Tuesday, August 12, 2014

383. Rusland is door Amerika schandalig behandeld, al 100 jaar.


Een pleidooi voor Rusland.

100 jaar Westerse ‘hulp’ aan Rusland.

De ware geschiedenis, zoals die in Het Westen uiteraard niet bekend wordt gemaakt door de Powers That Be.  
En een geschiedenis die zo beschamend voor Rusland is, dat ze ook dààr onbekend is gebleven. 
Maar de documenten ondersteunen deze kijk op de zaak meer dan voldoende. . 


Professor Antony Sutton, onderzoeker bij het gerenommeerde Hoover Institute in de VS, schreef een boek met de naam  Wall Street and the Bolshevik revolution.

In dit boek lezen we hoe de motor achter de Revolutie, Leon Trotsky,  met Westers geld werd gesteund om naar Rusland te gaan.
En ook wordt gedetailleerd uitgelegd hoe de grote bankiers van Wall Street hun grote aandeel in het slagen van de revolutie hadden.
Ik ga dit hieronder verder uitleggen.

Het Westen financiert en controleert de Russische Revolutie.
Westerse belangen zaten achter de Russische Revolutie. Niet het Russische volksbelang.

Trotski en Lenin.
Toen bij het eind van WO1 overal in Europa communistische revoluties uitbraken ( Wenen, Berlijn, München) wildende Amerikaanse congresleden wel eens weten wat er nu klopte van de verhalen over de steun die Leon Trotski had gekregen vlak voor hij vanuit New York naar St. Petersburg vertrok.
Er kwam een senaatscommissie, genoemd naar Overman, die in 1919 de zaak uit zocht. ( Wat wij noemen: een enquete commissie)

Professor Sutton maakt veelvuldig gebruik van de notulen van die commissie, maar heeft ook informatie uit ander onderzoek. Hier enige bevindingen.

Trotski ontving geld van Duitsland, maar ook de Amerikaanse president Woodrow Wilson heeft Trotski aan een paspoort geholpen.

Het is een ingewikkeld verhaal, maar zeker is dat  Leon Trotsky door Westerse sponsors werd geholpen om de Revolutie te gaan maken in Rusland. Het waren niet de Russsische boeren die hem betaalden en steunden, en het waren zeker niet de belangen van die boeren waar Trotski zich druk om maakte. ( Zie Hoofdstuk 2.)

Het is bekend dat Lenin met Duitse steun naar Moskou werd vervoerd in een trein om daar  de macht te grijpen.  Ook weten we vrij zeker dat hij kort voor vertrek in Zwitserland contacten onderhield  met de Rotschild bankiers. ( Hoofdstuk 3 )

De bankiers gaan naar Petrograd.
Sutton beschrijft in zijn boek uitgebreid  hoe grote bankiers zich in Petrograd vestigden onder de dekmantel van Rode Kruis medewerkers.
Er is niet veel veranderd. Ook in onze dagen vallen de meeste doden uit naam van ‘humanitair ingrijpen’. (prof. Alan Kuperman
Ook grote bedrijven doen zaken met de communisten, en diverse Europese banken doen zaken met hen. De rest van het boek van Sutton beschrijft heel precies hoe dat alles in zijn werk ging.

Waarom zouden bankiers een socialistische revolutie steunen?
Het antwoord wordt gegeven door een bankier, tijdens de verhoren van de ‘enqquete commissie Overman’:

Bankier  WILLIAMS:
….Waarom zou een groot industrieel land als Amerika de willen dat er een ander grote industrie- staat zou komen die een concurrent zou worden voor ons?
Het is in het belang van Amerika dat Rusland zich langzaam ontwikkelt, en dat is wat Sovjet-Rusland nu van planm is.

SENATOR WOLCOTT: Uw argument is dus dat het in het belang van Amerika is om  Ruslands ontwikkeling tegen te houden?

MR. WILLIAMS: Niet tegen houden ....

SENATOR WOLCOTT: U zegt: Waarom zou Amerika willen dat Rusland een industriële concurrent wordt?

MR. WILLIAMS:  Ik spreek vanuit een kapitalistisch standpunt. Het belang van Amerika is niet, denk ik, om nog een grote industriële rivaal, zoals Duitsland, Engeland, Frankrijk en Italië op de markt te zien komen die met ons concurreert.
Ik denk dat een àndere regering ( dan de communistische) Rusland sneller tot ontwikkeling zou brengen, en dan zouden we er een rivaal bij hebben. Natuurlijk is dit  gezien vanuit een kapitalistisch standpunt.

