Saturday, December 27, 2014

432 Neocons besloten al in 2004 om Putin te elimineren.Paul Craig Roberts vindt het onderstaande artikel van Thad Beversdorf belangrijk.

Hier een korte samenvatting van Beversdorf's atikel.


Vorige week nam Het Congres Resolutie 758 aan waar een aantal zeer twijfelachtige beweringen tot FEIT werden verklaard.  Het doel van de resolutie is om militaire agressie tegen Rusland in de toekomst gemakkelijker te maken, zo zegt Ron Paul.

Dit procedé wordt vaker gebruikt. Eerst legt Beverdorf uit hoe de destructie van Irak en Syrië werden voorbereid. En daarna toont hij aan dat de voorbereiding om Putin kapot te maken al in 2004 begon.

Irak en Syrië.
In 1996 was er een clubje mensen die een advies uitbrachten aan de Israelische President Netanyahu:
Dat Rapport heette 'A Clean break'.
Israel moest radicaal stoppen (a clean break maken) met de zachte benadering, en in de aanval gaan, maar wel op verdekte manier (met hulp van proxys).
Syrië en Irak moesten worden verzwakt of kapot gemaakt.   (*)
De schrijvers besteden veel aandacht aan de vraag hoever men kan gaan: Wat zal Amerika nog wel accepteren, en wat niet meer.

Opmerkelijk was dat de schrijvers van 'A Clean Break' grotendeels lieden waren die in Amerika al invloedrijke figuren waren: Richard Perle, de heer en mevrouw Wurmser, Douglas Feith. Allemaal fervente Neocons. ( Niet àlle Neocons zijn joods, maar àlle Neocons zijn wel bereid om de VS Macht  te gebruiken ten bate van Israel.)

In januari 1998 werd een gelijksoortige brief geschreven door een groepje Neocons, aan President Clinton: Clinton moest gaan pleiten voor destructie van Irak en Syrië.
Dat zou goed zijn voor de VS !

Uiteraard hadden de Amerikanen geen zin om een oorlog te beginnen in het Midden Oosten.
Maar het idee was in de week gelegd, en nu was het wachten op een 'aanleiding'.

Dat werd 911. Al binnen enkele dagen na 911 gonsde het van de plannen om 7 moslim-landen te gaan aanvallen. ( Zie wat generaal Wesley Clark, destijds presidents-kandidaad, er over zei.)

De rest is U bekend: noch Irak, noch Syrië zullen een gevaar voor Israel vormen.
(Opmerkelijk:  ISIS heeft tot nu toe niet één Amerikaan of Israeli gedood. Zie: Khamenei. )


Rusland. 

Ik zal deze blog later afmaken.
Ik begon er een weekje geleden mee, maar werd grieperig.


No comments:

Post a Comment