Tuesday, January 04, 2011

97 Mijn laatste IP ban.

Zojuist ben ik voor de derde maal geband door WiK, ofwel Welingelichte Kringen.
Lees daarover meer, als U wil, verderop, de zwarte tekst.


 INGELAST 1.
Ik wil even dit inlassen: 


Ik las nu een stukje in dat ik vandaag ( 7 jan 2010) op de VK opinie site las, van Robert van Waning: 


De Volkskrant heeft inmiddels een overwegend joodse signatuur zonder dat dit openlijk aan het publiek en aan de lezers (anders dan door een beleid van stringente censuur en uitsluiting) is medegedeeld. Wie hierover opmerkingen maakt, wordt natuurlijk gebrandmerkt als antisemiet en permanent uitgeschakeld van het publieke debat in de (zogenaamd) openbare reactie- en discussieruimten op de website van de krant.

In verband hiermee moet ik allerlei capriolen uithalen om hier toch mijn oprechte meningen onder (telkens verschillende versies van) mijn eigen naam te kunnen blijven uiten. Ivm mijn verbanning kan ik dit niet vanaf mijn eigen ip-adres (thuis). Deze situatie doet denken aan landen waarin geen vrijheid van meningsuiting bestaat en waarover de Nederlandse pers zo schijnheilig verontwaardigd doet.

De Volkskrant heeft het recht om ieder door de redactie gewenste identiteit aan te nemen, maar dient dit wel met open vizier te doen.                                  --------------  einde citaat  -------------


Ik zelf schrijf sinds mijn IP ban (WiK)  op De Volkskrant-opinie. 
Ik wil graag Van Waning steunen : Hear Hear !  zou ik willen schrijven.Want het is belangrijk. 
Maar ik doe het niet: vroeg of laat zal ik door de Volkskrant ook worden geband.  
Dan liever laat. 
Bij de Volkskrant werkt een onopvallende journalist: W.B. 
Hij is zo goed als 'vrijgesteld' volgens mij. Ik lees weinig van hem.
Gaat af en toe naar A. en schrijft daar dan één artikeltje over.  
Of gaat hij naar zijn 'meesters' in New York? 
Ik heb hem ooit persoonlijk gesproken.  Om mijn anonimiteit te waarborgen kan ik niet zeggen waarover.  Deze man is, naar mijn smaak, een mol. Hij beïnvloedt de redactie en stuurt die langzaam maar zeker naar de pro-Israel richting.  


Hij komt heel souave, gluiperig over. Is uiteraard joods. 


(Laten we hopen dat hij officieel katholiek is. Dat maakt zijn efficiency alleen maar groter: collega's denken dan dat hij een objectieve mening heeft. Ik denk niet dat VK journalisten een joods iemand als W.B.  kunnen herkennen.)  
De controle over de pers werd in 1915 ingesteld, en functioneert ( off and on, hier wel, daar niet etc.) 
nog steeds. ( J.P. Morgan.
Ik besef dat ik, door dit hier te schrijven, ook mijn blog in gevaar breng.
Maar als ik nu eens zou beweren dat WB een moslim- mol is, dan zou ik nergens voor vrezen.
Dat bevestigt natuurlijk mijn verhaal. 

INGELAST 2.
Vandaag keek ik voor het eerst in dagen weer eens op WiK en begonte lezen op een draad die  me wel intrigeerde.  Ikvond het wel leuk, en verbazend, dan de naam Ross nog zo ongeveer 6 keer valt in 40 reacties ! Zie:
http://www.welingelichtekringen.nl/euroopa-is-gek-op-hindoes-en-islam-en-vergeet-het-christendom.html
Over het onderwerp: Ik acht het erg onwaarschijnlijk dat dit weglaten van de christelijke feestdagen werkelijk perongeluk is gebeurd.  het kan alleen maar een opzetje zijn om een rel te veroorzaken: de zoveelste moslim-bashing rel.  Maar ik vind het wel knap dat er blijkbaar niemadn eerder aan de bel heeft getrokken.

INGELAST 3
Vandaag schreef ik een reactie waarin ik beweer dat het besluit om Nderland multi-etnisch te maken, in feite door de Media is genomen, en niet door de politiek.
Dat artikel was binnen een half uur weggehaald!  Het is de tweede keer dat ik iets merk dat op censuur lijkt.
Hier is de ost die weggehaald was. Ik heb hem 'vluchtig' herschrevene nbewaard en gepost. Na 1 uur was die OOK weer verdwenen.
Ik denk dat het komt door de passage over de media invloed.


Eddie schreef:
Joden maakten slechts 6 % uit van de top , en hadden dus slechts 6% vam de macht.
 [ Ik heb hierover een half uur geleden een reactie gepost, maar die zie ik niet meer.
Ik probeer de reactie te herschrijven. ]
Eddie, de macht ligt  in veel verschillende gremia : polit bureau, geheime dienst, komsomol etc. etc. Dan is er nog een wisseling door de jaren heen. Het getal  van 6% is één van de honderden getallen die er zijn. Lees Slezkine.
Volgens Mertens was de macht in Nederland in handen van 200 mensen,.  En daar zeten niet eens zo veel politici bij.  Bankdirecteuren, bazen van grote bedrijven, opinileiders , kranten bazen etc: zij bepalen veel meer wat er gebeurt, waar het naar toe gaat.
Over de plaats van de lantarenpalen wordt inderdaad democratisch besloten in het parlement, maar of de gastarbeiders hun gezin naar nederland mogen halen,  dat werd besloten door enkele opinileiders en media bazen:  iedereen die er tegen was werd gebashd: hij zou discrimineren, en dan ben je op een hellend vlak dat eindigt in Auschwitz.
Het werd dus onmogelijk om tègen de massa immigratie te zijn.

