Sunday, February 19, 2012

199. Vreemdelingen-haat.

Dit blog: http://tiny.cc/0ekz9

Ik wil hier uitleggen dat vreemdelingenhaat niks bijzonders is.
Dit naar aanleiding van een artikel in de  Volkskrant.

De naam van dit blog is : Evolutie.

Dat is niet toevallig.
Ik wil de wereld begrijpen.
Dan moet ik de de mens begrijpen.
Om de mens te begrijpen moet ik weten hoe hij is geworden zoals hij is.
Waarom hebben we de eigenschappen die we hebben?
Waarom zijn we soms blij, en dan weer boos?  Aardig en haatdragend?  Zorgzaam en egoïstisch?

Het antwoord is eenvoudig: dat zijn de eigenschappen waarmee we het best overleven.
Wie altijd blij is, redt het niet.
Wie altijd boos is, komt nergens.
Wie nooit eens haatdragend kan zijn, die wordt misbruikt.

Nu is een mens natuurlijk niet zo sterk, in zijn eentje.
Daarom zoekt hij bescherming bij zijns gelijken: bij de mensen die dicht bij hem staan: familie, dorpsgenoten, landgenoten.
De mensen die jou lotgenoten zijn, die jou beschermen, voor hen heb je de aardige en zorgzame  neigingen gereserveerd.
En de mensen die niet dicht bij je staan, die niet in jouw groep zitten, die zijn jouw concurrenten in de strijd om het bestaan.
Om hen te bestrijden heb je de neiging tot egoïsme, agressie, haat.

Dit basismechanisme om de mensen in onze omgeving te rangschikken als potentiële vriend of als potentiële vijand, dat hebben we aan de evolutie te danken.

Mensen die dit mechanisme niet hebben komen vroeg of laat te kort: ze zijn niet in staat om even veel nakomelijngen te krijgen als de mensen die dat mechanisme wel hebben.

En dus is er na de duizenden generaties die de mensheid oud is, niemand meer die niet een beetje angst, of afkeer of soms zelfs haat heeft voor de 'vreemdeling'.

Het is een aangeboren neiging, en als ie niet door politieke hitsers wordt gebruikt, kan ie niet zo veel kwaad.

                                   ----------------------------------------------------

Mensen leefden in de 'Evolutionaire Tijd' in groepen. De voortplanting gebeurde vrijwel uitsluitend binnen die groepen, waardoor elke groep een zekere homogeniteit heeft.

De loyaliteit en solidariteit binnen zo'n groep ( de ingroup) is groter, naarmate er een duidelijker 'outgroup' aanwezig is.

Groepen smeedden zich samen tot landen.
De sterken veroverden de zwakkeren en vermengden zich met die buren.

Een groep waarvan de individuele leden allemaal zelfstandig hun wereldbeeld uitbouwden en uitdroegen was niet bepaald een sterke groep: als ze werd aangevallen dan was er geen eenduidig verdedigingsplan. Iedereen had een andere strategie, en de groep werd al discussierend in de pan gehakt.

Groepen waarbij de leden zich niet zozeer met de waarheid bezig hielden, maar meer waren gespitst op de vraag: "wat wil onze leider.... wat wil de meerderheid", die bleken het best te overleven, omdat iedereen in geval van oorlog bereid was naar één leider te luisteren.

Wij, zoals we nu in 2012 leven, zijn het resultaat van deze selecties:
- we hebben een lichte afkeer van mensen uit andere streken ( Polen, Marokkanen etc)
- we zijn niet zozeer benieuwd naar de waarheid, als wel naar de vraag: wat vind de meerderheid, wat vinden onze leiders (of: de opinieleiders).

                               --------------------------------------------------------------

Hoe kan het dan dat we in een multi-etnisch land leven?

Ik ben van mening dat de 'Masters of Discourse' dit hebben bewerkstelligd.
Daarmee bedoel ik : joodse wetenschappers, schrijvers, pundits, journalisten etc.  Alle mensen die veel invloed hebben op de inhud van het openbare debat.

