Sunday, January 16, 2011

110. De Matrix.DE FILM


Enkele jaren gelden was er een film die 'De Matrix' heette.

Die schilderde een wereld waarin mensen aan computers liggen aangesloten en die computers voeden hun brein met allerlei belevenissen.  De mensen liggen daar maar, en denken dat ze leven. Ze weten natuurlijk niet dat ze volledig voor de gek worden gehouden. Hoe zouden ze daar ook ooit achter kunnen komen?  Wie kan het hen vertellen? Iedereen ligt aangesloten op dezelfde computers, en andere informatie komt niet in het hoofd van die mensen. 


DE REALITEIT

Welnu, zo is het met onze wereld natuurlijk niet gesteld. 
Maar in wezen lijkt het er erg op. 
Onze meningen worden bepaald door de mening die we het vaakste horen in de MSM. 
En die MSM zijn geen weergave van wat er te koop is in  de wereld. 
Dat denken wij wel, omdat er nogal veel 'controlled opposition' òòk toegang heeft to die MSM, en omdat we steeds horen over vrijheid van meningsuiting etc. 
Maar de mens is tijdens de evolutie niet geselecteerd op 'waarheids-vinding', maar hij is geselecteerd op: 'wat is het meerderheidsstandpunt'?  Hij is niet veel anders dan graasdieren en vissen die in een school zwemmen: in de massa zijn ze veiliger.  Wie een contrair standpunt in neemt, verloor vaak zijn hoofd en kreeg geen nakomelingen.  En als hij die al had, werden die soms met hem gedood. 

Gelukkig is er dank zij het internet nu een grote hoeveelheid bronnen toegankelijk en kunnen we zien dat veel informatie die 'common wisdom ' was, in feite leugens zijn.   
Ik twijfel of het internet over 10 jaar nog toegang zal geven tot dit soort bronnen. Ik ben bang van niet. 

Eén ding is hoopgevend: de mensen die de wereld in hun matrix willen vangen, moeten dat vooralsnoch stiekem doen. Ze kunnen dus niet van de ene dag op de andere een censuur opleggen. 
Maar ze zijn er wel mee bezig. 
Onder het mom van 'islam terrorisme bestrijden' zijn er in Amerika nu 850.000 Top Secret Agents. ( Washington Post)  Dat lijkt me wel wat veel voor de 600.000  volwassen islamitische mannen in de VS. 

Het is dus vermoedelijk een instrument om eventueel de gewone Amerikaan mee in controle te houden. 
Zie: Naomie Klein "The Shock Doctrine".

Deze Matrix is dus nog verre van volmaakt, maar het effect is al wel grotendeels aanwezig.(Citaten 1
Zo denkt iedereen in de wereld dat de joden inRusland de slachtoffers waren van het communisme.
Niemand had ooit over de Naqba gehoord.
Niemand weet over de joodse invloed bij allerlei revoluties, terwijl Benjamin Disraeli en Benjamin Ginsberg dat gewoon beschreven hebben. (Citaten 8 en 9)(Ginsberg
Niemand weet hoe groot de kans is dat de Mossad en de Neocons achter 911 zitten. ( Sabrosky

Toch is die macht van de Media la heel lang bekend. Ruim 50 jaar geleden werd er al over geschreven door twee 'zwaargewichten':  Schacht en Spengler: 


OSWALD SPENGLER ( 1880-1936)

Hjalmar Schacht was een zeer succesvolle bankier. Fransen noemen hem ‘magicien’, de engelsen  ‘wizzard’. Hijzelf zegt dat bankieren een vak is, en dat je het in de praktijk moet leren. Hij bedwong o.a. de Hyperinflatie van Weimar.   

Hij schrijft in zijn boek ‘Magie des Geldes'(1966, pag 20.) dat boeken, tijdschriften, kranten, radio en tv veel geld kosten. Als je geld hebt kun je dat gebruiken om middels de Media het volk de overtuiging te geven die jou goed uitkomt. 
‘Wanneer de lezer dagelijks met een bepaald inzicht bestormd wordt, kun je er donder op zeggen dat hij door dit inzicht sterk beïnvloed wordt.’
Wie voor zijn politieke overtuiging de meeste propaganda kan maken, heeft de meeste kans op succes.’ 

Dit is volgens Schacht het best omschreven door Oswald Spengler.  

