Sunday, December 19, 2010

75. Is Israel Shamir kosher ( 2)


Op een website wordt Israel Shamir beschuldigd van antisemitisme.
Hieronder vindt U de relevante tekst. 
So who is Israel Shamir, Counterpunch's resident intelligence correspondent? Alternately known as Jöran Jermas and Adam Ermash, Shamir is a fringe writer who has devoted his professional life to exposing the supposed criminality of “Jewish power," a paranoid anti-Semite who curates a website full of links to Holocaust denial and neo-Nazi sites (1) , defenses of blood libel myths, (2) and references tothe Protocols of the Elders of Zion (3). Ali Abunimah, Hussein Ibish, and Nigel Parry have warned (4) their fellow Palestinian activists to avoid contact with Shamir, citing his frequent forays into the sewers of Jew-hatred. The British anti-fascist magazine Searchlight (along with its Swedish sister magazineExposhowed (5) that Shamir is a “Swedish anti-Semite” who has repeatedly lied about his past, not a truth-telling Israeli dissident.
Spend a few minutes on Shamir’s website and here's some of what you'll learn: Imprisoned neo-Nazi Ernst Zundel is a “German political prisoner of Zion” (6) ; Maria Poumier, a French Holocaust denier whose work Shamir publishes, claims that (7) the “Nazi-jewish H[olocaust] was just a civil war between European brothers”; Shamir himself believes that the Holocaust “narrative is Jewish, it belongs to Jews, and it has no meaning but as manifestation of Jewish supremacy.(8)” Shamir also asserts that the pro-Nazi historian David Irving “was sentenced [to prison] for denial of Jewish superiority,(9)” warning his readers of “Jewish mind-control on a world scale.”(10) On the Auschwitz death camp, Shamir saysthat “The camp was an internment facility, attended by the Red Cross (as opposed to the US internment centre in Guantanamo) (11).”
(1) Dit is de site van Shamir: http://www.israelshamir.net/ en dit zijn de links: http://www.israelshamir.net/Links.htm . War zijn nu de Neo nazi sites ?
(2) Shamir toont uitgebreid en gedocumenteerd aan dat er mensen ritueel werden vermoord, door joden.  Moynihan mag dat een mythe noemen, maar dat is niet het juiste woord, want de bewijzen zijn overtuigend. Moynihan bedriegt zijn lezers.
 Niet zo lang geleden was er een Italiaanse professor ( Toaff) die 20 jaar lang op dit onderwerp studeerde, en hij kwam tot eenzelfde conclusie als Shamir.  Toaff werd door de joodse Elite tot de orde geeroepen, en zijn boek werd ingetrokken.  Toaff's leven en carriere werden vernietigd. Hieronder vindt U uitgebreide  informatie over Toaff: (*) 
(3) Ja, Shamir publiceert een academische discussie over de mogelijke oorsprong van de Protocollen. Zelf zegt hij daar geen oordeel over te hebben.   Sinds wanneer is het verkerd om naar de waarheid te zoeken? Twee joodse intellectuelen, Gilad Atzmon Yaov Shamir denken er net zo over: “Yaov  Shamir realises that if Foxman and the ADL can guarantee a free pass to the American corridors of power, then the ‘anti Semitic’ message explored by the ‘Protocols of the Elders Of Zion’ is rather relevant and should be discussed in the open.” ( Bron)  
(4) De link gaat naar Nigel Perry's website, en op de zoekfunctie krijg ik geen resultaat als ik 'Shamir'in vul. Geen idee welke argumenten deze mensen hebben. 
(5) Ik heb (hier) een analyse gemaakt van de beschuldigingen in Expo. Er bleef niets van over, naar mijn mening.   Zie de laatste reactie, onderaan de blog. 
(6) Duitsland schijt in de broek van angst voor nog meer German-bashing.  Dus als er een manis die oprecht de waarheid wil weten ( op wetenschappelijke wijze) over de holocaust, dan moet die in de gevangenis.  Duitsland heeft waarheidsvinding namelijk gelijk gesteld aan holocaust-ontkennen.  Wie het artikel leest ( van professor  Daniel MacGowan ) zal medelijden krijgen met Zundel. Ik wel, en ik ben het echt niet met Zundel eens. 
(7) Maria Poumier, een joodse intellectueel (vr.) vindt dat de Holocaust op de joden peanuts is in vergelijking met de holocaust op de zwarten in Afrika.  6 miljoen versus 100 miljoen ?  Toen wij de Afrikanen lieten sterven was dat een daad tegenover 'de ander'.  De moord op de joden was veeleer een moord tussen gelijken, tussen broeders.   Het lijkt mij een zinvol perspectief. Wat Poumier natuurlijk dwars zit is dat alle aandacht naar die 6 miljoen gaat, en al het geld.  De zwartten krijgen niets.  Moynihan beschuldigt Shamir dat hij dit publiceert, maar was het niet beter als hij dit artikel ook op zijn eigen site zou zetten ? ( Foto van Shamir en Poumier, bijna onderaan.) 
(8, 9, 10 en 11) Ik zal deze misschien later uitgebreid behandelen. Nu heel kort: 
(8) Als de holocaust inderdaad al jaren tevoren was bedacht ( waar ik geen aanwijzingen voor zie, integendeel) dan zou het inderdaad een unieke kwestie zijn. Nu lijkt het erg veel op de Gulag, China, de slavenhandel etc. Alleen heeft de Holocaust vééél meer media aandacht en vééél minder slachtoffers genaakt dan die andere genocides.  
(9) Op de site van Shamir staat een rense.com artikel afgedrukt met als subtitel: "David Irving was sent to jail for denying Jewish superiority."  Ik weet niet of Shamirt ook alle 'koppen' boven artikelen onderschrijft. 
(10) Nou, dat er jewish mins control is op een wereldschaal, daar hoeven we niet aan te twijfelen. Daar mag Shamir wel elke dag voor waarschuwen wat mij betreft. Een voorbeeldje: Polen is 300 jaar lang de facto bestuurd door joden.  De adel en geestelijkheid leasden het land aan joodse middenstanders. Half Europa ( Polen en de Ukraïne) was onder joodse bestuurders. Zelfs de rechtspraak !  En de autochtone bewoners hadden niet eens mogelijkheid om in beroep te gaan tegen een uitspraak.  Er was volledige willekeur. Hoe machtig de joden destijds waren blijkt wel uit een citaat van de zeer gerenommeerde historicus Fernand Braudel: ( in La Mediterrannée.. pag 137) : In Poland, which burst suddenly into modernity at the beginning of the fifteenth century, there is a growing jewish ascendance, the result of numbers, and almost a jewish nation and state….
In een boek van Immanuel Wallerstein ( dat over precies dit land en dit onderwerp handelt, kom je deit niet tegen. Maar Wallerstein is joods. Vandaar.)   Nicholas Lysson heeft er uitvoerig over gepubliceerd: " Holocaust en Holodomor."  Daar schrijft hij o.a. dat het woord Arendar  in de Library of Congres in totaal 10 maal voorkomt. En nooit in het Engels.  Dat noem ik: mind control. 

