Wednesday, July 23, 2014

364. De volkswoede als instrument.


This blog: http://tiny.cc/8k5kjx 

( aan deze blog wordt nog geschreven)


Wat is er gebeurd? 

Er is een vliegtuig neergestort.
Oorzaak:  een Buk raket / een jachtvliegtuig / een bom aan boord .

Hier de verklaringen tot nu ( 25 juli) toe:

Amerika beweert info te hebben die aantoont dat de rebellen het deden, en bijna zeker met hulp van Rusland. Maar dat heeft enkele dagen later afgezwakt.

De Ukraïne heeft natuurlijk info zoals de gesprekken tussen verkeersleiding en cockpit. Maar die tapes zijn in beslag genomen en worden niet vrij gegeven.
Kiev beweert dat de separatisten het gedaan hebben met een Buk raket.

Rusland heeft een deel van haar info bekend gemaakt: burger-radar gegevens,een video en vele luchtfoto's. Het blijkt dat de NH17 direct voor het ongeluk 14 km van zijn koers af week. Dat er een jachtvliegtuig langszij kwam vliegen en dat heel kort daarna het vliegtuig sterk in snelheid minderde, om 3 minuten later neer te storten.  
De Russen eisen antwoorden op de vragen die dit alles oproept. ( zie de volgende blog)

Van en over de Separatisten is allerlei tegenstrijdige info verschenen op youtube.
Ik kan er geen harde info uit halen, want alles wordt weer op geloofwaardige wijze in twijfel getrokken.

Foto's van de wrakstukken tonen een bepaald soort beschadiging die je altijd ziet als een Buk raket wordt gebruikt.
Zo'n raket boort zich niet in het vliegtuig, maar ontploft op 30 tot 100 meter voor het vliegtuig. Dan verspreid ze een heleboel metalen scherven die zich in de cockpit en de motoren van hetvliegtuig boren en het zo doen neerkomen.
De sporen op de wrakstukken tonen aan dat dit het geval is geweest.
The Saker betwijfelt of zo'n groot verkeersvliegtuig ook met een Buk kan worden neergehaald.
Mogelijk dat een jachtvliegtuig er nog een schot op lost als dat nodig is.
Maar dat alles is puur speculatie.

Wie kan de dader zijn? 

1  De separatisten, als ze een functionerende Buk hebben en als ze deskundig personeel hebben.
2. De Ukraïne, met een Buk of met een jachtvliegtuig.

Op de achtergrond, by proxy:
3. Putin zou de Buk en de manschappen kunnen leveren.
4. Amerika zou het initiatief tot een False Flag kunnen nemen, en de uitvoering voor zijn rekening kunnen nemen. Ze zouden een bom aan boord kunnen plaatsen: de Israeli's doen de controle op bijna àlle vliegvelden, ook in Amsterdam. ( Over een vooruitziende blik gesproken...)

NB: Een dader hoeft nog niet altijd schuldig te zijn. Kiev bombardeert de etnische Russen vanuit vliegtuigen. Dat geeft de separatisten het recht om vliegtuigen neer te schieten.
Als ze, zonder verwijtbare nalatigheid, dat verkeersvliegtuig hebben neergeschoten, dan zijn ze wel dader, maar worden ze wellicht niet schuldig bevonden: dit was zelf-verdediging in een oorlog.

NB: Als Amerika de Ukraïne onder druk heeft gezet om een Falkse Flag te plegen, dan is ze geen dader in de letterlijke betekenis, maar wel schuldig.

Aanvankelijk werd er veelal gedacht dat de Separatisten per ongeluk het vliegtuig hadden neergeschoten. Ook vanwege enkele video's waarin ze dat melden. Maar die video's zijn misschien al 1 dag vóór de ramp op youtube gezet.  Of de mannen spreken over een ander vliegtuig. Of de plaats die ze noemen kan nooit de locatie zijn van waaruit de Buk is geschoten etc.
Kiev toonde een video met daarop een Buk installatie waar één raket ontbrak. Maar de Russen hebben de locatie achterhaald en die foto is genomen in een plaats die nooit door separatisten is gecontroleerd.

Wie heeft baat bij de aanslag, ofwel: Cui bono ? 

Dan moeten we kijken naar de gevolgen van de aanslag.

Welke schade is veroorzaakt? Wie heeft baat bij die schade ?