Wie er werkelijk de macht heeft in een land kun je aflezen aan wat er gebeurt in dat land.
Lenin verbood antisemitisme ten strengste.  Iemand in het bezit van de Protocollen werd ter p[laatse gefussilleerd.  Kerken werden in brand gestoken, priesters werden vermoord.
Maar:
Edwin Schoonmaker, Democracy and World Dominion, pp. 211-12 (1939) confirms Cantor’s point: 
Fifteen years after the Bolshevist Revolution was launched to carry out the Marxist program, the editor of the American Hebrew could write:  “According to such information as the writer could secure while in Russia a few weeks ago, not one Jewish synagogue has been torn down, as have hundreds—perhaps thousands—of the Greek Catholic churches. . . .” (American Hebrew, Nov. 18, 1932, page 12.)   Apostate Jews, leading a revolution that was to destroy religion as the “opiate of the people,” had somehow spared the synagogues of Russia. 

Dat, Eddie, zou toch verwonderlijk zijn als het niet de joden waren die de werkelijke macht hadden in Rusland.
Vaak wordt beweerd: “ja, maar die hadden het jodendom achter zich gelaten. “
OK. Maar waarom hebben ze dan de synagoges wèl laten staan?

 ------------------------------------------ Einde inlassingen -----------------------

Vervolg: Ik ban geband: 

Jammmer ?  Ja en Nee.

Ik vond het leuk om mijn kennis te meten met anderen. En het ging me goed af.

Het is ook leerzaam. Je beseft hoe moeilijk het is om mensen van iets te overtuigen, wanneer ze zich daar met hand en tand tegen verzetten. Heel weinig mensen zijn op zoek naar de waarheid.
Ze hebben een idee over de werkelijkheid overgenomen uit de Main Stream Media, en ze willen dat kost wat kost behouden.( Confirmation bias.) 

Je oefent om een gedachte zo kort en duidelijk mogelijk op te schrijven.
Soms had je een bepaalde overtuiging, maar als je die dan wil onderbouwen blijkt je herinnering toch niet correct.
Het was dus leuk en leerzaam.

Wat wil je nog meer ?

Ik wil nog wel meer goede stukken op dit blog schrijven.
En misschien is het vruchtbaarder om op andere plaatsen te reageren, waar nieuwe mensen met jouw reacties ( en jouw blog) kennis maken.

Niet jammer aan deze ban is dat ik nu veel meer tijd zal hebben voor andere dingen.

Wat heeft mij deze ban opgeleverd?
Er zijn meerdere mogelijkheden.
1) Mijn kritiek op de joden.
2) Het feit dat ik zo véél schrijf, en dus ietwat domineer en /of irriteer.
3) Mijn kritiek op de Media of op journalisten.

Ik ben onder drie pseudoniemen geband:  Jos Verhulst, Piet en Ross.

Hieronder zal ikkort aangeven wat er gebeurde vlak voor de ban.

=======================================================================

Ik begon te schrijven op WiK in april 2009 ongeveer. Onder de naam  H.
Dat liep tot 10 juni 2009.
Toen ontving ik deze brief:

geachte meneer, mevrouw

welingelichte kringen ontving een klacht van het meldpunt discriminatie inzake enkele van uw reacties op artikelen op onze site.
voor ons reden om u te verzoeken niet langer op onze site te posten.
als u hiertoe vrijwillig wilt overgaan stellen wij dat op prijs.
zo niet, dan ondernemen wij zelf de nodige stappen om u te verwijderen van welingelichte kringen.

met vriendelijke groet

henk steenhuis


De motievering van het MDI  vindt U hieronder: (*)
Uit boosheid heb ik de uitspraken waar het MDI over viel, grondig onderbouwd. Diew onderbouwing is ook hieronder te lezen.
======================================================================
Daarna heb ik me een ander pseudoniem aangemeten : Jos Verhulst.

Jos Verhulst werd ècht geband ergens in september 2009.

Maar die echte ban had niks te maken met mijn kritiek op joden. Ik herinner me dat ik de integriteit van Joshua Livestro in twijfel had getrokken. Livestro, een fervent verdediger van Israel, is geboren als jood, maar heeft zich bekeerd tot het Christendom.
Een dag later werd ik geband.( 18 september 2009)

========================================================================
In de zomer van 2010 schreef ik onder de naam Piet.

Piet vond zijn Waterloo in dit artikel op 26 augustus 2010.


Tot  Gerard Driehuis schreef: 
Piet mag niet meer meedoen.
Ook hier zijn grenzen


Geplaatst op: vrijdag 27 augustus 2010 | Door: Gerard Driehuis


Waarom hij boos was ?  Hieronder leest U mijn laatste bijdrage: (**)

========================================================================


En vandaag 4 januari 2010,  ben ik dan weer geband. Ross is geschiedenis geworden.