(11) Hier ben ik het eens met Moynihan. Op WiK schreef ik het als volgt: 
Of Auschwitz een 'extermination camp' of een interneringskamp was, dat is niet eenduidig te beantwoorden. 
Ik denk dat het een aantal maanden lang meer op een 'extermination camp' leek. Er zijn toch 360.000 joden vergast in de gaskamers op de twee boerderijen buiten het kamp. Maar in andere tijden was het meer een interneringskamp. Maar dan wel een waar bijzonder veel mensen door ontberingen stierven. 
Als Shamir gezegd heeft dat het een interneringskamp was, dan vind ik dat geen juiste benaming. 
Ook al is er dan voldoende informatie beschikbaar die aantoont dat het daar toch anders toe ging dan wat in ons collectieve geheugen is gebrand. ( Zie: tiny.cc/9coss )
Correctie !
Ik heb nu het artikel gelezen waar Moynihan zijn beschuldiging op baseert ( dat Shamir zegt dat Auschwitz een interneringskamp is en niet een vernietigingwskamp), maar deze Moynihan schaamt zich niet omn de waarheid te verdraaien. 

Shamir schrijft over Gilad Atzmon, die hij een goede vriend noemt, maar met wie hij het in dezen niet eens is.  Shamir schrijft: 
Gilad reiterated: It was the RAF that repeatedly dismissed the necessity of bombing Auschwitz.
Another go of Zionist propaganda. The camp was an internment facility, attended by the Red Cross (as opposed to the US internment centre in Guantanamo). If it were bombed, the internees would die – or as a result of the bombing, or due to starvation for the supplies would not arrive. Indeed, would Gilad advise to bomb Guantanamo? This idea of “bombing Auschwitz” makes sense only if one accepts the vision of “industrial extermination factory”, and it was formed only well after the war.

Shamir geeft hier dus niet zijn eigen mening, maar de mening van de Royal Air Force, zoals die tijdens de oorlog was. De RAFbeschouwde Auschwitz als een interneringskamp, en niet als een vernietigingskamp.   Die waarheid bleek pas na de oorlog, schrijft Shamir. 


Moynihan beschuldigt Shamir hier, en dat kan alleen omdat hij bewust de tekst niet goed leest. Schande !


Overigens weet ik niet of Shamir gelijk heeft. Er waren in juni 1944 wel geruchten, afkomstig  van ontsnapte gevangenen, dat er mensen op grote schaal vermoord werden in die kampen. 


