Tuesday, December 07, 2010

55. Islamieten willen de Sharia

Een onderzoeksinstituut in Amerika heeft een enquete gehouden in 7 van de 48 islamitische landen.
In vier van de onderzochte landen is een voorkeur voor de Sharia.

Op Welingelichte Kringen is er dit artikel over geschreven:

Meeste moslims ter wereld: Lang leve de Sharia.

Een meerderheid van de moslims in de wereld ziet hun godsdienst als een politieke ideologie, de het primaat moet hebben in de politiek. In Pakistan, Egypte, Jordanië en Nigeria pleit de meerderheid van de mensen voor legalisering van shariastraffen als steniging bij overspel, amputatie bij diefstal en de doodstraf voor hen die de Islam verraad. 85 procent van de Pakistani ook voor scheiding van mannen en vrouwen, ook in fabrieken en kantoren.
Het zijn de uitkomsten van een groot onderzoek in moslimlanden van het Pew INstitue, waarover de Los Angeles Times bericht.
Het meest genuanceerd is de uitkomst in Turkije. Dat vindt slechts de helft van de ondervraagde dat de Islam een goed rol speelt in het leven
Van Hezbollah en Hamas moeten de meeste ondervraagden niet veel hebben - behalve in Jordanië - en de aanhang van Al Qaida is nog meel kleiner.
Behalve in Nigeria.
Toch interessante gegeven bij de binnenlandse discussie of de Islam nou in de eerste plaats een geloof is, of een ideologie.

Bron: Los Angeles Times

Een vaste islam-basher op die site voorspelt al wat de reactie van meer objectieve mensen als ik zou kunnen zijn: Hij schrijft:  


Nu wachten hoe lang het duurt voordat iemand komt als eerste gaat uitleggen dat dit:

a) niet waar is


b) valse info is, verspreid door mensen die een hekel hebben aan de islam

c) WIK zich voor een karretje laat spannen

d) Driehuis beledigd

En vervolgens een cover-up organiseert en een rookgordijn gaat leggen dmv:

e) áls het dan toch waar is, die steniging, onthoofding en homo-haat zeker niet aan de sharia ligt, maar aan de lokale gebruiken

f) een niet nader te noemen volkje van geloof 30.000.000 mensen, verspreid over de hele wereld véél ergere wetten heeft (die weliswaar niet in de praktijk gebruikt worden, maar dat is schijnbaar niet relevant) en dat het bij de islam dus eigenlijk best leuk is.

g) iedereen die dit gelooft (ik bijvoorbeeld) met open ogen in de media-val trapt, opgezet door het groot-kapitaal met als enig doel: onterecht schade toebrengen aan de niet-politieke en vredelievende totalitaire islam.


Geplaatst op: dinsdag 7 december 2010 | Door: Ronald|

Ik heb daarop de volgende reactie gegeven:


Ik begrijp dat er al naar  mijn reactie wordt uitgekeken .. dank U.

Ronald heeft al een mooi schema geschreven waar ik dankbaar gebruik van maak.

a)    niet waar is

Het is niet te beoordelen of de uitkomsten waar zijn. “Results for the survey are based (on) face-to-face interviews under the direction of Princeton Survey Research Associates International.” 
Lang geleden hield McKinsey ook face to face onderzoeken , waaruit bleek dat Amerika in de jaren 50 een waar Sodom en Gomorra was. Later bleek dat hij de cijfers vervalst had.  Maar ook bleek hij zelf aardig pervers te zijn. ( Mooi voorbeeldje van Frankfurter Schule)
Ergo: als men zijn interviewers recruteert uit een bestand van strenge sharia aanhangers, dan beïnvloedt dit de antwoorden heel sterk. 
De  Princeton organisatie zit in Washington en : “(we) combine technical expertise with the ability to understand a client's needs.”   Lees ik daar dat je de uitkomst van de survey bij hun ook kan bestellen ? ( Zoals zo vaak het geval is bij onderzoeksrapporten)
           

b) valse info is, verspreid door mensen die een hekel hebben aan de islam.

