Tuesday, January 11, 2011

106 Wij veroorzaken het moslim-terrorisme zelf.

Paul Cliteur heeft een boek geschreven waarin hij zegt:

Laten we niet de islam bashen omdat er boosaardige teksten in de Koran staan, want boosaardige teksten staan ook in de Bijbel en de Torah.

En alle reliegies hebben ook hun hooggeplaatsen (een Paus, een rabbi, een Ayatollah) die deze agressieve teksten propageren en ze hebben alle drie ook extremisten die in deze teksten aanleiding vinden om ellende te veroorzaken in de wereld.
Ergo: het bashen van de islam heeft geen grond, want de islam is niet anders dan de andere godsdiensten. Zo las ik althans deze column van Cliteur. ( zie noot 1.)


Ik heb een reactie geschreven op die column.
die is informatief, omdat ik daarin een opsomming geef van de wandaden die wij de islamitische landen hebben aangedaan.


Mijnheer Cliteur,

Dank U voor deze nuttige kijk op de zaak. Ik ben het met U eens.

Vindt U het goed dat ik hier toch even verder ga en mijn idee geef over ‘het moslimterrorisme’.

We hebben namelijk nog geen antwoord op deze 2 vragen:

1. Als er nù meer moslimterrorisme is dan vroeger, waarom is het dan zo toegenomen.
     De koran is immers niet veranderd.

2. Is het wel echt waar dat er meer moslim-terrorisme is?
    Is het wel waar dat de islam een boosaardige religie is ?
    En waarom komen we daar na 1400 jaar dan pas achter?
    Of is er een demonisering aan de gang?

Ik geef U alvast mijn mening vooraf:
1. Ik denk NIET dat er méér moslim-terrorisme is dan van andere groepen.
2. Ik denk dat de moslimlanden zodanig worden 'mishandeld', dat hun terrorisme in feite laag is.  
2. Ik denk dat het moslim-bashen de oorzaak is van onze overdreven moslim-angst.


Ik ga U uitleggen waarom:

Naar mijn idee behandelt ‘Het Westen’ de moslims en de moslimlanden bijzonder slecht, en dat al zeker 100 jaar. Enkele voorbeelden.

= Engeland beloofde de arabieren hun hun eigen soevereine land, als ze mee zouden vechten tegen de Ottomanen. 100.000 arabieren sneuvelden in die strijd, onder leiding van Lawrence of Arabia, maar Engeland hield geen woord.

= Wel liet Engeland het joodse volk in hun gebied binnen, dat vanaf het begin de islamieten begon te vermoorden en uit te drijven.  (Pappé )
Dat volk voert elke 8 jaar een oorlog, en breidt haar gebied steeds uit. Lees Livia Rockach: “Israel’s Sacred Terrorism.” ( Sacred Terrorism) (Idem)

= Egyptenaren, Saudieërs, Kuweiti etc. etc. zitten met een corrupte regering die in het zadel wordt gehouden door ‘goddeloze ‘ vreemdelingen.

=Iran heeft in 100 jaar tijd vijf maal een nieuwe regering gekregen omdat Het Westen de oude beu was:
  in 1907, 1921, 1951 en 1979.  Stel U voor dat een Arabisch land dat één maal bij ons zou doen ! (Iran)

= Zodra een Leider zijn land wilde moderniseren werd hij tegengewerkt door de VS:
   in Egypte steunden ze de Muslim Brotherhood, in Afghanistan de opstandelingen tegen de seculiere    communisten, en in Pakistan werd Zia ul Haq gesteund, die de sharia weer invoerde.
Bhutto werd door Ul Haq (de VS) afgezet en terechtgesteld omdat hij kernenergie wilde.
(Bron: William Engdahl: A Century of War.)

=Toen Irak en Iran in oorlog waren leverden de Amerikanen  (stiekem) aan beide landen wapens en     gifgas aan Saddam.

= Saddam werd te kennen gegeven dat hij Kuweit mocht binnenvallen, maar daarna werd hij ‘gestraft’.
Irak werd op valse voorwendselen binnen gevallen, en daarna heeft men alles gedaan om het land zichzelf te laten vernietigen: er was geen wettig gezag, er was een machtsvacuum. Koerdische vluchtelingen werden terug naar Irak gestuurd, met wapens, om daar wraak te gaan nemen.

