Thursday, December 04, 2014

417 Putin's jaarlijkse 'troonrede'.

Wat onze Koning doet op de derde dinsdag van september en Obama in januari in zijn 'State of the Nation' dat deed Putin op 4 december.

Samenvatting:  
De VS heeft altijd geprobeerd om Rusland te laten instorten, zoals ze dat met Yugoslavie deden. Maar openlijk waren we 'vrienden'. En we werkten goed samen.  Maar in de laatste jaren wordt de aanval zo serieus dat we niet langer doen alsof er niks aan de hand is. We zullen ons niet tot pion van Amerika laten maken, zoals veel Europese landen deden. 

Hieronder vindt U:
--De hoofdzaken zijn door de Saker op een rijtje gezet en becommentarieerd.

--Op de website van Moscow Times ( een pro-westerse site)  staat in korte zinnetjes hele de speech samengevat.
Vol van afkeer doet Rusland nu niet langer alsof er een dialoog bestaat met het  Anglo-Zionistisch  Rijk.

Beste vrienden,De hele speech van president Poetin voor het landelijk parlement is nu online beschikbaar en, aangezien dit een zeer lange tekst is, zal ik die hier niet ook nog plaatsen.
Wat ik voorstel is om hier uw aandacht te vragen voor vier letterlijke citaten uit zijn toespraak en daarin een aantal belangrijke segmenten dik te drukken.Het grootste deel van de toespraak ging over economische zaken en interne aangelegenheden, maar ik denk dat deze vier punten,  en vooral de door Poetin gekozen termen echt duidelijk maken wat de positie van het Kremlin nu is ten opzichte van het Westen. Kijk zelf maar:1) De Krim is en was altijd Russisch:

De kwestie was een geval van bijzondere betekenis voor ons land en het volk, omdat op de Krim onze eigen mensen wonen, en omdat het schiereiland van cruciaal belang voor Rusland als de geestelijke bron van de ontwikkeling van een veelvormige maar solide Russische natie en een gecentraliseerde Russische staat . Het was in de Krim, in de oude stad Chersonesus,  ook wel Korsun genoemd door de oude Russische kroniekschrijvers, dat grootvorst Vladimir werd gedoopt alvorens hij het christendom naar Rus  ( oer-Rusland)  bracht.


Er waren meerdere redenen waardoor er tussen en Krim en onze gebieden een eenheid ontstond : onze etnische gelijkenis, de gemeenschappelijke taal, gemeenschappelijke elementen van cultuur en een gemeenschappelijk grondgebied. Ook een ontluikende gemeenschappelijke economie en overheid. Het Christendom  hielp ook erg mee  vanuit  de verschillende stammen en  gegroepeerde stammen in dat  uitgestrekte Oost-Slavische gebied  onze Russische natie en Russische staat  te laten ontstaan.( ~~)   
Het was dankzij deze geestelijke eenheid dat onze voorouders zich voor het eerst als één natie beschouwden. Daarom kunnen we zeggen dat de Krim van onschatbare betekenis zijn voor onze Russische beschaving, zelfs ook van grote religieuze betekenis,  zoals de Tempelberg in Jeruzalem voor de volgelingen van de islam en het jodendom een enorme betekenis hebben. Zo zullen we dit ook altijd blijven zien.
2) Rusland zal nooit een EU-kolonie worden:

Rusland heeft trouwens de Oekraine al flink geholpen.  Russische banken  hebben  ongeveer 25 miljard dollar in de Oekraiene geïnvesteerd. Vorig jaar heeft het  Ministerie van Financiën van Rusland een lening ter waarde van nog eens 3 miljard $ gegeven. Gazprom gaf nog eens 5,5 miljard $ aan de  Oekraïne. Samengeteld 33,5 miljard $ dat  onlangs werd verstrekt aan de Ukraine.Natuurlijk hebben wij het recht om vragen te stellen. Waar was deze Oekraïense tragedie goed voor? Was het niet mogelijk is om alle problemen, zelfs omstreden kwesties, door middel van dialoog te regelen binnen een wettelijk kader, en rechtmatig? Maar nu krijgen we te horen dat alles volgens de regels is verlopen [ik denk dat Putin op de coup doelt]  en dat we alles blind moeten accepteren.

Dit zal nooit gebeuren.
Voor sommige Europese landen is hun nationale zelfrespect een al lang vergeten idee en hun soevereiniteit vinden ze te veel luxe.
Maar voor Rusland is echte soevereiniteit  absoluut noodzakelijk om te overleven.


3) Het Rijk (*) was aartsvijand Rusland lang voordat de Krim.

(*) De Saker bedoelt hiermeede AngloZionists, ofwel de VS+Engeland+Israel.

We herinneren ons nog goed hoe en wie, destijds bijna openlijk het separatisme steunden dat ons Rusland teisterde. Er was zelfs regelrecht terrorisme.  
We herinneren ons nog wie destijds deze moordenaars (van wiens handen het bloed droop) als opstandelingen betitelde en wie chique recepties voor hen organiseerde.   
Deze "rebellen" waren vanochten d weer present in Tsjetsjenië. Ik weet zeker dat de lokale jongens, de lokale wetshandhavingsinstanties, dat wel op zullen lossen. Ze zijn nu bezig om weer zo’n terroristische aanval te elimineren. Laten we hen steunen.
[Vertaler:  Putin zegt hier dat Rusland altijd al wist dat de Chechenen flink werden geholpen en aangemoedigd om tegen Rusland terreur te bedrijven, in 1994-2002 , en zelfs vandaag nog].Laat me herhalen: Wij herinneren ons de recepties op hoog niveau die werden georganiseerd  voor terroristen, en dat ze daar als strijders voor vrijheid en democratie werden gefeteerd.
 [ Vertaler: In 1985 vochten de Mujaheddin en de Taliban tegen Rusland. Rusland was Afghanistan binnen gelokt door de VS, zo heeft Brzezinski later gezegd. Rusland vond die Taliban terroristen, maar Reagan noemde hen  ‘Freedom Fighters’.
Maar mogelijk dat Putin doelt op een recentere gebeurtenis. ]

http://img546.imageshack.us/img546/6054/reagantaliban1985.jpg

Toen al begrepen we dat hoe meer ruimte  wij geven en hoe meer we hun gedrag goed praten, hoe brutaler onze tegenstanders worden  cynischer en agressiever hun gedrag wordt.Ondanks onze ongekende openheid destijds  en onze bereidheid om samen te werken in alle, zelfs de meest gevoelige kwesties, ondanks het feit dat we  - en jullie weten dit allemaal nog - onze voormalige tegenstanders als goede vrienden beschouwden en zelfs als bondgenoten,  was de Amerikaanse ondersteuning  voor separatisten in Rusland absoluut duidelijk en het was ongetwijfeld zo dat ze graag zouden zien dat Rusland het  Joegoslavische scenario van desintegratie en verbrokkeling zou volgen. Met alle tragische gevolgen voor de bevolking van Rusland.
De VS onderteunde de separatisten met informatie, gaven politieke en financiële steun en  steun van de speciale diensten.