Het origineel is hier te lezen: Hoofdstuk 11. De tekst is uiteraard afkomstig uit de notulen van Het Congres, nog steeds in te zien i n The Library of Congress.

NB:  Freda Utley woonde en werkte jaren in Rusland en schreef daar enkele boeken over.
Later was ze in China en ook daar schreef ze over.  Het viel haar op dat Amerika officieel de opstand van Mao veroordeelde,maar dat er van de beloofde hulp aan Chiang Kai-Shek, de bestaande leider, altijd wel iets mis ging: de wapens kwamen niet aan, of ze kwam,en te laat, als de slag tegen Mao al verloren was.  Freda Utley kreeg de indruk dat belangrijke krachten in de VS liever wilden dat Mao zou winnen.  Misschien met hetzelfde motief: de competitie van China nog enkele decennia uitstellen ?  ( Boeken van Freda Utley)

De revolutie in de praktijk: 1920 in Petrograd.

De wereldberoemde filosoof Bertrand Russell was een voorstander van het Communisme. Hij ging zelf kijken en schreef in een brief naar huis:


Het bolsjewisme is een bureaucratische organisatie die tirannie uitoefent. De mensen bespioneren en verklikken elkaar. Dat systeem van elkaar verraden is nog uitgebreider en vreselijker is dan ten tijde van de Tsaar. De leiders zijn zeer brutaal  en zonder menselijk gevoel en het zijn Russische joden die eerder naar Amerika geëmigreerd waren. Er is geen spoor meer te vinden van vrijheid. Geen vrijheid om te denken, op te spreken en geen vrijheid om iets te doen.    

Bertrand Russell , in zijn autobiografie, pag. 354. Brief  25 juni 1920:
In het engels: “Bolshevism is a close tyrannical bureaucracy, with a spy system more elaborate and terrible than the Tsar's, and an aristocracy as insolent and unfeeling, composed of Americanised Jews. No vestige of liberty remains, in thought or speech or action.”

----
De conclusie: De Amerikaans bankiers bezorgden de Russen een regering die hen op achterstand zou houden. Die moest zorgen dat ze geen concurrenten zouden worden.
                                                                                                                               
De slachtoffers van ‘onze’ bemoeienis: 61 miljoen doden.

De Revolutie die Lenin en Trotsky naar Rusland brachten was geen kattepis.

De socale verbanden tussen de mensen werden opzettelijk verwoest:
Het orthodoxe geloof werd zo goed als verboden.
Priesters werden verbannen of vermoord.
De hogere klassen werden langzaam maar zeker uitgeroeid.
Boeren die een koe of paard bezaten werden als ‘kapitalisten’ afgevoerd naar de gulags.

Volgens onderzoek van R.J. Rummel stierven er in totaal 61 miljoen mensen als slachtoffers van hun eigen regering.  

In de Oekraïne weigerden de boeren hun land af te geven aan de Staat.
Geen probleem.  Stalin stuurde zijn trouwe helpers om al het graan te vorderen.  In 1932 en 1933 stierf een kwart van de bevolking door de honger: ongeveer 8 miljoen mensen.
Nu kunnen we dit de New Yorkse bankiers niet aanrekenen natuurlijk, maar toch: als ze de Russen met rust hadden gelaten, dan was al die ellende nooit gebeurd.

De haat die veel westelijke Ukraïners voor Rusland hebben ( Nu in 2014, tijdens de opstand) vind zijn oorsprong in deze opzettelijk veroorzaakte hongersnood, de holodomor genoemd.
De leiders in het veld die Stalin’s orders voor de holomodor uitvoerden waren vaak joodse commisars. De baas van de geheime dienst was meestal joods. De bekendste van hen was Kaganiovch die volgens een b0ek dat een achterneef ( van Kaganovich ) over hem  schreef, verantwoordelijk was voor 20 miljoen doden in Rusland. ( Kaganovich)

In 1941, toen Hitler met Operatie Barbarossa Rusland aan viel, waren veel Oekraïners blij:ze haatten de Russen en de joden zo sterk dat ze vaak hielpen om joden te vermoorden. Uiteraard geen Commissars of bazen van de Cheka, maar gewone dorpelingen die geen schuld hadden aan de holodomor.

Hitler wordt verslagen. Door wie precies?

