Wednesday, December 08, 2010

57. Racisme en immigratie

Dit blog: http://tiny.cc/r2rch

Een mens die altijd weet waar het gevaar vandaan kan komen en ook weet van wie hij steun en bescherming kan krijgen, heeft meer kans te overleven.
Zoals vogeltjes constant om zich heen kijken of er gevaar dreigt, zo bepalen wij onbewust steeds of iemand vriend of vijand is. Of we naar hem toe gaan bij gevaar, of van hem weglopen. Of hij tot de ingroup hoort of tot de outgroup.  

Bloedverwanten staan van nature het dichtst bij ons. Vrienden en bekenden natuurlijk ook. Vakgenoten hebben een streepje voor. In een vreemde omgeving zullen we mensen die onze taal spreken iets gemakkelijker vertrouwen dan anderen. (*) 
Rasgenoten staan dichter bij ons dan mensen van andere rassen. 

Discriminatie van mensen van een ander ras is bij de chinezen  en de zwarten even sterk aanwezig als bij de blanken. Het is een logisch gevolg van de evolutie. Wie de angst voor de vreemde niet instinctief had,  
liep een groter risico. Onvoorzichtige mensen sterven gemiddeld iets vroeger en hebben dus iets minder nakomelingen.   Na vele eeuwen zijn er geen onvoorzichtige mensen meer over. 
Gevolg: wij allemaal hebben de neiging tot discrimineren van een ander ras.   
Het is een aangeboren eigenschap. 
Precies zoals een vogeltje en een konijntje de hele dag om zich heen kijken of er gevaar dreigt, wat in 99,9% van de keren dat hij dat doet overbodigg is,  zo zijn wij ook altijd iets gereserveerder ten opzichte van iemand van een ander ras ( of etniciteit, of zelfs van een ander dorp)


Vandaag lezen we in Ha'aretz: "Racism originated in the Torah," said Rabbi Yosef Scheinen, who heads the Ashdod Yeshiva. "The land of Israel is designated for the people of Israel. This is what the Holy One Blessed Be He intended and that is what the [sage] Rashi interpreted."Je mag dus wel een onderscheid maken tussen rassen en volkeren?
Hadden we dat maar eerder geweten.
Dan hadden we het allochtonen-probleem kunnen voorkomen.(**)
Wie zich zorgen maakte was volgens hen extreem-rechts en dus sympathysant van Hitler. Dat zou ongetwijfeld eindigen in concentratiekampen.   
Leon de Winter schreef er 16 jaar geleden nog een boekje over: "Handleiding ter bestrijding van extreem rechts" De bezige Bij.

Al die media artikelen en tv uitzendingen die ons vertelden dat het racistisch was om kritiek te hebben op de komst van vele Turken en Marokkanen, waren gebaseerd op een mens-visie die bewust voor dat doel gecreëerd was.

Dat mensbeeld kwam overwaaien uit Amerika.
In samenspel met de beelden van stapels lijken in Bergen Belsen die volgens de media een gevolg waren van racisme, werd het onmogelijk over de nadelen van immigratie te praten.

In Amerika heeft de strijd om massa-immigratie mogelijk te maken decennia lang geduurd. 

Er waren twee strijdende kampen:  Het joodse kamp wilde de grenzen open zetten, en de rest van Amerika wilde de grenzen dicht houden.

Psycholoog Kevin MacDonald (video, Gelbaum, nederlandse vertaling  ),
onderzoeker Steinlight (vdare, 2001) en
schrijver  David Duke hebben er uitvoerig over geschreven.

Joodse lobbyisten en politici maakten gebruik van 'bruikbare wetenschap' die speciaal voor dat doel, zo valt te vrezen, is bedacht.
Nuttige wetenschappers wiens theorieën de massa-immigratie bevorderden waren: Franz Boas ( rassen zijn gelijk), Karl Popper (grenzen open), Adorno ( racisme is een ziekte), Stephen Jay Gould (IQ is bij elk ras gelijk).      

Als alle mensen gelijk zijn en racisme een ziekelijke afwijking blijkt te zijn die alleen maar concentratiekampen oplevert, wat kun je dan nog als argument bedenken om immigratie tegen te houden? 

