Sunday, December 09, 2018

781 De Russische officiele versie van Kertsj/Azov.


Op 8 december gaf 'Rusland' , de heer Volsky (1) een verklaring af over wat er gebeurde bij het Kretsj incident op 25 november 2018.

Hier de video met engels gesproken simultaan-vertaling ( goed verstaanbaar).

Op zaterdag 24 nov. 11 uur werden 4  UKR schepen waargenomen op weg naar RU.
Twee artillerie boten en twee kleine service boten.
De boten zijn eigenlijk te klein om in dit jaargetijde op de Zwarte Zee te varen.
Twee boten voeren om 21 uur vlak onder de Krim.   Gorlovka: service boat  en Janu Kapu  sleepboot.  Waar waren de twee artillerie boten toen?
*
De twee kregen van RU bericht dat ze zich moesten melden. Ze antwoordden:  We zullen RU niet binnen varen ( deterritoriale wateren)  en we gaan niet naar Kertsj.
*
Tegelijkertijd deelde RU hen de procedures mee voor het passeren van de Kertsj Straat en het Kertsj-Jallikali? Kanal.  Er moet repsectievelijk 48 uur en 24 uur tevoren een aanvraag worden ingediend, en die moet 4 uur voor het passeren zijn goedgekeurd.
Geen van de schepen heeft een verzoek ingediend.
*
Deze regels voor marine schepen en oorlogsschepen bestaan al 20 jaar.  En Oekrainse en Russische marinescehpen houden zich er altijd aan.
*
De huidige strenge regels vigeren sinds oktober 2015 en zijn in te zien bij de overheid. Ze zijn verplichtend voor iedereen.
*
5 MIN.
*
Elke dag varen er er 150 schepen die Kertsj.
*
Om 22.23 informeerde RU de marineschepen van UKR dat Kertsj gesloten was op dat moment voor 'innocvent passage'. De UKR schepen bleven rondhangen op 6 mijl van de RU kust ( 20 minuten varen van de RU kust.
*
De reden dat 'innocent passage' niet mogelijk is sinds enige tijd heeft te maken
met de incidenten in de laatste twee jaar:
UKR probeerden de Krim te infiltreren op 6 en 7 aug 2016.
Er werden toen 3 RU soldaten verwond. Twee RU soldaten stierven aan de verwondigen.
=
Op 10 nov 2016 en aug 6 2017 werden saboteurs gevangen genomen in Krim.
Ze planden sabotage en aanslagen.
=
Op maart 25 2018 heeft UKR de bemanning van een RU vissersboot gevangen genomen. De kapitein zit nog gevangen in de UKR.
De echte dreiging komt van de UKR autoriteiten. Ze zijn ook een dreiging voor de vrijheid van navigatie.
*
In aug. 2018 begonnen UKR patrouilleboten radioberichten uit te zenden dat àls RU boten dichterbij zouden komen dan 4 km , dat ze dan beschoten zouden worden.
10 MIN.
Op 24 oktober 2018: Twee gewapende UKR boten ( Lubna en Krimenchuk) begonnen te varen naast Bulgaarse schepen, die uit Mariupol vertrokken waren. Ze bedreigden Russische schepen via de radio.  Hun artillerie was opgesteld en gericht op RU schepen.  RU heeft geen enkele dreiging geuit destijds.
De provocatie kwam van de UKR.
Er waren ook veel provocaties van allerlei niveau's uit UKR om de Brug te vernietigen.
Daarom heeft RU veel meer schepen bij dat kanaal moeten positioneren. En veel meer controles moeten doen. Dit alles om de dreiging voor de brug te beperken.
*
Vanaf april en december 2018 zijn 18738 schepen via Kertsj gevaren.
Slechts 2052 schepen zijn gecontroleerd : 12%
1183 gingen naar RU.
869 gingen naar UKR havens.
We hebben dus meer schepen op weg naar RU gecontroleerd dan op weg naar UKR. Er is dus geen sprake van een blokkade van UKR havens.
*
In september waren in de Zee van Azov  20 UKR vissersboten.
Ze waren dicht bij de RU kust.
Er is geen actie tegen hen ondernomen. Ze waren daar legaal.
*
Op 23 september voeren Koretsj en Donbas, twee UKR marineschepen zonder enig probleem door Kertsj. Ze voldeden aan de eisen.
*
*
Artikel 25 van de VN  conventie over de  Wet van de Zee zegt dat landen het recht hebben om dit soort veiligheids maatregelen af te dwingen.
*
15 MIN.
*
Op zondag 25 nov, om 2.05 uur  in de nacht,  heeft een RU patrouilleboot twee UKR marineschepen ontdekt, Nikopol en Berdjansk.  Ze voeren richting de Gorlovka en Janu Kapu.  NB: ze zijn eigenlijk te klein om op de Zee te varen, en zeker om zo ver van de Krim kust te varen. Waarom namen ze dat risico? Waarom wilden ze ongezien blijven?
Ze zijn dan slechts 20 min. varen van de RU territoriale wateren vandaan.
Ook werden ze van brandstof voorzien.
*
Om 5.45 bleek voor ons, RU,  dat Janu Kapu, Nikopol en Berdjansk  instructies kregen om naar de Kertsj straat te varen.
Ze gingen zonder zich te melden. Geen notificatie aan RU.
*
RU heeft hen duidelijk gemaakt dat ze slechts door Kertsj konden varen als ze aan de eisen zouden voldoen. De vrije toegang ( innocent passage) was op dat moemnt ingetrokken, zo meldde RU aan hen.
*
Om 5.50 zei Berdjansk:  "Onder de afspraken van dec. 2003 hebben wij UKR het recht hier te varen: we hebben Freedom of Navigation. "
*
Op dat moment lagen er 166 schepen voor anker aan het wachten.
*
20 MIN
*
NB: Ze moesten eerst RU binnen varen, dan  door de RU territoriale wateren. Pas dan zouden ze de wateren bereiken waar dat Freedom of Navigation Verdrag uit 2003 geldt.
*
Volgens art. 67 van de RU grondwet worden de binnenwateren als RU  territorium beschouwd.
*
RU verwittigde de UKR andermaal dat er voor veilgheid  een procedure in gebruik was voo rmen Kertsj kon passeren.
*
UKR schepen bleven door varen zonder zich aan te melden.
Later bleek dat die regels en proceduren op de UKR boten bekend waren.
*
Om 7.01 uur passeerden de  marineschepen de RU  de grens en voeren de RU terriotoriale wateren binnen.
NB: De plaats waar UKR binnen voer was ook vóór de hereniging van de Krim met RU  (maart 2014) al RU gebied.
*
Om 7.20 begonnen de RU schepen Don en Isimrod begonnen signalen te geven aan de UKR dat ze de territoriale wateren moesten verlaten. Maar het werd genegeerd door UKR. Ze maakten gevaarlijke manoevres.
*
 Er liggen dan 166 schepen te wachten om door Kertsj te varen.
*
UKR heeft maakt zijn kanonnen vrij van dekkleden en  ze zijn gericht op RU schepen.
*
25 MIN
*
NB: Het varen in die straat is trouwens in normale omstandigheden al niet vrij van gevaar.
De spreker leest artikel 19 voor.  Zie bijlage hier.
Dit deel wordt voorgelezen:
2. Passage of a foreign ship shall be considered to be prejudicial to the peace, good order or security of the coastal State if in the territorial sea it engages in any of the following activities:
(a) any threat or use of force against the sovereignty, territorial integrity or political independence of the coastal State, .... (b) any exercise or practice with weapons of any kind;


