Thursday, March 30, 2017

604 Het Moslim terrorisme. Beperkte Impact. Externe oorzaak. The usual suspects.


Vanavond zag ik Edwin Bakker bij Pauw.

Hij is professor 'terrorisme' in Leiden en maakt zich zorgen over de jonge moslims die naar Syrië en Irak gingen en straks mogelijk terug naar Nederland komen.

In zijn nieuwe boek 'Nederlandse Jihadisten' onderzoekt hij de drijfveren en achtergronden van deze jongeren.
Zijn ze kansarm?  Nee.
Slecht opgeleid? Nee.
Slecht geïntegreerd? Nee.
Streng gelovig? Nee.

Wat beweegt hen dan om deze stap te zetten?
Dat gaan we van Bakker horen als zijn boek uitkomt.

Maar er is iets heel vreemds aan de hand.

Deze 'deskundigen' op het gebied van Terreur ( er zijn er meer: Beatrice de Graaf, Quirine Eijkman, Jelle van Buuren, Rob de Wijk, Glenn Schoen. ) schijnen er nooit bij stil te staan dat er vóór het jaar 2000 nauwelijks moslimterreur was in deze wereld.

Ik herinner me van geen van hen een analyse die uitlegt waardoor die moslims nu plotseling zoveel zin hebben in terrorist te worden.
Je hoort af en toe wat losse suggesties langskomen:
1. George Bush kwam niet verder dan : 'Ze zijn jaloers op onze vrijheden."
2. Osama zou boos zijn geweest omdat de VS zo'n grote vinger in de Saudische pap heeft. Daar heeft Osama natuurlijk gelijk in, maar zijn hele familie kan het heel goed vinden met die Amerikanen. De Saudi's kunnen het allemaal goed vinden met Amerika,  en toch zijn  juist zij  de grootste producenten van terroristen.....
Toen de oude koning overleed zei Obama dat het een geweldig aardige man was geweest, terwijl hij toch al die madrassa's had gebouwd waar de jihad wordt onderwezen...
3. Het zou wel eens aan de islam kunnen liggen. Die religie zou de religie van  de haat zijn.

         --------------
Hoe dan ook:  Al zeker 10 jaar beheeerst het item van de moslim-terreur een groot deel van onze 'kijk op de wereld.
Veel meer dan de IRA terreur of de ETA ( Basken) terreur ooit deden. En toch maakte die terreur 10 maal zoveel slachtoffers in Europa !
En dat is nog verbazingwekkender als je beseft dat er 1,6 miljard moslims zijn en slecht 8 miljoen Basken en Ieren. (*)
Nu wonen die 1,6 miljard moslims natuurlijk niet in Europa, maar er wonen in elk geval minstens 8 miljoen moslims in Europa. En dus kun je zeggen dat die 8 miljoen moslims in 20 jaar tijd slechts één tiende van het aantal slachtoffers maakten van wat de IRA en ETA maakten.

Natuurlijk zijn  er elders in de wereld ook veel doden zijn gevallen door moslim-terreur, maar daarover het volgende:
1. Die terreur werd pas mogelijk doordat WIJ in die landen de seculiere leiders hebben verdreven:
   a. Amerika wilde het communistische regering in Afghanistan verdrijven in 1979, en steunde de mujaheddin.
b. Amerika besloot om Saddam te verdrijven.
c. Amerika besloot dat Ghadaffi moest verdwijnen.
d. Amerika besloot dat Assad moest verdwijnen.
e. Amerika besloot dat Sudan in twee gesplitst moest worden.
f. Amerika steun de vernietiging van Yemen.
g. Amerika bedacht en steunde de Tsjetsteense opstand. ( Graham Fuller,  CIA. Zie Engdahl, 2016.)
h. Amerika steunde Naser Oric in Yugoslavie.
i  Amerika stookt al jaren in Pakistan. Zorgt daar voor grote verdeeldheid.

2. Volgens onderzoeker R. J. Rummel, die 'democide' onderazoecht, dus het doden door de staat van zijn eigen mensen,  zijn de moslimlanden opvallend omdat er zo weinig mensen worden gedood door de staat. Communistische landen zijn extreem in dit opzicht:  609 miljoen Russen en 80 miljoen Chinezen werden door hun eigen regering om zeep geholpen.
De Turken hebben een genoicide op de Armenen gepleegd, maar dat was nu juist nadat het land seculier was geworden.