De vier mensen bij PEW die verantwoordelijk zijn voor dit onderzoek zijn Kohut, Wike, Horowitz en Poushter.(**)  Aan de namen te oordelen zijn drie van hen joods, maar  of ze een hekel hebben aan de islam weet ik niet Ronald.

c) WIK zich voor een karretje laat spannen

WiK krijgt een aanbod van nieuws en plukt daar de zaken uit die voor de lezers interessant zijn.  De clou is dat het aanbod heel scheef ( biased) is. Er zijn heel veel negatieve berichten over de islam in de aanbieding, en nauwelijks negatieve berichten over andere godsdiensten.
Blijkbaar is het interessanter om wekenlang over een moskee in New York te schrijven dan over de enorme toename van heroïne productie  in Afghanistan sinds de Amerikanen daar de baas zijn en niet de Taliban. ( Om maar eens een voorbeeld te geven).

d) Driehuis beledigd

Of Driehuis beledigd is zou ik niet weten, maar dat hij mij of de Islam beledigt dat hangt af van het waarheidsgehalte van dit onderzoek. 
Ik vrees voor een hoog McKinsey gehalte.

De delen e, f en g zal ik later beantwoorden. ------------------------------------------------


Ross hier met de cover-up.

Ronald geeft drie voorzetten die ik dankbaar in kop:

e) Àls het dan toch waar is, die steniging, onthoofding en homo-haat zeker niet aan de sharia ligt, maar aan de lokale gebruiken

Ik zie een ander patroon, Ronald.(*)

-          De hang naar Sharia het grootst bij de landen waar de regering door Amerika ( Israel)  gekocht is, waar het volk zich verraden voelt: Egypte  84%, Jordanië  86% en Pakistan 76%.

-          In de landen waar de regering niet naar Amerikaanse pijpen danst is die noodgreep naar eigen wetgeving veel kleiner: Turkije 5%, Libanon 6% en Indonesië 30%f) een niet nader te noemen volkje van geloof 30.000.000 mensen, verspreid over de hele wereld véél ergere wetten heeft (die weliswaar niet in de praktijk gebruikt worden, maar dat is schijnbaar niet relevant) en dat het bij de islam dus eigenlijk best leuk is.

Niet helemaal correct, Ronald.  Zodra dat volk in een land de onbedreigde macht bezit, dan worden die religieuze inzichten wèl in de praktijk gebracht. 
Vanaf 1500 tot 1800 waren de joden de baas in Polen en de Ukraïne. (**)
Ze gingen zo gruwelijk te keer dat de rabbi’s waarschuwden dat de bevolking in opstand zou komen.
Een dief werd niet de hand af gehakt, maar hij werd aan de spiets gestoken.
( Lees Nicholas Lysson: Holocaust and holomodor)

Ook in Rusland bleken ze geen enkele menselijkheid te bezitten: Kaganovich had de hand in de dood van 20 miljoen mensen, zo schrijft de neef (Stuart Kahane) van Kaganovich in zijn boek over zijn oom

Wie ooit onder joods regime komt, kan alleen maar dromen van de sharia.


g) iedereen die dit gelooft (ik bijvoorbeeld) met open ogen in de media-val trapt, opgezet door het groot-kapitaal met als enig doel: onterecht schade toebrengen aan de niet-politieke en vredelievende totalitaire islam.

Misschien is deze survey wel geloofwaardig.  Ik kan het niet beoordelen. 
Wat in elk geval zeker is dat is dat wij in het Westen nooit eerder zo bang waren voor de islam , en tegelijkertijd nooit eerder zo veel medeleven toonden  ( veinsden?)  voor de islamieten, en vooral voor het lot van hun vrouwen.
En wat nog meer opvalt: die bezorgdheid is niet afkomstig van het grootkapitaal, maar altijd uit joodse bronnen. Altijd !  Terwijl de joden en de islam toch water en vuur zijn, zo krijg ik de indruk.