Vanaf 10.35 tot 18.30 uur werden de toegang tot het gebied van het incident verboden.

Ook gaf UKR de opdracht aan nog twee artillerie-boten om vanuit Mariupol naar Kertsj te varen. Waarschijnlijk om de situatie te laten escaleren.
Dan:
om 19 uur op 25 nov. komen UKR boten Lubna en Kremonchuk  komen ook aangevaren vanuit Mariupol naar Kertsj.

Dus dit is de situatie:  In een klein gebied, noordelijk en  zuidelijk  van de Brug van Kertsj liggen 6 UKR marineschepen schepen, gevechtsklaar.
En nog 166 burger -schepen liggen daar vlakbij in de buurt.

De Lubna en Kremonchuk  en .... worden onderschept en tegen gehouden door RU schip, de Jemalitz?

Dan varen de UKR boten weg, richting Odessa. RU Don en Isembrod  volgen hen.
Op kanaal 16 spreken de RU en gebieden hen te stoppen. Ze geven ook lichtsignalen af.
Dit alles gebeurt in de avond van 25 november, als het al donker is. ( rond 20 uur)
30 MIN.
20.42 Dan besluit de RU Isimrod  om een waarschuwingsschot te lossen.
NB: bij zo'n schot wordt alles gedaan om een echt gevecht te voorkomen. Het dient alleen om de ander duidelijk te maken dat hij echt moet stoppen.

Op 20.45  schoot de Isimrod , terwijl ze 500 meter (2 cable lengts) van de UKR af lagen.

Om 20.50 waarschuwt de RU Isimrod nog eens, maar de UKR Berdjansk vaart gewoon door, richting weg van de Territoriale wateren.
Het is al donker.

Om 20.55 opent Isimrod het vuur op UKR. Het was een 6 loops artillerie met 3 mm die 6000 schoten per minuut kan schieten.   Dit gaf minimale schade, en
er waren minimaal gewonden en schade te verwachten, wegens de afstand.

Om 20.58 stopten de UKR boten met varen en vroegen ze om hulp.
Binnen 8 minuten werd er al hulp geboden aan deze gewonden, door RU.
Dit alles in het donker.

Om 22.28 waren de drie UKR boten en haar 24 opvarenden aangehouden en gevangen genomen.

Op 26 nov. om 00.40 werden de gewonden overgebracht naar het hospitaal van Kertsj waar ze geholpen werden.

DE schepen bleken meer dan de gewone hoeveelheid wapens aan boord te hebben.

Tenslotte:
Alle bewijzen van het gebeuren zijn overgedragen aan de autoriteiten.

De FSB man Volsky (1) beeindigt nu zijn persconferentie.
 -----------------------

Het hoofd Onderzoek,  Michael Shishov, van de FSB vervolgt nu de persconferentie.  Dat deel zal ik niet uitschrijven.

 ----
(1)  is First Deputy Head of the Coast Guard Department of the FSB Border Service Aleksey Volsky.  
De spreker is dus: De Russische Veilgheidsdienst >  afdeling grensbewaking > afd. kustbewaking > vice-directeur Aleksey Volsky.   

Saturday, December 08, 2018

780 Zee van Azov. Het Kertsj incident : De tapes.

In blog 776 zagen we hoe de VS en de Oekraïne openlijk de plannen tonen om Rusland te provoceren tot een ingrijpen, zodat dit in de Media kan worden gebruikt als één van de 100 episodes die nodig zijn om een land en leider zwart te maken.  Propaganda is the name of the game.

In blog 777 zien we Oekraïense fans van de marine die haarfijn aantonen dat op 23 september drie Oekraïense schepen zonder problemen door 'Kertsj' mochten varen. We lezen dat een hoge functionaris zelf zegt dat ze bezig zijn Rusland te provoceren.

In dit blog zien we de uitgeschreven tekst zoals die vermoedelijk is gesproken door de schepen die deel uitmaakten van het Kertsj - incident.

Er is een tape op Youtube verschenen, gemaakt door een Oekrainse blogger.

Die tape is door een ander voorzien van een kleine inleiding en een uitleiding.
Maar het haat om de tussenliggende tekst:
van minuut 1 tot minuut 19  horen we de 'Schepen' met elkaar communiceren.