=In Zuid Sudan hebben Amerika en Israel jarenlang wapens geleverd en de strijd van de opstandelingen opgestookt. Ze hebben zelfs wapens aan de janjaweed geleverd,volgens een Zuid Sudanese bron van Keith Harmon Snow !!! ( Dus de VS , die het zuiden helpt tegen de aanvallen van de islamitische Noorderlingen, levert de wapens aan die Noorderlingen !  Snow zegt dat er heel serieus gevreesd wordt dat sommige Zuidelijke militia's hun eigen mensen doden, 's nachts.
Uiteindelijk had het Islamitische Noorden zoveel misdaden begaan, dat de president Al Bashiri voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag kon worden gedaagd.
Toen stemde Al Bashiri in met afscheiding van Zuid Sudan.  Daar was het de VS en Israel allemaal om te doen ! (Africa Today)


Mijnheer Cliteur,
Wat kunnen de Islamieten tegen dit geweldige en overweldigende onrecht doen?
Ten oorlog trekken?
Met welke legers? Hun eigen leiders zitten ‘in the pocket’ van de landen die hun leeg roven, en die hun religie door het slijk halen.
Wat kunnen ze doen?

Deze mensen zijn zo machteloos en wanhopig dat ze zichzelf opblazen.
Ze geven hun leven, omdat wij ze het leven onmogelijk maken, en wat doen wij?
Wij zien alleen onze eigen slachtoffers.
Wij maken hen uit voor 'Terroristen !'

Ik hoop dat U daar een antwoord op wil geve: wat kunnnen ze beginnen? 

We leven in een tijd dat ieder mens op tv ziet hoe rijk het leven is bij ‘de buren’.
Moslimlanden hebben een hoog geboorte-overschot en een beperkte toename van de welvaart. Ze zin niet rijk. Hun ego is dus kwetsbaar. Als extra klap op hun hoofd maken wij dan cartoons over hun heilge profeet, de man die ze vijf maal per dag aanbidden.
Een dommer en boerser volk dan wij heeft in de geschiedenis nog niet bestaan.
Wij hebben de beschaving achter ons gelaten.

Maar behalve de uitbuiting van de olielanden, en de politieke inmenging die al 100 jaar duurt, en de belediging van alles wat hun heilig is, doen we nog meer: we bashen hun godsdienst.

Onze parlementsleden maken films over de boosaardigheid van hun geloof, of verklaren hen voor achterlijk ( Fortuyn). In Amerika is een geweldige bashing-industrie aan de gang.

Hoe effectief die is blijkt wel uit het feit dat in Amerika, waar 0,6 % van de bevolking islamiet is, de mensen serieus bang zijn dat de Sharia wordt ingevoerd! (Sharia)
Zoals Bertrand Russell schreef: “There is no nonsense so arrant (enorm) that it cannot be made the creed of the vast majority by adequate governmental action.”

De kloof tussen de Islam en Het Westen zal dus eerder groter worden dan kleiner.
Dat is heel slecht nieuws, want straks zijn er 1,5 miljard moslims in de wereld die ons allemaal (en met rechte ! ) haten.
Dat is dan de wereld die we achterlaten voor omze kinderen.
Over het moslimbashen: 'Max Blumenthal  en  FAIR

Dank voor uw aandacht.
                    ---------------------  einde- ------------------------------

NB 1.  Uit een reactie op Cliteur lijkt het dat Cliteur toch nog uitdrukkelijk negatief is over de Islam:  
"Trias Politica" zegt: Ik onderschrijf dan ook de slotconclusie van Cliteur volkomen: een grondige ‘herwaardering’ van onze religieuze tradities is hard nodig om het gevaar van een zich expanderende, kwaadaardige, intolerante ideologie als de islam te bestrijden.

4 comments:

 1. Marcel, ik heb deze blog verplaatst (om de blog met thema 'agressie' bij elkaar te hebben). Blijkbaar komen de comments niet mee. Die heb ik hier dus zelf maar ge-paste.

