Monday, December 27, 2010

84. Mijn standpunten op een rijtje.

Soms vindt men mijn standpunten verwarrend.

Hier volgt een opsomming van mijn ideeën.

-          Ik ben tegen Wilders, maar vind wel dat we een immigranten-probleem hebben.
-          Ik ben blij met de vele mooie kunst en wetenschap die we aan veel joden te danken hebben, maar vind wel dat we de boosaardige joden steng moeten bekritiseren.
-          Ik vind dat de islam op veel plaatsen de vrouw slecht behandelt, maar ik haat de vele moslimbashende berichten daarover in de media.
-          De ‘oude politiek’ heeft veel te lang het immigranten-probleem niet willen zien. En nog steeds weifelt ze over daadwerkelijke aanpak.
-          Wilders erkent de problemen, maar zijn aanpak vernedert de moslims en maakt de toekomst juist moeilijker , niet gemakkelijker.
-          Wilders heeft niet het welzijn van onze samenleving voor ogen, maar is bezig om wereldwijd de moslims in een kwaad daglicht te zetten.
-          Wilders is meer loyaal aan Israel’s toekomst, dan aan die van Nederland.
-          Wilders krijgt zijn stemmen van Nederlanders naar wie nooit geluisterd is, maar hij helpt die mensen niet. Door hem zal het alleen erger worden.
-          Het is mij duidelijk geworden dat je via reklame de mensen werkelijk àlles wijs kan maken. (*)
-          Joodse ‘Masters of Discourse’ bezitten de Media en besturen op die manier ons denken.
-          Uit veel informatie blijkt dat zij er baat bij hadden dat landen ‘multi-etnisch’ werden. In Amerika is dat na veel strijd gelukt.
-          In Europa is dat ook bijzonder snel gelukt: via instroom uit oude kolonieën ( Engeland, Frankrijk) en via gastarbeiders.
-          Die instroom was niet te stoppen, want joodse ‘Masters of Discourse’ wisten de link te leggen tussen immigratie-restrictie en racisme.
-          Tegelijkertijd was racisme tot de allervreselijkste misdaad gemaakt, door de beelden en verhalen over Auschwitz te koppelen aan racisme.
-          Uit diverse documenten blijkt de ware aard van de Neocons ( het volk bedriegen is toegestaan) en hun ambitie (Militaire bases in olierijke landen)
-          Om die ambitie te realiseren zou een soort Pearl Harbor nodig zijn.
-          911 was het Pearl Harbor dat de inval in Irak en Afghanistan mogelijk  maakte en dat de basis legde voor het moslimbashen.
-          Het moslimbashen is in Europa en Amerika uitgegroeid tot een onvoorstelbare irrationele hetze.
-          De Oklahomians zijn zo bang dat ooit in hun land de Sharia van kracht zal worden,dat ze nu al een wet willen aannemen die dat zal verhinderen. 0,6 % van de Oklahomians is moslim! Dit tekent de verdwazing.     
-        (*) Bertrand Russell schreef al: “There is no nonsense so arrant (enorm) that it cannot be made the creed of the vast majority by adequate governmental action.”
-        Om tegenwicht aan dat moslim-bashing te geven toon ik aan dat de joodse godsdienst vaak veel afwijkender is dan de islam.
-        En ik toon aan dat de joden veel meer bloed aan hun handen hebben dan de islamieten.(3)
-        Het moslim-bashen dient volgens mij om Israel te beschermen. Door dat bashen worden Iran en andere islam-landen vogelvrij. Wie zal boos zijn als 'Hitler' wordt aangepakt?
-       Veel terreur-aanslagen hebben verdachte aspecten. De officiële verklaring van 911 kan alleen worden geloofd door streng-katholieken: daar zijn meer wonderen gebeurd dan in de Katholieke kerk. Ook de aanslagen in Londen, Mumbai, Kerstbomber etc. etc. zijn verdacht. 
-     Dit (grotendeels uitgelokte) terrorisme dient nog een doel: de Amerikanen en de Israelische bedrijven bouwen aan een infrastructuur waarmee ze de wereld kunnen beheersen: via internet , security-bedrijven en een apparaat van Top secret agents.
-       De machtigsten ter wereld zullen wel altijd de ambitie hebben gehad om de wereld te beheersen. Dat is dus niet zo uniek.
-        Drie citaten hieronder tonen aan dat dit ook nu leeft. ( Toynbee, Warburg en Quigley.)
-      Het is niet verbazingwekkend dat (hun) MSM steeds schrijven dat alleen Conspiracy Nuts geloven in het streven van de Elite naar wereldmacht.  
-        Ik denk dat die Power Elite voor een steeds groter deel bestaat uit joden.
-        De grote banken bepalen het spel. Politici en landen zijn van hen afhankelijk. Dat is in de recente crisis alweer gebleken.
-        Wie de fysieke macht heeft ( de banken en big corporations) en de geesteswereld-macht ( zie  Masters of Discourse: 1 ) is nog moeilijk te verslaan.
-          “The future looks bleak”, as they say.Arnold Toynbee: 1931:
We are at present working discreetly but with all our might, to
wrest this mysterious force called sovereignty out of the clutches
of the local national states of our world. And all the time we are
denying with our lips what we are doing with our hands

Jewish Banker Paul Warburg, February 17, 1950, as he testified before the U.S. Senate:
"We will have a world government whether you like it or not. The only question is whether that government will be achieved by conquest or consent."

Carroll Quigley, Tragedy and Hope (1966):

“The powers of financial capitalism had another far-reaching aim, nothing less than to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. This system was to be controlled in a feudalist fashion by the central banks of the world acting in concert, by secret agreements arrived at in frequent private meetings and conferences. The apex of the system was to be the Bank for International Settlements in Basel, Switzerland, a private bank owned and controlled by the world’s central banks which were themselves private corporations.”
[p.324 of the 1966 MacMillan edition]


Citaat van Gilad Atzmon: (*)
“Yaov  Shamir realises that if Foxman and the ADL can guarantee a free pass to the American corridors of power, then the ‘anti Semitic’ message explored by the ‘Protocols of the Elders Of Zion’ is rather relevant and should be discussed in the open.”


Deze post is een uitwerking van een post hier.

No comments:

Post a Comment