Vanaf  juni 1941 tot de verovering van Berlijn eind april 1945 vochten Hitler en Duitsland een oorlog uit.
In die strijd verloren de Russen 27 miljoen mensen, sodaten en burgers en Hitler verloor 228 leger divisies.
Drie jaar later begonnen de  Amerikanen tegen een reeds verzwakt Duitsland te vechten.  Hitler verloor 58 divisies in de strijd tegen de geallieerden.
We moeten dus beseffen dat Hitler voor 80% door de Russen is verslagen en slechts voor 20% door de Amerikanen.   Dat de Amerikanen ons konden bevrijden was alleen mogelijk omdat Rusland  80% van het Duitse leger  uitschakelde.
Ik kan me niet herinneren dat ik dit ooit ergens gehoord of gelezen heb. Ik heb het nooit van een leraar of een kennis gehoord.  Maar de Russen weten het allemaal en vragen zich af waarom wij het niet weten. 

Rusland eist een Bufferzone.
Rusland heeft nooit  geprobeerd om Berlijn of Parijs te veroveren.  Nooit viel Rusland het Westen aan.  Maar Napoleon viel wel Rusland aan, en Duitsland deed dat ook twee keer.
Nadat Rusland vier jaar vocht en 27 miljoen doden te betreuren had,  eiste Stalin een bufferzone: een aantal landen zouden militair  deel gaan uitmaken van een verdedigings-pact: Het Warschau Pact.  Een heel begrijpelijke eis van Stalin.  En pech voor landen als Polen en Tsjecholsowakije  die natuurlijk ook liever het vrijere niet-communistische systeem hadden behouden.  Maar wat zou er van ons geworden zijn als Rusland gestopt was toen het Hitler tot de grens met Polen had verdreven, en niet was doorgestoten tot Berlijn?

Ik herinner mij niet dat ik ooit heb gehoord dat die door Rusland bezette Oostblok landen in feite de schuld van ‘Het Westen’ waren ( wij vielen immers driemaal Rusland binnen) , en dat we ook maar al te graag die landen offerden aan Rusland, omdat dit impliceerde dat Rusland door zou vechten tegen Hitler.
Nee, ik herinner mij alleen dat de boosaardige Russen die arme Polen en Tsjechten en Hongaren tegen hun wil bezet hielden.  Dat was op zichzelf wel waar. Maar wìj waren daar de oorzaak van, en niet Rusland.

De koude oorlog.
Tot 1947 staan we op redelijke voet met Rusland. Amerika volgt het Morgenthau Plan. Dat houdt in dat Duitsland een land van boeren wordt,  zonder industrie. Een groot deel van de Duitse industrie wordt afgebroken en aan Rusland verkocht.  De verwachtingen zijn dat 20 miljoen Duitsers van honger zullen omkomen, omdat het land geen inkomsten heeft. (Wiki)

Dat genocidale Plan wordt media 1947 verlaten, omdat men toch de kracht van de Duitser industrie nodig heeft, en ook voelt dat Duitsland misschien juist nodig zal zijn om Rusland te weerstaan.
Vanaf 1947 tot 1991 bestaat er een Koude Oorlog tussen Rusland ( het Warschau Pact ) en Het Westen  (de NATO) .
Terug kijkend lijkt het een periode van heerlijke vrede en rust.
Met één uitzondering: 

de Cuba crisis.
Amerikaanse verkenningsvliegtuigen ontdekten dat Rusland levensgevaarlijke kernraketten op Cuba installeerde.  Zouden die raketten eenmaal gebruiksklaar zijn, dan zou Rusland ‘First Strike capability’ hebben, ofwel: dan kon ze Amerika aanvallen zonder zelf de volle laag terug te krijgen. M.a.w dan zou de VS schaakmat staan.
Kennedy eiste ontmanteling en retour-transport van de raketten.
Ogenschijnlijk  won Kennedy deze poker game.
Maar wat wij in het Westen niet te horen kregen van onze ‘Vrije Pers’ dat was dat Amerika met de agressie begonnen was: De Amerikanen hadden stiekem  raketten opgesteld in Turkije die Moskou konden vernietigen.
Er zat niks anders op voor de Russen dan om stiekem het even wicht te herstellen, want nu stonden ze in feite schaakmat.
Maar Amerika ontdekte de raketten.  Rusland was pas beried haar raketten af te voeren als Kennedy zijn raketten uit Turkije zou ontmantelen.
Conclusie:  Amerika begon met de agressie. De Vrije Pers heeft ons dit nooit verteld.  
Wij hebben altijd geleerd dat Rusland de gevaarlijke agressor was.

