Tuesday, November 09, 2010

20. De strategie van een deel van de joden.


De joodse religie is gebaseerd op de Torah, die grotendeels hetzelfde is als het Oude Testament bij de Christenen.  Uit die oude teksten probeert men zijn leefregels te halen:  ‘Hoe wil God dat wij leven?” Die leefregels staan in de Talmud en een aantal andere boeken.

Jongemannen bestuderen die boeken jarenlang. De beste studenten krijgen de mogelijkheid om met de dochter van een rijk man te trouwen.  Kinderen in die gezinnen maken meer kans om te overleven omdat er voldoende  voedsel is en medische kennis.

Op die manier is het joodse volk een intelligent volk geworden.  Maar die intelligentie zou verwateren als ze met minder intelligente volken zouden mengen.  Wie huwt met een goy wordt uit de groep gestoten.

Om vermenging te voorkomen moeten de contacten met niet-joden  beperkt worden.  Daarvoor dienen de spijswetten, en de kledingvoorschriften. Maar nog vel belangrijker is dat er een zekere vijandigheid moet bestaan tussen joden en niet-joden.  Haat van joden voor goyim, en haat van goyim voor joden is heel essentieel om vermening tegen te gaan.

Natuurlijk zijn er ontzettend veel joden die zich niet aan deze regels houden en meer of minder de godsdienst achter zich gelaten hebben.  Toch voelen ze zich meestal nog solidair aan de joodse zaak, en meer solidair met andere (ex-)joden dan met goyim. Mensen hebben er een zintuig voor om de genetische gelijkheid aan te voelen. Bloed is dikker dan water,  dat zal het wel zijn.

De belangen van het jodendom werden vaak heel goed gediend door deze ex-joden. Zo zorgden de Rothschilds  ervoor dat Israel kon worden gesticht in 1948. Het belang van ex-joden is ook dat ze veel beter toegang hadden tot invloedrijke kringen en op die manier de joodse zaak konden dienen. Zo werd Disraëli  zelfs premier van Engeland, terwijl dat voor een jood destijds onmogelijk was. Maar Disraëli maakte nooit een geheim van zijn pro-joodse houding.
In dat Oude Testament staat dat de joden het door God uitverkoren volk zijn, en dat aan het einde der tijden de wereld, alle goyim dus, ondergeschikt zullen zijn aan de koning van Israel, aan God’s eigen volk.
Niet alle joden streven er naar om de wereld te overheersen, maar een kleine kern heeft heel waarschijnlijk wel die ambitie. Die kern vinden we in de kringen van de rijkste bankiers en eigenaars van grote bedrijven.  Voorlopig associeren deze mensen zich nog met goyim die super rijk zijn. Samen streven ze naar de controle over de wereld. Maar als het eenmaal zo ver is zullen de joden deze goyim niet tot het einde der tijden naast zich dulden. Ik kan me niet voorstellen dat dat de bedoeling is.

Merken wij daar iets van? Nou, die wereldheerschappij wil men natuurlijk zo onopvallend mogelijk houden. Het zou vreselijk zijn als de wereldbevolking door zou krijgen ( of overtuigd zou raken) dat de bankiers de wereld manipuleren teneinde haar te controleren.  Maar wie goed op let kan wel zien dat men al flink op weg is naar die wereldheerschappij.

Later zal ik diverse links geven om dit verhaal te onderbouwen.
Dit is de visie op het jodendom en haar plaats in de wereld zoals ik die op dit moment heb. Ik besef maar al te goed dat de kans dat ik gelijk heb niet zo heel groot is. Maar de informatie die iktot nu toe gelezen heb laten voorlopig geen andere visie toe. Iedereen is welkom om middels commentaren zijn bijdrage te leveren.   

No comments:

Post a Comment