maar nu blijft het bij een onbewezen aantijging, en wel een zware. Ook ik ben door de anti-Israël lobby wel voor racist uitgemaakt, dus dat woord lijkt bij bepaalde mensen vooral een synoniem voor: ‘ik ben het daar heel erg mee oneens’…

Op 17 maart 2008 plaatste Harry Winter, mede namens
Stichting de initiatieven en Een Ander Joods Geluid de
volgende advertentie in de Volkskrant:
"Als Wilders hetzelfde over Joden (en het Oude Testement) gezegd zou hebben als wat hij nu over
Moslims (en de Koran) uitkraamt, dan was hij allang afgeserveerd en veroordeeld wegens antoisemitisme"

Man opgepakt vanwege folder met uitspraken Wilders maar waarin de woorden "moslim" en "islam" veranderd waren in de woorden "Jood" en "Jodendom"

..Als bron voor de uitspraken van Wilders had de man de website WatWilWilders.nl gebruikt. Daarop zijn alle omstreden uitspraken van PVV-Kamerleden verzameld. De antiracisme organisatie Nederland Bekent Kleur hoopt dat de arrestatie van de man nu ook aanleiding is voor politie en Justitie om Geert Wilders en andere PVV-ers, die dezelfde uitspraken hebben gedaan, aan te houden en over te brengen naar het politiebureau voor verhoor…     -------------------------------------------------------------------------------------


1.   Wilders is een grote vriend van Israel. Zijn loyaliteit aan dat land is groter dan zijn loyaliteit aan Nederland. Ik zal U dat tonen. ( Voor de joodse wet is hij trouwens ook jood.) Als Kamerlid heeft hij zeer gedetailleerde vragen over het Midden Oosten gesteld. Ambtenaren vonden het verdacht. De AIVD vond het verdacht.  Hij werd toen bijgestaan door Elliot Wagschal, iemand die rechtstreeks van de Israëlische ambassade kwam.
De film Fitna is wellicht gemaakt door Israeli's. 

2.   Dan is er nog een oud collega van Wilders, mevr. Kwint,  die zegt: Wilders heeft in een dronken bui  gezegd dat hij voor Israel werkt . Die verklaring past in het beeld dat van Wilders oprijst uit zijn doen en laten: de financiering door Amerikaanse joden. Het fêteren door Pamela Geller, en nu weer zijn reis naar New York om daar tegen de moskee te ageren.
Wat heeft dat met zijn werk in de Nederlandse regering te maken? Is het moslim-bashen dan primair?  Ja. Het denigreren van de moslims voor het oog van de wereld, dàt is de hoofdtaak van de heer Wilders.

2b. Update 17 nov 2013: Johan Driessen, a young lawyer who was Wilders' personal assistent from 2007 to 2010 says in the NRC today:
' Wilders needed a lot of money to pay an expensive lawyer when he was accused of hate-mongering.  We went to visit islam-critic Daniel Pipes from the thinktank  Middle East  Forum. When the conversation came to the subject 'financial support' Wilders asked me to leave the room. Later he told me that Pipes would look for funds.  It brought us about 100.000 €, in the end. " 

Note from J.V.: Daniel Pipes is a jewish muslim-basher who openly supports the Yinon Plan: 'it is best for Israel when arabs kill each other. We must try to make that happen'. (Pipes) (Blumenthal)


3.   De Media in de wereld doen niet anders dan de moslims als gevaar afschilderen. De bewering dat de islam een ideologie is en geen godsdienst is hiervan een onderdeel. Waarom dat moslim-bashen? Is het de angst voor een terreurdaad? Die is ongegrond. Duizenden oprechte wetenschappers hebben zich verenigd en proberen duidelijk te maken dat die aanslagen niet zijn verlopen zoals wij van onze media steeds horen. De officiële versie is een uiterst ongeloofwaardig verhaal. Lees bijvoorbeeld een recent artikel van theoloog prof. David Ray Griffin. 


4.   Maar wie heeft dan die aanslagen gepleegd?  Wie profiteerden er van? In 1997 schreef Zbigniew Brzezinski dat Amerika militaire invloed zou moeten hebben in de olierijke landen en in het strategische gebied tussen Azië en Europa. In 1999 schreven de Neocons een gelijksoortig rapport. Het probleem was: ‘…  je kunt niet zomaar een land binnen vallen. De bevolking vindt dat nooit goed, tenzij…. Er een soort Pearl Harbor plaats vindt ! ‘  Pag. 51 van het PNAC rapport :” the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor.”


