Thursday, February 24, 2011

122 Masters of Discourse.

Israel Shamir is een man van joodse afkomst, die christen is geworden.

Hij publiceerde in 2008 een essaybundel: 'The Masters of Discourse."

Shamir is een erudiet persoon die de Zionisten als een groot gevaar voor de wereld beschouwt.
In vele essays toont hij aan hoe overweldigend de joodse greep op de wereld is, en waarom wij dat niet weten.
Shamir is een kosmopoliet. Hij is geboren in Rusland en woonde oa. in Israel en Zweden.
Hij schreef onder meerdere namen, wat hem weleens verweten wordt, maar wat natuurlijk geen enkel probleem is. Veel belangrijker is:  hij wordt gehaat door vele joden, maar steekhoudende weerleggingen van zijn beweringen ben ik nog niet tegengekomen.
Het blijft bij verdachtmakingen en 'schelden'.

Joden bepalen wat wij bespreken, hoe we denken, en wat we als waar aannemen. Dat doen ze middels professoren, columnisten, opinieleiders en sturing van de Media. Zij beheersen 'de discussie', of meer ouderwets uitgedrukt:  'het discours'.

Ik lees af en toe een essay en zal dat hier heel kort samenvaten.  De meeste artikelen staan wel ergens op het internet, dus die link geef ik er ook bij.
Hier een recensie op Shaamir's site.

Shadow of Zog.
Dit is een heel rijk essay:  over Israel, over joodse invloed,  over het verschil tussen jodendom en christendom etc. etc. Er komen meerdere thema's aan bod.

Er is een film met de titel 'Shadow of Zog'.
Shadow was daarin een geest die de wereld wil vernietigen, en ZOG was een man die persoonlijk voordeel zag als hij de geest daarbij zou helpen.
Shamir noemt de VS regering ZOG : Zionist Occupied Government. Maar ook het Amerikaanse bewind in Irak is Zog: ook dat heeft tot doel het land kapot te maken. Shamir citeert Martillo.
 Joachim Martillo, wrote:
"Zionism has long taken a position of stripping target populations of their cultural heritage and turning them into clay5  so that they can be remoulded in conformance with Zionist ideology". (Denk aan Michael Ledeen en Douglas Rushkoff: "wij maken het bestaande kapot". ( Citaat 2.)
Shamir toont aan dat de VS kiezer alleen maar op Zionisten kan stemmen: democraten en republikeinen zijn joods-connected: Al Gore, Howard Dean,  John Kerry,  Kucinich. 

Zelfs een linkse joodse journalist als Eric Alterman (The Nation) geeft toe dat hij nu en dan het belang van Israel hoger stelt dan het Amerikaanse belang.

Jeffrey Blankfort:  joden hebben enorme economische invloed en hebben de media in handen.
Shamir: is dat een samenzwering ?
Nee, dat is niet nodig.  Het is als een magneet die een compas beïnvloedt. 


Natuurlijk kunnen drie miljoen joden de VS in controle hebben.  India werd door 50.000 Britten geregeerd. 
Deborah Lipstadt en Elliot Abrahams zijn joodse racisten. Dat moeten we bestrijden. 
De Wolfowitzen die voor een racistische oorlog in het M Oosten ijveren moeten we bestrijden.

Als je het Nieuws zou laten verspreiden door media die geen reklame mogen maken, zou je al een stuk betere nieuwgaring hebben. 

De uitspraken van Christus zijn in de Mishna gekomen als citaten van Hilel de Oudere. 

Het geloof van de Joden: de enige God schiep deze enige wereld, maar blijft op afstand van die wereld. We leven dus volgens de joden in een goddeloze wereld: wreed en medogenloos en met veel oorlog. Omdat God ver weg is. 
God heeft de wet gegeven, en die kan niet veranderen.  God zal zich nooit manifesteren.  Hij kan zelfs niet intervenieren in de beslissingen van de wijzen. ( !! Heel handig bedacht van deze wijzen, natuurlijk. "God is God, maar wij zijn iets beter en de facto machtiger".
In die goddeloze wereld is één lichtpunt: Het volk Israel's. De goyim zijn 'denkende dieren'. Logisch dat die niet worden toegelaten tot deze godsdienst. 

Het geloof van de Christenen: Christus en zijn moeder overbruggen de afstand tussen God en de mens. Ze brengen Gods liefde en genade tot ons. De wereld is vol van Licht. We zijn allen broeders. Àlle mensen zijn broeders. iedereen is welkom in deze godsdienst. 

