Thursday, February 16, 2012

197. Een Vlaamse pater in Syrië.

This blog: http://tiny.cc/ad12r 


More about Syria:
 180. Peter Myers Newsletter
 195 Pepe Escobar: the Arab Agenda 
The Saker: Syria and Iran, Russia and China
201 News: 1 baby dies in Syria. Not news: 500.000 babies die in Iraq.
203 Prof Mehrpouya: 6 ways in which the Media have misreported Syria.
                          ------------------------------------------
 Een Vlaamse pater in Syrië.

Ik heb de tekst zo letterlijk mogelijk uitgetypt.  Indien U niet het hele filmpje wil afluisteren ( 17 minuten) of de teks wil lezen, dan kunt U zich beperken tot de door mij  geel gemaakte gedeelten. 
Een Vlaams priester vertelt hoe de situatie in Syrië is.

Goede vrienden, wat is er gaande in Syrië?
Daarover wil ik even met jullie van gedachten wisselen.
Ik ben een priester die sinds 2010 leeft en werkzaam is in Syrië.
Vooral de laatste maanden heb ik enkele ervaringen opgedaan die ik met jullie wil delen.
Sinds april 2011 heeft de internationale pers over Syrië berichten verspreid die steeds onrustwekkender werden... gruwelijke dingen: vreedzame betogingen die door het regime bloedig worden onderdrukt, onschuldige burgers die door soldaten worden beschoten en daarna nog verminkt, ziekenhuispersoneel dat wordt bedreigd, soldaten die door collega’s zouden neergeschoten zijn omdat ze weigeren op hun eigen volk te schieten. En president Bashar al-Assad voorgesteld wordt als een gruwelijke dictator die zo vlug mogelijk samen met kolonel Khadaffi uit de weg moet worden geruimd. En de christenen worden ervan beschuldigd dit onmenselijk regime uit eigenbelang nog te steunen.

Welnu, deze en dergelijke berichtgevingen die U allemaal gehad hebt, en die nog altijd verder gaan, werden ook in de groep waarin ik leefde,  ontvangen.
Maar de groep waarin ik leef, daarin leven mensen die vanuit heel Syrië komen.  Deze berichtgevingen werden daar met onbegrip gevolgd.
Nergens kon men enige bevestiging verkrijgen van een ‘bloedige onderdrukking van vreedzame betogingen’. 
En als men dan belde naar de plaats waar volgens de televisie die opstanden en die bloedige onderdrukking plaats had gevonden dan bleek dat daar niets van waar was.

Diegenen die de Libanese oorlog hebben meegemaakt (1975-1980 en daarna) en die zich herinnerden zich hoe zij toen, voordat zij wisten wat er gebeurde, werden meegesleurd in een burgeroorlog die vanuit het buitenland was opgezet. 
Die hadden meteen een intiuïtie, een intuïtie die achteraf de juiste bleek te zijn.
Namelijk: ze gaan met ons hetzelfde willen doen als wat ze destijds met ons in Libanon hebben gedaan...
Vele journalisten en ook verantwoordelijken wilden uit voorzichtigheid dit liever niet zien... om achteraf gemakkelijker bij de heersende opinie te kunnen aansluiten.

Vandaar hebben wij besloten om de zaak eens grondig te bekijken.
 Zo werden vanuit de groep waarin ik leefde een aantal  artikels geschreven: “Au crible des informations tendancieuses, la situation en Syrie” (11 blz), “Syrie: entre conflicts armés et dialogue interne” (17 blz). En er kwam ook wel enige reactie op,  zoals : “Chrétiens au Moyen-Orient: le Patriarche, les catacombes et la révolution” (12 blz.)

Daarin werden een aantal feiten rechtgezet en enkele verzonnen  verhalen ook ontmaskerd:  
In Banias zouden - op 13 april 2011 -  9 soldaten gedood door het leger omdat ze weigerden op het volk te schieten. Uiteindelijk bleek een terroristenbende hen gedood te hebben. En de eigenlijke leider ervan was een zekere Khaddam Abdil Halim, die van 1984 tot 2005 vice-president van Syrië was en de macht wilde grijpen. Toen dit niet lukte is hij naar Frankrijk gevlucht waar de rode loper voor hem werd uitgerold. Hij krijgt geld en wapens in overvloed om een revolutie in Syrië te realiseren. En enkele dagen na deze aanslag in Banias lanceert deze man in een grootse conferentie te Parijs een oproep voor "democratie in Syrië”!  Ge moet het maar durven...