En alweer had ik me negatief over de Media uitgelaten. Ik schreef o.a.:  De Media zijn in bezit en onder controle van een enge belangengroep. En de perifere media, die alles afkijken van de centrale Media, nemen alles over.
(Lees Oscar Callaway, 1917, Annalen van het Congres. )

Ditmaal geen mededeling over de ban.Ik kan er gewoon niet meer op.

Dit waren de laatse berichten die ik schreef: (***)

========================================================================(*) Eerste waarschuwing voor H.
( Ik kreeg als reden voor het verzoek om mij te verwijderen de drie onderstaande 'Uitingen'.
Ik herinner me nog dat M. ofwel Multidifficulti, me behoorlijk boos had gemaakt, en daarom ging ik iets verder met mijn uitspraken dan achteraf gezien verstanbdig was.)


Uiting 1. Door H. op  vrijdag 15 mei 2009


"Beste M. natuurlijk hadden de joden de holocaust kunnen voorkomen. Ze hadden zich als gast kunnen gedragen in het land waar ze woonden. Ze hadden kunnen besluiten om niet de cultuur in handen te nemen zoals ze deden in Duitsland en Oostenrijk en Hongarije van 100 jaar geleden. Ze hadden kunnen beslissen om de Tsaar gewoon in leven te laten en Rusland aan de Russen, in plaats van met 300 joden naar Rusland af te reizen om daar alles kapot te maken: cultuur en 29 miljoen mensen. Ze hadden kunnen besluiten om niet de crisis van 1929 te benutten om zelf heel rijk te worden en de halve wereld jaren lang te laten creperen"


Uiting 2. Door H. op zaterdag 16 mei 2009

"Al vele eeuwen, zo niet millenia worstelt elk land met deze vraag: Wat doen we met de joden? Hoeveel vrijheden geven we ze ? Wat mogen ze wel en wat niet? Mogen ze overal wonen? Elk beroep uitoefenen?
Elk land ervoer dat je in de problemen komt als je de joden vrij laat concurreren met je eigen volk. Door talent en hard werken weten ze veel invloed te krijgen.Dat levert gedonder op "


Uiting 3. Door H. op zondag 17 mei 2009

"De joden hebben in Rusland de middenklasse vermoord. Jij vind het prima, ik vind het schandelijk. Maar behalve de middenklasse hebben ze daar ook alle kerken gesloopt en de priesters vermoord: de cultuur om zeep gebracht. Schande."


Bovenstaande uitingen acht het MDI in strijd met de anti-discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht. Hierbij dan ook het verzoek de uitingen van u te verwijderen.

Gaarne van u vernemend.

Met vriendelijke groet,

Daniël Veenboer

-------------------------------------------------

Ik heb me toen wel erg boos gemaakt over die MDI  waarschuwing. 
Ik vind dat een goed onderbouwde waarheid gezegd mag worden. 
Nu worden de moslims vreselijk beldigd, en die beledigingen zijn totaal niet onderbouwd. 

Ik heb indertijd elk van de bovenstaande beweringen ruimschoots onderbouwd, maar ik kon hetnatuurlijk nergens publiceren. 
Daarom doe ik het alsnoch hieronder: 

Uiting 1. Door H. op  vrijdag 15 mei 2009

"Beste M. natuurlijk hadden de joden de holocaust kunnen voorkomen.
Ze hadden zich als gast kunnen gedragen in het land waar ze woonden. Ze hadden kunnen besluiten om niet de cultuur in handen te nemen zoals ze deden in Duitsland en Oostenrijk en Hongarije van 100 jaar geleden. *
Ze hadden kunnen beslissen om de Tsaar gewoon in leven te laten en Rusland aan de Russen, in plaats van met 300 joden naar Rusland af te reizen **om daar alles kapot te maken: cultuur en 29 miljoen mensen.*** Ze hadden kunnen besluiten om niet de crisis van 1929 te benutten om zelf heel rijk te worden en de halve wereld jaren lang te laten creperen"****


Hieronder toon ik aan dat mijn uitspraak overeenkomt met de werkelijkheid.


*In Berlijn, Wenen en Budapest  was de autochtone cultuur grotendeels vervangen door de joodse cultuur: schrijvers, schilders, toneel , muziek.  Denk aan de film Cabaret, die de sfeer goed weergeeft.

Citaat over Wenen: Though Jews lived in Vienna over the centuries, the greatest efflorescence of Jewish life and contributions to European and world culture came in the late 19th and early 20th centuries, when world-class personalities like Freud, Herzl, Stefan Zweig, Arthur Schnitzler, Gustav Mahler, Arnold Schoenberg and scores of other creative geniuses, scientists, lawyers, doctors and journalists made their mark way out of proportion to their numbers in the population.