Shamir noemt het Oude Testament afkomstig van 'Palestijnse poezie, religie, traditie". 
De farizeeërs bewerkten die teksten. ( Dat lezen we nog in de Koran.)
De Palestijnse tekst kende o.a. El als God.  Wanneer Christus sterft zegt hij : "Elie ( El)  , waarom hebt gij mij verlaten ?" 
Het Palestijnse Oude testament is veel zachter dan het joodse.

Ook nu nog wordt de bijbel door joden 'geïnterpreteerd': De Scofield bijbel is al 90  jaar  de meest verkochte in het Engelse taalgebied. ( Dank zij een enorme publiciteits campagne!) 
In elke nieuwe uitgave wordt de 'liefde voor Israel' met meer nadruk opgedrongen. 
Inhoudelijk gelijk aan de King James bijbel, maar met erg veel 'interpretatie leidende voetnoten'. 
Samuel Untermeyer, New Yorks advocaat ( en Zionist) betaalde de eerste editie.  
Het Christelijk Zionisme is een gevolg van deze joodse bijbel-versie, zegt Shamir. 

De vroege Christenen stopten het Oude Testament ver weg. ( Was verboden om dit te lezen voor de gewone man.)  ( Ik neem aan omdat het Oude Testament een oorlogszuchtige en wrede God toont, die niet in overeenstemming te brengen is met de God van het Nieuwe testament.)  
De Protestanten gebruikten het Oude Testament om de Indianen uit te roeien. 
Het Oude Testament hielp de joden aan hun huidige macht in de  VS.

Shamir vertelt wat hij onder jood verstaat:  Jood= een aanhanger van het joodse paradigma.  Jood heeft geen raciale betekenis.  ( Hoewel de aanhangers van het joodse paradigma erg racistisch zijn.)  
Een hardcore jood is zowel zionist als mammoniet ( iemand die erg van geld houdt).  Het tegendeel van een 'goed christen': de christen ontkent dat de jood het recht heeft goyim te onderdrukken en dat hij recht op financieel egoisme.

De 'good christian'  ideeën komen niet meer  ter sprake in het discours in de VS.  Maar wel de ideeëen van de hardcore jew. Von Hayek, Popper, Soros, Ayn Rand:  alles deel van het debat.  
Zo is er ook het Satanisme ( Anton Levy) . De Satanisten prijzen Israel, het Zionisme en Satan.

James Clerk Maxwell: 
The Maxwel Demon:  een doos met een deurtje dat wordt bediend door een duivel. 
Joden geven heel snel commentaar op negatieve berichten over joden. Dan krijgen journalisten tegenzin om nog langer kritisch over joden te schrijven, en zo ontstaat een positief beeld over joden, terwijl andere groepen wel ongehinderd kunnen worden bekritiseerd. 
John Le Carré schreef over Russiche boeven / oligarchen zonder één jood te noemen ! ( Dat is als boek over de maffia schrijven zonder één Italiaan te noemen). 
Solzhenitsyn: trok zich van de joodse druk en lobby niks aan.
                           
                                           --------------------------------------In dit korte essay zet Shamir de nederlandse journalist  Joost de Haas behoorlijk voor schut. 
De Haas is adjunct directeur van de Telegraaf, vriend van peter Siebelt, joods en een ferme Zionist. 
Shamir maakt gehakt van hem. 
Het trieste is natuurlijk dat deze De Haas veel meer invloed in nederland heeft dan Shamir ooit zal krijgen. 
                                            ---------------------------------

http://www.serendipity.li/zionism/shadow_of_zog.htm
http://www.israelshamir.net/English/Dutch_Treat.htm

4 comments:

 1. Hallo Jan,
  Er beginner er steeds meer wakker te worden,weliswaar nog steeds in de spelonken van the internets,maar toch...

  http://www.quofataferunt.com/index.php?option=com_content&view=article&id=776&catid=77&Itemid=95

  ReplyDelete
 2. He ,waar is m'n reactie gebleven?

  ReplyDelete
 3. Marcel,
  jouw reactie was automatisch in de Spam terecht gekomen. Ik heb me daar nooit mee bemoeid, dus de verantwoording ligt bij de mensen die blogspot bedacht hebben. Ikben blij met elke reactie, en zeker met kritische reacties.
  Ik ken MarcelW. Geen idee of jij dat bent.
  Maar je bent welkom.

  ReplyDelete
 4. Oui,c'est moi.
  Waar die "W" gebleven is weet ik ook niet.

  ReplyDelete