5.   Op 11 sept. 2001 werden direct de moslims als daders genoemd.  Er zouden telefoongesprekken zijn geweest met familie in de vliegtuigen, en die spraken over Islamitische kapers. Later bleken die telefoongesprekken technisch onmogelijk te zijn.  Die moeten dus in scene zijn gezet. De gebouwen stortten in met de snelheid van vrije val: dat is nooit eerder gebeurd, behalve daar waar  explosieven zijn gebruikt. Ook de hitte in het puin wijst op het gebruik van heel zeldzame explosieven: nanothermate.  Sporen van nanothermate zijn inderdaad in het puin aangetroffen.  Osama zou geen behoefte hebben aan volledige instorting.


6.   Israel heeft al vaak terreuraanslagen gepleegd ‘vermomd’ als hun vijanden. Vier voorbeelden:
1) In 1954 pleegden ze aanslagen in Egypte. 
2)In 1967 bombardeerden ze en Amerikaans oorlogsschip, vermomd als Egyptenaren. 
3)In Baghdad werden aanslagen op synagogen gepleegd, door de Israelische geheime dienst . om Iraakse joden naar Israel toe te drijven:  
4)Uit het dagboek van de Israelische premier Moshe Sharett haalde Livia Rokach ( wiens vader minister was onder Sharett) alle onderbouwing voor haar boek: Israel zweert bij terrorisme: Israels Sacred terrorism


7.   Afghanistan werd 3 weken na 911 binnen gevallen. Er zijn geruchten dat de voorbereidingen al ruim voor 911 zijn begonnen. Daarna moest Irak er aan geloven.  Alle argumenten waren bedrog. Er was geen moslim 911, geen WMD’s en geen Saddam die Osama hielp.   In de maanden vòòr de inval in Irak bleek Israel erg blij met de aanstaande vernietiging van deze potentiele vijand. Maar Israeli’s  kregen de instructive om hun vreugde niet te laten merken aan de buitenwereld
(Zie Dana Milbank, Washington Post, November 27, 2002)


8.   Irak werd uit geo-strategische motieven door Amerika bezet. Maar voor de zeer invloedrijke Neocons in de Bush-regering was de vernietiging van Irak nog belangrijker. Irak is een land met drie onderling vijandige bevolkingsgroepen. Iedereen begrijpt dat je dan slechts de sterke man moet weghalen en de groepen beginnen elkaar kapot te maken. Irak is nu geen gevaar meer voor Israel.  Nu resteert Iran. Ook dat land moet nog kapot worden gemaakt. Om die oorlog acceptabel te maken wordt de wereld nu overspoeld met moslim-bashing nieuws.  Trivialiteiten als een moskee op Ground Zero.  


9.   De oorlog in Irak heeft aan 1 miljoen mensen het leven gekost. De oorlog in Iran die nu wordt voorbereid  door de onaflatende stroom moslim-bashing zal misschien ook 1 miljoen doden opleveren. Maar Israel zal zich inderdaad veiliger voelen. En daar draait alles om in deze wereld, zo lijkt het wel. Moeten daar 2 miljoen mensen voor sterven? Als ze nu eens de oorspronkelijke bewoners van Israel, de Palestijnen, van wie ze het land indertijd hebben afgenomen, zouden behandelen als mensen, dan hoefden die 2 miljoen moslims niet te sterven.

                                                          --------------------------------

6 comments:

 1. Geert Wilders Pion van Israel Deel 2 , Lessen uit de Talmoed 1 2] YouTube

  ReplyDelete
 2. Hier een bekende uitspraak van Daniel Pipes:
  https://militarist-monitor.org/profile/daniel-pipes/#_edn3

  In April 2013, however, Pipes broke with many of his fellow neoconservatives in declaring that, rather than arming or aiding Syria’s opposition forces, the United States should work to ensure a stalemate between the regime of Bashar al-Assad and insurgent forces. Citing both the U.S.-Soviet alliance in World War II and Washington’s double-sided intrigue during the destructive Iran-Iraq War in the 1980s, Pipes wrote: “Evil forces pose less danger to us when they make war on each other. This (1) keeps them focused locally and (2) prevents either one from emerging victorious (and thereby posing a yet-greater danger). Western powers should guide enemies to stalemate by helping whichever side is losing, so as to prolong the conflict.”[1]

