Saturday, December 06, 2014

420. Putin's troonrede: De VS is onze vijand.

In  blog 417 vindt U meer informatie.

Ik vind de speech zodanig belangrijk dat ik die hier herhaal. 

Samenvatting: door The Saker.
Commentaar: de Saker , en soms toelichting door de Vertaler ( J.V.)

Samenvatting van de samenvatting:  [ door Vertaler]

De VS heeft altijd geprobeerd om Rusland te laten instorten, zoals ze dat met Yugoslavie deden. Maar openlijk waren we 'vrienden'. En we werkten goed samen.  Maar in de laatste jaren wordt de aanval zo serieus dat we niet langer doen alsof er niks aan de hand is. We zullen ons niet tot pion van Amerika laten maken, zoals veel Europese landen deden.


Vol van afkeer doet Rusland nu niet langer alsof er een dialoog 
bestaat met het  Anglo-Zionistisch  Rijk.

Beste vrienden,

De hele speech van president Poetin voor het landelijk parlement is nu online beschikbaar en, aangezien dit een zeer lange tekst is, zal ik die hier niet ook nog plaatsen.
Wat ik voorstel is om hier uw aandacht te vragen voor vier letterlijke citaten uit zijn toespraak en daarin een aantal belangrijke segmenten dik te drukken.Het grootste deel van de toespraak ging over economische zaken en interne aangelegenheden, maar ik denk dat deze vier punten,  en vooral de door Poetin gekozen termen echt duidelijk maken wat de positie van het Kremlin nu is ten opzichte van het Westen. Kijk zelf maar:1) De Krim is en was altijd Russisch:

De kwestie was een geval van bijzondere betekenis voor ons land en het volk, omdat op de Krim onze eigen mensen wonen, en omdat het schiereiland van cruciaal belang voor Rusland als de geestelijke bron van de ontwikkeling van een veelvormige maar solide Russische natie en een gecentraliseerde Russische staat . Het was in de Krim, in de oude stad Chersonesus,  ook wel Korsun genoemd door de oude Russische kroniekschrijvers, dat grootvorst Vladimir werd gedoopt alvorens hij het christendom naar Rus  (oer-Rusland)  bracht.


Er waren meerdere redenen waardoor er tussen de Krim en onze gebieden een eenheid ontstond : onze ethnische gelijkenis, de gemeenschappelijke taal, gemeenschappelijke elementen van cultuur en een gemeenschappelijk grondgebied. Ook een ontluikende gemeenschappelijke economie en overheid. Het Christendom  hielp ook erg mee  om vanuit  de verschillende stammen en  gegroepeerde stammen in dat  uitgestrekte Oost-Slavische gebied  onze Russische natie te laten ontstaan.( ~~)   
Het was dankzij deze geestelijke eenheid dat onze voorouders zich voor het eerst als één natie beschouwden. Daarom kunnen we zeggen dat de Krim van onschatbare betekenis zijn voor onze Russische beschaving, zelfs ook van grote religieuze betekenis,  zoals de Tempelberg in Jeruzalem voor de volgelingen van de islam en het jodendom een enorme betekenis hebben. Zo zullen we dit ook altijd blijven zien.

2) Rusland zal nooit een EU-kolonie worden:

Rusland heeft trouwens de Oekraine al flink geholpen.  Russische banken  hebben  ongeveer 25 miljard dollar in de Oekraiene geïnvesteerd. Vorig jaar heeft het  Ministerie van Financiën van Rusland een lening ter waarde van nog eens 3 miljard $ gegeven. Gazprom gaf nog eens 5,5 miljard $ aan de  Oekraïne. Samengeteld 33,5 miljard $ dat  onlangs werd verstrekt aan de Ukraine.

Natuurlijk hebben wij het recht om vragen te stellen. Waar was deze Oekraïense tragedie goed voor? Was het niet mogelijk om alle problemen, zelfs omstreden kwesties, door middel van dialoog  binnen een wettelijk kader en rechtmatig te regelen? Maar nu krijgen we te horen dat alles volgens de regels is verlopen [ik denk dat Putin op de coup doelt. Vergelijk deze blog.]  en dat we alles blind moeten accepteren.