DIT IS VOLGENS MIJ DE OORZAAK VAN DE MOSLIM-TERREUR.

Amerika heeft op allerlei manieren het ontstaan van moslim-extremisten gestimuleerd:
1. Ze steunden de Muslim broederschap om Nasser in Egypte te blokkeren. ( jaren 50)
2. Ze ondermijnden de Shah in 1979 en hielpen Khomeini aan de macht. Het streven was: he Midden Oosten moet een pallendeken worden van kleine religieuze staatjes. ( Bernard Lewis)
3. Ze steunden de mujaheddin in Afghanistan, om het seculiere communistische regering te verdrijven. ( 1979)
4. Richard Perle steunde al de bouw van madrassa's in de jaren 80. Toen dat verboden werd richtte hij het American-Turkish Council op, en er gingen m,iljoenen steun naar Centraal Aziatische landen. Daarvan werd 30% gebruikt voor madrassa's.  ( Verklaart Sibel Edmonds.)
5. Fetullah Gülen heeft 20 miljard $ besteed aan de bouw van madrassa's en woont al 20 jaar in Pensylvania.  Niemand weet waar hij die 20 miljard vandaan heeft.  Maar het Pentagon heeft af en toe 6 trillion $ te weinig in kas...
6. Saudi Arabië besteed vele miljoenen om in allerlei westerse landen de meest fundamentalistische vorm van de islam te verbreiden.  Niemand legt hen een strobreed in de weg.  De Saudi's zijn al decennia de grote vriend van Amerika.

Nu doemt de vraag op: Wat voor nut heeft dit moslimterrorisme voor Amerika?

Wel, die moslimstrijders worden duidelijk als een soort proxy leger gebruikt om de vijanden van de VS te beschadigen:  Nasser, de communisten in Afghanistan.
Maar de Shah was toch een vriend van de VS?
Jawel, maar Bernard Lewis zei ( op de Bilderberg in 1978)  dat men die olielanden zwakker zou kunnen makendoor ze in interne strijd ten onder te laten gaan.  De Shah was aan de macht gekomen omdat Mossadecq meer geld voor zijn olie wilde.
Maar 25 jaar later was het de Shah die een hogere olieprijs wenste.
Dus vond de VS het tijd voor een verandering....

Even een zijstap: Yinon en de Neocons.
In 1982 schreef de Israelische Oded Yinon een boekje met de vraag: "Hoe kan Israel overleven?"
Zijn antwoord was als volgt: 'We moeten zorgen dat er in de ons omringende arabische landen een tweestrijd ontstaat tussen diverse groepen: religieuze groepenm, etnische groepen, maakt niet uit.
Zo zullen die landen zichself verzwakken, endat is gunstig voor Israel. "
Toen 10 jaar later de Soviet Unie in stortte was Amerika de hegemon. En binnen Amerika waren de joodse Neoconservatieven steeds sterker geworden.  Onder de democraat Clinton hadden ze veel invloed, maar onder Bush jr. deelden ze compleet de lakens uit. 
Ze konden al hun plannen realiseren. 
Wat die plannen zijnb schreven ze in 1997 in 'A Clean Break'  en in 1999 in het 'PNAC Rapport'  dfat eigenlijk 'Rebuilding America's Defenses' heette. 

Daar zeggen ze:  Amerika moet nog 100 jaar de baas blijven in de wereld, en we moeten minstens 2 oorlogen tegelijk kunnen vechten.  Natuurlijk wil een volk nooit ten oorlog trekken, maar als er weer een flinke aanval op ons zou worden uitgevoerd, zoals toen in Pearl Harbor,  dan zal het volk woedend worden en kunnen we die oorlogen wèl  voeren. 

Zo gezegd zo gedaan.  
In juni 2001 werd nog snel  een wet veranderd ( vliegtuig scramblen alleen mogelijk als minister toestemming geeft)  want anders zou de aanslag op de Twin Towers nooit kunnen lukken, en op 11 september 2001 was het zover. 
De Neocons hadden hun casus belli. 
Al binnen enkele weken werd bekend dat men 7 moslimlanden zou gaan verniertigen ( Generaal Wesley Clark zei dit in 2007, toen hij als presidentskandidaad campagne voerde.) 