18 minuten tape, maar daarin lange stiltes.
In werkelijkheid heeft de 'ontmoeting' 4 tot 5 uur geduurd.
Het is dus logisch dat er stukken zijn weg gesneden.
Maar welke stukken: allen stukken waar géén tekst werd gesproken?  Of ook stukken waar iets werd gezegd.
In het eerste geval is de tape unbiased.
In het tweede geval kan hij biased zijn, maar dat hoeft niet.

Dan is er nog de kans dat de hele tape is gefabriceerd in Rusland.
Elke luisteraar moet dat zelf bepalen.
Ik denk dat de tape echt is. Ook omdat dit geheel past in het verdere beleid van Rusland en Oekraiene. De tape laat horen dat Oekraine uit is op een provocatie.  En ze laat horen dat de kustwacht eerst haar opdracht uit voert: eist dat de Oekraieners terug naar buiten de territoriale wateren gaan.
Maar enkele uren later wordt besloten dat ze moeten worden opgebracht (de Oekraieners mogen nu dus niet meer weg.  Juist dan besluiten ze wèl weg te gaan.
Een volledig negeren van de instanties die het daar voor het zeggen hebben, dat is met 100% zekerheid aansturen op een gewelddadig ingrijpen.
Voor mensen die de wereld kennen is het duidelijk dat de Russen niet agressief waren met dit gebruik van geweld.
Maar voor de Media is er niks gemakkelijker dan diegene die geweld gebruikt de schuld te geven. ( Niet als het in de VS, Londen of Parijs wordt gebruikt,  maar wel als het in Rusland of Syrië op Venezuela wordt gedaan.)

Zoals Malcolm X al zei:  The media’s the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and the guilty innnocent, and that’s power. Because they control the minds of the masses

                                 ------------------------------------

Hier de video die ik gebruik. 

Color codes used:
Rood is de tekst gesproken door  Rusland.
Blauw is de tekst gesproken door de Oekraieners 
Zwart is de tekst van andere schippers in de buurt.

Groen: deze tekst hoort bij de korte items die de Russische tv heeft gemaakt en die vóór en nà  het 'Scheeps-log' zijn gemonteerd. 

De film beging bij minuut 0.00 en eindigt bij minuut 19.14

10-4 is een code die volgens mij aangeeft dat de spreker klaar is met spreken. Wij zeggen dan 'over'. In de tekst staat dat het betekent: 'understood', maar dat is volgens mij een verkeerde vertaling.
Onder de gele streep heeft Rusland het besluit genomen dat de schepen moeten worden opgebracht ( wegens weigeren om naar de autoriteit te luisteren)
      
               /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

0:00 
The passage took almost a day. At dawn, on November 25th the group entered the territorial waters of the Russian Federation. It´s a coastal stretch of sea, 22 Km wide. The small marine vessels Nikopol en Berdyansk, accompanied by the tugboat Yani Kapu, confidently headed towards the Kerch strait and the Crimean bridge, a piece of strategically important infrastructure, although the Ukrainian command filed no prior notice. The FSB border guard went out to intercept more ships: the Sobol, the Mangust, the patrol ship Don and the small anti- submarine corvette Suzdalets.
A serious force. The Berdiansk and Nikopol are equipped with quite powerful weapons; ´Barrier ´ missile systems: capable of penetrating 75 cm of hard armor from a distance of 5 km.

The Ukrainian sailors did not respond to the questions about their reason and purpose to be at this location. Moreover, they committed aggressive and unpredictable maneuvers.1:00 

Radio communications between the Russian coast guard and the Ukrainian ships:

RU- Russian Coast guard

Ukro- Ukrainian ship

Other- Other ships in area
                        ------------------------------

RU: Move beyond the territorial waters, wait for permission, you can´t go just where you wish.

If you have already been allowed to pass before and there were no problems, no one created no obstacles for passage. But now you were told that traffic through the strait is temporary suspended; why it is suspended, we don´t have to explain to anyone. If traffic would have been open, we would have allowed you to go trough without a problem

[all this time Ukrainian ships ignoring Russian coast guard´s demand, and continue to move into Kerch strait towards the Crimean bridge]

RU: and no one would be calling anywhere and talk about ´agreements between Ukraine and Russia´
2: 00

RU: I order you to move beyond the border and wait for permission to pass.

RU2: Let´s just tow it.

RU: We recommended one thing- you did not do it, now you recommend me another thing and expect me to carry it out?

3:00

RU: I will simply continue, you understand? And I will stand till the end. Wouldn´t it be easier to simply move beyond the border and wait for permission? As I understand, our commanders will resolve this, not on our level- we are following orders, defending our borders.
Especially, after there was an precedent of the passage of your ships -they were allowed to pass just the other day. They passed safely, bur were escorted, and no one obstructed their passage. Why not the same now? As you were told before, now traffic is temporarily closed.

The reason for the closure? Not for us to decide. It is temprarily closed, not permanently.


This is my house, so it is open to me. If they close it down for everyone I would also not be allowed to go there. The closure is stated as meant: ´for foreign military and non-commercial ships´.


4:00

The closure is not for Russian ships, believe me, if it was, I would not be able to enter here neither.
Restriction is restriction, and I have to follow it just like you do. It is not a new thing, right?

[static] … I don´t know what channel it was, international or whatever.

That is not the point, I will point it out again: during the previous passages of your ships they had no issues. The were escorted and then went on their way. Nobody said a word to them.

5:00

Yes they were escorted, and there were no more questions. In this situation, the passage is closed to you until it is resolved on a higher level. Your task was to wait in the area outside the territorial waters. Because now it is regarded as a provocation, agree?

Whatever, they decided, we will act accordingly. Yes sir, 10-4 (10-4 is code for ´understood´).

I recommend you to stop your course and leave the territorial waters of the Russian Federation, do you copy?