Dit zal nooit gebeuren.
Voor sommige Europese landen is hun nationale zelfrespect een al lang vergeten idee 
en hun soevereiniteit vinden ze te veel luxe.
Maar voor Rusland is echte soevereiniteit  absoluut noodzakelijk om te overleven.


3) Het Rijk (*) was onze aartsvijand lang voor de Krim een kwestie werd.

(*) De Saker bedoelt hiermee de AngloZionists, ofwel de VS+Engeland+Israel.

We herinneren ons nog goed wie destijds bijna openlijk het separatisme steunden dat ons Rusland teisterde. En hoe ze dat deden. Er was zelfs regelrecht terrorisme.  
We herinneren ons nog wie destijds deze moordenaars (van wiens handen het bloed droop) 'opstandelingen' noemde en wie voor hen chique recepties organiseerde.   
Deze "rebellen" waren vanochtend weer present in Tsjetsjenië. Ik weet zeker dat de lokale jongens, de lokale wetshandhavingsinstanties, dat wel op zullen lossen. Ze zijn nu bezig om weer zo’n terroristische aanval te elimineren. Laten we hen steunen.
[Vertaler:  Putin zegt hier dat Rusland altijd al wist dat de Chechenen flink werden geholpen en aangemoedigd om tegen Rusland terreur te bedrijven, van 1994-2002 , en zelfs vandaag nog].Laat me herhalen: Wij herinneren ons de recepties op hoog niveau die werden georganiseerd  voor terroristen, en dat ze daar als strijders voor vrijheid en democratie werden gefeteerd.
 [ Vertaler: In 1985 vochten de Mujaheddin en de Taliban tegen Rusland. Rusland was Afghanistan binnen gelokt door de VS, zo heeft Brzezinski later gezegd. Rusland vond die Taliban terroristen, maar Reagan noemde hen  ‘Freedom Fighters’.
Dat is ook een voorbeeld van wat Putin hier zegt.
Maar mogelijk dat Putin doelt op een recentere gebeurtenis. ]Toen al begrepen we dat hoe meer ruimte  wij geven en hoe meer we hun gedrag goed praten, hoe brutaler onze tegenstanders worden en hoe  cynischer en agressiever hun gedrag wordt.

Ondanks onze ongekende openheid destijds  en onze bereidheid om samen te werken in alle, zelfs de meest gevoelige kwesties (*), ondanks het feit dat we  - en jullie weten dit allemaal nog - onze voormalige tegenstanders als goede vrienden beschouwden en zelfs als bondgenoten,  was de Amerikaanse ondersteuning  voor separatisten in Rusland absoluut duidelijk en het was ongetwijfeld zo dat ze graag zouden zien dat Rusland het  Joegoslavische scenario van desintegratie en verbrokkeling zou volgen. Met alle tragische gevolgen voor de bevolking van Rusland.
De VS onderteunde de separatisten met informatie, gaven politieke en financiële steun en  steun van de speciale diensten.
 [ (*) Putin probeerde in 2000 en 2001 om Rusland tot de EU ende NAVO te laten toetreden, maar de Amerikanen hadden vermoedelijk ècht andere plannen. Zie: blog 416.]  

[ Vertaler: Door de Boston aanslag werd bekend dat er wel degelijk een nauwe band is tussen Checehnen en de VS: de oom van de twee ‘daders’ een soort geheim agent was voor de VS. Overigens, en hier geheel off topic:  de Boston aanslag was wellicht alweer een False Flag.] 


Het werkte niet. 
We lieten ons land niet kapot maken zoals met Yugoslavie gebeurde.

Zoals het ook niet werkte voor Hitler met zijn mensen-hatende ideeën, die erop uit was om Rusland te vernietigen en ons tot achter de Oeral te verdrijven.
Iedereen moet zich herinneren hoe dat afliep.