1920-1970: Amerika levert Technologie aan Rusland.
Het is in deze wereld niet gebruikelijk om de vijand te helpen.  Een verbod op het leveren van technische kennis ligt dan meer voor de hand.
Maar het blijkt dat het Westen de aartsvijand 50 jaar lang al zijn technische kennis verkocht.
( Om de afstand niet te groot te laten worden? Om de wapens-race geloofwaardig te houden?)
Antony Sutton had drie boeken nodig om alle leveranties aan Rusland te beschrijven.
Hier leest U wat meer over de motieven voor die hulp en kunt U de boeken downloadenof online inzien:  Technology Transfer and the Soviet Union.  
Uit een toespraak van Congreslid Oscar Callaway weten we dat de grote bankier J P Morgan in 1915 al de controle over de Amerikaanse Media had. Misschien is dat de reden dat het grote publiek niets wist over deze hulp aan onze ‘aartsvijand’?  ( Callaway). 
Conclusie: Wij hebben altijd geleerd dat Rusland gevaarlijk was. Maar was dat wel zo?

De machtsgreep van Big Corporations en de Wapenindustrie.
Toen president Eisenhower het presidentschap over droeg aan Kennedy sprak hij het Amerikaanse volk toe en waarschuwde hen voor de enorme macht van de rijke bedrijven op  de politici.  De kinderen van Eisenhower zeiden dat in zijn tekst de banken ook expliciet werden genoemd: Dus niet het MIC, maar het Militair Industrieel en Banken –Complex.
Vermoedelijk was die invloed toen al heel groot, maar ze is nu zo groot dat je niet meer van een democratie kunt spreken.  Een congreslid of president die de wil van het volk doet en de Grote Corporations controleert: dat is ondenkbaar geworden. (Eisenhower)
Het feit dat Amerika zo vaak oorlog voert en een zeer sterk leger heeft is niet prettig voor de ouders die hun zoon verloren, en niet prettig voor de belastingbetaler. Maar het geeft de wapenindustrie wel enorme inkomsten, en het geeft Wall Street een kolossale overmacht bij alles wat ze willen doen in de wereld. Wall Street heeft dankzij die overmacht op ‘legale wijze’ vele bezittingen in vele landen voor heel weinig geld kunnen verwerven. Hoe zou je ze kunnen stoppen, met zo’n leger achter zich?  ( John Perkins) ( Bommen op 33 landen)
Conclusie: Het is Amerika dat op 33 landen bommen gooide na 1945, niet Rusland.

Tijd voor iets nieuws: Leo Strauss en zijn volgelingen.
De wereld was stabiel:  Rusland was de officiële vijand, en alles ging zijn gangetje.
De ‘good guys’ geloofden in democratie en kapitalisme en de ‘bad guys’ in communisme.
Maar in Chicago gaf professor Leo Strauss een andere mogelijkheid aan:  ‘Je kunt ook jouw wil opleggen aan de tegenstander, als je maar een sterk leger hebt.  En een echte democratie is natuurlijk ook niet goed. Goede bestuurders mogen hun volk best voor de gek houden en hun eigen zin doen.’ 
Dat is de leer van de grondlegger van de Neocons, Leo Strauss. ( Claes Ryn)

Adam Curtis maakte drie documentaires die de opkomst en invloed van de Neocons goed in beeld brengen.  Op dit moment zijn de drie delen hier te zien:  ‘The power of Nightmares.

Het was volgens de eerste Neocons  als  Pipes, Wolfowitz en Rumsfeld tijd om de Soviet Unie definitief  te verslaan. Dat zou Amerikaanse hegemonie opleveren, en veel meer mogelijkheden bieden.   Hun ‘Team B’  maakte  president Reagan wijs  dat de Soviets enorm gevaarlijk en boosaardig waren.  Vermoedelijk is toen ook alle technische hulp aan de SU stop gezet.  Overal werden de tegenkrachten zoals Lech Walensa  nog eens extra gesteund. En in 1989 viel de muur. Twee jaar later was de Soviet Unie verleden tijd.  De ‘Good Guys’ hadden gewonnen, zo kregen we te horen.