1.  De slachtoffers.  Er zijn 300 onschuldige mensen gedood.
2.  Malaysian Airlines.  Nu er in korte tijd wéér een vliegtuig van Malaysian is neergestort is de kans groot dat de maatschappij dit niet overleeft.
3.  Putin en Rusland. In de westerse wereld is het imago van Putin tot een dieptepunt gedaald. Hij wordt in de Media en  door de westerse politici als ware schuldige ( indirekt, maar toch) beschouwd en benoemd.
4.  De BRIC organisatie.  Rusland krijgt steeds meer sancties te verduren. Westerse bedrijven trekken zich terug en nieuw bedrijven komen niet meer. Zelfs de BRIC landen die twee dagen vóór de crash nog zo trots op eigen benen gingen staan, los van Wall Street, zien nu hoe groot de wraak van Amerika kan zijn, en  beginnen te twijfelen.


Als het een vergissing was van de Separatisten, en dat zou best kunnen, dan hoeven we de vraag 'cui bono' niet te gebruiken in de opsporing van een mogelijke dader. Als het een vergissing was, dan is de tragiek groot, en het leed voor de slachtoffers  wordt er niet minder van, maar politiek gezien zijn consequenties niet aan de orde.


We gaan dus hieronder uit van de HYPOTHESE  dat het vliegtuig met opzet is neergehaald,
want dan is het heel belangrijk wie dat gedaan heeft, en waarom.

Om er achter te komen vergelijken we twee zaken:
a. -- welke gevolgen kon de dader van zijn daad verwachten ?
b -- Wat waren de werkelijke gevolgen?

>  De bedoeling is dat het verschil tussen a en b informatie geeft omtrent de dader.

De dader kon deze gevolgen verwachten: 
a)  300 dode mensen.
b)  Grote schade voor Malaysian: twee ongelukken in 4 maanden is wel erg veel.
c)  Een complete chaos op de plaats van de ramp, want daar is een groep burgers in opstand tegen hun regering. Er is geen centrale leiding. De rebellen maken zelfs onderling ruzie. Onduidelijk wie er de baas is.  Er is nergens een organisatie en er is geen geld. Mogelijk dat een burgemeester de regie in handen neemt.
d)  Er zal druk worden gezocht naar de oorzaak: hoe kan ik onzichtbaar maken dat ik de aanslag heb gepleegd? Wie beschikt over voldoende waarnemings-apparatuur om dit vast te leggen?
Is er voldoende apparatuur om de ware dader later te ontmaskeren?
Als het bekend wordt dat ik het heb gedaan, wat zijn dan de gevolgen voor mij ?

De dader moest het meeste bang zijn voor  de ontdekking dat hij  de dader was. Dat is duidelijk.
Hoe kun je voorkomen dat je als dader wordt aangewezen?

1. Door al direct een ander als dader aan te wijzen.
Dan moet je natuurlijk wel bluffen en beweren dat je bewijzen hebt. ( Die kun je uiteraard niet geven)

2. Door de echte bewijzen zoveel mogelijk te doen verdwijnen, of de idee te geven dat de echte dader die bewijzen kan hebben vervalst. ( Als op de plaats-delict iedsereen kan rondsnuffelen, dan kun je a) bewijs neerleggen en b)  beweren dat bewijzen tegen jou later zijn neergelegd.  Wie de beste toegang tot de Media heeft, die wordt dus de winnaar. ( Dat is trouwens àltijd zo. De Media hebben een gigantische macht. Veel meer dan de juridische Macht en in veel opzichten ook meer dan politici.)

3. Door de ànder die ook data heeft,  verdacht te maken, waardoor zijn data met een korrel zout worden genomen.

4. Door de black boxes zelf te onderzoeken of door vrienden die bereid zijn aan fraude mee te werken.

5. Door controle van de MSM.
Het is helemaal niet zo erg als er harde bewijzen zijn dat jij de dader bent.  Als in de MSM tien keer zo vaak wordt gemeld dat jouw opponent het waarschijnlijk gedaan heeft, dan gelooft 'men' toch dat die opponent de dader was.  De eerste indruk wordt zelden door feiten achteraf gewijzigd.
Zoals Leo Tolstoy zei: "Het moeilijkste onderwerp kan worden uitgelegd aan de meest traag van begrip zijnde man als hij niet reeds een mening over dat onderwerp had. Maar de meest eenvoudige zaak kun je niet duidelijk maken aan de meest intelligente man als hij al sterk overtuigd is dat hij weet, zonder een spoor van twijfel, wat die zaak is die hem wordt voorgelegd."  (In de psychologie komt  het begrip 'confirmation bias' dicht in de buurt.)Nog te herschrijven:Diegene die veel voordeel kon verwachten wordt dan potentieel verdachte.

