Friday, November 28, 2014

411 The Saker over de toestand in Rusland

Hier een kort overzicht over de economische en politieke situatie in Rusland,
Het is een Italiaanse journalist die vragen aan The Saker stelt.

Hier eerste de Nederlandse vertaling:


Beste vrienden,

Ik werd onlangs benaderd door Anacronista van de website Controinformazione in Italië en we hebben afgesproken om een korte Vraag & Antwoord  te doen, die vandaag in het Italiaans werd gepubliceerd doen. Ik plaats de originele Engels tekst van onze uitwisseling hieronder.

cheers,

De Saker.

-------


ANACRONISTA: Vandaag het contrast tussen het Russische en Amerikaanse buitenlandse beleid  opvallend: aan de ene kant gematigdheid, gezond verstand, respect voor soevereine staten; aan de andere kant staatsgrepen, bedreigingen, sancties en leugens. Komt dat  contrasterende gedrag van de twee machten door politieke berekeningen of komt het door  een andere onderliggende visie op het leven?

DE SAKER: Het eerste om te wijzen is dat Lavrov en Poetin zeer goed opgeleide mensen ZIJN die afkomstig zijn uit elite-instellingen: Lavrov van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Poetin van de voormalige externe intelligentie directoraat van de KGB. Ze zijn veel beter opgeleid, dat de moderne Amerikaanse diplomaten. In het verleden had de VS ook opvallend goede   diplomaten zoals James Baker, maar nu zijn ze ofwel totale idioten (zoals Psaki) of arrogante leugenaars (zoals Powers). Het  tweede punt  is dat de VS  geen echte  "diplomatie" kent.  Immers, de VS "diplomatie" is gewoon een combinatie van eisen, beloften, bedreigingen en bombardementen die geen echte diplomatieke vaardigheden vereisen. Ten derde heeft Rusland veel te lijden gehad van de kosten van het in stant houden van een groot Rijk, zowel onder de tsaren en onder de Sovjet-overheersing.  Als gevolg daarvan heeft Rusland geen zin om een imperium, of een supermacht, of  politieagent van de wereld te zijn, of een Alleenheerser (hegemon). Alles  wat Rusland wil is om een *normaal * land te zijn, maar, en dit is belangrijk, een *echt* soeverein ( Vrij,  niet onderdanig aan de VS) land. Om dat te bereiken heeft Rusland een paar elementaire basisregels  waar ze echt in  gelooft:

1.    Verander  uw vijanden in neutralen, verander uw neutralen naar partners, uw partners in vrienden en je vrienden in de bondgenoten.
De VS kent alleen twee categorieën: vazallen en vijanden.

2  Veiligheid is altijd en per definitie collectief. Als je buurman zich niet veilig voelt, dan ben je ook niet veilig. De Amerikanen  voelen zich alleen veiulig als ze iedereen kunnen bedreigen. Als gevolg waarvan iedereen zich bedreigd voelt.

3    Internationaal recht is echt belangrijk voor de Russen. Waarom? Omdat ze een multipolaire wereld wensen en die  vereist op zijn  beurt  stelt dat de "regels van het spel" (het Internationaal Recht) worden aanvaard. De VS wil een unipolaire wereld, dus die heeft  geen behoefte aan Internationaal Recht.

4    Voor Rusland is het gebruik van de strijdkrachten een laatste redmiddel en een falen van de diplomatie. Voor de VS het gebruik van geweld een integraal onderdeel van wat zij noemt "diplomatie".

Waar we hier mee te maken hebben is een sterke onverenigbaarheid van twee beschavingen. Dit zijn twee fundamenteel onverenigbare visies op de wereld, twee elkaar uitsluitende beschavings modellen die niet naast elkaar kunnen bestaan, en zeker niet kunnen samenwerken.


ANACRONISTA: Wat zijn de grote verschillen, als die er zijn, tussen het westerse kapitalisme en het Russische kapitalisme? Spelen ‘Markten’ een rol in Rusland ?


