Sunday, November 14, 2010

28. Schijnbaar neutraal en objectief, maar vermoedelijk met een pro-israel bias.

Veel opinieleiders hebben banden met joodse mensen en zijn - bewust of onbewust- partijdig in hun visie.
Op deze blog wil ik er enkelen 'verzamelen'.

1. Naud van der Ven. ( Historicus, organisatieadviseur, blogger.)
Naud vertelt regelmatig dat hij best kritisch is op Israel. Hij is eigenlijk objectief.
Is dat zo?
Hij valt op omslachtige wijze Dries van Agt aan. (Die, zoals bekend, ferm Israel bekritiseert)
In een andere blog vertelt hij dat de koran kritiek heeft op de discussie-cultuur van de joden.
In zijn "Over mij"meldt hij dat hij gepromoveerd is op Levinas, een joodse wijsgeer.
Zijn vrouw heeft een joodse achternaam ( van Leeuwen) en zijn kinderen hebben joodse of bijbelse namen: Ruben en Tamar.
Zijn blogs leiden tot deze conclusie:
Hij is een van de 'Christenen' die opvallend vaak het goede in Israel ziet, en de tekortkoming in de islam.

Om toch even op Van der Ven in te gaan.
Waarom zijn joden irritant ? VdVen: Omdat ze een geloof aanhangen dat niet voor alle wereldbewoners is bedoeld.  Omdat ze niet zeggen: Ons geloof is zo goed dat jullie het moeten overnemen.

Joden zijn buitenstaanders, schrijft Herman van Praag in zijn boek, en vindt dat verder niet zo heel erg.
Van de Ven: Dat is wèl een afwijzing van 'de ander' en daarmee oorzaak van discriminatie van de joden.

Mijnheer Van der Ven,
een aantal joden heeft heel andere misdaden op zijn kerfstok dan irritant zijn of buitenstaander zijn.
Dààr  moet U de oorzaak van de discriminatie zoeken. Leest U maar een beetje op deze blog.
U bent misschien te goeder trouw, maar in dat geval bent U naïef, ongeïnformeerd en schadelijk voor het geluk van miljarden mensen.

No comments:

Post a Comment