Waren de gevolgen 1 t/m 4 te voorzien?
Ad 1. De pleger van de aanslag zal wel begrepen hebben dat er 300 mensen gingen sterven.

De gevolgen 2,3 en 4:   voor Malaysian, voor Rusland en voor de BRIC's waren niet logische gevolgen.
Die hebben een duwtje in de rug nodig gehad.

De dader wist dat hij een Malaysian vliegtuig neer ging schieten. ( De Separatisten uitgezonderd)
Zoals de Russen in hun veklaring zeggen: er was een sterk verhoogde radar activiteit, en kort voor de Malaysian vlogen twee andere maatschappijen door die corridor.
Het duwtje bestaat hier uit de keuze voor Malaysian.

Wat was het 'duwtje' dat de gevolgen 2 en 3 veroorzaakte ?
Voor de eenvoud: Het bang maken van de BRIC's was geheel een gevolg van wat er met Rusland en Putin is gebeurd.
We moeten dus alleen stil staan bij de vraag:
Hoe komt het dat door deze crash Rusland en Putin zo beschadigd werden, of zelfs  knock out in de touwen kwamen te hangen ?

Dat komt doordat hier een bekend recept is toegepast om een volk tot OORLOG aan te zetten:

1. Zorg voor Bloed, Ellende, Dode Kinderen.
2. Roep als eerste: "Hij Heeft Het Gedaan".

Bloed en onschuldige slachtoffers veroorzaken grote emoties en woede. De mensen hebben er behoefte aan  om te weten wie het deed, zodat het gevaar mogelijk is te stoppen. Dit is een eigenschap die evolutionair is ontstaan omdat het duidelijk ( overlevings-) voordelen biedt.

De ongelukkige die in zo'n situatie als schuldige wordt aangewezen is kansloos.
De volkswoede richt zich op hem.

Als later zal blijken dat hij onschuldig was, dan helpt hem dat helemaal niets.
Mensen vinden het niet prettig hun fout toe te geven, en zullen - hoe irrationeel ook-  blijven geloven in de schuld van de persoon die in feite  het grootste slachtoffer is.

Onze 'beschaving' kent dat verschijnsel en heeft niet voor niks de rechtspraak in leven geroepen.

Maar elementen in de Amerikaanse politiek hebben het recept altijd gebruikt om hun politieke doelen te kunnen realiseren. Ze gebruikten het om Amerika te betrekken in de volgende oorlogen:  WO1, WO2, Vietnam, Irak 1, Irak 2, en om de volgende landen kapot te kunnen maken:  Libië, Syrië en nu Rusland ( dmv de Ukraïne) .   In een aparte paragraaf hieronder geeft ik daar toelichting op.

De conclusie:
In gewone omstandigheden kan niemand een voordeel behalen door een verkeersvliegtuig neer te halen.
Maar als je in staat zou zijn om jouw opponent de schuld te geven en zo te beschadigen, dan kun je groot voordeel hebben bij het neerhalen van een verkeersvliegtuig.
Je beschikt dan namelijk over één belangrijk ingredient van het recept:
Bloed, Ellende, Dode Kinderen.

Je moet dan wel in staat zijn om dat tweede deel van het recept uit te voeren: Je moet snel en met enige geloofwaardigheid naar jouw tegenstander kunnen wijzen en roepen: "Hij deed het ! "

Van de drie potentiele kandidaten voor het opzettelijk neerhalen van de MH17 komt er dan maar één in aanmerking: de Verenigde Staten.

Maar dat Maleisië in de problemen zou komen, en dat Rusland bijna knock-out zou worden geslagen en dat de BRICs hevig geschrokken zouden zijn, dat heeft de pleger van de aanslag niet kunnen weten.
Toch niet de separatisten die te weinig radars hadden om te weten van welke maatschappij het vliegtuig was.
En wie kon nu voorzien dat Rusland zo vreselijk de schuld zou krijgen voor iets waar ze duidelijk geen enkele baat bij heeft?  Waarom zou Rusland zelfmoord plegen?