[ Vertaler: De Boston aanslag was wellicht een False Flag. Opmerkelijk daaraan was ook dat de oom van de twee ‘daders’ een soort geheim agent was voor de VS. Dit bevestigt wat Putin hier beweert.]  It didn’t work. We didn’t allow that to happen. 

Just as it did not work for Hitler with his people-hating ideas, who set out to destroy Russia and push us back beyond the Urals. Everyone should remember how it ended.
 

Het werkte niet. We lieten ons land niet kapot maken zoals met Yugoslavie gebeurde.

Zoals het ook niet werkte voor Hitler met zijn mensen-hatende ideeën, die erop was om Rusland te vernietigen en ons tot achter de Oeral te verdrijven.
Iedereen moet zich herinneren hoe dat eindigde.4) Rusland zal niet worden gepest

Niemand zal ooit militaire superioriteit over Rusland verwerven.
We hebben een modern en gevechtsklaar leger. Zoals nu wel wordt gezegd, een beleefd maar geducht leger. We hebben de kracht, de wil en de moed om onze vrijheid te beschermen.We zullen de diversiteit van de wereld beschermen. We zullen de waarheid aan mensen in het buitenland te vertellen, zodat iedereen een goed en niet vervormd en vals beeld van Rusland kan krijgen. We zullen zakelijke en humanitaire relaties actief bevorderen , alsmede wetenschappelijke- , onderwijs- en culturele betrekkingen. We zullen dit doen, zelfs al proberen sommige regeringen om een nieuw ijzeren gordijn rond Rusland te creëren.

We will never enter the path of self-isolation, xenophobia, suspicion and the search for enemies.   All this is evidence of weakness, while we are strong and confident

We zullen nooit het pad van zelf-isolatie, xenofobie, achterdocht en de zoektocht naar vijanden volgen.
[ Vertaler: allemaal kenmerkende eigenschappen voor Amerika. Dan lees ik zelf-isolatie als: ‘Amerikaans exceptionalism’  ]   
Dit alles is het bewijs van zwakte, terwijl wij sterk en zelfverzekerd zijn.

         -------------------------------

Tot hier de citaten van Putin.  Nu de uitleg van de Saker:


Naar mijn mening zien we hier een soort "coming out".Voor de eerste keer eerlijk zeggen hoe de zaak echt zit.
Poetin en minister van Buitenlandse Zaken Lavrov hebben er  voor een verscheidenheid van redenen vroeger voor gekozen om dit soort dingen niet te zeggen, maar al enkele maanden zagen we dat een gevoel van diepe afkeer zich steeds openlijker manifesteerde bij de  Russen.  Vandaag kwam het eindelijk echt naar buiten.Het is pijnlijk duidelijk dat Rusland de VS als een arrogante bullebak ziet die door Rusland gestopt kan worden en dat Rusland de regimes die in de EU aan de macht zijn als stemloze kolonies beschouwt. Even duidelijk is het feit dat de Russen het beu zijn om met mensen uit  het Westen te onderhandelen of te overleggen. De Amerikanen zijn te arrogant, de Europeanen hebben geen ruggegraat.In tegenstelling tot de Amerikanen praten Russen altijd met hun vijanden en een of andere vorm van "praten" met het Westen zal blijven. Maar het ligt nogal voor de hand dat het Kremlin alle hoop om iets te bereiken door een dialoog heeft gegeven. Van nu af aan, zal Rusland vooral vertrouwen op unilaterale acties. En aangezien Russen nooit vooraf dreigt om iets te gaan doen, zullen deze acties altijd komen als een schok en een verrassing voor de westerse plutocracies.Ik heb dit al vaak geschreven: Het AngloZionist Rijk is met een echte oorlog tegen Rusland begonnen, één waarin strijdkrachten zijn minder belangrijk zijn dan de informatie-oorlog,  maar toch een echte oorlog. [ Vertaler: Zie John Pilgers ‘The War you don’t see’.]   
Wat het Rijk waarschijnlijk niet besefte is dat dit niet een korte oorlog maar een lange zou zijn. En terwijl het Rijk de meeste van haar wapens al heeft gebruikt, zijn de Russen nog maar net begonnen met hun defensieve operaties. Dit zal een lange oorlog zijn en ze zal alleen eindigen wanneer een van de twee kanten in stort.Op 1 maart van dit jaar schreef ik een stuk getiteld "Obama maakte zojuist alles veel erger in de Oekraïne - nu is Rusland klaar voor oorlog". Rusland wilde geen oorlog, die werd haar opgedrongen op een moment dat Rusland nog niet klaar was. Vandaag liet Poetin ons allemaal weten  dat Rusland weigert zich te onderwerpen, dat ze de uitdaging aan neemt en dat ze zal zegevieren.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vol van afkeer doet Rusland nu niet langer alsof er een dialoog bestaat met het  Anglo-Zionistisch  Rijk.

Beste vrienden,

The full address of President Putin to the Federal Assembly is now available online and, since this is a very long text, I will no re-post it here.   What I propose to do here is to bring to your attention four verbatim excerpts from his speech with some key segments bolded out.

De hele speech van president Poetin voor het landelijk parlement is nu online beschikbaar en, aangezien dit een zeer lange tekst is, zal ik die hier niet ook nog plaatsen.
Wat ik voorstel is om hier uw aandacht te vragen voor vier letterlijke citaten uit zijn toespraak en daarin een aantal belangrijke segmenten dik te drukken.

Most of the speech was on economic and internal matters, but I think that these four points and, especially, the expressions chosen by Putin really "tell the story" of what the Kremlin's position vis-à-vis the West is nowadays.  See for yourself: 

Het grootste deel van de toespraak ging over economische zaken en interne aangelegenheden, maar ik denk dat deze vier punten,  en vooral de door Poetin gekozen termen echt duidelijk maken wat de positie van het Kremlin nu is ten opzichte van het Westen. Kijk zelf maar:

1) Crimea is Russian forever:

It was an event of special significance for the country and the people, because Crimea is where our people live, and the peninsula is of strategic importance for Russia as the spiritual source of the development of a multifaceted but solid Russian nation and a centralised Russian state. It was in Crimea, in the ancient city of Chersonesus or Korsun, as ancient Russian chroniclers called it, that Grand Prince Vladimir was baptised before bringing Christianity to Rus. 

1) De Krim is en was altijd Russisch:

De kwestie was een geval van bijzondere betekenis voor ons land en het volk, omdat op de Krim onze eigen mensen wonen, en omdat het schiereiland van cruciaal belang voor Rusland als de geestelijke bron van de ontwikkeling van een veelvormige maar solide Russische natie en een gecentraliseerde Russische staat . Het was in de Krim, in de oude stad Chersonesus,  ook wel Korsun genoemd door de oude Russische kroniekschrijvers, dat grootvorst Vladimir werd gedoopt alvorens hij het christendom naar Rus  ( oer-Rusland)  bracht.