De rest is bekend: Afghanistan en  Irak werden door de VS zelf onder handen genomen. Men ontsloeg alle militairen en alle politieagenten, en Colonel Steele leerde de Shiiten hoe ze Sunnieten moesten martelen. Kortom:  de VS deeed er alles aan om een vreselijke burgeroorlog te initieren.

De oorlog in Libië werd door Amerika's vrienden begonnen, Frankrijk en Engeland. Valse geruchten over genocide waren voldoende om te beginnen .  Toen werd Ghadaffi vermoord door de VS en liet men de extremisten het land verder vernietigen. Alles verliep volgens plan.

De opstand in Syrie was voorbereid door de VS ( Gene Sharp, Otpor, NGO's, scherpschutters in Daraa) en afgemaakt door jihad strijders die ferm werden gesteund door de Saudi's en de Qatari, maar zeker ook door de VS.

Binnen 15 jaar werd de helft van de arabische wereld vernetigd.  Een hele opluchting voor Israel, volgens mij. Alle sterke mannen dood of zeer verzwakt.  Alleen nog marionetten van Het Westen aan de macht.

De Moslim-bashing Campagne. 
Om de vernietiging van de moslimlanden 'acceptabel' te maken, moest men de islam demoniseren.
Er verschenen vele boeken die de religie en de profeet zwart maakten. Het liefst natuurlijk door Christenen geschreven ( Robert Spencer) , maar het meeste werk moesten onze joodse vrienden toch zelf doen.
Gelukkig hadden ze de media goed onder controle.
Daar was wel één probleempje: 30 jaar lang had men 'Gelijkheid' en 'multi-culti' gepropageerd, en al die talking heads waren nog grotendeels actief.
We kregen dus een heel gemengd beeld: een strijd tussen linkse gutmenschen en 'fascisten'.

Maar door her en der een terreuraanslag te organiseren of niet te willen zien,  keerde  de publieke opinie behoorliojk in het Westen.

Natuurlijk werd dat ook heel erg geholpen doordat er zoveel moslims naar het Westebn watren geimmigreerd in de laatste 50 jaar. Eerst de gastarbeiders, toen hun vrouw en kinderen, toen de partners van die kinderen en later nog vele asielzoekers.
Massa-immigratie veroorzxaakt àltijd grote problemen.
Maar dat weten wij   niet, want massa-immigratie komt weinig voor 'in de natuur'.  Die is eigelijk alleen een gevolg van militaire verovering.
Maar in de jaren 70  hadden 'onze vrienden' ons wijs gemaakt dat je een fascist was als je tegen massa-immigratie was.
En als fascist was je 'dood'.  Geen carriere, geen vriendenm, geen aanzien meer te verwerven.
Men wist de massa-immigratie tot grote hoogte te brengen.

En door de wrijvingen tussen moslims en autochtonen viel het moslimbashen al op een in zekere mate vruchtbare bodem.
Maar zelfs in de VS waar slechts 1% vande mensen moslim ios ( de meesten zijn zwarten) wist men angst voor de moslims te genereren !
10 jaar geleden verscheen een rapport waaruit bleek dat er toen al 42 miljoen $aan moslim-bashen was uitgegeven.
Twee joodse auteurs, Max Blumenthal en Jeff Cohen beschreven elk apart wie de motor waren achter het moslimbashen:  het waren joodse mensen en joodse organisaties.

WAT NU? 
Ik heb geen idee.
Der moslimlanden zijn kapot.
Maar onze landen bestaan nog.
Zullen de 'Grote Vernietigers'  doorgaan en de moslims en Chriostenen tegen elkaar opzxetten, zodat ook onze landen kapot gaan?
Of zullen ze hun macht verliezen doordat de VS in stort bij een volgende crisis?

Zullen ze zo gek zijn dat ze een oorlog met Rusland en China beginnen?

Hoe het ook zij: al die 'terreur-deskundigen' hebben wellicht geen enkel ideed van alle zaken die ik hierboven beschreef.
Het zijn nuttige idioten, als U het mij vraagt....

Ze werken hard mee aan hun eigen ondergang, door nietop zoiek te gaan naar de oorzaak van het fenomeen dat ze zeggen te bestuderen.

    Tot zover voor vandaag.


