Tuesday, November 09, 2010

19. Likoed Nederland beschuldigt Duisenberg ten onrechte.Op de Haagse Post website trof ik onderstaande ingezonden brief aan van Likoed Nederland. 


Ze beweren dat Gretta Duisenberg een antisemiet is. 
Nou ja, als het vertellen van de waarheid ook al antisemitisch is, dan zou men de leugen moeten omhelzen om OK te zijn.
Dat is Catch 22: Je bent òf een leugenaar òf een antisemiet.
Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. 


Laten we eens kijken of mevrouw Duisenberg de waarheid spreekt.

Mijn oordeel vindt U in rood geschreven.
Likoed Nederland schrijft:  (05-11-’10 18:28 )

Het interview met Gretta Duisenberg bevat maar liefst zeven antisemitische uitspraken:

Gretta: "Als ik zeg dat Joodse mensen in Amsterdam zuid restaurants annexeren, krijg ik weer een golf kritiek over me heen, maar het is wel waar."
Likoed: Antisemitisme: Joden beschuldigen van samenzweren.

Tja, als jouw tegenstanders groot in aantal zijn en zodoende in vrijwel alle restaurants in de meerderheid zijn, dan kan dat intimiderend werken. Daar kun je last van hebben.  Mevr. Duisenburg heeft niets gezegd over een samenzwering. Annexeren is een gevolg van overmacht en mogelijk brutaliteit. Maar dat de Amsterdamse joden daar nu een geheime afspraak over gemaakt hebben, dat zal ook Duisenburg niet denken. G: "Het zijn niet de joden die niet deugen, maar de zionistische ideologie die niet deugt."
L:  Antisemitisme: het ontkennen van het recht op zelfbeschikking voor Joden.


Elk volk heeft recht op zelfbeschikking. Ook de joden. En ook de Palestijnen. 
Maar de Zionisten gaan wel erg bruut te werk. Tijdens de Naqbah hebben ze honderden Palestijnen vermoord en door die gruweldaad hebben ze 800.000 Palestijnen op de vlucht kunnen jagen. Dan zijn hun huizen en dorpen met de grond gelijk gemaakt. 500 dorpen zijn verdwenen. Er was helemaal niets om nog naar terug te keren, zo dat al toegestaan zou zijn. Waar is het recht op zelfbeschikking van de Palestijnen nu gebleven? G: "De joodse lobby is ongelooflijk sterk in Amerika en hier."
L: Antisemitisme: de Joden beschuldiging van samenzweren om de overheid te beheersen.


Wanneer wolven een ander dier aanvallen, hebben ze tevoren ook geen overleg. Bij een sterk groepsgevoel is afspraken maken niet nodig. Intelligente leden begrijpen wat hun rol in het geheel is. Zoals Ariel Sharon zei:  Israel is de baas in Amerika. Duisenberg's uitspraak is een understatement


G: "De Holocaust mag nooit meer gebeuren, maar in wezen gebeurt het daar nu ook."
L: Antisemitisme: het Israëlisch handelen gelijk stellen met dan van de nazi's.


Mevrouw Duisenberg overdrijft.  Maar is dat nu antisemitisme?  
Israel gaat fascistisch om met de Palestijnen. Ze behandelen de Palestijnen als tweederangs burgers. Maar er vindt geen holocaust plaats. Duisenburg overdrijft, maar ik kan niet zeggen dat ze antisemitisch is.  


G: "Er is een apartheidssysteem."
L: Antisemitisme: Israel afschilderen als racistisch.


Maar er ìs een apartheids systeem. Palestijnen zijn voor de wet niet gelijk aan de joden. 


G: "We zijn zo stom geweest om een bewoond stuk land te geven aan de joodse mensen.""
L: Antisemitisme: het ontkennen van het recht op zelfbeschikking voor Joden."


Het recht op zelfbeschikking wordt niet ontkend. Ze zegt dat het recht op zelfbeschikking natuurlijk nooit kan leiden tot het afnemen van àndermans zelfbeschikking.


G: "Zij zijn zogenaamd het uitverkoren volk. Dat zeiden de nazi’s ook over de Ariërs. De niet-Ariërs moesten maar weg."
L: Antisemitisme: het Israëlisch handelen gelijk stellen met dan van de nazi's.
Mevrouw Duisenberg vertelt de waarheid. De Israeli's en de Nazi's zeggen allebei hetzelfde.

1 comment:

  1. Onze beweringen zijn onderbouwd met een verwijzing naar de werkdefinitie van antisemitisme van de EU.

    Zie het volledige artikel:
    http://www.likud.nl/artik40.html

    ReplyDelete