Saturday, August 02, 2014

374 Pepe Escobar: Rusland en haar aanvallers.

This blog:  http://tiny.cc/jqq0jx

English version: ( Below or here)
( Links alleen inde Engelse versie)


Loerend naar de prooi..

De Westerse Plutocratie gaat op jacht naar de Russische Beer.

Door Pepe Escobar

( Alles in rood is door de redactie toegevoegd, ter verduidelijking)
(~) betekent: dit stukje vertaling is onzeker.

De post-Koude Oorlog status quo in Oost-Europa, en niet te vergeten in West-Europa, is nu dood.

Voor de westers Machtigen, die 0.00001% aan de top, de echte Masters of the Universe, is Rusland  de ultieme prijs; een immense schat aan natuurlijke hulpbronnen, bossen, ongerepte water, mineralen, olie en gas. Genoeg om elke fantasie over Oorlog en oorlogsbuit tot extase te voeren. (~).  Hoe bespringen je en  profiteer je van zo'n formidabele buit?

 Globo-cop NAVO, de politieagent van de wereld, komt op het toneel. Nog nauwelijks bijgekomen  van de afstraffing die ze kreeg van een stelletje  strijders uit de bergen met kalasjnikovs  ( Ik weet niet op welke Nato nederlaag Escobar hier doelt: Syrië ?) , verzet de NATO snel de bakens  - dat dezelfde oude Mackinder om Brzezinski spel
( Beide schrijvers zeiden dat men moest voorkomen dat Rusland en Azie samen zouden gaan werken,. Dan zou het Westen verloren zijn als wereld-heerser:  Great Game  en Grand Chessboard)  -
Verzet de Nato snel de bakens. ……naar Rusland.
De routekaart ( het gedetailleerde plan van handelen) zal worden gepresenteerd op de Top van de Nato  in het begin van september in Wales.

Ondertussen ondergaat  de MH17 tragedie een snelle metamorfose. De on-site waarnemingen  van deze Canadese OVSE-monitor (bekijk de video nauwkeurig) worden nog versterkt door deze analyse door een Duitse piloot. Met grote waarschijnlijkheid is  een Oekraïense Su-25's 30 mm automatisch –wapen  afgevuurd op de cockpit van MH17, wat leidt tot massieve decompressie en de crash.  ( NB de Duitse piloot zegt dat er ook enorme druk toename is, en dat het vliegtuig uiteen deed springen. NVDR.)

Geen raket - niet eens een air-to-air R-60M, om nog maar niet de BUK te noemen (de hoofdrol speler  van de eerste, hectische Amerikaanse verzinsels om de zaak te verklaren).
De  nieuwe mogelijke verklaring van de gebeurtenissen  past met getuigenissen   van ooggetuigen (ter plekke geïnterviewd)  in deze nu beroemde BBC-reportage die nooit mocht woprden uitgezonden .
Conclusie: de  MH17 was een valse vlag, gepland door de VS en slecht uitgervoerd door Kiev. Men kan zich nauwelijks voorstellen hoe enorm de  geopolitieke aardverschuivingen zouden zijn àls  de valse vlag volledig bekend zou worden en als waarheid aanvaard. ( Dat gaat nooit gebeuren, want 911 was véél groter dan de MH17 crash, en de bewijzen zijn even onontkoombaar. Maar de Media houden zich stekeblind. Ook nu zien we dat al volop gebeuren. NVDR)  

Maleisië heeft de vlucht recorders naar het Verenigd Koninkrijk door gestuurd.  Dit betekent dat de NAVO ze heeft, en dat betekent dat de CIA ze zal manipuleren. Air Algerie AH5017 gebeurde  na MH17. De analyse is reeds vrijgegeven. Dat roept de vraag op waarom het zo lang duurt voor zwarte dozen MH17’s  zijn geanaliseerd ( of: gemanipuleerd ?)  

Dan is er het  sancties- spel: Rusland blijft schuldig - zonder bewijs - dus het moet worden gestraft. De EU heeft tot mijn afschuw naar  His Master’s Voice geluisterd en alle harde sancties tegen Rusland zoals vorige week besproken zijn aangenomen.

Toch zijn er mazen in de wet. Moskou zal beperkte toegang tot de Amerikaanse dollar en de europese markten houden. Het is aan Russische staatsbanken  verboden aandelen of obligaties in het Westen te verkopen. Toch valt de Sberbank, Ruslands grootste bank, niet onder de sancties.