In addition to ethnic similarity, a common language, common elements of their material culture, a common territory, even though its borders were not marked then, and a nascent common economy and government, Christianity was a powerful spiritual unifying force that helped involve various tribes and tribal unions of the vast Eastern Slavic world in the creation of a Russian nation and Russian state. It was thanks to this spiritual unity that our forefathers for the first time and forevermore saw themselves as a united nation. All of this allows us to say that Crimea, the ancient Korsun or Chersonesus, and Sevastopol have invaluable civilisational and even sacral importance for Russia, like the Temple Mount in Jerusalem for the followers of Islam and Judaism.   And this is how we will always consider it.
 
Er waren meerdere redenen waardoor er tussen en Krim en onze gebieden een eenheid ontstond : onze etnische gelijkenis, de gemeenschappelijke taal, gemeenschappelijke elementen van cultuur en een gemeenschappelijk grondgebied. Ook een ontluikende gemeenschappelijke economie en overheid. Het Christendom  hielp ook erg mee  vanuit  de verschillende stammen en  gegroepeerde stammen in dat  uitgestrekte Oost-Slavische gebied  onze Russische natie en Russische staat  te laten ontstaan.( ~~)   
Het was dankzij deze geestelijke eenheid dat onze voorouders zich voor het eerst als één natie beschouwden. Daarom kunnen we zeggen dat de Krim van onschatbare betekenis zijn voor onze Russische beschaving, zelfs ook van grote religieuze betekenis,  zoals de Tempelberg in Jeruzalem voor de volgelingen van de islam en het jodendom een enorme betekenis hebben. Zo zullen we dit ook altijd blijven zien.

2) Russia will never become an EU colony: 

By the way, Russia has already made a major contribution to helping Ukraine. Let me reiterate that Russian banks already invested some $25 billion in Ukraine. Last year, Russia’s Finance Ministry extended a loan worth another $3 billion. Gazprom provided another $5.5 billion to Ukraine and even offered a discount that no one promised, requiring the country to pay $4.5 billion. Add it all up and you get as much as $ 32.5-33.5 billion that were provided only recently. 

2) Rusland zal nooit een EU-kolonie worden:

Rusland heeft trouwens de Oekraine al flink geholpen.  Russische banken  hebben  ongeveer 25 miljard dollar in de Oekraiene geïnvesteerd. Vorig jaar heeft het  Ministerie van Financiën van Rusland een lening ter waarde van nog eens 3 miljard $ gegeven. Gazprom gaf nog eens 5,5 miljard $ aan de  Oekraïne. Samengeteld 33,5 miljard $ dat  onlangs werd verstrekt aan de Ukraine.

Of course, we have the right to ask questions. What was this Ukrainian tragedy for? Wasn’t it possible to settle all the issues, even disputed issues, through dialogue, within a legal framework and legitimately?   But now we are being told that this was actually competent, balanced politics that we should comply with unquestionably and blindfolded. 

Natuurlijk hebben wij het recht om vragen te stellen. Waar was deze Oekraïense tragedie goed voor? Was het niet mogelijk is om alle problemen, zelfs omstreden kwesties, door middel van dialoog te regelen binnen een wettelijk kader, en rechtmatig? Maar nu krijgen we te horen dat alles volgens de regels is verlopen [ik denk dat Putin op de coup doelt]  en dat we alles blind moeten accepteren.
This will never happen.   If for some European countries national pride is a long-forgotten concept and sovereignty is too much of a luxury, true sovereignty for Russia is absolutely necessary for survival. 

Dit zal nooit gebeuren.
Voor sommige Europese landen is hun nationale zelfrespect een al lang vergeten idee en hun soevereiniteit vinden ze te veel luxe.
Maar voor Rusland is echte soevereiniteit  absoluut noodzakelijk om te overleven.

3)  The Empire was Russia's mortal enemy long before Crimea

We remember well how and who, almost openly, supported separatism back then and even outright terrorism in Russia, referred to murderers, whose hands were stained with blood, none other than rebels and organised high-level receptions for them. These “rebels” showed up in Chechnya again. I'm sure the local guys, the local law enforcement authorities, will take proper care of them. They are now working to eliminate another terrorist raid. Let’s support them. 

3) Het Rijk (*) was aartsvijand Rusland lang voordat de Krim.

(*) De Saker bedoelt hiermeede AngloZionists, ofwel de VS+Engeland+Israel.

We herinneren ons nog goed hoe en wie, destijds bijna openlijk het separatisme steunden dat ons Rusland teisterde. Er was zelfs regelrecht terrorisme.  
We herinneren ons nog wie destijds deze moordenaars (van wiens handen het bloed droop) als opstandelingen betitelde en wie chique recepties voor hen organiseerde.   
Deze "rebellen" waren vanochten d weer present in Tsjetsjenië. Ik weet zeker dat de lokale jongens, de lokale wetshandhavingsinstanties, dat wel op zullen lossen. Ze zijn nu bezig om weer zo’n terroristische aanval te elimineren. Laten we hen steunen.
[Vertaler:  Putin zegt hier dat Rusland altijd al wist dat de Chechenen flink werden geholpen en aangemoedigd om tegen Rusland terreur te bedrijven, in 1994-2002 , en zelfs vandaag nog].

Let me reiterate, we remember high-level receptions for terrorists dubbed as fighters for freedom and democracy. Back then, we realised that the more ground we give and the more excuses we make, the more our opponents become brazen and the more cynical and aggressive their demeanor becomes.

Laat me herhalen: Wij herinneren ons de recepties op hoog niveau die werden georganiseerd  voor terroristen, en dat ze daar als strijders voor vrijheid en democratie werden gefeteerd.
 [ Vertaler: In 1985 vochten de Mujaheddin en de Taliban tegen Rusland. Rusland was Afghanistan binnen gelokt door de VS, zo heeft Brzezinski later gezegd. Rusland vond die Taliban terroristen, maar Reagan noemde hen  ‘Freedom Fighters’.
Maar mogelijk dat Putin doelt op een recentere gebeurtenis. ]

http://img546.imageshack.us/img546/6054/reagantaliban1985.jpg

Toen al begrepen we dat hoe meer ruimte  wij geven en hoe meer we hun gedrag goed praten, hoe brutaler onze tegenstanders worden  cynischer en agressiever hun gedrag wordt.

Despite our unprecedented openness back then and our willingness to cooperate in all, even the most sensitive issues, despite the fact that we considered – and all of you are aware of this and remember it – our former adversaries as close friends and even allies, the support for separatism in Russia from across the pond, including information, political and financial support and support provided by the special services – was absolutely obvious and left no doubt that they would gladly let Russia follow the Yugoslav scenario of disintegration and dismemberment. With all the tragic fallout for the people of Russia. 