DE SAKER: Nee, Rusland heeft een diep disfunctionele economie. Ten eerste, zijn de Russische rente- tarieven  zo hoog dat ze de oprichting van kleine tot middelgrote bedrijven sterk belemmeren. In feite is de rente in Rusland hoger dan de winstgevendheid van hele sectoren van de economie. Ten tweede, een enorme hoeveelheid Russisch geld verlaat Rusland elk jaar in offshore ( buitenlandse)-rekeningen en komt daarna terug naar Rusland in de vorm van "buitenlandse investeringen". Combineer dat met het feit dat de meeste Russische bedrijven zijn gevestigd buiten Rusland (in het Verenigd Koninkrijk meestal) en u kunt direct vaststellen dat het gehele economische en financiële systeem in Rusland is ontworpen om te voorkomen dat Rusland  zijn economie zal diversifieren en uit dat ene kleine hokje van "energie " stapt.  Rusland is ook slecht gereguleerd, heeft een zeer grillig belastingstelsel, zeer beperkte overheids-investeringen  en corrupte rechtbanken (vandaar het gebruik van arbitrage). De Russische markt heeft duidelijke kenmerken van een oligopolie ( weinig aanbieders, weinig concurrentie) en dit is een belangrijke remmer van het echte potentieel van de Russische samenleving. Sommige economen zeggen dat de Russische economie slechts op 50 tot 70%  van zijn ware potentieel draait.

Ik moet wel opmerken dat echt kapitalisme nooit een deel  van de Russische cultuur is geweest. De Russische cultuur is veel meer collectief en de Russische mensen worden niet geïnspireerd door wereldbeelden die weinig te bieden behalve  de hoop om rijk te worden en alles in geld om te rekenen. De Russische cultuur is altijd sociaal geweest en sociale rechtvaardigheid is een ideaal dat nog steeds sterk is in het huidige Rusland, terwijl ongebreidelde hebzucht wordt  afgekeurd.ANACRONISTA: In westerse staten is  de creatie en beheer van geld in handen van particuliere banken, zoals de FED en de ECB. Hoe werkt het in Rusland?

DE SAKER: Rusland heeft ook een Fed-achtige Centrale Bank die alleen roebels kan drukken in bedragen die overeenstemmen met de aankoop van dollars.
Dit is een gek idee. Officieel is de taak van de Centrale Bank om de Roebel stabiel te houden, maar in werkelijkheid is alles wat het lijkt te doen is het afremmen van de inflati. Dat is een heel slecht idee, vooral in tijden van recessie en sancties zoals vandaag.

ANACRONISTA: Is Rusland van plan om industrialisatie en moderne infrastructuur naar alle delen van zijn grondgebied te verbreiden?

DE SAKER: In theorie ja. Er zijn plannen om Siberië opnieuw te industrialiseren en opnieuw ontwikkelen, zoals ook het Russische Verre Oosten, de Krim en andere regio's. Nogmaals, in theorie is er een programma dat beoogt om zaken die tot nutoe worden geïmporteerd, zelf te gaan produceren.  Grote investeringsprogramma's zijn aangekondigd om de infrastructuur, met name de wegen, luchthavens, spoorwegen, enz. te modernizeren.  Op papier zien deze programmas  er fantastisch uit, maar zolang de Russische Centrale Bank de Russische economie blijft verstikken ( te hoge rentes) en de Medvedev regering  presidentiële beslissingen blijft saboteren ben ik niet erg optimistisch.

ANACRONISTA: Wat is de Russische visie op immigratie en integratie: hoe   gaat   Rusland om met de vele etnische groepen die deel uitmaken van de immense Federatie en hoe staat ze tegenover de nieuwkomers uit het buitenland?

DE SAKER: Er zijn veel spanningen rond deze kwestie en veel meningsverschillen. Historisch gezien is Rusland altijd een multi-etnische staat geweest waardoor 180 verschillende etnische groepen hebben overleefd in Rusland (vergelijk dat met de VS! Indianen.. ). Zelfs de zogenaamde "russen" (ongeveer 80% van de mensen) hebben bijna altijd zeer gemengde etnische wortels.  "Rus" zijn is niet een etnisch of raciale eigenschap.  Zelfs de Orthodoxie ( ?)  heeft de neiging om mensen te categoriseren volgens hun wereldbeeld en waarden en niet hun biologische wortels. Er zijn echter echte culturele en religieuze verschillen die spanningen te creëren: laagopgeleide en tot criminaliteit afgegleden minderheden uit de nu onafhankelijke ex-Sovjetrepublieken,  en de Wahabiten die nauw verbonden zijn met het terrorisme, deze groepen roepen spanningen op.  In reactie op deze twee problemen, heeft het Kremlin drie grote beleidslijnen: ondersteuning voor lokale economieën in achtergebleven gebieden, ondersteuning voor lokale rechtshandhaving en ondersteuning voor de traditionele islam (die in de voormalige Sovjet-Unie nooit Wahabitisch is). Er zijn ook problemen met  Chinese immigranten, maar deze zijn vooral lokaal en lang niet zo ernstig  als de problemen met immigranten uit het Zuiden (Kaukasus, Centraal-Azië).

