Saturday, January 22, 2011

114. Ingezonden brieven. 22 jan - 1 feb.

Het gebeurt me wel dat mijn posts worden weggehaald, of dat ik ze niet mee3r terug kan vinden.


Daarom wil ik vanaf nu alle ( her en der geplaatste) ingezonden brieven eerst hier schrijven, om ze daarna op de betreffende website te plakken.
Reacties op deze draad: http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/7677/Teken_aan_de_wand#
***********


Mijnheer Avezaat,


volgens mij ontkent Irving de holocaust niet. Heeft U bewijzen ?


---


Over Irak.
Als Irak is aangevallen omdat het een destabiliserende factor in de regio was, dan zal de VS binnenkort ook wel Israel aanvallen, denkt U niet ?


De Israeli's ( de Neocons) hadden al heel lang de wens om het sterke Irak kapot te maken : zijn volk en zijn infrastructuur. Paul Wolfowitz drong al bij pa Bush aan op iets dergelijks.
Toen de Neocons aan de macht waren, hebben ze er geen gras over laten groeien.
In Israel was men zo enthousiast, dat het een beete te veel opviel.
Er ging een memo uit: 'koppen dicht'


Letterlijk: 'If your goal is regime change, you must be much more careful with your language because of the potential backlash,' said the memo, titled 'Talking About Iraq.' It added: 'You do not want Americans to believe that the war on Iraq is being waged to prDat Irving otect Israel rather than to protect America.' 
Uit: Dana Milbank, Washington Post, November 27, 2002
Uit: http://tinyurl.com/6y6fw8c


In mijn blog geeft ik nog veel meer aanwijzingen: http://tinyurl.com/6y6fw8c


******************


Eddie, 
Dat Irving veroordeeld was in Oosternrijk wist ik vaag, en dat het was wegens ontkenning van de gaskamers in Auschwitz wist ik niet meer. 
Ik heb een jaar lang 'Irving' niet gebruikt als onderbouwing, omdat ik hem een beetje vind overdrijven en niet altijd betrouwbaar.
Maar sinds de quote van Hitchens gebruik ik hem weer.
Je zult dan de betrouwbare info van Irving moeten nemen en de overdrijvingen weg moeten laten.


In jouw artikel lees ik het volgende: 
-------

The judge repeatedly asked Irving if he still subscribed to the views articulated in the 1989 speeches. "I made a mistake saying there were no gas chambers in Auschwitz," he conceded. 


--------------
We weten dat er binnen het kamp Auschwitz geen gaskamers waren, maar wel daarbuiten, in twee boerderijen. Misschien heeft Irving zich in de oude speech ( '" geen gaskamers in Auschwitz" een misleidende tekst veroorloofd: letterlijk sprak hij de waarheisd,  als je met "Auschwitz" het kamp bedoelt.
Die semantische goocheltruc ( heel vaak door zijn tegenstanders toegepast, en dan altijd  voor waarheid verkocht) levert hem die veroordeling wegens holocaust-ontkenner op. 
We weten dat hij in die andere duizend toespraken en tientallen boeken de holocaust nooit heeft ontkend. Ik herinner me in elk geval uitsluitend uitspraken van hem waarin hij stelt: 'er was een holocaust, maar niet zoals die nu algemeen bekend is.'  
**************
Eddie,
Of Israel een waarschuwing aan Bush heeft gegeven zal mij een zorg wezen. 
Eén official die achteraf komt melden dat  'Israel een waarschuwing geeft' heeft geen belang.
Als Israel    
Dat zou al gedaan kunnen worden om zich tegen kritiek zoals de mijne in te dekken. 
Het gaat er om wat Israel-Angehauchte mensen met macht werkelijk doen en werkelijk wensen. 

1) De Neocons ( vrijwel allemaal joods) zijn loyaal aan Israel en beschouwen de VS en de VS belastingbetaler als een vehicle, als een hulpbron.  

Zij wilden die inval. En ze namen het risico om de hele wereld voor te liegen. 


2) De Media ( in joodse handen) gaven sterk gekleurde info. 
Lees maar hier: http://tinyurl.com/63tto7e ( Het verhaal van Jeff Cohen).


3) Ook over de oorlog van 1967 hebben we altijd onjuiste info gekregen. Rupert Murdoch wenst die valse info nog steeds te geloven en verspreiden. http://tinyurl.com/5s3ntvp


4) De eerder gegeven collage van persberichten uit die periode: http://tinyurl.com/6y6fw8c
-----
@ Avezaath: ik moet bekennen dat ik geen enkel boek van Irving heb gelezen, en niet erg veel van zijn internetsites ken. Ik heb altijd de indruk gehad dat hij de holocaust niet ontkende. 
Ik heb nog grote twijfels: U beweert dat hij het in zijn boeken schrijft, maar ik kan het me niet voorstellen.  Als het U niet te veel moeite is, zou ik welgraag een uitgebreid citaat daarvan lezen. 


***************************


******************************************

Nog enige losse opmerkingen. 
Van Avezaath om 12.36: "Ik zei toch dat Bush Irak heeft aangevallen vanwege het destabiliserende bewind en ze gebruikten de WMD als mede aanleiding. "
Volgens Eddie  om 13.48: ""Israeli officials warned the George W Bush administration that an invasion of Iraq would be destabilizing to the region and urged the United States instead to target Iran"
U spreekt elkaar dus tegen. 
---
De 'gelovigen' ( mijn tegenstanders die steeds de officiele regeringen geloven) vinden dat ik mbt 911 een complottheorie geloof. 
Maar de officele versie gaat er van uit dat Osama bin Laden een complot smeedde met minstens 19 moslims uit diverse landen om de VS eens mores te leren.  Is dat géén complot-theorie ? 


----
Het zou veel ruimte schelen als mijn tegenstanders ( en die van Svertvaeger) alle denigrerende omschrijvingen achter wege lieten.  Misschien moet ik een blog maken waarop ik meedeel dat ik : 
- een klein armzalig dom , miezerig, verongelijkt, mislukt mannetje ben met paranoïde  buien, een psychiatrisch verleden, met grote hang naar antisemitisme en complotten  etc. etc.  U mag het zo vreselijk maken als U zelf wil. Het laat mij volledig koud. 
Het kost allemaal schrijftijd en ruimte en leidt alleen maar af. 
Ik voldoe natuurlijk in de verste verte niet aan die omschrijving, maar zelfs als dat wel zo was, dan zou het nog steeds alleen om de feiten gaan die ik beschrijf, en om de weerlegging van die feiten door U. 
Ad hominem argumenten zijn al door de Grieken ongeldig verklaard.   Dat zou U moeten weten. 


Maar ja, als je met lege handen staat, dan moet je wel, niet waar. Ik begrijp wel waarom U zo doet.
Ik kan U aanraden: doe als ik. Zoek de waarheid, en U heeft argumenten te over om elke discussie te winnen.  


-----
U schreef: Historicus van Creveld (Jeruzalem) zegt dan tot overmaat van ramp ook nog iets in de trant van: als wij ten onder gaan, dan gaan wij niet alleen ten onder (doelende op het enorme nucleaire arsenaal van zijn land). Golda Meir heeft indertijd hetzelfde gezegd.


Eenzelfde vorm van chantage heeft Israel al eerder uitgevoerd: 
Hier  http://tinyurl.com/4ctxycm  lezen we hetzelfde, uitgesproken door Golda Meir:  
...my recall of a statement made to me in a BBC Panorama interview by Golda Meir when she was prime minister. At a point I interrupted her to say: “I just want to be sure that I understand what you're saying... You are saying that in a doomsday situation Israel would be prepared to take the region and the world down with it?” Without the shortest of pauses for reflection, and in the gravel voice that could charm or intimidate American presidents according to need, she replied:“Yes! That's exactly what I am saying.”


Ook herinner ik mij dat de joden gedreigd hebben met hel en verdoemenis als Israel niet zou worden 'established'. Dat citaat houdt U nog van me te goed. 
********************************************
EddieVaIiant schreef op 22-01-2011 14:46
In de link die Eddie geeft lees ik: 


CNN schrijft: "Irving said Thursday he felt "no need any longer to show remorse" for his views on the Holocaust, for which he was sentenced to three years in prison."


Onder aan het artikel lees ik : Irving had been in custody since his November 2005 arrest on charges stemming from two speeches he gave in Austria in 1989 for which he was accused of denying the Nazis' extermination of 6 million Jews.


He has contended that most of those who died at concentration camps like Auschwitz succumbed to diseases such as typhus rather than execution.

Hier schrijft CNN wat Irving beweert: Dat meer mensen in de concentratiekampen omkwamen door ziekten dan door executies ( gaskamers dus). 

Heeft hij dan de holocaust ontkend? Heeft hij de gaskamers ontkend?  Nee. 


Eddie, als U ooit wordt beschuldigd van iets dat U niet gedaan heeft, dan raad ik U aan om 'schuldig' te pleiten , en 'berouw' te tonen.  Zeker als er een heksenjacht op U wordt gevoerd door de 'masters of the universe'.  
Mogelijk dat Irving dezelfde overweging had. 


************************


Op Wikipedia onder 'David Irving' lees ik de  volgende zin: "by 1988 he began advocating the view that the Holocaust did not take place as a systematic and deliberate genocide, and quickly grew to be one of the most prominent advocates of Holocaust denial, "
Irving beweert dus niet dat er geen joden zijn omgebracht in gaskamers.
Hij  beweert dat het niet :  'systematisch en opzettelijk, op grote schaal'  is gebeurd.  


Als je dat 'holocaust-ontkenning' noemt, dan mag dat van mij. 
Dan ben je echt met definities van wpoorden bezig.  
Maar dan zijn de joden ook holocaust-ontkenners: ze ontkennen de holocaust op de Ukraïners.
Nicholas Lysspon heeft heel goed onderbouwd aangetoond hoe je die 8 miljoen dode Ukraïners heel goed als slachtofers van joodse wraak kunt beschouwen.  Een door d ejoden gepleegde holocaust, wat hem betreft. 


-----
Wat ik wil weten is: Waren de Duitsers van begin af aan van plan om alle joden te vergassen ? 
Het lijkt me duidelijk dat dit niet het geval is. 
Hitler heeft de joden het land uit willen jagen. Hitler had zelfs een contract met de Israelische Jewish Agency: The Transfer Agreement.  http://tinyurl.com/46mwony


Dat het niet een goed voorbereid plan was blijkt ook wel uit het feit dat de gaskamers en de crematoria pas ongeveer 1942 worden gebouwd. 
Volgens Fritjof Meyer waren die crematoria vaak kapot.

In de notulen van de Wannsee Konferenz lees ik dat men de Joden door hard werken en ontberingen wil laten uitsterven. Precies de methode waarmee in Rusland 60 miljoen mensen werden gedood. In de Ukraïne ging het allemaal veel agressiever toe.******************LodewijckVanAvezaath schreef  ( 17:37 uur)  Ik heb ca 10 jaar in het MO gewoond...

Interessant.  Egypte ?  Saudi Arabië ? Diverse landen ?
Of was het toch gewoon Israel ? 
Grappig die oud Hollandse naam. 
“Our people will not say: ‘Hello, I am from the policy-explanation department of the Israeli Foreign Ministry and I want to tell you the following.’ Nor will they necessarily identify themselves as Israelis. They will speak as net-surfers and as citizens, and will write responses that will look personal but will be based on a prepared list of messages that the Foreign Ministry developed.” 
*********************************


EddieVaIiant schreef op 22-01-2011 21:11
een interessante post.

Eddie toont aan dat 'De gelovers'  liever een halve zin citeren dan een hele zin.
(Als die hele zin niet in hun straatje past).

Eddie toont ook aan dat hij het nooit zal leren.

Svervaeger heeft in deze draad al uitgelegd dat de definitie van holocaust-ontkenner  een heel vreemde is.

Nog maar een keer:
'Een holocaust ontkenner is iemand die niet persé  de holocaust  ontkent, maar veeleer iemand die de toedracht wil weten.
Je wordt ook holocaust ontkenner genoemd als je de holocaust niet ontkent,  maar van mening bent dat minder dan 6 miljoen joden zijn vermoord.  En dat is volgens alle deskundigen inderdaad ook zo. Dus: zij die hardop de waarheid vertellen, worden in de gevangenis gestopt.' Zij die de leugen blijven verbreiden hebben in diverse landen de regeringen zo ver gekregen dat alleen het uitspreken van het onjuiste getal veilig is.  
Ik zou zeggen: 'Het moet niet gekker worden.'

Wat de holocaust uniek zou maken, namelijk het met voorbedachten rade en op industrie-matige wijze vermoorden van een volk,  dat trekt Irving in twijfel.
Daar valt veel voor te zeggen. Natuurlijk zijn in sommige perioden mensen direct na aankomst de gaskamers in gegaan. Maar als dit de alles beheersende filosofie was, waarom werd dit dan niet met alle mensen gedaan.  Waarom waren er 'ziekenboeg'' afdelingen?
Waarom was er Theresienstadt, waar oudere mensen verbleven die niet werkten?
Waarom jheeft men de kampkommandant gemarteld en heeft men tot op de dag van vandaag gebruik gemaakt van zijn valse verklaringen? Waarom is in de publiciteit het getal 6 miljoen nooit veranderd?

hetantwoord  kent oinmiddels iedereen: omdat het dit getal van 6 miljoen was  waarmee de joden de hele wereld hebben gegijzeld.  Een bijstelling naar beneden zou een begin van twijfel zijn.  In plaats van bijstellen naar de waarheid toe, werd de leugen dag in dag uit, jaar in jaar uit, decenniium in decennium uit bij alle wereldbewoners erin gepompt.

Dat er 8 miljoen Ukraïners waren gekrepeerd onder joods juk: niemand die het ooit hoorde.
Dat de gehele Russische middenstand en adel is vermoord: Wie weet het?
Dat dit grotendeels door joodse beulen gebeurde, en in een land dat grotendeels onder joods bestuur stond: niemand mag het horen.

Dat de joden 300 jaar lang vreselijk tekeer zijn gegaan oin een gebied zo groot als 33 % van Europa: geen enkele professor in de Geschiedenis kan U er iets over vertellen.

De hasbara op deze site leveren driftig weerstand tegen de waarheid: Avezaath, AJ Raalte, Eddie wellicht, Ahava. De waarheid kan hun gestolen worden. Zij willen de leugen in stand houden. Natuurlijk kunnen ze zich beroepen op hun Joan Peetersen achtige bronnen.


Maar meestal houden ze het bij gescheld, of ze lichten een aspect eruit overdrijven dat ad absurdum. Vaak leggen ze jouw reactie verkeerd uit en gaan daar dan kritiek op leveren.
Allemaal technieken om de oppervlakkige lezer de indruk te geven dat ze een poot hebben om op te staan.

En de gemiddelde lezer is nog zo gebrainwashed dat hij al misselijk wordt van zichzelf bij het idee dat hij een kwaad woord over de joden zou moeten zeggen. Dus die is snel overtuigd.
Werkelijke argumenten kom ik soms dagenlang niet tegen.

************************

Eddie, we zullen jouw huiswerk eens even controleren.


 Eddie schrijft: 


=================================
De Bolshevik’s Politburo in 1930:

Voroshilov, Kaganovich, Kalinin, Kirov, Kosior, Kuibyshev, Molotov, Rudzutak, Rykov and Stalin elected full members at the Central Committee plenum; Andreyev, Mikoyan, Petrovsky, Syrtsov and Chubar elected candidate members.

1 Armenian, 1 Georgian, 1 Jew, 1 Latvian, 2 Ukrainians, 9 Russians.

=================================


Ik zal elk van deze 15 mensen beoordelen op hun 'joodse loyaliteit'. 


+ betekent: joodse loyaliteit.  - betekent: geen joodse loyaliteit.  0 betekent: onbekend. +Voroshilov was married to Ekaterina Davidovna, born Golda Gorbman, who came from a Jewish Ukrainian family from Mardarovka.


+Lazar Moiseyevich Kaganovich (Kogan), of Jewish descent, was born in Kubany, near Kiev, Ukraine, in 1893. In 1911 he joined the Jewish-founded Communist

- Kirov was niet joods, en iemand had er belang bij om hem bij Stalin in een kwaad daglicht te stellen, waarna Stalin hem in 1934 liet vermoorden. Zou hij ook 'verdacht gemaakt zijn' door onbekenden als hij joods was geweest ? 


+ Kalinin: joodse echtgenote.  

+ Stanislav Kosior, nationality – Jew, birth place – Sedlets oblast (Poland), First Secretary of Central Committee of Communist Party (Bolshevikas) of Ukraine (1928 – 1938), actual ruler of Ukraine.


0 Kuibyshev: onbekend. Neem aan: geen joodse connecties.


+ Molotov: Joodse echtgenote


 0  Rudzutak: Onbekend. Neem aan: Niet joods, ook echtgenote niet joods. 


+ Rykov: Joodse echtgenote.


+ Stalin: =  his “personal corps of physicians” include “Drs. Weisbrod, Moshenberg, and Lev Gigorievich Levin?” [RAPOPORT, L., 1990, p. 37] 
= Had een joodse bodyguard: M Rakoszy.
= Liet zich vervangen door Kaganocvich.
= Had two Jewish secretaries—Lev Mekhlis and Grigori Kanner?” [VAKSBERG, p. 27]
= Stalin's dochter Svetlana Allilueva had an affair with Jewish screenwriter Alexei Kapler; she later married Grigory Morozov (Moroz), also Jewish.
+ Andreyev: Andreyev, Poskrebyshev, and Rykov, all had Jewish wives 


+ Mikoyan  schreef: There is no Jewish problem in the Soviet Union at all... I have many friends who are Jews.


- Petrovsky.... Niet joods, en geen joodse echtgenote... Laten we eens kijken hoe het met hem afliep:
 (Uit: Cantor (joods), The Jewish Experience, pp 373.)
So sensitive to the Jewish question was the Soviet establishment that even the hint of so-called "hidden anti-semitism" was enough to cause expulsion from the Communist Party. Even criticizing someone who was Jewish was enough to cause dire consequences. For example, two Ukrainian leaders, Grigory Petrovsky and Vlas Chubar, came to Moscow to personally complain to Stalin about Kaganovich's harsh measures in the Ukraine which were killing off all the most capable workers. Stalin defended Kaganovich and accused Petrovsky and Chubar of anti-semitism. Chubar was eventually shot, Petrovsky arrested, and Petrovsky's son was executed. 


