Sunday, March 19, 2017

600 Controlled Opposition, beschreven in ca. 1890.


Hier een deel van de Protocollen van Zion.  Deel 12, punt 9 tot 17.

Het is de werkwijze die men wil toepassen als men de macht in handen heeft.

Vergelijk dit met wat U zelf ervaart mbt de nieuwsvoorziening.

Vergelijk het met wat Gilad Atzmon beschrijft in de vorige blog.

Denk aan Democracy Now!  En aan Noam Chomsky. En aan William Engdahl.
Hier een link naar de Protocollen in het Engels.  ( zie onder)

Hier een link naar de Protocollen in het Nederlands.  ( zie onder)

 4.  Geen bericht zal zonder onze voorkennis openbaar worden. Dit resultaat hebben wij thans reeds daardoor bereikt dat alle berichten uit de gehele wereld bij een aantal persbureau's samenkomen. Deze zullen geheel in ons bezit overgaan en slechts datgene bekend maken wat wij hun voorschrijven.  ( Dit was in 1890 een plan,. Nu in 2017 realiteit)
[.....]
9.  Daar boeken en kranten de twee belangrijkste opvoedingsmiddelen zijn, zal onze regering van het merendeel der bladen eigenares zijn. Daardoor wordt de schadelijke invloed van de pers uitgeschakeld en wij verschaffen ons een buitengewonen invloed op de stemming onder het volk. Wanneer we de vestiging van tien kranten toestaan, zullen we zelf dertig kranten uitgeven, enz. Het publiek mag daarvan niets vermoeden. Onze kranten moeten daarom schijnbaar de meest tegenstrijdige richtingen en meningen vertegenwoordigen om vertrouwen te wekken en de tegenstanders tot zich te trekken. Deze zullen dan in de val lopen en onschadelijk zijn.

10.  Op de eerste plaats zullen de officiële kranten staan, die de opdracht zullen krijgen steeds onze belangen te vertegenwoordigen. Hun invloed zal daarom naar verhouding onbeduidend zijn.
11.  Op de tweede plaats zullen de semi-officiële bladen komen, die de onverschilligen en lauwen voor ons zullen winnen.
12.  Op de derde plaats zullen de bladen van de voorgewende oppositie staan. Minstens één blad moet scherp tegenover ons staan. Onze tegenstanders zullen dit schijnbare verzet voor echt houden en hun kaarten voor ons openleggen.

13.  Onze kranten zullen tot de meest uiteenlopende richtingen behoren. Er zullen aristocratische, republikeinse, ja zelfs anarchistische bladen zijn, natuurlijk slechts, zolang de huidige staatsregelingen nog bestaan. Evenals de Indische God Vishnu zullen deze bladen honderd handen hebben, waarvan elke hand afzonderlijk de wisselende polsslag van de openbare mening zal betasten. Met iedere polsslag zullen zij de publieke opinie leiden in de richting die ons welgevallig is, want een opgewonden mens verliest gemakkelijk zijn vermogen tot oordelen en is onderhevig aan iedere soort van beïnvloeding. Deze domkoppen die geloven de mening van hun krant te verdedigen, zullen in werkelijkheid slechts onze mening, of in ieder geval één die ons welgevallig is, verdedigen. Zij zullen geloven dat zij hun partijblad volgen en zullen in werkelijkheid slechts de vlag volgen, die wij voor hen laten wapperen.
14.  Om ons leger van kranten in deze zin te leiden, zullen wij de organisatie met grote zorgvuldigheid moeten regelen. Onder de aanduiding persgenootschap zullen wij de verenigingen van auteurs samenvoegen tot één geheel waarin onze vertegenwoordigers ongemerkt wachtwoord en strijdkreet zullen vaststellen.
15.  Onze bladen zullen over onze politiek oppervlakkig - zonder ooit op de diepere zin in te gaan -over en weer schrijven en aan de officiële bladen polemische schermutselingen leveren om ons daardoor in staat te stellen, ons over datgene, wat we in de eerste publicaties niet duidelijk konden zeggen, nu duidelijker uit te drukken. Natuurlijk zullen we dat echter alleen doen wanneer het voor ons voordelig is.
16.  Deze aanvallen zullen tegelijkertijd daartoe dienen, het volk te doen geloven dat het vrijheid van spreken bezit. Op deze manier zullen onze vertegenwoordigers kunnen beweren dat de vijandelijke pers slechts kletst omdat ze geen zakelijke argumenten tegen onze maatregelen kan aanvoeren.
17.  Door deze voor de openbare mening niet te onderscheiden methoden, zullen wij haar aandacht en haar vertrouwen winnen. Met behulp van deze methoden zullen wij de openbare mening in alle politieke vraagstukken naar believen opwinden of kalmeren, overtuigen of verwarren, terwijl wij nu eens ware dan weer valse berichten publiceren, nu eens dingen beweren, dan weer recht zetten, al naar hun indruk op het publiek. Steeds zullen wij de grond voorzichtig betasten alvorens er voet op te zetten. Wij zullen onze tegenstanders zeker overwinnen omdat hun als gevolg van onze maatregelen geen kranten ter beschikking staan, waarin zij hun mening vrij zouden kunnen verdedigen. Wij zullen niet eens gedwongen zijn ze definitief te weerleggen. Tegen de proefballonnetjes van onze semi-officiële kranten zullen wij zo nodig in de kranten van de derde groep energiek optreden.


