Tuesday, December 09, 2014

423 VVM ....Vrijheid Van Meningsuiting......VVMEr bestaat pas VVM als jouw mening toegang krijgt tot een groter publiek.

Het is de 99% die de VVM nodig heeft om haar belangen te verdedigen.
Het is de 1% die de VVM moet toestaan, óók als die haar kan schaden.

Het is logisch dat de 1% al heel lang de Media in bezit heeft en controleert. ( Dat 'in bezit hebben ' van de media is nooit volledig. Nooit continu. Maar wel voldoende om ons wereldbeeldte bepalen. Om de bad Guys als de good Guys te zien, en omgekeerd.)

Zo controleert ze wat de 99% denkt. 
En als logisch gevolg: Zo controleert ze wat de 99% kiest. 

Als je de 99% wil controleren en bestelen, dan kun je dat openlijk doen: als een dictator.
Maar dat kost veel energie. En het is gevaarlijk: ook dictators kunnen worden verdreven.

---
Dictatuur of democratie.

Wat is de beste manier om de bevolking te controleren?

Als je de 99% wil controleren kun je dat beter doen door ze steeds te vertellen dat ZIJ de uiteindelijke baas zijn:  Kijk maar, er is democratie. Kijk maar, er is VVM.

De VVM en de vrije pers garandeert dat alle aspecten van een kwestie bekend worden bij het volk, en dat zodoende het volk kan kiezen voor politici die hun belang het best verdedigen.

Als het inderdaad zo zou werken, dan was het een goed systeem.

Maar vergeet niet: hij zijn de 1% die ooit besloten hebben om dit toe te staan.
Was dat in en vlaag van idealisme, of was dom, of was dat berekening?

Ik weet het niet.
Maar wat ik wel weet is dit:
Ze gebruiken de illusie dat wijzelf ons lot in handen hebben en dat een opstand dus onlogisch is,
op dezelfde manier als een dictator zijn politiemacht en geheime dienst gebruikt:  als een manier om de macht zelf in handen te houden en ons te bestelen.
Ja, zelfs om ons hun oorlogen te laten vechten.

Hoe ze dat doen?

--Vooral door heel veel informatie weg te laten. 

(Waarom was de dictatuur in Irak, Libië en Syrië  zo vaak in het nieuws, en die on Saudi Arabië, Bahrein etc. nooit?  Waarom weten we alles over Pussy Riot, en weten we niets over de 84 jarige non Megan Rice die 3 jaar de gevangenis in moest wegens protesten? (Later meer over Megan Rice).

-- Door jarenlang selectief journalisten aan te nemen en te ontslaan. 
En let op: je hoeft meer één keer een journalist te ontslaand om alle anderen tot zelf-censuur te bewegen, bang als ze zijn om ook ontslagen te worden.
Zelfs kanonnen als Peter Arnett en Phil Donahue  verloren hun carriere nadat ze kritisch op de inval in Irak waren geweest. Michael Hastings verloor zelfs zijn leven...

-- Door journalisten te overspoelen met eenzijdige persberichtjes.
Hoe smeuiger hoe vaker ze worden herhaald en herhaald.

Elk item dat een leider of land of religie in een kwaad daglicht zet, wordt veelvuldig door grote persbureau's verspreid. Ik noem dit vaak 'bashen' ofwel 'pesten' of 'zwart maken'.

Het is de voorbode van de vernietiging van die leider, dat land of de religie.
Zoals Victor Ostrovsky schreef in By way of Deception, zijn boek over de Mossad dat verscheen toen Saddam nog een gerespecteerd vriend en handlanger van de VS was:
Ephraim had spelled it all out for me and confirmed some of the information I'd already known. He then went on. "After the bombing of Libya, our friend Qadhafi is sure to stay out of the picture for some time. Iraq and Saddam Hussein are the next target. We're starting now to build him up as the big villain. It will take some time, but in the end, there's no doubt it'll work."

Vaak zijn die negatieve berichten waar.  Pussy Riot moest de cel in. Maar dat dit niet helemaal onverdiend was tegen de achtergrond van de Russische traditie, kwam niet ter sprake. men keek er naar met ònze ogen, vanuit het standpunt van de ongelovigen die wij vaak zijn.
In diezelfde periode speelde in de VS echter een andere zaak, die minstens even nieuwswaardig was: Een 84 jarige non, Megan Rice, was op een vliegbasis waar kernkoppen staan ingebroken en had daar protest-teksten geschilderd. Ze moest 3 jaar de gevangenis is.  Nooit één keer heeft dat onze Media gehaald, terwijl wij daarover waarschijnlijk nòg verontwaardigder zouden zijn geweest.
En zo wordt Putin zwart gemaakt, en blijft het land dat alle records voor barbaarsheid (*) in handen heeft, als de Good Guy in ons wereldbeeld aanwezig, en zijn we bereid om aan elke oorlog die ze wil beginnen, mee te werken.
(*) Meeste mensen in de gevangenis. Meeste landen aangevallen sinds 1945.  Meeste buitenlandse Regimes veranderd sinds '45. Meeste oorlogsslachtoffers veroorzaakt sinds '45. Meeste landen gebombardeerd sinds '45.  Enig land dat atoombommen gebruikte. Grootste verschil in inkomen tussen arm en rijk.

-- Door journalisten te voorzien van leugenachtige verhalen die ze niet kunnen controleren.
Het beste voorbeeld is wellicht de speech van Colin Powell voor de VN, waar hij 5 argumenten gaf om Irak binnen te vallen.  Alle 5 onjuist. Geen van deze 5 was een vergissing. De onjuistheid was opzet.-----------------

Tot zover.
Dit is de zoveelste poging om onder woorden te brengen hoe de wereld in elkaar zit.
Ik was geïnspireerd door John Pilgers artikel (Hier) dat ik mogelijk in het Nederlands vertaald hierna zal plaatsen.
Het kan geen kwaad om steeds opnieuw te proberen dit proces te beschrijven.

No comments:

Post a Comment