- Syrtsov: Niet joods, geen joodse vrouw.   En wat deede Syrtsov?  Hij poogde om de waanzin te stoppen: 

  "Syrtsov and Lominadze . . . circulated a memoir criticising the regime for economic adventurism". (Robert Conquest: 'The Great Terror'; London; 1973 p. 51).
               They declared that since:
  "the pace of industrialisation was not supportable by existing physical resources, the number of capital projects must be reduced." Syrtsov wanted a halt to collectivisation". (Robert W. Davies: op. cit.; p. 45).


            In 1935, Syrtsov was arrested, charged with and found guilty of treason, and sentenced to a long term of   imprisonment.


- Chubar: Niet Joods, geen joodse vrouw.  Hoe liep het af ? Stalin accused Chubar of anti-semitism. Chubar was eventually shot.  ( Zie Petrovsky.)  
-----


De balans: 
9 mensen waren joods, of hadden een joodse echtgenote. Mikoyan schreef loven dover de joden. 
4 mensen waren niet joods en hadden ook geen joodse echtgenote. Twee van hen werden gedood. Twee werden gearresteerd. 
2 Mensen zijn via google nauwelijks in te schatten. Hadden ze een joodse loyaliteit?  Zijn ze ooit gestraft ? 


In de woorden van de joodse schrijver Norman Cantor :" Even criticizing someone who was Jewish was enough to cause dire consequences."


*********************************************************************************   
“Why did Stalin, as an anti-Semite,” wonders Vaksberg, “have two Jewish secretaries—Lev Mekhlis and Grigori Kanner?” [VAKSBERG, p. 27] Why too, we might add in turning Vaksberg’s facts to different theses, whenever Stalin went on a vacation, did Lazar Kaganovich, a Jew, take over running the government? [VAKSBERG, p. 51] And why, we might add, if Stalin was so all-encompassingly hateful of Jews, did he entrust his life to a Jewish bodyguard, Matyas Rakoszy? [VAKSBERG, p. 40] (Another Jewish Stalin bodyguard, son of a rabbi, and “protege of Nikita Khruschev,” was Alexander Contract, who started out in the NKVD—later the KGB. Contract even saved the life of future Israeli prime minister Menachem Begin). [O’DWYER, T., 7-6-98] And if Stalin was singularly focused in his alleged hatred of Jews, why did his “personal corps of physicians” include “Drs. Weisbrod, Moshenberg, and Lev Gigorievich Levin?” [RAPOPORT, L., 1990, p. 37] Even prominent non-Jewish Communist Party officials (and close associates of Stalin’s social circle), President Mikhail Kalinin, Bukharin, Molotov, Voroshilov, Andreyev, Poskrebyshev, and Rykov, all had Jewish wives. Stalin’s own daughter Svetlana Allilueva had an affair with Jewish screenwriter Alexei Kapler; she later married Grigory Morozov (Moroz), also Jewish. [VAKSBERG, p. 138; RAPOPORT, L., 1990, p. 208] The fact that Stalin reportedly did not approve of these men is routinely explained by Jewish scholars as anti-Semitism. Stalin’s sister-in-law (eventually imprisoned) by his first wife was also Jewish. So was one of his daughters-in-law. And there is controversial testimony that Stalin even had a Jewish mistress, Rosa Kaganovich. [RAPAPORT, L., p. 46, 241] [ROTHMAN/LICHTER, 1982, p. 94] ***********************************************************
Avezaath blijft er bij: wat Hitler deed was een holocaust, en wat Kaganovcich deed is hier niet relevant. 


Laat ik dan dit zeggen: de Ukraïnese holomodor was veel gruwelijker dan de holocaust. 


De holocaust was de Duitse wraak voor het kapotmaken van Duitsland. Eerst door de WO1 uit te lokken. Dan door de vredesvoorstel niet te aanvaarden en Amerika erbij te betrekken. (Idee van de joden, in ruil voor de Balfour verklaring. De miljoenen soldaten die in de tweede helft van WO1 zijn gestorven zouden waarschijnlijk hebben overleefd als er geen Zionisme had bestaan.   Daarna middels de vredesvoorwaarden van Versailles. En bovendien hadden de joden in Duitsland de hele cultuur en alle media overgenomen plus een groot deel van de economie.  Alles bij elkaar genoeg om een volk behoorlijk giftig te maken. 


De holomodor was de joodse wraak voor de Khmelnitsky pogrom.  Toen werden 150.000 joden vermoord. 
Waarom werden die vermoord?  Omdat de allochtone joden zich gedroegen als beesten tegenover de autochtone Ukraïners. Lees hierover Holocaust and Holomodor.  De Ukraïners zijn dus niet met de ellende begonnen. 
Lees Norman Cantor hierover die zegt: Norman Cantor comments in  The Sacred Chain, p. 184 (1994) that “perhaps the Jews [of the arenda period] were so moved by racist contempt for the Ukrainian and Polish peasantry as to regard them as subhuman. . . .  There is a parallel with the recent attitude of the West Bank Orthodox and ultra-Orthodox toward the Palestinians.  Judaism can be in its Halakhic form an extremely restrictive and blinding faith.” 
Ik heb Mein Kampf niet gelezen. 
Wel de protocollen van Zion. Die zijn veel beter gerealiseerd dan Mein kampf. 


Avezaath schreef: 
maar het was overduidelijk dat Hitler de joden weg wilde hebben uit West Europa.
Al zijn vervolgstappen hebben dit bevestigd en versterkt. Je kunt dan ook niet volhouden dat Hitler nooit plan plan is geweest de joden uit te roeien.Met 'weg willen hebben' kun je nooit bedoelen : uitmoorden, want Hitler stimuleerde het vertrek van de joden. 


Hitler wilde de joden verjagen door te roepen dat hij ze zou uitroeien.  Ook in de Wannsee Konferenz staat dat men tot 1941 de joden wilde verjagen. 
Hoe U kunt zeggen dat Hitler ze wilde verjagen, en dan daarna kunt beweren dat Hitler hen wilde uitroeien, is mij een raadsel. 


********************************************
Hendrianus schreef om 1.10uur: 
Wat betreft de gaskamers in Auschwitz, tinyurl.com/66j85zz
De twee boerderijen opvoeren als de enige gaskamers die bestaan hebben in Auschwitz klopt van geen kanten.In de link die U gaf lees ik: 
 In december 1941 vond de eerste grote vergassing hier plaats. Ongeveer negenhonderd Russische krijgsgevangenen werden met Zyklon B omgebracht, waarna in februari 1942 hetzelfde gebeurde met ongeveer vierhonderd Joodse arbeidsongeschikten. De eerste en enige gaskamer van Auschwitz I bleef "slechts" tot mei 1942 in gebruik.
Ik weet niet of Wikipedia hier de waarheid spreekt,  maar als ze dat doen dat : 
- was er slechts één gaskamer in Auschwitz. 
- Heeft die slechts joden gedood tussen februari en mei 1942. 
Ik weet niet welke indruk U uw hele leven over Auschwitz had, maar niet dat er slechts één gaskamer was, die slechts 3 maanden joodse gevangenen hgeeft vergast. 
Bij mij is altijd de indruk gewekt dat dààr aan de lopende band enkele miljoenen joden werden vergast, jaren lang. 


******************************************
Beste Svartvaeger,
dank U dat U mij een beetje terzijde staat.
Wat we hier mee maken met deze opponenten kom je zelden tegen, moet ik zeggen.


Eddie, die een zin van mij HALF citeert, en dat als propositie gebruikt. Gewezen op zijn aperte fout, herhaalt hij het het ! ( triomfantelijk)
Zulk laag niveau heb ik nog niet vaak meegemaakt.
Eddie geeft een rij namen van Politbureau lieden uit 1930, en geeft hun nationaliteit. Bij Kaganovich maakt hij een uitzondering: die zou joods zijn.
Als ik vervolgens méér info over deze mensen google, en een relevanter criterium neem ( loyaliteit aan de joodse zaak), en daarmee aantoon dat het landsbestuur van Rusland nog meer pro-joods was dan nu Amerika, dan antwoord hij dat ik geen onderbouwing heb ! Zelf heeft hij NUL onderbouwing gegeven !
Dat er tijdens de zuiveringen ook flink wat joden zijn afgevoerd naar de Gulag, heb ik al eerder geschreven hier: die mensen werden dan op grond van hun functie vervangen. Vaak werd hun stoel meteen weer ingenomen door een joods persoon.


Al de info die ik geef en die mijn standpunt twijfelloos steunt wordt door Eddie natuurlijk niet herhaald. Dus doe ik het maar even:
De joodse schrijver Norman Cantor: The Jewish Experience, (1996) over die periode in Rusland: " Even criticizing someone who was Jewish was enough to cause dire consequences."
Ik toon dat ook aan middels het lot van de 4 'niet joods-loyalen' in het bestuur: met hen liep het slecht af.
Het loyaal aan 'de joden' zijn was erg belangrijk. Een niet-jood met een joodse vrouw is het allerbeste: dat maakt het voor de buitenwereld minder duidelijk dat ze door de joden geregeerd worden. Natuurlijk wist niemand van hun joodse echtgenote af. ( Over Stalin zijn veel bronnen die beweren dat hij ook ooit getrouwd was met de joodse Rosa Kaganovich: dat is het niveau vantransparantie: dat je niet weet met welke vrouw de baas van het land getrouwd was.)
Maar er waren zuiveringen, en ook joden werden weggezuiverd. Minder dan de anderen ( Zie Slezkine, zie Solzhenitsyn) , maar ook zij werden afgevoerd. Echter nooit wegens hun joods zijn.
Mijn uitslag blijft: 9 joods-loyalen, 4 niet joods-loyalen met wie het selcht af liep. En van twee weten we niet voldoende.
Dit gevoegd bij de duidelijke opmerking van Cantor geeft ons de conclusie: Rusland werd ook in 1930 door joden geregeerd, sterker nog dan nu het geval is met Amerika.
**********************************
Avezaat blijft maar beweren dat iedereen Holocaust-ontkenner is, en dat het ook overal te lezen is.
Hij leest het overal op David Irvings website. Maar hij geeft niet één link.Ik heb niet lang moeten zoeken om het standpunt van Irving op zijn website te vinden: tinyurl.com/5ral6pz Ergo: Irving ontkent deholocaust niet.

Bij Avezaat het typische hasbara gedrag: verwarring stichten. De ander opzettelijk verkeerd begrijpen. Zaken in het absurde trekken en dan belachtelijk maken. ( Hij vergelijkt Friesland met Amerika, en zichzelf met Mearsheimer en Walt vergelijken) .

Kortom: ik zit hier mijn tijd te verliezen.

Als bonus zal ik er voor Avezaath nog twee citaten tegen aan gooien die Walt en Mearseimer bevestigen:

‘You know very well, and the stupid Americans know equally well, that we control their government, irrespective of who sits in the White House.
Israeli spokeswoman, Tzipora Menache: Israel overheerst Amerika, op1 febr. 2009: tinyurl.com/ycg34o6

En Ariel Sharon: tinyurl.com/y98je3c
die zei: Don’t worry about American pressure on Israel. We, the Jewish people, control America, and the Americans know it.”***********************************
Avezaath schrijft om 11.25 uur een reactie. 
Dat is een mooi voorbeeld van de technieken van deze hasbara. 


U, ik IEDEREEN weet, wat ik bedoel als ik schrijf: "Avezaat blijft maar beweren dat iedereen Holocaust-ontkenner is".
Dan doel je op de relevante opponenten: Irving,  Svertvaeger, Verheul. En dan zegt je dat er volgens Avezaath erg veel holocaust-ontkenners zijn in de wereld: alle tegenstanders van Israel worden op die hoop gegooid.  dat is zo'n beetje wat je je herinnert van Avezaath's schrijven. Het is een stijlfiguur die je dus nooit letterlijk kan nemen. Dat zou ook absurd zijn, want dan zou ik beweren dat Avezaat zichzelf ook als ontkenner kwalificeert. 


En welke techniek gebruikt Avezaat? Hij neemt mijn uitspraak letterlijk.


Een bekende discussietechniek. 
------


Nu inhoudelijk.


Het opmerkelijke is dat ik al meerdere malen heb uitgelegd dat ik niemand ken die beweert dat er geen joden vergast zijn of vermoord zijn. 
Dus voor dat aspect is er geen holocaust ontkenner. 


Nu gaat het er om: wat is de definitie van het woord 'holocaust'? 
Geeft Avezaath er een ? Waar ? 


Ik heb beschreven dat het voor mij inhoudt: tevoren bedacht, planmatig, op industriële wijze een groep mensen doden. Dat is ook wat de joden meestal beweren: de holocaust is anders dan de moord op de Armeniers, of de moord op de Ukraïners of die op de Russen: die voldeden namelijk niet aan die criteria. 


Ik vind dat er in het geval van de joden veel aanwijzingen zijn dat ook hier niet aan die criteria is voldaan. 
In deze draad is dat volgens mij wel duidelijk geworden. 
Pas op de Wannsee ( jan 1942) zou je kunnen zeggen dat die criteria worden benaderd. Maar ook dan wordt niet gepland om de mensen te doden. Ze moeten hard gaan werken, en als er veel doden vallen is dat geen probleem. 
Pas als men schrijft wat er met de overlevenden zal gebeuren dan kun je begrijpen dat die mogelijk wel zullen worden geexecuteerd.  Maar dat staat niet in de Wannsee protocollen. 


In de praktijk is het volgens Irving en volgens de info die we hebben als volgt gegaan:


 4. In the occupied eastern territories including the Baltic states the German occupation authorities treated the arriving transports of German and West European Jews with a variety of methods which of itself suggests a lack of system and co-ordination. Some were housed in ghettos or concentration camps. Others were murdered immediately on arrival or soon after.  ( zie: http://tinyurl.com/5ral6pz )


Dat is wat er volgens Irving en ook volgens mij is gebeurd.


Elie Wiesel heeft de term 'holocaust' ( volledige verbranding )  geïntroduceerd. 
In zijn boek 'Nacht' beweert Wiesel dat de joden (levend ?) in het vuur werden gegooid. 
Van gaskamers is geen woord terug te vinden in Wiesel's boek. 
Wiesel propageert nog steeds 'From Time Immemorial"


Wat hebben we met rare onwerkelijke termen van deze leugenaar te maken? 
Niks. 
Het is zoals het is: zie Irving. 


Het is niet zoals de joden de hele wereld wijs maakten:  dat de  joden vrijwel allemaal in gaskamers direct werden vergast. Deze gang van zaken , waarvoor het woord holocaust ook wordt gebruikt, heeft niet plaatsgevonden. 


Maar als ik zou zeggen dat ik de holocaust ontken, dan wordt vrijwel altijd begrepen dat ik denk dat er geen joden zijn vergast. 


Mijnheer Averzaath, het is eigenlijk vrij eenvoudig: de joden hebben de wereld een bedrieglijk idee gegeven van de gang van zaken. 
En ze hebben het zo ver gebracht dat wie weigert die leugen te aanvaarden, meteen als totale ontkenner van gaskamers wordt uitgeroepen. Daarmee zijn deze mensen gedemoniseerd.  
Een walgelijk spel van uw geestverwanten. 


En wat het nut was van dat walgelijke spel?  De wereld beheersen. Alle critici wegvagen door ze meteen als kamp-beulen voor te stellen.   http://www.youtube.com/watch?v=jUGVPBO9_cA  Zie ook Finkelstein.


En nu heb ik er meer dan genoeg tijd aan besteed.


U zult toch nooit de integriteit bereiken waarmee U als serieus gesprekspartner voor mij kunt functioneren. 


Integriteit impliceert waarheid, en die kunt U zich nu eenmaal niet permitteren. 


U moet het hebben van de strijd 'By way of deception.'


************************************
Een laatste woord aan vriend Eddie. 


Het heeft geen enkel nut om met U te polemiseren. 
U lijkt mijn argumenten niet te lezen. 
U blijft uw eigen getallen en uw eigen redenering herhalen. Ooit schreef U precies hetzelfde als hierboven: dat slechts 6 % van de machthebbers in de USSR joods was, en dat ze dus selchts 6% invloed hadden. 


Dat tekent uw gebrek aan realiteitszin.  
Mertens schreef ooit dat de macht in Nederland bij 200 mensen lag, en slechts weinigen waren politici.


Als in de USSR 9 van de 13 bestuurders loyaal aan de joden waren, dan weet je wel wie de baas zijn. 


Ik ga dus vandaag niet meer op uw verhalen reageren, Eddie, want ook U bent niet integer.  Tenzij U zo dom bent als U zich voordoet. In dat geval neem ik mijn beschuldiging terug. 
*****************************
Beste Mark Huisman,


Er is nog een veel betere verklaring voor de oorlog in Irak: ten dienste van Israel's veiligheid.
Op mijn blog heb ik een aantal argumenten gegeven, en enige ( joodse) mensen met diezelfde visie aan het woord gelaten: tinyurl.com/6y6fw8c


Dan heb ik nog een selectie van heel goede video's ( als je die ziet verandert je kijk op de wereld voor goed). In één van die video's zien we dat er 20 miljard $ is gedrukt voor de strijd in Irak. Dat geld is voor een groot gedeelte naar Cheney en Rumsfeld 's vrienden gegaan. ( Ze konden rekeningen indienen en kregen automatisch kost_+ profit uitbetaald. Vrijwel nieuwe auto's werden vervangen door nieuwe: telkens was het 'winst percentage' voor Halliburton, Blackwater etc.
Dat ziet U hier: tinyurl.com/6hnuncy


Enkele goede viodeo's: tinyurl.com/46ytfqv

****************************************************


 Rabbi Morris Lazaron schreef in de New York Times, in 1957: 
There is no habeas corpus for the Arabs in Israel. ( Er is dus justitiele wqillekeur.) 

En: 
                  The military forces at times ignore even the decisions of the highest
               Israeli courts.  For instance an Arab takes his claim to home or land to
               court.  The court confirms his claim and orders his property restored.
               The military destroy the property on the grounds of “security” and no
               one does anything about it.

               Thus it is not only the property of the six or seven hundred thousand Arabs who fled in 1948 which has been confiscated.  That of many other Arabs still resident in Israel has also been seized.