De plannen van de nieuwe machthebbers in Washington.
In 1997 schreven de Neocons hun plannen op.( PNAC ) (PNAC) (911)   
Amerika moest meer geld aan het leger besteden. Er moest een modern leger komen dat oorlogen op twee verschillende locaties, tegelijkertijd,  zou kunnen voeren en winnen.
Winnen wordt dan als volgt gedefinieerd: ‘Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat wij de sterkste zijn. Onze wil is wet.’

De Moderne Oorlogen van de Neocons hebben enkele kenmerken:  
--Daarin is een grote rol weggelegd voor de Media.  Journalisten mogen alleen vertellen wat het Pentagon hen wil laten vertellen. Geen kritische pers meer. ( The war you don’t see.)
-- Het meest efficiënt is natuurlijk om ànderen uw oorlogen te laten uitvechten. Wie zijn de vijanden van de landen of leiders die we kapot willen maken?  Laat ons die lieden steunen.
--  Zoals Leo Strauss al zei:  je mag het volk best een leugen vertellen. En als je de Media controleert is er weinig gevaar dat de leugens algemeen bekend worden.
De controle van de media is goed uitgelegd door Noam Chomsky toen hij met  Andrew Marr sprak: ‘No, I do not say that you are censored,or that you are self-sensoring. I say that if you had a different view on things you would not be in the job-position that you are now.’)    
--Je voert een oorlog altijd voor ‘een goed doel’.  Nooit uit eigenbelang.
--Je kunt een tegenstander aanvallen simpel door te beweren dat hij iets ergs van plan is.
Uit voorzorg, ofwel ‘pre-emptive’.  Of hij dat ook ècht van plan was hoef je niet te bewijzen. Deze werkwijze is in 2002 door Philip Zelikow in het Witte Huis geïntroduceerd.  
--De argumenten voor een oorlog mag je zelf verzinnen.  Door de overmacht in de Media gelooft het publiek toch wat je zegt.  Dissidente journalisten verdwijnen van het toneel. 
-- Boeken en documenten die achteraf de leugens bloot leggen, wel, die komen te laat: wij Neocons hebben dan de werkelijkheid al veranderd. Karl Rove zei het ongeveer zo:
“prima dat jullie telkens de waarheid achterhalen. Maar wij gaan steeds door met de realiteit te veranderen, en jullie komen er achteraan gesukkeld.’ 
De letterlijke tekst van Rove: "We're an empire now, and when we act, we create our own reality. And while you're studying that reality—judiciously, as you will—we'll act again, creating other new realities, which you can study too, and that's how things will sort out. We're history's actors…and you, all of you, will be left to just study what we do."

Eigenlijk zijn àlle oorlogen die Amerika de laatste 25 jaar begon altijd op basis van leugens gevoerd. Hier slechts enkele argumenten als voorbeeld:    
~ De argumenten voor de eerste Golfoorlogen waren vals. ( Glaspie) ( Couveuse)
~De argumenten voor de inval in Irak waren leugens. So what.  Irak is een ongevaarlijk land geworden dat zichzelf vernietigd. ( DSM )
~De argumenten voor ‘bescherming van de Libische bevolking’ waren leugens.  ( Alan Kuperman) ( Max Forte )

Is Amerika dan een dictatuur?
Ach, er zijn wel meer landen die verkiezingen hebben en zich voordoen als democratie, maar waar in feite een kleine groep ( de 200 van Mertens, wie weet dat nog?) de zaken regelt. 
De macht van het volk is altijd maar heel beperkt. En de gevechten tussen Democraten en republikeinen over de Health Care lijken me wel echt.
Maar de hoofdlijnen: de oorlogen die bevochten zullen worden, en de banken die zullen worden gered met belasting geld, die hoofdlijnen worden zeker niet door de wil van het volk bepaald, maar door de 1%. En de Neocons dat zijn die 1%.