              -----------------------

9. Literature and journalism are two of the most important educative forces, and therefore our government will become proprietor of the majority of the journals. This will neutralize the injurious influence of the privately-owned press and will put us in possession of the tremendous influence upon the public mind ... If we give permit for ten journals, we shall ourselves found thirty, and so on the same proportion. This, however, must in nowise be suspected by the public. For which reason all journals published by us will be of the most opposite, in appearance, tendencies and opinions, thereby creating confidence in us and bringing over to us our quite unsuspicious opponents, who will thus fall into our trap and be rendered harmless.

10. In the front rank will stand organs of an official character. They will always stand guard over our interests, and therefore their influence will be comparatively insignificant.

11. In the second rank will be the semi-official organs, whose part it will be to attract the tepid and indifferent.

12. In the third rank we shall set up our own, to all appearance, opposition, which, in at least one of its organs, will present what looks like the very antipodes to us. Our real opponents at heart will accept this simulated opposition as their own and will show us their cards.

13. All our newspapers will be of all possible complexions - aristocratic, republican, revolutionary, even anarchical - for so long, of course, as the constitution exists ... Like the Indian idol Vishnu they will have a hundred hands, and every one of them will have a finger on any one of the public opinions as required. When a pulse quickens these hands will lead opinion in the direction of our aims, for an excited patient loses all power of judgment and easily yields to suggestion. Those fools who will think they are repeating the opinion of a newspaper of their own camp will be repeating our opinion or any opinion that seems desirable for us. In the vain belief that they are following the organ of their party they will in fact follow the flag which we hang out for them.

14. In order to direct our newspaper militia in this sense we must take especial and minute care in organizing this matter. Under the title of central department of the press we shall institute literary gatherings at which our agents will without attracting attention issue the orders and watchwords of the day.

15. By discussing and controverting, but always superficially, without touching the essence of the matter, our organs will carry on a sham fight fusillade with the official newspapers solely for the purpose of giving occasion for us to express ourselves more fully than could well be done from the outset in official pronouncements, whenever, of course, that is to our advantage.

16. These attacks upon us will also serve another purpose, namely, that our subjects will be convinced of the existence of full freedom of speech and so give our agents an occasion to affirm that all organs which oppose us are empty babblers, since they are incapable of finding any substantial objections to our orders.