    ---------------------------------------------------(*)  En als je getalsmatig kijkt, dan is er nog nauwelijks moslimterreur:
In Europa vielen tussen 1970 en 1990 maar liefts 5000 terreurslachtoffers door de IRA en door de spaanse Basken.
Ierland heeft ongeveer 5 miljoen inwoners en er zijn een kleine 3 miljoen spaanse Basken.
Deze 8 Miljoen mensen zorgden voor 5000 doden.
Er waren dus 1600 mensen aan de kant van de daders voor elke terreur-dode die te betreuren viel.

Als de Islam even gewelddadig was geweest in de laatste 20 jaar als de IRA en de Basken, daqn zouden die 1.600.000.000  moslims wereldwijd al 1 miljoen doden hebben veroorzaakt.
Maar er zijn in Europa in die 20 jaar ongeveer 500 doden gevallen.
Voor Europa is de Ierse en Baskische terreur dus 2000  maal dodelijker dan de moslim-terreur.


11 comments:

 1. Op UNZ staat een artikel zoals ik ze graag zie: een aanklacht tegen de joodse houding, geschreven door een joods persoon.

  Kritiek op een groep is altijd sterker als een lid van die groep dat zelf opschrijft.
  De mij onbekende Marcuys Alethia schrijft, kort samengevat:
  De Joden hebben er voor gezorgd dat Amerika massa-immigratie kreeg. Ze beweerden dat het geen invloed zou hebben op de demografische samenstelling: De VS zou toch voor 90% blank blijven. Dat gebeurde natuurlijk niet.
  Nu is er de hetze tegen Trump. Zelfs in de Financial Times word geschr3even dat het fout is om de belangen van de blanken te verdedigen.
  Maar,zegt Alethia: Wat doet Israel? Laat die ook iedereen binnen? Nee natuurlijk.
  Na WO 2 trokken de joden naar een land dat exclusief voor hèn was. Elk volk heeft recht op een eigen land. Open grenzen brengen ellende.
  http://www.unz.com/article/jews-and-immigration-time-for-change/

  ReplyDelete
 2. Bij de VPRO zag ik op 28 maart de film van Werner Herzog: Lo and behold.
  Een heel interessante film.
  De interessantse kwestie was die over hoe men met computervirussen een vijandig land geheelplat kan leggen en wellicht miljoenen doden kan veroorzaken. Die kennis bestaan nu reeds, als ik het goed begrijp.
  https://www.vpro.nl/programmas/2doc/2017/Lo-and-Behold.html

  ReplyDelete
 3. In de Volkskrant van vandaag weet Arie Elshout het Putin bashen tot rekordhoogte te brengen.
  Ik zal het artikel hier in zijn geheel plaatsen:
  Hoe werp je defensielinie op tegen nepnieuws?

  http://www.volkskrant.nl/buitenland/het-westen-staat-machteloos-tegenover-poetins-nepnieuws~a4481095/

  In Brussel komen vandaag de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken - inclusief de Amerikaan Rex Tillerson - bijeen om te praten over de Russische troepenopbouw in Europa. Maar er zal ook nagedacht moeten worden over een ander strijdtoneel: cyberspace. Want daar is het Westen geen partij voor de Russen.

  Opdracht aan de lezer: ga naar de jongste Star Wars-film en probeer of je kunt zien wie van de acteurs echt is en wie uit een computer komt. Wedden dat u het verschil niet ziet.

  Die gok durfde Vanity Fair onlangs aan tegenover zijn lezers. Volgens dit Amerikaanse blad ontwikkelt de digitale video- en audiotechnologie zich zo snel dat het straks mogelijk is de gelaatsuitdrukking en stem van Trump of Poetin te manipuleren. Men kan ze dingen laten doen of zeggen die ze in werkelijkheid niet hebben gezegd of gedaan. Onecht zal niet meer van echt te onderscheiden zijn.

  Dus: maakt u zich zorgen over nepnieuws? Berg u dan maar. Het wordt nog erger, is de boodschap.

  De NAVO en ook de Europese Unie verkeren in verhoogde staat van paraatheid. Amerika is het schrikbeeld

  De producenten van nepnieuws doen al vingeroefeningen. Begin februari kwam de Russische nieuwswebsite life.ru met een telefoongesprek tussen NAVO-chef Jens Stoltenberg en de Oekraïense president Petro Porosjenko. De opname was vals: een Rus imiteerde de stem van de Oekraïener. Heel klassiek. 'Typisch een geval van desinformatie', reageerde een NAVO-woordvoerster. De imitator was snel ontmaskerd, maar als zich straks geavanceerdere technieken aandienen, blijven die zeker niet onbenut, al was het maar omdat een gewone laptop volstaat.