ANACRONISTA: Drugs, familie crisis, sociale desintegratie: in welke mate wordt Rusland getroffen door de problemen waar het Westen mee te kampen heeft , en hoe wil Rusland ze oplossen?

DE SAKER: Rusland heeft ook alle problemen die je op noemt, met inbegrip van drugs, disfunctionele gezinnen en sociale desintegratie. Het belangrijkste verschil met het Westen is dat deze op hun ergste waren in de verschrikkelijke jaren 90 toen, zoals een Russische grap zegt, elke jongen een crimineel wilde worden  en elk meisje een prostituee (wat natuurlijk niet letterlijk waar was, maar gedeeltelijk toch wel). Sinds Poetin aan de macht kwam gaat het gestaag beter met deze problemen terwijl in het Westen deze zaken nog  steeds erger worden.  De belangrijkste factor is dat de Russische samenleving in de jaren 90 wilde worden zoals het Westen maar dat ze nu gedesillusioneerd is en zelfs een afkeer van het Westen kreeg en als bij gevolg het  gehele westerse beschavings model af wijst. Veel Russen keren terug  naar hun historische wortels , hun beschaving en religieuze oorsprong (het orthodoxe christendom en de islam), terwijl anderen zijn op zoek naar een origineel "Russisch"  model voor de samenleving. Hoewel er zeker nog een klasse van mensen is die willen zijn als de Europeanen, zou de Oekraïense slogan "de Oekraïne is Europa" weinig aanhang in Rusland hebben. De westerse vijandigheid en hypocrisie ten aanzien van Rusland heeft zeker ook de grote meerderheid van Russen ervan overtuigd dat het Westen niets goeds  voor Rusland in petto heeft. Ik schat dat niet meer dan 5% van de bevolking in Rusland pro-westers is.

ANACRONISTA:  In het  Westerse onderwijs worden de Klassieken meer en meer verwaarloosd, waardoor de jongeren worden vervreemd van hun erfgoed en tradities. Wat is de relatie tussen het verleden, het heden en de toekomst in Rusland?


DE SAKER: Een zeer interessante, maar ook zeer pijnlijke kwestie. Het  Russische verleden is zeer tragisch geweest, vooral in de 20e eeuw. Maar zelfs daarvoor. Er zijn nog steeds Russen die - zoals Alexander Solzjenitsyn - zeggen dat de diepe wortels van de Russische revolutie kunnen worden gevonden in de hervormingen die tsaar Peter I in de 18e eeuw doorvoerde. Ik ben geneigd om het daar mee eens te zijn. De Russische beschaving was min of meer onderdrukt gedurenden maar liefst 300 jaar. Toch kan Rusland  niet zomaar  300 jaar van haar geschiedenis afwijzen. Maar ook kan Rusland niet zomaar akkoord gaan met alles wat in de afgelopen 3 eeuwen gebeurde. Er is een kleine beweging van Nationale-bolsjewieken, die in principe zeggen dat elke Tsaar goed was, en dat Lenin goed was, en Stalin goed was, en min of meer alles wat Russisch is, is geweldig. Maar dat is onzin en deze ideologie heeft geen toekomst. En toch zijn Russen zijn ook erg gehecht aan hun roots en geloven dat iemand zonder verleden geen heden heeft en zelfs geen echte toekomst.  Dus het zoeken is naar criteria, een wereldbeeld, een verbindende ideologie die het mogelijk maakt voor de Russen om het goede te onderscheiden van het kwade en, hopelijk, het goede te behouden. Ik denk dat niemand in Rusland nog een revolutie wil of een "Russische Maidan". Dus in plaats van revolutie, is evolutie het motto van de dag. Maar Rusland heeft behoefte aan een evolutie naar hogere idealen dan gewoon hebzucht, winst, rijkdom en comfort. Tot dusver is er geen echte oplossing gevonden voor dit probleem. Als je goed de uitspraken van Poetin leest, dan  biedt hij  een consensus visie die ongeveer 80% van de Russen ondersteunt: respect voor traditie, respect voor individuele vrijheid, sociale solidariteit, nationale soevereiniteit, respect voor de familie en het sociale collectief, een zoektocht voor sociale en economische rechtvaardigheid en een algemene goedkeuring van de traditionele religies (Orthodoxie, islam, jodendom, boeddhisme). Dat is natuurlijk slechts een begin, maar ik vind het persoonlijk een redelijk en gezond begin.
Q&A with the Saker by Controinformazione in Italy

Dear friends,

I was recently contacted by Anacronista from the website Controinformazione in Italy and we agreed to do a short Q&A which was published today here in Italian. I am posting the original English text of our exchange below.

