Monday, November 03, 2014

396 Nog meer Volkskrant. Draad: Duurzaamheid.


Hier het verslag van een heel lange discussie. Het begint vriendschappelijk, maar gaandeweg krijg ik ruzie met de reageerders FMMH en BoertjevanBuuten.  De derde persoon, Emilienne, schrijft erg verwarde posts.
FMMH woont in Costa Rica en beweert erg intelligent te zijn. Maar hij lijkt me vooral eenzaam in dat verre land, en gelooft heilig in de holocaust-religie. 
BoertjevanBuuten schrijft soms heel interessante posts, is soms heel goed geïnformeerd.  Maar als hij een reeks met afzeik-kletskoek schrijft ( niet tegen mij), dan bekritiseer ik hem fel: is niet interessant.  Daar is hij nooit meer overheen gekomen. Sindsdien richt zijn boosheid zich op  mij. Hoewel er niemand mee leest, en het dus geen enkel nut dient, heb ik toch vele uren eraan besteed om Boertje van repliek te dienen. 
Ik beschouwde het als een oefening: hoe kun je zo goed mogelijk argumenten formuleren en op efficiente wijze jouw opponent zijn zwakheden of misleiding bloot leggen.
Het eindigde er mee dat Boertje mij verweet dat ik : èn antisemiet was, èn zionisten hielp.
Kijk, als jouw opponent zich zo in de nesten heeft gedraaid, dan heb je een mooi resultaat behaald. Ik beschouw het als een gewonnen debat. Maar Boertje geeft natuurlijk niet toe. Hij beweert: object X is Zwart èn Wit tegelijk. Het lijkt me dat je verloren hebt als je dat beweert. 
Enfin, hier is de discussie: 

 1. Emiellienne

  Dag, Buurtje van Buiten, kunt u nog even buiten naar het weer kijken in de Beringzee, er komt een erge storm aan nu, en heb nog steeds niks van die weerman gehoord. Die brokstukken duren nog even...

 2. BoertjevanBuuten

  @Jan Verheul schrijft: "Dat kun je van antisemieten en Zionisten niet zeggen (dat ze in wezen het zelfde zijn)." Pardon? Het uitgangspunt van beiden is, dat er een stam/ras/godsdienst bestaat die uitverkoren is, cq de oorzaak is van alle conflicten hier op aarde. Bovendien is bestaan van beiden -de antisemieten zowel als de Zionisten afhankelijk van het bestaan van de ander. Dat is een spiegel. En dan kun je wel aanvoeren dat dat vanuit de genetische invalshoek bekeken vrij onwaarschijnlijk is, maar dat helpt niet, want dat interesseert geen mens. Als je nou maar aanneemt dat "zij" anders zijn dan wij - wij goed, zij slecht- dan kun je daar een hoop geld en macht mee verwerven. De vruchtbaarste reclamecampagne ter wereld, want mensen geloven dolgraag dat ze beter zijn dan een ander; verdeel en heers. En aan de top van de pyramide zitten in beide kampen de "Masters of War" te pokeren met ons geld en onze levens. Dag Jantje, dag lezers van de Volkskrant, het was me een genoegen.

 3. Emiellienne

  @BoertjevanBuuten: Blöf? Toegegeven, ik weet ook niet veel van wat ik niet weten kan. Net zomin als dat ik weet wat het verband is van een Artic ijswolk momenteel boven de VS, terwijl afgelopen nacht een vulkaanuitbarsting op die Papoea's was. Enfin, zal wel geen verband zijn, anders hoorden we het wel van de weerman vandaag. Of was dat in de "ring van vuur", of zo iets...

 4. Jan Verheul

  @ Van Buuten. Ze zijn allebei schitterend, zo hoor ik af en toe. Maar hadden we het daarover? Als ik van iemand houd, houd ik ook van haar spiegelbeeld. Maar als ik antisemiet ben , houd ik niet van zionisten. En omgekeerd. Zwart en wit zijn niet gelijk. Heet en koud ook niet. Beeld en spiegelbeeld komen uit dezelfde Idee, om maar eens met Plato te spreken. Dat kun je van antisemieten en Zionisten niet zeggen (dat ze in wezen het zelfde zijn). Maar zoekt U rustig verder in uw arsenaal met misleidingen. Ik zie graag mijn opponenten langdurig spartelen.

 5. BoertjevanBuuten

  @Jan Verheul - Vertel eens, wat vindt je mooier, jouw beeld of je spiegelbeeld?

 6. Jan Verheul

  Van Buuten, U verwijt me dat ik een antisemiet ben die de zionisten bewust in de kaart speelt. (Een mens doet het niet gauw goed in uw ogen, heb ik de indruk.) Welke van deze twee tegengestelde kenmerken keurt U het meest af? Mijn antisemitisme, of zijn zionisme?

 7. BoertjevanBuuten

  Kijk eens aan, Jantje is zich er nu van bewust dat hij de Zionisten in de kaart speelt, maar hij gaat daar gewoon mee door. Agent provocateur misschien?

 8. FMMH

  'Een organisatie bekritiseren is uitstekend', is beter te vervangen door: 'De doelstellingen van een organisatie bekritiseren is uitstekend'. Het gaat op de eerste plaats om de doelstellingen en pas daarna over de mensen die die doelstellingen formuleren. En wat voor afkomst die mensen hebben is daarbij van geen belang!

 9. FMMH

  Joden zijn, als allemaal van elkaar verschillende INDIVIDUEN, net zo min, of net zozeer gevaarlijk, als groepen van elkaar verschillende Chinezen, Russen, Kaukaziërs, Duitsers, Berbers, Roma, Arabieren, Zwarten of zelfs Pensionistas, ook al zijn ze op bepaalde gebieden, in bepaalde sectoren of in bepaalde beroepen oververtegenwoordigd. Als mensen in groepen georganiseerd gaan samenwerken met een bepaald doel, ten goede of ten slechte, dan is de etnische afkomst daarbij van GEEN ENKEL belang meer en gaat het alleen nog maar om de doelstellingen van die ORGANISATIE. Een organisatie bekritiseren is uitstekend. Etnische afkomst zonder méér kritiseren -of er voortdurend met de haren bijslepen!- is méér dan verwerpelijk! De etnische afkomst van iemands grootouders onderzoeken is dus ofwel een ernstig ziekelijke afwijking of een teken van kwaadaardigheid.

 10. Jan Verheul

  Van Buuten vraagt: " moet je zo iemand (Verheul) nu gewoon negeren, of al die knoppen( buttons) aanbrengen waar hij zo dringend om verzoekt, of toch maar blijven tegenspreken? ===> De meest efficiente aanpak lijkt me als U beter uw best doet om de argumenten van mij te ondergraven. Uw poging om dat te doen Vb: "joodse invloed in de VS is gelijk aan de invloed van pensionista's die in een warm land gaan wonen") was niet steekhoudend: er is simpelweg geen parallel voor Aipac, ADL, Media-dominantie, Dominantie van FED en Wall Street etc. etc. Voor deze laatste bewering (de joodse dominantie van Congres, Media en financien) heb ik U vele links gegeven, vaak uit joodse of Israelische bron. Geeft U mij eens een paar links waaruit blijkt dat land X wordt gedomineerd door pensionista's die zijn toegestroomd uit andere landen. Bijvoorbeeld hoe ze het parlement in hun greep hebben, en de Media. Als dat U lukt, dan heeft U mijn 'antisemitische beweringen' weerlegd. Of tenminste in twijfel getrokken.

 11. BoertjevanBuuten

  Geachte lezers, mijn verontschuldigingen voor deze aanslag op jullie geduld. Ik dacht dat het mogelijk zou zijn om Jan Verheul de zinloosheid van zijn anti-semitische teksten te laten inzien, maar dat blijkt verspilling van de moeite. Vraag: moet je zo iemand nu gewoon negeren, of al die knoppen aanbrengen waar hij zo dringend om verzoekt, of toch maar blijven tegenspreken?

 12. BoertjevanBuuten

  herstel: een nuttige idioot wordt gebruikt voor doeleinden waar deze (de nuttige idioot) zich niet van bewust is.

 13. BoertjevanBuuten

  @Jan Verheul - Ja, ja, jij bent zo dom om te denken dat de paradox voor mij te groot was, dus lag het aan mijn grammatica en je hebt niet in de gaten dat een nuttige idioot wordt gebruikt waar deze (de nuttige idioot) zich niet van bewust is, dus veronderstel je, dat ik denk dat jij al die toeren uithaalt om de joden te helpen. Lastig hè, die paradoxen?

 14. BoertjevanBuuten

  Emiellienne - Volgens mij ontbreekt er een reactie van jou. Ik heb naar die RTL uitzending gekeken en vond het een hoop Blöf.

 15. BoertjevanBuuten

  Nou, ik zat hier naar te kijken - http://tinyurl.com/ngs9xlp . Maar deze aflevering -http://tinyurl.com/nrkadwt- vond ik echt spannend: eerst 4:20 minuten de gebruikelijke bah, blah, blah, maar dan komt een Amerikaanse marinier aan het woord en die brengt de wrede logica van de situatie schitterend onder woorden. En kwaad dat hij is!!

 16. Emiellienne

  stomme computer, ik zei toch duidelijk: schaakspel

 17. Emiellienne

  @Jan Verheul: ik heb me nooit in geschiedenis geïnteresseerd, ik leef in heden, ik zie wat er gebeurt in het spel der nietsontziende machten van de alfa's, zoals eerder genoemde, EU, Rusland, en noem maar waar dat VOF schip varen wil. Kan best zijn dat Higgens een pion was, in ieder geval: in een schaakpsell staat de Koningin altijd gedekt, alleen de Koning kan schaakmat...