Ik verklaar dat inderdaad als een poging om schade toe te brengen aan de islam.
Maar Ronald heeft een betere verklaring voor deze paradox, zo begrijp ik.
Ik ben benieuwd.

                          

(*) Als ik de cijfers van de gruwelijkste vraag er bij neem: doodstraf voor hen die de islam verlaten.  Hetzelfde patroon is zichtbaar bij alle sharia antwoorden.

(**)Fernand Braudel: ( in La Mediterrannée.. pag 137) : In Poland, which burst suddenly into modernity at the beginning of the fifteenth century, there is a growing jewish ascendance, the result of numbers, and almost a jewish nation and state….


Nagekomen:Nog eens kijken wat er af te dingen valt op het WiK artikel.
Ik herhaal het hele artikel en geef commentaar.

Een meerderheid van de moslims in de wereld ziet hun godsdienst als een politieke ideologie, de het primaat moet hebben in de politiek. 


Dit is onjuist. In vraag Q17 kiest 66% als best passend bij hen: de democratie. 
Dat is in tegenspraak met de stelling van Driehuis. 
Bovendien: uit een steekproef in 4 landen van de 48 mag men natuurlijk niet concluderen wat de meerderheid van de moslims in de wereld wil.

In Pakistan, Egypte, Jordanië en Nigeria pleit de meerderheid van de mensen voor legalisering van sharia straffen als steniging bij overspel, amputatie bij diefstal en de doodstraf voor hem die de Islam verlaat. 

De doorsnee mens is vaak radicaler dan zijn regering. 99% van de bevolking lijdt onder ‘het kwaad’, maar pleegt zelf geen ernstige overtredingen. Dan is het verleidelijk om een extreem standpunt in te nemen, vooral ook omdat de genoemde straffen heel zelden worden toegepast in deze landen:
- Stenigen komt vrijwel niet voor. -Doodstraf voor het verlaten van de Islam komt nergens voor. - Het afhakken werd in één vraag gesteld met zweepslagen, dus wie wèl voor zweeplsagen is maar tegen afhakken heeft hier mogelijk ja gezegd- het afhakken komt nauwelijks voor. 


85 procent van de Pakistani ook voor scheiding van mannen en vrouwen, ook in fabrieken en kantoren.

Zo was het in Nederland ook voor de eerste wereldoorlog. En hadden we toen een kwaadaardig bewind? 

Het zijn de uitkomsten van een groot onderzoek in moslimlanden van het Pew INstitue, waarover de Los Angeles Times bericht.

Een groot onderzoek? Indonesië heeft 200 miljoen inwoners waarvan er 1000 zijn ondervraagd. In een face-to-face enquete is de beïnvloedbaarheid erg groot. Als de enquêteur zwart is, blijken er plots nergens meer racisten te wonen. In dit geval hebben drie van de vier verantwoordelijken een joodse achternaam: Kohut, Horowitz en Poushter. In zo’n geval wil ik precies weten hoe het interviewen plaats heeft gevonden, hoe de keuze van de respondenten is gebeurd en of er mondeling of schriftelijk is ondervraagd etc. etc. Ik ben wantrouwig. 


Het meest genuanceerd is de uitkomst in Turkije. Daar vindt slechts de helft van de ondervraagde dat de Islam een goede rol speelt in het leven.

Is men ongenuanceerd als men zegt dat zijn geloof een goede rol speelt in zijn leven? Dat is dan een vreemde mening van de heer Driehuis.

Van Hezbollah en Hamas moeten de meeste ondervraagden niet veel hebben - behalve in Jordanië - en de aanhang van Al Qaida is nog veel kleiner.
Behalve in Nigeria.

Toch interessante gegevens bij de binnenlandse discussie of de Islam nou in de eerste plaats een geloof is, of een ideologie.

Jammer dat Driehuis niet uitlegt waar hij de ideologie ziet doorschemeren in deze enquete.
Elke godsdienst bemoeit zich met leefregels en straffen. ( De 10 geboden, opog om oog) 
En elke wereldburger heeft een mening over Al Quaida en over extremisten.

No comments:

Post a Comment