Ondanks onze ongekende openheid destijds  en onze bereidheid om samen te werken in alle, zelfs de meest gevoelige kwesties, ondanks het feit dat we  - en jullie weten dit allemaal nog - onze voormalige tegenstanders als goede vrienden beschouwden en zelfs als bondgenoten,  was de Amerikaanse ondersteuning  voor separatisten in Rusland absoluut duidelijk en het was ongetwijfeld zo dat ze graag zouden zien dat Rusland het  Joegoslavische scenario van desintegratie en verbrokkeling zou volgen. Met alle tragische gevolgen voor de bevolking van Rusland.
De VS onderteunde de separatisten met informatie, gaven politieke en financiële steun en  steun van de speciale diensten.
[ Vertaler: De Boston aanslag was wellicht een False Flag. Opmerkelijk daaraan was ook dat de oom van de twee ‘daders’ een soort geheim agent was voor de VS. Dit bevestigt wat Putin hier beweert.]  It didn’t work. We didn’t allow that to happen. 

Just as it did not work for Hitler with his people-hating ideas, who set out to destroy Russia and push us back beyond the Urals. Everyone should remember how it ended.
 

Het werkte niet. We lieten ons land niet kapot maken zoals met Yugoslavie gebeurde.

Zoals het ook niet werkte voor Hitler met zijn mensen-hatende ideeën, die erop was om Rusland te vernietigen en ons tot achter de Oeral te verdrijven.
Iedereen moet zich herinneren hoe dat eindigde.

4) Russia will not be bullied


No one will ever attain military superiority over Russia. We have a modern and combat ready army. As they now put it, a polite, but formidable army. We have the strength, will and courage to protect our freedom.

4) Rusland zal niet worden gepest

Niemand zal ooit militaire superioriteit over Rusland verwerven.
We hebben een modern en gevechtsklaar leger. Zoals nu wel wordt gezegd, een beleefd maar geducht leger. We hebben de kracht, de wil en de moed om onze vrijheid te beschermen.

We will protect the diversity of the world. We will tell the truth to people abroad, so that everyone can see the real and not distorted and false image of Russia
. We will actively promote business and humanitarian relations, as well as scientific, education and cultural relations. We will do this even if some governments attempt to create a new iron curtain around Russia. 

We zullen de diversiteit van de wereld beschermen. We zullen de waarheid aan mensen in het buitenland te vertellen, zodat iedereen een goed en niet vervormd en vals beeld van Rusland kan krijgen. We zullen zakelijke en humanitaire relaties actief bevorderen , alsmede wetenschappelijke- , onderwijs- en culturele betrekkingen. We zullen dit doen, zelfs al proberen sommige regeringen om een nieuw ijzeren gordijn rond Rusland te creëren.

We will never enter the path of self-isolation, xenophobia, suspicion and the search for enemies.   All this is evidence of weakness, while we are strong and confident

We zullen nooit het pad van zelf-isolatie, xenofobie, achterdocht en de zoektocht naar vijanden volgen.
[ Vertaler: allemaal kenmerkende eigenschappen voor Amerika. Dan lees ik zelf-isolatie als: ‘Amerikaans exceptionalism’  ]   
Dit alles is het bewijs van zwakte, terwijl wij sterk en zelfverzekerd zijn.

         -------------------------------

Tot hier de citaten van Putin.  Nu de uitleg van de Saker:

In my opinion what we are seeing a a big "coming out".  For a variety of reasons, Putin and Foreign Minister Lavrov chose not to say this kind of things in the past, but for several months already we have seen a sense of utter disgust manifest itself more and more openly from the Russian.   Today, it finally truly came out in the open.

Naar mijn mening zien we hier een soort "coming out".Voor de eerste keer eerlijk zeggen hoe de zaak echt zit.
Poetin en minister van Buitenlandse Zaken Lavrov hebben er  voor een verscheidenheid van redenen vroeger voor gekozen om dit soort dingen niet te zeggen, maar al enkele maanden zagen we dat een gevoel van diepe afkeer zich steeds openlijker manifesteerde bij de  Russen.  Vandaag kwam het eindelijk echt naar buiten.

It is painfully clear that Russia considers the USA a an arrogant bully which Russia can stop and that Russia considers the regimes in power in the EU as voiceless colonies.  Equally clear is the fact that the Russians are fed up with trying to plead or reason with anybody in the West.  The Americans are too arrogant, the Europeans too spineless.

Het is pijnlijk duidelijk dat Rusland de VS als een arrogante bullebak ziet die door Rusland gestopt kan worden en dat Rusland de regimes die in de EU aan de macht zijn als stemloze kolonies beschouwt. Even duidelijk is het feit dat de Russen het beu zijn om met mensen uit  het Westen te onderhandelen of te overleggen. De Amerikanen zijn te arrogant, de Europeanen hebben geen ruggegraat.

Unlike the Americans, Russians always talk to their enemies and some form of "talking" with the West will continue.  But it is rather obvious that the Kremlin has given up any hope of achieving anything through any kind of dialog.  From now on,Russia will mostly rely on unilateral actions.  And since Russians never threaten, these actions will always come as a shock and a surprise to the Western plutocracies.

In tegenstelling tot de Amerikanen praten Russen altijd met hun vijanden en een of andere vorm van "praten" met het Westen zal blijven. Maar het ligt nogal voor de hand dat het Kremlin alle hoop om iets te bereiken door een dialoog heeft gegeven. Van nu af aan, zal Rusland vooral vertrouwen op unilaterale acties. En aangezien Russen nooit vooraf dreigt om iets te gaan doen, zullen deze acties altijd komen als een schok en een verrassing voor de westerse plutocracies.

I have said this many times: the AngloZionist Empire has launched a real war against Russia, one in which military forces are less important than the informational war, but a real war nonetheless.  What the Empire probably did not realize, is that this would not be a short war, but a long one.  And while the Empire has already used most of its weapons, the Russians have just begun their defensive operations.  This will be a long war and it will only end when one of the two sides basically breaks down and collapses.

Ik heb dit al vaak geschreven: Het AngloZionist Rijk is met een echte oorlog tegen Rusland begonnen, één waarin strijdkrachten zijn minder belangrijk zijn dan de informatie-oorlog,  maar toch een echte oorlog. [ Vertaler: Zie John Pilgers ‘The War you don’t see’.]   
Wat het Rijk waarschijnlijk niet besefte is dat dit niet een korte oorlog maar een lange zou zijn. En terwijl het Rijk de meeste van haar wapens al heeft gebruikt, zijn de Russen nog maar net begonnen met hun defensieve operaties. Dit zal een lange oorlog zijn en ze zal alleen eindigen wanneer een van de twee kanten in stort.

On March 1st of this year I wrote a piece entitled "Obama just made things much, much worse in the Ukraine - now Russia is ready for war". Russia did not want that war, it was imposed on her at a time when Russia was not ready.  Nevertheless, today Putin informed us all that Russia refuses to submit, that she accepts the challenge and that she will prevail.Op 1 maart van dit jaar schreef ik een stuk getiteld "Obama maakte zojuist alles veel erger in de Oekraïne - nu is Rusland klaarvoor oorlog". Rusland wilde geen oorlog, die werd haar opgedrongen op een moment dat Rusland nog niet klaar was. Vandaag liet Poetin ons allemaal weten  dat Rusland weigert zich te onderwerpen, dat ze de uitdaging aan neemt en dat ze zal zegevieren.