17. Methods of organization like these, imperceptible to the public eye but absolutely sure, are the best calculated to succeed in bringing the attention and the confidence of the public to the side of our government. Thanks to such methods we shall be in a position as from time to time be required, to excite or to tranquillise the public mind on political questions, to persuade or to confuse, printing now truth, now lies, facts or their contradictions, according as they may be well or ill received, always very cautiously feeling our ground before stepping upon it ... We shall have a sure triumph over our opponents since they will not have at their disposition organs of the press in which they can give full and final expression to their views owing to the aforesaid methods of dealing with the press. We shall not even need to refute them except very superficially.
Trial shots like these, fired by us in the third rank of our press, in case of need, will be energetically refuted by us in our semi-official organs.

18 comments:

 1. Voor een boek wat consequent als vervalsing of hoax wordt weggezet, is het zeer accuraat gebleken.

  ReplyDelete
 2. Overigens is het wel grappig dat de uitspraak van 1 november 1937 door de Swiss Supreme Court of Appeal altijd onbesproken blijft!

  ReplyDelete
 3. Eddy heeft overigens alweer afscheid genomen van Blik´s blog. Dat ging best snel toen wij,´slaapwandelaars´, zijn PVV propaganda als hasbara ontmaskerden. Hij kon het intellectuele niveau van de reakties duidelijk niet bolwerken. Bovendien was Blik dit keer alert en verwijderde het gezwam snel.

  Wat betreft de ´protocollen´: Allereerst heb ik ze niet gelezen, ten 2e is elke text van 100 jaar oud een kind van zijn tijd, en dus nooit een voorspelling, en tenslotte kan het geen vervalsing zijn: ten hoogste is de attributie van de oorsprong vals.

  Zoals elke text moet het op zijn inhoudelijke waarde bepaald worden: de sociale meningen van 100 jaar geleden zijn inmiddels voor veel meer dan de helft verwerpelijk, doch vaak nuttig gezien in de context van de tijd.

  Niet te vroeg juichen, misschien krijgt hij nieuwe instructies

  ReplyDelete
 4. @ Rootman, Joop,SdR,

  Over Eddy.
  Ik probeer Blik niet te lezen, want ben bang dat ik dan weer mee ga schrijven, en ik vind het nodig omvan de verslaving af te komen.
  Maar zowel Rootman als SdR noemen Eddy een hasbara. Jullie hebben us gemerkt dat hij in feite Israel aan het steunen is? Opmerkelijk.
  Dan ga ik er maar van uit dat hij geen vrachtautochauffeur is. Dat is dan een dekmantel. Deed erg zijn best om aan te tonen dat ie chauffeur was. Info die je met wikipedia in 10 minuten te pakken hebt.
  En het viel op dat hij graag mensen schoffeerde. Hij heeft wel succes gehad in zijn werk: door hem ben ik vertrokken.
  Het werkt dus! Vergeet dat niet.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jan schreef "Jullie hebben us gemerkt dat hij in feite Israel aan het steunen is?"

   Ja, hij was bezig (in 1 inmiddels verwijderde reactie heel erg duidelijk) de aandacht van de werkelijke aanstichters af te leiden. Vandaar dat ik hem ook geen trol maar een hasbara-trol noemde.

   Delete
 5. @ Rootman, Joop, SdR,
  Het is al heel lang geleden dat ik de studie van Peter Myers over de Protocollen heb gelezen. (Ben niet eens zeker dat ik ze helemaal gelezen heb. Dit blog is ook een plaats waar ik artikelen zet die ik nog moet gaan lezen...)

  Joop, als je de ins een outs van die rechtszaak ion Zwitserland bij de hand hebt, hoor ik het graag.
  Ik denk dat Myers er niet eens over spreekt. 1937: dat kan niet anders dan een politiek proces zijn geweest.

  --
  Rootman,
  je zou ze toch zeker 1 keer gelezen moeten hebben, lijkt mij.

  Is het belangrijk of ze ' genuine' zijn? ( M.a.w.: hebben we hier te maken met een `echt plan van de joden om de wereld te veroveren? )

  Ja, dat is belangrijk.

  Is het heel belangrijk?