 18. Jan Verheul

  Ik zal het nog één keer uitleggen. ( Ik begrijp ook wel dat U alleen maar mist en stof wil rondstrooien om uw afgang aan het zicht te onttrekken, maar allez...) Herzl's hoofd-doel is: een joodse staat. Een land waar de joden veilig en zonder gedonder kunnen wonen. Geen pogroms etc. etc. Maar zijn plan vond niet voldoende aanhangers. Heel veel joden zagen er echt niks in. Er was te weinig steun. Te weinig geld, er waren te weinig mensen die mee wilden vechten voor zo'n land. Dus begrijpt Herzl dat hoe meer antisemitisme er in de komende jaren zal zijn in de landen waar de joden wonen, hoe meer kans zijn project zal hebben. Het lijkt tegenstrijdig, en is dat op korte termijn ook: het antisemitisme doet Herzl besluiten om een jodenstaat te willen stichten. Maar om dat te realiseren heeft hij juist ook meer antisemitisme nodig. De paradox was te groot voor U , en daarom schreef U : Dus de dommerik houdt zelf in stand wat hij zegt te bestrijden. =====> Als ik je goed begrijp dan ben jij van mening dat ìk de Zionisten beter van dienst ben dan jij? En dat ik dus een unwitting asset ben voor de zionisten: een nuttige idioot. Ook zou ik willen "rechtvaardigen dat ik oogkleppen op heb". Hier kan ik me niets bij voorstellen: 'iemand die met een smoesje wil 'rechtvaardigen dat hij oogkleppen op heeft.' Dus: Je kijkt met tunnevisie, je weet dat , èn je wil het zelf nog goedpraten ook. En al die toeren haal ik dan uit om de joden te helpen. Dat is de visie van Van Buuten. ===> Mijn opponenten zijn volledig de kluts kwijt. FMMH is uit zijn hangmat gevallen en ligt gedesorienteerd op de grond, Emilienne komt opgewonden met 2 maanden oud nieuws aandraven, en Van Buuten meldt eerst dagenlang dat ik de joden haat en nu blijk ik ze plotseling toch te helpen. Jezus, Maria, Jozef, sta ons bij.

 19. BoertjevanBuuten

  Schaakmat.

 20. BoertjevanBuuten

  @Jan Verheul - Makes no sense, want Herzl zegt niet in het citaat dat hij anti-semitisme wil bestrijden. Hij wil dat anti-semitisme integendeel gebruiken in het voordeel van zijn/het zionistische streven (de zaak). Daar is geen twijfel over mogelijk en bovendien is het de reden waarom je het citaat aanvoert . Alleen begrijp jij de inhoudelijke konsekwenties niet van die bewering: daar staat dat jij je door de Zionisten voor HUN karretje laat spannen en jij gebruikt een grammaticaal smoesje om te rechtvaardigen, DAT JE OOGKLEPPEN OP HEBT.

 21. Jan Verheul

  Mevrouw Emiellienne, de wereld is véél groter dan U denkt. Higgins is een klein radartje in een False Flag operatie die de bedoeling heeft om Rusland te destabiliseren. De VS heeft er voor gezorgd dat de MH17 neer stortte. Met een False Flag ( ingredienten van een goede FF: Bloed+ Angst+ direct de schuldige aanwijzen) kun je gebruik maken van de woede en kritiekloosheid van 'de massa' die meteen de schuld 'brandt' of brandmerkt op jouw opponent. Wat je na de aanslag moet doen is: elke week een nieuwsbericht dat een of andere instantie ( Kerry, Poroshenko, de BND, Timmermans, Kerry, een Ukraïnese generaal, Obama, EliottHiggins, Kerry, OCSE, Poroshenko, Higgins etc) alwéér ontdekt heeft dat nu zeker is dat Ruisland achter de aanslag zit. En dat ze bewijzen hebben ( die ze niet tonen, maar wel hebben!) Het filpmpje van Higgins is al zeker 2 maanden oud. Maar het wordt telkens opgewarmd. Nu weer Humberto? Kan best. ====> Rita Katz van Site Intelligence maakte ook steeds filmpjes van Osama, je weet wel, die filmpjes waarop hij steeds jonger werd, naarmate de jaren verstreken. Waarop hij dingen zei die een moslim nóóit zou zeggen . Etc. Welnu, Higgins heeft dezelfde functie als Katz. Zal wel Mossad achter zitten, of CIA. Het leuke is dat Higgins ook al vrij snel kon bewijzen dat de gifgas bom op Ghouta was afgevuurd door Assad's 104 de legerdivisie. De NYTimes en ook Human Rights Watch namen dat bericht over. Maar op 8 december 2013 verklaarde de VN bij monde van Ake Selstrom dat dit technisch onmogelijk was. Higgins moest zijn verklaring intrekken en deed dat ook. Wist U niet hè ? Nee, en daarom gaat Higgins gewoon verder met zijn bedrieglijke business. Omdat U zich van alles laat wijsmaken. Steeds weer door dezelfde bedriegers. En maar gewichtige posts sturen... Tjonge jonge. ( Nog onleesbaar bovendien) ( En van alle zorgvuldigheid gespeend: 17 juli is het vliegtuiig neergehaald. Niks 17 juni).

 22. Jan Verheul

  Van Buuten schreef: @Jan Verheul schrijft: "Herzl zei al dat zonder antisemitisme de zaak uit elkaar zou vallen." Dus de dommerik houdt zelf in stand wat hij zegt te bestrijden en de enige manier om die macht te neutraliseren -aangenomen dat die bestaat in de vorm zoals Jantje dat beschrijft- zou mijn aanpak zijn. donderdag 6 november 14:36:44 ======> Als 'dommerik' terug slaat op het de laatst genoemde onderwerp ( dat is de normale manier van spreken), dan lezen we: "Dus Herzl houdt zelf in stand datgene (lees: het antisemitisme) dat hij zegt te bestrijden ( lees: antisemitisme). Makes perfect sense. Dat Van Buuten het ànders beloeld heeft, kan best zijn, maar waarom moet ik zinnenvan hem op ongebruikeliojke maniren gaan interpreteren? Het is uw eigen slechte manier van schrijven ie hier debet is aan het miosverstand, heer Van Buuten.

 23. Emiellienne

  @Boertjevan Buuten: heeft u "toevallig" de Latenighttalkshow met Humberto Tan gezien? Higgens komt met zijn rapport uit, is hij mee bezig sinds 17 juni j.l., waarin hij bewijst (hoogstwaarschijnlijk), dat die raket vanaf de BUK uit de richting van Rusland kwam (Girkin?). Bepaalde stukken wrakstukken worden nu opgehaald en gereconstrueerd, laat me raden: rechtsonder?.....

 24. BoertjevanBuuten

  @Jan Verheul - Mensen mogen zoveel complotten smeden als ze willen, zolang ze daarbij de wet respecteren. Ik geloofde wel dat Herzl dit ooit beweerde; blijkbaar heb je niet gesnapt dat jij zelf die dommerik bent (6 november 14:36:44). Ik herhaalde slechts precies hetzelfde in mijn laatste reactie. Dat je niet op die "catch 22" wilt ingaan is duidelijk, omdat die laat zien hoe dom je bezig bent. Blijkbaar geeft jouw anti-semitime je zoveel emotionele bevrediging, dat je daar elke rationele overweging voor aan de kant schuift. Zoek eens hulp, want dat is niet gezond.

 25. Jan Verheul

  Heer Van Buuten, in uw reactie van 19.39 gooit U drie zaken door elkaar. ( Hier de hele draad: http://xevolutie.blogspot.nl/2014/11/396-nog-meer-volkskrant-draad.html ) Zaak 1. ==> Op 5 nov 16.19 vergelijkt U de situatie van de joden ( in Amerika bijvoorbeeld) met de Pensionistas die ook in vreemde landen leven, en ook gemeenschappelijke belangen en meer geld etc hebben. En omdat het evident is dat die geén conspiracy plannen hebben, daarom hebben de joden in de VS dat ook niet, zo redeneert U. ====> Citaat:Neem een mooi dorpje ergens in Costa Rica: behalve de oorspronkelijke bewoners vindt je daar "de buitenlanders", [.......] Ondanks het feit dat "de buitenlanders" uit alle streken van de wereld komen, hebben ze vrij veel gemeenschappelijke interesses, een andere visie op de wereld en veel meer geld ter beschikking dan de "locals". Zijn "de buitenlanders" bezig om de wereldheerschappij te vestigen? (U vervolgt om 16.29) ...Het gaat om economische processen en gemeenschappelijke belangen, waarbij dingen als taal, culturele achtergrond en "ras" wel een rol spelen, maar zeker geen hoofdrol [......die gemeenschappelijke belangen ......] zul je ze op de eerste plaats moeten omschrijven in termen van economische belangen, transparentie, rechtsstaat en democratie. =========> ( Dit heb ik onderuitgehaald door te tonen dat Aipac en Greenspan Amerika, respectievelijk de wereld controleren, wat natuurlijk iets anders is dan een soort 'Partida dos Pensionado's' in Paraguay. ====> Tweede zaak waarover U schrijft: om 19.39 is deze: Is antisemitisme goed voor de joden of slecht? Eerst geloofde je niet dat Herzl dit ooit beweerde ( 14.36). Daar heb ik je blijkbaar van overtuigd. Nu schrijf je ( 19.39) 'Zoals Herzl terecht beweerde." =====> Derde zaak: Ik zou dom zijn want doordat ik me antisemitisch zou uitlaten zou ik het jodendom juist versterken. ( Dit is de catch 22 waarop ik nu niet zal ingaan: Agressie niet bestrijden is geen oplossing. Maar repressie wekt ook agressie op.) U toont hier aan dat U mij niet goed gelezen heeft. Nogmaals: ik schreef ( 16.12) : "Herzl was natuurlijk niet dom. Elke groep wordt sterker als ze als groep wordt aangevallen. Herzl wilde een kans maken op een eigen joods land. Daarvoor had hij de joden nodig: geld, hulp, politieke inspanningen etc. Dat komt automatisch als er discriminatie groter is." Het antisemitisme was nodig om de joden uit hun woonlanden naar Israel te drijven. Later heeft Israel aanslagen gepleegd in Baghdad, om de joden daar bang te maken zodat ze naar Israel zouden verhuizen. Precies hetzelfde doel dus als waarom Herzl meer antisemitisme wilde. Iemand die het mee maakte was Naeim Giladi. Hij schreef er een boek over: http://www.inminds.co.uk/jews-of-iraq.html

