Monday, December 13, 2010

69. Wikileaks dient Israel's belangen

Twee onverdachte bronnen die mijn visie over Wikileaks steunen:

== Columnist  D.J. van Baar in HPdeTijd.
== Klokkeluider Mischa de Kat.


== Enkele citaten uit Van Baar's column van 10 december:
'Israel lijkt het enige land dat niet in verlegenheid is gebracht door Wikileaks'.
'Belangrijk is dat we nu weten dat Egypte,Saudi Arabie, de Emiraten etc. óók bang zijn voor Iran, en niet alleen Israël'.
Van Baar laat duidelijk doorschemeren dat volgens hem Israel achter de aanslag op twee Iraanse atoomgeleerden zit.
Niet Sarkozy of Merkel worden door Wikieaks getroffen, maar mensen als Erdogan.
Van Baar verwijt Mubarak en Abdullah ( Saudi Arabie) schijnheiligheid: ze houden hun eigen onderdanen voor gek. Van Baar: 'Geen wonder dat dit tot moslimextremisme leidt'.
Van Baar: "Bij zoveel leugenachtigheid is het de vraag waarom Europese leiders zeggen te geloven dat de Israelische bezettingspolitiek het kernconflict in het MO is, terwijl Arabische leiders dat zelf niet geloven.
Zou het dan niet eerlijker zijn en meer duidelijkheid scheppen als Europa voortaan de Israelische visie volgt? Wie vrede wil in het M O begint met het srtoppen van zelfbedrog."

Wat Van Baar plotseling schijnt te zijn vergeten is dit: 
Deze Arabische leiders zijn zetbazen van Amerika. 
Mubarak en Abudullah blijven dank zij de hulp van Amerika aan de macht. 
Ze verraden hun eigen volk. 


Dàt is de reden dat ze bang zijn van Iran.   


Israel èn Mubarak èn Abdullah zijn bang voor een Iran dat rechtvaardigheid voor moslims en Palestijnen wenst. 
Ahmedinejad heeft nooit gezegd dat hij de joden in zee wil drijven.[*] Dit is één van de vele leugens die nodig zijn om de joodse agenda uit te voeren.  
=== Mischa Kat: Wikileaks is een operatie van de CIA .
Ik citeer uit zijn 10 punten de meest overtuigende:

1. De grote Media geven het heel veel aandacht. Die Media zijn in handen van 'the powers that be'.
    Opvallend genoeg is er ook geen nadelig nieuws over Israel.
3. De Leaks dienen de agenda van de VS: oorlog beginnen tegen Iran en Pakistan.
4. Assange gelooft de 911 Mythe en gelooft dat Osama nog actief is.
5. De aanval op Assange (aanranding> interpol) dient enkel om geloofwaardigheid te geven.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5841/we-durven-nu-wikileaks-is-fake.html

Onze joodse held Mischa Kat ( dit meen ik oprecht) mist nog een laatste restje moed.


Ad 1) De Media zijn in handen van joodse ondernemers [ 1 , ** ,  *] , Mischa, en van hun stromannen of sympathysanten [*].


Ad 2) Amerika heeft geen probleem met de Islam. De inval in Irak en straks ook in Iran is ten bate van Israel. [*]


Ad 4) Dit is inderdaad de lakmoesproef. Zelfs de officiele onderzoekers van 911 zeggen dat hun rapport twijfelachtig is [*]. En veel Congresleden twijfelen openlijk [*]. Een intelligent internet-gebruiker is niet geloofwaardig als hij de officele 911 versie gelooft. 
Ook de aanwijzingen dat Osama niet meer leeft zijn overtuigend.[*]      


Toegift: Anthony Lawson video, In 11 minuten een antwoord op de vraag: Hoe zit de wereld inelkaar.
De laatste 3 minuten zijn voor Wikileaks.     

No comments:

Post a Comment