Friday, December 10, 2010

61. Het Marokkanendrama

Met marokkaanse jongens zijn veel meer problemen dan met Turkse.

Hoe kan dat nu?
Onze cultuur is voor Marokkanen en voor Turken even vreemd, vermoed ik.
En er zit weinig vooruitgang in: de derde generatie is lastiger dan de tweede.

Ik denk dat het met aangeboren instincten te maken heeft.

De Marokkanen die lastig zijn dat zijn Berber jongeren uit het Rif gebergte.
Wie in die bergren braaf en geweldloos was, leefde niet lang, of stierf van de honger.
Wie een groep vormde en zich sterk maakte tegen overvallers, of zelf overvallen pleegde, die had kans op nakomelingen.

Ik denk dat de neiging tot groepsvorming ( gang,  bende) veel groter is onder deze jongeren.

En ik denk dat ze, zodra ze zich machtiger voelen dan de omgeving, switchen naar agressief gedrag tegenover de zwakkere.
Het is niet fraai, maar het was bijna de enige manier voor hun voorouders om te overleven in dorre bergachtige gebieden.

Je kunt het probleem van de kut-Marrokkaantjes niet oplossen met praten, thee drinken en opvoeden.
Zre zullen altijd de neiging hebben om groepen te vormen, en zodra zo'n groep zich sterker voelt dan de omgeving, zullen ze hun macht botvieren op die omgeving.

Er is maar één oplossing: een repressief politie-apparaat dat hen continu in het gareel houdt.
Dan wordt die 'neiging tot dominantie' niet aan geswitcht, en zijn het heel aardige jongens.

Ik voel mij gesteund in deze evolutie-psychologische  verklaring door een artikel in The Guardian.

Uit onderzoek blijkt dat armere mensen socialer zijn en meer meelevend met ander mensen.
Rijkere mensen zijn minder behulpzaam en invoelend.
De vraag is dan: heeft die empathie geleid tot minder rijkdom, en was dat grotere egoïsme deoorzaak van meer rijkdom.... met andere woorden:  Zijn het twee karaktereigenschappen die bij elkaar horenen aangeboren zijn ?
Uit onderzoek blijkt dat dit niet zo is.
Als iemand rijker wordt, dan wordt ie minder behulpzaam en minder empatisch.
Als iemand armer wordt, dan wordt hij socialer.
Ons 'karakter' verandert dus mee met de omstandigheid waarin we leven.


Een mens kiest de 'moraal' en de werkwijze die hem in zijn situatie het verst zullen brengen (= de meeste levende nakomelingen op zal leveren).

Iemand die arm en afhankelijk is dient zijn belang het best door solidair te zijn met anderen. 
Maar als je 'boven Jan' komt, kost die solidariteit je alleen maar geld. Dan kun je beter libertijn worden en voorstander van 'Vrijheid voor ons allen !' en aanhanger van Ayn Rand.


De conclusiein The Guardian:  " This suggests that far from being fixed, innate or learned, empathic abilities are effectively switched on or off involuntarily, according to context. When we begin to feel superior, we simultaneously become less empathic. "


( Als een man ergens de baas wordt, verandert hij ook, volgens mij. Hij wordt vastberadener, dominanter, brutaler. Ook daar wordt een bepaalde kerakter-eigenschap aan geswitcht.) 


In het boekje van Fleur Jurgens, 'Het Marokkanendrama' staat veel informatie over het leven in Marokko. 
Welezen daar ook dat er in Marokko 15 miljoen Marokkanen van arabische afkomst wonen en 15 miljoen van Berber afkomst.  In Nederland is 75% afkomstig uit de Berbers en 25 % heeft arabische voorouders. 


Mijn vermoeden is dat de kutmarokkaantjes voor het grootste deel uit de Berbers afkomstig zijn, en het zou best kunnen dat de meer succesvolle Marokkanen vaker arabische voorouders hebben. Maar ik heb daar helemaal geen gegevens over. En de meest succesvolle Marokkaan, Aboutaleb, is van Berberse afkomst, volgens eigen zeggen. 


No comments:

Post a Comment