****************************==========================================================
Precies zoals Die Zeit in de laatste allinea schrijft: De VS heeft zelf alle ontwikkelingen naar democratie in die landen afgebroken.

De VS heeft zelf de profiterende elite in het zadel gehouden.
Daarmee had die regering geen stimulans om iets voor het volk te doen.

Daarmee is de VS zelf oorzaak van de enorme en terechte ontevredenheid van de arabische jongeren.

Op korte termijn dacht de VS: goed voor ons, goed voor Israel.

Ze komen nu op de koffie, en zullen ongetwijfeld de islam de schuld geven.

**********************************************

Ik heb een beetje moeite met deze sheik, Logicus. 

Een moslim mag dus wel vernederd, bestolen en gedood worden. Maar hij mag daar niets tegen in brengen. 
Hij moet het machteloos ondergaan. 
Zelfs als hij zijn eigen leven opoffert om van zijn machteloosheid te getuigen, dan is fout.

Wat kan een moslim dan doen, Logicus? 

Gewoon nog eens 70 jaar gekoeioneerd en afgeslacht worden ?Dr. Stephen B.L. Penrose, President of the American University of Beirut, schreef reeds in 1957:


                  On both sides dreadful deeds were committed but, in the main, the
               Zionists made better use of the terrorist tactics which they learned only
               too well at the hands of Nazi taskmasters.  There is no question but
               that frightful massacres such as that which took place at Deir Yassin
               in April, 1948, were perpetrated for the major purpose of frightening
               the Arab population and causing them to take flight.  The Zionist
               radio repeated incessantly for the benefit of Arab listeners “Remember
               Deir Yassin.”  It is small wonder that many Arab families began a
               hasty exodus from the battle area and from sectors which might soon
               become battlegrounds. 

*******************************************************************************
Geert Wilders helemaal uitgelegd.

In Nederland bepalen de Media wat taboe is, dat begrijpt  U wel. 
Zo was het decennia lang taboe om het allochtonen-probleem te bespreken. 
Wie dat deed, werd kapot gemaakt: Denk aan Glimmerveen en Janmaat. 

Waren die journalisten dan onoprechte figuren met een dubbele agenda? 
Welnee. Dat waren integere mensen. 

Ze werden gevormd door de theorieën van de Frankfurter Schule: 
- alle gezagsdragers zijn slecht en dienen alleen hun eigen belang. 
- Kritiek op de regering is goed en moedig.  
- Theorieën over rasverschillen zijn des duivels. Dat is discriminatie  en de eerste stap naar een nieuw Auschwitz. 

De journalisten waren dan wel oprecht, hun leermeesters ( door Shamir 'The Masters of Discourse' genoemd) waren dat niet.  Zij streefden naar massa-immigratie. Zowel in de VS als in Europa.  Een gemengd land is een verdeeld land.
En dat is 'good for the jews".  En daar ging het maar om. 

Alle terechte bedenkingen t.a.v. massa-immigratie die Janmaat 25 jaar geleden op de agenda wilde zetten, werden door de Media als abject beschouwd, en Janmaat was een duivel. 

De man in de straat  ervoer wel degelijk de problemen.  Maar door de media werden zijn klachten afgedaan als onderbuikgevoelens, borrelpraat en loosers-gedrag.  Hij zweeg en werd meer en meer gefrustreerd.  

In 30 jaar tijd zijn Amerika en West Europa enorm multi geworden. Van een homogene samenleving is echt geen sprake meer.  De kiemen voor interne verdeeldheid zijn voor de komende eeuwen aanwezig.  
Agendapunt 'verdeel en heers' is dus met succes afgerond. 
De 'Masters of Discourse' beïndigen het taboe op discriminatie. ( Je hoort het woord nooit meer.) 

What's next ? 
Om de Amerikaanse belastingbetaler voor een machtig leger te laten betalen is een vijand nodig.  
Dat leger is nodig om Wall Street 'potentie' te geven bij haar verovering van de wereld. 

Die vijand is 'de moslim terrorist' geworden. 
'De moslim terrorist' had nog een groot voordeel: hij bood legitimiteit aan het kapot maken van moslim-landen : de mensen, de infrastructuur en sociaal.  ( Irak, Afghanistan. Straks Iran en Pakistan.) 
Dit alles dient er voor om Israel te laten doorgroeien naar een Groot Israel. 
Hoe minder krachtig de buren zijn, hoe beter dat lukt. 

Dan komen we nu eindelijk weer bij Wilders. 
De potentie voor een partij die de frustratie van 'het volk' zou omzetten in politieke macht was al gebleken bij Pim Fortuyn. Maar Pim was een Israel criticus. 
Gelukkig voor Israel was daar Volkert van der Graaf, en kon Wilders het kiezers-potentieel inlijven. 

Onze 'oude politici' zijn niet omgekocht,  maar gewoon gebrainwashed.  De kern van hun wereldbeeld is kort gezegd: 
"Onderscheid maken tussen Nederlanders en immigranten = discriminatie =  beginnen met Auschwitz." 
Dat staat in hun hoofden gegrift. 
Het kost  ze jaren om de realiteit van het immigrantenprobleem te kunnen zien.   

De Nederlander in de volkswijken zag dat 30 jaar geleden al aankomen.  Maar in de blanke dorpen en christelijke uithoeken en in de Blaricums van ons land kan (kon) men zich 'beter' wanen, omdat men niet met de pijnlijke realiteit in aanraking komt.  
Politici hebben zichzelf de oogkleppen beroepshalve opgezet, omdat je nu eenmaal geen carriere kunt ( kon)  maken met de ideeën van Janmaat in je hoofd. 

Het goede aan de PVV is dat ze het immigranten-probleem bespreekbaar maken. 
Een nette manier om de immigratie te beperken zou mij erg welkom zijn. 
Niet omdat moslim-immigranten nu zulke vervelende mensen zijn. Àlle groepen die massal immigreren in welk land dan ook, veroorzaken problemen.  Massa-immigratie geeft altijd onnodig leed, en zeker als er steeds verse aanvoer is ( ketting-migratie)  worden de problemen nooit opgelost.

Het slechte aan de PVV is dat ze niet met ònze Nederlandse problemen bezig zijn, want de integratie wordt door de PVV haatzaaierij steeds moeilijker. Nee, ze zijn met de Israelische problemen bezig:  hun primaire taak is om wereldwijd moslims als kwaadaardig af te schilderen. 
Dat moslim-bashen helpt om de verdeeldheid in ons land groter te maken, maar vooral ook om de militaire vernietiging van landen als Iran mogelijk te maken. 

****************************


Op Wikipedia lees ik dat 99% van de bevolking islamiet is, en dat dit de staatsgodsdienst is.  En toch werd in 1984 een verbod op het dragen van een hoofddoek in openbare gebouwen afgekondigd. 


De jasmijnopstand lijkt me geheel naturel: ontstaan door de grote spanningen en nadat een student zichzelf in brand stak, als ik  me goed herinner.


In Irak was er ook grote ontevredenbheid, maar het was Amerika dat in 1978 besloot dat er regiem-change zou komen, en dat de Ayatollah's aan de macht zouden komen.
Enige bedreiging voor dat plan waren de communistisch ingestelde studenten en jongeren. 


William Engdahl  heeft alles overtuigend beschreven in "A Century of War".
Ik citeer uit pag. 171 en 172. ( http://tinyurl.com/4mtkwod )
Er was een Iran Task Force in het Witte huis en de voorzitter ( George Ball) adviseerde in 1978 om de steun voor de Shah te stoppen en steun te gaan verlenen aan de islamitische Ayatollah Khomeiny. Waarom? Ze hadden hoge verwachtingen van het Islamitische Fundamentalisme !
Volgens Islam expert Berhard Lewis ( Princeton Univ.) moest men de Muslim Brotherhood en Khomeiny steunen en op die manier zou het Midden Oosten in een lappendeken van religieuze en ethnische groepjes uiteen vallen. De chaos zou zich verspreiden in een ‘Boog van Crisis’ die tot in Rusland zou lopen.
De coup tegen de Shah werd door Britse en Amerikaanse geheime diensten georganiseerd.
Het contract tussen de Shah en Brittish Petroleum liep af en men deed de Shah onmogelijke voorstellen. ‘Bovendien kocht Engeland veel minder olie dan contractueel was vastgelegd, zodat de Shah in financiele problemen kwam.
Ondertussen instrueerden Amerikaanse adviseurs aan de Savak om extra wreed tegen de bevolking op te treden, waardoor de onvrede bij de bevolking werd aangewakkerd.
Carter maakte zich publiekelijk zorgen over de mensenrechten in Iran. Londen organiseerde een kapitaalsvlucht uit Iran. De BBC zond opruiende berichten uit in locale talen in Iran en liet Ayatollah Khomeiny aan het woord, vanuit Parijs.


De Islamitische Revolutie van 1979 was helemaal geen Islamitische revolutie.
Hij was bedacht en en uitgevoerd door onszelf.


******************************************************************

Van der Post, 


Dat rassen verschillend zijn is niet in 1938 uitgevonden. 


Het is een oude commmon wisdom , zo oud als de mensheid, en natuurlijk 100% juist. 


Dat de Masters of Discourse in staat waren om ons 40 jaar lang wijs te maken dat alle rassen gelijk zijn, dat is een illustratie van Bertrand Russels propositie: 
"There is no nonsense so arrant (enorm) that it cannot be made the creed of the vast majority by adequate governmental action. "


Ze moesten ons dat wel wijs maken, want anders zou hun massa-immigratie-plan voor Het Westen nooit gelukt zijn.


http://www.cis.org/Steinlight
http://vdare.com/misc/epstein_steinlight.htm


http://www.cis.org/articles/2001/back1301.html


http://vdare.com/misc/epstein_steinlight.htm


Video Kevin MacDonald http://video.yahoo.com/watch/285286/2019393
http://tiny.cc/7h0jn  ( min %20) 


*************************************************************************************


Zoals we weten heeft Israel al 70 jaar lang elke vrede bewust vermeden: er moet oorlog en strijd zijn, om stukje bij beetje meer gebied te kunnen veroveren. ( Zie citaat uit Livia Rokach) 


De Palestijnen deden een offer 'you can't refuse' , maar toch gingen de Israeli's niet akkoord. 


Dat blijkt uit de Palestine Papers,  een soort WikiLeaks van Al Jazeera. 


Enkele criciale citaten uit The Guardian: 


------------------------
The biggest leak of confidential documents in the history of the Middle East conflict has revealed that Palestinian negotiators secretly agreed to acceptIsrael's annexation of all but one of the settlements built illegally in occupied East Jerusalem
This unprecedented proposal was one of a string of concessions that will cause shockwaves among Palestinians and in the wider Arab world.
  
The offers were made in 2008-9, in the wake of George Bush's Annapolis conference, and were privately hailed by the chief Palestinian negotiator,Saeb Erekat, as giving Israel "the biggest Yerushalayim [the Hebrew name for Jerusalem] in history" in order to resolve the world's most intractable conflict. Israeli leaders, backed by the US government, said the offers were inadequate.
-------------------------------


Onze locale Hasbara Ahava ( op 18.54 uur)  leest krantjes die dat 'iets te veel waarheid' vinden, en er een draai van 180 graden aan geven. Zij beweren nu dat de Palestijnen niet wilden tekenen.  

Ik citeer nogmaals The Guardian: " Israeli leaders, backed by the US government, said the offers were inadequate."


Daar staat dus: Israeli's wilden niet tekenen.

Mensen, pas op voor Hasbara Ahava c.s.: ze verdraaien de waarheid met 180 graden. 

                                                      ***************************


Citaat uit Livia Rokach:  ( haar boek is gebaseerd op het dagboek van oud premier Sharett.) 

A week earlier, Moshe Dayan, then lsrael's chief of staff, explained why Israel needed to reject Any border security arrangements offered by the neighboring Arab States, or by the United Nations, as well as the formal security guarantees suggested by the United States. Such guarantees, he predicted, might "tie lsrael's hands." Presumably, that would render unjustifiable or even impossible those attacks and incursions across the armistice lines which through the mid- 1950s went under the euphemistic name of reprisal actions. These actions, Dayan said,

"are our vital lymph. They . . . . help us maintain a high tension among our population and in the army. . . in order to have young men go to the Negev we have to cry out that it is in danger". (26 May 1955, 102 1)

 The creation of a siege mentality in Israeli society was necessary to complement the prefabricated myth of the Arab threat. The two elements were intended to feed each other. Although Israeli society faced a serious risk of social and cultural disintegration under the impact of a mass immigration of Asian and North African Jews into the pre-state's ideologically homogeneous community, the purpose of the siege mentality was not so much that of attaining a defensive cohesiveness in Israel's Jewish society. It was calculated principally to "eliminate the moral brakes" required for a society to fully support a police which constituted a complete reversal of the collective ethical code on which its formal education was based and from which it was supposed to derive its vital strength. Of course, this ethical code had not been respected in the past either. Aggression and terrorism had been exercised by the Zionists before and during the 1947-48 war. The following testimony of a soldier who participated in the occupation of the Palestinian village of Duelma in 1948 is only the most recently disclosed of a long chain of evidence:

Killed between 80 to 100 Arabs, women and children. To kill the children they fractured their heads with sticks. There was not one house without corpses. The men and women of the villages were pushed into houses without food or water. Then the saboteurs came to dynamite the houses. One commander ordered a soldier to bring two women into a house he was about to blow up. . . . Another soldier prided himself upon having raped an Arab woman before shooting her to death. Another Arab woman with her newborn baby was made to clean the place for a couple of days, and then they shot her and the baby. Educated and well-mannered commanders who were considered "good guys". . . became base murderers, and this not in the storm of battle, but as a method of expulsion and extermination. The fewer the Arabs who remain, the better. (quoted in Davar, 9 June 1979)


**********************************************

Tehrani,

Dank voor uw lange reeks posts.
Het is een hartekreet van U, dat begrijp ik.

Ik heb nu niet de tijd om er uitgebreid op in te gaan.
Heel kort dan maar.
Mijn mening is een beetje anders dan de uwe.
Iran is een speelbal van de olie. Zie mijn blog: tinyurl.com/4mtkwod

Ook de Ayatollahs zijn op de troon gezet dor de VS, uit streven naar eigenbelang door de VS.
Iranieëra hebben dus terecht veel wrok tegen de VS.

Maar dat de VS nu nog het Iraanse regime stiekem in het zadel houdt, dat geloof ik niet zo.
Nou ja, misschien de niet-joodse krachten binnen de VS. maar de joodse krachten, de Neocons c.s. zouden heel graag het Irak scenario ook voor Iran willen invoeren: de infrastructuur kapot bombarderen, een machtsvacuum instellen waardoor in een soort burgeroorlog het volk zichzelf kapot maakt. ( En ondertussen de wereld wijsmaaken dat men democratie brengt). Dat is in Irak goed gelukt, en dat is een veilig gevoeel voor Israel.


www.counterpunch.co m/roberts06...
Hieruit:
On May 23, 2007, Brian Ross and Richard Esposito reported on ABC News: “The CIA has received secret presidential approval to mount a covert “black” operation to destabilize the Iranian government, current and former officials in the intelligence community tell ABC News.”

***************************************************
Vd Post schrijft:
"Rassen bestaan niet, niemand is er ooit in geslaagd daar een definitie van te geven."

Post illustreert hoe succesvol de 'Masters of discourse' zijn om onze realiteit te veranderen als ze dat willen.
Er zijn volgens Post geen 'mongoloïden', geen 'blanken' en geen 'zwarte' volkeren.
U denkt dat U mensen ziet lopen die U ànders vindt dan Uzelf, maar dat is niet zo.
Er is namelijk nooit een definitie van 'een zwart persoon' gegeven, dus hij bestaaat niet.

Als we het niet allemaal zelf meegemaakt hadden zouden we het niet geloven. Mensen van 100 jaar geleden zouden zich dit totaal niet kunnen voorstellen: dat ons ooit met succes zou wordenwijsgemaakt dat rassen niet bestaan.
( Het grappige is dat de lieden die dit alles beeachten ( Richard Lewontin c.s., joods zijn, en voor hen is ras zeer essentieel. Zo essentieel dat een kind met alleen een joodse vader,raciaal al niet goed genoeg meer is om bij het uitverkoren volk te horen. Krijgt geen echte toegang tot de club.)

*************************************************

Beste Mark Huisman, 

misschien ben ik volgens uw definitie een antisemiet. Zelf denk ik daar anders over. ( zie  http://tinyurl.com/6gk6gtj ) Het is een scheldwoord geworden, en ik doe niet aan scheldwoorden. Ik doe aan feiten, en aan een poging om de wereld beter te maken voor àlle mensen.


U noemt daar enkele van mijn grote helden: Finkelstein, Pappé, Vanunu. Er zijn er veel meer: Shahak,  Israel Shamir,  Jeff Cohen, Max Blumenthal, Gilad Atzmon, Livia Rokach, Jeffrey Blankfort, Hannah Arendt, Elmer Berger, Lenni Brenner. 
Ik weet niet of een antisemiet ook zoveel joodse helden heeft. 
Dank aan alle joodse misici, schrijvers, medici, en anderen.  Voor advocatern heb ik minder respect, en van de bankierszijn er enkelen zeer belangrijk en zeer goed voor de mensheid, maar ook een aantal die heel wat meer doden op hun naam hebben dan Hitler. 

Het ligt dus niet zo simpel als U denkt.  

Over Rusland ende Joden valt heel veel te lezen. En het is belangijk om dat te doen, want dan kunnen we beter begrijpen wat er nu met de wereld aan de hand is. 
Hier leest U al aardig wat daarover: http://tinyurl.com/4cluv3b

Joden maakten 5% uit van de Russische bevolking. Als 9 van de 15 Politbureau-leden òf joods zijn, of met een joodse vrouw getrouwd zijn, dan is dat disproportioneel. Dat is 60% in plaats van 5%. 
Wikipedia: In 1897, according to Russian census of 1897 total Jewish population of Russia was 5,189,401 persons of both sexes (4.13% of total population). Of this total 93,9% lived in the 25 provinces of the Pale of Settlement. The total population of the Pale of Settlement amounted to 42,338,367—of these, 4,805,354 (11.5%) were Jews.