Hier de reeks van verwijten:
1. Het ergste verwijt (van Samantha Powers) is dat de Separatisten dat vliegtuig hebben neergehaald, maar dat ze dat nooit zonder hulp van Rusland konden doen.
2. Het wordt Rusland verweten dat zede Separatisten met wapens en geld steunen.
3. Het wordt Rusland verweten dat ze de opstand via een propaganda campagne hebben veroorzaakt.
4. Het wordt Rusland verweten dat ze haar invloed op de Separatisten niet gebruikt om de slachtoffers waardig te bergen: er zou worden gestolen, er zou met lijken zijn gesjouwd, de OVSE waarnemers zijn niet altijd toegelaten tot de plaats van de ramp.
5. Er gingen allerlei geruchten: er zouden lijken zijn verdwenen, de black boxes zouden worden achtergehouden, er zou met de black boxes zijn gefraudeerd.  Al deze geruchten en de verwijten over de berging werden enkele dagen lang herhaald in een stemming waarbij het steeds leek of Putin dit alles had bedacht en het mogelijk expres zo deed.  De Nederlandse minister van BZ  zei in een speecht voor de VN: ( Speecht VN)
The last couple of days we have received very disturbing reports of bodies being moved about and looted for their possessions. Just imagine for one minute, first to lose your husband and then to have to fear that some thug might steal his wedding ring from his remains. Just imagine that this could be your spouse. To my dying day I will not understand that it took so much time for the rescue workers to be allowed to do their difficult jobs and that human remains should be used in a despicable political game. I hope the world will not have to witness this again, any time in the future.
Images of children’s toys being tossed around, luggage being opened or passports being shown, are turning our grief and mourning into anger. We demand unimpeded access to the terrain. We demand respectful treatment of the crash site. We demand dignity for the victims and the multitudes who mourn their loss.
I call on the international community, on the Security Council, on anyone with influence on the situation on the ground: allow us to bring the victims’ remains home to their loved ones without any further delay. They deserve to be home.
Premier Abbott van Australie: Bewijsmateriaal in de doofpot gestopt. ( Telegraaf )
De kans dat Rusland het opzettelijk of per ongeluk deed is nihil.
Dat zou volkomen idioot zijn en op geen enkele wijze nut hebben voor Rusland.

De kans dat de rebellen het deden is heel klein, maar het is wel mogelijk. Dat ze het met opzet deden wordt door iedereen uitgesloten.

Toch is het vliegtuig neergehaald door een raket of een ander vliegtuig.
De enige organisatie die daar verder redelijkerwijze toe in staat is, dat is het Ukraïnse leger.
Het zou nog kunnen zijn dat de besturing van het vliegtuig tijdens de vlucht is overgenomen door onbekende 'elementen' , maar dat is onwaarschijnlijk. Dan zou het vliegtuig in zijn geheel de grond zijn ingevlogen, en de grote spreiding van de brokstukken wijst op een beschadiging in de lucht.

De kans dat het op initiatief van Amerika is gebeurd is vrij aanzienlijk als je de recente historie kent.
Een overzicht van de argumenten om de VS te verdenken wordt hierbij gevoegd onder de kop:  Menselijk leed + een dader aanwijzen + oproepen tot wraak= oorlog

De VS is sterk aanwezig in de Ukraïne. Ze gaf al 5 miljard $ uit om de Ukraïne van Rusland los te weken. (Nuland) De Amerikanen kozen voor 'Yats' als opvolger van Yanukovich. (Nuland)
En zowel Joe Biden als de CIA baas John Brenner zijn in Kiev geweest.
Het wemelt er ongetwijfeld van de 'adviseurs'.
De recente overwinningen tegen de separatisten worden ook aan hen toegeschreven.

In elk geval is de missie van de VS om Rusland zwart te maken en te verzwakken enorm veel opgeschoten door de vliegtuigramp.

Maar hoe werkt dat dan?  Hoe kan een vliegtuigramp in de Ukraïne leiden tot de ondergang van een buurland dat wel idioot zou zijn als ze die vliegtuigramp zou hebben veroorzaakt?

Dat wil ik in deze open brief duidelijk maken.

Het is nu 23 juli. Tijd voor een tussenbalans.