Citaten over Berlijn: ….. the book inevitably reveals the cardinal role of Jews in every pursuit: art, cabaret, music, cinema, journalism, cafes, gallery exhibitions, salons, even the first emporiums in retail trade.
---Thorstein Veblen who, in 1919, wrote Jews "count for more than their proportionate in the intellectual life of western civilization; and they count particularly among the vanguard, the pioneers, the uneasy guild of pathfinders and iconoclasts, in science, scholarship, and institutional change and growth."
---I would point out that the Jews of Imperial Berlin represented just 3 percent of that population, yet their presence, their contribution, was dominating.


** Ze hadden kunnen beslissen om de Tsaar gewoon in leven te laten en Rusland aan de Russen, in plaats van met 300 joden naar Rusland af te reizen

Uit: European-American Evangelistic Crusades, Inc. ( schrijver: J. S. Torell)

On March 27, 1917 Trotsky, his family and 275 well trained Russian Jews boarded the Norwegian steamer "Kristianiafjord" for a journey to Sweden, and then via railroad through Sweden and Finland to St. Petersburg in Russia. Other passengers were American Jews from the Jewish mafia in New York, Wall Street investors and American business men. Their purpose was to finish the Russian revolution and establish a Marxist government under the leadership of Lenin, Stalin and Trotsky.

Later in 1917: In addition to the group from Switzerland and New York, some 8,000 Jewish revolutionaries from different nations arrived in St. Petersburg and formed the core of the emerging Communist party. It was these men that would take up leadership in the Red Army and in the terrible "Cheka," later renamed NKVD and then renamed again to KGB.
( De betrouwbaarheid van deze bron is niet optimaal. Dwz. Ik heb verder geen bron kunnen vinden die over 300 joden rept die met Trotsky naar Rusland zijn gereisd.  Deze bron spreekt zelfs over 8000 joden die later nog vertrokken zijn.  De echtgenoot van  Freda Utley was joods. Henk Sneevliet was joods, en zo zijn er nog velen die naar Rusland gingen, en later door Stalin ‘nuttige idioten’ werden genoemd. Velen van hen waren joods. Ik ga er van uit dat mijn uitspraak daardoor wel onderbouwd is.)


Alle informatie over de Wall Street investeerders die reeds vóór oktober 1917 meewerkten aan de staatsgreep leest U in  Anthony Sutton’s boek: “Wall Street and the Bolshevik revolution.”
Uit Sutton: “ Trotsky was able to generate support among international capitalists, who, incidentally, were also supporters of Mussolini and Hitler.” ( Hoofdstuk 2)


Over de grote rol die de joden speelden in Rusland is hier een link met veel litteratuur verwijzingen:
Het verhaal begint met de beschrijving dat Lenin ( 25 % joods) en Sverdlov (100% joods) besluiten om de Tsaar en zijn familie te doden.
Ook citeert Weber uit een boek uit 1920:
In his 1920 book, British veteran journalist Robert Wilton offered a similarly harsh assessment:24
The whole record of Bolshevism in Russia is indelibly impressed with the stamp of alien invasion. The murder of the Tsar, deliberately planned by the Jew Sverdlov (who came to Russia as a paid agent of Germany) and carried out by the Jews Goloshchekin, Syromolotov, Safarov, Voikov and Yurovsky, is the act not of the Russian people, but of this hostile invader.


*** om daar alles kapot te maken: cultuur en 29 miljoen mensen.
In een boek dat bekroond is met de “Jewish Book Award van 2005” van de half-joodse schrijver Yuri Slezkine , “The Jewish Century” lees ik op pag 183:

“A few Russian intellectuals did plead guilty. In a 1923 collection published in Berlin,  “Russia and the Jews”,  they called on ‘the jews of all countries’ to resist Bolshevism and to admit the ‘bitter sin’ of Jewish complicity in its crimes. In the words of I.M. Bikerman, “it goes without saying that not all Jews are Bolsheviks, and not all Bolsheviks are Jews, but what is equally obvious, is the disproportionate and immeasurably fervent Jewish participation in the torment of half-dead Russia by the Bolsheviks. “ it is true that the Jews suffered immeasurably from the pogroms, but was not the revolution “a universal pogrom“ ? Or is condemning a whole social class to extermination …. a revolution, and killing and robbing Jews a pogrom ?


Slezkine pagina 360:
“Alexander Solshenitsin dringt er op aan dat joden de morele verantwoordelijkheid accepteren voor het leiderschap tijdens de Bolshevistische strijd, en voor het feit dat ze hun land op een verkeerd pad hebben geleid. Ze moeten spijt hebben van de executies door de Cheka, de collectivisering, de Ukraïense hongersnood en hun rol in alle slechte daden van het Sovjet regime. “


 Slezkine, pag 273
Joden hebben zichzelf altijd als slachtoffers van Stalin en van het Communisme afgeschilderd. Iedereen moest vrezen voor de paranoïde Stalin, maar tijdens de Grote Terreur ( 1937-38) waren de Joden minder vaak het slachtoffer dan de anderen: 1 % van de joden werd gearresteerd, 16 % van de Polen, 30 % van de Letten. Gezien het aantal Joden in de Sovjet Unie, waren ze 15 % minder vaak gevangen genomen dan de gemiddelde Sovjet rus. 


