Tuesday, January 11, 2011

108 Waarde opponenten.....

Waarde opponenten.

Ik vind het fijn dat U mij zo fanatiek bestrijdt.
Maar het gaat hier niet om mij.
Het gaat om de feiten.

Samen moeten we die feiten zoeken:

Wat is de ware geschiedenis.
Wat is de ware staat der dingen.
Wie trekken er aan de touwtjes?
Wat is hun agenda?
Wat is hun werkwijze ?

Als we alle mythes en leugens hebben ontmaskerd, dan moeten we ijveren voor rechtvaardigheid in de wereld.  Een rechtvaardige wereld maakt de meeste kans ook een vreedzame wereld te zijn.
Een gelukkige wereld zelfs.

Daarom zou ik U , beste opponenten willen vragen:

val mijn ideeën aan, niet mij.
Toon dat ze onwaar zijn, en ik ruil ze in voor betere.

Uw reacties vertonen een aantal patronen:

U maakt de opponent zwart. (Hij is een antisemiet, of een gek, of een mislukt figuur etc.)
U begint over iets anders.
U geeft geen antwoord op mijn belangrijke argumenten, maar op een klein detail.
U maakt van een vergisssing of onvolledigheid een grote zaak. ( onvolledig zijn is onvermijdelijk)
U begrijpt me expres verkeerd en gaat dan over mijn fout-zijn klagen.

Maar wat U NOOIT  doet is op mijn argumenten ingaan.
Mijn argumenten met goede onderbouwing neersabelen.
Als U al een argument met onderbouwing heeft, komt die van andere partijdige bronnen.

Ik heb vele maanden op Welingelichte Kringen gediscussieerd, en ben NOOIT door een van U met goede onderbouwing onderuit gehaald. ( Ik kan het me oprecht niet herinneren althans.)

Maar U bleef dapper terugkomen, met onzinnig geklets.
En daar had U gelijk in.
Uw zaak is hopeloos:
Uw zaak is niet te winnen met argumenten.
Maar Uw zaak is wel te winnen door onverdroten door te gaan met uitschelden van uw tegenstanders.
Zolang het U lukt om de indruk te wekken dat U in de meerderheid bent, en dat uw opponenten verachtelijk zijn ( antisemiet, fascist, looser, jaloers, mislukt etc. etc.) .... Zolang kunt U bij 'het publiek' uw zaak winnen.

Dat is vreemd, maar niet zo vreemd als het lijkt.
Door de evolutie zijn we zo geprogrammeerd dat we meer op zoek zijn naar 'Het Meerderheids Standpunt' ( HMS)  dan naar de waarheid.

Logisch: als je zegt wat de leider zegt, of wat de meerderheid ook zegt, dan heb je weinig te vrezen en leef je langer en zal je meer nakomelingen hebben.
Wie zoekt naar de waarheid zal er snel achter komen dat de Leider de zaak bedriegt, of corrupt is.
Als je dat hardop zegt schaad je jouw kans op nakomelingen behoorlijk. Zo ging dat bij onze voorouders, en zo gaat het nog op veel plaatsen.
Ergo: ook al is ons steeds verteld dat we de waarheid zoeken, het is niet zo.
We tasten af wat Het Meerderheids Standpunt is, en nemen dat snel over.

Het joodse volk, dat dank zij de Verlichting emancipeerde, kreeg al snel de grote kranten in bezit.
En persburo's.
Zie Ginsberg, pag {22}  Citaat: 'The Reuters News Agency, founded by Paul Julius Reuter (whose name was originally Israel Beer Josaphat) in 1848, was the chief purveyor of information on world events to the entire British press and, at times, the government as well. '
In vele landen van Europa is de pers al 150 jaar in joodse handen.

Via de pers kun je de meningen van alle mensen beïnvloeden op een manier die goed is voor jouw 'in-group'.  Maar de belangen van de media-eigenaren lopen niet altijd paralel met die van de landsbevolking. 
Daar wringt de schoen.
En wat vooral een probleem is:  'Hoe kan een volk weten dat haar belangen niet worden gediend?

In 1915 'kocht ' JP Morgan de policy van de 25 grootste kranten in Amerika. Zo kon hij het Amerikaanse volk doen geloven dat het mee moest vechten in WO 1. ( Callaway

Niet leuk voor de Amerikanen, en niet leuk voor de miljoenen slachtoffers die vielen omdat die oorlog daardoor veel langer duurde. Wel leuk voor JP Morgan, dat àlle oorlogsmaterieel voor Frankrijk en Engeland had voorgeschoten uit eigen zak, en failliet zou gaan als die landen zouden verliezen. ( Bron: Engdahl 2004)

Nu zitten we in het internet-tijdperk, en staan de 'Masters of Discourse' (citaat 1.) voor een (tijdelijk) probleem : hoe kunnen we de oude mythes in tact laten zonder dat iedereen merkt dat er censuur is ? 
De mythe dat de joden slachtoffers waren van het Russische communisme, dat de Palestijnen hun land verlieten na een oproep van de Arabische leiders etc. etc.  

Welnu : denk aan 'het geheim van van de waarheid' : niet het best bewezen standpunt maakt school, maar het meest verkondigde standpunt.  De basis van alle reklame.  Mensen volgen HMS, en zoeken niet of een standpunt ook juist is. Waarheid = dat wat het vaakst geroepen wordt.

Voorlopig heeft Israel besloten om alle vrienden en vriendinnen wereldwijd aan te sporen op internetfora Israel te verdedigen. (Kibush) (Camara) (Haaretz) (film) (The National) (Guardian
Liefst moeten ze dan poseren als neurtrale personen, natuurlijk. 

Voor mensen zoals ik, die de waarheid wil achterhalen en ze ook wil verbreiden, is dat een handicap. 
Mijn stukjes (en informatieve stukjes van andere goedwillende mensen) verdrinken als een naald in een hooiberg in een poel van gescheld, misleiding, afleiding, herhaling en non-informatie. 

Jezelf terugtrekken op een site met geestverwanten heeft ook geen nut: je wil de mensen bereiken die nog 'in de Matrix van de joodse Masters of Discours' leven. 

Het zal een harde strijd worden, en ik vrees dat we die niet gaan winnen. 
Mijn tegenstanders zijn zo onmetelijk rijk en invloedrijk. 
Ik kan me niet voorstellen dat ze het internet zo ongecensureerd laten als het nu nog is. 

Maar boem pats een censuur invoeren kan niet: dat maakt te veel slapende honden wakker. 
Ik denk dat Wikileaks als een geschenk uit de hemel komt. 
In de beste 'shock-doctrine' fashion zal men dit aangrijpen om het internet te gaan censureren. 

Nu al weet men heel precies waar mensen zoals ik wonen, en wat ze in hun leven op internet hebben gepubliceerd.  Dat wordt duidelijk als U deze sites leest: (WiK)  ( WSJ ) ( Indect
Ik maak me daarover geen enkele illusie. U weet niet wie ik ben, maar in Israel zit ik al lang in een bepaald vakje. 

In Amerika weet Israel precies met wie iemand ooit heeft getelefoneerd, omdat de Israelische firma Amdocs alle telefoon-bills van alle Amerikanen verzorgt.  Toch handig als je weet met wie presidents-kandidaat Obama zoals gebeld heeft..... om maar een voorbeeld te noemen. Of als je wil weten welke vriendinnen president Clinton had en heeft. Dat  kan altijd nog eens van pas komen als hij niet wil doen wat jij wil. 

De Matrix.  Mooier kan ik het niet maken. 


No comments:

Post a Comment