The Saker.
  -------------------------------------------------------------------

Vladimir Putin, 4 december 2014,'troonrede': ( samenvatting)

12:18 - Poetin bespreekt het belang voor Rusland om zijn grenzen te kunnen  verdedigen, en zegt o.a. tot het publiek: "Mogelijk dat voor een aantal Europese landen hun nationale trots en soevereiniteit niet veel belang hebben, voor Rusland zijn dit heel belangrijke zaken." Hij voegt eraan toe dat de wereldmachten dit moeten begrijpen.

12:20 - Poetin bespreekt de economische sancties die westerse landen hebben ingesteld tegen Rusland, dit jaar, wegens  de annexatie van de Krim en wegens  de veronderstelde  ondersteuning van de pro-Russische rebellen in het oosten van Oekraïne.
Hij vertelt het publiek: Zelfs zonder de Krim en de Oekraïne, zouden  de westerse regeringen een andere reden hebben gevonden om een weer sterker wordend Rusland klein te kunnen houden ".
Poetin voegt eraan toe dat Rusland   "al eeuwen" in zijn ontwikkeling wordt gecontroleerd door ‘het buitenland’.   

12:21 - Poetin zegt dat in de jaren '90 toen Boris Jeltsin president was, "terroristen werden ontvangen op het hoogste niveau als vrijheidsstrijders."
Hij noemt de terroristische aanslag die afgelopen nacht in de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny plaatsvond. Hij zegt dat separatistische groeperingen in Rusland worden ondersteund door buitenlandse mogendheden die  willen bewerkstelligen dat Rusland "in stukken uiteen valt precies zoals met Joegoslavië is gebeurd."

[Noot van de vertaler: Er zijn vele analisten die dit al jaren schrijven, en natuurlijk weet het Kremlin dit ook al heel lang. Maar officeel was de relatie met Amerika altijd goed en er werd volop samengewerkt. Dan is het niet opportuun om over die subversieve acties door de VS te spreken, en kun je beter hopen dat er werkelijk een oprechte samenwerking ontstaat, op den duur. Maar in de laatste 2 jaar is heel duidelijk geworden dat de Havikken in de VS hebben gewonnen en dat samenwerking niet gewenst wordt door de VS, en dat de agressie van de VS steeds sterker wordt. Dus nu spreekt Putin openlijk over de VS subversie.  Hij deed het al wel eerder, maar in nog iets bedekter termen. ]

12:23 - Volgens Poetin is  de meest pijnlijke gebeurtenis  met betrekking tot Ruslands ( internationale)  veiligheid was toen de VS  besloot om uit het 'ballistische raket defensie verdrag’ te stappen in 2002.
Hij zegt dat de oprichting van een mondiaal raketafweersysteem  "een bedreiging voor de hele wereld is [omdat die] ... een illusie van onoverwinnelijkheid creeert."
Poetin voegt eraan toe dat Rusland welliswaar niet deel wil nemen in een nieuwe  wapenwedloop, maar dat het wel zal zorgen een goede verdediging te hebben, zelfs in "de huidige nieuwe  situatie in de wereld."  
[ Vertaler: het is niet duidelijk wat Putin met ‘nieuwe situatie in de wereld bedoelt: bedoelt hij de mondiale crisis? Bedoelt hij de gevechten in de  Ukraïne ? Bedoelt hij de lage olieprijs,  of de lage roebel koers? ]

12:26 - Putins zegt dat Rusland zijn banden met de VS en Europa niet wil  verbreken, maar toch tevens nieuwe banden met Latijns-Amerika en Oost-Azië wil ontwikkelen.

12:29 – Op het eind van het eerste deel van de toespraak onderstreept Putin de traditionele waarden die de basis vormen van de Russische maatschappij, en hij zegt dat voor Rusland het gezin de hoeksteen van de samenleving is en dat respect voor andere landen ook een belangrijke waarde is voor Rusland.

12:29 - Het tweede deel van de toespraak is gewijd aan de economie. Poetin vertelt het publiek dat Rusland verantwoordelijkheid voor haar eigen ontwikkeling moet nemen, maar tekent daarbij aan dat  er "moeilijke tijden op komst zijn."
"Sancties werken als een stimulans voor ons."  Zegt hij.

12:30 - Poetin zegt dat de belangrijkste uitdaging voor Rusland is om een manier te vinden  voor de burgers om hun potentieel met betrekking tot de economie en de samenleving te realiseren.
[ Vertaler: Hoe gaan we efficiënt produceren. Hoe kunnen we de welvaart verhogen?]

Poetin voegt hier een citaat van de Russische filosoof Ivan Ilyin  aan toe: "Wie  van Rusland hoedt moet wensen dat Rusland een vrij land is, en bovenal wensen dat het Soevereiniteit en onafhankelijkheid."
[Vertaler:  Onder Yeltsin was Rusland een pion van de VS. Putin heeft Rusland onafhankelijk gemaakt,  maar ingaan tegen de hegemon (de VS) vraagt heel veel offers. ]

 12:33: Elke bedrijfs inspectie moet openbaar worden. Poetin zegt dat er volgend jaar een speciale openbare lijst van alle inspecties zal worden gecreëerd. Hij spreekt verder  over overmatige controle van de bedrijfsactiviteiten in het land.

12:33: Poetin kondigt "vrijwaring van inspecties"  aan voor gezagsgetrouwe bedrijven.

12:34: Poetin zegt dat de belastingtarieven voor vier jaar zullen worden bevroren. Belastingvrijstellingen zal worden verleend aan nieuwe kleine bedrijven. Al het geld dat van buitenlandse banken terug naar Rusland zal worden gebracht, daarvan wordt niet onderzocht of het illegaal (uit het land vertrokken) is . Er geldt een pardon.

12:35 - De roebel is meer dan 2 procent in waarde gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar sinds Poetin om 12 uur begon met zijn toespraak.

12:38: Poetin praat over infrastructuur en investeringsklimaat. Hij zegt dat de regering zal streven om de wegenbouw te verdubbelen. Hij spreekt over regionale industrialisatie en economische maatregelen om daar nieuwe "bedrijventerreinen" te vestigen.


12:41: Poetin noemt de noodzaak om in het Oosten van Rusland en Kaliningrad steden te bouwen die op de productie van één productsoort zijn gespecialiseerd. Hij zegt dat   Vladivostok  een vrijhaven moet worden evenals Sevastopol en andere havens op de Krim.

[Vertaler:
-- er staat ‘monotows’. Ik ga er van uit dat er ‘monotowns’ bedoeld wordt, maar geen van beide woorden wordt door google herkend.  Het idee dat regio’s of steden in een industrie gespecialiseerd zijn zie je overal ( Eindhoven, Silicon Valley, steden in China), dus ik vermoed dat Putin hierop doelt.
-- Vrijhaven:  vermoedelijk havens waar de handel minder belemmerd wordt door formaliteiten en belastingen, zodat handel gemakkelijker wordt :  http://www.encyclo.nl/begrip/vrijhaven ]

12:41: "De kwaliteit en de omvang van de Russische economie moet overeenkomen met de geopolitieke rol van ons land", aldus Poetin. "We moeten de GDP-groei bereiken die hoger is dan het gemiddelde op wereld, over 3 tot 4 jaar."