**** Ze hadden kunnen besluiten om niet de crisis van 1929 te benutten om zelf heel rijk te worden en de halve wereld jaren lang te laten creperen"

De Centrale bank had de rente enorm laag gezet.
  Web of Debt, pag 142:

“Why would the Fed want to flood the U.S. economy with borrowed
money, inflating the money supply? The evidence points to a scheme
between Benjamin Strong, then Governor of the Federal Reserve Bank
of New York, and Montagu Norman, head of the Bank of England, to
deliver control of the financial systems of the world to a small group
of private central bankers”
Pag 142:
Professor Carroll Quigley wrote of Norman and Strong:
In the 1920s, they were determined to use the financial power
of Britain and of the United States to force all the major countries
of the world to go on the gold standard and to operate it through
central banks free from all political control, with all questions of
international finance to be settled by agreements by such central
banks without interference from governments.4
Pag 143:
The meetings between Norman and Strong were very secretive,
but the evidence suggests that in February 1929, they concluded
that a collapse in the market was inevitable and that the best course
was to let it correct “naturally” (naturally, that is, with a little help
from the Fed). They sent advisory warnings to lists of preferred customers,
including wealthy industrialists, politicians, and high foreign
officials, telling them to get out of the market. Then the Fed began
selling government securities in the open market, reducing the money
supply by reducing the reserves available for backing loans. The bankloan
rate was also increased, causing rates on brokers’ loans to jump
to 20 percent.5
Pag 144:
Small-town bankers like George Bailey were
lucky if they escaped bankruptcy, but the big banks made out quite
well. Many wealthy insiders also did quite well, quietly pulling out of
the stock market just before the crash, then jumping back in when
they could buy up companies for pennies on the dollar. While small
investors were going under and jumping from windows, the Big Money
Boys were accumulating the stocks that had been sold at distressed
prices and the real estate that had been mortgaged to buy the stocks.
The country’s wealth was systematically being transferred from the
Great American Middle Class to Big Money.
Pag 146:
Who was to blame for this decade-long cyclone of debt and
devastation? Milton Friedman, professor of economics at the University
of Chicago and winner of a Nobel Prize in economics, stated:
The Federal Reserve definitely caused the Great Depression by
contracting the amount of currency in circulation by one-third
from 1929 to 1933.
The Honorable Louis T. McFadden, Chairman of the House Banking
and Currency Committee, went further. He charged:
[The depression] was not accidental. It was a carefully contrived
occurrence. . . . The international bankers sought to bring about a
condition of despair here so that they might emerge as rulers of us
all.8
Pag 147:
A document called “The Bankers Manifesto of 1934” added weight
to these charges. An update of “The Bankers Manifesto of 1892,” it
was reportedly published in The Civil Servants’ Yearbook in January
1934 and in The New American in February 1934, and was circulated
privately among leading bankers. It read in part:
Capital must protect itself in every way, through combination
[monopoly] and through legislation. Debts must be collected
and loans and mortgages foreclosed as soon as possible. When
through a process of law, the common people have lost their
homes, they will be more tractable and more easily governed by
the strong arm of the law applied by the central power of wealth,
under control of leading financiers. People without homes will
not quarrel with their leaders. This is well known among our
principal men now engaged in forming an imperialism of capital
to govern the world.10

Hierboven hebben we gelezen dat de Crisis van 1929 was veroorzaakt doordat de FED heel goedkoop geld uitleende. Toen de crisis onvermijdelijk werd , waarschuwden de twee Centrale bankiers van New York en Londen hun vrienden, en die konden dus van de crisis profiteren in plaats van er onder lijden. Het is heel waarschijnlijk dat de FED de fouten, die ze volgens Milton Friedman maakte ( te weinig geld in het systeem brengen) expres maakte, waardoor de crisis dieper werd en de Power Elite extra kon profiteren.  Maar nu heb ik nog altijd niet aannemelijk gemaakt dat die profiteurs allemaal joden waren. Welnu, dat zou ook een beetje overdreven zijn.  Ook de vader John Kennedy profiteerde ( ging van 4 naar 100 miljoen $ ), en hij was niet joods.
Nu is het niet aantrekkelijk is om te verkondigen:  “Wij zijn rijk geworden tijdens de “Great Depression’. En nog minder aantrekkelijk is het om daaraan toe te voegen: “En wij zijn een joods bedrijf.”
Deze informatie is dus uiteraard moeilijk te vinden.

Maar in de biografie over de rijkste en belangrijkste bankier uit dat tijdperk kunnen we toch deze informatie halen:

Web of Debt, pag 121:
Although the Rothschilds were technically rivals of the Peabody/
Morgan firm, rumor had it that they had formed a secret alliance.
Nathan Rothschild was not well liked, in part because of religious
prejudice. Morgan biographer George Wheeler wrote in 1973, “Part
of the reality of the day was an ugly resurgence of anti-Semitism. . . .
Someone was needed as a cover.” August Belmont (born Schoenberg)
had played that role for Rothschild during the Civil War; but when
the Belmont/Rothschild connection became common knowledge, the
ploy no longer worked. Wheeler wrote, “Who better than J. Pierpont
Morgan, a solid, Protestant exemplar of capitalism able to trace his
family back to pre-Revolutionary times?” That could explain why, in
the periodic financial crises of the Gilded Age, Morgan’s bank always
came out on top. In the bank panics of 1873, 1884, 1893, and 1907,
while other banks were going under, Morgan’s bank always managed
to come up with the funds to survive and thrive.