  ReplyDelete
  Replies
  1. De NAVO en ook de Europese Unie verkeren in verhoogde staat van paraatheid. Amerika is het schrikbeeld. De inlichtingendiensten daar stelden vast dat Rusland e-mails hackte van de Democratische partij die schadelijk waren voor Hillary Clinton in haar verkiezingsstrijd met Donald Trump. Europa kan het volgende doelwit worden, met verkiezingen in Frankrijk en Duitsland. Kanselier Angela Merkel waarschuwt dat via internet verspreide Russische desinformatie een 'rol kan gaan spelen in de campagne'. Er is angst voor het hacken van overheidsnetwerken.

   Mythbusters
   Nooit kan bewezen worden of de Russen Trump hebben doen winnen. Vaststaat wel dat zij het de gevestigde politiek in Europa moeilijk kunnen maken met hun steun voor populistische bewegingen. De Britse minister van Defensie is ervan overtuigd dat Moskou het Westen wil 'destabiliseren' en daarbij desinformatie inzet als 'wapen'.

   De NAVO en EU proberen samen een defensielinie op te werpen, maar de middelen zijn beperkt. De EU kent sinds 2015 de East StratCom Task Force. Die omvat elf communicatie-experts en heeft geen eigen budget. De NAVO moet het hebben van haar voorlichtingsdienst met negentig personeelsleden en een begroting van 10 miljoen. In beide gevallen is slechts een klein deel van de mankracht bezig met het bestrijden van Russische desinformatie.

   De StratCom Task Force probeert het capaciteitsprobleem te ondervangen met een netwerk van vierhonderd vrijwilligers. Dit zijn journalisten, academici en leden van denktanks en ngo's, uit zo'n dertig landen. Als deze mythbusters stuiten op pro-Russisch nepnieuws, melden zij dat aan de taskforce. Die publiceert dat op Twitter en Facebook, in blogs en een wekelijkse nieuwsbrief voor 20- tot 40 duizend mensen. Niet een heel groot bereik, daarom zijn we voor verdere verspreiding afhankelijk van de media, aldus een EU-bron.
   Een aantal NAVO-landen heeft in de Letse hoofdstad Riga een Strategic Communications Center of Excellence (StratCom COE) opgericht. Een soort denktank voor het herkennen en tegengaan van leugens. Het centrum maakt geen deel uit van de commandostructuur.

   'We moeten ons beter verdedigen', verzucht een NAVO-diplomaat. 'Maar Stoltenberg zegt steeds dat er geen geld is en dat de lidstaten het moeten doen. Onze 10 miljoen is niks vergeleken met de 700 miljoen dollar die de Amerikanen uittrekken voor publieke diplomatie.' Kortom, in de informatieoorlog beschikt Europa over weinig divisies.

   Wel heeft de NAVO cyberspace officieel verklaard tot vierde strijdtoneel, na land, zee en lucht. De gedachte is dat een vijand aanvallen kan uitvoeren op de computernetwerken van energiecentrales, luchtverkeersleiders, brugdiensten, ziekenhuizen, banken. Landen kunnen daardoor ontwricht raken, legers kunnen zich moeilijker verplaatsen. De dreiging is hier fysiek.
   Slinks
   Minder grijpbaar wordt de cyberoorlog als het om informatie gaat. Het tastbaarst is nog het hacken van computers om materiaal te stelen dat compromitterend is voor een regering of politicus, zoals bij Clinton. In januari bleek de mailbox gekraakt van de Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken, Lubomir Zaoralek. Vermoedelijk door Russen. Het is nu afwachten of de kraak gevolgen zal hebben voor de Tsjechische verkiezingen dit najaar.

   Toch heeft het risico van hacken nog iets overzichtelijks: een betere computerbeveiliging kan veel voorkomen. Sluipender en moeilijker te bestrijden is het gevaar dat kwaadwillenden met desinformatie doordringen tot de hoofden en de harten van kiezers. De informatieoorlog wordt hier een informatieguerrilla. De EU-taskforce heeft de afgelopen anderhalf jaar zo'n 2.500 valse of verdraaide berichten ontzenuwd. Vaak was er een verband met Rusland.