Overal in Nederland wordt de volkswoede aangewakkerd.
Journalisten verwijten de regering slap te zijn.
Actie moet er komen!
We laten toch niet over ons heenlopen door een dictator die onze mensen uit de lucht schiet en met de lijken laat sollen en ze laat bestelen !

Wat zijn de feiten?


Het recept is natuurlijk al heel oud:

Menselijk leed + een dader aanwijzen + oproepen tot wraak= oorlog.

Maar je hoeft niet persé op oorlog uit te zijn.
Je kunt het recept ook prima gebruiken om de tegenstander te demoniseren, en hem daarna duchtig te verzwakken.
Soms is het beter de ( verzwakte)  duivel die je kent als opponent te handhaven dan een nieuwe onbekende machthebber ( Saddam in 1992 en Assad in 2013).
Hoe de VS regering haar deelname aan WO1 mogelijk maakte: creëer menselijk leed en hits op. 
De Amerikaanse regering wilde zich mengen in WO1, maar het volk had daar helemaal geen zin in. 
Amerika was neutraal en Duitsland verbood neutrale landen uiteraard om wapens te leveren aan haar vijanden. Schepen met wapens zouden worden  gebombardeerd. 
De Lusitania was een groot passagierscschip. Het voer naar Engeland en de Duitsers wisten dat er toch wapens werden geladen. De Duitsers hebben toen een advertentie gezet in de Amerikaanse kranten om te waarschuwen dat de Lusitania zou worden tot zinken gebracht. 
Wat ook gebeurde.  
Hier werd dus bewust een bloedbad gecreëerd om daarna het volk tot woede te kunnen brengen en zo een oorlog te kunnen beginnen.
Maar er werden allerlei tricks gebruikt: geruchten over Duitsers die in Belgie bij vrouwen de borsten zouden afsnijden werden verspreid. Allemaal nooit gebeurd. 

Hoe de VS regering haar deelname aan WO2 mogelijk maakte: 
De Amerikaanse regering wilde zich mengen in WO2, maar het volk was helemaal tegen.
Toen heeft men Japan boos gemaakt en heeft men de belangrijke oorlogsschepen uit Pearl harbor verwijderd. Toen de Japanse vliegtuigen onderweg waren heeft men de waarschuwing niet doior laten lopen. Gevolg: heel veel Amerikaanse militairen dood, en een aantal schepen. De bevolking werd in de media aangezzet tot wraak. De 1% had zijn zin: De VS kon meedoen aan de oorlog.

Hoe de VS regering haar oorlog tegen Noord Vietnam mogelijk maakte:.
De 1% wilde wapens verkopen en wilde een heel groot leger. Daarvoor heb je een oorlog nodig.  Waarom niet vechten heel ver weg tegen een zwakke tegenstander, maar toch tegen dat 'vreselijke communisme' (waar men ondertussen heel veel wapentuig aan verkocht: zie Sutton).
Vietnam beschadigde een vliegtuigje dat op een Amerikaans schip stond. De rest werd door de VS uitgebouwd tot een casus belli: ( Wikipedia

Hoe de VS regering de Eerste Golfoorlog mogelijk maakte:.
De Emir van Kuweit begon zich vreemd te gedragen tegenover de veel machtiger buurman. Hij verkocht zijn olie beneden de afgesproken prijs en drilde schuin de Iraakse olie uit de grond. 
Saddam gaf enige waarschuwingen, maar de Emir bleef er doof voor. 
Saddam vroeg aan de VS om toestemming voor een inval. 
Ambassadeur Glaspie gaf daarvoor het groene licht door te zeggen: "Wij beschouwen deze zaken als iets dat de arabische landen onderling moeten regelen."
Maar Irak was nog maar nauwelijk in Kuweit binnen gevallen of de VS begon zeer boos te doen. 
Om militair in te kunnen grijpen werd er zelfs een toneelstukje opgevoerd door de dochter van de Kuweitse ambassadeur ( naar later bleek). Ze sprak en huilde over gedode babies en ze  deed dat voor  de VN vergadering en voor het Congres. Daarmee werd voldaan aan de eis dat Menselijk Leed nodig ios om een oorlog te kunnen beginnen. Ditmaal was het voledig bedacht door een groot  PR bedrijf: Hill and Knowlton. ( video van het huilende toneelspelertje) ( Wikipedia over Nayirah )

Hoe Bush en Blair de inval in Irak mogelijk maakten:
Bush en Blair hadden vijf redenen om Saddam definitief te verwijderen: 
1 Hij zou massavernietigings-wapoens hebben. 
2.Hij had banden met Al Qaida, en overleg met hen in Praag.
3.Hij kocht uranium ( yellow cake) in Niger om een atoombom te maken.
4. Hij was nu al in staat om binnen 40 minuten Londen plat te bombarderen. 