Als priesters vermoord zijn en kerken verbrand, dan is het vreemd dat die niet gelovige joden toch de synagoges heel hebben gelaten.
Uit:  Edwin Schoonmaker, Democracy and World Dominion, pp. 211-12 (1939)
Fifteen years after the Bolshevist Revolution was launched to carry out the Marxist program, the editor of the American Hebrew could write:  “According to such information as the writer could secure while in Russia a few weeks ago, not one Jewish synagogue has been torn down, as have hundreds—perhaps thousands—of the Greek Catholic churches. . . .” (American Hebrew, Nov. 18, 1932, page 12.)   Apostate Jews, leading a revolution that was to destroy religion as the “opiate of the people,” had somehow spared the synagogues of Russia

Mark,  U schrijft: "De gedwongen collectivisatie was gewelddadig en misdadig maar het is volkomen absurd om daar 'joden' voor verantwoordelijk te willen stellen."


Tja, dat kunt U wel zeggen, maar de Theorie was van Marx, wiens ouders joods waren. De implementatie was van Trotsky en Lenin ( ook Lenin was deels joods). De financien waren uit Wall Street ( Jacob Schiff c.s.) , de mannen van het eerste uur waren joden uit New York etc.  Van 1917 tot 1948 hadden joden de belangrijke posten in handen, en op anti-semitisme stonden zware straffen. Joden hadden met gemak Stalin kunnen vergiftigen, maar dit was een perfecte symbiose:  de joden werden ontzien ( hoewel er inderdaad ook velen zijn vermoord, toch altijd minder naar verhoiuding dan van andere etnieën, schrijft Slezkine)  
Door Stalin aan het hoofd te laten was het voor binnen en buitenland minder opvallend hoe overheersend de macht van joden was in Rusland. 

Leest U ook de getuigenissen van Lev Kopolev:  http://tinyurl.com/4ehvaw4 ( pag 7/42) 

***

Op uitdrukkelijk verzoek van Eddie zullen we het dan nu heel precies doen: 
15 Leden van het Politbureau. 

Kaganovic en Kosior : joods. (2)
Voroshilov en Kalinin en Molotov en Rykov en Andreyev : joodse echtgenote. ( 5)
Stalin en Mikoyan: kozen duidelijk pro-joods. (2)
Rudzutak en Kuibyshev: onbekend. (2)

Vier van de 15 waren niet joods en hadden geen joodse 'verbondenheid': 
Kirov en Chubar:  vermoord. 
Petrovski en Syrtsov: Gevangen gezet of zoon vermoord. 

Wat kunnen we concluderen?  
( De twee leden waarvan we niets weten laten we buiten beschouwing.) 


Van de 13 Politbureau leden waren er 9 expliciet loyaal aan joden, en 4 waren niet expliciet pro-joods. ( Zeker ook niet anti-joods, laat dat duidelijk zijn) 


Dus 70% was loyaal aan de joden. 


Met één van lid ( Rykov) van die 70% liep het slecht af. 
Met de 30% die niet loyaal aan de joden was liep het slecht af. 


Kosior was joods: http://wap.strain.msk.ru/showthread.php?t=7600


Wie wil beweren dat hier geen joodse macht en invloed uit blijkt wil dus zeggen dat even goed 70%  van het Politbureau Litouwer had kunnen zijn (of met een Litouwse vrouw).   


De joodse schrijver Norman Cantor schrijft het v9olgens mij duidelijk op in The Jewish Experience, pp 373. ( 1996)


"So sensitive to the Jewish question was the Soviet establishment that even the hint of so-called "hidden anti-semitism" was enough to cause expulsion from the Communist Party. Even criticizing someone who was Jewish was enough to cause dire consequences".


Het lijkt wel Amerika van de laatste 20 jaar: ook daar ben je voor eeuwig Persona non Grata als je 'de joden' bekritiseert.  En ook dat is nauwelijks bekend bij ons Nederlanders.  ( lees de hele discussie:  http://tinyurl.com/6x2qb4v )
Mijn conclusie: Wij weten helemaal niks. Nada. Niente. 


Wij zijn als honden getraind om te blaffen naar iemand die kritiek heeft op  de joden. 
En nu wordt ons tegelijk geleerd te blaffen naar iedereen die islamiet is. 


Al deze 'kritische denkers' poepen al in hun broek als ze iets negatiefs over joden lezen. 
Ze dùrven het niet eens te denken. 


*******************************


http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/7693/Tunesi%C3%AB#

Tehrani,


ik heb al jouw berichten gelezen, maar ik begrijp zeker niet alles.


Ik begrijp het volgende:


(U schreef gisteren om 21.36 uur) Er was al lang een oppositie ( tegen de Ayatollah's)van 4000 mensen en die verbleef in Irak. Met de aanval op Saddam zijn ook die Iraanse leden van de oppositie gebombardeerd. ( 55 doden)
Saddam bestreed de Ayatollah's, die U fascisten noemt.
De inval ik Irak en de vernietiging van Saddam was op verzoek van de Ayatollah's, volgens uw mening.


( 21.38 uur) De Iraanse oppositie die in Irak verbleef bleken geen terroristen te zijn. Toen werden ze door de VS beschermd. Dat vond Iran niet leuk. Om die bescherming te laten stoppen begonnen de Iraniers in Iran op hun eigen burgers te 'schieten'. Ze deden dit ook om de VS uit Irak te verdrijven.
{ De logica van dit alles is mij niet duidelijk}


(21.42) Deze post is ook nauwelijks te begrijpen. Ik lees;
Een Iraanse militie onder leiding van Maliki bewaakt in Irak de groep van 4000 anti-Atyatollah mensen.
Deze Quds militie heeft de 4000 mensen in de zomer van 2009 aangevallen en 11 mensen gedood. De Amerikanen deden niks.


(21.44) Er weren uit deze 4000 een aantal gijzerlaars meegenomen, en die werd opgedragen om naar Iran tegur te gaan. Maar ze weigerden en gingen in hongerstaking. Toen begonnen de Iraaniërs de 40000 te koeioneren met heel harde muziek//lawaai.


(21.48) De situatie is onveranderd. De Iraanse oppositie van inmiddels 3400 mensne zit nog in Irak , en wordt door harde geluiden gemarteld.


Uit het feit dat Amerika deze oppositie niet helpt leidt U af dat de VS 'bevriend' is met de Iraanse regering. Of in elk geval: dat ze de Ayatollah's niet kwijt wil .


--------------------------


Als dat zo is, en dat zou best eens kunnen, dan wil men liever de Ayatollah's houden, omdat het wèl mogelijk is om straks de 'religieuze extremisten' kapot te maken ( middels een inval à la Irak) , maar het is niet mogelijk om een nieuw Iran ( met meer westerse regering) op die manier kapot te maken. Terwijl zo'n nieuwe regering òòk best anti-Israel zou kunnen zijn.


----------


( 19.45) Hier beweert U dat de VS de bankrekeningen van Iraanse oppositieleden blokkeert. Ik kan dat niet weten, dat begrijpt U. Kan er niet over oordelen.
de VS heeft wel de Iraanse oppositie al die tijd in Irak laten zitten. Men had ze ook naar de VS kunnen verhuizen, of naar heel ver weg.
Wie staat er nu op die VS terreurtlijst? Is dat de Iraanse oppositie? Waar kan ik die lijst zien? Waarom staan ze er op? U schreef zelf dat ze onderzocht waren door de VS en clean waren.


-----
( 19.59) "Bent u van mening dat de VS twee overheden hebben, "
Clinton en Obama zijn Democraten, en in die partij hebben de joden erg veel invloed. 50% van de campagnegelden van die partij is joods geld. ( Democraten waren de limnkse partij, de anti-establishment partij: dus altijd het vehikel voor d e joden om de gevestigde orde, waarvan ze uitgesloten waren, aan te vallen.)


Bus was Republikein, conservatief dus. Maar die partij is eigenlijk verdwenen ( de partij van de Wasps, de rednecks en de anti-immigratie mensen. De partij die isolationistisch was.)
Nu is die partij geinfiltreerd en overgenomen door de neocons: zij zijn juist niet isolationistisch: ze willen de hele wereld veroveren en domineren.


Kijkt U eens naar de documentaire 'The Israel Lobby' : tinyurl.com/46cnjc
dan heeft U enig idee wie er zoal aan de touwtjes trekken in de VS.


Het maakt niet zo veel uit of er Democraten of Republikeinen aan de macht zijn, denk ik.
AIPAC is altijd aan de macht wat betreft xzaken van het Midden Oosten.
En als ze de Ayatollah's in feite beschermen in plaats van regime-change tewensen, dan kan dat maar één ding betekenen volgens mij: men is uit op totale destructie van Iran.


Kijkt U eens naar Irak: daar werd een compleet machtsvacuum geschapen. ( misdaad werd gewoon toegestaan. Zie:tinyurl.com/6hnuncy ( Er was wetteloosheid: op 1.30 min) ) .
Koerden die ooit het land hadden moeten ontvluhten werden van wapens voorzien en mochten terug naar Irak : lekker wraak nemen. Zo is dat land in 9 jaar tijd volledig kapot gemaakt: de mensen , de infrastructuur, de sociale relaties.
Israelkan zeer tevreden zijn. Deze 'gevaarlijke' vijand is een dreumes geworden.
Dàt is het plan voor Iran.
**************************Als ik me goed herinner: Kluveld schreef precies 21 stukjes in 6 maanden. Dit is het 18de stukje met negatief nieuws over moslims. 85% van haar stukjes is moslim-basen.


Is mevrouw Kluveld bezorgd over het lot van Afghaanse vrouwen?
Dat is wel de indruk die ze wekt.


Maar laat nou toch hèt kernmerk van moslim-bashers ( mensen die alleen maar zwarte kanten van moslims bespreken, en nooit van Hindu's, Ghanezen, Fillipino's, Congolezen etc. -- alsof daar geen vrouwen zijn die onrecht ervaren -
hèt kenmerk van die bashers is dat ze uiterst tevreden zijn met het kapotschieten van Gaza, en het tot chaos brengen van Irak (1 miljoen doden = 15 miljoen ongelukkige vrouwen). tinyurl.com/6y3o2bh entinyurl.com/4c4zn5u


Kunt U het rijmen?


Ja, ,maaar alleen als je begrijpt dat dit moslimbashen er voor dient om de volgende oorlog tegen een islam land mogelij te maken.

Jan Verheul schreef op 26-01-2011 02:29 Waarschuw de redactie

'Alle culturen en normenstelsels zijn gelijkwaardig'


Ja Mikey, wie had dat ook alweer bedacht ?


Weet je dat niet ?
Uw vriend Franz Boas.
Het moets maar eens afgelopen zijn met al die monolitische landen en volkeren die alle tijd hadden om naar hun enige allochtonen, de joden, te koekeloeren.
Leve het multi-etnische Westen.


Citaat:
Although theirs is but a seventh of our net immigration, they led the fight on the Immigration Commission’s bill. The power of the million Jews in the Metropolis lined up the Congressional delegation from New York in solid opposition to the literacy test. The systematic campaign in newspapers and magazines to break down all arguments for restriction and to calm nativist fears is waged by and for one race. Hebrew money is behind the National Liberal Immigration League and its numerous publications. From the paper before the commercial body or the scientific association to the heavy treatise produced with the aid of the Baron de Hirsch Fund, the literature that proves the blessings of immigration to all classes in America emanates from subtle Hebrew brains. (E. A. Ross, The Old World and the New: The Significance of Past and Present Immigration to the American People. 1914, 144–145)

Jan Verheul schreef op 26-01-2011 02:03 Waarschuw de redactie
Mike DB is back.

Belangrijk?
Zou 't niet weten.
Heeft ie al ooit iets te melden gehad?
Kan me niet herinneren. Blijft altijd maar veilge ad hominems lanceren.
Heeft ie bagage?
Nou, hij weet veel van de allergoedkoopst electuur, dat blijkt wel.

Ik bedoel: heeft ie kennis van zaken? Weet hij wie dat zijn bijvoorbeeld: Finkelstein, Pappé, Vanunu, Shahak, Israel Shamir, Jeff Cohen, Max Blumenthal, Gilad Atzmon, Livia Rokach, Jeffrey Blankfort, Hannah Arendt, Elmer Berger, Lenni Brenner.

Welnee joh...... nou , even voorzichtig zijn: hij heeft er nooit iets van laten merken.

Oooooooo ... Talkbacker van de simpele soort?
Vrees het wel... ja.Eddie.... doe de groeten aan Troski, wil je ?

NB:  Een aantal venijnige briefwisselingen met Mike B zijn verwijderd !  En helaas niet eerst hier genoteerd ! 


************************Tehrani,


als je alles in een blog schrijft , is het veel begrijpelijker.
Ik weet niet wat PMOI zijn ( je zal het zeker een keer hebben uitgelegd, maar waar ?)
en wat IRGC zijn.


Dat maakt het lezen voor een nieuwkomer moeilijk.
Door middel van links kun je al die termen uitleggen voor wie er behoefte aan heeft.


Als je dan hier schrijft, geef je een link naar je blog, en wie wil kan het precies lezen.


Groet, JV

********************************************************************************

Tehrani,


ik kan uw PMOI niet op deze lijst vinden: tinyurl.com/4t5slj6


Uw verhaal over Mossadecq 1953 komt grotendeels overeen met dat van William Engdahl.
Indien mogelij lijkt het me interessant voor U om Engdahl te lezen.


Over goud dat in de USSR as geblokkeerd weet ik niet, maar wel dat Engeland zijn aankoop van olie drastisch terug schroefde, waardoor Mossadecq heel weinig inkomsten kreeg.


De reden dat Mossadecq moest verdwijnen: Hij wilde niet langer genoegen nemen met de verdeelsleutel van de olie-winst: 10% voor Iran en 90% voor Engeland.
En gelijk had hij natuurlijk.
In Italie was Matteï de man van de olie, en hij gaf de producerende landen 50% van d oliewinsten. Ondanks dat was nergens in de wereld de brandstof zo goedkoop als in Italië ! Matteï was een doorn in het oog van Big Oil. Matteï kreeg dan ook een onverklaarbaar vliegtuig-ongeluk. Zoals zo veel tegenstanders van Big Oil een onverklaarbare dood stierven.
Maar ja, dat lezen we nooit in onze krantjes......

**********************************************


**********************************************


Jan Verheul schreef op 25-01-2011 12:53 Waarschuw de redactie
Bij Utley lezen we hoe dat ging met de aankoop van Palestijns land.

Maar EJ Bron (of liever Zahal, die Iranier weet U wel .... ) heeft een andere versie:
Palestina was in handen van pakweg 140 grootgrondbezitters. Die konden een goede prijs vangen van de joden, en namen dus het ;land af van hun eigen boeren/pachters.

Geen idee of het waar is, en voor hoeveel procent van de oppervlakte het de ware gang van zaken zou kunnen zijn, maar het klinkt me niet onbekend in de oren.

Eeuwen lang was dit de werkwijze van de joden: Een verbond aangaan met de elite van een land, en dan die heerser/elite helpen om de gewone bevolking te bestelen, tot slaaf te maken als het ware.
Dat deden ze al in het oude Testament. Dat deden ze tussen 1500en 1800 in een enorm geboied ( Polen en de Ukraïne). Dat deden ze bijvoorbeeld in Engeland na 1694, waar ze geld leenden aan de Koning, zonder recht van aflossing: die koning bleef maar rente betalen, ,maar de Engelse boertjes moesten daar wel als slaven voor werken.
En dat doen ze nu in de VS.*************************************************


Jan Verheul schreef op 25-01-2011 12:43 Waarschuw de redactie
Het Palestijnse volk is van zijn land verdreven. Shock and awe 'avant la lettre': dorpen werden vermoord, en de foto's en de geruchten deden de rest van de Palestijnen op de vlucht slaan. Dan werden die lege dorpen met de grond gelijk gebulldozerd en de Palestijnen mochten het land niet meer in.

Legitiem ? Jazeker: er was imnmers nooit een Palestina.

Dus als een volk eeuwen lang ergens woont, maar steeds door een grotere macht wordt overheerst, dan mogen ze worden verdreven en vermoord ?

Dan zou de holocaust ook legitiem zijn: die mensen woonden allemaal in een land dat niet het hunne was.***************************************


Jan Verheul schreef op 25-01-2011 12:30 Waarschuw de redactie
De geschiedenis is plooibaar.

Nu hebben de joden ons 200o jaar lang verteld dat ze geen land hadden, want ze waren destijds hun land uit gedreven. En nu blijt dat doit nooit waar is geweest !

Zie Ahava om 12.07 uur.

Het eerste verhaal was nodig om hen toegang tot onze landen te verschaffen.
Het tweede verhaal is nodig om een schim van legitimiteit over de in beslag name van Palestina te leggen.********************************

Jan Verheul schreef op 25-01-2011 12:17 Waarschuw de redactie
Noteer even mee welke leugens onze Hasbaraa zich permitteren:

Ovr het artikel van Zahar schrijft de vertalenr, EJ Bron: ( Whats in a name !)

E.J. Bron zegt:
25 november 2010 om 17:52
@trias politica

Zahal is geen Jood!! Hij is een Iranier in ballingschap, die regelmatig artikelen plaatst op de onderstaande site:

tangsir2569.wordpress.com/


Terwijl we weten van Hendrinus: "ZAHAL Zewa Hagana le Jisrael (Defense Army for Israel)", tinyurl.com/69xmoyz

Zo brutaal worden de mensen dus voor gek gehouden. Eeuw in eeuw uit.
Met dat internet hebben ze nu even wat tegenslag, maar dathebben ze over10 jaarvolledig onder controle. Nu al grotendeels trouwens.

En dan weet weer helemaal niemand hoe de geschiedenis echt verlopen is, een welke bronnen betrouwbaar zijn en welke niet.
*****************************************************

Jan Verheul schreef op 25-01-2011 11:15 Waarschuw de redactie
Hendrianus vraagt zich af waarom die Palestijnen in 1947-48 hun land verlieten:
" Het blijft een raadsel."

Hij weet het wel, maar toch:

Het hasbara verhal is dat de Arabieren hiertoe opgeroepen zouden hebben: "palestijnse broeders, verlaat Israel tijdelijk, want wij gaan de joden in zee drijven, en we willen U niet per ongeluk ook doden."

Jarenlang werd dit door Het Westen geloofd.
Wat konden ze anders? '
In de MSM was de waarheid niet te vinden.
Wel in boeken, maar die haalden de krant niet.