  Nee, dat ook weer niet. Er zijn toch al talloze aanwijzingen dat ze de wereld onder controle willen hebben. Hun PNAC rapport zou ook al op die manier geinterpreteerd kunnen worden.

  En de teksten die ze hun God in de mond leggen, zoals:
  Isaiah 60:12 “. . .[T]he nation and kingdom that will not serve [Israel] shall perish; yea, those nations shall be utterly wasted” Zie verdere citaten:
  http://xevolutie.blogspot.nl/2010/11/de-opdracht-van-god-aan-de-joden-om-de.html

  Wat de Protocollen interessant maakt is dat ze nu juist NIET ee beeld van hun tijd zijn, maar ook een beeld van onze tijd.
  Fake Nieuws. Is dat niet waar de Protocollen over gaan?
  Lees Protocol 12, zoals in deze blog geciteerd.

  By way of deception .. zul je de wereld in handen nemen.

  Deceptie door via Geld te werken:
  Bijna niemand begrijpt hoe machtig de Centrale Bankiers en de Wall Street boys in deze wereld zijn. Het is lastige materie. Daar hebben de joden nu al een zeer grote macht over de wereld. Ze kunnen bijna elk land kapot maken, zonder dat voor ' het volk' duidelijk is dat het metopzet gebeurde.

  Deceptie via mode, cultuur en informatie:
  Hollywood bepaalt in grote lijnen onze moraal.
  De muziek heeft enorme invloed op jonge mensen.
  De kranten bepalen letterlijk wat we van de wereld weten en hoe we die zien.
  Alles wordt gecontroleerd door joodse mensen.

  Deceptie via Rechtvaardigheid en Wetgeving:
  Wie de asielwetten heeft bedacht weten we niet. Ik vermoed dat het toen om dissidente Russen ging. Maar dat die wetgeving ' niet kan worden veranderd' is natuurlijk een leugen.
  Ze slagen er zelfs in om hun vijanden kapot te maken door een beroep te doen op ' Responsability to Protect". Het enige dat je nodig hebt is het zwart maken van een bestuurder die niet jouw zijn wil doen.

  Deceptie door de wereld bewust in 'burgeroorlog' te brengen, en dan te zeggen: Zo kan het niet langer. We moeten de vrijheden afschaffen, en een 'goedwillende dictatuur' afkondigen.

  ReplyDelete
  Replies
  1. @Jan,

   Ligt eraan welke versie je wilt lezen? De versie waarin het hof het niet bewezen verklaarde dat de protocollen een vervalsing zijn of de op de wat meer gerichte Israëlische versie, waarvan de uitkomst al vaststaat?

   Delete
 6. @Rootman, ik ben het met Jan eens dat je de Protocollen toch minstens 1 keer gelezen moet hebben, dan weet je in ieder geval waar het over gaat. Waarom zou een document niet voorspellend kunnen zijn? Het is toch op zijn minst opmerkelijk dat een document van meer dan 100 jaar oud een accurate beschrijving van de HUIDIGE tijd geeft.

  ReplyDelete
 7. OK, Promise: Ik ga ze lezen, en proberen hun beweringen stuk voor stuk te analyseren.

  Mijn terughoudendheid is dat iedereen die ik ken mij voor een neonazi houd als ze weten dat ik dit lees.

  Die beschuldiging heb ik het afgelopen jaar al meerdere malen gehad!

  Ik ben al tientallen jaren fan van Hugo Chavez en Fidel Castro!!! Hoe links wil men het hebben!

  Maar ja, Jan begrijpt mijn conflict gelukkig wel. Ik heb me NOOIT willen uitspreken over 9-11 of MH-17 alternatieve verklaringen. Niet mijn terrein.

  Het is zo belangrijk om neutraal te kunnen blijven om zo objectieve analyses te kunnen geven!

  Ik ben bang, ja echt! dat ik door een te snel en te dom oordeel mijn objectiviteit zou verliezen.