Ukr: Both 354, I do not understand (in Ukrainian, with heavy Russian accent)

6:00 [someone comments something stupid in the background]
.......................................

RU: I am ship 354, I am warning you: you are in violation of the state border: You are now not allowed to leave the territorial waters of Russia.

Ukr: 354, I am schooner 175, moving to the exit of the Kerch strait, which is Russian and Ukrainian. I am schooner 175, 10-4
other RU: Sink them already, or something (laughing)

Ukr: fuck you!

[Look, suddenly he can speak Russian, in background]

7:00

Ukr: be adequate, no need for that

RU: Your actions will be regarded as disobedience to the lawful order of the authorities of the Russian Federation I am ship 354, 10- 4

Other: chocolate candy will die (heavy Caucasian accent, laughing) 

RU: What are your actions?

Ukr: I explained our actions 30 minutes ago, that I´m leaving the Kerch stait towards the Black sea

Unidentified: OK, understood you are going back to your port, I understood you right?

8:00

Ukr: I am returning to my base port, 10-4

Unidentified: OK, got you, you will return to your port in Odessa.

RU I will repeat one more time our demand: stop immediately!

You are a violator of the state border of the Russian federation: stop course, 10-4


Ukr: Ship354, I am schooner 175, I am moving out of the Kerch strait, according to the agreement between Ukraine and the Russian Federation concerning shipping in the Kerch strait and sea of Azov.

9:00

RU: 175?? 10-4

Ukr: Ship 354, I am schooner 175, moving out of the Kerch strait, I am not using armed aggression, not using, going for the exit, 10-4
10:00

Ship 354, I am schooner 175, moving out of the Kerch strait, I am not using armed aggression, not using, going for the exit, which is for the movement of Ukrainian and Russian ships, Ukrainian and Russian ships.


… by the agreement of Ukraine and Russia on the use of the Azov- and Kerch- strait.

RU: Signal LIMA (= nautical code for: ´Stop your vessel instantly!´)

RU: You are a violator of the state border of the Russian Federation, stop your ship immediately!

11:00 

Ukr: I am schooner 175, I am not using armed agression, I am not using armed agression, moving out of the Kerch strait. Ship 354, your actions are 

Violating the UN charter of International Maritime Law.

RU: This is ship 354, I will repeat: signal LIMA, stop your vessel immediately!

RU3: This is the Coast Guard ship. 10- 4.

Ukr: 947, I am jmoving out of the Kerch strait, I am not using weapons, not using weapons. Have no intentions of armed aggression, have no intentions of armed aggression, moving out of the Kerch strait.

12:00

...to the agreement between Ukraine and the Russian Federation concerning shipping in the Kerch strait. I am schooner 175.

All ships, all ships in the area of the Kerch strait-- I am schooner 175, along with schooner 176 and Desna 947, moving out to the Black Sea.

I am not using weapons, not using weapons. According to the agreement between Ukraine and the Russian Federation concerning shipping in the Kerch strait.

All ships, all ships in the area of the Kerch strait-- I am schooner 175, along with schooner 176 and Desna 947.

13:00

Other: Shoot him so he will stop yelling...

Ukr: I am not using weapons! I have no intentions of using weapons or armed aggression; moving out of the Kerch strait. According to the agreement between...
other: Shut up your fucking face, bitch!

Ukr: I am schooner 175, 10-4.

Other: learn to speak Ukrainian.

Ukr: All ships, all ships in the area... 

14: 00

RU: Schooner 175; I demand you stop immediately, or weapons will be used against you!

Ukr: I am not using weapons! I am acting according to the norms of International Maritime Law. And the UN chapter...

Other: poroshenko´s candy.

RU: Schooner 175, 176 and 947: I am the ship 354, I demand you stop immediately, or weapons will be used against you.RU: I am the ship 354, 10- 4.

Other: Use it now! Fucking enough of this circus, dammit!

15: 00

Ukr: All ships, all ships in the area of the Kerch strait.. I am schooner 175, along with schooner 176 and Desna 947. Moving out of the Kerch strait towards the Black sea. I am not using weapons! I have no intentions of armed aggression. According to the UN convention and International Maritime Law; According to the agreement between Ukraine and the Russian Federation on joint use of the Kerch strait and sea of Azov. I am schooner 175.

RU: Schooner 175: This is ship 354, I demand you stop immediately, or weapons will be used against you. This is ship 354, 10- 4.

16:00

Ukr: To all ships, all ships in the area of the Kerch strait-- I am schooner 175, moving out of the Kerch strait towards the Black sea. I am not using armed aggression, not using weapons. According to the UN rights...

RU: Stop the ship and stay adrift. Attention Ukrainian ships: You are a violators of the state border of the Russian Federation! Signal LIMA, stop your ships!... Signal LIMA, stop your ships!

Ukr: I am not using weapons! I have no intentions of armed aggression..

17:00

Ukr: Not aiming artillery systems, moving towards the Black sea, not using weapons! I have no intentions of armed aggression, and according to the agreement between Ukraine and the Russian Federation on joint use of the Kerch strait and sea of Azov. I am schooner 175.

Other: Sink them already, dammit!

RU: Desna 947, schooner 175 and 176, you do not obey the legal orderas of the coast guard ship of the Russian Federation; signal LIMA, Stop the ships immediately, or weapons will be used against you!


18: 00


Ukr: all ships, all ships in the area of the Kerch strait-- I am schooner 175, along with schooner 176, moving out of the Kerch strait towards the Black sea, not using weapons, have no intentions of armed aggression .
Other: Should have sunk them a long time ago, dammit!

Ukr: ; Moving out of the Kerch strait , not using weapons, have no intentions of armed aggression . We are not using weapons, not aiming (poiniting) our artillery systems
RU; (in Ukrainian): Stop dangerous maneuvering!

19:00

Other: When the fuck are they gonna board your ships already, and exchange your bitch asses for Russian citizens?