Dank zij internet zijn die boeken nu goed toegankelijk. ( Zal misschien niet lang meer duren. Sergei Brin heeft nu zelf de leiding van Google in handen genomen...)

De waarheis is al 60 jaar geleden beschreven, o.a.door Dr. Stephen B.L. Penrose, President of the American University of Beirut, schreef reeds in 1957:


On both sides dreadful deeds were committed but, in the main, the
Zionists made better use of the terrorist tactics which they learned only
too well at the hands of Nazi taskmasters. There is no question but
that frightful massacres such as that which took place at Deir Yassin
in April, 1948, were perpetrated for the major purpose of frightening
the Arab population and causing them to take flight. The Zionist
radio repeated incessantly for the benefit of Arab listeners “Remember
Deir Yassin.” It is small wonder that many Arab families began a
hasty exodus from the battle area and from sectors which might soon
become battlegrounds.
Uit: tinyurl.com/4szydmq
Deir Yassin: tinyurl.com/5wd8weo

Inmiddels hebben de New Historians in israel ook die waarheid beschreven.
We hoeven er dus niet aan te twijfelen: De joden hebben de hele wereld een leugen op de mouw gespeld.

Hasbaraa zoals Likud blijven deze leeugen herhalen. Ze gaan er gewoon van Uit dat de meeste mensen er nooit achter zullen komen


********************************Post schrijft: "Daarom werd Saddam aan de macht gebracht om Iran te onderwerpen".


Dat is niet te verenigen met het feit dat de VS niet alleen wapens en gifgas leverde aan Saddam, maar OOK aan Iran.


Het laat zich wèl verenigen met mijn theorie: Het Westen ( Big Oil) èn Israel hebben beiden belang bij een zwak Midden oosten èn bij een stabiel Midden Oosten.
Waar mogelijk kiest men voor Marionetten ( Saudiee A. , Egypte etc.) , maar een kleine verwoesting van die landen, liefst twee tegelijk ( Iran -Irak oorlog) is ook altijd gunstig.


Ik heb een blog over Ira: tinyurl.com/4mtkwod
Iedereen is welkom op via de comments de fouten in dat verhaal te corrigeren. Ik zou hetop prijs stellen.
Deze reactie is okDeze reactie is niet ok
Jan Verheul schreef op 27-01-2011 11:15 Waarschuw de redactie
Post schrijft: "In 1979 bevrijdde Iran zich".


Volgens allerlei bronnen was 'het einde van de Shah' en de machtsovername door de Ayatollahs ( zomer 78 tot januari 79) de opzet en uitvoering van Amerika.
(Natuurlijk waren er vele Iraniers die mee werkten aan die uitvoering, en van harte.)


Naar een idee van Bernard Lewis: als men in de arabische wereld de fundamentalisten en religieuzen aan de macht zou brengen, dan zouden de comunisten dar de macht niet kunnen grijpen, en die fundamentalistische lappendeken zou met gemak door de Oliemaatschappijen te beheersen en uit te buiten zijn. Want daar gaat het ons maart om, nietwaar.
Deze reactie is okDeze reactie is niet ok
Jan Verheul schreef op 27-01-2011 11:08 Waarschuw de redactie
Ik leesd bij Engdahl ( Century at War) op pag 93 en 94 dat...
Engeland de facto Iran bestuurde sinds 50 jaar, maar in de jaren na WO2, toen veel landen onafhankelijk werden ( India) en er een nieuwe wind waaide bevocht Iran ook meer onafhankelijkheid.
Hun eis om niet 10% van de olie maar 50% van de olie-winst te krijgen was heel reëel en gewettigd. Engeland gaf echter niet toe, en begon de regering op vele manieren te ondermijnen.
In 1951 kwam Mossadecq echt aan de macht en onder zijn leiding besloot het parlement om de oliebronnen te nationaliseren: met in acht nemeing van de gebruikelijke schade-vergoeding aan de voormalige eigenaren . Alles netjes volgens de regels.


Daarna begon het koeioneren en saboteren door de Engelsen pas goed, en uiteindelijke was de positie van Mossadecq onhoudbaar geworden.
Door antopropaganda en vooral 'economic strangulation ' kwam er een eind aan het bewind van een echte moderne en democratisch gekozen leider in de Arabische wereld. Hij was geen communist, maar streed wel voor de belangen van zijn volk, en weigerde om een marionet te zijn van Het Westen.


Àltijd, àltijd, àltijd, heeft het westen dergelijke leiders kapot gemaakt. En nu maar moslim-bashen: dat ze nmiet willen moderniseren etc. etc.


Wat een walgelijk zooitje zijn wij, dat wij onze eigen machthebbers hun gang laten gaan, en al die bashers hun gang laten gaan.


********************************************************************

Ahava, 


die zogenaamde 'Spaanse schrijver' ( Sebastian Vilar Rodrigez) bestaaat niet. Het moet een collega hasbara zijn die dit geschreven heeft.


Ik heb altijd geschreven dat de wereld veel goeds heeft te danken aan veel joodse mensen. 
( Niet al jouw nobelprijswinnaars zou ik 'goed' willen noemen, trouwens).


Het hele artikel is al weer vreselijk moslim-bashend en vreselijk onwaar.  Shame on you !


Ik geloof vast, ondanks het vele goeds dat een aantal joden hebben gedaan, dat we beter af zijn met 20 miljoen moslims in Europa dan met 6 miljoen joden.  


Wat er gaat gebeuren kunnen we zien als we naar die landen kijken waar joden de macht hadden:  Arendar-Polen,  Communistisch rusland , Israel, in zekere zin Amerika van de laatste 10 jaar. Het zijn allemaal rampzalige staten. 
@ Mickey.
Mijn SES zit in de bovenste 4 %, evenals mijn IQ. Ik steek dus nog aardig boven de gemiddelde joodse man of vrouw uit, en hier op deze discussie heb ik geen enkele moeite met 'the likes of you'.


Toen de president van Maleisië de IMF hulp weigerde ( de Aziatische Tijgers waren eind jaren 90 flink in de tang genomen door de banken) werd dat land een ellendige toekomst voorspeld. Maar zie: Met Maleisië verliep het veel voorspoediger dan met de landen die wel naar de pijpen van het IMF dansten.
Lees eens wat van Stiglitz en van John Perkins.  Lees eens over Soros en de Rothschilds. 
Dat zijn de ware criminelen, zich voordoend als filantropen.


Uit eigen ervaring weet ik dat heel veel joods zakelijk succes ook erg nadelig is voor de welvaart: ik kende twee fabrikanten van een bepaalde machine. Wereldwijd de enige 2 producenten.  Een aantal jaar geleden nam de kleinste de grotere over. Toen ik de directeur sprak zag ik het meteen: een joodse man.  Sindsdien zijn die machines zeker niet beter geworden, maar wel duurder. 
Daar hebben we dus niks aan. 


En die hele financiele wereld: grotendeels overbodig, en een enorm risico voor de wereld.  En een geweldig joods machtsmiddel. Dat is de manier waarop ze de wereld reeds beheersen. 
Lees mijn eenvoudige blog over geld en geld-creatie: blog 90 tot 96  : http://xevolutie.blogspot.com


Mike, ik zal niet meer zo vaak op jou en op Ahava reageren, want het kost me te veel tijd, en ik win elke discussie van je (*), dus de lol gaat er een beetje af.


(*) Ik kan me geen post van jou herinneren waarin je niet de opposant poogt te vernederen.
En heel vaak verzin je maar een verhaal, zoals hierboven.  Heeft dus niet veel zin.


**************************************************************


Tehrani,

daar ben ik weer. Ik had even geen tijd.
Ik kreeg laatst een comment op mijn blog.
Ik dacht : even kijken wat hij zelf te melden heeft. Bleek dat die man op zijn blog in 1 jaar tijd 1 artikel had geschreven !

Als jij jouw vehaal in enkele pagina's neer schrijft, en er daarna niks meer over schrijft, dan kan iedereen die het wil dat verhaal gaan lezen.
Het zal je veel efficienter maken, en veel minder tijd kosten.

Ik ben bang dat onze discussie alleen nog door jou en ij gelezen wordt.

Tehrani: Doe het ! Het kost je twee uur tijd !
En je kunt dan voortaan overal met een link naar je eigen blog het hele verhaal uitleggen.
( en je kunt het duidelijker maken. En je kunt in discussie gaan. En aal die discussies blijven leesbaarvoor iedereen. )
Ga naar www.blogspot.com klik op create a blog Vul emailadres in, ev bedenk een wachtwoord, en ga je eerste blog schrijven.
Het duurde bij mij ook een jaar voor ik het deed, maar ik ben erg tevreden.

NB: hier op OPINIE zie ik nergens een archief. Deze opinie van Kader Abdollah kun je alleen nog vinden als je eerst naar hem toe gaat. Is dus nauwelijks te vinden voor geïnteresseerden.


Groet, J V**********************************************************

Tehrani,


vandaag had ikiemand op bezoek die 20 jaar geleden in Iran kwam voor werk. Er werden toen slechts 60 visa voor zakenlui afgegeven per jaar !
Hij ging met zijn zakenpartner naar een plaats op 1 a 2 uur rijden buiten Tehran: daar was een zeer luxe stad, die alleen bezocht werd door de elite, in vakantietijd.
Blijkbaar was dat behoorlijk geheim.


Deze man vertelde me ook: In Algerije was ( 20 jaar geleden) de sfeer nietleuk voor een Europeaan: de elite is pro westers, maar de bevolking is sterk anti-westers.
In Iran was hetprcies andersom: de elite was anti-westers, maar het gewone volk was pro-westers. Hij voelde zich in Iran prima.


Tussen Tehran en de kaspische zee was een gebergte waar op de top een Noors klimaat heerste, en aan de bodem een tropisch klimaat. Dathad hij erg mooi gevonden.


Greot JV

********************************************************
*************************************************

Ahava , ik heb je inderdaad een keer geschreven ; 'Wegwezen".

Iedereen mag hier zijn mening vertellen, hoewel iemand die met noieuwe feiten komt natuurlijk veel interessanter is.

Maar wat jij doet is niet meer dat de moslims als groep zwart maken. Even vaak als Kluveld: in 80 tot 90% van jouw berichten.

Jullie bashing wordt gebruikt om de geesten rijp te maken voor nog meer moord en doodslag op islamieten. Moorddadig.
Je fingeert bezorgdheid met het lot van islamitische vrouwen, maar waar je werkelijk op aan stuurt is een inval in Irak, en wie weet waar nog.

Daarom, uit naam van de menselijkheid: "Wegwezen!"*******************************************


"Listen especially to the notes he does nòt play" zei iemand ooit over Count Basie.

Over onze Bashers zou ik zeggen: Let vooral op al die argumenten waar ze geen enkel weerwoord op hebben. Die ze niet beantwoorden.

Ze beantwoorden NOOIT een argument of vraag. Ze bekennen nooit ongelijk. Ze verklaren àltijd de ander voor gek, zielig, gestoord etc etc.

Ahava probeert me dus als als psychiatrisch geval te labelen.

Dat doet weer denken aan Adorno met zijn Fascistoïde schaal: in een test moesten de respondenten zeggen hoe ze het zouden vinden als hun dochter met een neger zou trouwen.
Iedereen die durfde beweren dat hij dat en beetje moeilijk zou vinden werd meteen tot half-fascist bestempeld.

Volgens de Frankfurter Schule waren bijna alle blanke Amerikanen van nature psychisch gestoord, omdat ze allemaal zo hoog scoorden op zijn F-scale tests.

Alleen Amerikanen die hun grenzen wagenwijd wilden open zetten voor alle mensen uit de hele wereld, die waren normaal.

Dat idee was eerst een vreemd academisch idee, maar het sijpelde langzaam en onherroepelijk de 'Weltanschauung' van de Amerikanen binnen. Via de universiteiten en de media. En nu wonen er meer Latino's in Texas en Californie dan autochtonen.


Ahava: alles oude koek wat jij doet.
Jij en de jouwen hebben steeds een nieuwe agenda, en wie daar niet aan mee werkt wordt voor gek verklaard.

20 jaar geleden was je gek als je tègen immigratie was.
Nu ben je gek als je niet tegen de ge-immigreerden bent.
******************************************

Mickey,

ls er één groep is die zich superieur vindt, raciaal, dan zijn het de joden.
Zodra je met iemand van een ander ras huwt, ben je mindnerwaardig.

De oprichter van de Shas Partij zei niet lang geleden:
De goyim zijn de dienaren van de joden. Dat was de door God gegeven relatie, volgens hem.

tinyurl.com/39rfpnj

Voor mij zijn juist alle mensen even waardevol,en mijn strijd is om te voorkomen dat de goyim al slaaf zijn van de joden vòòr ze het in de gaten hebben.
In zekere mate is dat al zo: Onze informatie, ons beeld van de wereld is volledig joods gedomineerd. Ons geldsysteem is joods gedomineerd.
Er is geen twijfel mogelijk dat het internet binnen afzienbare tijd ook volledig onder joodse controle staat. ( Staat moslim-bashen al op Wikipedia? )
De info die de afgelopen 10 jaar beschikbaar was, was een 'short window of opportunity'.

Dit naar aanleiding van Mickeys schrijven:
Verheul's enthousiasme voor Ross en afwijzing van Boaz, maakt dan ook weer eens pijnlijk duidelijk dat 't aanhangen van raciale superioriteitswanen (en de politieke overtuigingen die daarop zijn gebaseerd) geen basis heeft in de principes van de verlichting / wetenschap.


********************************************

Ahava,

kunt U me één basher noemen die in het openbaar de 1400 doden in Gaza heeft betreurd?

Is er ook maar één basher die de wereld te kennen gaf dat het instellen van een machtsvacuum in Irak (*), en het naar Irak terugsturen van ooit gevluchte koeren ( met wapens, om lekker wraak te nemen) dat dit toch wel een gruweldaad was t a v het Iraakse volk ?

Nee.

Nou, waarom maken ze zich dan zo grote zorgen over de emancipatie van de islamitische vrouwen? En zij zijn de initiators van die 'bezorgdheid'.

Zij zouden de éérsten moeten zijn om het Amerikaanse gruwel-bewind in Irak te bekritiseren.

(*) In Irak was geen wet geldeg: niet de Amerikaanse, en niet een Iraakse. Er werd bewust anarchie aangewakkerd. ( Zulk een ongehoorde misdaad hoort U vreemd genoeg niet op uw MSM.)
tinyurl.com/6hnuncy ( Er was wetteloosheid: op 1.30 min)

**********************************************

Beste Mickey,

je mag net zo veel beledigingen naar het hoofd van deze Ross slingeren als je wil.
Professoren die het joodse belang schaden worden weggezuiverd, dat is al eeuwen zo.
Daar heb ik geen boodschap aan.

Feit blijft: Jij klaagt over het multi aspect van onze samenleving.

Dat heb je te danken aan BOAS en Adorno en de Frankfurter Schule.

Het was hun doel om alle landen multi te maken.

Kijk nog even naar het lot van de Amerikaanse Wilders-sympathisanten: tiny.cc/7h0jn

Ik zie dus geen reden om mijn post te betreuren of te herroepen. Hij bevat de waarheid,ook al was Ross op andere dossiers niet correct. Ik schreef:


'Alle culturen en normenstelsels zijn gelijkwaardig'

Ja Mikey, wie had dat ook alweer bedacht ?

Weet je dat niet ?
Uw vriend Franz Boas.
Het moets maar eens afgelopen zijn met al die monolitische landen en volkeren die alle tijd hadden om naar hun enige allochtonen, de joden, te koekeloeren.
Leve het multi-etnische Westen.

Citaat:
Although theirs is but a seventh of our net immigration, they led the fight on the Immigration Commission’s bill. The power of the million Jews in the Metropolis lined up the Congressional delegation from New York in solid opposition to the literacy test. The systematic campaign in newspapers and magazines to break down all arguments for restriction and to calm nativist fears is waged by and for one race. Hebrew money is behind the National Liberal Immigration League and its numerous publications. From the paper before the commercial body or the scientific association to the heavy treatise produced with the aid of the Baron de Hirsch Fund, the literature that proves the blessings of immigration to all classes in America emanates from subtle Hebrew brains. (E. A. Ross, The Old World and the New: The Significance of Past and Present Immigration to the American People. 1914, 144–145)


******************************************


Je kunt ook zeggen: mevrouw Ashton kende heer zaakjes niet.
Of : Mevrouw Ashton koos er voor haar gastheren lichtjes te schofferen.
Of: Mevouw Ashton wil de 'wereld verbeteren' op een onhandoge manier.
Of: Mevrouw Ashton heeft gewoon geen respect voo randere culturen.

Ik gok op de tweede mogelijkheid.

Wat het ook zij: WIJ hebben steeds de weg naar modernisering van Iran afgekapt.
Mevrouw Ashton is dom, want ze blijkt dat niet te weten.
Had ze dat wel geweten, zou ze niet zulk gedrag vertonen, maar juist meer schuldbewust zijn en zich uit respect en 'berouw' aan de gastheren aanpassen.

Je kunt niet zelf de Ayatollah's aan de macht brengen, en later net doen of je hen niet
van deze tijd vindt.
Het was inners jouw eigen keuze.

Hou het dan uit fatsoen neutraal en pas je dus qua kleding aan bij de gebruiken die je nota bene zelf hebt gebracht in dat land.

(Voor de duidelijkheid: in 1953 hebben wij Mossadecq afgezet. In 1979 hebben wij de Shah afgezet en de Ayatollah's geinstalleerd.Zie tinyurl.com/4mtkwod )

****************************************************

Terwijl er nog zoveel belangwekkende informatie is over die tijd en wat er gebeurde en wie er aan de touwtjes trok. Hieronder een brief van Bertrand Russell aan een vriendin. Geschreven op weg naar huis, vanuit Sint Petersburg:


In the paperback The Autobiography of Bertrand Russell (George Allen & Unwin, London 1975), it's on pp. 354-5:


{p. 354) To Ottoline Morell


Hotel Continental


Stockholm


25th June 1920


Dearest O


I have got thus far on my return, but boats are very full and it may be a week before I reach England. I left Allen in a nursing home in Reval, no longer in danger, tho' twice he had been given up by the Doctors. Partly owing to his illness, but more because I loathed the Bolsheviks, the time in Russia was infinitely painful to me, in spite of being one of the most interesting things I have ever done. Bolshevism is a close tyrannical bureaucracy, with a spy system more elaborate and terrible than the Tsar's, and an aristocracy as insolent and unfeeling, composed of Americanised Jews. No vestige of liberty remains, in thought or speech or action. I was stifled and oppressed by the weight of the machine as by a cope of lead. Yet I think it is the right government for Russia at this moment. If you ask yourself how Dostoevsky's characters should be governed, you will understand. Yet it is terrible. They are a nation of artists, down to the simplest peasant; the aim of the Bolsheviks is to make them industrial and as Yankee as possible. Imagine yourself governed in every detail by a mixture of Sidney Webb and Rufus Isaacs, and you will have a picture of modern Russia. I went hoping to find the promised land.