Oswald Spengler: “Heute leben wir so widerstandslos unter der Wirkung dieser geistigen Artillerie,dass kaum jemand den inneren Abstand gewinnt, um sich das Ungeheuerliche diesesSchauspiels klar zu machen. Drei Wochen Pressarbeit, und alle Welt hat die Wahrheit erkannt.  Ihre Gründe sind solange unwiderleglich, als Geld vorhanden ist,  um sie ununterbrochen zu wiederholen.  Sie sind widerlegt, sobald die grösseren Geldmacht sich bei den Gegengründen befindet und sie noch häufiger vor aller Ohrenund Augen bringt. Das Geld triumphiert auch hier und zwingt die freien Geisterin seinen Dienst. Eine furchtbarere Satire auf die Gedankenfreiheit gibt es nicht.  Einst durfte man nicht wagen, frei zu denken, jetzt darf man es, aber man kann es nicht mehr .’

Ik heb het als volgt vertaald:  ( correcties welkom)  
Oswald Spengler schreef: “Tegenwoordig leven we onder de werking van deze geestelijke artillerie (*) . We staan daar machtreloos tegenover.
Er is nauwelijks iemand die genoeg afstand kan nemen om het ongelooflijke van dit schauspel helder voor zich te zien.  ( JV: dat is dus een Matrix.)   

Een media-offensief van drie weken is voldoende, en dan heeft iedereen de Waarheid van wat beweerd wordt herkend.  Haar onderbouwing is niet te weerleggen, zolang er geld beschikbaar is om haar ononderbroken te herhalen.

Maar zodra een grotere Geldmacht de tegenpartij gaat steunen en diens Waarheid nog vaker in de Media verkondigt, dan is het uit met die eerste onweerlegbare Waarheid.

Het Geld overwint ook hier, en dwingt de vrije geesten in zijn dienst.  Er is geen afschuwelijker satire op de ‘vrijheid van gedachten’ dan deze.
Eens was het gevaarlijk om vrij te denken. Nu mag men het, maar men kan het niet meer.

(*) media-hypes, indoctrinatie, brainwashing, verholen propaganda, gedeachten-sturing door weglating van bepaalde delen van de geschiedenis, of juist overmatige aandacht voor bepaalde delen van de werkelijkheid. Zo is er de laatste jaren overmatige aandacht voor allerlei negatieve kanten van de islam. De negatieve kanten van het christendom of jodendom komen zelden ofnooit in de Media.  We noemen dit: islam-bashing. Opmerkelijk genoeg heeft dit begrip[ Wikipedia nog steeds niet gehaald!  Dat zegt we;l iets over wie Wikipedia controleert. 
MARIE ANTOINETTE ( 1755-1793)


Archibald Ramsey Maule, oud parlementslid en schrijver, schreef in 1952 "The Nameless War" over de invloed van joden op de diverse regeringen en op revoluties. ( Maule
Hij is vermoedelijk een antisemiet te noemen, maar zijn boek bevat tochinteressante informatie en verwijzingen naar onbetwiste grootheden als Sir Walter Scott.
In zijn boek geeft hij duidelijk het gebruik van de Media ( de krant en pamfletten) aan in de poginen van de joden om de bestaande regering ten val te brengen strijd. 
Een mooi voorbeeld is de dure halsketting die Marie Antoinette zogenaamd besteld had bij de juweliers, in een tijd dat het Franse volk ontberingen leed. 
Marie Antoinette had niets besteld, maar evengoed werd ze in de media 'gebashd'.
De bedoeling was natuurlijk om de terechtstelling die de uiteindelijke bedoeling was, acceptabel te maken.   Hoe kon het Franse volk te weten komen dat Marie Antoinette onschuldig was? Zij was dan wel koninging, maar had geen toegang tot de pers. 
Alweer een bewijs van de stelling: Wie de Media beheerst kan de wereld sturen. 