19: 14

[According to the mother of one of the Ukrainian sailors- : They had an order to sail through the Kerch strait without stopping for anyone or anything, and if needed, to shoot back]

[TV commentator ´Rossya´ at the sequesterd ships: the Berdyansk, Nikopol and Yany kapu - Here you see that Yanu Kapu is written in Ukrainian.- Take a look at the deck. Ammunition boxes have been put here, as part of the investigation. The investigators moved them here. You can also see kalashnikov rifles. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 assault rifles, magazines, and life jackets. And hgere are two DshK machine guns. Night time now, they are forced docked at the FSB pier. The Ukrainian ships are docked in the Russian harbor. The 30 mm guns on the Berdyansk and Nikopol are unsheated. Back at sea, one of the gunboats aimed its gun at the Russian Coast Guard ship. The coast guard did not leave the provocation unanswered. 
The trauma unit of the First Kerch Hospital. The injured Ukrainian sailors are here. They received medical help, and their lives are not in danger. They have already been questioned by the investigators. Every now and then, uniformed people enter the unit. The Ukrainian sailors are guarded. All visits are strictly forbidden.

Here is the famous arch of the Crimea bridge. It is not only marvelous, but also strategically important. Foreign ships can only sail under the arch after acquiring permission. In that case, they are safely escorted. But this time was different, and the drama was triggered within 23 km (14 miles) of the Crimean coast. It is unclear how much time the Berdyansk, Nikopol and Yany kapu will have to spend here. The investigation is ongoing. Both ships and crew will have to wait for the court´s decision.]Mijn korte analyse:
1 We zien dat de RU spreker zich keurig aan zijn taak hield.
Hij gaf de juiste opdrachten. Heeft de Oekrainers niet vernederd, en probeerde  soms op wat informeler toon de Oekerainer over te halen om te luisteren en zich aan de regels te houden, zodat alles goed zou verlopen.
Hij legt steeds maar uit dat de Oekraiener wellicht door kan varen als hij zich eerst aan de regels houdt.

2. We zien dat de Oekraine in het begin niet antwoord.
Dat was ook bekend uit andere bronnen. En we zien het hier ook in deze geluidstape, wat er op wijst dat de tape wellicht een correct beeld geeft.( Dat misschien àlle gesproken communicatie in deze tape is weergegeven )

3, We zien dat er drie Russische sprekers zijn : RU,  RU2 en RU3.
En er zijn andere sprekers van andere schepen. Zij zijn wat informeler in hun woorden, en hun afkeer van de Oekraine en haar president houden ze niet geheim.

4 Na minuut 6 van de video ( in werkelijkheid wellicht pas na 2 tot 3 uur ongeveer, heeft de hogere leiding van de Russische marine besloten dat de drie schepen moeten worden opgebracht. Ze mogen nu dus niet meer weg varen.
Pas dan besluit de Oerkrainer te vertrekken.

5 Dan herhaalt de Oekraine steeds het zelfde bericht: dat ze het recht hebben om daar te varen ( Ja, maar alleen als ze zich aan de regels houden. Dat weigeren ze) , dat ze geen wapens gebruiken en niet agressief zijn (wat niet echt juist is) en dat ze terug varen naar Odessa ( terwijl ze zojuist op rechtmatige wijze zijn aangehouden.)

Friday, December 07, 2018

779 George Soros is géén filantroop. Op geen enkele manier.

.

In onze media wordt Soros nog vaak 'een filantroop' genoemd.

Zijn 'Open Society' beweging probeert de regeringen van allerlei landen te verzwakken door 'goede doelen' te steunen.
Voorbeelden: vrijheden propageren, bestaande normen en waarden in twijfel trekken,  bestaande elites in een kwaad daglicht zetten, migranten helpen om naar rijke landen te verhuizen of te vluchten, vrijhandel propageren, globalisering bepleiten, privatiseren van allerlei   staatsbezittingen.

Een goed doel moet je zien als 'verwennerij  met suikergoed en marsepein'. Het is de wens van elk kind en lijkt dus heel aardig om dat te geven. Maar je geeft het alleen als je een kind te gronde wil richten).

Soros verdiende miljarden met geldhandel en speculatie.  Hij kon munten laten devalueren door acties te coordineren.

Zijn verweer was altijd hetzelfde: "Als ik het niet doe, dan doet iemand anders het wel. De zwakken zullen toch  het loodje leggen."

In de oorlog werd hij door zijn vader achtergelaten bij iemand die later joodse bezittingen ging onteigenen. De joodse Soros ging mee en hielp zijn adoptievader.
Of hij daar geen spijt van had?
"Nee, zegt Soros , op camera, "want als ik het niet had gedaan, dan zou iemand anders het wel doen."

We weten nu dus zeker dat Soros geen enkel besef heeft van moreel gedrag.
Hij rechtvaardigt elke misdaad met de uitspraak: "Als ik het niet doe, doet iemand anders het wel."

Nu zou  je kunnen denken: "Maar hij gebruikt zijn geld wel om zijn idealen te verwezenlijken. Hij gaat er niet zelf van genieten."

Soros bezit vele miljarden, dus dat halve miljard dat hij benut voor zijn 'goede doelen'  zal zijn levensstijl niet beinvloeden.

Maar zelfs dat geld komt niet allemaal uit zijn eigen bezit.
JudicialWatch heeft ontdekt dat Soros geld krijgt van de Amerikaanse belasting betaler.
Als dit openbare kennis was, dan zou het niet hoeven worden opgespoord door Judicial Watch.
Waarom is dit geheim?
Zou het kunnen zijn dat de Amerikaanse regering dienden doet die haar burgers niet mogen weten?

Soros is voor mij één van de vele manieren waarop de joodse elite probeert de wereld in haar macht te krijgen.
Zoals een roedel wolven samen de prooi aanvalt en doodt, terwijl die wolven zowel vóór als na 'the kill' met elkaar vechten, werken ze toch allemaal nar  hetzelfde doel: hun prooi doden.

