Sunday, August 10, 2014

379. CIA memorandum 1035-960. Associeer complot-theorieën voortaan met 'crazieness'.

This Blog:  http://tiny.cc/3lldkx

De Warren Commissie had heel veel moeite om een ietwat geloofwaardig verhaal te brouwen omtrent de moord op Kennedy. Men wilde één man als dader aanwijzen, iemand met affiliaties voor Rusland. Maar hij kon nooit binnen de luttele seconden al die schotwonden hebben veroorzaakt.
Daarom bedacht men de 'Wonderkogel'.  Een kogel die acht maal door bot en vlees heen ging èn ook nog zonder schrammetje werd teruggevonden. De fameuze 'Magic Bullit.'Er werd natuurlijk op grote schaal getwijfeld aan dit verhaal, en dus vaardigde de CIA in 1967 een Memorandum uit: Memo 1035-960.
Hier het origineel  ( 53 pagina's) : Origineel. (In het document: klik op het pijltje naar rechts)
Hier een goede samenvatting: ( 1 pagina): Samenvatting.
Nog een goed overzicht, meet veel uitleg: Uitleg.
Het verwijt 'Samenzwering' wordt als wapen gebruikt: Weaponized.

Enkele zinnen uit dit Memo: 
"This trend of opinion is a matter of concern to the U.S. government, including our organization [the CIA]... Conspiracy theories have frequently thrown suspicion on our organization, for example by falsely alleging that Lee Harvey Oswald worked for us. The aim of this dispatch is to provide material for countering and discrediting the claims of the conspiracy theorists..." 
The memo recommends that its recipients "employ propaganda assets [in the media] to answer and refute the attacks of the critics" ( Bron
Vertaling van de laatste zin: 'de CIA schrijft voor aan haar medewerkers om journalisten in de Media die ze als assets beschouwen ( een asset is een bezit. Iets van waarde. ofwel: iemand die bereid was  de CIA te helpen) om die Conspiracy theoriën en en theoretici aan te vallen en tegen te spreken.'   

Oorspronkelijk betekent ‘een samenzweringstheorie’ alleen ‘een theorie over een complot’. Uit het gedeklasseerde  CIA-memo # 1035-960 getiteld "Het tegengaan van kritiek het Warren-rapport" blijkt dat men opzettelijk de associatie van ‘gekte’ er aan heeft gekoppeld, alsof samenzweringen niet meer gebeuren. Het wordt routinematig gebruikt door de Grote Media in een poging om suggesties die het officiële verhaal tegenspreken in diskrediet te brengen.

Nu had de CIA natuurlijk àlles te maken met de moord op Kennedy, dus is het begrijpelijk dat ze de Media inschakelde om de waarheid zo lang mogelijk verborgen te houden. ( Jim Douglass)  

Meer info: Wikispooks

No comments:

Post a Comment