  ReplyDelete
 3. De Nieuwe Wereld: #1411: Een pleidooi voor slechtheid | Gesprek met Rik Torfs

  Ik ga er met de gesel overheen:

  @johanvermeulen4081
  0 seconden geleden
  Beste Torfs, beste Marlies, ik ken maar één Taboe, en het is een zeer , zeer belangrijk Taboe.
  En Ù durft er met geen half woord over te reppen.
  Houd dus op met uzelf te zien als 'OK'.


  Beantwoorden
  @johanvermeulen4081

  Anne Frank stierf door een besmettelijke typhus in een zieken-barak, in Bergen Belsen.
  Toch is zij het symbool van de enorme slechtheid van de Nazi's.
  Vele onderzoekers , waaronder een aantal joodse onderzoekers (David Cole, Ron Unz etc) , geloven nauwelijks iets van de gaskamers.
  Maar ònze wereld zit vol met Holocaust monumenten en stolperstenen.

  En wat doet Israel? Hebben ze enig respect voor de ziekenhuizen in Gaza?
  Nee, die worden met voorrang plat gegooid.
  ( Lees The Unz Review, Chris Hedges: Israel's war on hospitals)

  Beantwoorden
  @johanvermeulen4081

  "Auschwitz' gebeurt HIER en NU, en de Nieuwe Wereld zwijgt.
  Martin Sommer mag komen klagen over het toenemend anti-semitisme !
  Wat een helden bij De Nieuwe Wereld !
  Wat zitten ze toch verschrikkelijk FOUT !
  Wat hebben ze toch een onjuist of onvolledig wereldbeeld !
  Wat hebben ze toch een respect voor de heersende Taboe's !


  Beantwoorden
  @johanvermeulen4081

  Ha'aretz, enkele weken terug:
  Hamas heeft 169 Israeli burgers gedood.
  Het IDF heeft 216 Israelio burgers gedood
  IDF en Hamas hebben de rest van de doden op 7 oktober veroorzaakt: 624.


  Israeli gevangenen die vrij kwamen: "Hamas heeft ons met respect behandeld."

  Ooit van Deepfake gehoord?


  Beantwoorden
  @johanvermeulen4081

  Het is mij wel duidelijk: De Nieuwe Wereld is altijd fout tijdens de oorlog.
  1,5 jaar geleden op de samenkomst in de Arminius Kerk was het panel in geen enkel argument geinteresseerd dat pro Putin was.
  Nu zien ze niet dat Hamas niet één baby heeft onthoofd, maar dat Israel èlke dag 40 babiehoofdjes plet onder beton. Niet één boos woord van de Nieuwe Wereld. Nee, toenemend antisemitisme, dàt is waar ze zich zorgen om maken.

  Ik zou zeggen: doe als Paulus en bekeert U. Ogen open. Taboe's weg.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hele reactie ook weer weg gehjaald.

   Dus:

   Er wordt wel heel driftig gecensureerd op deze pagina.
   En juist nu er gepleit wordt om taboe's te slechten.
   De Censuur is een zeer belangrijk onderdeel van die Taboe's.
   ( je past even jouw eigen taboe's toe, zoals het jou uit komt.)
   Leg uit, Nieuwe Wereld.
   Toch gewoon: oude wereld?

   Delete

 4. Goede video's:

  xxxxxxxxxxxxxxxxx
  Scott Ritter: "Israel has lost 90% of it's support.. Netanyahu's Government is on life support!.."
  ( 13 dagen oud)
  xxxxxxxxxxxxxxxxx
  Novara Media: Met Raz Segal:
  'Gaza' is een genocide volgerns de VN definitie.

  >> How The US Twists The Israel-Palestine Narrative <<

  xxxxxxxxxxx
  >> Israelis: Do you see non Jews as equal to you? <<

  xxxxxxxxxx

  Een vergelijking tussen de Zuid-Afrikaanse Apartheid en de israelische.