De artikelen die de waarheid over de toestand in Syrië wilden onthullen lieten de pers niet onberoerd. En toch brengt dit geschrijf geen echte verandering mee. Er was meer nodig. Daarom wordt het plan opgevat om te trachten onafhankelijke journalisten naar hier te halen. Dat is ook gebeurd. Onder ... het initiatief door de directeur van het internationaal Centre d’Information Catholique in Libanon. Er werd een tweedaags colloquium mee verbonden in de universiteit van de Heilige Geest, Kaslik in Libanon, waarbij de patriarchen aanwezig waren.

In de week van 13 november komen dan 16  journalisten  toe : RTBF, La Libre Belgique, Journal Dimanche, de Franse katholieke tv KTO, de Amerikaan Webster Tarpley , de Spaans-Italiaanse Isabel Pisano (werkt voor RAI etc.), een soennietische moslima uit Algerije en tenslotte een groep rond Thierry Meyssan. Ze krijgen vrij toegang, ook tot de gevaarlijkste gebieden.
En ze krijgen ook de begeleiding van mensen die arabisch verstaan. 
En 's Avonds worden dan telkens de bevindingen meegedeeld.
Het zijn kostbare lessen in wereldpolitiek.
Ze ontmoeten de gouverneur van Homs, families waarvan leden werden vermoord en verminkt, gewonden en gedoodden in het ziekenhuis. Er is een ontmoeting met de invloedrijke Druus, emir Talal Anslan in Libanon, met generaal Michel Aoun, voormalige president en nu leider van de grootste maronitische fractie in Libanon. 

 Tenslotte was er een ontmoeting met de maronitische patriarch Mar Boutros Béchara Raï. Het hoogtepunt werd dan de persconferentie in het Centre d’Information Catholique op vrijdag 18 november, waar alle tv-stations van Libanon aanwezig zijn. Dit heeft toch een zekere ommekeer meegebracht. 

Welke zijn nu de bevindingen van deze groep journalisten die voor het eerst ter plaatse de toestand hebben waargenomen?

1. Er is helemaal geen volksopstand in Syrië tegen de regering of tegen President Bashar al-Assad. Integendeel. In alle grote steden en elders zijn er voortdurend massale volksmanifestaties om hem te steunen. Op de massabetoging van 13 november was ook Cyrillus, de orthodoxe patriarch van Moskou aanwezig “uit solidariteit met de kerk van Antiochië, die ons Jezus heeft gegeven”. ( Hij legt uit waar Antiochië ligt) 

2. Er zijn niet geïdentificeerde terroristische bendes actief die burgers en soldaten doden en die vanuit het buitenland met geld en gesofistikeerde wapens worden voorzien. 
De officiële lijst van gedode soldaten en veiligheidsmensen in oktober 2011 bedroeg 796 en 372 burgers.  En iedereen kon de echtheid van de namen nagaan. En ze hebben dat ook gedaan. Een lijst van honderd burgers, die volgens de internationale media door het leger zouden gedood zijn, werd ook grondig onderzocht en die bleek vals te zijn. De eerste was gewoon een naam uit het bevolkingsregister..en ook de tweede, de derde en zo is dat tot 40 gegaan. .... dan hebben de journalisten gezegd: het is voor ons wel goed...  Een familie getuigde dat hun zoon vermoord werd omdat hij weigerde in een protestbetoging op te stappen. De terroristen gaan steeds driester te werk: eerst doden, daarna doden en verminken, dan eerst martelen, doden en verminken. Ze zijn in het zwart gekleed en met bedekt gezicht. Sommigen zijn gedrogeerd. Ze gelijken op de doodseskaders die destijds in Latijns-Amerika door de CIA werden ingezet (aldus Webster). (Waar hebben we die in het zwart geklede, unidentified criminals nog meer gezien? Hier.)  Telkens worden de gruwelen uitgebreid gefilmd en onmiddellijk uitgezonden door Al Jazeera en Al Arabija met valse beschuldigingen aan het adres van het regime. Er werd en er wordt op die wijze willekeurig terreur gezaaid in grenssteden met Jordanië, Libanon, Turkije, Irak, nl. in Deraa, Homs, Hama, Idlib en Abou Kamal. Onder de niet geïdentificeerde bendes zijn moslimbroeders en salafisten uit Afghanistan, Libië, Jordanië.  Geld en gesofistikeerde wapens krijgen ze van de VS, Israël, Saudi-Arabië, Turkije. Bij de terroristen werden ook al wapens gevonden afkomstig van Turkije en Israël met uitgebreid mediamateriaal. De bedoeling is een burgeroorlog uitlokken in steden op de grens, die door het leger niet kunnen omsingeld worden. Dit is tot heden nog nergens gelukt.

