Friday, January 07, 2011

104. De agressieve islam? Spanje en India.

This blog: http://tiny.cc/m7qglw

 
De islam in Spanje.

We weten allemaal dat de Mooren een groot deel van Spanje bezet hebben.
Was dat een islamitische inval?
Niet helemaal.
Na de Romeinen waren het de Visigoten ( germaanse volkeren) die grote delen van Spanje in bezit namen.  Maar er woonden ook joden.

Volgens Benjamin Disraeli (premier van Engeland 1874-1880) vroegen de Joden in Spanje aan de Mooren om hen te hulp te komen, toen ze te veel door de Visigoten werden overheerst.
In Disraeli's boek ‘Coningsby” op  pag 326 en 327 lezen we:   The conquest of Spain by the Goths in the fifth and sixth centuries threatened the Spanish Jews, however, with more serious adversaries than the Romans. The Gothic tribes, very recently converted to their Syrian faith ( het christendom), were full of barbaric zeal against those whom they looked upon as the enemies of Jesus. But the Spanish Jews sought assistance from their kinsmen the Saracens on the opposite coast; Spain was invaded and subdued by the Moors, and for several centuries the Jew and the Saracen lived under the same benignant laws and shared the same brilliant prosperity.
( Pas als de Christenen de macht van de islamieten over nemen, worden de joden verbannen uit Spanje)In Wikipedia lezen we:  >> In 711 an 
Islamic Arab and Berber raiding party, led by Tariq ibn-Ziyad, was sent to Iberia to intervene in a civil war in the Visigothic Kingdom.<<De 'civil war' was dus de strijd tussen de joden en de Visigoten.
Intervene in a civil war: dat doe je dus om één van de strijdende partijen te steunen.
Wikipedia verzwijgt de joodse rol: 
Verstopte Geshiedenis.


Waar het mij om gaat: de Inval in Spanje door de Mooren was geen agressie die de Mooren zelf bedachten, maar het was op uitnodiging van de joden.


                                   --------------------------------------------


 De islam in Yugoslavië:

De Turken dwongen de bevolking niet om tot de islam over te gaan, maar wie zich wel bekeerde tot de Islam kreeg privileges zoals lagere belastingaanslagen, de verwerving van grond en de mogelijkheid tot het vervullen van lucratieve ambtelijke functies. 
Christenen mochten altijd hun eigen godsdienst blijven beoefenen.


Conclusie: geen gewelddadige verovering om de Islam te verbreiden.  De islamieten in Yugoslavië zijn nakomelingen van bewoners die vrijwillig over gingen tot de Islam.

                                                 -------------------------------------------- 
De Islam in India.  

Er wordt door islam-bashers beweerd dat de Islamieten 80 miljoen Hindu's zouden hebben gedood bij hun verovering van India.  Op Wikipedia vind ik daar in elk geval niets van terug. Eén wetenschapper beweert dat de bevolking in India tussen het jaar 1000 en 1500  met 80 miljoen is afgenomen. Maar of dit door honger of besmettelijke ziekten of door invallende Islamieten komt, daar is geen informatie over te vinden.  Een andere wetenschapper, Angus Maddison,  beweert dat er geen afname was van 80 miljoen, maar een toename van 35 miljoen. 
Landen als Indonesië, Birma, Bangladesh, Phillipijnen, Sri Lanka zijn veel meer islamitisch dan India, en daar zijn geen beschuldigingen van grootschalige moordpartijen. 
Bekering tot het geloof vab de heerseer gebeurde vaak vrijwillig, om hogerop te komen bijvoorbeeld, wat vooral voor lagere kasten interessant was.
Sir Jadunath Sakar zegt dat Hindu's met alle middelen tot de islam werden gedwongen, maar niet door koelbloedige moordpartijen. 
De arabieren brachten aanvankelijk vooral handel in India. Later ook nijverheid. 


Het beeld van een vredig India dat opgeschrikt werd door krijgshaftige islamieten klopt niet. In dePunjab en Sindh was het een komen en gaan van krijgersvolken: >>The Punjab and Sindh region had also been historically under considerable flux as Central Asian Kingdoms, the Persian Empire, Buddhist Kingdoms and Rajput Kingdoms vied for control prior to the arrival of the Muslim influence.


The Sultans of Delhi enjoyed cordial, if superficial, relations with Muslim rulers in the Near East but owed them no allegiance. They based their laws on the Quran and the Islamic Sharia nd permitted non-Muslim subjects to practice their religion only if they paid the jizja (poll tax)
De veroveraar Timur was een Turks-mongools strijdheer die tevens moslim was. Maar hij veroverde gebieden die al islamitisch waren, en het ging hem vooral om de rijkdommen, niet om de godsdienst te verbreiden. Hij heeft wel 100.000 mensen gedood, en die gruweldaad wordt vaak genoemd als het over moordpartijen door moslims gaat. Zoals gezegd hadden die niets met verbreiding van de religie te maken.  

No comments:

Post a Comment