12:43 - Poetin zegt dat de inflatie moet worden verlaagd tot 4 procent, en geeft een waarschuwing aanhen die willen profiteren van de huidige economische situatie van Rusland.
"De centrale bank moet er alles aan doen om speculatieve activiteiten te verminderen op de valuta markt," aldus Poetin.
"De overheid weet wie deze profiteurs zijn. Het is tijd om iets te doen tegen hen," voegt hij eraan toe.

12:44 - Poetin is trots op het feit dat de landbouwproductie van Rusland groeide met wel  6 procent dit jaar. Hij bedankt de mensen in de industrie voor al hun harde werk.

12:46 - Poetin praat over import substitutie en stelt voor om een coördinatiecentrum binnen de regering te creëren. Het centrum zal zorgen dat lokale industrieën bij grootschalige projecten worden betrokken.
Hij zegt dat import substitutie ( in redelijke mate)  een belangrijk lange termijn doel is van Rusland.

12:50 - Poetin praat over excessieve bouwkosten in Rusland. Minister-president Dmitry Medvedev  zat op de eerste rij, keurig gekleed…met een rode stropdas en horloge.

12:55 - Poetin praat over Ruslands Bewapenings Programma en de budgetten van staatsbedrijven. Hij zegt dat in alle staatsbedrijven voortaan de efficiëntie zal moeten worden gemeten.

12:56 – Als we de toespraak tot nu toe beoordelen lijkt Poetin te pleiten voor een betere controle van de staat en is nog niet gesproken over eventuele politieke liberalisering. De belangrijkste boodschap van de toespraak lijkt te zijn dat Rusland in aktie moet komen en paraat moet zijn omdat er ernstige uitdagingen aan komen.
13:00 uur - "We begrijpen allemaal wat we moeten doen,moeten het alleen nog maar te gaan doen", zegt Poetin.

13:00 uur - Poetin praat nu over de demografie, opmerkend dat een voorspelling van de Verenigde Naties, die zei de Russische bevolking af nam niet is uitgekomen.
"Voor twee jaar op rij hebben we nu een natuurlijke groei van de bevolking gehad. Met de Krim en Sevastopol er bij zal de Russische bevolking  dit jaar boven de 146 miljoen komen," zegt hij.

13:02 uur - Poetin zegt dat de gemiddelde levensverwachting in Rusland nu meer dan 71 jaar is, maar dat het land moeten streven om dit te verbeteren tot 74 jaar.
Hij verklaart 2015 tot een jaar voor de strijd tegen hart- en vaatziekten.
13:03 uur - Poetin praat over de Olympische Winterspelen die in Sochi in februari plaatsvonden. Hij bedankt de Russische Olympiërs en Paralympians die Rusland geholpen hebben om de medaille lijsten in hun sport aan te voeren.

13:07 uur - Poetin biedt presidentiële beurzen aan Russische studenten aan op voorwaarde dat ze in Rusland blijven werken gedurende enige tijd na het afstuderen.

13:10 uur - Poetin praat over het onderwijs in scholen en ook over de gezondheidszorg. Maar maakt geen melding van de recente protesten door werknemers in de gezondheidszorg in Moskou en de regio's.

13:13 uur - Poetin zegt dat alle burgers mee moeten helpen om Rusland te verbeteren, maar hij noemt geen specifieke zaken of instellingen.(~)
Deze opmerkingen zijn doorspekt door abstracties zoals "inclusie" ( mee doen)  "gebrek aan onverschilligheid," en "eenheid."

13:14 uur - Poetin 2014 ‘troonrede’ is nu langer dan vorig jaar, die 70 minuten lang was.


13:15 uur - Poetin sluit zijn State of the Nation (of ‘troonrede’) af met te zeggen: "Moeilijkheden geven ook nieuwe kansen. We zijn klaar om de moeilijkheden het hoofd te bieden en te overwinnen." Poetins toespraak is voorbij, en het publiek staat op voor het  Russische volkslied. Hieronder de Engelse en Nederlandfse tekstonder elkaar: 

12:18 p.m. - Putin discusses the importance of Russia being able to defend its borders, telling the audience that: "If for a number of European countries national pride and sovereignty are meaningless, for Russia this is the most important element." He adds that world powers should understand this.

12:18 - Poetin bespreekt het belang voor Rusland om zijn grenzen te kunnen  verdedigen, en zegt o.a. tot het publiek: "Mogelijk dat voor een aantal Europese landen hun nationale trots en soevereiniteit niet veel belang hebben, voor Rusland zijn dit heel belangrijke zaken." Hij voegt eraan toe dat de wereldmachten dit moeten begrijpen.12:20 p.m. - Putin adresses the economic sanctions that Western nations have levied on Moscow this year over its annexation of Crimea and perceived support of pro-Russian rebels in eastern Ukraine.

He tells the audience: Even without Crimea and Ukraine, Western governments would create another reason to contain a resurgent Russia."
Putin adds that Russia has been contained "for centuries."

12:20 - Poetin bespreekt de economische sancties die westerse landen hebben ingesteld tegen Rusland, dit jaar, wegens  de annexatie van de Krim en wegens  de veronderstelde  ondersteuning van de pro-Russische rebellen in het oosten van Oekraïne.
Hij vertelt het publiek: Zelfs zonder de Krim en de Oekraïne, zouden  de westerse regeringen een andere reden hebben gevonden om een weer sterker wordend Rusland klein te kunnen houden ".
Poetin voegt eraan toe dat Rusland   "al eeuwen" in zijn ontwikkeling wordt gecontroleerd door ‘het buitenland’.   


12:21 p.m. - Putin says that during the 90's when Boris Yeltsin was president, "terrorists were received at the highest levels as freedom fighters."
He mentions the terrorist attack that took place overnight in the Chechen capital of Grozny. He says separatist factions in Russia are supported by foreign powers that want to "dismember Russia along the Yugoslavia scenario."

12:21 - Poetin zegt dat in de jaren '90 toen Boris Jeltsin president was, "terroristen werden ontvangen op het hoogste niveau als vrijheidsstrijders."
Hij noemt de terroristische aanslag die afgelopen nacht in de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny plaatsvond. Hij zegt dat separatistische groeperingen in Rusland worden ondersteund door buitenlandse mogendheden die  willen bewerkstelligen dat Rusland "in stukken uiteen valt precies zoals met Joegoslavië is gebeurd."