Alle journalisten waren diep onder de indruk van de grootmoedigheid van het Syrische volk. Families wier kinderen werden ontvoerd, vermoord en verminkt weigeren zich te bewapenen en wraak te nemen. Het volk weigert in de spiraal van geweld en burgeroorlog te treden door de ene geloofsgroep tegen de andere uit te spelen.  Soennieten, sjiieten, alawieten, druzen, christenen, allen betuigen hun wil om in eenheid en vrede met elkaar verder te leven. Emir Talal Anslan, die een druuz is, loofde president Assad, die een alawiet is, om zijn oprecht en moedig bestuur en drukte zijn waardering uit voor de bijdrage van de christenen en de katholieke kerk. Een sergeant (27 jaar, gehuwd, 4 kinderen) verloor beide benen omdat hij zich op springstof geworpen had, om zijn soldaten te beschermen. Terroristen hadden hen in de val gelokt. Hij heeft geen greintje spijt, rancune of haat. Fier en dankbaar wil hij zich blijven inzetten voor een vredelievend samenleven van alle Syriërs.


Er zijn duistere wereldmachten in het spel die de bevolking in het Midden-Oosten en elders in kleine confessionele groepen willen verdelen om hen tegen elkaar te laten vechten en zo nieuwe machtsverhoudingen en een “nieuwe wereldorde” te kunnen vestigen. Dit is en is de “overwinning” van westerse machten in Irak, Libanon, de Balkan, Afghanistan, Pakistan, Egypte, Libië. Volgens plan had Syrië samen met Libië moeten “bevrijd” worden. Rusland en China hebben al tweemaal hun veto gesteld. Syrië wordt verder gesteund door India, Brazilië, Zuid-Afrika… 

Syrië heeft geen financiele schulden en is geen slaaf van het westen, dat inmiddels zelf zijn eigen problemen niet meer kan oplossen. Het heeft eigen levensmiddelen, ongeveer genoeg voor zichzelf. En het heeft een eeuwenoude – weliswaar broze – traditie van vrede vol samenleven tussen de verschillende geloofsgroepen, die elkaar als broeders willen blijven beschouwen. Ook de christenen wonen hier in hun eigen land. Zij zijn en blijven pioniers van de menselijke, culturele en religieuze rijkdom van dit land. De familiale structuur van deze samenleving is veel gezonder dan in de westerse zgn.“democratie” die het familieleven vernietigt. President Bashar al-Assad heeft de ijzeren dictatuur van zijn vader steeds meer afgebouwd en versoepeld. Hij heeft het samenleven van alle geloofsgroepen in eenheid, vrede en gelijkheid steeds meer trachten te bevorderen. Functies worden niet verdeeld volgens iemands geloof maar op grond van loyaliteit aan de princiepen van deze “lekenstaat”. Onderwijs en ziekenzorg zijn gratis. Iedereen heeft  eten, kleren en een dak boven zijn hoofd. Er is  ruimschoots vrijheid van leven en er zijn nagenoeg geen armen zoals in het westen. Overigens is Syrië het enige land in de regio dat een massa vluchtelingen uit Irak heeft opgevangen en hen gelijke rechten heeft gegeven.