  OK, Ik ga het lezen, feedback geven, en daarna: date?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Rootman schreef "Mijn terughoudendheid is dat iedereen die ik ken mij voor een neonazi houd als ze weten dat ik dit lees."

   Daar zou ik me niets van aantrekken, als je een werkelijk objectieve analyse wil maken c.q. geven, zul je BEIDE kanten van een verhaal moeten onderzoeken. Doe je dat niet dan is er van een objectieve analyse m.i. geen sprake.

   Delete
  2. Waarom wil je overigens zo vreselijk graag als 'links' gezien worden?

   Delete
  3. Ik ben een linkse realist. Ik word graag gezien voor wat ik ben, want ik heb geen agenda´s.

   Delete
 8. @ Rootman ( 5.04 pm)

  Complex.
  Enerzijds begrijp ik je schroom de Protocollen te lezen omdat ik zelf ook nooit op de Stormfront site kijk en zelf nooit Mein Kampf heb gelezen: niet zozeer omdat ik bang ben voor het oordeel van mijn kennissen, maar omdat ik toch niet graag zie als iemand "uit die kringen".
  Bovendien vind ik kritiek op onze joodse vrienden overtuigender als ze uit joodse bronnen komt.

  --
  Eens met SDR: je moet beide kanten van het verhaal kennen, om een goed oordeel te vellen.

  --
  Ja, waarom wil je graag 'Links' zijn, Rootman?

  Goed links = dat je de werknemers óók een deel van de taart geeft. Dat krijgen ze niet automatisch van de Rijken. Moet worden afgedwongen.

  Slecht Links = Als de werknemers denken dat de rijken niet werken en alleen profiteren. Als ze denken dat ze de rijken niet nodig hebben. Als ze 70% belasting gaan heffen waarna de ondernemers geen zin meer hebben om hun uiterste best te doen.

  Waar Chavez en Castro staan in dit schema is een hele discussie, denk ik.

  ====  Rootman schrijft: "Het is zo belangrijk om neutraal te kunnen blijven om zo objectieve analyses te kunnen geven!"

  OK. In orde.

  Ik zou mijn doel anders formuleren.

  Neutraliteit is een keuze die je wel of niet maakt.

  Kies je neutraal dan ben je voor 'rechtvaardigheid voor alle volken. Voor alle mensen. De gouden regel: Doe een ander niet wat gij niet wil dat U geschiedt. '

  Rechtvaardigheid en transparantie (een echt vrije pers) zijn de beste wapens tegen oorlog en vernietiging.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jan schreef "zelf nooit Mein Kampf heb gelezen: niet zozeer omdat ik bang ben voor het oordeel van mijn kennissen, maar omdat ik toch niet graag zie als iemand "uit die kringen"."

   Die schroom heb ik een aantal jaren geleden overwonnen. Ik heb Mein Kampf gelezen. Afgezien van het ouderwetse taalgebruik zou ook dit boek vandaag geschreven kunnen zijn (tenminste het deel wat over de joodse invloed gaat, het overige is de persoonlijke visie van Hitler op de wereld). De reden dat dit boek verboden is, is m.i. dezelfde als waarom de Protocollen als hoax of vervalsing worden weggezet.

   Overigens heb ik wel een doel en een agenda: ik ben op zoek naar de waarheid. Als mij dat extreem-rechts maakt, dan is dat maar zo, daar heb ik me inmiddels overheen gezet.

   Delete
  2. Hallo SDR,

   Over Mein Kampf.

   Ik hoorde recentelijk een toespraak van Aldous Huxley over manipulatie van de menselijke geest. Hij zei daarin o.a. dat Hitler een bijzonder talent had, en dat hij allerlei technieken intuitief wist.
   Bijvoorbeeld: Laat op de avond lange redevoeringen houden, want als mensen erg moe zijn dan worden ze eerder overtuigd door de ander.
   44 min: http://www.informationclearinghouse.info/article24712.htm

   ===========

   Over het onderscheid tussen 'de waarheid' en echte 'neutraliteit'.