Dus zal Rusland op korte en middellange termijn financiering moeten zoeken. Nou, Chinese banken kunnen gemakkelijk dat soort leningen verzorgen. Vergeet  de Russisch-Chinese strategische partnerschap niet. Alsof Moskou nog een waarschuwing nodig zou hebben dat het absoluut nodig is om in de toekomst de  dollar te omzeilen.

EU-landen zullen lijden. En flink ook. BP heeft een belang van 20% in Rosneft, en het is al behoorlijk boos, openlijk!  ExxonMobil, de Noorse Statoil en Shell zullen  ook schade lijden.  Sancties zullen de gasindustrie niet raken; nu,  dat zou de  contraproductieve domheid van de EU tot in het sterrenstel hebben doen stijgen. Polen, dat hysterisch Moskou  van alle kwaad onder de zon  beschuldigd - krijgt meer dan 80% van zijn gas uit Rusland. De niet minder hard schreeuwende Baltische staten, evenals Finland, krijgen 100%.

Het verbod op goederen voor tweeërlei gebruik - civiele en militaire toepassingen - zal Duitsland flink treffen, als top EU-exporteur naar Rusland. Met betrekking tot  defensie materiaal  zal het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk  lijden; het Verenigd Koninkrijk heeft niet minder dan 200 vergunningen voor  verkoop van wapens en lanceer-tuig ( van raketten) aan Rusland. Maar de Franse 1,2 miljard €  verkoop van de Mistral aanvalsschepen aan Rusland zal doorgaan.

Ondertussen, aan het  demoniserings-front ...

Dit is de punt die  Associated Press  er aan draait ( spins) als  "analyse" en verspreidt aan kranten over de hele wereld; een verzameling van cliches wanhopig op zoek naar een hypothese. Dmitri Trenin van het Carnegie Moscow Center, trouw aan wie ook maar zijn rekeningen betaalt, zegt een paar ware woorden, maar  de meeste dingen zijn onjuist. David Stockman heeft er in elk geval nog plezier in om de leugens van de Oorlogs-staat bloot te leggen.

Maar echte kwaliteit levert de  economisch adviseur van Poetin,  Sergei Glazyev. Een van zijn belangrijkste stellingen is dat het Europese bedrijfsleven echt voorzichtig moet zijn en hun belangenmoet beschermen omdat de Amerikaanse pogingen doen om "een oorlog in Europa en een Koude Oorlog tegen Rusland  te laten ontbranden".


Maar dit  is pas de echte  bom - door een koele en rustige Glazyev geplaatst. Kijk goed. Een gedetailleerde herwaardering van wat Glazyev al weken geleden heeft gezegd, gemengd met een aantal uitstekende commentaren van lezers van The Saker, leidt tot een onvermijdelijke conclusie:  belangrijke sectoren van de westerse plutocratie willen een oorlog met Rusland. Hoe die er uit moet zien is nog vaag.  En de gouden regel ban de journalistiek - nooit iets vertrouwen totdat het officieel is ontkend - bevestigt de bewering van Glazyev.


NAVO Plan A is om raket-batterijen in de Oekraïne te plaatsen; dat wordt nu al in detail besproken, bij de voorbereidingen van de NAVO-top in Wales die begin september zal plaatsvinden. Onnodig om te zeggen dat als dat gebeurt,  dit ver over de rode lijn is die Moskou hanteert; het betekent namelijk dat er een ‘First strike vermogen’  in het westelijke grensgebieden van Rusland wordt geplaatst. ( Precies wat het plaatsen van raketten op Cuba onaanvaardbaar maakte voor Kennedy)  First strike vermogen is het vermogen van een land om een ander land met kernwapens te verslaan door het vernietigen van zijn arsenaal, zodat de aanvaller de verzwakte vergelding ( van zijn slachtoffer) kan overleven, terwijl de tegenpartij niet meer tot oorlog in staat is.

Washington’s Plan A voor de onmiddelijke toekomst is om een ​​wig te drijven tussen de federalisten in Oost-Oekraïne en Rusland. Dit impliceert steeds meer financiele steun aan Kiev en tegelijkertijd de opbouw van een enorm proxy leger. Men doet dit door Amerikaanse adviseurs te sturen en veel wapens te leveren. (bijna 500.000 tegen het einde van het jaar, volgens Glazyev projectie). Tenslotte moeten de federalisten van de buitenwereld zijn afgesloten in een zeer klein gebied.  Poroshensko heeft al; officieel gezegd dat dit gebeurd  moet  zijn rond begin september. Zo niet, tegen het einde van 2014.

