Tuesday, March 21, 2017

601 Europa: 5000 doden door terreur. Daarvan10% door de Islam.

UPDATE 24 maart:

De moslimbashing van Freek is minder belangrijk dan de cijfers die in dit blog worden genoemd.
Ik heb dus de titel aangepast.
De aanslag in Londen ( 22 maart) met 5 doden was twee avoden lang op alle tv zenders.
5 doden.  Dat is zeker 5 uur tv per dode westerling.
Stel U eens voor dat àlle terreurdoden 5 uur lang hoofdonderwerp van tv zouden zijn. !

Ik heb wel een beter idee:
Laat ons op onze TV 1 minuut per terreur-dode die in moslimlanden  valt en die een gevolg is van ONS ingrijpen , onze fameuze   'Westers ingrijpen om een land van zijn dictator te ontdoen'  (VB: Saddam, Ghadaffi, Assad) besteden.
1 minuut aandacht voor ònze moorden tegenover 300 minuten voor hùn moorden.

Hoeveel doden hebben de Amerikanen veroorzaakt?
( Hier een Artikel op Global Research dat een geheel andere benaderingh heeft)

IRAQ
Irak: 500.000 kinderen en 500.000 volwassenen in de jaren 90.
Sinds 2003 volgens de Iraq bodycount: 180.000
Maar volgens Belgische onderzoekers:  1.500.000
Maximaal 2.500.000 dode Iraqi's.
Van de overlevenden zijn heel vaak de l;evens vernietigd.
Ik neem dus de 2.500.000 doden als aantal, want er zijn een veelvoud aan levens waardeloos geworden.

LIBIE
In het eerste jaar volgens een Afrikaans onderzoek 20.000 doden. Volgens Alan Kuperman 30.000 doden.  In de jaren 2012 tot 2017 schat ik 5000 doden per jaar.  Dat zijn er 30.000
Totaal dus 50.000

Syrie.
Volgens Staffan de Mistiura, VN afgevaardigde , zijn er 400.000 doden in Syrie gevallen.

Volgens de Artsen voor Sociale Verantwoordelijkheid vielen er in deWar on Terror tusswen 2001 en 2011 in Irak, Afghanistan en Pakistan samen 1.300.000 doden.
Daarmee is de schatting van de Belgische Ondezoekers mogelijk te hoog.

Ik zal deze aantallen kiezen:
De 1.300.000  van de War on Terror in Irak, Pakistan en Afghanistan.
De 1.000.000 dode Iraki's in de jaren 90 als gevolg van de sancties. ( 500.000 kinderen, the price was woth it.)
De    50.000 Libiers.
De 400.000 Syriers.


Dan kom ik op in totaal 2.750.000  doden in de arabische wereld, geheel te danken aan de VS.

Als we 1 minuut per dode besteden, dan duurt die uitzending 45833 uren, ofwel   1910 dagen van 24 uur, ofwel 5 jaar en drie maanden, dag en nacht, onafgebroken.

Als we niet 1 minuut per dode moeten besteden,  maar net als 5 uur per dode, zoals voor de Londense 5 overledenen , dan hebben we 1600 jaar nodig.

---------

Een week geleden zag ik de conference van Freek de Jonge op tv.

Ik vond hem prachtig, maar het viel me op dat er impliciet behoorlijk negatief over de moslims werd gedaan.
Daarom bekeek ik  de show nog eens, en weer kreeg ik de indruk dat Freek zo tussen neus en lippen door erg negatief over moslims was.

Een keer beweerde hij dat het moslim-terrorisme in de afgelopen decennia in Europa 1000 slachtoffers had gemaakt.
Hij toonde aan dat dit aantal slachtoffers in het niet valt bij het aantal doden in het verkeer: 15000 per jaar.
Het leek alsof hij het moslim-terrorisme kleiner wilde maken,  maar ik zie dat anders.

De vergelijking was misleidend: Je moet een vergelijking maken over dezelfde tijdspanne.
Freek vergelijkt decennia moslim-doden met 1 jaar verkeers-doden. Het mag wel, maar het is misleidend.
In 20 jaar  heb je niet 15000 doden, maar 300.000 verkeersslachtoffers
en nog steeds 1000 slachtoffers van moslimterreur.

1000 ? 

Hier een statistiek over het aantal slachtoffers vanb terreur in Euriopa in de laatste 45 jaar:Dit zijn de slachtoffers van moslim-terreur:
Lockerbie  270
Madrid       191
Londen         52
Parijs          147               In totaal: 670.    Minus Lockerbie:  400 doden tot 1 jan. 2016

Opmerking: Als Lockerbie iderdaad  door Ghadaaffi zou zijn gepleegd, dan heeft die aanslag niks te maken met de islam.
Een totaal van 400 doden door moslim-terreur is dus volgens mij het juiste aantal.

NB: U ziet in één oogopslag dat de moslimterreur een fractie is van de IRA terreur en de Baskische terreur.  Van Bologna is bekend dat die aanslag heel waarschijnlijk door de CIA is gepleegd. ( Operatie Gladio)

 --------------

Een andere grafiek laat inderdaad de Lockerbie slachtoffers weg, maar loopt door tot 19 december 2016.

Volgens deze grafiek vielen er ca 600 doden in al die jaren.
Mijn conclusie:  We kunnen beide bronnen samenvoegen en komen dan op 500 doden in 46 jaar.