 1. BoertjevanBuuten

  @Jan Verheul - FOUT, ik stel dat het volstrekt normaal is dat mensen die gelijke interesses delen zich organiseren om die interesses waar te nemen en dat jij door je anti-semietisme dat effect versterkt -zoals Herzl terecht aanvoerde-, dus dat jij dommerik zelf voedt wat je zegt te bestrijden. IS DAT NOU ZÓÓÓÓ MOEILIJK TE BEGRIJPEN?


 2. Jan Verheul

  Mijn opponenten zijn volledig de kluts kwijt, vrees ik. Gelukkig hebben ze elkaar nog. FMMH vraagt : "Wat is er gelogen?" Dit is gelogen: "Ik had je tekst heel goed begrepen, inclusief de, typisch kwaadaardige, intenties erachter. Tactiek is dan om, als in judo, even mee te buigen met een, te vroeg triomferende, tegenstander! Om hem daarna des te harder te vloeren! En met succes blijkbaar, want kwaadaardig genius @Jan Verheul vond het, op 5/11 21:04, citaat: 'zo wel genoeg' en droop even af met de staart tussen de benen." ===> Zelfs nu nog denkt U dat ik iets over de pensionista's in Costra Rica heb beweerd. Ik heb daarover helemaal niets beweerd. Een allerlaatste laatste poging: Boertje beweert dat het heel gewoon is dat de joden in de VS overal invloed hebben. Hij geeft voorbeelden dat je ook overal gepensioneerden hebt, die ook invloed hebben. Dan ga ik zijn veronderstelling toepassen op een willekeurig land. Neem Costa Rica. Dan beweer ik over de Pensionista's on Costa Rica precies datgene wat nu de joden in de VS doen ( en waarvan Boertje zegt: is normaal) . Pas als je dat doet zie je dat het niet normaal is. En dat bewees U in al uw onnozelheid door te schreeuwen: Dat is niet waar ! ====> Boertje doet ook nog een duit in het zakje door te denken dat ik mbt het IQ van 150 iets over hem had gezegd. Nee Boertje. Het gaat volledig over FMMH, die mij eerder schreef: "Met mijn IQ ( 150, zwart op wit, en bovendien óók nog op papier ! )( Dat op papier zal dan hopelijk in kleur zijn.) kan ik U gemakkelijk 'onder tafel lullen', maar ik doe het niet." ======> Zo , nu ben ik er een beetje moe van. "Zo wel genoeg." Veel plezier samen. U heeft gewonnen. Ik geef het op.


 3. FMMH

  @Jan Verheul..De enige leugens die ik kan ontdekken zijn jouw beweringen over de 'pensionistas', zoals onder andere in Costa Rica. Of zie ik dat misschien verkeerd?


 4. BoertjevanBuuten

  @Jan Verheul - Vooroordelen, vooroordelen, waarom denk je dat een boertjevanbuuten zonder diploma's geen IQ van 150 zou kunnen hebben? Ik laat het liever aan de lezer om te beoordelen hoe dom ik ben, want -dat ben ik met FMMH eens- dat getal zegt zo weinig. Net zo weinig als het feit dat jij jezelf tot winnaar van elke discussie uitroept (alsof het om een wedstrijdje gaat). Sommige mensen schijnen te denken dat niet de argumenten tellen, maar hun vermeende deskundigheid of intelligentie. Persoonlijk neig ik er toe om te denken dat die relatie min of meer omgekeerd evenredig is aan het lawaai waarmee men zich daarop laat voorstaan.


 5. FMMH

  @Jan Verheul, zoeker naar de absolute waarheid, wat is er gelogen?!


 6. Jan Verheul

  @FMMH. Dus U had me door ! Maar U speelde even mee, om, gebruikmakend van mijn eigen inspanning, mij te vloeren, zoals in het judo. Datr schrijft U hieronder, om 17.01. ====> Hier zien we uw geraffineerde techniek in werking ( 5 nov. 17.59 uur) : @Jan Verheul..Ik kom nu werkelijk niet meer bij van het lachen!! Al die vele, aardige Nederlanders hier, met hun kleinschalige bezigheden, in toerisme, wat bedrijven in de landbouw, etc, hebben hier een eigen Club Holandes, een Oranje Vrijmarkt eens per jaar waar ze poffertjes, tulpen, kaas en stroopwafels verkopen en de kinderen kunnen sjoelbakken, ook eens per jaar een diner ter viering van het Leidens Verzet met ingevlogen nieuwe haring na wortelenstampot met klapstuk, plus een chique bijeenkomst met toespraken bij gelegenheid van Koningsdag. En deze Nederlanders -lang niet allemaal 'pensionistas'-, zouden alle parlementariërs hier controleren en 3 miljard aan hun thuisbasis betalen?! Woehaha!! Toevallig ken ik een groot deel ervan en ze zijn allesbehalve, wat jij noemt, 'levensgevaarlijk' ===> Beste FMMH, u bent en U blijft een onverbeterlijk leugenaar. Onthoud dat nu. U wist het zelf niet, maar de omgeving weet het. Houd er rekening mee! ( Voor uw eigen bestwil, uiteraard.)


 7. FMMH

  @Jan Verheul..Ik schreef eerder alle IQ onzin te vinden, ondanks dat ik 150 zwart op wit en op papier heb. Maar, zoals steeds weer, selecteer en verdraai je andermans woorden net zo lang en veel, totdat ze in je kwade opzet passen! Ik had je tekst heel goed begrepen, inclusief de, typisch kwaadaardige, intenties erachter. Tactiek is dan om, als in judo, even mee te buigen met een, te vroeg triomferende, tegenstander! Om hem daarna des te harder te vloeren! En met succes blijkbaar, want kwaadaardig genius @Jan Verheul vond het, op 5/11 21:04, citaat: 'zo wel genoeg' en droop even af met de staart tussen de benen. Maar inderdaad, hardleers als ie is, is ie er weer.


 8. Jan Verheul

  @ Boertje. U noemt Uzelf Boertje. Ik weet niet waarom. Faalangst wellicht. U houdt er van om onderschat te worden, zodat uw slagen dubbel hard aankomen. Nou ja, misschien toch beter dan beweren dat je een IQ van 150 hebt en daarna de teksten van anderen niet begrijpen. Mij noemt U steevast 'Jantje', en ik neem aan dat het pejoratief bedoeld is. U geeft uzelf daarmee een stempel van zwakheid, dat begrijpt U. Ter zake. ===> Herzl was natuurlijk niet dom. Elke groep wordt sterker als ze als groep wordt aangevallen. Herzl wilde een kans maken op een eigen joods land. Daarvoor had hij de joden nodig: geld, hulp, politieke inspanningen etc. Dat kotm automatisch als er discriminatie groter is. Uit het dagbpoek , deel 1, pag 16, van Herzl: "It is essential that the sufferings of Jews. . . become worse. . . this will assist in realization of our plans. . .I have an excellent idea. . . I shall induce anti-semites to liquidate Jewish wealth. . . The anti-semites will assist us thereby in that they will strengthen the persecution and oppression of Jews. The anti-semites shall be our best friends". (From his Diary, Part I, pp. 16)


 9. BoertjevanBuuten

  @Jan Verheul - En als je denkt dat ik impliciet toon dat jouw visie zo gek nog niet is, dan is dat niet meer of minder dan een perfekte demonstratie van de verstokte domheid waar jij aan lijdt.


 10. BoertjevanBuuten

  @Jan Verheul - Wat jij ook niet begrepen hebt is, dat het geen zin heeft om individuen of groepen te beschuldigen. Jij moet eerst leren begrijpen dat we allemaal mensen zijn en doen wat onder de gegeven omstandigheden het slimste is om een zo groot mogelijk deel van de koek te veroveren (dat geldt in de meeste gevallen ook voor degenen die onder de huidige regelgeving als crimineel worden gezien. De enige mensen waarvan het gedrag volstrekt onlogisch en niet invoelbaar is, zijn de mensen die geestelijk gestoord zijn. Daarom worden ze zo gedefinieerd). Als je gedrag wilt veranderen, dan zul je de structuur moeten veranderen die dat gedrag al dan niet beloont.


 11. BoertjevanBuuten

  @Jan Verheul schrijft: "Herzl zei al dat zonder antisemitisme de zaak uit elkaar zou vallen." Dus de dommerik houdt zelf in stand wat hij zegt te bestrijden en de enige manier om die macht te neutraliseren -aangenomen dat die bestaat in de vorm zoals Jantje dat beschrijft- zou mijn aanpak zijn.