   Delete
  2. Voor het Nederlandse Oekraïne-referendum verscheen een video waarin Oekraïense militanten van het zogenaamde Azov-bataljon de Nederlanders dreigden met aanslagen als ze niet voor het Oekraïne-verdrag zouden stemmen. Het was een nepfilmpje. Volgens het Britse onderzoekscollectief Bellingcat, een van de mythbusters van de taskforce, kwam het uit een zogeheten trollenfabriek in Sint-Petersburg, maker van nepnieuws.

   De EU-bron, die bekend is met het werk van de taskforce, meent dat de Russische overheid erachter zit, met een hoofdrol voor staatsmedia als Russia Today en Sputnik. Hij en de NAVO-diplomaat noemen de naam van Valeri Gerasimov. Voor dit hoofd van de Russische Generale Staf zou er geen grens meer bestaan tussen oorlog en vrede en zou internet een permanent slagveld zijn.
   Het past binnen de strategie van de hybride oorlogvoering. Het binnenvallen van een land is ouderwets. Het gaat er voortaan geniepiger aan toe. Een land kan op diverse manieren worden ontregeld: door de gaskraan dicht te draaien, door cyberaanvallen op zijn infrastructuur uit te voeren, door minderheden op te stoken. Als er toch troepen worden gestuurd, dragen ze geen insignes en poseren ze als inheemse separatisten. Desinformatie transformeert de aanval tot een defensief antwoord op agressie. Zo werd Oekraïne gedestabiliseerd en grondgebied afgepakt. Het is het scenario waarvoor de Balten met hun Russische minderheden doodsbenauwd zijn.

   Voor West-Europa is de dreiging minder direct maar even slinks. Het populistische electoraat vormt voor de Russen een vruchtbare akker waarop valt te oogsten. Er is een 'bombardement' op Merkel gaande, constateert de EU-bron. Berichten worden verspreid waarin ze bespot wordt om haar uiterlijk en gehekeld om het toelaten van een miljoen vluchtelingen. Door dat laatste is ze medeplichtig, heet het, aan de aanslagen in Parijs en Brussel en aan misdaden door asielzoekers. Bekend is het verhaal van het Russische tienermeisje Lisa in Berlijn dat zou zijn ontvoerd en verkracht door drie immigranten. Het meisje bleek het te hebben verzonnen. Russische media blijven desalniettemin waarschuwen voor verkrachtingen door migranten. Het is een kwestie van feiten verdraaien en stemming maken om een kanselier te slopen die sinds de Oekraïne-crisis het Europese sanctiefront tegen Moskou aanvoert.
   MH-17
   De doelgroep zijn Europeanen die de gevestigde politiek wantrouwen, kritisch staan tegenover vluchtelingen, de EU en de NAVO, bewondering koesteren voor autoritaire krachtpatsers als Poetin of belang hebben bij een goede relatie met Moskou. Die onderstroom is ontvankelijk voor beïnvloeding door de Russen, zelfs al hebben die de schijn tegen.

   Zo blijft Moskou bestrijden dat de MH-17 door pro-Russische rebellen in het oosten van Oekraïne met een Russische raket is neergehaald. Het kwam met wel zes versies van de toedracht waarbij ze de schuld bij Oekraïne legden. Het is weinig geloofwaardig. Maar zelfs als een verhaal wordt ontkracht of rammelt, zoals met de MH-17, blijft er altijd iets hangen, aldus de EU-bron. 'De Russen willen niet overtuigen, maar verwarring en verdeeldheid zaaien zodat mensen niets meer geloven.' Hij wijst erop dat inmiddels bijna de helft van de Fransen Oekraïne de schuld geeft van het conflict met Rusland.
   Hoe verdedig je je daartegen? In 2015 werd geopperd de EU een Europe Today te laten opzetten als tegenhanger voor Russia Today. Dat wilden de lidstaten niet. 'We moeten propaganda niet met propaganda bestrijden. Alleen met feiten', vindt NAVO-chef Stoltenberg. Maar hoe het werkt in het brein van mensen weten we niet, erkent de EU-zegsman. Er zijn hele en halve leugens, er is stemmingmakerij en ook feiten zijn niet altijd eenduidig. Dat maakt de informatieslag om de hoofden en harten moeilijk, zeker als die bij zoveel Europeanen vervuld zijn van wantrouwen en opstandigheid.