4) Rusland zal niet worden gepest.

Niemand zal ooit militaire superioriteit over Rusland verwerven.
We hebben een modern en gevechtsklaar leger. Zoals nu wel wordt gezegd, een beleefd maar geducht leger. We hebben de kracht, de wil en de moed om onze vrijheid te beschermen.

We zullen de diversiteit van de wereld beschermen. We zullen de waarheid aan mensen in het buitenland te vertellen, zodat iedereen een goed en niet vervormd en vals beeld van Rusland kan krijgen. We zullen zakelijke en humanitaire relaties actief bevorderen , alsmede wetenschappelijke relaties en educatieve en culturele betrekkingen. We zullen dit doen, zelfs al proberen sommige regeringen om een nieuw ijzeren gordijn rond Rusland te creëren.

We zullen nooit het pad van zelf-isolatie, xenofobie, achterdocht en de zoektocht naar vijanden volgen.

[ Vertaler: allemaal kenmerkende eigenschappen voor Amerika. Dan lees ik 'zelf-isolatie' als: ‘Amerikaans exceptionalism’  ]   

Dit alles is het bewijs van zwakte, terwijl wij sterk en zelfverzekerd zijn.

         -------------------------------

Tot hier de citaten van Putin.  Nu de uitleg van de Saker:


Naar mijn mening zien we hier een soort "coming out".
Voor de eerste keer eerlijk zeggen hoe de zaak echt zit.
Poetin en minister van Buitenlandse Zaken Lavrov hebben er  voor een verscheidenheid van redenen vroeger voor gekozen om dit soort dingen niet te zeggen, maar al enkele maanden zagen we dat een gevoel van diepe afkeer zich steeds openlijker manifesteerde bij de  Russen. 
Vandaag kwam het eindelijk echt naar buiten.

Het is pijnlijk duidelijk dat Rusland de VS als een arrogante bullebak ziet die door Rusland gestopt kan worden en dat Rusland de regimes die in de EU aan de macht zijn als stemloze kolonies beschouwt. Even duidelijk is het feit dat de Russen het beu zijn om met mensen uit  het Westen te onderhandelen of te overleggen. De Amerikanen zijn te arrogant, de Europeanen hebben geen ruggegraat.

In tegenstelling tot de Amerikanen praten Russen altijd met hun vijanden en een of andere vorm van "praten" met het Westen zal blijven. Maar het ligt nogal voor de hand dat het Kremlin alle hoop om iets te bereiken door een dialoog heeft gegeven. Van nu af aan, zal Rusland vooral vertrouwen op unilaterale acties. En aangezien Russen nooit vooraf dreigt om iets te gaan doen, zullen deze acties altijd komen als een schok en een verrassing voor de westerse plutocracies.Ik heb dit al vaak geschreven: Het AngloZionist Rijk is met een echte oorlog tegen Rusland begonnen, één waarin strijdkrachten zijn minder belangrijk zijn dan de informatie-oorlog,  maar toch een echte oorlog. [ Vertaler: Zie John Pilgers ‘The War you don’t see’.]   

Wat het Rijk waarschijnlijk niet besefte is dat dit niet een korte oorlog maar een lange zou zijn. En terwijl het Rijk de meeste van haar wapens al heeft gebruikt, zijn de Russen nog maar net begonnen met hun defensieve operaties. Dit zal een lange oorlog zijn en ze zal alleen eindigen wanneer een van de twee kanten in stort.


Op 1 maart van dit jaar schreef ik een stuk getiteld "Obama maakte zojuist alles veel erger in de Oekraïne - nu is Rusland klaar voor oorlog". Rusland wilde geen oorlog, die werd haar opgedrongen op een moment dat Rusland nog niet klaar was. Vandaag liet Poetin ons allemaal weten  dat Rusland weigert zich te onderwerpen, dat ze de uitdaging aan neemt en dat ze zal zegevieren.

De Saker.

No comments:

Post a Comment