SADDAM HUSSEIN.
In het boek van Victor Ostrovsky ( By way of deception...) over de werkwijze van de Mossad lezen we hoe de Mossad de techniek toepast om een vijand zwart te maken bij het grote publiek. De Mossad  deed het bij Ghadaffi door een radiozender in Tripoli te zetten en die 'instructies aan Lybische terroristen' te laten uitzenden, en tegelijk bomaanslagen te plegen op discotheken in Europa.  
Uiteindelijk kon Reagan Tripoli bombarderen als 'gerechte straf'. Maar het was de Mossad die het in scene had gezet. 
Dan zegt de 'leraar' van Ostrovski tegen hem:  "Iraq and Saddam Hussein are the next target. We're starting now to build him up as the big villain. It will take some time, but in the end, there's no doubt it'll work." ( Ostrovsky.) 

                 *******************************************


Hier enkele recente posts die raakvlakken hebben met 'de Martix'.  (Kluveld)


Jan Verheul schreef op 14-01-2011 21:24 Waarschuw de redactie
Amanda Kluveld schreef 20 Opinies in de laatste 6 maanden.

Daarvan zijn er 17 moslim-bashend.

Is mevrouw Kluveld een gewone Nederlandse stukjesschrijver,

of is ze een moslim-basher? ( Zoals Anet Bleich ook al denkt)

Bashen = steeds opnieuw iets negatiefs over een bepaald persoon of groep melden.
Het hoeft niet waar te zijn,
het hoeft niet belangrijk te zijn,
het hoeft ook geen nieuws te zijn.

Als het maar negatief is.

Het gaat om de frequentie.

Om de lange adem.

Zoals de baas van Victor Ostrovsky ( Ephraïm) uitlegde aan de jonge Mossad agent Ostrovsky, over het bashen van Saddam:

WE'RE STARTING NOW TO BUILD HIM UP AS A BIG VILLAIN.
IT WILL TAKE SOME TIME,
BUT IN THE END,
THERE IS NO DOUBT IT WILL WORK.

www.mailstar.net/ostrovsky.ht m...


JanVerheul schreef op 16-01-2011 12:58 Waarschuw de redactie
Eddie,
ik begrijp nu dat jij jouw info baseert op een Israeli die een boek heeft geschreven om de zaak schoon te praten.
Er zijn honderden boeken geschreven die alle misdaden van de Israeli's schoonpraten.

Zo was daar het fameuze 'From Time Immemorial" van Joan Peeters.

Een geweldige hit, een zeer populair boek.

De jonge Norman Finkelstein bestudeerde het boek en kwam er achter dat heel veel van de geciteerde passages niet te vinden waren. Hele boeken waar From Time op gebaseerd was, bestonden niet.

Het was een geweldige hoax.

Het heeft Finkelstein heel veel moeite gekost om zijn visie onder de aandacht te brengen. (Chomsky)

Algemeen is de opvatting onder wetenschappers dat Finkelstein gelijk heeft: From Time is een hoax, een verzinsel.

Toch zijn er nog joodse kopstukken die net doen of hun neus bloedt, Elie Wiesel bijvoorbeeld, en die blijven het boek aanprijzen.

Kijk maar eens op amazon:( Amazon VS) (Amazon UK)  het krijgt nog steeds positieve waarderingen.
Vooral in Amerika, waar de joodse invloed op de Media veel meer waterdicht is.  Dat zie je ook terug in de documentaire over Israel en de Media:
(Propaganda)

Mensen hebben gewoon geen informatie. Ze weten niet dat het boek compleet is afgebrand.

Ook Daniel Goldhagens boek  Hitlers gewillige beulen werd compleet met de grond gelijk gemaakt. Door joodse deskundigen. Maar wie weet dat ? Haast niemand. Christopher Hitchens schreef er over op Vanity Fair. Maar Vanity heeft dat artikel van het net gehaald. Nu alleen nog te lezen bij David Irving. ( Goldhagen


9 comments:

 1. Waar je geheel aan voorbij gaat, is het einde van de matrix: de hoofdpersoon KIEST er uiteindelijk VRIJWILLIG voor om zijn geheugen te laten wissen en ook in de Matrix te kunnen leven zonder de waarheid te kennen. Of jouw boodschap nu klopt of niet, Ross, de mensen willen je gewoon niet horen. Tijd om wat anders te gaan doen, wellicht?

  ReplyDelete
 2. Marie,
  daar ben je weer !
  Mijn enige commenter! Zomaar boos vertrokken, en nu weer terug.

  Welkom.

  Eerlijk gezegd heb ik de film destijds gezien samen met mijn stiefzoon. Ik vond de film waardeloze fantasie, en ik begreep er ook niet veel van. Dat is misschien 9 jaar geleden.

