Thursday, December 02, 2010

45. De Media bepalen de loop der geschiedenis.

Dit blog: http://tiny.cc/pfbey
Such as it is, the press has become the greatest power within the Western World, more powerful than the legislature, the executive and judiciary. One would like to ask: by whom has it been elected and to whom is it responsible?
— Aleksandr Solzhenitsyn


De wereld wordt niet bestuurd door de politici. 
Ze doen hooguit het dagelijkse management. 
De grote lijnen worden via de Media uitgezet.


Dat gaat volgens mij als volgt.
Welke onderwerpen worden besproken in de Media? Welke niet? 
Maar veel belangrijker:
hoe vaak wordt een onderwerp beproken.
Frequentie = waarheid. 
Hoe vaker je een mening hoort, liefst uit verschillende 
bronnen, hoe geloofwaardiger die wordt.
Precies als in de reklame.  


Door de evolutie zijn wij allen op zoek naar 'het dominante standpunt van onze groep'. Als we dat volgen, is onze overlevingskans groter.   
Of een bericht waar is of onwaar is heel moeilijk vast te stellen, en het is ook niet belangrijk voor onze eigen overlevingskans. Dissidenten met het gelijk aan hun kant worden even goed terecht gesteld.


Als wij overspoeld woren met negatieve berichten over de islam, dan ontstaat onvermijdelijk het idee dat de islam boosaardig is. 


Een politicus is niet altijd vrij om 'het goede' te bepleiten, want als het de 'Masters of the Media' niet bevalt, wordt het zijn ondergang. 
Niemand kon 15 jaar geleden de immigratie op de agenda zetten zonder te worden kapotgeschreven. 

Maar zijn alle journalisten dan omgekocht? 
Dat gelooft toch niemand. 
Nee, er zijn geen journalisten omgekocht.
Het gaat zoals het in de annalen van Het Congres beschreven is door Oscar Callaway:
De Media worden op bijzondere wijze gestuurd door de Power Elite en door behartigers van 'de joodse zaak'. 
(Dat is niet zo vreemd. Als ìk de media zou bezitten zou ìk mijn belangen via de media trachten te dienen. Mijn boodschap is niet dat deze mensen aarts slecht zijn, maar dat 'WIJ' alleen maar denken dat we uit de Media een goed beeld krijgen van de werkelijkeheid. Dat is niet zo.)

In 1917 vertelde Congreslid Oscar Callaway hoe dit in zijn werk gaat:

>> Bankier JP Morgan wilde de publieke opinie sturen en vroeg aan Media deskundigen : 
"Hoe doe ik dat?"
Hun antwoord: U moet de 'policy' van de 25 grootste kranten in de VS kopen. 
U plaatst een agent op elke redactie van die 25 kranten. Die stuurt aan. Censureert. 
De duizenden andere kranten in Amerika zullen mettertijd de visie van deze grote kranten overnemen.  << 

De meeste journalisten zullen hun baan willen behouden en gaan zelfcensuur toepassen. 
Standpunten die je aanvankelijk onder dwang verkondigt, neem je later vaak over
Op deze manier kunnen de Power Elite de voor hen belangrijke items sturen. 
En Zionisten kunnen de items beïnvloeden die voor hen belangrijk zijn.

Inmiddels hebben we veel meer Media dan in 1915:  films ( Hollywood is joods, zoals we weten) , televisie ( grootendeels joods)  en het internet ( met heel veel joodse talk-backers, die zelfs door de Israelische regering worden betaald.) 

Maar niets is zo overtuigend als een boodschap die een geheim verklapt. 
En dat zijn de Wikileaks boodschappen.

Als je de mening van 'het volk' wil veranderen dan moet je de boodschap heel vaak verkondigen. 
Die boodschap kan een grote leugen zijn. 
Dat is niet erg. (*) 
Als die leugen maar heel vaak wordt verteld. 
Dan gaat het volk het vanzelf geloven. 


Nog een basisregel van het Opinie-manipulatie-vak: 
De eerste klap is een daalder waard. 
Wie als eerste zijn verklaring voor een gebeurtenis in de hoofden van de mensen heeft geplaatst,  heeft een enorme voorsprong op de concurrenten. (**)
Dat berust op het psychologische verschijnsel dat als 'confirmation bias' bekend staat.

(*)In Amerika is men bang dat de Sharia wordt ingevoerd. Maar slechts 0,6 % van de bevolking is islamiet. Die angst is dus volledig ongegrond.  Maar de mensen worden door het veelvuldig herhalen van allerlei negatieve berichten over moslims.                                   


(*) Bertrand Russell schreefThere is no nonsense so arrant (enorm) that it cannot be made the creed of the vast majority by adequate governmental action.


(**) Enkele uren na de aanslag van 911 werd bekend gemaakt dast de vliegtiuigen door moslims waren gekaapt. Later bleek dat die telefoongesprekken technisch onmogelijk waren in 2001.
Dan was er nog het gave paspoort van Mohammed Atta dat als 'bewijs' diende. Er is nog geen tand of botsplinter teruggevonden van de mensen in de vliegtuigen, maar dit cruciale bewijs dat de aanslag door islamieten was gepleegd lag zomaar op straat tussen het puin. Een waar wonder natuurlijk.

No comments:

Post a Comment