Monday, November 08, 2010

17. De hypocriete bezorgdheid voor moslimvrouwen.

De aandacht in de Media voor stenigen, zelfverbranding en eerwraak bij de  moslimvrouwen is de laatste 2 jaar met minstens 1000% gestegen.

Dat is goed, want misschien helpt het om deze slechte gebruiken te laten verdwijnen.

Jammer dat er zo weinig aandacht is voor precies dezelfde problemen in niet-moslim landen.
Voor de vrouwen in India, waar de weduweverbranding nog maar net is afgeschaft, maar opstandige vrouwen nog steeds met zuur worden overgoten.
Of de vrouwen in Afrika, waar verkrachting op veel plaatsen aan de orde van de dag is.

Waar komt die grote interesse voor moslimvrouwen uit voort?
Uit schuldgevoel ?

Jaren geleden was Kabul een bijna mondaine stad. Het Parijs van de Orient.
Het geloof had allengs minder invloed in de samenleving. De modernisering greep  haar kans.

Een communistische staatgreep in 1978 verbood de religie en gaf vrouwen gelijkwaardigheid.
Maar toen kwam de Westerse inmenging:
Blijkbaar was Amerika niet zo blij met deze modernisering, want om een Russissche inval uit te lokken (*) steunde Amerika de traditionele en religieuze Mudjahedien.

Amerika heeft wel vaker de modernisering van Arabische landen geblokkeerd:

- Nasser wilde een modern en seculier land. Om dat te voorkomen heeft Amerika de Muslim Brotherhood gesteund.

- In Saudie Arabië heeft Amerika de fundamentalistische Wahabieten altijd gesteund.

- In Iran hebben de Engelsen Mossadeq verjaagd ( 1952) en brachten de de Amerikanen zèlf Ayatollah Khomeiny aan de macht !

Kortom: het is niet aan ons om de Islam te verwijten dat ze achtergebleven zijn. Wij hebben daar zelf voor gezorgd.

Robert Dreyfuss heeft dit alles in 2006 overtuigend aangetoond.

De Arabische wereld zou wellicht veel moderner zijn als WIJ westerlingen hun modernisering niet steeds hadden geblokkeerd.

We deden het uit eigenbelang.

Al die aandacht voor het lot van de moslimvrouw zal dus wel voortkomen uit het schuldbesef !

(*) Brzezinsky zei: "Laten we de Russen hun eigen Vietman geven."

Zie ook : http://www.welingelichtekringen.nl/een-wanhopige-en-afschuwelijke-uitweg-voor-afghaanse-vrouwen.html

No comments:

Post a Comment