Sunday, January 02, 2011

89. Demografie bepaalt de toekomst.

In de jaren 80 werkte ik veel samen met Turkse mensen en het viel me op dat bij elk huwelijk dat er werd gesloten één van de echtgenoten uit Turkije kwam.
Ik kende 21 jongelui die getrouwd waren in de loop der jaren, en in 19 gevallen kwam de partner uit Turkije.
Bij gevolg zal er in dat gezin weinig Nederlands worden gesproken, en de kinderen zullen dus op school achter lopen en veel meer aandacht nodig hebben.
Maar dat is nog niet alles.

Turkse en Marokkaanse gezinnen waren nog vaak talrijk. Laten we uitgaan van 5 kinderen.

Als 75% van de kinderen huwt met een partner uit het vaderland, dan zijn dat ruim 4 nieuwe gezinnen in de tweede generatie. (*)
In de derde generatie zijn er dan 19 gezinnen.  ( 4,375 x 4,375)
In de vierde generatie zijn er dan 83 gezinnen. (**) ( 4,375 x 19,14)


Een Nederlands gezin heeft gemiddeld 2 kinderen. Elk kind huwt met een in Nederland geboren Nederlander. In de tweede generatie ontstaat dus weer één gezin.  Idem in de derde generatie. Idem in de vierde generatie.
Een straat die in1970 begon met één Nederlands gezin en één allochtoon gezin is 100 jaar later veranderd in een straat met één Nederlands en 83 allochtone gezinnen.
( Of eigenlijk: 3 Nederlandse gezinnen en 499 allochtone gezinnen: zie ** )

Ik weet niet of de gemiddelde gezinsgrootte nog 5 is. Ik weet dat het afneemt.(***) In het begin van de jaren 90 heb ik driemaal met het CBS  gebeld om te vragen welk percentage van de allochtone jongeren huwde met een partner die uit het vaderland kwam. Twee maal werd ik na enige tijd voor racist uitgemaakt door de ambtenaar van het CBS: dit soort informatie hadden ze niet ! Dat zou op racisme duiden !

Ik ben een criticus van Geert Wilders, omdat hij de integratie van allochtonen nadelig beïnvloed, en dus het probleem groter maakt, niet kleiner.
Bovendien hebben we die massa-immigratie nu juist te danken aan het joodse streven om alle westerse landen tot multi-landen te maken.  En Wilders is nu een belangrijke pion in de uitvoer van de volgende joodse zet op het Grote Schaakbord: het tegen elkaar opzetten van moslims en christenen.

Maar waar Wilders wèl gelijk heeft is dat we de massa- immmigratie moeten stoppen.
Niet omdat het islamieten zijn en deze mensen een kwalijke ideologie volgen, maar omdat èlke massa-immigratie in èlk land tot ellende leidt. De geschiedenis bestaat grotendeels uit niets anders dan etnische conflicten binnen de grenzen van een land.

In 'The Clash of Civilizations" schrijft Samuel Huntington ook al over de demografische problemen die ons te wachten staan.

(*) 75%,  zoals prof. Piet Emmer in 2002 zei.
Berekening:  5 x 0,75 = 3,75 'kind'  zorgt voor een heel gezin.  De andere 1,25 'kind' zorgt voor een half gezin  1,25 :2= 0,625 gezin. Totaal is dat 3,75 plus 0,625 = 4,375 gezin in Nederland uit één ouderpaar voortgekomen, na 1 generatie.

(**) Als we er van uitgaan dat een generatie 25 jaar tijd neemt, en demens 3 generaties oud wordt, dan wordt het beeld als volgt: De situatie in
1975:  1 Nederlands gezin    en 1 Allochtoon gezin.
2000:  2 Nederlandse gezinnen en  5 Alochtone gezinnen.
2025:  3 Nederlandse gezinnen en  24 Allochtone gezinnen.
2050:  3 Nederlandse gezinnen  en 112 Allochtone gezinnen.
2075:  3 Nederlandse gezinnen en   499 Allochtone gezinnen ( 362 +112 + 24= 499)

Hoe zou het beeld er uit zien als de allochtone gezin slechts 3 kinderen krijgt, en als 60% van die kinderen met een partner uit het moederland haalt?

Dan komt er elke generatie 2,4 gezin bij in Nederland.  ( 3 x 60% = 1,8 plus 1,2 kind dat een half gezin sticht. Totaal 1,8 + 0n6 = 2,4 gezin er bij per generatie)


1975:  1 Nederlands gezin    en 1 Allochtoon gezin.
2000:  2 Nederlandse gezinnen en  3,4 Alochtone gezinnen.
2025:  3 Nederlandse gezinnen en  6,8  Allochtone gezinnen.
2050:  3 Nederlandse gezinnen  en 12,6 Allochtone gezinnen.
2075:  3 Nederlandse gezinnen en  21,8 Allochtone gezinnen
2100:  3 Nederlandse gezinnen en  36,8 Allochtone gezinnen.

Nu is het zo dat er 90% nederlanders in ons land wonen en 10 % allochtonen.
De eerste kolom zou dus met 9 gezinnen kunnen beginnen.
In de tweede generatie: 18 gezinnen.  In de derde 27 gezinnen. 
Danb zien we dat na ongeveer 110 jaar het aantal allochtonen de oorspronkelijke bewvolking in haalt: beiden hebben dan 27 gezinnen. 


Opmerking:


Een generatie is bij allochtonen vaak niet veel langer dan 20 jaar en bij autochtonen meestal 30 jaar of langer. 
Een deel van onze allochtonen ( Surinamers etc.) doet niet of nauwelijks aan huwelijksmigratie.


(***) Met recente cijfers kunnen we een voorspelling maken die nu geldt. Bovenstaand is de voorspelling die ik in 1990 maakte, maar toen rekende ik niet met 75% maar met 85%.

No comments:

Post a Comment