   SDR, onze verschillen zijn bekend: Ik blijft de moslims verdedigen. Jij vind dat ze toch schuldig zijn.

   Ik verdedig ze omdat hun schuld een reactie is op wat wij deden: we haalden ze hierheen, we verlangen het onmogelijke: dat ze assimileren, en we maken ze middels moslim-bashen elke dag opnieuw tot 'gevaarlijk en boosaardig.'

   Besef dat in elk mensenras 5% van de jeugdige mannen niets liever doet dan vechten en oorlog voeren, en weet dat Richard Perle bewust sinds 1980 de madrassa's financiert in Centraal Azie, om een jihad-leger te bouwen.

   Dus ik zeg: Kies voor neutraliteit.
   Plaats je in de schoenen van de moslimjongeren. Hoe zou jij reageren als jij werd behandeld zoals wij hen behandelen?

   Waarheid kiezen is te gemakkelijk.
   Het is WAAR dat moslims vreselijke terreur aanslagen pleegden.
   Het is WAAR dat jonge Marokkanen een pain in the ass zijn. Het is WAAR dat velen werkeloos zijn en profiteren.
   Het is WAAR dat 'links' die zaken decennia lang niet wilde zien.

   Maar daarmee sta je nog niet fair in het leven.

   Kies voor neutraliteit: Plaats je in hun schoenen.

   Delete
  3. Jan schreef "Laat op de avond lange redevoeringen houden, want als mensen erg moe zijn dan worden ze eerder overtuigd door de ander."

   Deze opmerking begrijp ik niet in het kader van mijn opmerkingen over het LEZEN van Mein Kampf. Bovendien zoals je zelf schrijft "kies voor neutraliteit, plaats je in hun schoenen". Zou het niet zo kunnen zijn dat de opkomst van Hitler en het Nationaal Socialisme een REACTIE was op hetzelfde gedrag als waar nu volgens jou de moslims op reageren?

   Delete
  4. Toevoeging: vind je het van neutraliteit getuigen als je schrijft dat je Mein Kampf niet gelezen hebt omdat "ik toch niet graag zie als iemand "uit die kringen""?

   Als je dan toch voor neutraliteit kiest, doe het dan wel volledig en onderzoek alles.

   Delete
  5. Sophia,

   Laat ons onszelf niet verliezen in details.
   Ik vind het heel goed dat je Mein Kampf hebt gelezen.
   Zou ik ook moeten doen.
   Reden dat ik t niet las: weet ik niet. Luiheid? Te lastig? Of inderdaad dat ik bang ben mezelf een stigma op te plakken?
   Ik had zojuist Huxley gehoord, en vond het wel een compliment voor Hitler dat hij al die technieken intuitief wist.
   Dat heeft verder niks met jou of mij of neutraliteit te maken.
   Ja, natuurlijk was Hitler een reactie op wat er toen gebeurd was.

   Op 1 jan 2011 heb ik een boek geplaatst op dit blog:

   http://xevolutie.blogspot.nl/2011/01/88-witness-to-history-door-michael.html

   Het staat vol met citaten.
   Lees o.a de citaten over Hitler: http://www.biblebelievers.org.au/witness2.htm#6
   Hitler werd in de jaren 30 door vriend en vijand bewonderd om zijn enorme resultaten.

   En die oorlog die hij voerde is volgens mij grotendeels de eigen schuld van de andere landen: blowback,zoals dat nu genoemd wordt.
   De joodse advocaten van Wilson wilden maar 1 ding: Duitsland kapot maken. Versailles was buiten alle proporties ( zegt ook Maynard Keynes). Duitsland wilde zich namelijk niet neerleggen bij de hegemonie van de AngloZionisten. En economisch gezien is Duitsland na de een wording van 1870 door bijna niemand te verslaan.

   Dus we weten nu al: Als met Putin verder tergt, zal hetzelfde gebeuren. Daar is een parallel.

   Delete