All love - I hope I shall see you soon.


Your B.

*************************************************************Jazeker, Eddie, (21.36 uur)


Joden bepalen wat ‘de buzz’ is. Zij bepalen wat iedereen belangrijk vindt.(*)
Een eeuw lang waren zij de enigen die pro-immigratie waren in Amerika. En toen in de jaren 70 en 80 de kans zich voordeed om Europa multi te maken heeft men die kans gegrepen: critci t.a.v. de immigratie werden gedemoniseerd: op
Één lijn gesteld met de kampbeulen van Hitler. Zij zouden immers discrimineren.


Joden hadden theorieëm dat rassen niet bestonden, dat IQ niet bestond etc. etc.
Via opinie-leiders en kranten werd dit er flink in gepeperd.
Luister maar hoe men destijds Janmaat kapot maakte: tinyurl.com/6ypuwwz


Denk je dat Nederlanders onder elkaar de oorzaak zijn dat er decennia lang geen week voorbij ging dat we niet over Auschwitz en Anne Frank hoorden?
Als er niet een joods belang achter zat, dan zouden we minstens even vaak over de holomodor hebben gehoord. Volgens Stalin zijn daar 10 miljoen mensen gestorven. Expres vermoord, preciezer gezegd.


Hier een blog over de joodse invloed op het sterk multi-etnisch worden van Amerika:tinyurl.com/5ue6j5y


(*)Welcome to the new world order, where mass media, a fully integrated public-opinion-forming machine of mind control had rendered the Left and Right obsolete and subservient to Zionism. Who are the people who own and operate this machine? Are they actually the Jewish Lobby? No, says Shamir. The formidable Jewish Lobby is just the visible tip of the iceberg, while below there are miles and miles of solid ice: media lords, chief editors, their favourite university pundits – in short, the Masters of Discourse.


************************************************
Mickey en Eddie,


Iedereen weet het , maar jullie proberen toch nog steeds de mensen voor de gek te houden.
1, De joden waren niet door de Palestijnen naar Palestina gehaald.
2. Maar WIJ hebben de islamitische gastarbeiders ZELF hierheen gehaald.
Nou ja, een paar dan toch.
De meeste kwamen later via kettingmigratie, nadat de joodse ‘Masters of discourse’ (xevolutie.blogspo t.com/2010/12... nr 1) iedereen die tègen de grote immigratie was ( Janmaat etc.) kapot maakte. Voor hèn kan een kan een land niet multi-etnisch genoeg zijn.
PS: Het artikel van Nestor Makhno1 schreef op 29-01-2011 10:55
komt uit The Guardian:
www.guardian.co.uk/world/2011/...


Het artikel bevestigt wat ik hier al vaak schreef: Wij weten helemaal NIKS. De meesten hebben geen idee van de geschiedenis.
Maar wel volop meningen uiten in plaats van als een idioot op zoek gaan naar : Wat is er gebeurt ? Wat gebeurt er nu ?**************************************
http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/7710/Studeerkamermissie_naar_Kunduz#


Ook ik ben het niet altijd eens met Von der Dunk, maar dan omdat hij lang niet ver genoeg gaat. Om eerlijk te zijn lees ik niet zo veel van zijn stukjes, maar als ik ze lees kloppen ze meestal.


Hij krijgt veel weerstand omdat hij de PVV doorziet: die is verkeerd bezig volgens hem.
En dat is ook zo. Wilders is vooral anti-islam reklame aan het maken, en zo krijgt hij zijn geld van Aubrey Chernick, net als Geller en rabbi Shapira (xevolutie.blogspot.com blog 78)
Dat we niks in Irak en Afghanistan te maken hebben, behalve de belangen van Israel en de oliebedrijven dienen, geloof ik heilig. ( blog 68)


Maar waar Von der Dunk misschien te weinig oog voor heeft, dat is dat de massa-immigratie wel degelijk problemen geeft, en onderhuids al 30 jaar voor frustratie zorgt. begrijpeleijke frustratie. En de PVV is de eerste die er in lijkt te slagen daar blijvend en met een zeker aanzien spreekbuis van te zijn.
Het zal deze mensen een zorg zijn dat Geert eigenlijk voor een andere 'baas' in de weer is. Voor hen is hij een held.


Ons land is ons land niet meer.
Begrijpelijk dat mensen daar heel boos en ongelukkig over zijn.
Maar de schuldigen moeten worden gezocht. En dat zijn niet de moslims.
Die kwamen op onze uitnodiging hier naartoe.
Wie zijn dan wèl de schuldigen.
Mijn mening daaroverr heb ik goed onderbouwd. ( Zie blog 117 )
Het zijn dezelfden als zij die nu wereldwijd het moslim-bashen op de kaart hjebben gezet. The ususal suspects, als je het mij vraagt.*************************************
Beste One Minute, 


ik heb bewondering voor jouw inzendingen. Mij uit het hart gegrepen. 


Zelf wil ik hier niet te veel tijd meer besteden. De echte hasbara zullen na 50 jaar nog niet toegeven dat hun verhaal op leugens is gebaseerd, en vanoochtend is er weer een reavctie van dhr Post weg gecensureerd. 
Dat schiet dus niet op.


One minute, lees eens wat uurtjes op mijn blog: xevolutie.blogspot.com.
Ik probeer daar de rol van joden in de wereldgeschiedenis 'te duiden',  aan de hand van harde bronnen. 
Dat zijn: - integere mensen die ter plekke verslag doen van wat ze zien. ( Bertrand Russell en Freda Utley bijvoorbeeld) 
- joodse mensen die zich aan de feiten houden
- controversiele mensen voor zovcer ze bronnen citeren: ik geloof dus niet David Irving zelf, maar wel de bron die hij citeer.


*******************************************

One Minute,

jij geeft aan hoe sterk de pers-bias is, door te spreken over Murdoch etc.
Reeds 53 Jaar geleden schreef Freda Utley het volgende:

The main difference is that whereas Arab murders of Israelis are well publicized in America,
Israeli liquidations of Arabs are only occasionally reported in our press.

Non-Zionist American Jews and even some Zionists have been shocked at what they found in Israel, and it has been mainly through them that some knowledge of the facts has seeped into American newspapers, which are generally too frightened of the consequences of being accused of “anti-Semitism” to publish the Arab side of the story.
( TE BANG OM DE ARABISCHE KANT VAN HET VERHAAL TE VERTELLEN, OMDAT ZE DAN VAN ANTISEMITISME ZULLEN WORDEN BESCHULDIGD.... !)

Het publiek wordt dus al meer dan 50 jaar scheef voorgelicht.

Niet alleen over de wederzijdse moorden tussen Palestijnen en Israeli's maar over alles in dit dossier: Nasser werd destijds als een Hitler afgeschilderd, en de joden als slachtoffers, terwijl het al die tijd geheel andersom is, natuurlijk.
Lees Freda Utley's hoofdstuk over Israel: tinyurl.com/4szydmq
********************************************************

Infidel4U, http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/7710/Studeerkamermissie_naar_Kunduz#


je hebt het mis.
Alle moslims die in Europa wonen zijn hier door onszelf gehaald of toegelaten.


De illegalen hadden we moeten wegsturen, maar de veelal joodse subversieven saboteren dat:
de kinderen van de Frankfurter Schule (*) willen elke staat afbreken, dus hebben ze de strakke wetgeving in onze contreien verdacht gemaakt.


Het multi-etnisch worden van Het Westen was hùn doel. ( blog 117 )


Het moslim-bashen komt òòk uit diezelfde hoek: tinyurl.com/2ccqvok
(blog 78)


En wat jij te melden hebt, Infidel4U, dat is niet meer dan de bekende grauwe moslim-bashing kost. Overbbekend inmiddels, en niet onderbouwd.


Wat ik wèl met je eens ben is dit: het zou veel fijner zijn als we niet 1 miljoen moslims in Nederland zouden hebben.
Maar daar met je de schuldigen op aanspreken. Niet de slachtoffers.
(*) xevolutie.blogspot.com ,blog 37 en blog blog 65 citaat 2.

**************************************Rivera, (16.05 uur)


ik citeer bronnen die ik vertrouw.
Ik vertel een verhaal dat in de grote context niet uit de toon valt.


Het is mij onmogelijk om alles zelf te controleren.


Mijn opposanten verdommen het om verhalen die ik (en anderen) al tientallen malen als leugen geexposeerd hebben ( vaak met bronnen als oud premier Moshe Sharett als onderbouwing) ... om die verhalen terug te trekken.


Zo blijven ze maar beweren dat de Palestijnen vrijwillig hun land verlaten hebben in 1948. Zelfs hun eigen vrienden , zoals Benny Morris, hebben aangetoond dat dit leugens zijn.


Benny Morris is tenminste duidelijk: We hebben ze deels vermoord, en hebben toen de rest de stuipen op het lijf gejaagd ( met gebruik van die foto's van de slachting in Deir Yassin bijvoorbeeld) om ze zo te verjagen.
Morris zegt verder: We deden het niet grondig genoeg: we hadden ze allemaal op die manier uit moeten drijven.


Morris heeft bronnen -onderzoek gedaan en vast gesteld dat het verhaal over vrijwillige uittocht een leugen is.
Toch blijven uw vrienden als Pelle die leugen vertellen.

*********************************


Hartog schrijft: "Het is trouwens een stuk minder tijdrovend om een citaat te verzinnen, dan om hem te weerleggen."


You're doing fine, Hartog.


Ik ben blij met Uw werk. Ik publiceer alles op mijn site. Het is dus niet voor niks.
Soms geef ik mijn mening er bij.

***********************************


One minute,


hier een video die jouw verhaal volledig bevsetigt: tinyurl.com/4jqkaxh
Nog meer goede videos: tinyurl.com/46ytfqv


*****************************************Rivera schreef:
"Pakistan, dat ook in 1948 ontstond als gevolg van eeuwenlange genocide op de hindoes in die ooit hindoeïstische regio"


Niet waar.
tinyurl.com/4d8cq4d
tinyurl.com/2fqnp6u
*****************************************
*******************************

Hendrianus,


U schreef: "Laat ik duidelijk zijn en niets op te hebben met holocaust ontkenners of mensen die deze bagatelliseren."


Nu heb ik een vraag:
Er zijn mensen die nog steeds blijven beweren dat er 6 miljoen joden zijn vergast,


en er zijn mensen die de gebeurtenissen nauwkeuriger willen omschrijven , en ook onderzoeken.
( Voor de goede orde: de tweede groep ontkent noch de gaskamers noch de holocaust)


Bij welke van deze twee voelt U zich het beste thuis ? Hoe zou U die tweede groep willen noemen?
*****************************************

Hendrianus


schrijft: "Daar zijn voldoende ooggetuigenverslagen van voorhanden zowel van de dader als de slachtoffer kant en tevens is daar veel onderzoek naar gedaan door gerenommeerde historici."


Dat dacht oik ook, Hendrianus.


Maar als je dan het verhaal gaat lezen van Kurt Ge3rstein, die wordt omschreven als :
"eine der wichtigsten Augenzeugenquellen über die Durchführung des Völkermordes an den europäischen Juden"
dan schrik je toch behoorlijk.
In de fameuze Gerstein verklaring zegt hij dat er 30 joden per vierkante meter in de gaskamers gingen. Dat is fysiek geheel onmogelijk, ook al zouden ze niet groter zijn dan 12 jarige kinderen van tegenwoordig.


Hij zag een hoop met schoenen van 20 meter hoog.
Hij is de enige die deze hoop gezien heeft.


Hij heeft 7 versies vabn zijn 'Gerstein Bericht' geschreven. Elke versie was weer een beetje meer overdreven.
Toen is hij :
"Nach Kriegsende kam Kurt Gerstein unter bis heute ungeklärten Umständen in französischer Gefangenschaft ums Leben"


En dat is dan een van de bouwstenen waarop het verhaal rust.


Ik had er een briefwisseling over , op mijn blog, die je kunt nalezen (blog 114
xe volutie.blogspot.com/2011/01... )


Luister, ik heb me nooit zo zeer in dit soort zaken verdiept.
Maar nu weet ik dat de meest officiele en betrouwbare joodse deskundige, Raoul Hilberg, heeft verklaard dat er 5,1 miljoen joden zijn omgekomen.
Waarom dan steeds ov3er 6 miljoen spreken? Als die 900.000 niet van belang zijn, kunnen we net zo goed over 4,2 miljoen spreken. Da's ook 900.000 bezijden de waarheid.


Hier is hetzelfde aan de hand als met 911: iedereen die zich er in verdiept begint vreselijk te twijfelen aan de officiele versie.
Natuurlijk stond daar een staf op: uitstoting uit de club van 'nette respectabele burgers'.


Bij mij gaat de waarheid voor.


*********************************Hendrianus vroeg: (19.10 uur)


"Is 5,1 miljoen echter minder erg dan zes miljoen of 6.9 miljoen? "


Als je dat onderscheid op nul zou stellen, dan is uiteindelijk de moord op één mens even erg als de moord op 60 miljoen mensen.


En diegenen die de holocaust-industrie exploiteerden waren dezelfde mening toegedaan als ik: waarom zouden ze anders zo krampachtig vasthouden aan cijfers die niet te onderbouwen zijn ?


Voor uw informatie: Hilberg ( alom gerespecteerd) was het met Finkelstein ( alom verguisd) eens dat er wel degelijk een holocaust industrie was.


Om 18.09 uur schreef U : "Niets tegen op onderzoek die 'feiten' bijstellen dat is algemeen aanvaard in de academische wereld.
Dat onderzoek moet dan wel zo zuiver als mogelijk uitgevoerd worden."


Een van de mensen die zulk onderzoek deed was Fritjof Meyer : www.vho.org/GB/c/Meyer.html
Hij komt tot de conclusie dat er ongeveer 360.000 joden zijn vergast zijn in Auschwitz.
De rest is door ziekte en honger gestorven.
Of dit alles nu zo gepland is gebeurd is maar de vraag. De gaskamers moesten begin 1942 nog gebouwd worden. Dat zyklon B was een idee dat toevallig één van de medewerkers kreeg, ergens in 1942.
Toch niet echt de voorbereiding die je verwacht als je Hitler in 1936 hoort schreeuwen over 'Ausrottung! "
360.000....nee, dan vriend Kaganovich.....U kent hem niet ? Een joodse mijnheer in Rusland, die volgens zijn neef (Stuart Kahane) de hand had in de dood van 20 miljoen mensen.


De verhoudingen zijn een beetje zoek.
Iedereen is doordrongen van de 6 miljoen joden die zijn uitgeroeid. Maar die ene joodse man die er 20 miljoen heeft uitgeroeid, die is bij het grote publiek onbekend...
****************************************

Hartogs,


nu zakt U door het ijs..... Xandernieuws als bron....
Het moet niet gekker worden.


Dan krijg je inderdaad dit soort onwaarschijnlijkheden: " Volgens de inwoners van het dorpje had de aarde nog drie dagen lang bewogen, omdat overlevenden hadden geprobeerd zich uit de grond te worstelen."
( Aan zuurstof geen gebrek.... aan wonderen ook niet. )


Of dit: "documenteerde hij in Oost Europa 700 tot voor kort onontdekte massagraven, waar minstens 1,5 miljoen Oekraïnse Joden zijn begraven "


Gelukkig maar dat die ene Belgische priester nog net op tijd de 1,5 miljoen mensen ontdekt die we allemaal over het hoofd hebben gezien tussen 1945 en 2004 !


Het is alles in de categorie van Kurt Gertler: "Gut vollpacken - so hat es der Hauptmann Wirth befohlen. Die Menschen stehen einander auf den Füßen. 700 - 800 auf 25 Quadratmetern, in 45 Kubikmetern! Die SS zwängt sie physisch zusammen. "


Jawel, maar wat Gerster zich niet af vroeg: passen er wel 17 mensen in 1 kubieke meter?


Nee, zelfs 17 kinderen van 10 jaar passen niet in 1 kuub.


En dit "Gerster Bericht" is niet zomaar een verklaring. Nee, het is een van de belangrijke documenten om het bestaan van de gaskamers te onderbouwen !!


Wel beweren dat er miljoenen mensen zijn vergast, maar dan op idioten moeten steunen om het hoofdbewijs aan te dragen !!


De grote Raul Hilberg heeft het "Gerster Bericht" altijd als onderbouwing gebruikt, maar wel verzwegen dat datzelfde Bericht vol staat van onmogelijke beweringen zoals bovenstaande. !


DAT, mijnheer Henricus, mijnheer Hartogs , DAT zijn uw Wetenschappers die alles al zo uitentreuren hebben bewezen !


Heb ik me dan 50 jaar lang voor gek laten houden ?? Ik begin het ergste te vrezen !!
Kijkt U nu toch allemaal zelf wat deze figuren als Hartgs schijnen te geloven: de aarde die drie dagen lang beweegt !!
Gaat U maar een halve dag onder de grond liggen bewegen, en als U er uit komt krijgt U van mij 50.000 euro.
U zult binnen een half uur stikken!


Bent U allen nu zo dom en naïef of hoe zit het eigenlijk ?!?


Is er dan niemand meer met één gram verstand ?


En deze achterljke naïevelingen doen niet liever dan anderen voor antisemiet uitmaken.
Wat een doffe ellende !


**************************Die brave mijnheer Rosenthal moet vanaf nu wel elke schijn des kwaads gaan vermijden.
Hij is in Nederlandse dienst, niet in Israelische dienst.

Eerst de kwestioe met het ICCO.
En nu weer blijkt hij een regel niet toegepast te hebben die Verhagen juist heeft ingesteld: wèl juridische bijstand geven aan iemand in buitenlandse detentie in levensgevaar.