   Delete
  3. In de Disinformation Review meldt de EU wekelijks wat er door pro-Kremlin media aan desinformatie is verspreid. Berucht is het verhaal dat Oekraïense militairen een Russischsprekend jongetje van 3 jaar hadden gekruisigd. Het bericht was vals, een 'ooggetuige' bleek een Russische actrice.

   Hieronder enkele recente voorbeelden van hoe geprobeerd wordt een tegenstander van de Franse Poetin-sympathisant Marine Le Pen te beschadigen en hoe de bevolking in andere Orthodoxe of Slavische landen wordt bewerkt.

   Meer lezen
   Wat is waar over Russische beïnvloeding in Nederland?
   De Russen zouden onze verkiezingen beïnvloeden, zelfs de geheime dienst waarschuwt voor ze. Maar wie goed kijkt wat ze doen, ziet ook desinformatie over de Russische desinformatie. Een poging om de informatiekluwen te ontwarren. (+)

   Wat doen Fransen en Duitsers tegen Russische hacks?
   Met verkiezingen op komst in zowel Frankrijk als Duitsland is de kans de groot dat Russische hackers hun pijlen de komende tijd intensief gaan richten op deze Europese zwaargewichten. Wat zijn de zwakke plekken per land, en hoe verdedigen zij die? (+)

   Hoe Facebook nepnieuws wil bestrijden met factcheckers
   In de Verenigde Staten en Duitsland werkt Facebook samen met factcheckers in de bestrijding van nepnieuws. Waarom gebeurt er in Nederland nog niets?

   Het jaar van de post-truth
   2016 was het jaar van de post-truth: feiten waren van ondergeschikt belang aan meningen, emoties en regelrechte bullshit. Hoe hebben we grip verloren op wat waar is?

   Desinformatie van pro-Kremlinmedia
   In de Disinformation Review meldt de EU wekelijks wat er door pro-Kremlinmedia aan desinformatie is verspreid. Berucht is het verhaal dat Oekraïense militairen een Russischsprekend jongetje van 3 jaar hadden gekruisigd. Het bericht was vals, een 'ooggetuige' bleek een Russische actrice.

   Hieronder enkele recente voorbeelden van hoe geprobeerd wordt een tegenstander van de Franse Poetin-sympathisant Marine Le Pen te beschadigen en hoe de bevolking in andere Orthodoxe of Slavische landen wordt bewerkt.

   - Op de Engelstalige versie van de Sputnik-website staat dat de Franse presidentskandidaat Emmanuel Macron een 'VS-agent' zou kunnen zijn die mogelijk de belangen van de Amerikaanse financiële markten vertegenwoordigt. Zijn kandidatuur heet een gevolg te zijn van een samenzwering door de (joodse) Rothschild-familie en een 'zeer rijke homolobby'.

   - Een Bulgaars website meldt dat EU-commissaris Johannes Hahn heeft gezegd dat Bulgarije binnen veertig jaar ophoudt te bestaan als natie. Hij heeft dat nooit beweerd.

   - Een Tsjechische website schrijft dat Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, denkt dat de EU uiteen zal vallen tijdens de Brexit-onderhandelingen. Hij heeft zoiets nooit gezegd.

   - De Russische staatstelevisie beticht Europa van het plunderen van Oekraïne. Zelfs de organen van mensen zouden niet veilig zijn. Allemaal niet waar, aldus de nieuwsbrief.

   Delete
 4. Ik heb weinig tijd om veel te lezen.

  De onderstaande artikelen heb ik deels gelezen, en ze lijken me zeker van belang:

  1. Een flinke samenvatting door Willy van Damme van het boek van Michael Parenti:
  https://willyvandamme.wordpress.com/2017/03/31/miserie-en-winsthonger-in-de-vs/
  In het Engels ‘Profit pathology and other indecencies’.
  DE nederlandse titel is niet goed. 'Winsthonger' hebben we allemaal. Maar de 1% heeft een ziekelijke, en zelfs desatreuze honger. Zelf-vernietigend wellicht. Voor mij alweer een voorbeeld van de joodse psyche die niet op natuurlijke wijze is geevolueerd, maar kunstmatig. En die tot destructie lijdt.