 12. Jan Verheul

  @ Boertje. U bent een heel brave en perfect geïndoctrineerd man. De hele idee dat je alleen individuen mag beschuldigen,en dat het verantwoordelijk stellen van groepen compleet taboe is, is er bij ons ingeramd met behulp van de holocaust: die was immers het gevolg van deze gevaarlijke veralgemenisering/vooroordelen. Maar als je goed kijkt naar de joodse religie dan zie je dat daar maar één heel belangrijk thema is: ben je lid van de groep of ben je dat niet. Àlle goyim worden dus in één beweging uitgesloten en veroordeeld : denk niet dat men naar het individu gaat kijken. De groepscohesie wordt heel hoog gehouden door bewust antisemitisme te veroorzaken. Herzl zei al dat zonder antisemitisme de zaak uit elkaar zou vallen. De Lubavitcher rebbe wilde Napoleon niet steunen, omdat Napoleon de joden gelijkheid wilde geven. De rebbe, Schneerson, zei: dan assimileren ze. In Amerika is wel die gelijkstelling, en de assimilatie is vrij hoog. Maar door allerlei propaganda van ADL etc. weet men toch nog een redelijk groeps-gevoel te behouden. =====> Boertje, net als FMMH moet ik U ook bedanken voor het impliciet tonen dat mijn visie zo gek nog niet is: banken, rijken, politieke macht, journalistiek: in al deze gremia zijn de joden natuurlijk enorm over-vertegenwoordigd. Maar dat is óók omdat ze erg goed zijn in die vakken, dus ik vind dat op zich geen probleem. ===> Waar het wèl een probleem wordt is als je ziet dat die crisis wel degelijk met opzet is veroorzaakt. Greenspan voerde een idioot beleid, zo hebben ook zijn voorgangers gezegd. Nu zijn de Europese regeringen gekneveld door de Bankiers ( ESM, schulden etc) . Waar het wel een probleem wordt is als je ziet dat 66% van de campagnegelden in de VS door joodse donors wordt gegeven. Dat geld vloeit wel weer teug naar Israel, maar dan is het belastinggeld. Waar het wèl een probleem wordt is als je ziet dat de journalistiek het vernietigen van Israels buurlanden goed keurt, voor geen enkele reden. Bush en Blair lopen nog vrij rond. Over 911 is nog nooit en serieus debat op tv gevoerd tussen vooraanstaande Truthers ( Grioffin, Cage etc.) en Commissie-leden. Ons wordt alleen de leugen voorgehouden dat conspiracy lieden gek zijn. Dààr wordt het een probleem: ze gedragen zich als groep. Èn die groep gedraagt zich als vijand van de niet-groepsleden. Dan moet je ze ook als groep kunnen aanspreken. Maar ze hebben U wijsgemaakt dat U dan iets ongehoords doet. Ze spelen met uw voeten. You are their toy. Ze lachen eens lekker om uw goedgelovigheid en uw ongeïnformeerdheid.


 13. BoertjevanBuuten

  @JanVerheul - Ik zie geen enkele reden om Israel (financieel) te steunen en vindt dat dat land geboycot moet worden, zoals ooit Zuid-Afrika, daar heb ik niet veel woorden voor nodig. Wonen daar Joden? O, nou jammer dan. Ik vind dat de banken genationaliseerd zouden moeten worden. Zijn die van joden? O, nou jammer dan. Ik ben van mening dat er een betere verdeling van de welvaart moet komen. Zijn de rijkaards allemaal joden? O, nou jammer dan. Ik vind dat de democratie versterkt moet worden. Is de macht in handen van de joden? O, nou jammer dan. Alles wat ik wil kan ik uitspreken zonder het begrip "joden" ook maar keer te noemen. Sterker nog, het is inwisselbaar: mij maakt het niet uit of daar eigenlijk Amerikanen of Russen moet staan. Ik weet wat ik wil zonder dat ik een vijandsschapsbeeld nodig heb om dat te definieren. En het succes hangt af van het resultaat van het streven en niet van het verslaan van een vijand. Dat vijandschapsbeeld is zelfs overbodige ballast, want als je eenmaal een vijand hebt gedefinieerd, dan heb je de neiging om alles wat je niet zint daar aan toe te schrijven en dat maakt je blind voor een andere uitleg.


 14. BoertjevanBuuten

  @Jan Verheul - Dan moet je de waarheid wel kunnen herkennen.


 15. Jan Verheul

  @ Boertjevan Buuten. Als U hier verhalen vertelt over uw situatie, is het informatief als U het land noemt waar U woont. ===> Wat is een spiegelbeeld van een Hasbara? Is dat: precies hetzelfde qua werkwijze, maar met een tegengesteld verhaal? Of is dat: in alles tegengesteld? ===> Het enige dat ik met de hasbara gemeen heb is: vasthoudendheid. Verder zijn we volledig tegengesteld: 1. Ik heb een verhaal en kan dat op honderden manieren onderbouwen. Zij hebben een leugen en die onderbouwen ze nooit. 2. Ik strijd voor het levensgeluk van àlle mensen, inclusief de gewone joden. Zij strijden voor de overmacht van het joodse volk, niet wetend dat het er toe zal leiden dat ook erg veel gewone joden zullen worden opgeofferd, zoals altijd gebeurt. 3. De Hasbara hebben één handleiding waarin hen de kneepjes van het bedriegen worden uitgelegd. Ik heb die niet. 4. De hasbara worden gesteund door de machtige media. Ik vecht tegen die media. 5. Ik ben op zoek naar de waarheid,en zal me onmiddellijk accepteren als ik die tegenkom: elke vergissing in mijn hoofd is er één te veel. Hasbara weten dat ze een reeks van leugens verkopen, en het Hasbara handboek moet hen daarin gidsen. Etc.


 16. BoertjevanBuuten

  @Jan Verheul: Je bent het spiegelbeeld van die hasbara-figuren. Ziekelijk. Maar evenzogoed wil ik je wel een tip geven: deze site is goed opgezet, buitengewoon gedetailleerd en zeer leerzaam: http://tinyurl.com/onnh32u . Daar kun je veel aan hebben.


 17. BoertjevanBuuten

  @Nederlanders zijn helemaal niet zo vriendelijk, laat staan gastvrij en als je buitenlander bent nog veel minder. In landen met een hoog nivo van corruptie merk je dat als eerste aan het clientelisme: alle baantjes, subsidies en projekten worden zoveel mogelijk aan partijvrienden toegespeeld. En het provoceert merkwaardige opvattingen over de wet: als je bijvoorbeeld over geluidshinder klaagt stelt een politicus doodgemoedereerd, dat ze de wet pas toepassen als de meerderheid het daar mee eens is en noemt dat trots democratie. Politie zie je gewoon nooit en als er iets ernstigs gebeurt, dan komen ze -veiligheidshalve- 24 uur later, tenzij het om politici of zeer welgestelde invloedrijke personen gaat. Het bewijst wel dat het in een anarchie prima leven is: iedereen weet dat, dus je moet het samen oplossen. Sinds alle mangrove gekapt is door de garnalenkwekerijen is de visstand gedecimeerd en daar doet niemand iets aan. Maar de invasie van kitesurfers levert ruzies en problemen op: die moeten in de monding van de rivier blijven, omdat ze de vis zouden wegjagen. In dat soort situaties maak het wel degelijk verschil uit of je "nativo" bent of van buiten komt, ver weg uit de grote stad of het buitenland. Nee, het is niet overal rozegeur en maneschijn, zoals in Costa Rica.


 18. Jan Verheul

  Ik wil nog een button toevoegen: 'Hinderlijk'. Als er een discussie plaats vindt en iemand begrijpt niet waar die discussie over gaat, dan mag je op de knop 'Hinderlijk' drukken. Verdwijnt zijn post achter een gordijn. Oopk bruikbaar voor echte trollen. ==> FMMH, bedankt voor het nogmaals ( 19.07 en 19.35 uur) aantonen dat Boertje er naast zat. Maar zo is het wel genoeg. Dank U.


 19. FMMH

  @BoertjevanBuuten..Ik heb zelden zoveel vriendelijke mensen om me heen gehad als in mijn dorpje hier, zelfs meer dan in Nederland, maar uiteraard zitten er overal de nodige rare mispunten en ook criminelen tussen, wat echter met buitenlander-zijn weinig te maken heeft, hoogstens dat de criminelen denken dat er veel bij je te halen is. De twee Tico-kennissen van me in de politiek, die ik al lang en heel goed ken, zijn uiterst integere sociaal democraten en erop gebrand om het dagelijkse leven voor zichzelf en andere gewone mensen te verbeteren. Met de politie of overheids-instanties heb ik tot op heden geen enkele negatieve ervaring, en ik zal, net als in Nederland, het wel uit mijn hoofd laten om iemand proberen om te kopen, want ik heb het vermoeden dat je daarmee hier in grote problemen komt. Wat rechters betreft heb ik het vage idee dat ze bij twijfel te snel partij kiezen voor hun landgenoten, tegenover de, in hun ogen rijke, buitenlanders. Zoals mij is overkomen toen een Rode Kruis ambulance mij van achter ramde, terwijl ik in een file stilstond, en ik niet voldoende bewijs had -omdat zij de zaak 'onderling' met hun reparateur wilden regelen- en ik mijn wettelijke aangifte-termijn van 10 werkdagen had overschreden, met slechts één dag. Mensen blijven wel overal altijd mensen uiteraard.


 20. FMMH

  @BoertjevanBuuten..Geen enkele sprake van xenofobie, integendeel


 21. BoertjevanBuuten

  @FMMH - Geen xenofobie onder de lokale bevolking? Geen corrupte politici, rechters, politie etc?