Rosenthal heeft niet voldoende gedaan om Zarah Bahrami te redden.
Zou hij ook zo gehandeld hebben als het een joodse mevrouw was geweest ?

Deze terechtstelling heeft hoge moslim-bashing value. Ik hoop dat dat geen invloed had o Rosenthal's beslissing. Maar de schijn des kwaads is voor mij wel gewekt.

Natuurlijk is het aantal executies in Iran sterk af te keuren.
Maar Bahrami was geen naïeve toeriste. Ze is geboren in Iran, en wist wat ze deed.
Bahrami was waarschijnlijk wel schuldig aan drugsbezit, want ook in Nederland is ze eerder veroordeeld wegens drugs. En dat ze politiek niet op één lijn zat met de ayatollah's is gezien haar beroep ook wel aannemelijk.

***********************************


Hendrianus vroeg: (19.10 uur)

"Is 5,1 miljoen echter minder erg dan zes miljoen of 6.9 miljoen? "

Als je dat onderscheid op nul zou stellen, dan is uiteindelijk de moord op één mens even erg als de moord op 60 miljoen mensen.

En diegenen die de holocaust-industrie exploiteerden waren dezelfde mening toegedaan als ik: waarom zouden ze anders zo krampachtig vasthouden aan cijfers die niet te onderbouwen zijn ?

Voor uw informatie: Hilberg ( alom gerespecteerd) was het met Finkelstein ( alom verguisd) eens dat er wel degelijk een holocaust industrie was.

Om 18.09 uur schreef U : "Niets tegen op onderzoek die 'feiten' bijstellen dat is algemeen aanvaard in de academische wereld.
Dat onderzoek moet dan wel zo zuiver als mogelijk uitgevoerd worden."

Een van de mensen die zulk onderzoek deed was Fritjof Meyer : www.vho.org/GB/c/Meyer.html
Hij komt tot de conclusie dat er ongeveer 360.000 joden zijn vergast zijn in Auschwitz.
De rest is door ziekte en honger gestorven.
Of dit alles nu zo gepland is gebeurd is maar de vraag. De gaskamers moesten begin 1942 nog gebouwd worden. Dat zyklon B was een idee dat toevallig één van de medewerkers kreeg, ergens in 1942.
Toch niet echt de voorbereiding die je verwacht als je Hitler in 1936 hoort schreeuwen over 'Ausrottung! "
360.000....nee, dan vriend Kaganovich.....U kent hem niet ? Een joodse mijnheer in Rusland, die volgens zijn neef (Stuart Kahane) de hand had in de dood van 20 miljoen mensen.

De verhoudingen zijn een beetje zoek.
Iedereen is doordrongen van de 6 miljoen joden die zijn uitgeroeid. Maar die ene joodse man die er 20 miljoen heeft uitgeroeid, die is bij het grote publiek onbekend...

******************************************************

Hartogs,

nu zakt U door het ijs..... Xandernieuws als bron....
Het moet niet gekker worden.

Dan krijg je inderdaad dit soort onwaarschijnlijkheden: " Volgens de inwoners van het dorpje had de aarde nog drie dagen lang bewogen, omdat overlevenden hadden geprobeerd zich uit de grond te worstelen."
( Aan zuurstof geen gebrek.... aan wonderen ook niet. )

Of dit: "documenteerde hij in Oost Europa 700 tot voor kort onontdekte massagraven, waar minstens 1,5 miljoen Oekraïnse Joden zijn begraven "

Gelukkig maar dat die ene Belgische priester nog net op tijd de 1,5 miljoen mensen ontdekt die we allemaal over het hoofd hebben gezien tussen 1945 en 2004 !

Het is alles in de categorie van Kurt Gertler: "Gut vollpacken - so hat es der Hauptmann Wirth befohlen. Die Menschen stehen einander auf den Füßen. 700 - 800 auf 25 Quadratmetern, in 45 Kubikmetern! Die SS zwängt sie physisch zusammen. "

Jawel, maar wat Gerster zich niet af vroeg: passen er wel 17 mensen in 1 kubieke meter?

Nee, zelfs 17 kinderen van 10 jaar passen niet in 1 kuub.

En dit "Gerster Bericht" is niet zomaar een verklaring. Nee, het is een van de belangrijke documenten om het bestaan van de gaskamers te onderbouwen !!

Wel beweren dat er miljoenen mensen zijn vergast, maar dan op idioten moeten steunen om het hoofdbewijs aan te dragen !!

De grote Raul Hilberg heeft het "Gerster Bericht" altijd als onderbouwing gebruikt, maar wel verzwegen dat datzelfde Bericht vol staat van onmogelijke beweringen zoals bovenstaande. !

DAT, mijnheer Henricus, mijnheer Hartogs , DAT zijn uw Wetenschappers die alles al zo uitentreuren hebben bewezen !

Heb ik me dan 50 jaar lang voor gek laten houden ?? Ik begin het ergste te vrezen !!


Kijkt U nu toch allemaal zelf wat deze figuren als Hartgs schijnen te geloven: de aarde die drie dagen lang beweegt !!
Gaat U maar een halve dag onder de grond liggen bewegen, en als U er uit komt krijgt U van mij 50.000 euro.
U zult binnen een half uur stikken!

Bent U allen nu zo dom en naïef of hoe zit het eigenlijk ?!?

Is er dan niemand meer met één gram verstand ?

En deze achterljke naïevelingen doen niet liever dan anderen voor antisemiet uitmaken.
Wat een doffe ellende !

***********************


Hertogs: " Ook je opmerking dat Kaganovich 20 miljoen mensen heeft vermoord is pure propaganda "

Lees: 
tinyurl.com/y2pumk

"Stalin's close associates and loyalists included member of the Central Committee and Politburo Lazar Kaganovich. Montefiore characterizes him as the "first Stalinist" and adds that those starving to death in Ukraine, an unparalleled tragedy in the history of human kind aside from the Nazi horrors and Mao's terror in China, did not move Kaganovich.
"

Stalin zei tegen Churchill dat er vermoedelijk 10 miljoen mensen waren gestorven in de Ukraïne.
Vrijwel alle bronnen zitten boven de 6 miljoen.

"zoals elke goede holocaust-ontkenner"
Hartog, hoe noem jij iemand die de ware cijfers zoekt m.b.t.de holocaust ?

Wordt het niet eens tijd dat JIJ aantoont dat er 6 miljoen mensen zijn gedood ?


************************************************************

Hendricus, 

alvorens U Goldhagen's 'Hitlers gewillige beulen 'citeert, lees svp eerst even hoe Goldhagen is afgebrand, o.a. door twee joodse geleerden: www.fpp.co.uk/ StMartinsPress/H... ( min %20) 

Verder: Het is niet te betwijfelen dat Hitler de joden het land uit wenste. Alle voorbereidingen en planning kan men in dat kader zien. 
Dat hij wenste dat ze zouden sterven is ook niet ter discussie. Dat was zo. 

Maar dat geldt ook voor de 60 miljoen Russen die onder joodse leiding in Rusland krepeerden: dat ze het leven zouden laten werd niet betreurd. 

Ik bestrijd ook niet dat er bniet enorm veel executies zijn geweest in de Ukraïne ( waar Hartog over schrijft) . Ik betwijfel zeer de werkwijze van deze Belgische priester, en de getallen die hij noemt zijn waanzin. 

Gerstein heeft o.a. beweerd in zijn geschriften dat Hitler 25 miljoen joden heeft vermoord. 
Als de gerenommeerde Hilberg die Gerstein als getuige wil gebruiken, maar alle waanzin-uitspraken vanGerstein verzweigt en alleen het bruikbare citeert, dan zeg ik: weg mit Hilberg's reputatie.

Wie hebben we dan nog over ? 

In uw post (8.57) verwijt U mijn selectief citeren. Maar uw eigen wereldbeeld is gebaseerd op deskundigen die dat doen. !


********************************************************

Hendrianus, ( Sorry voor de verhaspeling van namen.)

er zijn 5,1 miljoen joden onnatuurlijk jhjong gestorven: door moord, executies, honger, ziekte etc.
En er zijn 60 miljoen Russen op fgelijke wijze om het leven gekomen.

Verhouding 1:12.

Qua bekendheid en aandacht is die verhouding nergens terug te vinden.

Hoe komt dat?
Heeft U daar een verklaring voor ?

Waarom is de moord op 5,1 miljoen joden zoveel erger dan die op 60 miljoen Russen ?

Kunt U me dat eens haarfijn uitleggen ?


Hendrianus,

Een paar duizend ooggetuigen?
Waar zijn ze ?

Er wordt vaak een tekening van de gaskamer gebruikt van ene David Olere, maar die tekent de 'opruimgroepen' met ontbloot bovenlijf.
Volgens deskundigen zouden die werkers dan zelf binnen een dag ok sterven.

Als dàt de betrpouwbaarheid van de belangrijkste en bekendste getuigen is, dan gbegin ik toch te twijfelen.
Zie: tinyurl.com/4gzfos7

We zijn hier dus nog niet zomaar over uit gepraat. We zullen het beter moeten onderzoeken.

We kunnen in geen geval het risico nemen dat de bedriegers de wereld behhersen, ende enigen die de waarheid spreken om die reden in de gevangenis worden gezet.

Ik zeg niet dat Irving c.s. gelijk hebben. Ik zeg alleen: elke keer als ik hier even in duik, blijkt dat ze vele malen geloofwaardiger zijn dan de tegenpartij.
( Natuurlijk zeef ik allerlei nazi-bijgeloof uit. Idoieten genoeg. Maar mensen als Fritjof Meyer neem ik serieus. )Eddie,

ik zal het artikel later geheel lezen.

Voor nu een citaat van een getuige: " going through this room it appeared to be a shower room but instead of water, gas came out." From a letter to his parents, written by Lt. William J. Cowling, III after the liberation of Dachau."

Hij denkt dat er gas uit de douchekop stroomt.
Dat is niet de 'officiele theorie, toch ?
Het zyklon b werd toch als blokjes door luiken naar binnen gegooid?

Daar gaat jouw betrouwbare getuige.....

*************************************************************************A J Raalte, onze Israelische vriend schrijft: "Over Goldhagen's 'Hitlers gewillige beulen' wordt alleen maar gezegd dat die twee Joodse geleerden vonden dat hij open deuren intrapt, aangezien allerlei specialisten het allemaal al weten."

Ik citeer:

"All the way through Goldhagen's presentation, which is one tautology piled on another, I wait to make my point. And then the two big scholars present come to the podium with their comments, and I realize I have been wasting my time.

Sophomoric, meretricious, unoriginal, unhistorical, a product of media hype by Knopf (the book's publisher), contradictory, repetitive, callow... I'm just giving you the gist of what they said about Hitler's Willing Executioners. It must have been quite an ordeal for Goldhagen, who looks about 12, to sit through this kind of thing from revered seniors. Professor Yehuda Bauer of Hebrew University, for example, is effectively the academic founder of the Yad Vashem Holocaust archives in Jerusalem and the author of at least three of the dozen or so standard works on the subject. Professor Konrad Kwiet is no lightweight, either. He is the scholar-in-residence at the Research Instituite at the Holocaust Museum and the adviser to the government of Australia on war crimes.

I watch Goldhagen being ground between these heavy millstones and two things happen to me."

Goldhagen blijkt dus vooral de holocaust- hype te proloneren. Publicitair geweld.
Maar vertelt ook tegenstrijdigheden.
Hij beweert dat de Duitsers precies wisten wat er gebeurde in die kampen, maar de Duitsers zijn zich een hoedje geschrokken na de oorlog. Waarom zouden de Duitsers het wèl geweten hebben, en de geallieerden in Londen niet ?

De Duitsers hebben voor Hitler gestemd toen het door joden dreigde te worden overgenomen.
Lees: tinyurl.com/6yhka99

***************************************************************

Hendrianus,

de USSR was een joodse aangelegenheid. ( blog 88: tinyurl.com/4cluv3b )

De 60 miljoen Russen die het leven lieten zouden allemaal nog geleffd hebben, met hun eigen kerken, hun eigen godsdienst en hun eigen priesters, als joden niet hadden besloten om dat land te bezetten.

Dan gaat het niet aan om de hele wereld te doordringen van de moord op 5,1 miljoen mensen, en die andere genocide te verzwijgen.

Wat U er verder allemaal bij denkt moet U zelf weten.

( zoals:
de heer Jan Verheul dat het vergelijken van de ene gruwelijke gebeurtenis met een andere de eerste minder gruwelijk maakt.)

***********************************************************************

Hendrianus,

jawel, ik kan me best voorstellen dat er fake douche koppen zaten, en dat het gas via luikjes binnen kwam.

Ik kan me ook voorstellen dat het gas tòch via de douche kranen binnen kwam, zoals Hartog stelt.

Wat ik me moeilijk kan voorstellen is dat al die getuigenverklaringen van goedgelovige jongens zijn die niet meer melden dan: het gas kwam uit de douchekoppen. Geen woord over Zyklon B. Geen woord over luikjes.
Geen woord over de toedracht.
De gids sprekt over gas-jets. Het zyklon B werd niet ingespoten, het zakte naar binnen door de zwaartekracht. Wat is het nut van een rondleiding als je fout einformatie geeft ?


Then we went into a room with a table with flowers on it and some soap and towels. Another door with the word showers lead off of this and upon going through this room it appeared to be a shower room but instead of water, gas came out." From a letter to his parents, written by Lt. William J. Cowling, III after the liberation of Dachau.

"When we entered this empty building, it appeared to be a large shower room with the usual fixtures near the ceiling. It came as a shock when our guide explained that these fixtures were gas jets by which countless men, women and children met their deaths in the Nazi extermination program."
Written by Don Rodda, 3rd Infantry Division,


Maar er zijn ook enkele goede getuigenissen, die wèl (bijna) de juiste informatie geven:
( Behalve dat hij zegt dat het gas via de vloer naar binnen komt. Het kwam van boven af volgens mij. )

"d. The Gas Chamber.
This room measured about 15 x 15 feet with a door leading to the crematorium. The ceiling was studded with what appeared to be shower heads. These were perforated disks set in the ceiling but were attached to no plumbing. In the floor were grills for the admission of gas. There was anobservation window in one wall. The victims were told to undress and were told they were to get a bath. They were given towels and sent into the gas chamber. Cyanide gas was admitted through the grills below and when the victims were unconscious or dead the room was ventilated and bodies delivered to the adjacent crematorium. The apparent purpose of the shower bath humbug was to make the task of getting the victims into the gas chamber easier and in a properly unclothed state. Using this subterfuge the victims cooperated in their slaughter." Official Report by Major Reuben Berman on 30 May 1945. Berman was an Army doctor who had been assigned to investigate German medical research installations.

Waarom is er niet één verhaal, en verder niks.
Eén manier waarop het gebeurde, verteld door de mensen die er werkten, en doorverteld door de gidsen.
Dat vind ik zo vreemd.
Niemand vertelt het correcte verhaal.

Vreemd dat al die 'getuigen' dat blijkbaar van niemand te horen kregen.

*****************************************************

Jan Verheul schreef op 01-02-2011 14:46

Denkt u werkelijk dat er getuigen zijn die gezien hebben dat er gas uit de douchekoppen kwam,
of dat er pellets in de ruimte gegooid werden?

Er zijn wel nazi getuigen die vertelden hoe het ging, in hun situatie op dat moment op die plaats.

""
"
According to Rudolf Höss, commandant of Auschwitz, bunker 1 held 800 people, and bunker 2 held 1,200.[25] Once the chamber was full, the doors were screwed shut and solid pellets of Zyklon B were dropped into the chambers through vents in the side walls, releasing the cyanide gas.
Those inside died within 20 minutes; the speed of death depended on how close the inmate was standing to a gas vent, according to Höss, who estimated that about one third of the victims died immediately.
"
tinyurl.com/3b57e4

******************************************************

Hendrianus,

ik denk dat Höss een redelijk goede verklaring heeft gegeven.
Zo zou het gegaan kunnen zijn.
Maar we weten ook dat Hoss gemarteld is en daardoor de aantallen doden vreselijk heeft overdreven:
Hoss: "I commanded Auschwitz until 1 December 1943, and estimate that at least 2,500,000 victims were executed and exterminated there by gassing and burning, and at least another half million succumbed to starvation and disease, making a total dead of about 3,000,000. This figure represents about 70% or 80% of all persons sent to Auschwitz as prisoners, the remainder having been selected and used for slave labor in the concentration camp industries."

We weten dat er 1,1 miljoen mensen in Auschwoitz zijn gestorven, niet 3 miljoen.

Dus moeten we ons ook afvragen wat dat betekent voor het gebruik van ZyklonB.

Ik denk wel dat het gebruikt is, maar er zijn wel problemen:
de 'opruimers' zouden volgens deskundigen òòk vergiftigd worden.


Getuigenverklaring: ( Zie: tinyurl.com/4gzfos7 )

Bill Armontrout, expert witness at the second Ernst Zundel trial in Toronto and warden of the Missouri State Penitentiary, which includes an execution gas chamber, confirms the danger: "One of the things that cyanide gas does, it goes in the pores of your skin. You hose the body down, see. You have to use rubber gloves, and you hose the body down to decontaminate it before you do anything [else]."14

In his capacity as warden, Armontrout was personally responsible for carrying out executions by the use of cyanide gas, and he was accepted as an expert witness in a court that was hostile to Holocaust revisionism.15

Armontrout revealed to the Toronto court the safety precautions necessary to prevent those who handled the dead criminal's body from being poisoned by the deadly HCN themselves: "The ventilation fan ran for approximately one hour before two officers equipped with Scott air-packs (self-contained breathing apparatus which firemen use to enter smoke-filled buildings) opened the hatch of the gas chamber and removed the lead bucket containing the cyanide residue. The two officers wore rubberized disposable clothing and long rubber gloves. They hosed down the condemned man's body in the chair, paying particular attention to the hair and the clothing because of the cyanide residue, then removed him and placed him on a gurney where further decontamination took place."

**********************************************

Terughoudendheid in Gaza ?

De vuurpeilen hadden in 10 jaar tijd 15 Israeli's het leven gekost.

