Friday, January 07, 2011

103. De agressieve islam? PakistanPakistan is voor 95% moslim. De bevolking neemt met 3% per jaar toe.
Dat gaat enorm snel. In 12 jaar tijd steeg de bevolking van 130 miljoen naar 180 miljoen inwoners !

Bij zo'n jonge bevolking met zoveel jonge mannen behoort een redelijke mate van opstandigheid.
De hormonen en de dagelijkse competitie zorgen daar wel voor.  Dat heeft met religie niks van doen.

De jeugdige neiging tot rebellie wordt natuurlijk versterkt als er onrechtvaardigheid heerst.

Welnu, Pakistan wordt sinds 1977 geregeerd door regeringen die met regelmaat samenwerken met Amerika en Het Westen.

Het is deze jonge Pakistani bekend hoe men in Het Westen de profeet belachelijk maakt in cartoons.

Ze weten dat hun regering onder Musharraf de Amerikanen hielp om hun broeders in Afghanistan te doden.
Ze weten dat het officiele 911 verhaal alleen nog door niet-geïnformeerde Westerlingen wordt geloofd,  en dat moslims ten onrechte de schuld krijgen.

Hoe kan dit islamitische volk daar nu vrede mee hebben?

Ze weten dat Saddam in de Kuweit-val werd gelokt in 1991.
Ze weten dat Irak op basis van leugens werd bezet door het Westen, en vervolgens is in dat land bewust op chaos en burger-strijd aangestuurd. *


Ze zien hoe Iran nu in dezelfde hoek wordt gedreven: de sterk overdreven angst voor Iraanse kernwapens, die alleen nog wordt tegengesproken door de mensen die wèl inzicht in de situatie hebben: het internationaal Atoomgezelschap bijvoorbeeld.  *

Ze voelen dat Pakistan mogelijk het volgende Islamitische land zal zijn dat kapot gemaakt zal worden.

Als Pakistaanse leiders een pro-Pakistan beleid voeren en niet buigen voor Amerika, loopt het slecht met ze af.
Ali Bhutto kreeg ruzie met Amerika. Hij wilde kerncentrales (en mogelijk kernwapens) * bouwen omdat de olieprijzen waren ge-explodeerd sinds 1973.  Kissinger verbood hem om kernenergie te gaan ontwikkelen. Bhutto zette door en werd door Zia ul Haq afgezet en later opgehangen.
Ul Haq was, U raadt het al, een vriend van Amerika.
Ul Haq voerde enkele jaren later de Sharia in.


Dat is een vast patroon in de Amerikaanse politiek van de laatste 50 jaar:
Leiders die hun land willen moderniseren, zoals Nasser, Bhutto en in zekere zin de Shah, worden vervangen door conservatieve krachten, waarbij fundamentalisme een aanbeveling is.

De joodse islamoloog Bernard Lewis heeft sinds 1978 die strategie met succes verbreid:  Laat de moslimlanden in onmachtige religieuze staatjes uiteenvallen, en Het Westen kan zijn gang gaan.

Amerika steunde de mudjahedin in Afghanistan, de Muslim Brotherhood in Egypte, de Wahabieten in Saudie Arabië en hielp Khomeiny in het zadel in 1979. *

Maar de tijden zijn veranderd.
Rusland is als grootmacht verdwenen, en de Amerikaanse politiek wordt nu sterk beïnvloed door de Israelische belangen.

De Amerikaanse Power Elite ( Banken & Big Corp.) hebben sinds de (vergeefse ) waarschuwing van Eisenhouwer *  de macht stevig in handen.  Big Corp. zoekt klanten voor haar wapens en producten. Wall Street kan haar (IMF) policy gemakkelijk  uitvoeren als het een machtig leger achter zich heeft staan.

Oorlog is dus goed voor allen. Maar dan heb je wel een vijand nodig.
Die hebben ze gevonden: het internationaal islamitisch terrorisme.
Voor de Neocons met hun Israelische paspoort en hun loyaliteit aan Israel snijdt het mes aan twee kanten: Hun Israel zal moeten groeien tot het beloofde Eretz Israel. ( Groot Israel).
Er zullen dus nog heel wat islamitische buren moeten worden verdreven en onderdrukt.

In dat opzicht is het van groot belang om Islamitische landen zoveel mogelijk kapot te maken.

Een desastreuze politiek, want de 1,5 miljard islamieten in de wereld kijken toe, en als ze normale menselijke eigenschappen bezitten net als wij, dan zullen ze wraak nemen.

Als die wraak volgens joodse normen gaat, "een oog voor een oog, en een tand voor een tand", dan staat onze kinderen nog veel ellende te wachten.  Wraak die volgens de Torah gerechtvaardigd is.
En misschien ook wel volgens de islam.

No comments:

Post a Comment