[Noot van de vertaler: Er zijn vele analisten die dit al jaren schrijven, en natuurlijk weet het Kremlin dit ook al heel lang. Maar officeel was de relatie met Amerika altijd goed en er werd volop samengewerkt. Dan is het niet opportuun om over die subversieve acties door de VS te spreken, en kun je beter hopen dat er werkelijk een oprechte samenwerking ontstaat, op den duur. Maar in de laatste 2 jaar is heel duidelijk geworden dat de Havikken in de VS hebben gewonnen en dat samenwerking niet gewenst wordt door de VS, en dat de agressie van de VS steeds sterker wordt. Dus nu spreekt Putin openlijk over de VS subversie.  Hij deed het al wel eerder, maar in nog iets bedekter termen. ]

12:23 p.m. - According to Putin, the most sensitive question in international security was the U.S.' decision to abandon the ballistic missile defense treaty in 2002.
He says the creation of a global missile defense system is "a threat to the whole world [that] … creates an illusion of invincibility."
Putin adds that while Russia does not want to engage in another arms race, itwill ensure its defensibility even in "the current [global] conditions."ia does not want to engage in another arms race, but will ensure its defensibility even in "the new conditions."

12:23 - Volgens Poetin is  de meest pijnlijke gebeurtenis  met betrekking tot Ruslands ( internationale)  veiligheid was toen de VS  besloot om uit het 'ballistische raket defensie verdrag’ te stappen in 2002.
Hij zegt dat de oprichting van een mondiaal raketafweersysteem  "een bedreiging voor de hele wereld is [omdat die] ... een illusie van onoverwinnelijkheid creeert."
Poetin voegt eraan toe dat Rusland welliswaar niet deel wil nemen in een nieuwe  wapenwedloop, maar dat het wel zal zorgen een goede verdediging te hebben, zelfs in "de huidige nieuwe  situatie in de wereld."  
[ Vertaler: het is niet duidelijk wat Putin met ‘nieuwe situatie in de wereld bedoelt: bedoelt hij de mondiale crisis? Bedoelt hij de gevechten in de  Ukraïne ? Bedoelt hij de lage olieprijs,  of de lage roebel koers? ]

12:26 p.m. - Putins says that while Russia does not want to abandon links with the U.S. and Europe, it is looking to develop ties with Latin America and East Asia.

12:26 - Putins zegt dat Rusland zijn banden met de VS en Europa niet wil  verbreken, maar toch tevens nieuwe banden met Latijns-Amerika en Oost-Azië wil ontwikkelen.

12:29 p.m. - Bringing the first part of the address to an end, Putin underlines the traditional values that are at the bedrock of Russian society, saying the country is built upon the idea of a healthy family and respect for other countries.

12:29 – Op het eind van het eerste deel van de toespraak onderstreept Putin de traditionele waarden die de basis vormen van de Russische maatschappij, en hij zegt dat voor Rusland het gezin de hoeksteen van de samenleving is en dat respect voor andere landen ook een belangrijke waarde is voor Rusland.

12:29 p.m. - The second part of the address is devoted to the economy. Putin tells the audience that Russia has to take responsible for its own developement, while noting that “difficult times are ahead of us."
"Sanctions are an impetus for us." he says.

12:29 - Het tweede deel van de toespraak is gewijd aan de economie. Poetin vertelt het publiek dat Rusland verantwoordelijkheid voor haar eigen ontwikkeling moet nemen, maar tekent daarbij aan dat  er "moeilijke tijden op komst zijn."
"Sancties werken als een stimulans voor ons."  Zegt hij.

12:30 p.m. - Putin says that the main challenge facing Russia is to find a way for its citizens to realize their potential with regards to the economy and society.
Quoting Russian philosopher Ivan Ilyin, Putin adds: "Whoever loves Russia must wish for its freedom, and most of all for its sovereignty and independence."


12:30 - Poetin zegt dat de belangrijkste uitdaging voor Rusland is om een manier te vinden  voor de burgers om hun potentieel met betrekking tot de economie en de samenleving te realiseren.
[ Vertaler: Hoe gaan we efficiënt produceren. Hoe kunnen we de welvaart verhogen?]

Poetin voegt hier een citaat van de Russische filosoof Ivan Ilyin  aan toe: "Wie  van Rusland hoedt moet wensen dat Rusland een vrij land is, en bovenal wensen dat het Soevereiniteit en onafhankelijkheid."
[Vertaler:  Onder Yeltsin was Rusland een pion van de VS. Putin heeft Rusland onafhankelijk gemaakt,  maar ingaan tegen de hegemon (de VS) vraagt heel veel offers. ]

12:33 p.m.: Every business inspection has to become public. Putin says next year a special public list of all inspections will be created. Speaks about excessive control of business activity in the country.
12:33: Elke bedrijfs inspectie moet openbaar worden. Poetin zegt dat er volgend jaar een speciale openbare lijst van alle inspecties zal worden gecreëerd. Hij spreekt verder  over overmatige controle van de bedrijfsactiviteiten in het land.

12:33 p.m.: Putin announces "inspection holidays" for law abiding businesses.

12:33: Poetin kondigt "vrijwaring van inspecties"  aan voor gezagsgetrouwe bedrijven.


12:34 p.m.: Putin says tax rates will be frozen for four years. Tax holidays will be given to new small businesses. All capital coming back to Russia will be pardoned.

12:34: Poetin zegt dat de belastingtarieven voor vier jaar zullen worden bevroren. Belastingvrijstellingen zal worden verleend aan nieuwe kleine bedrijven. Al het geld dat van buitenlandse banken terug naar Rusland zal worden gebracht, daarvan wordt niet onderzocht of het illegaal (uit het land vertrokken) is . Er geldt een pardon.

12:35 p.m. - The ruble has weakened more than 2 percent against the U.S. dollar since Putin began his speech at noon.

12:35 - De roebel is meer dan 2 procent in waarde gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar sinds Poetin om 12 uur begon met zijn toespraak.

12:38 p.m.: Putin talks about infrastructure and investment climate. Says the government will aim to double road construction. Talks about regional industrialization and economic measures to create new "industrial parks" there.

12:38: Poetin praat over infrastructuur en investeringsklimaat. Hij zegt dat de regering zal streven om de wegenbouw te verdubbelen. Hij spreekt over regionale industrialisatie en economische maatregelen om daar nieuwe "bedrijventerreinen" te vestigen.

12:41 p.m.: Putin mentions the need to develop monotows that depend on single industries, the Far East and Kaliningrad. Says Vladivostok must become a free port as well as Sevastopol and other Crimean ports.

12:41: Poetin noemt de noodzaak om in het Oosten van Rusland en Kaliningrad steden te bouwen die op de productie van één productsoort zijn gespecialiseerd. Hij zegt dat   Vladivostok  een vrijhaven moet worden evenals Sevastopol en andere havens op de Krim.

[Vertaler:
-- er staat ‘monotows’. Ik ga er van uit dat er ‘monotowns’ bedoeld wordt, maar geen van beide woorden wordt door google herkend.  Het idee dat regio’s of steden in een industrie gespecialiseerd zijn zie je overal ( Eindhoven, Silicon Valley, steden in China), dus ik vermoed dat Putin hierop doelt.
-- Vrijhaven:  vermoedelijk havens waar de handel minder belemmerd wordt door formaliteiten en belastingen, zodat handel gemakkelijker wordt :  http://www.encyclo.nl/begrip/vrijhaven ]

12:41 p.m.: "The quality and scale of the Russian economy must correspond to its geopolitical role," Putin says. "We must attain GDP growth higher than world's average in 3-4 years."