In de VS, en een groot deel van de EU, is een bizar en absurd beeld geschapen dat Poetin als de nieuwe stalinistische Osama bin Laden voorstelt. Tot nu toe was zijn strategie om ten aanzien van de Oekraïne geduldig te zijn - wat ik noemde Vladimir Lao Tse - kijkend naar de Kiev bende die zich de strop om doet terwijl hij op beschaafde wijze met de EU werkt aan een politieke oplossing.

Nu kan het toch wel eens helemaal anders gaan lopen dan verwacht. Er zijn steeds meer bewijzen die tonen dat het de bedoeling is dat er een gewapende strijd  komt in de Ukraïne.  Glazyev en Russische intel melden dat aan Poetin.  Een georganiseerd aansturen op regime change in Moskou ; Een georganiseerd aansturen op een gedestabiliseerd Rusland; en zelfs de mogelijkheid van een grote False Flag.
 Een valse vlag  is een actie die je zelf pleegt ( je schiet op je eigen mensen, bijvoorbeeld) zodat je de tegenstander van die gruweldaad kunt betichten, en met dat excuss ten oorlog kunt trekken. Voorbeelden: Battleship Maine, Rijksdagbrand( + -) , Lusitania, Pearl Harbor,  Tonkin incident, incubator babies( +-) en  911. Valse Vlag acties worden de eerste 50 jaar altijd ontkend.

Moskou is,  samen met de andere BRICS-landen bezig om de dollar steeds meer  te omzeilen.
De spilfunctie van de dollar in de wereldhandel is de basis  van de Amerikaanse economie, die twee belangrijke peilers heeft:  haar oorlogseconomie en in het drukken van waardeloze stukjes groen papier( $ biljetten) (~).
Dat omzeilen vordert traag, maar is wel tastbaar; niet alleen de BRICS-landen, maar BRICS aspiranten, de G-77, de Niet-Gebonden Beweging (NAM), het hele Zuiden,  heeft  zijn buik vol van Amerika, het Rijk van de Chaos dat andere landen continu lastig valt.  Ze willen een compleet andere manier van met elkaar omgaan  in de internationale betrekkingen. De VS rekent op de NAVO – die ze naar behoeven manipuleert - en de dolle hond Israël; en misschien wel de GCC ( De Golfstaten) , de soennitische olie-monarchieën die mede schuld hebben aan het Gaza-bloedbad, die kunnen worden gekocht  of tot zwijgen gebracht  met één tik op de vingers.

De verleiding voor Poetin om Oost-Oekraïne in een blitz aanval binnen te vallen  en de Kiev milities te vermorzelen, die verleiding  moet bovenmenselijke zijn geweest. Vooral toen het leek of Kiev dement was geworden (~):   ballistische raketten die in  Polen zijn geplaatst en binnenkort in Oekraïne; willekeurige bombardementen op burgers in Donbass; de MH17 tragedie; de hysterische westerse demonisering.

Een beer met een beperkte geduld
Maar Poetin is van nature iemand die een lange termijn strategie hanteert. (~) De kans voor een succesvolle bliksem aanval ( op Ukraïne) is nu voorbij.  Zo’n  Kung Fu uithaal zou de door de  NAVO gekozen lop der dingen  hebben gestopt door een voldongen feit te creeeren, en de etnische zuivering van 8 miljoen Russen en Russisch sprekenden in het Donbass gebied zou nooit zijn ontstaan.

Toch zal Poetin niet "binnenvallen" in de Oekraïne, omdat de Russische publieke opinie dat  niet wil. Moskou zal de verzetsbeweging in de Donbass blijven ondersteunen . Vergeet niet: over pakweg twee of drie maanden zal General Winter arriveren in die failliete, door het  IMF-geplunderde Oekraïense streken.

Het  uitgelekte Duits-Russische vredesplan plan zal alleen worden uitgevoerd over het lijk van Washington, nooit dus. Deze New Great Game ( wig tussen EU en Azie)  gaat voor een groot deel over het voorkomen van de economische integratie tussen de EU en Rusland die middels Duitsland zou gebeuren. Samenwerking tussen Duitsland en Rusland zou een begin zijn van een volledige Euraziatische integratie, met inbegrip van China en haar talloze Silk Roads ( Transport-routes tussen China en Europa).