 22. FMMH

  @Jan Verheul..JIJ komt met een onzin-verhaal over twee professoren en andere nonsens, niet ik! En als jij, als schrijver van meestal allerlei selectieve kul, daarmee komt, wat kan ik dan anders doen als je geloven? Want @Jan Verheul is met zijn IQ niet verder dan de Jodenhaat van de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw! Moet ik dan vermoeden dat @Jan Verheul, op zijn zo lage niveau, een hoog-intelligent en ragfijn spel speelt? Laat eens naar je kijken, @Jan Verheul!! Het kwaad is inderdaad soms dichterbij dan je denkt en schuilt in doodgewone mensen, zoals @Jan Verheul!


 23. FMMH

  @Jan Verheul..Voor de volledigheid: Ik ken hier, na ca tien jaar, ook heel wat mensen van VS- en andere nationaliteit, die hier hun vaste woonplaats hebben, meestal ergens aan het strand of in de buurt van San José. De meesten daarvan, ook 'pensionistas', zijn helemaal niet rijk, maar komen vanwege het klimaat, of vanwege de goedkope medische voorzieningen en zorg, die ze in de VS of elders nauwelijks konden betalen. Ik ken trouwens ook rijke Amerikanen en zelfs rijke Nederlanders en Belgen hier. En sinds begin dit jaar zitten zelfs twee van mijn goede Costa Ricaanse kennissen, een ruimhartige, sociaal democratische Costa Ricaanse vriendin, plus mijn langdurige, buurman-rundveehouder in de farm, als gedeputeerden in het parlement. Dus je ziet, ik weet waarover ik praat, terwijl jij geen flauw benul hebt van de praktische werkelijkheid hier, en je, op verre afstand, zeer hatelijk en selectief laat misleiden door blijkbaar steeds de verkeerde boeken.


 24. Jan Verheul

  Dank je wel, FMMH. U heeft zojuist (17.59) bewezen dat het verhaal van Boertje (16.09 uur) kletskoek is. Hij beweert dat de rol van de joden in de VS gelijk is aan de rol van de pensionista¿s in allerlei landen. O Ja? Controleren die Pensionista¿s hele regeringen? Beroven ze landen van miljarden, die ze naar hun thuisland sturen? In Amerika wordt dit gewoon gedaan door de joden. In Engeland en Frankrijk controleren ze de politiek voor een belangrijk deel. Dank voor uw medewerlig. Met een IQ van 150 is dat nog niet zo eenvoudig.


 25. BoertjevanBuuten

  @FMMH - Waarschijnlijk heb je de links niet bekeken die Jantje ter illustratie heeft toegevoegd: dat komt omdat de joden de boel blijkbaar nog niet hebben overgenomen. Maar het lijkt me dat het leven daar toch een stuk goedkoper is als in Nederland: als je eenmaal een eigen huis hebt, moet je daar van je AOW toch aardig rond kunnen komen (zonder auto) - http://tinyurl.com/ly2uupd


 26. FMMH

  @Jan Verheul..Ik kom nu werkelijk niet meer bij van het lachen!! Al die vele, aardige Nederlanders hier, met hun kleinschalige bezigheden, in toerisme, wat bedrijven in de landbouw, etc, hebben hier een eigen Club Holandes, een Oranje Vrijmarkt eens per jaar waar ze poffertjes, tulpen, kaas en stroopwafels verkopen en de kinderen kunnen sjoelbakken, ook eens per jaar een diner ter viering van het Leidens Verzet met ingevlogen nieuwe haring na wortelenstampot met klapstuk, plus een chique bijeenkomst met toespraken bij gelegenheid van Koningsdag. En deze Nederlanders -lang niet allemaal 'pensionistas'-, zouden alle parlementariërs hier controleren en 3 miljard aan hun thuisbasis betalen?! Woehaha!! Toevallig ken ik een groot deel ervan en ze zijn allesbehalve, wat jij noemt, 'levensgevaarlijk'. @Jan Verheul, je lijdt echt aan paranoia, leest waarschijnlijk veel te veel, en de meest verkeerde boeken en zit zeker veel te lang in je achterkamertje op internet te gluren. Hap eens wat vrije lucht, ledig en verlicht je geest, of bezoek desnoods een psychiater. Dit is werkelijk te gek voor woorden en daarnaast ook nog eens erg zielig. Costa Rica heeft veel export naar Nederland, halfgeleiders, teeltproducten zoals koffie, ananas en sierplanten en heeft daarnaast vanuit de VS en ook Nederland veel toerisme etc. En aan dat alles is niets geheimzinnigs of bijzonders. Hier sluiten ze soms zelfs corrupte politici op in de gevangenis en werd de vorige presidente in de pers soms aan de schandpaal genageld, iets wat ik veel minder zie in Nederland. Hier regeert momenteel de sociaal democratie, op een menselijke manier, en in Nederland al vele jaren het, onmenselijke, neoliberalisme. Tussen haakjes: Heb je dat dik boek van die twee professoren in de afgelopen dagen helemaal gelezen, of alleen maar wat pagina's ervan op Amazon?


 27. Jan Verheul

  Je komt ze nog wel eens tegen: marxisten. Nou ja, ze zien er uit als Marxist. Ze lopen marxistisch en ze klinken als een Marxist. Maar ze zijn het natuurlijk niet ! ( Let daar op!) Voor hen is de onderbouw het meest cruciale. Ik moet dan even denken aan de econoom Ed Lof, die in 1998 het boekje schreef: "Een nieuwe Gouden Eeuw." Zij stelling was: We moeten heel veel immigranten naar ons land halen, zodat onze economie voldoende handen heeft, en dan komt die Gouden Eeuw vanzelf weer. Dat landen ook kunnen bezwijken onder interne wrijvingen ( al of niet met boze opzet in zo'n land 'verwekt') bedenkt Ed niet. Dat de immigranten (Hugenoten en Joden) die hij als voorbeeld neemt niet echt gelijk zijn aan de jongens uit de Atlas, dat is allemaal niet van belang: Ed houdt niet van discriminatie. Ed is een Goed Mens! Ja, en zijn Goedheid zal tot enorm veel menselijk leed leiden. Leed dat zowel autochtonen als allochtonen zal treffen. En mijn sympathie en medelijden gaat naar beiden groepen even sterk uit. Ed Lof daarentegen wens ik slechts één ding: zijn verdiende loon. Whatever that may be. Wat moet de straf zijn voor 'unwitting assets' die, zonder het te weten, de wereld in een hel veranderen?


 28. Jan Verheul

  Randy Newman is een artiest. Heeft geen enkele invloed. Wat Randy nog ironisch bezingt, is voor andere leden van zijn tribe wel degelijk een serieuze optie. Mensen die wèl invloed hebben, nota bene. Bijvoordbeeld doordat ze in één jaar tijd 100 miljoen dollar aan de hoogste politici geeft die in jouw land de zaken beslissen. Dàn heb je invloed. Reken maar dat ze luisteren. Zo iemand is Sheldon Adelson. En wat zei Sheldon een jaar geleden? "Waarom gooien we geen atoombom op Iran? "http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Adelson-US-should-drop-atomic-bomb-on-Iran-329641


 29. Jan Verheul

  Twee professoren, Walt en Mearsheimer, hebben recentelijk een dik boek geschreven: 'De Pensioners Lobby'. Het gaat over de pensionistas in Costa Rica die àlle parlementariers controleren en op die manier elk jaar 3 miljard aan hun thuisbasis laten betalen door de Costa Ricaanse regering. Uiteraard geld dat de belastingbetaler eerst moet ophoesten. Zelfs de VPRO heeft er een docu over gemaakt: http://www.youtube.com/watch?v=N294FMDok98 Maar niet alleen in Costa Rica zijn er invloedrijke buitenlanders, ook in Engeland: http://www.informationclearinghouse.info/article23997.htm ==> In Frankrijk is het nog erger volgens Gilad Atzmon: In France the situation is even more devastating, the entire political system is hijacked by the forceful CRIF. Zie, eerste allinea: http://www.informationclearinghouse.info/article35207.htm ==> We zien dus dat grote en machtige landen als de VS, Engeland en Frankrijk allemaal worden gedomineerd door mensen met een loyaliteit aan een vreemd land. Costa Rica is niet het einige land waar dit probleem speelt, beste Boertjevan Buuten. De Pensionista's zijn levensgevaarlijk. Overal. Waarom kunnen ze zich niet vredig bij hun eigen zaakjes houden? Waarom nu persé het gastland willen overnemen?


 30. FMMH

  @BoertjevanBuuten..Dat de AOW er veel meer waard is kun je wel vergeten. In plaats van premieheffing betaal je een lokale ziektekostenverzekering. De 11 tot 13% hypotheekrente op de eigen woning is niet meer fiscaal aftrekbaar op je pensioen. Aflossingsvrij bestaat niet, integendeel, alles moet voor je 80-ste zijn afgelost. Waar ik woon, in het noordelijk binnenland, zijn er nauwelijks buitenlanders. Wat mij het meest bevalt hier is de menselijke sfeer, zoals die in Nederland ooit bestond rond de jaren vijftig onder gewone mensen, plus de overweldigende natuur en het klimaat uiteraard.


 31. BoertjevanBuuten

  Ik heb geen enkele illusie dat @JanVerheul zal begrijpen wat ik zeg, mijn andere vijand -FMMH- vermoedelijk wel: het gaat om economische processen en gemeenschappelijke belangen, waarbij dingen als taal, culturele achtergrond en "ras" wel een rol spelen, maar zeker geen hoofdrol. Ik sta buitengewoon kritisch tegenover de ontwikkelingen, maar als je daar greep op wilt krijgen, zul je ze op de eerste plaats moeten omschrijven in termen van economische belangen, transparentie, rechtsstaat en democratie en niet in termen van joden, zigeuners, Marokkanen en buitenlanders. Want dan mis je niet alleen de kern van de zaak, maar begeef je je bovendien op een gevaarlijk hellend vlak.