12:41: "De kwaliteit en de omvang van de Russische economie moet overeenkomen met de geopolitieke rol van ons land", aldus Poetin. "We moeten de GDP-groei bereiken die hoger is dan het gemiddelde op wereld, over 3 tot 4 jaar."

12:43 p.m. - Putin says that inflation must be lowered to 4 percent, and issues a warning to those looking to profit from Russia's current economic plight.
"The Central Bank must do everything to reduce speculative activity on the currency market," Putin says.
"The government knows who these profiteers are. It is time to do something about them," he adds.

12:43 - Poetin zegt dat de inflatie moet worden verlaagd tot 4 procent, en geeft een waarschuwing aanhen die willen profiteren van de huidige economische situatie van Rusland.
"De centrale bank moet er alles aan doen om speculatieve activiteiten te verminderen op de valuta markt," aldus Poetin.
"De overheid weet wie deze profiteurs zijn. Het is tijd om iets te doen tegen hen," voegt hij eraan toe.
12:44 p.m. - Putin takes pride in the fact that Russia's agricultural production grew "at a rate of 6 percent" this year. He thanks people in the industry for all their hard work.
12:44 - Poetin is trots op het feit dat de landbouwproductie van Rusland groeide met wel  6 procent dit jaar. Hij bedankt de mensen in de industrie voor al hun harde werk.
12:46 p.m. - Putin talks about import substitution and offers to create a coordination center within the government. The center will work on using local industries in large-scale projects.
He says that “reasonable" import substitution is Russia's long-term priority.
12:46 - Poetin praat over import substitutie en stelt voor om een coördinatiecentrum binnen de regering te creëren. Het centrum zal zorgen dat lokale industrieën bij grootschalige projecten worden betrokken.
Hij zegt dat import substitutie ( in redelijke mate)  een belangrijk lange termijn doel is van Rusland.
12:50 p.m. - Putin talks about excessive construction costs in Russia. Prime Minister Dmitry Medvedev, sat in the front row and dressed in a red tie, watches on.
12:50 - Poetin praat over excessieve bouwkosten in Rusland. Minister-president Dmitry Medvedev  zat op de eerste rij, keurig gekleed…met een rode stropdas en horloge.
12:55 p.m. - Putin talks about Russia's state armaments program and state companies' budgets. He says that "key effectiveness indicators must be applied in all state-owned companies."
12:55 - Poetin praat over Ruslands Bewapenings Programma en de budgetten van staatsbedrijven. Hij zegt dat in alle staatsbedrijven voortaan de efficiëntie zal moeten worden gemeten.
12:56 p.m. - Assessing the speech so far, Putin appears to be arguing for greater state control and has not mentioned any possible political liberalization. The main message of the speech seems to be that Russia must mobilize itself in the face of grave challenges.
12:56 – Als we de toespraak tot nu toe beoordelen lijkt Poetin te pleiten voor een betere controle van de staat en is nog niet gesproken over eventuele politieke liberalisering. De belangrijkste boodschap van de toespraak lijkt te zijn dat Rusland in aktie moet komen en paraat moet zijn omdat er ernstige uitdagingen aan komen.
13:00 p.m. - "We all understand what we have to do, we just have to start doing it," Putin says.
He also talks about engineering education.
13:00 uur - "We begrijpen allemaal wat we moeten doen,moeten het alleen nog maar te gaan doen", zegt Poetin.
13:00 p.m. - Putin now talks about demographics, noting that a United Nations forecast that said Russia's population was in decline has not been fulfilled.
"For two years in a row we have had natural population growth. With Crimea and Sevastopol, Russia's population will surpass 146 million this year," he says.
13:00 uur - Poetin praat nu over de demografie, opmerkend dat een voorspelling van de Verenigde Naties, die zei de Russische bevolking af nam niet is uitgekomen.
"Voor twee jaar op rij hebben we nu een natuurlijke groei van de bevolking gehad. Met de Krim en Sevastopol er bij zal de Russische bevolking  dit jaar boven de 146 miljoen komen," zegt hij.
13:02 p.m. - Putin says the average life expectancy in Russia now exceeds 71 but that the country should be aiming to improve this to 74.
He declares 2015 to be a year for fighting against cardiovascular diseases.
13:02 uur - Poetin zegt dat de gemiddelde levensverwachting in Rusland nu meer dan 71 jaar is, maar dat het land moeten streven om dit te verbeteren tot 74 jaar.
Hij verklaart 2015 tot een jaar voor de strijd tegen hart- en vaatziekten.

13:03 p.m. - Putin talks about the Winter Olympic Games that took place in Sochi this February. He thanks Russia's Olympians and Paralympians who helped Russia to top the medal tables in their respective games.
13:03 uur - Poetin praat over de Olympische Winterspelen die in Sochi in februari plaatsvonden. Hij bedankt de Russische Olympiërs en Paralympians die Rusland geholpen hebben om de medaille lijsten in hun sport aan te voeren.
13:07 p.m. - Putin offers presidential grants to Russian students on the condition that they stay and work in Russia for some time after they graduate.
He offers 5,000 grants of 20,000 rubles ($380) a month for the best students.
13:07 uur - Poetin biedt presidentiële beurzen aan Russische studenten aan op voorwaarde dat ze in Rusland blijven werken gedurende enige tijd na het afstuderen.
13:10 p.m. - Putin talks about education in schools and also about healthcare. But there is no mention of the recent protests carried out by healthcare workers in Moscow and the regions.
13:10 uur - Poetin praat over het onderwijs in scholen en ook over de gezondheidszorg. Maar maakt geen melding van de recente protesten door werknemers in de gezondheidszorg in Moskou en de regio's.
13:13 p.m. - Putin says all citizens should get involved to help change Russia's course, but he does not mention any specific elections or institutions.
These comments are peppered by abstractions such as "inclusion" "lack of indifference," and "unity."
13:13 uur - Poetin zegt dat alle burgers mee moeten helpen om Rusland te verbeteren, maar hij noemt geen specifieke zaken of instellingen.(~)
Deze opmerkingen zijn doorspekt door abstracties zoals "inclusie" ( mee doen)  "gebrek aan onverschilligheid," en "eenheid."
13:14 p.m. - Putin's 2014 speech is now officially longer than last year's, which was 70 minutes long.
13:14 uur - Poetin 2014 ‘troonrede’ is nu langer dan vorig jaar, die 70 minuten lang was.

13:15 p.m. - Putin concludes his State of the Nation address saying: "Difficulties create new opportunities. We are ready to confront and overcome them." Putin's speech is over, and the audience stands up for the Russian national anthem.

13:15 uur - Poetin sluit zijn State of the Nation (of ‘troonrede’) af met te zeggen: "Moeilijkheden geven ook nieuwe kansen. We zijn klaar om de moeilijkheden het hoofd te bieden en te overwinnen." Poetins toespraak is voorbij, en het publiek staat op voor het  Russische volkslied.


No comments:

Post a Comment