Citaat uit: "The Wise Men: Six Friends and the World They Made: Acheson, Bohlen, Harriman, Kennan, Lovett, and McCloy ". Pag 200:
'Jewish leaders in America and England begged the Allies to bomb the gas chambers and crematoria at Auschwitz.' 
  “A memo was subsequently prepared by two members of the Army’s General Staff, who came to the same conclusion that their Brittish counterparts had reached after  a similar  inquiryfrom Churchill. Attacks on Auschwitz would be of ‘doubtful efficacy”, they said.

Ik weet dus niet wie ik moet geloven: Atzmon of Shamir. Maar wel is duidelijk dat Shamir hier niet zegt dat Auschwitz een interneringskamp is. Hij zegt dat dit het standpunt van de geallieerden op dat moment was.  (*) Dr. Ariel Toaff schreef een boek over rituele moorden op christelijke kinderen, maar moest onder zware druk het boek uit de handel nemen, voor ‘revisie’. Dit komt uit: "Holocast and Holodomor".
               The English translation of  Two Nations was followed within six months by Rabbi Dr. Ariel Toaff’s abortive publication in Italy of  Pasque di Sangue: Ebrei d’Europa e omicidi rituali(Passovers of Blood: The Jews of Europe and Ritual Murder)(2007).  Toaff is a professor of medieval and Renaissance history at Bar Ilan University, and son of the former chief rabbi of Rome.  Another Italian Jewish academic, Sergio Luzzatto, a professor of history at the University of Turin, reviewed Toaff’s book in  Il Corriere della Sera (Feb. 6, 2007).  The newspaper also published extracts.  According to Luzzatto, the book suggests that “from 1100 to about 1500. . . several crucifixions of Christian children really happened. . . perhaps even many,” with their blood being used by fundamentalist Ashkenazi Jews in Passover rites. 

            The Jewish Daily Forward (Feb. 18, 2007, available online) says “scholars have
. . . been quick to point out that Toaff is not the only medieval Jewish historian to have cast a critical eye on the version of history in which Jews emerge blameless in the face of the blood libel charge.” The Jerusalem Post (Feb 7, 2007, available online) says “Toaff refers to kabbalistic descriptions of the therapeutic uses of blood and asserts that ‘a black market flourished on both sides of the Alps, with Jewish merchants selling human blood, complete with rabbinic certification of the product—kosher blood.’”   Toaff told Ha’aretz (Feb. 12, 2007, available online) that “over many dozens of pages I proved the centrality of blood on Passover.  Based on many sermons, I concluded that blood was used, espe-cially by Ashkenazi Jews, and that there was a belief in the special curative powers of children’s blood.”  Toaff added that “the rabbis permitted [its use] both because the blood was already dried,” and because it was “an accepted custom that took on the force of law.”

            Sergio Luzzatto called Toaff’s book “courageous” and “magnificent.”  But then, in Toaff’s words, his work of seven years “was torn apart by the Italian rabbis with just a few phone calls.” Dr.Amos Luzzatto, former president of the Union of Italian Jewish Communities—not to be confused with Sergio—told the Jerusalem Post (Feb. 7) that “even if [Toaff] should manage to prove that a deviant sect existed for centuries. . . clearly it could never be identified as a Jewish group, or as part of a Jewish community.”  Toaff said “I will not give up my devotion to the truth and academic freedom even if the world crucifies me” (Ha’aretz, Feb. 12).  Nonetheless, he denied he had ever meant to allege ritual murder—despite the title of his book, and despite his having told La Stampa (according to AmericanThinker.com) that:

My research has shown that in the Middle Ages, a group of fundamentalist Jews did not respect the biblical prohibition [against the consumption of blood]. . . .   It is just one group of Jews, who belonged to the communities that suffered the severest persecutions during the Crusades. From this trauma came a passion for revenge that in some cases led to responses, among them ritual murder of Christian children.  (Emphasis added.)

            Toaff withdrew the book to revise it, after some 3,000 copies had been sold, and donated his income from the book to the Anti-Defamation League.  On Feb. 11, the Jerusalem Post reported that Toaff “has been prevented from seeing or even contacting his [91-year-old] father.”  In its Feb. 22 online edition, the Chronicle of Higher Educa-tion noted the obvious—that Toaff’s “public statements varied widely as the controversy played out.”  Israel Shamir, in a thorough analysis (IsraelShamir.net), says “Toaff came under strong community pressure: he was about to find himself at 65, on the street, probably without pension, without old friends and students, ostracized and excommuni-cated.  Probably his life was threatened as well: Jews employ professional secret killers to deal with such nuisances.”  For more such commentary, see DannySteinberg.blogspot. com. How all this bodes for revision of Toaff’s book remains to be seen, assuming it ever reappears.

No comments:

Post a Comment