 32. FMMH

  Wanneer een ouderwetse anti-semiet gaat solliciteren naar de functie van VK-opinie-moderater, dan is een 'onbegrijpelijk-button' cq onzin-drukknop, inderdaad heel hard nodig. Overigens vind ik dit wel een 'grappige' bijdrage, dus voor plaatsing geschikt.


 33. BoertjevanBuuten

  @JanVerheul - Neem een mooi dorpje ergens in Costa Rica: behalve de oorspronkelijke bewoners vindt je daar "de buitenlanders", die daar gekomen zijn om hun oude dag daar te slijten (omdat hun AOW daar meer waard is), om toerisme op poten te zetten (De natuurlijk schoonheid die voor de "locals" normaal is, is voor hen buitengewoon) en om herbebossingsprojecten uit te voeren. Ondanks het feit dat "de buitenlanders" uit alle streken van de wereld komen, hebben ze vrij veel gemeenschappelijke interesses, een andere visie op de wereld en veel meer geld ter beschikking dan de "locals". Zijn "de buitenlanders" bezig om de wereldheerschappij te vestigen? That's political science - http://tinyurl.com/bs4wb2v . En wat jij steeds allemaal te berde brengt is dus puur anti-semitisme, That's political science too.


 34. Jan Verheul

  Israel Shamir schreef in 2008 zijn boek "masters of Discourse." Eric Walberg schreef er een informatieve review over. Hier enkele quotes uit die recensie:==> - "Did you write about Jewish supremacy and world dominion?" a policeman asked angrily, to Shamir. "So what if I did?" he replied. "Every second Rabbi has expressed this view." "Yes, but they see it in a positive light!" said the policeman. ===> labeled anti-Semitic, Shamir counters "every idea stands or falls on its own merits," ===> today's Judaism is a descendant of rabbinic Judaism, which developed as a reaction to Christianity in the 4th-6th centuries, and is the basis of this "dangerous and troublesome ideology" that has culminated in the financial ruin of America and the desolation of Palestine. ===> As for hatred, it is such a mother-in-law word: "Son, I know you hate me and want me dead!" "No, mama, but I want us to control our lives ourselves." ===> Is there a Jewish world conspiracy? The concept is not needed in order to understand Jewish influence. As a rule, Jews seek to make things better for Jews ¿ but it is not a "conspiracy". There are many Jews in the world media; they have differing views, but they usually agree on certain things; for instance, they try to spike news items which are unfavourable to Jews. The majority of Jews are sympathetic to the US, dislike Christianity, prefer muticulturalism, support Israel -- this is not a "conspiracy", but just their preference. ===> the US Zionist financial and economic elite control both the dog and the tail. They make sure Israel gets its $3 billion a year (and much more on the side) and conducts its unending wars, as a symbol, a unifying force for American and European Jews, their raison-d'etre, to keep them and their shabas goy allies true to "the faith". In effect, both the US and Israel are pawns on their worldwide chess board. ===> And this supposed truism that Jews are natural allies of the left. This is only from the period of the French revolution till 1948, a necessary alliance of convenience to secure a strong hold on political and economic power during a period of change. Before that and afterward (and even during that period), Jews have alligned themselves with ruling despots as their personal financiers. Where did all the progressive Jews go? ===> Only a fool refuses to change as the world changes and his understanding of it deepens. Hier de hele recensie: http://ericwalberg.com/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D168:israel-shamir-masters-of-discourse-2008%26catid%3D44:books-of-interest%26Itemid%3D97


 35. Jan Verheul

  TIPS. In een lange post op ICH toont Paul Craig Roberts aan - met feiten- dat het Amerikaanse regeringsbestel in de afgelopen 40 jaar flink is gedegenereerd. Reagan liet de bedriegende ministers nog berechten. Maar tegenwoordig mag je mijneed plegen ( Clapper) en niemand die er over valt. http://www.informationclearinghouse.info/article40133.htm ===> Op DeJoop schrijft een pro-Kiev man, Aldershoff, steeds over de Ukraine. Zijn berichten zijn volledig door brainwash gekleurd, maar de reageerders als Bob Schmitz en Marcus Schouten weten waarover ze praten. Dat is informatief. http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/29366_de_ondraaglijke_lichtheid_in_nederlandse_berichtgeving_over_oekraine/


 36. Jan Verheul

  Zoals ik gisteren om 21.27 schreef: ==> "Er mag wel een button komen waar je op drukt als de post onbegrijpelijk is. Als 20% van de bezoekers op 'onbegrijpelijk' drukt, verdwijnt de post. (Eventueel nog opvraagbaar, om oneigenlijk gebruik te voorkomen) Dat maakt de zaak overzichtelijk. Waarom moet elke lezer zijn hoofd pijnigen op onbegrijpelijke wartaal?" ====> Als jouw post vaak achter het 'onbegrijpelijk' gordijn verdwijnt, dan stop je met posten, òf je gaat beter je best doen om wèl begrijpelijk te schrijven.


 37. Emiellienne

  Boertje, uw verhaal "schuurt" tegen. Een onvolwassen EU die niks beter bedenken kan dan sancties tegen Rusland


 38. Emiellienne

  Nee, boertje mijn hart ligt in Oekraïne, die mensen hebben de lijken bij elkaar opgeveegd, ondanks kritiek vanwege de staat waren, geen visnetten voor nodig. Het "westen", de Eu had daar voordeel bij, wilden wel die Krim, helaas doorzien door die slechterik...


 39. BoertjevanBuuten

  Emiellienne - Je kunt nou wel bij je verhaal blijven, ook al is dat puur en alleen gebaseerd op vooroordelen, maar dat laat onverlet dat de enige partij die werkelijk interesse had bij dat "ongeval" het westen, cq de "regering" van de Oekraine was. En gezien de lange voorgeschiedenis van "false flag" operaties + het feit dat het tegenwoordig een algemeen aanvaard beginsel van het volkenrecht is, dat je alleen mag aanvallen als je het zelfverdediging noemt, weet ik het nog zo net niet.


 40. Emiellienne

  FMMH: ik wil daar eerlijk over blijven, zonder teveel over mijn achtergrond prijs te geven, omdat/vanwege mijn vader die ook uit wit-Rusland kwam, die me steeds voorhield: Russen kun je niet vertrouwen! Bij die rebellen kwestie heb ik ingevuld, nog steeds, vanaf de grond beschoten door een Buk, alle rebellen ondervraagd, geen Buk vanaf die grond, en dan blijf ik bij mijn verhaal, die Buk is afgeschoten, voor de rampplek door Girkin, de rebellen hebben meteen die Buk teruggebracht, omdat dat niet de bedoeling was, de hele bevolking heeft meegeholpen, toen, nog even de hoek van de inslag bepalen, maar, dat mag Rutte doen


 41. BoertjevanBuuten

  @Jan Verheul: "Ik ben vóór moderatie." - Pure zelfhaat.


 42. FMMH

  @Emielliene..Want de ideëen van Jan Verheul kun je toch niet gratis verspreiden? Zeg nu zelf!


 43. Jan Verheul

  Ik ben vóór moderatie. Dit zijn de criteria voor plaatsing zoials ik ze eerder beschreef ===> Reacties moeten goed geschreven zijn: begrijpelijk, verzorgd, niet langer dan nodig. Mensen bekritiseren mag, schelden niet. Geen ad hominems of andere drogredenen bevatten. Ze moeten altijd één (of meer) van deze 4 elementen bevatten: 1. grappig. 2. Origineel idee. 3. Feitelijke informatie die nog niet algemeen bekend is. 4. Een mening die afwijkt van de mening in het artikel. Per persoon of IP-adres niet meer dan 3 posts per dag. Zo houd je de kwaliteit en dus aantrekkelijkheid hoog, en mag je hopen dat er meer mensen mee gaan doen die ter zake kundig zijn, en nu wegens 'afbreuk-risico' en scheldpartijen niet mee willen doen.=====> Toevoeging. Nu is er een button waar je kunt melden dat een reactie ongepast is. Er mag wel een button naast komen waar je op drukt als de post onbegrijpelijk is. Als 20% van de bezoekers op 'onbegrijpelijk' drukt, verdwijnt de post. (Eventueel nog opvraagbaar,om oneigenlijk gebruik te voorkomen) Dat maakt de zaak overzichtelijk. Waarom moet elke lezer zijn hoofd pijnigen op onbegrijpelijke wartaal?


 44. FMMH

  @Emielliene..Jan Verheul is gratis, maar wie wordt daar beter van? Een betaalmuur misschien?


 45. BoertjevanBuuten

  De econoom Thomas Piketty geeft morgen uitleg aan de Tweede Kamer. De Volkskrant is alvast te rade gegaan bij het gerenomeerde vakblad GeenStijl en ene Willem Vermeend, die in een grijs verleden Tweede Kamerlid voor de PvdA schijnt te zijn geweest, maar nu in in dagblad De Telegraaf een column heeft. Daarbij is hij zo verstandig geweest om in de voetsporen van partijgenoor Wim Kok te treden en hij bekleedt nu een bestuursfunctie bij Werkgeversvereniging VNO-NCW, de Meeùs Groep te Breda, Stichting Synvest Beleggingsfondsen en TSS Cross Media Group. Daarbij is/was hij (volgens Wikipedia) ook nog een commissaris bij de Randstad Holding NV, AFAB Holding NV ( waar hij vertrok nadat het bedrijf in opspraak kwam), N.V. Industriebank, de voorloper van de Limburgs Instituut voor OntwikkelingsFinanciering (LIOF), Maison van den Boer B.V, Free Record Shop Holding B.V, Imtech N.V, Mitsubishi Motors Europe B.V, Koninklijke Rotra B.V. en Jitscale B.V. Dat heeft de Volkskrant vergeten te vermelden (VK suggereert liever dat het om een sociaal-democraat gaat), dus doe ik het maar even.