Maar de macht van de Neocons is veel groter dan alleen hun macht in Amerika. De Amerikanen controleren ook heel wat landen in de wereld. Denk aan Blair die de inval in Irak tegen alle weerstanden in en met volop leugens, wist door te duwen.
Denk aan Sarkozy die – vast en zeker op aandrang van de Neocons-  een einde maakte aan Ghadaffi, daarbij geholpen door een Libiër ( Bouchuiguir) die jarenlang was geprepareerd voor deze taak in de VS.  
Denk aan westerse politici als Sikorski die een grote rol spelen bij de aanval op Rusland.            
Maar denk vooral an al die westerse Media van wie we nu wel helemaal zeker weten dat ze kritiekloos elke veroordeling tot de brandstapel van weer een tegenstander ( Milosevic, Osama, Saddam, Ghadaffi, Assad,Putin) overnemen. Bewijzen worden nooit gevraagd.  Leugens worden achteraf nooit bekend gemaakt. 
Dàt is de werkelijke macht van de Neocons.
In feite zijn ze machtiger dan welke dictator ooit geweest is, want ze zijn in staat om het volk te laten geloven dat Amerika de politie-agent van de wereld is die het goede met die wereld voor heeft. Maar dan wel een politie-agent die haar tegenstanders eerst zwart maakt en ze daarna (om ons te helpen) vernietigd.   Intussen verovert deze zeer enge groep de wereld, en weten we niet hoe verschrikkelijk het zal worden als ze dreigt van haar troon te worden gestoten.  

De joodse connectie.
Leo Strauss was een joodse filosoof, en zijn volgelingen waren bijna  allen joods.  Wolfowitz, Kristol, Bloom, Perle, Wurmser, Zoellick, Zakheim, etc. etc.
Nu zullen hier zeker een aantal ongelovige joden tussen zitten, maar of er ook niet-Zionisten onder zijn, waag ik te betwijfelen. Ik ben er van overtuigd dat het Amerikaanse leger in de laatste jaren vooral dàt  doet wat de vrijheid van handelen van Israel bevordert: de critici van Israel worden een voor een vernietigd.  Rumsfeld, Cheney, Bush, Rice en Powell zijn de front-men. In 1997 lezen we in ‘de bijbel van de Neocons’ al dat hun plannen voor al die oorlogen alleen kunnen doorgaan als er een soort Pearl Harbor zal plaatsvinden.  In 2001 vertelt Wolfowitz in een speech op West Point hetzelfde. (Pagina 291)  
Binnen 1 week na 911 is al bekend dat met Irak wil aanvallen!  911 is dus dit gedroomde Pearl Harbor.  ( Wesley Clark)
Philip Zelikow told an audience at the University of Virginia on September 10, 2002: “Why would Iraq attack America or use nuclear weapons against us? I’ll tell you what I think the real threat (is) and actually has been since 1990—it’s the threat against Israel. And this is the threat that dare not speak its name, because the Europeans don’t care deeply about that threat, I will tell you frankly. And the American government doesn’t want to lean too hard on it rhetorically, because it is not a popular sell.”
Zelikow, voorzitter van de 911 Commission,  zegt hier dat juist Israel motieven had om Saddam te verwijderen. Niet Bush of Blair.
Stephen Sniegoski beschrijft in ‘The transparent Cabal’ dat de push om Irak binnen te vallen zo goed als openlijk door de joodse Lobby werd gevoerd. Iedereen wist het, iedereen begreep het. Behalve de tv kijkers en de krantenlezers, uiteraard.

Er zijn talloze aanwijzingen dat joodse mensen de aanslag al van tevoren wisten dat er een aanslag op 911 zou plaatsvinden. (Goldman Sachs employees verkochten hun aandelen.  Israeli jongelui die klaar stonden om de vliegtuigen te fiolmen ‘to document the event.’ Etc.)
Een professor ( US Army War College) zegt dat Israel 911 deed. ( Alan Sabroski)

Mijn mening is als volgt. ( Die zal voor de lezer wellicht een extreme visie zijn.
Welnu, beschouw het als een hypothese. Als  één van de mogelijkheden waarmee rekening moet worden gehouden, als een ‘worst case scenario’ zo U wil.)
Amerika is het vehikel waarmee Israel  de wereld wil controleren. En eigenlijk hebben ze al heel veel landen onder controle.  De landen die op het lijstje van Wesley Clark stonden, waren allemaal landen die nog geen pion van de VS waren.  Een aantal van hen zijn nu kapot.
Resterende landen die niet naar Amerika’s pijpen dansen:  Noord Korea en  Maleisië en Venezuela en Cuba en Equador en Bolivia.

Maar de ontwikkelingen gaan snel. Er zijn landen die tot voor kort goed met de VS overweg konden zoals India, Brazilië, China en ook wel Rusland.
Maar een aantal van hen heeft de stoute schoenen aangetrokken en wil niet langer de VS subsidiëren met hun Petro dollar. Ze hebben een eigen bank opgericht.
Op 15 juli is de overeenkomst gesloten.
Dit is echt een nagel aan de doodskist voor de Amerikaanse 100 jarige Hegemonie, zoals die in het PNAC rapport wordt nagestreefd.