Dat is inderdaad veel minder dan 300.000 verkeersslachtoffers in 20 jaar tijd.
In zoverre heeft Freek gelijk.


Maar hij heeft de 500 doden afgerond naar 1000, en zo zijn ware kleur getoond wat mij betreft:
Hij is een moslimbasher. 


Zijn vrouw is joods.
Freek heeft een Linkse clientele.  Dus is de familie De Jong obligaat kritisch op Israel.
Ze moeten wel.

Maar wie beter kijkt ziet dat Freek moslims basht.

          Nog een informatieve grafiek:  Wereldwijde terreur-doden sinds 1970.


We zien hier dat terreur bij alle religies en volkeren voorkomt: In Zuid Amerika wonen geen moslims. In Ierland en Spanje waren het niet de moslims.  In midden-Afrika zijn het niet de moslims.
In het Midden Oosten is het CIA-fabricated moslim-terreur. In Afghanistan en Pakistan ligt de aanzet wellicht ook in Amerika,  Het grootste moslimland Indonesie, heeft relatief weinig terreur ( ondanks flinke spanningen).

Maar de Universiteit van Maryland weet het zo voor te stellen dat de niet-ge"informeerde burger de indruk krijgt dat terreur iets is dat bij de islam hoort, en nauwelijks elders voorkomt:Nooit was er zo duidelijk een plan om 7 moslimlanden 'te vernietigen' als in het Pentagon is September 2001.
Nooit zijn er inderdaad binnen zo korte tijd zeoveel landen tot chaos en puit veranderd als in de laatste 16 jaar, ( Afghanistan, Irak, Libië, Syrië, Yemen)
Nooit is er zoveel geld uitgegeven aan het creeren van terroristen.( Door de VS)
Nooit is een bevolkingsgroep zo massaal door het slijk gehaald.
Nooit was die actie zo goed aangekondigd en nooit zijn de 'zwartmak3ers'zo duidelijk aangewezen door hun eigen neefjes. ( Max Blumenthal en Jeff Cohen.)
Nooit is een heilige van een andere godsdienst zo pornografisch afgebeeld als Mohammed door Charlie Hebdo.
Nooit is zoveel moeite gedaan om een rel te veroorzaken als door  die Deense ( joodse) hoofdredacteur die een wedstrijd uit schreef voor de beste Mohammed cartoon.  Pas na maanden pluggen gingen getergde moslims in Pakistan de straat op.
Ander voorbeeld: Mohammed was al vaker een rol toebedeeld in South Park, en nooit was er heisa. Geen enkele moslim protesteerde. Tot de 'tot de Islam bekeerde' leider van Revolution Islam, Joseph Cohen, toen bekend als Yusef al Khattab,  de makers van South Park dreigde met hetzelfde lot als Van Gogh. ( Links en bewijzen van bovenstaande kan ik op aanvraag leveren). Khattab.

                ---------------------

Trouw, 1998: 

Meer dan 3300 doden in dertig jaar van geweld tussen protestanten en katholiek


NOS, 2017: 

50 jaar ETA: 800 doden en duizenden jaren gevangenisstraf


TIPS.
Film: De strijd om Europa.  Mooi overzicht over het ontstaan en de lotgevallen van de EU:  http://www.arte.tv/guide/de/069878-000-A/kampf-um-europa
Ik denk dat de video ca 20 april 2017 van het net wordt gehaald.

1 comment:


 1. Het zou kunnen dat zich hier misschien een kleine 'discussie gemeenschap ' ontwikkelt.
  Ik zou het leuk vinden.
  Zeker als dat van een goed niveau is, zoals tot nu toe.

  Maar ik wil meer tijd buiten besteden, en minder achter de computer. Ik was verslaafd aan de discussie.

  Mijn oplossing: Ik zal soms wat langer wachten met reageren, om het hoge tempo er wat uit te halen.

  Ik zal proberen wat meer 'luchtige' blogjes te schrijven.

  Niet allemaal zo diepgaand en moeilijk.
  Zo bijvoorbeeld het blogje over Freek, hierboven.

  Dat leest heel vlot, en de grafieken zeggen toch wel iets: In Het Westen wordt de moslim-terreur als Grootste Bedreiging gezien.
  Nou, de terreur was in de jaren 70 en 80 veel en veel groter, en er was toen helemaal niemand die 'Terreur' als grootste bedreiging voor de wereld noemde.
  Ik hoorde er eigenlijk nooit iets over op het nieuws.
  IRA en ETA aanslagen waren zaken waar je totaal niet mee bezig was. Het drong nauwelijks tot mijn leefwereld door.

  Nu sluit Trump de grenzen voor mensen uit landen waarvandaan nog nooit één terrorist er is slaagde een aanslag te plegen in de VS.

  Dan weet je: Ze zijn ons iets aan het wijsmaken.
  Dit is zendtijd van De Ster. Good old Propaganda.

  En 'links Amerika' is daarbij essentieel, want die moet 'het moslimgevaar' in de media hoog op de agenda houden, door zich te verzetten tegen die ban.

  Protocol 12-12:
  Op de derde plaats zullen de bladen van de voorgewende oppositie staan. Minstens één blad moet scherp tegenover ons staan. Onze tegenstanders zullen dit schijnbare verzet voor echt houden en hun kaarten voor ons openleggen.

  Protocol:
  12-16: Deze aanvallen zullen tegelijkertijd daartoe dienen, het volk te doen geloven dat het vrijheid van spreken bezit.

  ReplyDelete