Hier de tekst van Judicial Watch:

U.S. Subsidizes Soros Radical Leftist Agenda Worldwide, New Judicial Watch Special Report Shows

The U.S. government subsidizes billionaire George Soros’ radical leftist agenda dedicating hundreds of millions of dollars to his deeply politicized Open Society Foundations (OSF) worldwide, records uncovered by Judicial Watch show. In a special investigative report Judicial Watch documents the financial link between U.S.-funded entities and OSF affiliates to further the Hungarian-born philanthropist’s agenda seeking to destabilize legitimate governments, erase national borders, target conservative politicians, finance civil unrest, subvert institutions of higher education, and orchestrate refugee crises for political gain. The special report also illustrates the financial and staffing nexus between OSF and the U.S. government.
In 2018 OSF projected expending more than $530 million to promote Soros’ radical globalist agenda in every corner of the world under the guise of supporting democratically elected governments, strengthening the rule of law and promoting fairness in political, legal and economic systems. The reality is far different, the report shows. Soros, with the help of American taxpayer dollars, bolsters a radical leftwing agenda that in the United States has included: promoting an open border with Mexico and fighting immigration enforcement efforts; fomenting racial disharmony by funding anti-capitalist racialist organizations; financing the Black Lives Matter movement and other organizations involved in the riots in Ferguson, Missouri; weakening the integrity of our electoral systems; promoting taxpayer funded abortion-on-demand; advocating a government-run health care system; opposing U.S. counterterrorism efforts; promoting dubious transnational climate change agreements that threaten American sovereignty; and working to advance gun control and erode Second Amendment protections.
The Soros network is engaged in an active effort to affect politics, economics, and societies globally, including in Europe (Albania, Macedonia, Romania, Hungary) and Latin America (Honduras, Guatemala, Mexico). Judicial Watch has successfully investigated and litigated to document the paper trail left by the OSF network as it operates, at taxpayer expense, to subvert and manipulate the sovereignty of constitutional republics and allies of the United States. Last year Judicial Watch exposed a collaborative effort between the U.S. government and Soros to destabilize the democratically elected, center-right government in Macedonia. Records obtained by Judicial Watch in that investigation show that the U.S. Ambassador to Macedonia worked behind the scenes with OSF to funnel large sums of American dollars for the cause, constituting an interference of the U.S. Ambassador in domestic political affairs in violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. The cash—about $5 million—flowed through the State Department and USAID.
The new report identifies OSF affiliates worldwide that receive U.S. government funding as well as the alarming figures. The Soros operations are highly sophisticated and work across academia, the legal system, labor, agriculture and “social justice” organizations as well as religious and political groups. Key personnel in the multi-faceted OSF network are former American government officials known to leverage their status and access to benefit the OSF’s goals. The report identifies a number of them, including Barack Obama’s Domestic Policy Council Director, Cecilia Muñoz, who currently serves on OSF’s U.S. Programs board and OSF President Patrick Gaspard, Director of Political Affairs in the Obama White House and the U.S. Ambassador to South Africa. Others include OSF Director of Global Security Denis Reynolds, a former Supervisory Special Agent with the Diplomatic Security Service at the State Department, and OSF Senior Policy Advisor Emily Renard, a former State Department Foreign Service Officer and Africa Policy Officer.
OSF-funded groups reportedly promoting, organizing and supporting the illegal immigrant caravan that started in Honduras are also identified in the report. Many of the leftist groups also get hefty sums from Uncle Sam. They include the Catholic Legal Immigration Network (CLINIC), the American Constitution Society, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Center for Legal Action in Human Rights, CALDH) and a multitude of others, including those named in a special report published by Judicial Watch earlier this year focusing on OSF in Guatemala. The big question is, why are American taxpayers funding Soros and his highly politicized OSF. Judicial Watch will continue investigating and litigating to get answers.
778 Ook in 2018 denkt Amerika nog dat ze de eniger baas in de wereld moet zijn.

q43rg24tgh24


here is a very recent speech of Minister of State ( minister van Buitenlandse Zaken)  Mike Pompeo:In blue:   summary as I read it on the RT site.