  2. Een artikel van John Helmer op Russia Today:
  "Putin puts Oligarchs to work."
  http://russia-insider.com/en/when-corruption-state-strategy-russias-near-abroad-us-leads-russia-plays-catch/ri19358
  Als ik het goed begrijp heeft Ruisland een dikke vinger in de pap bij vele oud-satelliet landen doordat Russische oligarchen -- die solidair met Moskou moeten zijn-- daar flinke zakelijke belangen hebben opgebouwd.

  3. De Saker was bijna 2 weken 'verdwenen'. Nu heeft hij een prima artikel over Rusland geschreven:
  "Op zoek naar Rusland."
  http://thesaker.is/searching-for-russia/

  ReplyDelete
 5. RTL-Z, Paul van Liempt interviewt Rob Scholte. ( Kunstenaar. Verloor beide benen in een auto-explosie - aanslag)

  Scholte: ( Ik parafraseeer) '
  Er is natuurlijk geen vrijheidd van meningsuiting in Nederland. Je kan hier echt niet alles zeggen. De Grote media staan in dienst van De Macht. Er zijn mensen vermoord. Er zitten journalisten ondergedoken in het buitenland.
  De Machtigen van deze wereld hebben scenario's klaarliggen, en volgen een bepaald traject. Eigenlijk heb ik nu al teveel gezegd. Ik weet dat dit gevaaarlijhk kan zijn voor mezelf.'
  Paul van Liempt: 'Meen je dat echt? Maar dan zou i toch ooit iemand op bezoek hebben gehad die me zei: hier kun je niet over praten?'

  JV: Natuurlijk heeft Scholte gelijk, maar ik denk dat Van Liempt ook oprecht is.
  Het wordt verfijnder gedaan, die censuur. Het is Van Liempt blijkbaar nooit opgevallen....

  ReplyDelete 6. Amerika, het Barbaarse land.

  Van RT:
  Justine Pelletier is een meisje met een zeldzame ziekte, in de VS. Op vreemde manier werd ze beschuldigd dat ze een psychische ziek meisje was, en men heeft haarin een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst in 2014. Men heeft haar ouders uit de oduerlijke macht ontzet.
  Een activist, Martin Gottesfeld, hackte het ziekenhuis om er achter te komen wat daar ion dat ziekenhuis gebeurde.
  Nu zit Gottesfeld in de gevangenis en dreigt hem een gevangenisstraf van 25 jaar !

  Aaron Schwarz was een activist die ook een hack pleegde om een goed doel te dienen. Hij werd gevangen gezet en er dreigde een gevangenstraf van 35 jaar. Schwarz pleegde zelfmoord.

  ReplyDelete
 7. DE KORAN IS VOLGENS MIJ DE OORZAAK VAN DE MOSLIM-TERREUR....„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)…“Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.” (Koran 8:13)…„Bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…„Doodt hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard”(Koran 9:29)…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101.) ....“God/Allah/ is de vijand van iedereen die niet moslim is”(Koran2:98)...„Een Kafir/niet-moslim/ mag onthoofd worden” (Koran 47:4) …„Een Kafir mag geterroriseerd worden”(Koran: 8:12)…“Wie vrienden wordt met ongelovigen/niet-moslims is God ongehoorzaam”(Koran 5:81.)...“Vermijd vriendschap met joden of christenen. Doet u dit toch dan zal Allah u beschouwen als een van hen” (Koran 5:51)...„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)...„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”(Koran 4:76, 60:4)...VERSCHRIKKELIJK!...


  Vrede is volgens de Koran pas mogelijk, als wereldwijd alle volkeren zijn overwonnen en onderworpen aan de Islam, als de ‘Dar al Islam= Huis van de Islam’ heerst, waar de sharia is ingevoerd, en niet meer wordt rechtgesproken door ‘kafirs’ (ongelovigen/niet-moslims), maar door islamitische geestelijken. Dat betekent tegelijk afschaffing van alle wetten van het betreffende land.De inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient(“Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”-Koran 2:85...“Een afvallige zal branden in de hel”-Koran2:217)....Moslims, bevrijd uzelf en verlaat de Islam!...

  ReplyDelete
 8. Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van deze boek.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” (cf. Koran 4, vers 95)...Er bestaat niet een verdraagzame Islam, maar er bestaan wel verdraagzame mensen binnen de moslimgemeenschap, die voor even juist niét de Islam volgen...

  ReplyDelete