 46. Emiellienne

  Plus gratis is niet gratis, dus...


 47. Jan Verheul

  Nieuwswaardig volgens onze Media: "Opnieuw stoffelijke resten geborgen op rampplek MH17. Vorige week waren Nederlanders ook al samen met de OVSE en de lokale rampenbestrijdingsdienst SES op de rampplek. Vandaag lukte dat opnieuw."(Volkskrant, 4 november) ===> Nieuwswaardig volgens onze Media: Na onderzoek is gebleken dat België nog steeds ten zuiden van Nederland ligt ! Dat was vorige week ook al zo! (Dat kan ik bevestigen. Ik heb het gelezen vorige week. J.V.) =====> Niet nieuwswaardig volgens onze media: Op 8 augustus heeft premier Rutte ( De onderste steen zal boven komen !) een akkoord getekend dat er geen enkel onderzoeksresultaat zal worden publiek gemaakt, als Oekraïne dat niet wil. Oekraïne heeft het vetorecht gekregen. ===> Nu wil het toeval dat er maar één land Motief, Mogelijkheid en Middelen had om de MH17 uit de lucht te schieten: Ukraïne. ==> Er zijn al twee massa-moorden gebeurd in dat land: snipers op Maidan, politie-agenten in Odessa. In beide gevallen zeer waarschijnlijk gepleegd door allies van Kiev. ===> Ben ik nou zo slim of zijn jullie allemaal volledig krankjorum? ===> http://www.volkskrant.nl/dossier-rampvlucht-mh17/opnieuw-stoffelijke-resten-geborgen-op-rampplek-mh17~a3782673/


 48. Emiellienne

  Ho, ho, even volgen wat ik zeg FMMH, nieuws is gratis voor iedereen, wil je een krant kiezen die eerlijke informatie geeft over het nieuws van de wereld, dan hoef ik in eerste niet te weten hoe Sylvie Meys ofzo het doet, toen zag ik er ook zo uit zonder voor de Play Boy te kiezen, bovendien kies ik niet voor Botox, de rimpels in mijn gezicht mogen aangeven wat ik in emotie ervaren heb. Ik hoef niet zo te weten hoe o.a. zij het doet, iedere dag weer, ik hou niet zo van de verkoop van fake. Wat belangrijk voor mij is, hoe gaan we met elkaar om? Belachelijk om te zien dat onze Koning zich zo "belachelijk ad rem" in Zuid- Vietnam gedraagt, en dan ook nog denkt dat hij leuk is, terwijl, och laat ook maar...


 49. FMMH

  @Emielliene..Al sla je me dood, dan weet ik niet waar je het over hebt. Bedoel je dat Plus gratis is, totdat de hoofdredacteur met de moeilijk te spellen naam eruit is?


 50. Jan Verheul

  Het Hart van de Persvrijheid wordt geraakt ! http://www.volkskrant.nl/opinie/veroordeling-van-oppenheimer-raakt-het-hart-van-de-persvrijheid~a3782445/ ====> Persvrijheid ? Wat een gotspe is dat ! Ze filmen een beeld, bedenken er een leugenachtige interpretatie bij, huren een hufter in ( Frans Timmermans heet ie) en manipuleren zo de hele wereldpolitiek. De Hufter maakt onmiddellijk carriere, dat begrijp je: zulke gewetenloze figuren zijn goud waard. Die kunnen ze gebruiken. Niemand die ooit een rectificatie plaatste. Hier de beelden waar ik over spreek: http://www.youtube.com/watch?v=kZBSGorpLNc


 51. Emiellienne

  Oh, dien hoofdredacteur was toch gisteren bij DWDD? Matthijs van Nieuwkerk kreeg zijn naam niet gespeld voor mij: kijk even in de herhaling op uitzending gemist van de denktank...


 52. Emiellienne

  FMMH, er staat toch al Plus boven de artikelen die u eventueel zou willen lezen, hebben ze bij de Standaard.be, zusje de Morgen.be, AD en telegraaf toch ook? En nu.nl, het nieuws wat mensen kort willen weten is, moet gratis zijn? Die ligt er pas een week uit...


 53. FMMH

  Ik meen gelezen te hebben van een bonus van 70.000 euro aan de hoofdredacteur oa voor het succesvol opzetten van deze nieuwe site, waarvan de opiniepagina nu al ruim een maand plat ligt zonder enige toelichting of excuus.


 54. BoertjevanBuuten

  Volgens de wikipedia is Chris Rutenfrans de redacteur van Forum, de opiniepagina van de Volkskrant, beroemd geworden met artikelen als `Onze cultuur is de beste¿ en `Hoe crimineel zijn allochtonen¿. Onlangs maakte hij nog van zijn positie misbruik door hier een stukje te plaatsen met zijn revolutionaire idee: "maak de armen rijker. Schaf de vermogensbelasting af." Echt waar, echt gebeurd - http://tinyurl.com/nfb4aah . Maar als je onder die grote U klikt op "stuur een brief", dan blijkt dat die naar Henk Müller gaat, dus die heeft er ook wat mee te maken. Die alibivrouwe is er alleen maar om de zaak recht te breien als er ergens iets scheeft gaat. Volgens haar is het slechts mogelijk om zo'n 300 reacties per uur te verwerken, dus je kunt je voorstellen dat 2 redacteuren niet genoeg zijn voor die 1000 reacties per dag. Vandaar dat Chris nu besloten heeft om slechts de mogelijkheid te geven om te reageren om stukjes waar hij het absoluut niet mee eens is, in de hoop dat de lezers er vervolgens gehakt van maken.


 55. dadendrang

  "Verduurzaming is als bouw van een kathedraal" Inderdaad ziet er leuk uit maar zijn nutteloos :-)


 56. Jan Verheul

  DE MEDIA LIEGEN. Twee artikelen waarin dit weer eens onbetwijfelbaar wordt bewezen:===> 1. Stan van Houcke toont aan dat NRC's Rusland deskundige willens en wetens de zaak bedriegt. Want: De maker van een film heeft zelf verklaard dat zijn verhaal geen kritiek is op Putin. Maar Smeets beweert ijskoud dat het wèl zo is. Zie: http://stanvanhoucke.blogspot.nl/2014/11/hubert-smeets-neoliberale-propagandist-4.html ===>Tweede voorbeeld dat de MSM LIEGEN: In de jaren 80 steunde de VS de Contra's in Nicaragua, omdat de democratisch verkozen regering aldaar de belangen van de Amerikaanse bedrijven schade berokkende. Hoe steunden ze de Contra's? Door drugs af te nemen en die in de VS te verkopen! Robert Parry ontdekte het, beschreef het en het werd een schandaal. Maar 10 jaar later beschreef Gary Webb welke enorme ellende die drugs hadden veroorzaakt, ook omdat er crack uit gemaakt werd. De artikelen reeks van Webb verscheen in een relatief kleine krant, maar Webb plaatste de onderbouwing op het internet. Dat was toen nieuw. Er waren dagen dat er 1,6 miljoen hits op die site waren. Webbe bracht een solide verhaal. Zelfs een onderzoek door de CIA later bevestigde dat. Maar: De grote media als NYTimes en Washington Post werden aangestuurd om het verhaal en vooral de journalist kapot te maken. Hetgeen lukte: in 2004 pleegde Webb , berooid en alleen en werkloos zelfmoord. Er is nu een film over: 'Kill the messenger.' Het artikel op ICH is lang maar de moeite waard, en bevat een lange lijst met interessante litteratuur: http://www.informationclearinghouse.info/article40122.htm


 57. BoertjevanBuuten

  @Meneer Dick - De kortst mogelijke route tussen Europa en het Verre Oosten gaat over land.


 58. BoertjevanBuuten

  @Jan Verheul - Ja ik zie het: "Aan de CO2-uitstoot hangt een prijskaartje van 7 miljard mensen, alleen al met drie uitgangen dagelijks goed voor een afvalberg ter grootte van de Alpen." Inderdaad, dat kan zo niet verder gaan, maar ik vind dat soort "oplossingen" toch wel erg radicaal. En ik weet wel dat je iets tegen Joden hebt, maar met dat soort uitspraken moet je toch wel voorzichtig zijn.


 59. Meneer Dick

  Binnen afzienbare tijd zal het ijs op de Noordpool in de zomer geheel dooien. Dan kunnen vrachtschepen tussen Europa en het Verre Oosten de kortst mogelijke route varen. Dat is ook heel duurzaam. - Het Nederlandse parlement en de Nederlandse kiezers hebben over deze ontwikkeling geen reet te beslissen. Wij kunnen dat wel aan ons voorbij laten gaan en inspelen waar wij goede kansen krijgen, zoals in de scheepvaart. Er zijn er genoeg die dat niet zullen nalaten.


 60. Jan Verheul

  @ BoertjevanBuuten. Hoe kan ik tot U doordringen? Ik begon er niet over. Ik citeer WTJGM. En uit dat citaat plukt u het. Vervolgens waarschuw ik U daarvoor: 19.21 uur. ( Ik zeg daar dat U goed moet lezen.)