Als de Russische handel met de EU - ongeveer 410 miljard $ in 2013 – een opdonder krijgt door de sancties, dan is duidelijk dat er een draai naar Het Oosten zal worden gemaakt door Rusland.

Dat vereist een bijstelling door de Russen van hun ‘Europees- Aziatische Douane Unie’. ( Een economische samenwerking, ook wel Euraziatische Unie genoemd).
Geen ‘Groot Europa van Lissabon tot Vladivostok’ meer – het oorspronkelijke streven  van Poetin. Nu komt dus de Euraziatische Unie als hulp en strijdmakker van de ontelbare manieren waarop China reeds zijn in en uitvoer naar Europa realiseert. (~)
Dit moet wel leiden tot een sterke Rusland-China partnerschap in het hart van Eurazië - en dit is absoluut onaanvaardbaar  voor de Masters of the Universe.

Vergis je niet, de strategische samenwerking tussen Rusland en China ontwikket zich erg snel.  Peking in één organisch verband met de immense  natuurlijke rijdommen en den  militair-technologische know-how van Moskou. Om nog maar niet van de strategische voordelen te spreken.
Je zou kunnen beweren dat dit niet is gebeurd sinds Genghis Khan.  Maar het is niet zo dat China,  Xi Jinping , doet wat Genghis Khan deed, die grote delen van Rusland onderwierp.

De Koude Oorlog 2.0 is nu onvermijdelijk, omdat het Rijk van Chaos nooit zal accepteren dat  Rusland en China meer  invloed krijgen in delen van Eurazië.   Het zal nooit Rusland als een gelijkwaardige partner aanvaarden  (Exceptionalisten  doen niet aan “Gelijkheid’) ( Amerika ziet zichzelff als een land dat anders is dan de anderen. Het moet zorgen dat alles goed gaat in de wereld, en mag dus af en toe een stapje doen dat aan andere landen is verboden: voor het Nut van ’t Algemeen. De Joden zien zichzelf ook zo, en vinden dat ze een speciale taak hebben: Tikkun Olam.)  En het zal nooit  Rusland nooit vergeven ( en ook China niet)  dat het openlijk begon te knagen aan (reeds wankele)  Bestaande Orde waarin de ‘een-beetje-boven-de –wet-staande  Amerikanen’ de baas zijn.

Als de ‘Machtigen op de Achtergrond’ (de Deep State) in Amerika, geleid door de waardeloze figuren die als ‘leiders’ worden beschouwd,  in hun wanhoop één stap tever gaan, dan zou er een genocide in Donbass kunnen plaatsvinden; Als de  NAVO een  aanval op de Krim zou doen of, als worst case scenario, een aanval tegen Rusland zelf zou doen – kijk dan maar uit. De Russische Beer zal terug slaan.


Pepe Escobar is de auteur van Globalistan: Hoe de geglobaliseerde wereld verdwijnt in een vloeibare oorlog (~) (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: een momentopname van Bagdad tijdens de Versterkte Inzet, de Surge.  (Nimble Books, 2007), en Obama veroorzaakt Globalistan (~) (Nimble Boeken, 2009).Here is the full Escobar article in English.


THE ROVING EYE ( Asia Times

Western plutocracy goes bear hunting
By Pepe Escobar

The post-Cold War status quo in Eastern Europe, not to mention in Western Europe, is now dead.

For Western plutocracy, that 0.00001% at the top, the real Masters of the Universe, Russia is the ultimate prize; an immense treasure of natural resources, forests, pristine water, minerals, oil and gas. Enough to drive any NSA-to-CIA Orwellian/Panopticon war game to ecstasy. How to pounce and profit from such a formidable loot?

Enter Globocop NATO. Barely out of having its collective behind unceremoniously kicked by a bunch of mountain warriors with Kalashnikovs, the North Atlantic Treaty Organization is now fast"pivoting" - that same old Mackinder to Brzezinski game - to Russia. The road map will be put in place at the group's summit in early September in Wales.

Meanwhile, the MH17 tragedy is undergoing a fast metamorphosis. When the on-site observations by this Canadian OSCE monitor (watch the video carefully) are compounded withthis analysis by a German pilot, a strong probability points to a Ukrainian Su-25's 30 mm auto-cannon firing at the cockpit of MH17, leading to massive decompression and the crash.