Dit komt overeen met de bewering van Andrew Hitchcock dat bij het overlijden van J.P. Morgan zelf, in 1918, bleek dat slechts 18% van het vermogen van hemzelf was. Hij suggereert dat de rest eigendom van Rotschild was.

Volgens de annalen van het Amerikaans Congres heeft J.P. Morgan reeds in 1915 de censuur over de 25 grootste kranten in Amerika ‘gekocht’.  Maar als Morgan toen als front voor Rotschild fungeerde, dan tasten we over de werkelijke invloed van De Rotschilds al bijna 100 jaar in het duister.

Niemand is in staat om de waarheid over deze familie te achterhalen, en zeker niet om dat te publiceren. Er zijn enkele jaren geleden twee boeken over geschreven door Niall Ferguson, maar die heb ik niet gelezen.  Ik weet zeker dat het onmogelijk is om onwelgevallige boeken over de Rotschilds te schrijven, als ‘gerespecteerd’ schrijver. Dat betekent : einde carrière. 

Wie het verhaal kent over de oprichting van de Fed, over Jekyll Island, en de rol daarin van J.P. Morgan, Kuhn en Loeb, Warburg etc., die begrijpt dat als Morgan een front voor Rotschild was, dat we dan toch werkelijk met een joodse coup te maken hebben.
Wall Street en De Fed worden in hoge mate door deze joodse bankiers beheerst.
Het lijkt me dan ook heel aannemelijk dat de banken die tevoren wisten dat er een crisis zou komen, in belangrijke mate joods waren.

                 *******************


Uiting 2. Door H. op zaterdag 16 mei 2009

"Al vele eeuwen, zo niet millennia worstelt elk land met deze vraag: Wat doen we met de joden? Hoeveel vrijheden geven we ze ? Wat mogen ze wel en wat niet? Mogen ze overal wonen? Elk beroep uitoefenen?
Elk land ervoer dat je in de problemen komt als je de joden vrij laat concurreren met je eigen volk. Door talent en hard werken weten ze veel invloed te krijgen. Dat levert gedonder op "

-----------------------------------------
Hieronder toon ik aan dat mijn uitspraak overeenkomt met de werkelijkheid.

Volgens de joodse schrijver Alex Bein ( hoofd v.d. Israeli National Library )  bestaat het joodse vraagstuk  al enkele eeuwen, ook al wordt het niet steeds met die woorden benoemd.
Zie zijn boek: “The Jewish Question.  Biography of a World Problem” 
Lees op de 4e regel van de Preface:  “… a problem that has been occupying the jews and the nations for more than 2000 years.”
Vaak wordt er gedacht aan Karl Marx’s boek “Het Joodse Vraagstuk”, maar als men denkt aan de vele uitwijzingen die het joodse volk tijdens zijn geschiedenis heeft ondervonden ( ik heb ergens een lijst met 90 uitwijzingen gezien) , de vele beroepsverboden ( soms is alleen handel en geldzaken toegestaan) ,  de beperkte woon-locaties  (het ghetto, de Pale of Settlement ), dan lijkt het me niet onjuist wat ik heb gesteld: Hoeveel vrijheden geven we ze ? Wat mogen ze wel en wat niet? Mogen ze overal wonen? Elk beroep uitoefenen?
Elk land ervoer dat je in de problemen komt als je de joden vrij laat concurreren met je eigen volk. Door talent en hard werken weten ze veel invloed te krijgen. Dat levert gedonder op "

Ik zou er nog aan toe kunnen voegen: dat gedonder is dan wel een gevolg van jaloezie, maar is daarom nog niet onrechtvaardig. Wie zijn inkomen verliest omdat hij de competitie niet aan kan, moet niet zeuren. Maar dan wreekt zich het feit dat de joden zich meestal als buitenstaander bleven gedragen: ze bleven hun eigen geloof en tradities trouw, huwden binnen de eigen groep. Dan word de joodse inwijkeling automatisch als een bedreiging voor de autochtone groep gezien.   
Als reactie krijg je dan expulsie of discriminatie.
Zelfs Theodor Herzl vond dit geen vreemde reactie. Er is een uitspraak van herzl waarin hij zegt wel te begrijpen dat de goyim niet erg blij zijn met joden die hun  eruit concurreren.
Ik kan dat citaat nu niet vinden.

 =============================

Uiting 3. Door H. op zondag 17 mei 2009

"De joden hebben in Rusland de middenklasse vermoord. Jij vind het prima, ik vind het schandelijk. Maar behalve de middenklasse hebben ze daar ook alle kerken gesloopt en de priesters vermoord: de cultuur om zeep gebracht. Schande."Zie uiting 1, bij ** en ***.=======================================================================
(** )  Laatste bijdrage van Piet, waarna hij een IP ban kreeg: 