Cheers,

The Saker
-------

Anacronista: Today the contrast between Russian and US foreign policies is striking: on one side moderation, common sense, respect for sovereign states; on the other side coups d'etat, threats, sanctions and lies. Is the contrasting behaviour of the two powers due to incidental political calculations or to a different underlying view of life?

The Saker: The first thing to point out is that Lavrov and Putin are extremely well educated men who come from elite institutions: Lavrov from the Ministry of Foreign Affairs and Putin from the former external intelligence directorate of the KGB. They are far better educated that modern US diplomats. In the past the US also had distinguished diplomats like James Baker, but now they are either total idiots (like Psaki) or arrogant liars (like Powers). The second this is that the USA truly does not have a "diplomacy". After all, US "diplomacy" is just a combination of demands, promises, threats and bombings which do not require any real diplomatic skills. Third, Russia has greatly suffered from the costs of empire, both under the Czars and under the Soviet rule. As a result, Russia does not want to be an empire, or a super power, or a world policeman or a hegemon. All Russia wants is to be a *normal* but, and this is important, a *truly sovereign* country. In order to achieve that Russia has a few basic fundamental rules she really believes in:

  1. Turn your enemies into neutrals, your neutrals into partners, your partners into friends and your friends into allies. The US can only conceptualize two categories: vassals and enemies.
  2. Security is always and necessarily collective. If your neighbor does not feel safe, then you also are not safe. The US only feels secure then it can threaten everybody, as a result of which, everybody feels threatened.
  3. International law really matters to the Russians. Why? Because they want a multi-polar world and that, in turn, mandates that the "rules of the game" (international law) be upheld. The US wants a unipolar world which, therefore, has no need for international law.
  4. For Russia, the use of military forces is the last resort and a failure of diplomacy. For the US the use of force is an integral part of what it calls "diplomacy"
What we are dealing with here is a deep civilizational conflict. These are two fundamentally incompatible views of the world, two mutually exclusive civilizational models which cannot coexist, much less so collaborate.

Anacronista: What are the substantial differences, if any, between Western capitalism and Russian capitalism? Is Russia run by "markets"?

The Saker: No, Russia has a deeply dysfunctional economy. First, Russian interest rates as so high as to completely inhibit most credit for the creation of small to medium size companies. In fact, interest rates in Russia are higher than the profitability of entire sectors of the economy. Second, a huge amount of Russian money leaves Russia every year into offshore accounts and is then returned to Russia in form of "foreign investments". Combine that with the fact that most Russian corporations are incorporated outside Russia (in the UK typically) and you will immediately conclude that the entire economic/financial system in Russia is designed to prevent Russia from diversifying the Russian economy and get off the "energy needle". Russia is also poorly regulated, has a very erratic taxation system, very limited government investments and corrupt courts (hence the use of arbitrage). The Russian market has clear signs of being an oligopoly and this is a major inhibitor to the real potential of the Russian society. Some economist say that the Russian economy is barely turning at 2/3-1/2 of its true potential.

On a very different level I would also note that true capitalism has never been part of the Russian culture. Russian culture is far more collective and Russian people are not inspired by worldviews which offer little besides hopes of self-enrichment and the monetization of everything. Russian culture has always been social and social justice is an ideal which still is strong in Russia today while unbridled greed is frowned upon.

Anacronista: In Western states, money creation and management are in the hands of private banks such as the FED and the ECB. How does it work in Russia?

The Saker: Russia also have a Fed-like Central Bank which can only print Rubles in amounts corresponding to the purchase of dollars. This is a crazy idea. Officially, the Central Bank has a mission to keep the Ruble stable, but in reality all it appears to care about in inhibiting inflation which is a very bad idea, especially in times of recession and sanctions like today.

Anacronista: Does Russia plan to extend industrialization and modern infrastructure to all its territory?

