Saturday, December 04, 2010

49. De linkse pers is schuldig ?

Hier is te lezen dat behoorlijk veel Duitsers een hekel hebben aan joden en aan moslims.

 De schrijver vindt het vooral verbazend dat ze ook zo'n hekel aan joden hebben.

Er ontstaat een discussie tussen Carlo en Ross.
De vraag op de achtergrond is:
Was de 'linkse pers' de schuld van de massa-immigratie, of is er een andere schuldige aan te wijzen.

Volgens Ross is die 'linkse pers' door de Frankfurter Schule ontstaan.

----------------------------

Carlo schrijft: 


Werkelijk? Zou u ervan houden telkens opnieuw geconfronteerd te worden met een misdaad uit het verleden door een linkse pers die je telkens opnieuw aanpraat hoe misdadig je wel niet bent geweest toen je nog niet geboren was en hoe misdadig je nog altijd bent door de staat Israel overeind te willen houden?
________________________________________
Geplaatst op: vrijdag 3 december 2010 | Door: Carlo
________________________________________


Ross schrijft:
Carlo en Ronald blijven maar hameren op 'de linkse pers' ( die de Duitsers steeds de holocaust inwreef).

En wie heeft die 'Linkse pers' gemaakt, wie heeft haar gevoed, wie heeft haar gevormd, wie heeft haar geïndoctrineerd, wie kwam keer op keer met dat idee dat nationalisme de bron van alle kwaad was ?
Dat hebben we toch al samen achterhaald, mijn heren: De heren van de Frankfurter Schule, en hun politiek correcte en naïve na-praters.

Citaat":
the French-Jewish "deconstructionist" Jacques Derrida wrote:
"The idea behind deconstruction is to deconstruct the workings of strong nation-states with powerful immigration policies...

In andere woorden: volken die trots zijn op zichzelf, die zijn psychisch abnormaal (volgens Adorno) en dat probleem kunnen we oplossen door massa immigratie.

( Zie: http://xevolutie.blogspot.com/2010/11/frankfurter-schule-flarden-van-het.html )

En wat dacht U van 'Daniel Goldhagen: 'Hitler's gewillige beulen.'
Was dat de 'Linkse Pers' of was dat een joodse fantast?
( zijn boek is als bedrog ontmaskerd door mijn joodse held Norman Finkelstein. Maarzelfs Christopher Hitchins doet verslag van een bijeenkomst waar joodse professoren deze Goldhagen de grond in boren.  Natuurlijk kent niemand in de wereld deze professoren, en iedereen kent hetboek van Goldhagen. Zo gaan die dingen.
Het was bedrieglijke 'wetenschap' als die van Goldhagen ,Adorno, Gould,Lewontin, Boas etc. etc. die 'de Linkse Pers' heeft gevormd. Dààr heeft die pers haar ideeën vandaan.  Bedrieglijke ideeën. Ideën met een agenda er acher. )

Je kunt niet àlle Duitsers àltijd voor het lapje houden.
________________________________________
Geplaatst op: vrijdag 3 december 2010 | Door: Ross
________________________________________


Carlo schrijft: 


@ Ross


Karl Marx: "Het jodenprobleem zal zijn opgelost als de Joden ophouden met Jood te zijn." (Over het Jodenvraagstuk, Pegasusuitgave, laatste blz.)


De Joden van de Frankfurter Schule pasten wat Marx voorschreef succesvol toe op zichzelf en wilden daarna alle "problemen" van alle naties op dezelfde manier oplossen: Als elke natie ophoudt een natie te zijn is het probleem dat die natie stelt (aan andere) opgelost.


Zo kan iedereen elk probleem oplossen, toch?
In zwavelzuur.


Het probleem van het menselijke sadisme is opgelost als alle mensen ophouden met mens te zijn. Ma.w. door de totale vernietiging van de mensheid.


Meer specifiek: het probleem Ross houdt op een probleem te zijn als Ross ophoudt met Ross te zijn.


Wat is daarop tegen voor een promotor van de Islamitische Internationale? Zijn narcisme?


Of het inzicht dat de islam ophoudt een probleem te zijn als de islam ophoudt met islam te zijn?
________________________________________
Geplaatst op: vrijdag 3 december 2010 | Door: Carlo
________________________________________


Ross schrijft:

Beste Carlo.

Ik schreef hierboven dat 'links' een bedenksel is van de Frankfurter Schule.
Patriottisme werd belachelijk gemaakt. Was gevaarlijk.
Ras bestond niet. Was een gevaarlijk idee.
" the purpose was to make every group affiliation sound as if it were a sign of mental disorder and defective "authoritarian personality." All group loyalties, not only to nation and race, but even close family ties are "prejudice." (Zie hier de hele tekst)

Jij schrijft: "Als elke natie ophoudt een natie te zijn is het probleem dat die natie stelt (aan andere) opgelost. "

Tot zover zijn we het dus geheel met elkaar eens.

Maar nu komt het verschil.
JIj schrijft: De Joden van de Frankfurter Schule pasten dit succesvol toe op zichzelf en wilden daarna alle "problemen" van alle naties op dezelfde manier oplossen:

FOUT.
Ze pasten het op alle landen toe waar ze konden. Al die landen mogen uit elkaar vallen als los zand. ( Dat is dan een voordeel voor de joden die toch niet van die homogene groep deel konden worden.)

Maar ze pasten het niet toe op zichzelf !
Loyaliteit aan het jodendom, respect voor traditie, en enorme aandacht voor de verschillen tussen wij en zij ( joden en goyim) zijn juist altijd essentieel voor de joden geweest en gebleven.

( "It is precisely the kind of group loyalty, respect for tradition, and consciousness of differences central to Jewish identity-  that was described as mental illness in gentiles. ")

Hoe meer de Frankfurter Schule er in slaagde om die domme goyim te laten geloven dat nationalisme een gevaarlijke ziekte was, des te zwakker werd de macht van de gevestigde orde die tot dan toe de instituties, de universiteiten etc. in haar macht had.

Alles is nu joods geworden ( de conservatieve partij is tot neocon geworden. Het American Enterprise Institute en het  Brookings Institute etc. zijn joodse werktuigen geworden.

Het is allemaal wat langzamer gegaan dan in Rusland, maar het succes is tot nu toe groter in Amerika dan in Rusland: ook Amerika is veel van de oude cultuur afgebroken en zijn de oude machthebbers vervangen. De macht van de joden in Amerika is nu even groot als de macht van de joden in Rusland was in de eerste decennia van de USSR.

Eén ding ben ik dan weer wel met je eens: als de joden een keer zouden ophouden met een loyale groep te zijn en als ze uiteen zouden vallen in individuen,
dan zou er een enorm probleem opgelost zijn.

Wereldwijd.

Met islamitische landen hebben we nooit veel problemen gehad. Met Hindu-landen niet, met christelijke landen niet.
Maar de joodse groep heeft enorme - ENORME ellende aangericht.

En dat gaat maar door. Ik neem een voorbeeld heet van de naald:
Die oorlog in Iran zal er komen en moet er komen.
Terwijl daar echt geen enkele reden voor is.
Israel blijft fanatiek de waarheid vervalsen om die oorlog te veroorzaken.
Luister naar een oprechte CIA man die er alles van af weet: http://www.youtube.com/watch?v=Mfsjxkcu2pI&feature=player_embedded#!
________________________________________
Geplaatst op: zaterdag 4 december 2010 | Door: Ross

No comments:

Post a Comment