Als Amerika nu werd geleide door de ouderwetse GOP en Democraten, dan zou ik me geen zorgen maken. Maar het zijn Neocons die miljoenen  (Iraakse, Lybische enSyrische, en zeker ook Iraanse) doden over hebben voor hun liefelijke Israel.

Hoe gaan ze reageren als ze zien dat Amerika zijn aleen-heerschappij kwijt raakt?

Wat is de noodsprong die ze dan nog kunnen bedenken?

Ik ben bang dat ze een oorlog met Rusland zullen uitlokken.  En dat ze misschien wel een atoombom durven gooien op Rusland.
In de laatste maanden zien we dat ze er àlles aan doen om een aanval van Rusland uit te lokken.  De burgers in Luhansk en Donetsk worden met brandbommen bestookt.

Àls Putin binnen valt, zullen ze de Nato sturen. Als Putin niet binnen valt zullen ze net zo lang vechten tot ze Ukraïnbe hebben veroverd. Dan zullen ze First Strike Capability atoomwapens plaatsen, en daarna een oorlog uitlokken met Rusland.
Die zullen ze met een atoombom op Moskou beslechten.

Dat zal het eind van de opstandigheid van de BRICS landen zijn, en de defintieve totalitair bewind van Amerika ( lees Jeruzalem) .  Daarmee zal  Jaweh’s volk hebben voldaan aan de eis van Jaweh:  Zorg dat mijn volk de baas i s in de wereld, en de Messias zal komen, en alles zal goed zijn.

Dàt  is mijn grootste angst.  Maar ik hoop dat ik het helemaal mis heb.

Terug dus naar de meer gewone analyse. Terug naar Rusland en haar positie.Amerika veroorzaakt een opstand en oorlog in Oekraiene.

Ik zal hopenlijk dit hoofstuk een keer uitwerken, maar misschien is dit verhaal bij velen al bekend.
Het is dus niet zo dringend.
Hier enige aandachtspunten:

- De lange voorbereiding om de Ukraïne af te scheiden van Rusland. ( 2004, 2005, Otpor, 2013 etc)
- De financiering van die revolte: 5 miljard door de VS,  496 miljoen door de EU.
- Onze Media die consequent leugens vertelden: ( Maidan) ( Teddybeer
-  De fascisten die het ruige werk doen en die wij steunen in Kiev. ( genocide op 1,5 miljoen
 - De visie van Brzezinski: zonder Ukraïne is Rusland geen wereldmacht
-  De schaak-mat positie als de VS raketten in Ukraine kan plaatsen: First strike capability. 
-  De haat van de Neocons/ Zionisten voor Rusland, en zeker voor Putin. ( The Saker info)
-  De angst van de VS voor een warme band tussen de EU en Rusland. ( gas etc.)
-  De angst van de VS voor de BRICS, als opvolger van de Amerikaanse hegemonie.
-  De nieuwe bank van de BRICS die de dollar overbdig wil maken.
-  Hun poging om Putin 'op te knopen', als voorbeeld, om de andere BRICS af te schrikken.Hier alvast  een stuk van Jan Krikke uit De Joop,  waarmee ik het in elk geval behoorlijk eens ben:

Conflict VS-Rusland: 5 oorzaken

In Amerikaanse ogen is Rusland te belangrijk om aan de Russen over te laten

Wat zit er achter het conflict tussen de VS en Rusland? De vliegtuigramp in Oekraïne heeft de verhoudingen op scherp gezet maar de diepere oorzaak van het conflict is terug te voeren naar de geopolitiek van Amerikaans oud-veiligheidsadviseur Zbigniew Brzezinski. Vijf cruciale ontwikkelingen die terug te voeren zijn naar de “Brzezinski-doctrine” en geleid hebben tot de huidige crisis:
1. Vlak voordat de Berlijnse muur viel kwamen de VS, Duitsland en Rusland tot een gentleman’s agreement dat Warschau Pact-landen geen lid zouden worden van de NAVO. Bill Clinton verbrak de overeenkomst tegen het advies van Ruslandkenners. VS-ambassadeur in Rusland, George Kennan,voorspelde de dramatische gevolgen die zich nu ontwikkelen in frappant detail. Uitbreiding van de NAVO tot de Russische grens was een bedreiging en vernedering voor Rusland en maakte antiwesterse en nationalistische gevoelens los. Clinton maakte de opkomst van Poetin mogelijk.