The Saker: In theory yes. There are plans to re-industrialize and re-develop Siberia, the Russian Far East, Crimea and other regions. Again, in theory there is an import-substitution program being worked upon to begin developing indigenously that which was imported in the past. Major investment programs have been announced to modernize the infrastructure, especially the roads, airports, railways, etc. On paper these programs look terrific, but as long as the Russian Central Bank continues to choke down the Russian economy and the Medvedev Government continues to sabotage Presidential decisions I am not very optimistic.

Anacronista: What is Russian view on immigration and integration: how does Russia manage the many ethnicities that make up the immense Federation and the new arrivals from abroad?

The Saker
: There are many tensions around this issue and lot's of disagreements. Historically, Russia has always been a multi-ethnic state thanks to which 180 different ethnic groups have survived in Russia (compare that with the USA!). Even the so-called "Russians" (roughly 80% of the people) are almost always with very mixed ethnic roots. To be "Russian" is not an ethnic/racial thing. Even Orthodoxy tends to categorize people by their worldview and values and not their biological roots. There are, however, real cultural and religious differences which create tensions: poorly educated and heavily criminalized minorities from the now independent ex-Soviet republics and Wahabi Islam which is very closely connected to terrorism. In response to these two problems, the Kremlin introduced three main policies: support for local economies in depressed regions, support for local law-enforcement and support for traditional Islam (which in the former Soviet Union is never Wahabi). There are also problems with Chinese immigrants but these are mainly local and not nearly as severe as those with immigrants from the South (Caucasus, Central Asia).

Anacronista: Drugs, family crisis, social disintegration: to what an extent is Russia affected by the evils that trouble the West, and how is it planning to heal them?

The Saker:
 Russia also has all the problems you list, including drugs, dysfunctional families and social disintegration. The main difference in with the West is that these were at their worst in the horrible 1990s when, as the local joke says, every boy wanted to be a criminal and every girl wanted to be a prostitute (not literally true, of course, but partially true nonetheless). Since Putin came to power these problems have begun a slow but steady process of improvement whereas in the West things are still getting worse with every passing day. The main factor is that the Russian society which in the 1990s wanted to emulate the West has now grown disillusioned and even disgusted with the West and as a result of the the entire western civilizational model is being rejected. A lot of Russians are returning to their historical, civilizational and religious roots (Orthodox Christianity and Islam) while others are looking towards an original "Russian" social/civilizational model. While there is definitely still a class of people who want to be like Europeans, the Ukrainian slogan "the Ukraine is Europe" would have zero traction in Russia. If anything, the western hostility and hypocrisy towards Russia has convinced the vast majority of Russians that the West hold no promise for Russia. I estimate that the pro-western population in Russia is at no more than 5% of the total.

Anacronista: Classics are more and more neglected in Western education, thus alienating the youth from their heritage and traditions. What is the relationship between the past, the present and the future in Russia?

The Saker
: Very interesting but also very painful question. The Russian past has been very tragic, especially in the 20th century. But even before that. There are still Russians who - like Alexander Solzhenitsyn - say that the deep roots of the Russian Revolution can be found in the 18th century reforms of Peter I. I tend to agree with that. The Russian civilization has been more or less oppressed for no less than 300 years. Yet, Russian cannot simply reject 300 years of her history, take a time machine and return to the Russia of Alexei Mikhailovich. But neither can Russia simply endorse everything which was done in the past 3 centuries. There is a small movement of National-Bolsheviks who basically say that every Czar was good, and Lenin was good, and Stalin was good, and more or less everything Russian is great. But that is nonsense and this ideology has no future. And yet, Russians are also deeply attached to their roots and believe that somebody with no past has no present and no even real future. So the quest is on for a criteria, a worldview, a unifying ideology which would allow Russians to separate the good from the bad and, hopefully, keep the good. I think that nobody in Russia wants yet another revolution or a "Russian Maidan". So rather then revolution, evolution is the order of the day. But Russia needs an evolution towards higher ideals then just greed, profit, wealth and comfort. So far, no real solution has been found to that problem. If you carefully read the program statements of Putin, he does offer a consensus vision which roughly 80% of Russians support: respect for tradition, respect for individual freedom, social solidarity, national sovereignty, respect for the family and the social collective, a quest for social and economic justice and a general endorsement for traditional religions (Orthodoxy, Islam, Judaism, Buddhism). That is, of course, only a beginning, but I personally find it a reasonable and healthy one.No comments:

Post a Comment