  >> Shocking insight into Israel's Apartheid | Roadmap to Apartheid <<

  xxxxxxxxxxxxxxx

  Avi Schlaim: Israel zat achter de bommen in Baghdad.

  scherp: https://youtu.be/lfDhaWlqXf8?t=1019
  The forgotten history of Arab Jews | Avi Shlaim | The Big Picture S2EP5

  ReplyDelete
 5. 262 Historie van Israël & Palestina Deel 1. Auteur: Ab Gietelink

  Mijn reactie:
  Dag Ab. Best aardig dat je ons deze service geeft: een kort historisch overzicht.
  Maar alle volken hebben hun omzwervingen en hun historie en hun claims.
  Dat is dus niet waar het in de Israel-Palestina kwestie om gaat.

  Waar het wèl om gaat? Ik ga het uitleggen.
  Ik moet cryptisch schrijven om het logaritme te omzeilen.
  Ik herhaal mezelf, want het is nodig: er is geen enkele zaak relevanter voor ons aller toekomst dan het joodse vraagstuk .

  Waar het wèl om gaat is dat onze vrienden in kwestie zichzelf hebben 'gekweekt' op een hoog verbaal IQ, en hun religie zorgt voor sterke onderlinge loyaliteit die werkt als een samenzwering , en hun oprechte overtuiging is dat God hen de opdracht gaf om op slimme wijze alle volken aan zich te onderwerpen.

  Dat is nog tot daar aan toe: elk volk is het beste af als de slimsten aan het roer staan.
  Dus als 'onze vrienden' een wereldregering zouden vormen en dan voor elke etniciteit een plaatsje onder de zon zouden reserveren: prima. Geen oorlogen meer.
  Rechtvaardigheid: wie hard werkt heeft veel comfort, wie dat niet wil leeft sober.
  Ik ben helemaal vóór.

  Maar zo ligt het niet.
  Want 'onze vrienden' leren ook dat alle andere volken niet echt MENS zijn. Dat ze ergens tussen een paard en een mens in zitten. En mocht een volk zo kwaadaardig zijn dat het zich tègen de overheersing van 'onze vrienden' zou verzetten ( in de bijbel is dat het volk van Amalek), dan heeft God als advies aan zijn uitverkoren volk: Maak hen allen dood: Man, vrouw, kind, hun slaaf en hun huisdier.
  Netanyahu heeft een paar weken geleden aan deze passage herinnerd, zodat het IDF goed weet dat God achter deze genocide staat.

  Maar het gaat mij hier nu niet om de Palestijnen.
  Het gaat mij er om dat U als lezer beseft dat Ù niet veel sterker staat dan de Palestijnen. De Palestijnen zijn alleen wat eerder aan de beurt.
  Het Russische volk was 100 jaar geleden aan de beurt.( 60 miljoen doden)
  De Polen en Oekraïners waren tussen 1500 en 1800 aan de beurt. ( Onder het Arendar systeem).

  Àlle machtscentra in het westen zijn onder controle van 'onze vrienden': De Media, De Bankenwereld, De Index-Beleggers (Blackrock, State Street etc) , de FED, Big Corporations met Big Pharma en Big Food) , de Politici, de Denktanks, . Academia, de NGO's.
  Niet alleen de Main Stream Media, maar ook de alternatieve media en de social media.

  Alleen omdat de 'Vrijheid van meningsuiting' in de VS middels het 'first amendment' zo ongeveer onaantastbaar is, kan ik hier nog enkele jaren schrijven wat ik vind.
  Maar U ziet zelf ook wel dat het niet lang meer zal duren.
  "Het volk' is dus niet te redden, want ze zien echt niet dat ze in een gevangenis zitten waarin ze langzaam maar zeker vermoord zullen worden, zoals met al die volkeren die hen voor gingen, is gebeurd.

  Enkele documentaires ter ondersteuning:
  >> Shocking insight into Israel's Apartheid | Roadmap to Apartheid << ( 1,5 uur)
  >> Israelis: Do you see non Jews as equal to you? << ( 9 min)
  >> How The US Twists The Israel-Palestine Narrative << ('Gaza' is een genocide volgens de VN definitie. Minuut 5 tot 10)

  Hoe gigantisch hun macht nu al is, kun je zien aan het feit dat ze ongestraft een genocide kunnen plegen, terwijl wij ons zorgen maken om het toenemende anti-semitisme.
  "That's power ! " zei Malcolm X al.

  ReplyDelete