No missile - not even an air-to-air R-60M, not to mention a BUK (the star of the initial, frenetic American spin). The new possible narrative fits with on-site testimony by eyewitness in this now famously "disappeared" BBC report. Bottom line: MH17 configured as a false flag, planned by the US and botched by Kiev. One can barely imagine the tectonic geopolitical repercussions were the false flag to be fully exposed.

Malaysia has handed out the flight recorders to the UK; this means NATO, and this spells out manipulation by the CIA. Air Algerie AH5017 went down after MH17. The analysis has already been released. That begs the question of why it is taking so long for MH17's black boxes to be analyzed/tampered with.

Then there's the sanctions game: Russia remains guilty - with no evidence - thus it must be punished. The EU abjectly followed His Master's Voice and adopted all the hardcore sanctions against Russia they were discussing last week.

Yet there are loopholes. Moscow will have reduced access to US dollar and euro markets. Russian state-owned banks are forbidden from selling shares or bonds in the West. Yet Sberbank, Russia's largest, has not been sanctioned.

So Russia in the short and medium term will have to finance itself. Well, Chinese banks could easily replace that kind of lending. Don't forget the Russia-China strategic partnership. As if Moscow needed another warning that the only way to go is to increasingly bypass the US dollar system.

EU nations will suffer. Big time. BP has a 20% stake in Rosneft, and it's already freaking out on the record. ExxonMobil, Norway's Statoil and Shell will also be affected. Sanctions don't touch the gas industry; now that would have propelled the EU's counterproductive stupidity to galactic levels. Poland - hysterically blaming Moscow for everything under the sun - gets more than 80% of its gas from Russia. The no less strident Baltic states, as well as Finland, get 100%.

The ban on dual-use goods - civilian and military applications - will badly affect Germany, the top EU exporter to Russia. On defense, the UK and France will suffer; the UK has no less than 200 licenses selling weapons and missile launching gear to Russia. Yet the French 1.2 billion euro (US$1.6 billion) sale of Mistral assault ships to Russia will go ahead.

Meanwhile, in the demonization front ...

This is what Associated Press spins as "analysis" and distributes to papers around the world; a collection of cliches desperately in search of a thesis. Dmitri Trenin of the Carnegie Moscow Center, faithful to who pays his bills, gets a few things right and most things wrong. David Stockman at least has a ball deconstructing the lies of the Warfare State.

But the real thing is definitely Putin's economic adviser Sergei Glazyev. One of his key theses is that European business must be really careful to protect their interests as the US attempts to "ignite a war in Europe and a Cold War against Russia".

This, though, is the ultimate bombshell - delivered by a cool, calm and collected Glazyev. Watch it carefully. A detailed reappraisal of what Glazyev has been saying for weeks now, mixed with some outstanding comments here leads to a inevitable conclusion: key sectors of Western plutocracy want a still ill-defined war with Russia. And journalism's Holy Grail - never trust anything until it's officially denied - confirms it.

NATO's Plan A is to install missile batteries in Ukraine; that is already being discussed in detail in the run-up to NATO's summit in Wales in early September. Needless to say, if that happens, for Moscow, that's way beyond a red line; it implies a first strike capability at Russia's western borderlands.

Washington's short Plan A, meanwhile, is to organize a wedge between the federalists in Eastern Ukraine and Russia. This implies progressive, direct funding of Kiev in parallel to building up, via American advisers already on the ground, and vast weaponizing, a huge proxy army (nearly 500,000 by the end of the year, according to Glazyev's projection). Endgame on the ground would be to seal the federalists off into a very small area. Ukrainian President Petro Poroshensko has been on the record saying this should happen by early September. If not, by the end of 2014.

In the US, and a great deal of the EU, a monstrous grotesquerie has developed, packaging Putin as the new Stalinist Osama bin Laden. So far, his strategy on Ukraine was to be patient - what I called Vlad Lao Tzu - watching the Kiev gang hang themselveswhile trying to sit down with the EU in a civilized manner working for a political solution.

Now we may be facing a game changer, because the mounting evidence, which Glazyev and Russian intel relayed to Putin, points to Ukraine as a battlefield; a concerted drive for regime change in Moscow; a concerted drive aiming for a destabilized Russia; and even the possibility of a definitive provocation.