The US will lead a new liberal world order, Secretary of State Mike Pompeo declared. Organizations and treaties not fitting this picture must be scrapped or reformed, so that non-compliers could not use them against America.
The vision of the bold new and prosperous (for the US and its supporters) world was delivered by Pompeo in a keynote speech to the German Marshall Fund on Tuesday.
The senior member of the Donald Trump administration said a multilateral approach is failing to produce a world of unrestricted capitalism, so the US should rule supreme – sorry, assume a leadership role – to ensure that countries like China didn’t try to offer an alternative way.
China, as well as Russia, Iran, Cuba, Venezuela and other nations on the US grudge list got their share of bashing in the speech, but its focus was more on international institutions, which Pompeo claimed to be incompatible with his grand vision.
The UN is a vehicle for regional powers to “collude” and vote in bad actors into the Human Rights Council. “Bad actors” are of course not Saudi Arabia. The World Bank and the International Monetary fund are in the way of private lenders. The EU is good, but Brexit should be a wake-up call for its bureaucracy, which doesn’t know how good nationalism actually is. The International Criminal Court is “rogue” because it attempts to hold Americans accountable for crimes in Afghanistan.
Secretary of State Michael R. Pompeo
German Marshall Fund
Brussels, Belgium
December 4, 2018
SECRETARY POMPEO:  Thank you, Ian, for the kind introduction.  Good morning to all of you; thank you for joining me here today.  It’s wonderful to be in this beautiful place, to get a chance to make a set of remarks about the very work that you do, the issues that confront the Marshall Fund and confront our region as well.
Before I start today with my formal remarks, it would be – I would be enormously remiss if I did not pay a well-deserved tribute to America’s 41st president, George Herbert Walker Bush.  He was a – many of you know him.  He was an unyielding champion of freedom around the world — first as a fighter pilot in World War II, later as a congressman.  He was the ambassador to the United Nations, and then an envoy to China.  He then had the same job I had as the director of the CIA – I did it longer than he did.  He was then the vice president under Ronald Reagan. 
I got to know him some myself.  He was a wonderful brother, a father, a grandfather, and a proud American.  Indeed, America is the only country he loved more than Texas.  (Laughter.)
I actually think that he would be delighted for me to be here today at an institution named after a fellow lover of freedom, George Marshall.  And he would have been thrilled to see all of you here, such a large crowd gathered who are dedicated to transatlantic bonds, so many decades after they were first forged.
The men who rebuilt Western civilization after World War II, like my predecessor Secretary Marshall, knew that only strong U.S. leadership, in concert with our friends and allies, could unite the sovereign nations all around the globe.
So we underwrote new institutions to rebuild Europe and Japan, to stabilize currencies, and to facilitate trade.  We all co-founded NATO to guarantee security for ourselves and our allies.  We entered into treaties to codify Western values of freedom and human rights.
Collectively, we convened multilateral organizations to promote peace and cooperation among states.  And we worked hard – indeed, tirelessly – to preserve Western ideals because, as President Trump made clear in his Warsaw address, each of those are worth preserving.
This American leadership allowed us to enjoy the greatest human flourishing in modern history.  We won the Cold War.  We won the peace.  With no small measure of George H. W. Bush’s effort, we reunited Germany.  This is the type of leadership that President Trump is boldly reasserting.
After the Cold War ended, we allowed this liberal order to begin to corrode.  It failed us in some places, and sometimes it failed you and the rest of the world.  Multilateralism has too often become viewed as an end unto itself.  The more treaties we sign, the safer we supposedly are. The more bureaucrats we have, the better the job gets done.
Was that ever really true?  The central question that we face is that – is the question of whether the system as currently configured, as it exists today, and as the world exists today – does it work?  Does it work for all the people of the world?
Today at the United Nations, peacekeeping missions drag on for decades, no closer to peace.  The UN’s climate-related treaties are viewed by some nations as simply a vehicle to redistribute wealth.  Anti-Israel bias has been institutionalized.  Regional powers collude to vote the likes of Cuba and Venezuela onto the Human Rights Council.  The UN was founded as an organization that welcomed peace-loving nations.  I ask: Today, does it continue to serve its mission faithfully?
In the Western Hemisphere, has enough been done with the Organization of American States to promote its four pillars of democracy, human rights, security, and economic development in a region that includes the likes of Cuba, Venezuela, and Nicaragua?
In Africa, does the African Union advance the mutual interest of its nation-state members?
For the business community, from which I came, consider this: The World Bank and the International Monetary Fund were chartered to help rebuild war-torn territories and promote private investment and growth.  Today, these institutions often counsel countries who have mismanaged their economic affairs to impose austerity measures that inhibit growth and crowd out private sector actors.
Here in Brussels, the European Union and its predecessors have delivered a great deal of prosperity to the entire continent.  Europe is America’s single largest trading partner, and we benefit enormously from your success.  But Brexit – if nothing else – was a political wake-up call.  Is the EU ensuring that the interests of countries and their citizens are placed before those of bureaucrats here in Brussels?
These are valid questions.  This leads to my next point:  Bad actors have exploited our lack of leadership for their own gain.  This is the poisoned fruit of American retreat.  President Trump is determined to reverse that.
China’s economic development did not lead to an embrace of democracy and regional stability; it led to more political repression and regional provocations.  We welcomed China into the liberal order, but never policed its behavior.
China has routinely exploited loopholes in the World Trade Organization rules, imposed market restrictions, forced technology transfers, and stolen intellectual property.  And it knows that world opinion is powerless to stop its Orwellian human rights violations.
Iran didn’t join the community of nations after the nuclear deal was inked; it spread its newfound riches to terrorists and to dictators.
Tehran holds multiple American hostages, and Bob Levinson has been missing there for 11 years.  Iran has blatantly disregarded UN Security Council resolutions, lied to the International Atomic Energy Agency inspectors about its nuclear program, and evaded UN sanctions.  Just this past week, Iran test fired a ballistic missile, in violation of UN Security Council Resolution 2231.
Earlier this year, Tehran used the U.S.-Iran Treaty of Amity to bring baseless claims against the United States before the International Court of Justice – most all of this malign activity during the JCPOA. 
Russia.  Russia hasn’t embraced Western values of freedom and international cooperation.  Rather, it has suppressed opposition voices and invaded the sovereign nations of Georgia and of Ukraine.
Moscow has also deployed a military-grade nerve agent on foreign soil, right here in Europe, in violation of the Chemical Weapons Convention to which it is a party.  And as I’ll detail later today, Russia has violated the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty for many years.
The list goes on.  We have to account for the world order of today in order to chart the way forward.  It is what America’s National Security Strategy deemed “principled realism.”  I like to think of it as “common sense.”
Every nation – every nation – must honestly acknowledge its responsibilities to its citizens and ask if the current international order serves the good of its people as well as it could.  And if not, we must ask how we can right it.
