Saturday, December 25, 2010

80. Assange en de New World Order

Assange en de New World Order

De ambitie om de hele wereld te beheersen is zo oud als de mensheid.
Het is ook heel logisch dat een machtig heerser of een machtige Elite vroeg of laat met dit idee gaat spelen.
In vroeger tijden ging men er van uit dat de landen in de wereld met geweld moesten worden overwonnen.
In de moderne versie laat men de landen in de waan dat ze soeverein zijn, maar door financiële schuld zijn ze in de macht van de globale Power Elite. (Perkins, Stiglitz, Toynbee (3).)

De Elite die nu het dichtst bij de wereldmacht zit kwam rond 1880 vanuit Londense City ( Rothschild) naar Amerika (J P Morgan), en ontstond uit ede collusie van Banken en Big Corp. ( Rockefeller etc.)

Sinds  1913 hebben ze op meerdere manieren de macht in handen:

1) Ze controleren de financiele wereld door hun controle van de Centrale Bank in Amerika ( de Fed: 1913) en in Engeland.
2) Ze controleren de Media doordat JP Morgan de policy van de 25 grootste kranten in de VS kocht. (Callaway, 1915) Die media zijn daarna steeds meer onder joodse controle gekomen.
 3) Via de media weet men het stemgedrag van de bevolking te sturen, via campagenbijdragen stuurt de Elite wie kansrijke kandidaten zijn, en als ze eenmaal gekozen zijn worden die politici via Lobbies zodanig gestuurd dat de belangen van de Elite vbeel beter worden gediend dan de belangen van het volk.
In de praktijk is hier van 'democratie' geen sprake.
Een volk met een autoritair heerser die het hart op de goede plaats heeft (hart voor het hele volk) , is veel efficienter en veel beter dan zo'n gedegenereerde democratie.

En toen kwam het internet.
Door internet is het voor iedere wereldbewoner mogelijk 'de waarheid' binnen enkele seconden op zijn scherm te krijgen.
Het door de Media zorgvuldig geconstrueerde wereldbeeld van 'De Westerling' zou zomaar als een leugen kunnen worden ontmaskerd.
De Wereld beheersen lukt alleen als die Wereld het zelf niet weet.
Als ze er achter komt, is er geen houden meer aan.

De Elite zit dus behoorlijk in zijn maag met internet. ( Rockefeller)
Er is geen andere oplossing dan dat de Elite ook dit medium onder controle zal moeten krijgen, als ze werkelijk Wereld-heerschappij wil behouden of krijgen.

Daar heb je in de eerste plaats vakkennis over dit medium voor nodig.
Julian Assange is wat dat betreft de beste persoon in de wereld.
Hij drong lang geleden als eerste hacker door de beveiliging van Het Pentagon.
Hij schreef een boek over het hacken dat algemeen als uitzonderlijk goed wordt besproken. ( Assange * *)
Assange is gevaarlijk voor de Elite, niet alleen wegens zijn unieke kennis, maar ook vanwege zijn Robin Hood achtige ethiek.(*)

Ik ben bang dat Assange als een soort Wewrner von Braun naar Amerika zal gaan om daar in dienst van de Power Elite te werken.
Mijn ideeën zijn natuurlijk speculatie, maar als ìk in de schoenen van de Power Elite stond,zou ik hetzo aanpakken.
De toekomst zal het leren.

(*) Assange heeft gezegd dat hij niet in een 911 conspiracy theorie gelooft. Dat kan ik niet goed rijmen met de rest. Ik kan me voorstellen dat hij hier een strategische keuze maakt: 911 Truth heeft Assange niet nodig, en zich aansluiten bij hen zou zijn geloofwaardigheid ondergraven.

Hier vindt U de belangrijkste Leaks , volgens Salon.com

No comments:

Post a Comment