  marcel said...
  Beste Jan,
  Hierbij wat opbouwende kritiek waar je om vroeg:
  -Met 9/11 erbij te halen versterk je je betoog niet,ik denk eerder dat er dan een bep.groep afhaakt,of dat terecht is of niet doet nu niet ter zake.
  -Door het stellen(of de indruk te wekken) dat alles de schuld van het westen is en dat de moslim wereld het mooiste en het beste is wat er bestaat en dat ze bijna over een goddelijk rechtvaardig en goed systeem beschikken,neem je een zwart/wit houding aan.Hier trek je ook geen volle zalen mee.
  Bedenk dat de meeste mensen bij lange na niet zover zijn als jij,bij directe,rechtstreekse aanvallen op het systeem zullen ze in hun schulp kruipen en een defensieve houding aannemen en slaat de discussie om in een welles/niettus gevecht.Probeer het wat "politieker" te brengen.De inhoud kan wel waar zijn,maar de vorm is zeker zo belangrijk.
  Het is niet van belang gelijk te hebben maar om gelijk te krijgen.
  -Wees zuinig op je energie;De eenvoudige moslimbasher zit niet te wachten op een betoog van 3 A-viertjes,maar op een simpele weerlegging van het meestal door hem aangedragen non-argument.
  Gebruik je echte kennis voor aanvallen van professionele giyus klanten,hier maak je ook de meeste indruk bij de meerderheid van de lezers,die meestal geen reageerder zijn.Zeker op het spreken over de zionistische streken rust nog een groter taboe als je denkt.

  Groet,Marcel
  January 10, 2011 8:53 AM

  ReplyDelete
 2. Jan Verheul said...
  Hallo Marcel,

  dank je wel voor je reactie.
  En ik moet zeggen: Je hebt in elke bewering van jou gelijk.
  Ik weet het dus wel, maar ik doe het niet echt.

  Nu ben ik volop bezig op de Volkskrant: als Jan Verheuld.
  Enkele draden:
  http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/7576/Morele_autonomie_temt_religies

  http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/7559/Jodendom_kent_geen_terroristische_traditie

  http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/7568/Sus_de_ernst_van_islamitische_terreur_niet

  In de komende maaanden krijg ik veel meer werk, en zal het vanzelf wel afnemen, vermoed ik.

  Ik weet dat je eern reactie bij één thema moet houden, en dat de lezers verliest naarmate je langere stukken schrijft.
  Maar ja, het gebeurt....

  Groet van mij, en tot later misschien.

  O Ja: ik was zelf behoorlijk kritisch op de moslimse immigranten vanaf 1996 tot 2004 ongeveer.
  Daarna was het niet meer nodig om mensen wakker te schudden. Dus toen kon ik gerust zijn.
  ( Maar zolang jij dat probleem ziet groeien, en het hele land om je heen zegt: 'Ach joh, waar maak je je druk om. Over 20 jaar zie je niet meer of iemand turks is of Nederlander" zolang maak je je boos en wil je mensen wakker schudden. Als ze wakker zijn, ben ik gerust, Dan ga ik andere dingen doen. )

  Sinds ik in sept 2008 gaan lezen ben over geld en banken en allerlei ander zaken is mijn 'frank gevallen':
  al die politiek correcte tegenstand die ik had toen ik voor islamisering waarschuwde was plotseling weg. Nu was het juist de bedpoeling om de moslims zwart te maken. Toen begreep ik: de joden willen ons land multi-etnisch maken. En nu willen ze de islamieten kapotmnaken, althans de landen rondom Israel zo zwak en chaotisch mogelijk maken.

  Als Cruijff zei: als je het eenmaal ziet, dan is het eenvoudig.

  Ik ben dus niet zozeer een liefhebber van de mosloms, maar ik zie al helemaal geen heil in bashing.
  We moeten zo weinig mogelijk nieuwe mensen Nederland binnen laten. En verder mogen de groepen best bij elkaar wonen. Dus een turkse wijk en een Marokkaanse wijk: geen probleem.
  En als mensen niet werken: op een vermageringskuur.
  Dan willen ze wel.


  Greot JV
  January 10, 2011 1:43 PM

  ReplyDelete
 3. Wat een onzin verhaal. Gewoon wat echte kennis van de geschiedenis leert dat sinds de ongeletterde barbaar Mohammed zichzelf uitriep tot de enige echte boodschapper van God (sorry Allah afgod) is het al mis gegaan. Dit onzin verhaal was de start van Christen vervolgingen en zal in deze tijd alleen maar toenemen. Tot het Westen zal zeggen dat het genoeg is geweest.
  Het zijn nog steeds barbaren die gefrustreerd in de huidige tijd de wereld willen vormen zoals ten tijde van Mohammed.

  ReplyDelete
 4. Als U geïnteresseerd bent om meer van RonDee te lezen, kijk dan op zijn blog: http://terrechterzijde.blogspot.com/2010_02_01_archive.html
  Zeker als U krap in uw tijd zit is het gedachtegoed van Ron een aanrader !

  ReplyDelete