Moscow, allied with the BRICS, is actively working to bypass the US dollar - which is the anchor of a parallel US war economy based on printing worthless pieces of green paper. Progress is slow, but tangible; not only the BRICS but BRICS aspirants, the G-77, the Non-Aligned Movement (NAM), the whole Global South is absolutely fed up with the Empire of Chaos's non-stop bullying and want another paradigm in international relations. The US counts on NATO - which it manipulates at will - and mad dog Israel; and perhaps the GCC, the Sunni petro-monarchies partners in the Gaza carnage, which can be bought/silenced with a slap on the wrist.

The temptation for Putin to invade Eastern Ukraine in 24 hours and reduce the Kiev militias to dust must have been super-human. Especially with the mounting cornucopia of dementia; ballistic missiles in Poland and soon Ukraine; indiscriminate bombing of civilians in Donbass; the MH17 tragedy; the hysterical Western demonization.

A bear with limited patience
But Putin is wired for playing the long game. The window of opportunity for a lightning strike is gone; that kung fu move would have stopped NATO in its tracks with a fait accompli, and the ethnic cleansing of 8 million Russians and Russophones in Donbass would never have developed.

Still, Putin won't "invade" Ukraine because Russian public opinion doesn't want him to. Moscow will keep supporting what is a de facto resistance movement in the Donbass. Remember: in give or take two months, General Winter starts to set in those broke, IMF-plundered Ukrainian pastures.

The leaked German-Russian peace plan will be implemented over Washington's collective dead body. This New Great Game, to a great extent, is also about preventing Russia-EU economic integration via Germany, part of a full Eurasian integration including China and its myriad Silk Roads.

If Russia's trade with the EU - about US$410 billion in 2013 - is due to take a hit because of sanctions, then that also spells out a Go East movement. Which implies a Russian fine-tuning of theEurasian Economic Union project. No more a Greater Europe from Lisbon to Vladivostok - Putin's original idea. Enter the Eurasian Union as a brother in arms of China's myriad Silk Roads. Still, this spells out a strong Russia-China partnership at the heart of Eurasia - and still this is absolute anathema to the Masters of the Universe.

Make no mistake, the Russia-China strategic partnership will keep evolving very fast - with Beijing in symbiosis with Moscow's immense natural and military-technological resources. Not to mention the strategic benefits. A case could be made this has not happened since Genghis Khan. But it's not like Xi Jinping is pulling a Khan to subdue Siberia and beyond.

Cold War 2.0 is now inevitable because the Empire of Chaos will never accept Russia's sphere of influence in parts of Eurasia (as it doesn't accept China's). It will never accept Russia as an equal partner (exceptionalists don't do equality). And it will never forgive Russia - alongside China - for openly defying the creaking, exceptionalist, American-imposed order.

If the US deep state, guided by those nullities who pass for leadership, in desperation, goes one step beyond - it could be a genocide in Donbass; a NATO attack on Crimea; or worst case scenario, an attack against Russia itself - watch out. The Bear will strike.

Pepe Escobar is the author of Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge (Nimble Books, 2007), and Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009). 


4 comments:

 1. Hallo Jan,

  Ik vind het geweldig dat je dit artikel vertaalt en ik weet waar die zucht om hulp vandaan komt.Heel graag (!) zou ik je helpen, maar ik heb mijn tanden al gezet in het bouwen van een verzamelpunt waar tegen-artikelen zoals die van jou met het verhaal van Pepe Escobar, naast andere in het Nederlands vertaalde informatie van en voor gelijkgestemden, kunnen worden opgeslagen en gebruikt. Een schoon Nieuws Agentschap. Dus qua opzet precies zo als Reuter, maar dan (voorlopig) voor het Nederlands Taalgebied en verschoond van de propaganda ten dienste van het geld en voor het geld.
  Maar om je niet helemaal met lege handen terug naar huis te sturen: Ik heb in de afgelopen maand een drietal artikelen vertaald die nog niets aan actualiteit hebben ingeboet. Als je ze op je site wilt publiceren stuur ik ze. Het zijn twee in het Nederlands vertaalde artikelen van Paul Craig Roberts':
  1__"Hoe onderwerp je alle volkeren?", d.d. 23 juli 2014
  Washington Is Escalating the Orchestrated Ukrainian “Crisis” to War