Dit was de vergelding, die het volk van de Torah ( an eye for an eye ...)
proportioneel vond:


tinyurl.com/6gvjjlo
tinyurl.com/68tnknr
tinyurl.com/5s73su3
tinyurl.com/656fojt
tinyurl.com/5wzmmgl
tinyurl.com/5wt2hb8
tinyurl.com/6kodo6b
8 : tinyurl.com/4c4zn5u

9 : tinyurl.com/49k9kjf
10 tinyurl.com/673hgvo
11 tinyurl.com/5sna6lb

12 tinyurl.com/69cxpjy
13 tinyurl.com/6yzk97b
14 tinyurl.com/5rupmgb
15 tinyurl.com/6y3o2bh

***********************************************

13 comments:

 1. Ross,
  Ik heb de gehele discussie op de volkskrant gevolgd.Een paar dingen beginnen op te vallen:
  -Er kan tegenwoordig veel meer gezegt worden als vroeger,aangaande het zionisme.
  -Je krijgt steeds meer volgers en mensen die op z'n minst geinteresseert zijn in de waarheid en zich niet meer in een hoekje laten drijven onder het mom van "antiezionisme".
  -De hasbara begint barstjes te vertonen,het lijkt wel of ze door hebben dat hun tactiek bekender begint te worden;men is minder agressief en stuurt meer aan op afleiding etc.
  Ben benieuwd hoe ze hun strategie gaan aanpassen.
  -Holocaust,zoals velen weet ik niet precies wat er toen gebeurt is,vast staat dat het een drama is geweest,en dit door de zionisten tot in den treure gebruikt wordt om bepaalde argumenten kracht bij te zetten en te gebruiken als vergoeilijking van veel van hun drijfveren en motieven.
  De nazie historie ter discussie stellen is nog te vroeg en te omstreden om er een gewillig oor voor te vinden,zeker als je veelvuldig op Irving terug moet(wil) vallen,hier haken veel goedwillenden,misschien terecht af en roept afkeer op,ook bij mij.
  -zoals iemand bij de volkskrant ook al zei:beperk lange (engelstalige)citaten,vat ze kort samen en geef een linkje,die lappen leest echt geen hond en ze leiden af.

  Groet,MarcelW

  ReplyDelete
 2. Hallo Marcel,

  Ja, het valt wel mee met de censuur bij de volkskrant, tot nu toe.
  Je weet dat de blogs gaan verdwijnen? ( Je zal maar enkele honderden artikelen hebben geschreven . Sommigen maken er een levenswerk van.)

  Ik maak me zorgen dat ook ooit de ingezonden
  brieven her en der gaan verdwijnen.

  Ik lees vaak niet eens de artikelen van Brill of Kluveld. Ik vind de bijdragen van Svertvaeger veel interessanter.


  Ik geloof ècht wat ik schrijf: dat de joden omns in een soort matrix hebben: we kennen de geschiedenis niet. Dankzij het internet heb ik de afgelopen 2 jaar meer over 'de wereld' geleerd dan de voorgaande 50 jaar.

  Ik weet noiet wat er gaat gebeuren, maar 'de joden' zullen niet lijdzaam toezien als steeds meer mensen door krijgen dat ze verneukt zijn.

  Hoorde op de radio dat Sergei Brin de leiding van Google in eigen handen neemt.
  Geen goed teken.

  Die jongens ( beiden joods ) staan m.i. onder enorme druk van de Joodse Lobby ( Dershowitz etc.) om censuur of filters in te gaan bouwen.

  Waarom zouden ze niet een aantal zoektermen gewoon niet meer herkennen? ( Bijvoorbeeld Livia Rokach)
  Nu is het al zo dat 'Moslim bashen' niet op Wikipedia te vinden is.

  Ik ben echt heel bezorgd dat we het niet gaan redden: dat de mensen in dewereld niet zullen beseffen dat zeniet weten wat er in de wereld gebeurt en gebeurd is.

  Ja, in mijn beleving verliezen das Hasbar's bijna elke discussie hier. Maar de buitenstaander staat aan hun kant: is nog vreselijk bang om iets negatiefs over de joden te denken.

  Met de Nazi's ben ik nooit zo erg bezig geweest. Mein Kampf etc heb ik nooit gelezen. Ook van Irving heb ik nauwelijks iets gelezen.

  Maar je hoort er eens wat ovber, en dan ben je toch verbaasd dat het zo anders is dan je dacht. Vandaag nog las ik dus dat de enige gaskamer die ooit in Auschwitz stond en draaide, daar slechts van febr 1943 tot mei 1943 joden heeft vergast ( slechts 3 maanden)

  Dat is toch eel anders dan je altijd dacht.

  Pas heb ik een artikel gelezen over Zykon B. Er zijn dan ook Ameriokaanse getuigen , die zelf mensen terecht gesteld hebben met Zyklon B, in de VS, en die verklaren dan dat de manier waarop jhet volgens een joodse getuyige in Auschwitz gedaan zoiu zijn, onmogelijk is.
  Datis toch interessant, niet?
  Stel je toch voor dat er gewoon nooit Ziklon B is gebruikt !

  Dit is het artikel: http://tinyurl.com/4gzfos7

  Groet, JV

  ReplyDelete
 3. Ross, hier wordt Irving ongenadig onderuit gehaalt:

  http://www.skepsis.nl/irving.html
  Je stukje over ziklon B is zo makkelijk te debunken dat ik daar niet eens aan begin.
  Het enige twijfelachtige aan deze zaak is het aantal omgekomen joden in de holocaust,maar dat het er miljoenen geweest moeten zijn staat wel vast,wat verder niets afdoet aan de onvermelde slachtoffer aantallen bij andere,WWII gerelateerde ellende.

  ReplyDelete
 4. Marcel,
  ik heb het artikel van Skepsis snel doorgelezen, maar zie niet zo snel waar Irvong genadeloos wordt onderuit gehaald.
  Er wordt gesproken over verklaringen van verdachten in Neurenberg: lees hoe deze mensen werden gemarteld ( bij Freda Utley: the dream we lost)
  Höss noemde een enorm hoog aantal doden in Auschwitz. Dat bleek achteraf een leugen.

  Over dat Zyklon B: ik vind het wel geloofwaardig: een Amerikaans getuige die zelf mensen met HCN heeft vergast ( trechtgesteld) bevestigt dat je zo'n lijk niet kunt aangrijpen zonder zelf dodelijk vergiftigd te worden., De enige getuige die Lipstradt heeft 9 of Van pelt) maakt een fout door te tekenen dat die 'ruimers'' met ontbloot bovenlijf zouden hebben gewerkt.

  Dat vind ik wel overtuigend.
  Maar ik kwam dit verhaal voor het eerst tegen, en dat maakt me dan wel gereserveerd.
  Verder heb ik me niet zo in de gaskamers verdoiept: ik ga er van uiot dat ze er waren. Alleen : dat ze slechts 3 a 4 maanden gewerkt hebbden inA. dat vind ik zeer verbazend.

  Doe mij een plezier en zeg me waarom dat Zyklon B verhaal zo rammelt.

  Groet JV

  PS: ik weet niet wat skepsis wil, maar ze ontkennen ook dat het 911 Report een leugen is. Ik zou ze dan wel willen vragen waar dat gloeiende gesmolten metaal vandaan kwam, maanden na 911.
  Typisch is dat ze daar dan even niks over schrijven.

  ReplyDelete
 5. Ross;
  Aangaand e zyclonB het volgende;
  Het hele betoog in je link is gebaseerd op de foutieve veronderstelling dat voor de doding van mensen een 10voudige concentratie van blauwzuurgas(HCN)nodig en gebruikt is is voor de dodelijke werking bij mensen t.o.v. insecten.
  Aangziien HCN nog steeds gebruikt word voor gassingen zijn de lehtale dosis bekend, zie bv:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterstofcyanide

  Hun hele verdere betoog gaat over de onmogenlijkheden van het verwijderen door de sondercommandos van de lijken die met een dergelijke overdosis besmet zijn,als de door hun aangedragen concentraties gebruikt zouden zijn hadden ze een punt,nu niet.
  Er zijn nergens bewijzen gevonden dat de nazies een dergelijke overdosis gebruikt zouden hebben en waarom zouden ze ook?
  Leuchter z'n onderzoek wordt door scepsis onderuit gehaald en Irving moet ook toegeven dat dat verhaal onzin is.
  Hierbij nog een objective site over alle in en outs over Zyclon-B,kijk vooral bij het kopje "mensen" eens bij "Gerstein",ben benieuwd wat Irving daar van vind.

  http://www.zyklon-b.info/anwendung/menschen.htm

  Groet,Marcel

  ReplyDelete
 6. Marcel,

  dank voor je reactie. Ik ga het zeker l;ezen. Ik neem nu al aan dat je gelijk hebt.

  Elke stap dichter bij de waarheid is winst.

  Groet, JV.

  ReplyDelete
 7. Marcel,
  Ik heb het Gerstein Bericht half gelezen http://www.deathcamps.org/belzec/gerstein_de.html

  De man maakt een vreemde indruk op mij. Een soort godsdienst fanaat. Tweemal door de Nazi's vast gezet.
  Beweert dan dat hij toch maar SSeris geworden om de Nazi's van binnen uit te bespioneren en te saboteren.
  Kwam na de oorlog in gevangenschap terecht van de geallieerden: allicht, hij had flink mee gewerkt aan dat Zyklon B.
  Schrijft dan een uiterst welkome verklaring voer de gaskamers ("eine der wichtigsten Augenzeugenquellen über die Durchführung des Völkermordes an den europäischen Juden") , en als die taak volbracht is komt hij op onbekende wijze om het leven .
  (Nach Kriegsende kam Kurt Gerstein unter bis heute ungeklärten Umständen in französischer Gefangenschaft ums Leben)

  De geallieerden hebben vreselijk gemarteld , weet je dat ?
  Freda Utley was ter plekke en schreef er een boek over: The High Cost of Vengeance.
  Als het over één groep gevangenen gaat blijkt dat bij àlle 139 gevangenen de testikels onherstelbaar beschadigd zijn.
  Om maar even wat te noemen.

  Nee, als deze Gerstein 'eine der wichtichste getuigen is van de gaskamers', dan doet dat mijn geloof in de gaskamers eerder afnemen dan toenemen.

  Er moeten godverdomme duizenden getuigen zijn, en deze halve idioot, die een verklaring heeft geschreven, waarna hij vermoedelijk is vermoord,
  dàt is dan alles ?

  Dan zeg ik: ìs het wel gebeurd ? Zijn er wel duizenden getuigen ?

  Maar ik houd mijn oordeel nog in beraad. Dwz: ik blijjf geloven in de gaskamers en dus dat ze bestaan hebben. Maar dit soort getuigen verzwakt dat geloof.

  ReplyDelete
 8. Marcel / Gerstein bericht.
  Ik heb het Gerstein bericht nu helemaal gelezen.
  Er is in elk geval 1 heel belangrijk positief punt over te vermelden: Gerstein heeft tijdens de oorlog een Zweeds diplomaat alles verteld. En nog vele kerkelijke functionarissen.
  Dat maakt zijn verhaal tot op zekere hoogte controleerbaar.
  Ik weet niet of bijv. Irving hier een onderzoek naar gedaan heeft.

  Dan nog enige nadelige punten:
  1) Hij beweert dat er 750 joden in een gaskamer werden gedreven die 5 x 5 x 1,9 meter is. Dat is per vierkante meter 30 personen.
  Dat lijkt me onmogelijk.
  2) Dan vertelt hij dat de vergassing die hij bijwoonde met uitlaatgassen van een dieselmotor was. Heeft hij wel ooit een vergassing met Zyklon B bij gewoond? Het lijkt me niet, want dan zou hij dat toch zeker moeten schrijven ?
  3) Ik vraag me af of het niet veel eenvoudiger zou zijn om de gaskamers vacuum te zuigen, en de mensen op die manier te laten stikken.
  Was die vacumeer-techniek toen al bekend?
  Zou dat te lang duren?
  Bij de lagere doses Zyklon B ( om de opruim-groepen niet te vergiftigen) zal het toch ook wel een half uur duren voor iedereen dood is.
  Dat kan met simpel vacumeren van de ruimte ook gedaan worden.
  Ik kom op het idee omdat Gerster beschrijft hoe die gaskamer van 25 m uren lang zat te wachten, omdat de dieselmotor niet wilde starten. Als je dan de deuren dicht doet (en evt de temperatuur omhoog doet), zijn ze na enoge tijd ook gestikt, lijkt mij.
  Ook hierover zou ik wel meer willen weten: waarom is dat nooit gedaan, waarom zonodig met gifstoffen werken die dood door verstikking veroorzaken.

  ReplyDelete
 9. Jan,
  Het volgende;
  In de tijd dat Gerstein daar was(17/18aug.1942 stonden er op het terrein kamp Belcec 6 gaskamers van ongeveer 25m2 per stuk,in totaal dus 150m2.Meerdere bronnen vermelden dat de "charges" 750personen groot waren,dit komt dus neer op 5 personen per m2 dit moet mogenlijk zijn.Hij moet zich vergist hebben,vreemd blijft dat hij spreekt van 4 in gebruik zijnde gaskamers.Ik denk dat hem de capaciteit en werking uitgelegt is en hij daaruit zijn conclusies aangaande de hoeveelheid van 750p per gaskamer heeft getrokken.
  Zijn beschrijvingen van het kamp zijn van dien aard dat hij daar geweest MOET zijn om een dergelijke beschrijving te kunnen geven nog tijdens of vlak na de oorlog.Het project was dermate geheim dat hij dit soort gegevens niet van andere gehoord kan hebben.
  Feit is dat hij daar is gekomen om te onderzoeken of het efficiënter kon (met zyklon-b)als de toendertijd bij de Heckenholt stiftung in gebruik zijnde diesel,dan wel benzine motor.(hier is nog al wat onduidelijkheid over)
  Een joodse (omstreden)getuige die er ongeveer dezelfde tijd en later is geweest spreekt echter van gebroken glas ampules(zyclon-A?)
  Opvallend is dat er sprake is van slechts 7a8 getuigen van de niet naziekant,en vrij weinig getuigenissen van deze personen.
  Vast staat voor mij dat er daar op grote schaal vergast is,weliswaar niet vaststaand met zyclonB
  Maar wel met een verbrandings motor.
  Het verhaal gaat dat Himmler op zoek was naar een methode om de entlosung op zo "humaan" mogenlijke wijze te voltrekken omdat hij nogal een "watje"was op dat gebied,althans in de ogen van z'n vriendjes.
  Over het vermoorden dmv over/onderdruk:De gaskamers waren dermate lek dat tijdens de "werkzaamheden" de houten toegangsdeuren afgedicht werden met zand,ook is het technisch gezien geen sinecuren om mensen dmv over/onderdruk te vermoorden. Vast staat ook dat het kamp na oktober '42gemodificeerd is,waarschijnlijk is toen het zyclon-B verhaal begonnen.Ook is er sprake van kachels in de gaskamers om de efficientie van het gas te verhogen.Het doel van de kachels kan alleen maar voor dit doel zijn,ik denk niet dat men kachels plaatsten voor een lekker warm verblijf.

  Groet,Marcel

  ReplyDelete
 10. Marcel,
  ook Irving heeft er een artikel aan gewijd op zijn site. http://tinyurl.com/62s5hvn
  Gerstein wordt door velen niet erg serieus genomen. Hij sprak over een berg met schoenen van 20 meter hoog.
  Hij heeft, in Franse gevangenschap, 7 versies van zijn 'Gerstein Bericht' geschreven, en elke versie werd meer overdreven.

  In het Zundel proces in 1985 heeft Raul Hilberg toegegeven dat Gerstein wel onzin had verklaard ( zoals dat er 25 miljoen joden waren vermoord, en dat er 800 mensen in een gaskamer van 25 vierkante meter waren vergast), maar Hilberg begruikte die uitspraken niet in zijn boeken. Hij gebruikte alleen de geloofwaardige verklaringen van Gerstein.

  Dus als een gek van alles zegt, dan mag je de gekke uitspraken weglaten, maar de dingen die wel mogelijk zijn en in jouw straatje passen mag je dan als bewijs gebruiken ??

  Dat kan natuurlijk niet.

  Je kunt alleen verklaringen gebruiken van mensen die betrouwbaar zijn. Gerstein was dat niet meer.

  En zo gaat het dus: zo gaan de serieuze zoekers naar de waarheid de gevangenis in en de gerenommeerde wetenschappers ( als Hilberg) blijken verklaringen van onbetrouwbare getuigen te geloven, voor zover die in hun straatje passen.

  Ik weet genoeg.

  ReplyDelete
 11. DE link naar het Hilberg artikel:
  http://www.fpp.co.uk/Auschwitz/docs/controversies/liars/Hilberg2.html

  ReplyDelete
 12. Jan,
  Na het lezen van onderstaand blog en docu,uit onverdachte joodse hoek,begin ik ook te twijfelen aan het e.e.a.,aangaande de gaskamers etc.
  Ook opvallend dat men in Auschwitz het onderzoek van Leuchter over gedaan heeft om hem als leugenaar neer te kunnen zetten,en tot dezelfde conclusies moest komen.Er wordt blijkbaar meer gelogen en verdraait als ge gemiddelde internetter voor mogelijk houd.

  http://blogger.webcoat.net/2009/11/de-holocaust-hoax/

  ReplyDelete
 13. Nagekomen informatie:

  Er is een Fransman, ene dr. Henry Roques, die is gepromoveerd ( cum laude) op een studie over Kurt Gersteiner's "Bericht".
  Het is een uiterst onbetrouwbaar figuur, en een onbetrouwbaar document.
  Niettemin is dit document een van de belangrijkste 'bewijzen' voor het bestaan van de gaskamers !

  Het relaas van Roques: http://www.ihr.org/jhr/v08/v08p--5_Roques.html

  Volgens Aart van Wijngaarden zou Zyklon B een uiterst onpraktische manier zijn om mensen te doden.
  Er zijn veel efficienter en goedkoper mogelijkheden.
  Ook wordt vaak beweerd dat heel veel joden door diesel-uitlaat gassen zijn vermoord, zo stelt Van Wijngaarden. Maar het is volgens hem onmogelijk om met diesel gassen mensen te doden: http://web.me.com/aartliberty/Holocaust_Leugens/Blog/Artikelen/2011/3/10_De_Zyklon_B_Feiten_-_Deel_1.html
  ( Er zijn totaal 4 delen)

  ReplyDelete