Zandbak, Piet hier. 
Natuurlijk heb je gelijk.
Ik zal voortaan steeds schrijven: De Russische Revolutie werd bedacht en uitgevoerd en gedirigeerd door joodse lieden met behulp van Wall Street geld. Samen hebben ze de Russische Cultuur vernietigd, de kerken en 60 miljoen mensen de dood in gejaagd. Vervolgens hebben ze er voor gezorgd dat dit uit alle geschiedenisboekjes verdween, en wie toch durfde zeggen wat de waarheid was werd bestreden met de uitspraak: “Dat beweerde Hitler nu ook altijd! “ In al die 90 jaar dat deze misdaad nu oud is, zijn er geen joden geweest die de moeite hebben genomen om hun excuses aan te bieden, of om te zeggen: laten we dat bedrog eens ophelderen. Niet hier, niet in Amerika en niet in Israel.
Ze verschuilen zich achter het feit dat er ook een aantal Russische lieden mee hebben gedaan. Nou, als die ook maar ìets te zeggen hadden gehad, dan zouden de synagogen óók vernietigd zijn. Maar die stonden er in 1932 allemaal nog, zo meldt ‘The American Hebrew” trots en tevreden in 1932.

Maar: 
Natuurlijk zijn niet alle joden schuldig aan deze gebeurtenis!

Nee. Maar er zijn er wel verdomd weinig die er op de juiste manier aandacht aan geven. De boom in het Anne Frank plantsoen heeft in zijn laatste 50 levensjaren in elk geval veel meer publiciteit gehaald dan die 60 miljoen gestorven Russen.

Gelukkig is er eindelijk, sinds heel recent één joodse journalist die de moed heeft om al die onschuldige mensen ( waar jij zo bezorgd over bent, Zandbak ) te trotseren:
Sever Plocker: We mustn't forget that some of greatest murderers of modern times were JewishGeplaatst op: donderdag 26 augustus 2010 | Door: Piet


 =========================================================

(***)  De laatste tekst van  Ross, die niet meer op de site kon worden geplaatst: 


Mijn opponent Carlo schreef:   ( zie: WiK, onderaan)

@ Ross
En citeer me nu uit de Tora of een ander Joods religieus geschrift eens een passage die oproept tot de likwidatie van alle ISLAMIETEN.
--------------------

Dit was mijn antwoord op Carlo, de laatste Post  die niet meer geplaatst kon worden: 

Nou heb je me beet, Carlo. Dat lukt me niet.
In de Torah kan ik niet vinden dat de Islamieten moeten worden vermoord. 

Zou het komen omdat de islamieten nog moesten worden uitgevonden toen de Torah werd samengesteld? 

Maar Ross redt zich er altijd wel uit zoals je weet. 

Want wat wil het geval..... de joden geloven dat àlle niet-joden moeten worden uitgeroeid. Daar vallen uiteraard ook de islamieten onder. 

Laat ik één citaat wat uitgebreider uitschrijven: 

Deuteronomium 3, 6-8

 6 We doodden alle inwoners, zoals we eerder hadden gedaan bij Sichon, de koning van Chesbon. In elke stad doodden we de mannen, vrouwen en kinderen.
7 Het vee en de goederen van de steden maakten we echter voor onszelf buit
8 Zo hebben wij toen het gebied aan de oostkant van de Jordaan, vanaf het Arnondal tot aan het Hermongebergte, op die twee Amoritische koningen veroverd.

Deuteronomium 7: 
1 Straks zal de HEER, uw God, u naar het land brengen dat u in bezit zult nemen en veel volken voor u op de vlucht jagen: de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Perizzieten, de Chiwwieten en de Jebusieten – zeven volken die groter en machtiger zijn dan u.
2 Wanneer de HEER, uw God, u de overwinning op hen schenkt, moet u hen doden. U mag geen vredesverdrag met hen sluiten en hen niet sparen.Ronald, het gaat hier niet om een paar woed gerinformeerde heethoodfden die zien dat hun volk al duizend jaren wordt mishandeld door de joden, nee hat gaat hier om
citaten van de joodse God himself.

Hier houden de vrienden van Wilders zich aan.
Hier grijpt rabbi Shapira op terug als hij zegt: Ja, we mogen niet joodse babies doden. 

En deze mensen zijn hard op weg om de wereld onder hun macht te krijgen. 
Me mogen in Duitsland nu al niet zeggen wat in Israel wel gezegd mag worden door de grootste deskundige : dat er geen 6 miljoen joden zijn vermoord in de holocaust. Dan ga je de gevangenis in.  Raul Hillberg mag je niet citeren, de meest deskundige Israelische holocaust kenner. Zo ver is het al. 
En het zal nog veel erger worden. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ook vandaag schreef ik deze post, die ook ferme vraagtekens zet achter de integriteit van de Media: 


De vorige Paus, de Poolse Paus, was erg pro-joods, had ik de indruk.
Deze Ratzinger is aanmerkelijk minder meegaand, 
HIj heeft die bisschop Williamson weer binnen de Kerk gehaald of erkend, 
Toen werd bekend dat Williamson de holocaust ontkend had en wellicht nog ontkende. 
Er werd , als ik me goed herinner , pressie op de Paus uitgeoefend om die Williamson er weer uit te gooien, maar dat weigerde deze Paus. 
Kortom: hij buigt niet voor de joodse wensen. 
Dat komt De Kerk duur te staan.