  2__"Washington vermoordt landen en grondwet, verkochte media
  maken bevolking medeschuldig", d.d. 4 juli 2014
  Washington Murders Countries, the US Constitution, and the
  Presstitute Media Makes Americans Complicit

  en een door Eric Zuesse's:
  3 __"Westerse elite pleegt volkerenmoord, terwijl burgers daar
  niets van weten", d.d. 3 juli 2014
  The U.S. Elite Run a Ukrainian Genocid While American Public
  Are Ignorant of It

  In de hoop dat je mijn keuze begrijpt, het allerbeste en tot onze volgende correspondentie,
  .
  Feng Chsang

  ReplyDelete
 2. Hallo Feng,

  zou je me die artikelen willen sturen?
  Wil je mijn email adres? jhmavermeulen@gmail.com

  Ik zal ze lezen, en ik vermoed dat ik ze wel zal plaatsen. Ik ben een fan van Paul C Roberts.

  In feite is deze blog ook een 'parkeerplaats' voor artikelen, zodat ik er in mijn reacties op de kranten naar kan verwijzen.
  En het is een uitlaatklep, En een soort herinnering voor mezelf: zo kan ik zien waar ik twee jaar geleden erg mee bezig was.

  Ik heb nog wel enkele vertalingen af te maken op mijn blog. Wil je ookj eens kijken naar de blog over het PNAC rapport? dat vind ik zelf erg onthullend.

  Groet, J V
  ReplyDelete
 3. Feng, ( en Johnito )

  hoop dat je nog hier kijkt.

  Ik kan er niet goed meer van slapen, van de hele toestand.

  Politici zijn op vakantie, en trouwens: de Media hebben meer macht in deze kwestie dan politici.

  Ik ben van plan om te gaan 'folderen' en 'demonsteren' en evt. discussieren in Hilversum. Dagenof weken lang....

  Mijn idee is om een enquete te plegen: Vragen aan mensen wat volgens hen het geval is:
  1. Journalisten doen hun best.
  2. Journalisten zouden kritischer moeten zijn.
  3. Journalisten laten zich gebruiken voor propaganda.
  4. Journalisten dragen een heel grote verantwoordelijkheid en maken grote fouten.
  5. Journalisten gedragen zich als collaborateurs.
  6. Journalisten hebben door nalatigheid de inval in Irak mogelijk gemaakt en zijn daardoor mede schuldig aan de 1 miljoen verwoeste levens.

  Zo'n enquete, terwijl je tegelijk een stencil uit deelt met daarop alle leugens over Ukraïne ( beertje, gouden ring, verdwenen lijken, sollen met lijken, knoeien met black boxes, de schuld vooreen Buk aanval zonder bewijs, etc. etc.
  Je kunt de links als tiny url meegeven. Op een vel papier.

  Natuurlijk word je volkomen genegeerd. Maar ik denk aan alle terrassen van Hilversum,Blaricum etc. Je moet hun buurman, hun zoon, hun vriend bereiken. Of bij de ingang van de studio's: je moet de grimeur bereiken, dat geeft de journalisten een heel ongemakkelijk gevoel.

  Wat denk je, doe je mee?

  Ik doe het uiteraard voor mezelf: zodat ik weer kan slapen.

  NB: mocht je de pech hebben dat je toch wordt geïnterviewd, wees dan van 1 ding zeker: je zult door het slijk worden gehaald. Maar dat heb ik wel over voor een iets beter geweten, de rest van mijn leven.

  In 1990 heb ik ook aandacht gevraagd voor de enorme immigratie. Dat brengt altijd een hoop ellende, en niemand heeft er iets aan. Ik werd uitgekotst, zoals je begrijpt. Ik ben het gewend, zou je kunnen zeggen. Maar ik heb nu wel een iets beter geweten: de problemen van de multi-culti maatschappij hadden niet hoeven gebeuren, als ik een verstandige discussie had kunnen veroorzaken.

  Geen immigranten is heel slecht. Erg veel immigranten is heel gevaarlijk. Een kleine stroom immigranten is erg bevruchtend en nuttig. Dat is mijn idee over de zaak.

  ( Kijk op mijn blogs: ik zie dat moslims anders zijn, maar ik verwijt hen dat totaal niet. Àls ik hen iets verwijt, dan is het dat ze zich zo enorm laten kapotmaken door de media en de Wildersen. )

  Groet, JV

  ReplyDelete
 4. Hallo Jan,

  Gefeliciteerd met de vertaling.
  Een gigantische goede én dappere daad!!!
  Zie verder mijn mail via je mailadres dat je hierboven noemde.

  Feng Chsang

  ReplyDelete