  Maar later kwam ik de term tegen als vergelijking met onze éénzijdige informatie. En dat beeld bevalt me wel.
  Hoe de film precies afliep en wat de hoofdpersoon in die film deed, herinner ik me echt niet. Ik neem zonder meer aan dat je gelijk hebt.

  Verder heb je natuurlijk ook helemaal gelijk:
  "Of jouw boodschap nu klopt of niet, Ross, de mensen willen je gewoon niet horen. Tijd om wat anders te gaan doen, wellicht? "

  Groet van Jan/ Ross.

  Ik hoop dat je nog vaker kritiek levert. Maar je moet me nooit meer vertellen dat als iets voor jou onwaar is,( het islam geloof bijvoorhbeeld), dat je dan alle vrijheid hebt om daar beledigend over te doen. Daar verlies ik alle moed van. Dat maakt me erg ongelukkig.

  Met zo'n instelling maak je het leven op aarde onnodig ongelukkig voor de aardbewoners.
  Om dat te voorkomen hebben we 'etiquette' en omgangsvormen uitgevonden.

  ReplyDelete
 3. Ross,
  Ik heb je regelmatig zien verwijzen naar David Irving.Door het gebruiken van dergelijke,om het maar eens euforisch te stellen,"omstreden"historicus,maak je je schuldig aan hetgene je je opponenten regelmatig verwijt;gebruik maken van nog al leugenachtige/onbertouwbare bronnen.
  Niet nodig en afbreuk doende aan je verhaal.
  Of zie jij Irving als een objective bron?

  ReplyDelete
 4. Marcel,

  Ik zie Irving niet als een objectieve bron, maar als hij zelf naar bronnen verwijst waar anderen over zwijgen, dan mogen we dat niet missen.

  Ik heb Irving een tijdlang niet willen gebruiken. Ik zag ooit een video met hem waarin hij zich op een onoprechte manier 'van de domme hield'. (Ik weet niet meer wat het was.) Daar knapte ik op af.

  Maar enkele weken geleden las ik een artikel dat Christopher Hitchens ooit schreef in Vanity Fair.
  En daar lees ik dan dat je niet om Irving heen kunt. Hij is bijzonder goed in fact finding.

  Het artikel van Hitchens (*)staat denk ik niet meer op Vanity Fair, dus dat moet ik wel van Irvings site halen.

  Hier de bewuste quote uit Hitchens stukje:
  I might mention Robert Harris, author of Fatherland and Enigma, who wrote in the London Evening Standard on April 1 that "in the words of the military writer John Keegan: 'No historian of the Second World War can afford to ignore Irving.' Few contemporary scholars have his depth of knowledge, virtually none has met as many of its leading figures and nobody, surely, has unearth more original material--a private archive known as the 'Irving Collection,' always generously made available to other researchers, which weighs more than half a ton."

  Het zou zomaar kunnen dat de versie van WO2 die Irving verkondigt, dichter bij de waarheid zit dan de versie die wij nu in ons hoofd hebben.
  Waarom kiezen we dan voor de 'grote bedriegers' en verwijten Irving dat hij een (kleinere) 'bedrieger' is ?
  We zullen het uit moeten zoeken.

  (*) http://www.fpp.co.uk/StMartinsPress/Hitchens0696.html
  (*)http://slackbastard.anarchobase.com/?p=21370

  ReplyDelete
 5. Het heeft voor mij gewoon totaal geen zin meer om hier nog te commenten. Wat kan ik je immers nog uitleggen als jij zo iets simpels als vrijheid van meningsuiting niet kunt begrijpen?

  Het is toch zo klaar als een klontje dat vrijheid van meningsuiting automatisch ook vrijheid van belediging inhoudt? Wat voor de één de waarheid is, en dus een mening om te uiten, kan voor de ander een belediging zijn. Natuurlijk is het dan niet erg netjes om die mening toch te uiten en de ander daarmee te beledigen, maar dat wil niet zeggen dat je het recht niet hebt om dat te doen, als je het zou willen.

  Daarom zie ik er geen heil meer in, alleen bij dit artikel kon ik het gewoon toch niet laten om mijn mond weer open te trekken. Gelukkig zie ik nu dat je nog een commenter hebt, Marcel, gefeliciteerd daarmee!