Franz Boas schreef ruim 100 jaar geleden dat alle volken in feite gelijk zijn. Alleen de dingen die ze na hun geboorte hadden geleerd maakten hen tot verschillende mensen. ( Boas)
Stephen Jay Gould verklaarde alle wetenschappers die IQ testen hadden gemaakt tot bedriegers.
Richard Lewontin toonde aan dat rassen niet bestaan.
Journalisten en opinieleiders vertelden vervolgens aan iedereen dat alle mensen gelijk waren, en dat al die oude gedachten over verschillen tussen de rassen voortkwamen  uit domheid of uit psychische afwijkingen.
Adorno leerde dat diegene die zijn dochter liever niet met iemand van een andere huidskleur liet trouwen, dat zo iemand psychish ziek was.... en een verholen fascist. ( The autoritarian personality)
                     
                                   -------------------------

Joden hebben vele eeuwen lang dezelfde strategie gebruikt: verdeel uw tegenstanders, en word zelf de sterkste.
Maar in een uniforme samenleving is het moeilijk de mensen te verdelen.
Het is dus erg gunstig als er immigranten komen.
Die vragen aandacht en dienen zo nodig als zondebok.
En je kunt dan de interne verdeeldheid naar believen doen oplaaien. Je hoeft maar één Mohammed B. te brainwashen en hij steekt een blanke Theo van Gogh dood.  Dat is niet zo moeilijk.

[ Immigranten zijn ànders, ze zijn in een ander klimaat geevolueerd en hebben dus iets andere aangeboren neigingen.  En dus een voorkeur voo reen iets andere cultuur.  Datr is blijvend, want genetisch. Assimilatie is dus moeilijk en we voelen die immigranten als een bedreiging of concurrent voor onze kans op voortplanting. ]

Een dier beschermt zijn territorium.

Maar een mens heeft hersens.
Hersens kunnen het instinct overrulen.
Wij hebben geleerd van de bedenkers van het Politiek Correcte gedachtegoed, dat alle mensen gelijk zijn. Dat IQ niet bestaat, dat rassen niet bestaan. Dat verschillen tussen mensen slechts skin-deep zijn.

Zo is het dat West Europa en Amerika open werd gezet voor massa-immigratie.
Wie twijfels had was volgens Adorno's theorie een fascist, een ziek mens.

Voor de immigranten was het eenvoudig: de rijkdom an het Westen zorgde er voor dat hun kansen op meer levende nakomelingen toenamen. Zij gingen er op vooruit.

                           ----------------------------------------------------------------

Nu zijn we 40 jaar verder en de 'Masters of Discourse' hebben de bakens verzet,  de agenda gewijzigd.
Hun core bussiness -  de staat Israel - moet worden veilig gesteld en volgens velen zelfs flink uitbreiden tot Eretz Israel: een gebied vanaf de Nijl in Egypte tot de Eufraat in Irak.

Maar er wonen vele miljoenen moslims in die gebieden.
Die zullen zich niet zonder slag of stoot laten verdrijven.

Dat klopt.
Maar het zal toch moeten gebeuren.

Daarvoor zijn twee zaken essentieel:
- dat de arabische landen zwak worden en liefst elkaar gaan bestrijden.
- dat Israel, zonder zich tot outcast te maken, arabische volken kan verdrijven of vermoorden.
  Vermoorden doe je natuurlijk het minst opvallend in een oorlog, liefst een oorlog uit zelfverdediging.
   Je mag doden als het nodig is voor de eigen overleving.

Dit is de situatie in de wereldpolitiek die we sinds 911 beleven.

Er zijn vele deskundigen die er van overtuigd zijn dat 911 door Israel is bedacht en grotendeels is uitgevoerd. ( Sabrosky) ( Hart) ( Missing Link) ( Cossiga)
Sinds 911 is er een grove moslim-bashing actie aan de gang.
Volgens mijn joodse bronnen zijn het joden die dat bashen aansturen en betalen: ( Fair) ( Max Blumenthal) ( Financiering)
En het ene na het andere arabische land verdwijnt in chaos eninterne strijd:  Irak, Libië, Syrië .....
                 
                       ------------------------------

Dit was mijn bijdrage n.a.v. het woord 'vreemdelingenhaat'.

No comments:

Post a Comment