This is what President Trump is doing.  He is returning the United States to its traditional, central leadership role in the world.  He sees the world as it is, not as we wish it to be.  He knows that nothing can replace the nation-state as the guarantor of democratic freedoms and national interests.  He knows, as George H.W. Bush knew, that a safer world has consistently demanded American courage on the world stage.  And when we – and when we all of us ignore our responsibilities to the institutions we’ve formed, others will abuse them.
Critics in places like Iran and China – who really are undermining the international order – are saying the Trump administration is the reason this system is breaking down.  They claim America is acting unilaterally instead of multilaterally, as if every kind of multilateral action is by definition desirable.  Even our European friends sometimes say we’re not acting in the world’s interest.  This is just plain wrong.
Our mission is to reassert our sovereignty, reform the liberal international order, and we want our friends to help us and to exert their sovereignty as well.  We aspire to make the international order serve our citizens – not to control them.  America intends to lead – now and always.
Under President Trump, we are not abandoning international leadership or our friends in the international system.  Indeed, quite the contrary.  Just look, as one example, at the historic number of countries which have gotten on board our pressure campaign against North Korea.  No other nation in the world could have rallied dozens of nations, from every corner of the world, to impose sanctions on the regime in Pyongyang.
International bodies must help facilitate cooperation that bolsters the security and values of the free world, or they must be reformed or eliminated.
When treaties are broken, the violators must be confronted, and the treaties must be fixed or discarded.  Words should mean something.
Our administration is thus lawfully exiting or renegotiating outdated or harmful treaties, trade agreements, and other international arrangements that do not serve our sovereign interests, or the interests of our allies.
We announced our intent to withdraw from the Paris Agreement on climate change, absent better terms for the United States.  The current pact would’ve siphoned money from American paychecks and enriched polluters like China.
In America, we’ve found a better solution – we think a better solution for the world.  We’ve unleashed our energy companies to innovate and compete, and our carbon emissions have declined dramatically.
We changed course from the Iran deal, because of, among other things, Tehran’s violent and destabilizing activities, which undermined the spirit of the deal and put the safety of American people and our allies at risk.  In its place, we are leading our allies to constrain Iran’s revolutionary ambitions and end Iran’s campaigns of global terrorism.  And we needn’t a new bureaucracy to do it.  We need to continue to develop a coalition which will achieve that outcome which will keep people in the Middle East, in Europe, and the entire world safe from the threat from Iran.
America renegotiated our treaty, NAFTA, to advance the interests of the American worker. President Trump proudly signed the U.S.-Mexico-Canada Agreement at the G20 this past weekend in Buenos Aires, and on Friday will submit it to the Congress, a body accountable to the American people.
The new agreement also includes renegotiation provisions, because no trade agreement is permanently suited to all times.  
We have encouraged our G20 partners to reform the WTO, and they took a good first step in Buenos Aires this last week.
I spoke earlier about the World Bank and the IMF.  The Trump Administration is working to refocus these institutions on policies that promote economic prosperity, pushing to halt lending to nations that can already access global capital markets – countries like China – and pressing to reduce taxpayer handouts to development banks that are perfectly capable of raising private capital on their own.
We’re also taking leadership, real action to stop rogue international courts, like the International Criminal Court, from trampling on our sovereignty – your sovereignty – and all of our freedoms.  The ICC’s Office of the Prosecutor is trying to open an investigation into U.S. personnel in connection with the war in Afghanistan.  We will take all necessary steps to protect our people,  those of our NATO allies who fight alongside of us inside of Afghanistan from unjust prosecution.  Because we know that if it can happen to our people, it can happen to yours too.  It is a worthy question:  Does the court continue to serve its original intended purpose?
The first two years of the Trump administration demonstrate that President Trump is not undermining these institutions, nor is he abandoning American leadership.  Quite the opposite.  In the finest traditions of our great democracy, we are rallying the noble nations of the world to build a new liberal order that prevents war and achieves greater prosperity for all.
We’re supporting institutions that we believe can be improved; institutions that work in American interests – and yours – in service of our shared values.
For example, here in Belgium in 1973, banks from 15 countries formed SWIFT to develop common standards for cross-border payments, and it’s now an integral part of our global financial infrastructure.
SWIFT recently disconnected sanctioned Iranian banks from its platform because of the unacceptable risk they pose to a system – to the system as a whole.  This is an excellent example of American leadership working alongside an international institution to act responsibly.
Another example: the Proliferation Security Initiative, formed by 11 nations under the Bush administration to stop trafficking in weapons of mass destruction.  It has since grown organically to 105 countries and has undoubtedly made the world safer.
And I can’t forget, standing here, one of the most important international institutions of them all – which will continue to thrive with American leadership.  My very first trip, within hours of having been sworn in as a secretary of state, I traveled here to visit with our NATO allies.  I’ll repeat this morning what I said then – this is an indispensable institution.  President Trump wants everyone to pay their fair share so we can deter our enemies and defend people – the people of our countries.
To that end, all NATO allies should work to strengthen what is already the greatest military alliance in all of history.
Never – never – has an alliance ever been so powerful or so peaceful, and our historic ties must continue.
To that end, I’m pleased to announce that I will host my foreign minister colleagues for a meeting in Washington next April, where we will mark NATO’s 70th anniversary. 
As my remarks come to a close, I want to repeat what George Marshall told the UN General Assembly back near the time of its formation in 1948.  He said, quote, “International organizations cannot take the place of national and personal effort or of local and individual imagination; international action cannot replace self-help.”  End of quote.
Sometimes it’s not popular to buck the status quo, to call out that which we all see but sometimes refuse to speak about.  But frankly, too much is at stake for all of us in this room today not to do so.  This is the reality that President Trump so viscerally understands.
Just as George Marshall’s generation gave life to a new vision for a safe and free world, so we call on you to have the same kind of boldness.  Our call is especially urgent – especially urgent in light of the threats we face from powerful countries and actors whose ambition is to reshape the international order in its own illiberal image.
Let’s work together.  Let’s work together to preserve the free world so that it continues to serve the interests of the people to whom we each are accountable.
Let’s do so in a way that creates international organizations that are agile, that respect national sovereignty, that deliver on their stated missions, and that create value for the liberal order and for the world.
President Trump understands deeply that when America leads, peace and prosperity almost certainly follow.
He knows that if America and our allies here in Europe don’t lead, others will choose to do so.
America will, as it has always done, continue to work with our allies around the world towards the peaceful, liberal order each citizen of the world deserves.
Thank you for joining me here today.  May the Good Lord bless each and every one of you.  Thank you.  (Applause.)