----
De meest gebruikte truck in de politiek:
men heeft feiten verzameld waarmee men iemands politieke leven kan beeindigen, en de politicus weet dat: op die manier doet hij wat deze lui willen. 

De Lewinsky affiare was zo iets. Aanvankelijk haalden de journalisten hun schoiuders op: Clinton heeft sex met een stageaire. So what ? 
Kranten wilden het niet plaatsen.
Toen werd het aan Drudge gegeven ( Soort Wikileaks) Toen kreeg het bericht meer aantrekkingskracht: hier werd iets onthuld dat geheim had moeten blijven !

Enfin: deze pedofilie-dossiers zijn al jaren bekend. Maar als dat vuurtje niet wordt opgestookt door herhaalde meldingen in de pers , en binnen korte tijd, dan haalt iedereen de schouders op: Oud nieuws. 

Antoinette Hertzenberg zei laatst in de HP dat ze de clou van het TV vak van haar man ( reklameman Koffeman) had geleerd,
Ze zei niet wat die clou was. Maar ik denk dat het HERHALING is. 

Mensen moeten het vaak horen voor ze het geloven. 
Hertzenberg komt steeds op dezelfde dossiers terug, en dat moet, want anders gebeurt er niets. 

Ergo: de Media bepalen dus wanneer een pedofilie dossier 'doorbreekt.'


                                             --------------------------------------------

 En dat was het dan........ het is mooi geweest ! Tijd voor iets nieuws.4 comments:

 1. Beetje zwak van WIK hoor, om jou wel te bannen maar ene Mocrolicious (die sinds gisteren met doodsbedreigingen strooit) niet. Hoe erg ik het ook niet met je meningen en de dikke boeken waarop je ze baseert eens ben, wat mij betreft moet je wel je mening kunnen uiten. Maarja, gelukkig heb je daar nog altijd je blogje voor!

  ReplyDelete
 2. Marie,
  de boeken waarop ik me baseer zijn niet zo dik, hoor.
  Als de bronnen maar betrouwbaar zijn.

  Een van de allerbelangrijkste en allerbetrouwbaarste bronnen vind ik Bertrand Russell, die aan zijn vriendin een brief schrijft, als hij net uit St Petersburg komt, in 1920.
  Waarom is dit zo'n goede bron?
  1. Hij schrijft 'heet van de naald. Ter plekke.Niet jaren later.
  2. Hij schrijft aan een vriendin. Weinig motieven om de iinfo te veranderen of te verfraaien.
  3. Hij was zijn leven lang een filosemiet. Van hem kan je dus geen antisemitisch gedrag verwachten.

  Hier is het citaat:

  Bertrand Russell , in zijn autobiografie, pag. 354. Brief 25 juni 1920:
  “Bolshevism is a close tyrannical bureaucracy, with a spy system more elaborate and terrible than the Tsar's, and an aristocracy as insolent and unfeeling, composed of Americanised Jews. No vestige of liberty remains, in thought or speech or action.”

  Vertaling:
  Het bolsjewisme is een gesloten bureaucratische organisatie die tirannie uitoefent, met een spionage en verklikker-systeem dat uitgebreider en vreselijker is dan ten tijde van de Tsaar. De leiders zijn onbeschaamd en gevoelloos en het zijn joden die in Amerika gewoond hebben. Er is geen spoor meer te vinden van vrijheid, niet in gedachte, in spraak en niet in daad.

  Heb jij enig idee hoe we dit citaat als 'onbetrouwbare informatie' zouden kunnen deklasseren ?

  ReplyDelete
 3. Hallo Ross,
  Jammer en onterecht dat je gebanned bent.
  Wie moet er nu het broodnodige tegengas geven aan bepaalde zionistische verhaaltjes?Het evenwicht is nu verstoord en tegenreacties missen het gewenste niveau.
  Hopenlijk krijgt je blog de aandacht die het verdiend,zeker gezien de hoeveelheid werk die je er in stopt.Ik ben het niet altijd met je eens maar dat geeft niet.Een blog als dit is onmisbaar om info van twee kanten te kunnen beoordelen,vooral gezien de grote stroom (mis)informatie van de andere kant.

  Succes,MarcelW

  ReplyDelete
 4. Hallo MarcelW

  Leuk dat je me nog een compliment maakt !

  Ja, een blog met daarop zo goed mogelijk onderbouwde stukken is misschien nog wel zinvoller dan voor de 20 ste keer door Carlo te worden uitgescholden.

  Waar ik altijd benieuwd naar ben is: waar hebben mensen zoals jij ( die al een flink eind mijn mening delen) nu de meeste moeite mee?

  Je zou me een groot plezier doen als je dat in de comments zou schrijven.
  (Ik hoop maar dat je af en toe een stukje leest )

  Op column 100 komt een soort index van de eerste 100 columns,met steekwoorden, zodat je heel snel de column terug kan vinden die je op dat moment zoekt.

  Als je het dan met die column eens bent , zou je in een reactie daar naar kunnen linken.
  Bijvoorbeeld in een discussie over 'de agressieve islam' kun je naar de recente blogs ( 101 tot 104) linken. Dan kan iedereen zien dat er goede argumenten tègen aldat bashen zijn.

  gegroet, MarcelW, en laat nog maar eens wat horen!

  ReplyDelete