Hier heel kort iets over vier van deze wetenschappers:

Franz Boas.
Tot 1920 geloofde men veelal in survival of the fittest race, maar Boas wist dat te veranderen: In feite waren alle rassen gelijk qua erfelijke aanleg. Alleen de aangeleerde cultuur maakt hen verschillend. 
Dat wereldbeeld won steeds meer terrein:
"By 1915 the Boasians controlled the American Anthropological Association and held a two-thirds majority on its Executive Board. By 1926 every major department of anthropology was headed by Boas’s students, the majority of whom were Jewish." (Bron)  

Karl Popper pleitte voor de 'Open Society' waar gelijkheid, vrijheid en vertrouwen heerst en de grenzen open staan voor mensen van buiten. Maar het is gevaarlijk voor een volk om vertrouwen te geven aan mensen die een andere agenda hebben dan zeggen te hebben. (Zie: Engdahl over Soros en mijn blog

Adorno onderzocht welke eigenschappen antisemieten hebben. Ze bleken een voorkeur te hebben voor hun eigen ras.  Adorno's conclusie was dat iedereen die een voorkeur heeft voor het eigen ras pscychisch ziek is en een fascist. (Zie: anti-autoritaire persoonlijkheid en F-scale )  

Stephen Jay Gould zegt: IQ verschillen tussen rassen zijn niet bewezen. Dat is onwaar, en Gould wist dat absoluut

De cruciale vraag is nu: Waarom hebben de joden deze massa-immigratie bepleit? Welk voordeel dachten ze er aan te ontlenen?

Wel, eeuwen lang leefden de joden in landen waar zij als enige de 'vreemde' waren. Ze leerden dat   het voordeel had wanneer er nog meer minderheden in een land leefden. Misschien om als zondebol te dienen. Maar ook omdat er dan meer verdeeldheid binnen het landsbestuur is.
Dan is de eensgezindheid van het landsbestuur veel kleiner en dingen partijen mogelijk om joodse steun.
Het hoogste doel is natuurlijk dat joden zelf de touwtjes in handen nemen. Dan moet je geen eensgezinde monolitische tegenstander hebben, maar liefst een verbrokkelde, gedesoriënteerde tegenstander.  Ongeveer het politieke landschap dat we nu in Nederland hebben.


         --------------------------------------

De massa-immigratie is maar één voorbeeld van de enorme invloed die een deel van de joden heeft op de wereld.  Volgens velen hebben ze ook 911 laten gebeuren en waren ze de drijvende kracht achter de inval in Irak.             (Dr. Sabrosky: 911) (Pakalert: 911) (blog over Irak)  

Overbodig te zeggen dat we de waarheid in dezen zo snel mogelijk moeten blootleggen. 

Nog enkele citaten die goed passen bij bovenstaande tekst: 

Israel Shamir schreef 'Masters of Discourse'
Uit Amzaon's summary: 
>> Welcome to the new world order, where mass media, a fully integrated public-opinion-forming machine of mind control had rendered the Left and Right obsolete and subservient to Zionism. Who are the people who own and operate this machine? Are they actually the Jewish Lobby? No, says Shamir. The formidable Jewish Lobby is just the visible tip of the iceberg, while below there are miles and miles of solid ice: media lords, chief editors, their favourite university pundits – in short, the Masters of Discourse. <<

Aleksandr Solzhenitsyn:
Such as it is, the press has become the greatest power within the Western World, more powerful than the legislature, the executive and judiciary. One would like to ask: by whom has it been elected and to whom is it responsible?


Bertrand Russell: 
There is no nonsense so arrant (enorm) that it cannot be made the creed of the vast majority by adequate governmental action.
Ofwel: Een regering kan zijn volk vrijwel alles wijsmaken. 


(*) Of we iemand als vriend of vijand indelen hangt ook van de situatie af. 
Een marrokaanse jongeman Ahmed zal in Amsterdam tot de vijand (outgroup) behoren, maar als ik alleen in een vreemde Marrokaanse stad loop en diezelfde Ahmed spreekt mij aan in mijn taal, dan zal ik hem ervaren als een potentiele steun: op dat moment behoort hij tot mijn ingroup en heb ik gevoelens van sympathie voor hem.

(**) Want dan hadden we gewoon over het onderwerp kunnen praten en kunnen zien dat de kettingmigratie ons land demografisch heel sterk zou veranderen: Als elke nieuwe huwelijkspartner uit het buitenland komt, heb je twee maal zoveel jonge gezinnen. Als het gemiddeld kindertal 4 is in plaats van 2,zoals bij de Nederlanders, dan heb je dus 4 'nieuwe' gezinnen in de tweede generatie. En 16 gezinnen in de derde generatie. De Nederlandes heben nog steeds maar één 'nieuw' gezin in de derde generatie.
Deze eenvoudige redenering heb ik in de jaren 80 aan diverse mensen voorgelegd, maar de enige reactie was : het is racistisch om zo te denken.  De mensen waren gehersenspoeld.   

No comments:

Post a Comment