Al deze argumenten voor de inval bleken achteraf 'een vergissing'. 
Maar dat is natuurlijk onzin. Ze trokken welbewust ten oorlog, maar niet op basis van de beweerde argumenten. Twee bewijzen hier voor zijn: 
1. B&B beschikten over volop informatie, ook van de CIA, dat hun argumenten niet klopten. ( Drumheller). Maar hun besluit stond vast: ze wilden Saddam kapot. 
2. In 2005 lekte een document uit, bekend als DSM ofwel het  'Downing street Memo'. Uit dat doicument blijkt dat B&B eerst hun doel hadden bepaald ( Irak moet kapot! )  en dat daarna de feiten er bij werden verzonnen. 
In het engels: 'The intelligence and facts were fixed around the policy."

Het motief voor B&B om Irak kapot te maken is ook goed te achterhalen, maar dat moet U, beste lezer,  zelf maar bepalen door diverse theorieën met elkaar te vergelijken.  
Het had in elk geval niets met het 'brengen van democratie' te maken, want wat men bracht was nu juist haat en burgeroorlog: colonel Steele leerde aan de Shiiten hoe ze de Sunnieten moesten martelen.
( Steele )

Hoe een kleine groep de destructie van Libië mogelijk maakte: 
De baas van een Libische Human Rights organisatie, Buchuiguir ging naar Geneve en beweerde daar dat Ghadaffi al duizenden mensen had gedood, kort na het begin van de protesten. ( Buchuiguir had in Amerika gewoond en was een asset voor hen, zo moet je aannemen.) 
Veertig NGO's in Geneve geloofden hem blind en drongen aan op maatregelen. Later zei Buchuguir op camera dat het geruchten waren, en dat hij verder van niks wist. Het bleek onwaar. 
Beroeps-oorlogshitser Bernard Henri-Levy trok samen met Sarkozy de zaak verder op gang. 
Ghadaffi was verrrast en had 3/4 van het land verloren aan de rebellen. Maar na enige tijd heroverde hij de ene stad na de andere. De laatste stad was Benghazi, tevens het hart van de opstand. 
Ghadaffi zei dat hij de opstandelingen de kans gaf om te vluchten naar Egypte via een corridor. Maar diegenen die zouden blijven om de stad te verdedigen zouden terecht moeten staan later. 

Toch werd Libië aangevallen.  
Waarom?  Omdat Ghadaffi gedreigd zou hebben om bommen op de bevolking te gooien. 
Een aanval uit voorzorg dus.
De fameuze 'pre-emptive strike'.  ( Heel handig: beschuldig uw buurman dat hij U wil gaan slaan, en sla dan zelf als eerste.) 
En deze aanval was ook goed bedoeld: het westen had de 'Verantwoordelijkeid om te Beschermen'. 
( R2P )
Professor Alan Kuperman heeft er een flinke studei aan gewijd, en dit is zijn conclusie: 
"Het beste bewijs dat Khadafy geen genocide in Benghazi van plan was is het feit dat hij die ook niet pleegde in andere steden die hij had heroverd, zoals Zawiya, Misurata en Ajdabiya, die samen meer inwoners hebben dan Benghazi .... Wat Khadafy deed verschilt enorm van wat er in  Rwanda, Darfur, Congo, Bosnië en andere killing fields is gebeurd .... Ondanks alomtegenwoordige mobiele telefoons uitgerust met camera's en video, is er geen enkel beeld ​​van moedwillige slachting .... Ook heeft Khadafy nooit gedreigd met een bloedbad voor burgers in Benghazi, zoals Obama beweerde. De 'geen genade' waarschuwing, van 17 maart, was alleen op de rebellen gericht, zoals ook is gerapporteerd door The New York Times, waarin bovendien werd geconstateerd dat de Libische leider amnestie beloofde voor degenen 'die hun wapens weg gooien'. Khadafy bood zelfs de rebellen een vrije vluchtroute aan naar Egypte, om een strijd 'tot het bittere einde' te vermijden ."


No comments:

Post a Comment