2.
 De VS is bezorgd over het ontstaan van een "Euraziatisch" economisch machtsblok van West-Europa tot China (en Centraal en Zuid-Azië). De handel tussen de EU enerzijds en Rusland en China/Azië anderzijds groeide de afgelopen jaren vele malen sneller dan de handel tussen de EU en de VS en heeft op langer termijn meer potentieel. Een nieuw economisch en financieel machtsblok dreigde te ontstaan. De VS zou weinig greep hebben op een Euraziatisch economisch blok en mondiaal aan invloed verliezen. Zoveel mogelijk landen in de Amerikaanse invloedssfeer krijgen en houden is cruciaal om het dollarsysteem en de zgn. Washington Concensus in stand te houden.

3. De VS voert de vijandigheid jegens Rusland op terwijl het politieke steun zoekt voor het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTP), een overeenkomst die bedoeld is om Europese landen verder aan de Amerikaanse invloedssfeer te binden. In Azië ontwikkelt zich hetzelfde scenario; Amerika portretteert China als een mogelijke bedreiging en zet Aziatische landen onder druk voor acceptatie van het Trans-Pacific Trade and Investment Partnership (TTIP). TTP en TTIP is een duivelse tweeling die Rusland en China isoleert, de macht van transnationale bedrijven vergroot, en de economisch-juridische bevoegdheden van lidstaten beperkt (multinationals kunnen regeringen makkelijker voor de rechter slepen.)

4. Amerikaanse pogingen om Rusland te isoleren zijn bedoeld om het ontstaan van een “multipolar world” te blokkeren. De Amerikaanse “powers that be” streven naar behoud van een “unipolar world” geleid door de VS. Dit beleid wordt politiek/ideologisch verpakt in de quasi-religieuze gedachte van Amerika als de “indispensible nation” en hoeder van democratische waarden. De Amerikaanse economie zal het op termijn mogelijk moeten afleggen tegen China, en de gevolgen daarvan kunnen alleen beperkt worden door de Amerikaanse invloed in de rest van de wereld (toegang tot grondstoffen, controle over handels- en transportroutes, het dollarsysteem, enz.) uit te breiden en te consolideren.

5. Geen enkel land ter wereld zal het de komende jaren financieel of militair kunnen opnemen tegen de VS. Maar allianties van meerdere landen vormen een bedreiging voor de VS. De grootste daarvan is momenteel BRICS (Brazilië, Rusland, India, China, South-Africa). De BRICS-landen hebben onlangs een concurrent van het IMF opgericht (de New Development Bank en Contingent Reserve Arrangement). Rusland is door haar rijkdom aan grondstoffen, geografische ligging - en op termijn door de gevolgen van klimaatverandering - een natuurlijke partner voor China, India en zelfs de Islamitische wereld (samen ruim 3 miljard mensen).

Kortom, in Amerikaanse ogen is Rusland te belangrijk om aan de Russen over te laten. De geestelijk vader van deze gedachte is Zbigniew Brzezinski, een anticommunistische ijzervreter geboren in Warschau uit een adellijke familie met wortels in het huidige Oekraïne. Brzezinski werd bekend als buitenlandadviseur van de Amerikaanse president Jimmy Carter. Zijn belangrijkste wapenfeiten: steun voor anti-Russische dissidenten in Oost-Europa en de financiering van de Moedjahedien na de Russische inval in Afghanistan. De Moujahidien kregen later een nieuwe naam: de Taliban. 
In 1997 schreef Brzezinski “The Grand Chessboard”, waarin hij voorspelde dat de strijd om wereldsuprematie zou worden uitgespeeld op het “Euraziatische schaakbord". De geopolitieke spil op dit “schaakbord”? Oekraïne. Als Moskou  controle over Oekraïne herwint, aldus Brzezinski, heeft Rusland automatisch de middelen om een imperiale staat te worden die zich uitstrekt van Europa tot Azië.

Brzezinki is al jaren een rivaal van de meer gematigde Henry Kissinger, die uitbreiding van de Nato afwees als onverstandig. Brzezinki heeft voorlopig gewonnen. Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt tot op de dag van vandaag gedomineerd door protégés van Zbigniew Brzezinksi.

No comments:

Post a Comment