President en volk verdienen steun om zelf en geleidelijk de noodzakelijke veranderingen door te voeren en de geestelijke rijkdom van dit volk te laten openbloeien. 
Wij zijn niet vóór een regime. Wij zijn ook niet tegen een regime. Wij zijn voor de rechtvaardigheid dat een land en een bevolking zoals Syrië zijn eigen recht heeft om zijn eigen problemen op te lossen en naar hervormingen te groeien..
 Toen aan de Amerikaan Webster Griffin Tarpley op de genoemde persconferentie door een van de aanwezige tv-stations nog even gevraagd werd wat hij wil zeggen aan de internationale pers antwoordde hij heel laconiek: “Stop met liegen en kom hier kijken”. Daarbij noemde hij een hele reeks tv-stations: Al Jazeera, de internationale woordvoerder van de “nieuwe wereldorde” , Al Arabija, die opereert vanuit Saoudi-Arabië, de verschrikkelijkste theocratie in de Arabische wereld, Alhurria, uit de as van Irak geboren en verbonden met de VS, CNN, de veteraan van de Golfoorlog, BBC, France 24… die als papegaaien elkaar napraten.

Met de komst van de eerste groep buitenlandse journalisten naar Syrië is er een kleine ommekeer gekomen in de internationale berichtgeving. De waarheid werpt licht op de terreur van een buitenlandse samenzwering en tegelijk op de grootheid van een volk dat ondanks alles in eenheid en vrede wil verder leven.
Moeten wij ons met deze dingen bezig houden? Wel, als we ons niet hiermee bezig houden, waar moeten we dan wel bekommerd om zijn ? 
Er zijn mensen die in onze straten worden gedood, onschuldigen.... Terwijl op Al Jazeera wordt getoond dat het de schuld is van het leger, terwijl het de schuld is van benden ... van niet geïdentificeerden bendes zijn.  
Het schijnt de bedoeling te zijn van heel het Westen dat Syrië geheel ontwricht wordt, opdat daar de verhoudingen en de machtsverhoudingen van het Westen ook zouden kunnen gelden... zoals dit nu door ( in ) Libië is gebeurd.  Is dit nu zo'n voordeel? Is dit een doel? In Libië zijn 150.000 doden gevallen en het land is helemaal verwoest. Wanneer een bom valt op een gebouw, dan kan men daar misschien wel een heropbouw bewerken, maar wanneer een land zo ontwricht is in heel zijn samenleving en dan nog helemaal verwoest is, dan is het een  verwoesting voor eeuwen.  Is dat het doel dat het Westen wil hebben voor Syrië ?  En telkens wanneer tot nu toe in onze Media iets positiefs gevraagd wordt tegenover Syrië... dat men dat land zou gerust laten .... dat men dat regime de kans zou geven om zichzelf te hervormen...dat men de terroristen van buiten af (- komend) zou buiten zetten... Telkens wanneer er in deze zin iets wordt gezegd, dan beschuldigt men die mensen van het steunen van dictaturen, terwijl het in feite niets anders is dan het recht op een samenleving.
Wat er van (met ) Syrië zal gebeuren zal voor een deel ook afhangen van wat het Westen daarvan denkt. 
Wanneer de desinformatie kan verder gaan, wanneer het westen verder in slaap valt, zodat ondertussen beslissingen kunnen genomen worden om dit land te vernietigen, welnu dan zal het , zoals in Libië, en zoals uiteindelijk oorspronkelijk ook in Irak, zal het een hel worden. 
Indien men dit land gerust laat, indien men de goede krachten die daarin zitten, en de wil om samen te levin met de verschillende bevolkingsgroepen, dan zou het wel eens een model kunnen worden voor heel het Midden Oosten.  
Het is ook aan U, het is ook aan ons om aan het goede mee te werken. Dan U voor de aandacht. 


Meer lezen van de Werkgroep Syrie? Lees dan ook de volgende stukken;                                                 --------------------------------
NB: de Pater heet Daniel Maes en wasin de afgelopen tijd in Belgie. Alleen de VRT heeft contact met hem opgenomen . Ik weet niet oif zijn boodschap is uitgezonden. Zie: http://willyvandamme.wordpress.com/2012/06/05/censuur-in-europa/


                                   -----------------------------------------

Sibel Edmonds:
Turkse en US legerbronnen melden dat al vanaf mei 2011 in Turkije Syrische rebellen worden getraind.
In de US media wordt hierover niets gemeld.  Toch zijn NY Times en Washington Post hierover ingelicht, al in oktober vorig jaar.No comments:

Post a Comment