  ReplyDelete
 6. Marie,

  van mij mag je best zeggen dat de islam een godsdienst is die de vrouw onderdrukt. Of een godsdienst die jij vreswelijk vindt. Of een godsdienst die volgens jou veel ellende brengt.
  Wat je maar wil.
  Maar waar ik heel erg veel ellende vvan zie
  komen is als je gaat zeggen: 'Jouw God neukt met een ezel. Jouw profeet is een incestpleger, jouw heilige is een terrorist'

  Omdat dit de mensen, de gelovigen, in hun hart treft.
  Wij hebben gemakkelijk praten, want wij zijn vrijwel geen van alleen nog gelovig.

  Als mens bevind je je in een gegeven situatie: de wereld zit vol met mensen die anders zijn dan jij: qua uiterlijk, geloof, cultuur, smaak, voorkeuren, levenswijze etc etc.
  Dan kan het alleen goed gaan als je elkaar ontziet.
  Ik wil ook niet elke dag van moslims horen dat wij een pervers volkje zijn. ( Dat zijn we natuurlijk wel, althans, een deel van onze mensen)
  Ik wil niet dagelijks ,. dag in dag uit horen dat we barbaren zijn.
  Dat zijn we natuurlijk wel: 60 miljoen doden in Rusland,. 20 miljoen in Duitsland, Vietnam, koloniale oorlogen Afrika 50 miljoen congolezen dood door Leopold, olierijke landen gekoloniseerd etc etc. : barbaren is nog zacht uitgedukt.
  Er is ggeen enkel ander volk dat zo te keer gaat en ging als de blanken, als de christenen.

  En dan spreek ik nog niet over de intense gemeenheid om zelf de agressor te zijn en de slachtoffers in de wereldpers als daders af te schilderen.
  ( Israel, Sudan, Vietnam, Irakl etc. etc.)

  ReplyDelete
 7. "Maar waar ik heel erg veel ellende vvan zie
  komen is als je gaat zeggen: 'Jouw God neukt met een ezel. Jouw profeet is een incestpleger, jouw heilige is een terrorist"

  Dit is een leuke denkfout die heel veel mensen maken: gelovigen hebben geen monopolie op beledigd worden, ook ongelovigen kunnen zich wel eens beledigd voelen.

  ReplyDelete
 8. Ik ben heel erg vóór kritiek, en voor openheid. Ik ben tegen beledigen.
  Ik zie er geen enkel nut in.

  Je kunt iemand in zijn waarde laten en gewoon zeggen wat er niet goed is.

  Maar àls je iemand beledigt, en het betreft alleen hemzelf, en je hebt behoorlijk goede argumenten, dan tot daar aan toe. Maar 1,5 miljoen mensen beledigen door hun heiligste heilige door de stront te halen: erg onmenselijk, erg onwijs, erg onproductief.

  Het is heel gemakkelijk om de aarde in een hel te veranderen. Dan moet je zo beginnen.

  Laat me maar weten waar jij als ongelovige dan beledigd wordt.

  ReplyDelete
 9. Kijk, als ik zeg dat Mohammed (Vrede zij met hem) een pedofiel was, dan neem ik aan dat ik daarmee 1,5 miljard mensen diep beledig. Toch vind ik het de waarheid, want hij ging naar bed met een meisje van 9, dan kan ik er gewoon niets anders meer van maken.

  Ik voel mij bijvoorbeeld beledigd wanneer een imam er op tv trots mee pronkt dat hij vrouwen de hand niet schudt, omdat hij vrouwen zodanig minderwaardig vindt dat hij ze niet wil aanraken. En dat is slechts één voorbeeld. Ik voel mij ook beledigd als ik een zeer gelovige Joodse jongen hoor zeggen dat hij nooit met een niet-joods meisje zou kunnen trouwen omdat dat niet mag van zijn geloof. Hij vind alle niet-uitverkorenen blijkbaar niet zijn gelijken.
  En zo kan ik van ieder geloof wel een voorbeeld noemen waardoor ik mij beledigd voel, maar ga ik daar moeilijk over doen? Nee natuurlijk niet, als mensen zo achterlijk zijn dat ze daarin willen geloven dan moeten ze dat lekker doen. En zo zouden gelovigen ook moeten reageren als zij zich beledigd voelen.

  ReplyDelete