 61. WTJGM

  Boertje---Stel de Aarde als een cel van een voor ons onoverzichtelijk lichaam, aangetast door een ongeneeslijk kankergezwel: de mensheid. Welke zichzelf en die mensheid respecterend geneesheer zou dat gezwel zo groot mogelijk laten worden, en zo lang mogelijk laten zitten? Misschien dat een afbouw van de gezondheidszorg u verder helpt?


 62. BoertjevanBuuten

  WTJGM - Dat hebben we allemaal al "uitgevonden", zoals je terecht stelt. Een kunstmatig opgewekte vulkaanuitbarsting of meteoorinslag behoort niet tot de technische mogelijkheden, zoals je wel weet. Wees eens praktisch; mischien dat Jan Verheul betere ideeen heeft, tenslotte begon die er over.


 63. WTJGM

  Boertje---Welnu, daar hebben ze naast periodieke onthouding, condooms, pillen, spiralen, castratie- en sterilisatiepoederbombardementen het IS, Boko Haram, Al Shabaab, Al Quaida, Taliban, Rode Brigade's, Lichtende Paden, Unabombers en Breiviks, geheime en minder geheime dienstverlening, elkaar naar het leven staande religies en ideologieën, kerncentrales, WOI t/m Z etc. voor uitgevonden. Dat schiet niet echt op -ik geef het grif toe- want we neuken elkaar volgaarne de vernieling in, maar ook stevige hongers- en watersnoden doen wonderen, en een kunstmatig opgewekte vulkaanuitbarsting of meteoorinslag dunt eveneens aardig uit. Kortom: werk aan de winkel!


 64. Jan Verheul

  @ Boertjevan Buuten 19.13. Als je nu eens zou proberen om goed te lezen en oprecht te zijn, dan had je zeeën van vrije tijd, en wij werden wat minder van ons werk gehouden.


 65. BoertjevanBuuten

  @Jan Verheul schrijft: "Alleen decimering van ons aantal komt het klimaat ten goede, voor de rest komt het op symptoombestrijding neer." Kun je ons ook uitleggen hoe je die decimering denkt te realiseren?


 66. BoertjevanBuuten

  De antropogene CO2-uitstoot van meneer Janse - http://tinyurl.com/qzhbsmw


 67. WTJGM

  Jan Verheul---Mijn beste tekst tot heden ;)


 68. BoertjevanBuuten

  @Jan Verheul - Eerst noem je me marxist -dat vind ik nog tot daar aan toe- en vervolgens associeer je me met het "communisme (dat) vaak miljoenen eigen burgers de kop kostte". En dat is geen persoonlijke aanval? Je bent een beetje in de war lijkt me. Daar zul je ook wel weer iets op te zeggen hebben, maar ik stop er mee, want het begrip van de mens reikt nu eenmaal slechts zover als zijn intelligentie dat toelaat.


 69. Jan Verheul

  Beste WTJGM. Op vrijdag 31 oktober om 19.50 schreef U het volgende: Verduurzaming valt samen met vakmanschap, en daar hangt doorgaans een prijskaartje aan dat voor velen niet haalbaar is. Aan de CO2-uitstoot hangt een prijskaartje van 7 miljard mensen, alleen al met drie uitgangen dagelijks goed voor een afvalberg ter grootte van de Alpen, laat staan wat uit hun hoofden en handen komt. Alleen decimering van ons aantal komt het klimaat ten goede, voor de rest komt het op symptoombestrijding neer. Als we zo graag naar maakbaar willen streven, zullen we zelf toch eerst minder moeten maken. ====> Wat vindt U er zelf van ?


 70. WTJGM

  Jan Verheul / BvB---Als respons uitblijft, wordt het een dialoog, alle goede bedoelingen ten spijt. Voor langdradige dialogen en uitdiepen lenen fora als deze zich m.i. niet. Ik vrees dat de meesten dan ook afhaken, waar kort en krachtig wel bij de les houdt. Begrijp me goed, het is niet tegen jullie persoonlijk gericht, en er zijn er wel meer die zich aan eindeloze epistels schuldig maken. Enfin, jullie lijken het te begrijpen, het begin is er ;).


 71. Jan Verheul

  @ Boertje. Ik heb de hele discussie van deze draad op mijn blog gezet: http://xevolutie.blogspot.nl/2014/11/396-nog-meer-volkskrant-draad.html ==> Daar kunt U zien dat ik U niet persoonlijk aan viel. U beweert ( 2 nov 18.31) dat we ons systeem moeten vernieuwen. ( Hoe dan wel, dat schrijft U niet.) Ik antwoord daarop ( 21.07) dat dit niet nodig is. Een kleine aanpassing kan al wonderen doen: een èchte kritische journalistiek, geholpen door èchte vrijheid van meningsuiting. Daarna gaat U de mist in: U begint te muggenziften, en probeert mij met suggesties en halve waarheden klem te zetten. Door gestaag doorwerkend al uw fouten bloot te leggen zet ik U een beetje voor schut. ( Dat is mijn beleving. Hoeft dus helemaal niet zo te zijn, hoor.) En passant heeft U geleerd wat een echte Ad Hominem is, en wat een schijnbare Ad Hominem is. Wat we samen deden was gewoon een beetje stoeien: een polemiekje, maar dan helaas niet op inhoudelijke zaken, maar op schijn-argumenten en foute ideeën over 'ad hominem.' Ik hoop dat het leerzaam was, maar ik vrees van niet.


 1. BoertjevanBuuten

  "Zonne-energie in VS goedkoper dan 'gewone' stroom.", volgens TROUW, dus het zal wel waar zijn. 2. BoertjevanBuuten

  Ik heb 2x een poging gedaan om de discussie terug op het spoor te zetten (zaterdag 1 november 22:39:32, maandag 3 november 1:34:53). Om de een of andere reden meende Jan Verheul echter mij persoonlijk te moeten aanvallen (zondag 2 november 21:07:05). Ik heb geprobeerd dat kort maar krachtig te weerspreken (zondag 2 november 21:47:28 - 22:10:15), maar als je Jan Verheul tegenspreekt krijg je alleen maar meer van hetzefde. Hij zou er goed aan doen de regels in acht te nemen die hij aan anderen wil opleggen (zie hieronder) 3. Jan Verheul

  @WTJGM. U heeft gelijk: het grootste deel van onze discussie hoort hier niet thuis. Dat had ik zelf ook al geconstateerd. ( 1.58 uur) Maar andere delen gaan over zaken waar U ook op zou kunnen reageren. Op 21.07 schreef ik : Dan wil ik de moderatie wel gratis doen voor de Volkskrant. Ik laat alleen de volgende posts toe: .===> Ze moeten goed geschreven zijn, begrijpelijk, verzorgd. Niet langer dan nodig. Mensen bekritiseren mag, schelden niet. Geen ad hominems of andere drogredenen bevatten. Ze moeten altijd één ( of meer) van deze 4 elementen bevatten: 1. grappig. 2. Origineel idee. 3. Feitelijke informatie die nog niet algemeen bekend is. 4. Een mening die afwijkt van de mening in het artikel. Per persoon of IP-adres niet meer dan 3 posts per dag. Zo houd je de kwaliteit en dus aantrekkelijkheid hoog, en mag je hopen dat er meer mensen mee gaan doen die ter zake kundig zijn, en nu wegens 'afbreuk-risico' en scheldpartijen niet mee willen doen. 4. WTJGM

  BoertjevanBuuten / Jan Verheul---Het is ongetwijfeld allemaal hartstikke interessant wat jullie elkaar te melden hebben, maar misschien is te overwegen elkaars mailadressen te verstrekken, want ik vrees dat die ellenlange chatsessies VK juist een middel in handen geven de discussies te beeindigen. En laten we wel wezen: voor bekeringsdrift hebben ze de Jehova's uitgevonden... 5. wouterfr

  Emiellienne zondag 2 november 18:40:52 om niet in hetzelfde oeverloos gewauwel als voorgaande reageerders te vervallen zou ik op Uw reactie alleen willen zeggen, dat restricties om goed voor milieu en omgeving te zorgen waarschijnlijk alleen voor jan modaal gelden. Maar niet voor rijke nitwitten die niet weten wat met hun rijkdom te doen, dan van hot naar her over de aarde te reizen en deze nu van een grote afstand willen zien, omdat het meegemaakt te moeten hebben. Bekijk liever de schitterende documentaries op de TV. 6. BoertjevanBuuten

  GEEN GEZEIK, IEDEREEN RIJK - Sorry, maar het is hier toch al een zooitje, dus het moet maar even: Tot mijn grote verbazing mocht ik opeens zomaar gratis en voor niks alle colums lezen en daarbij kwam ik deze tegen van Chris Rutenfrans (wie is dat eigenlijk?): "Als het verschil tussen rijk en arm groter wordt, is de pavlovreactie van deze GroenLinks'er om de rijken armer te maken. Hij komt niet op het veel heilzamere tegengestelde idee: maak de armen rijker. Schaf de vermogensbelasting af." Kan iemand zo vriendelijk zijn om mij dat uit te leggen, want ik begrijp gewoon niet wat daar staat: Maak de armen rijker. Schaf de vermogensbelasting af? That makes no sense, does it? 7. BoertjevanBuuten

  Ik wil dat nog wel even verduidelijken: ik heb niets tegen waardepapieren als ruilmiddel, zolang de uitgifte gelijke tred houdt het volume van goederen en diensten. Maar het uitruilen van waardepapieren mag nooit leiden tot een (schijnbare) vergroting van de waarde, terwijl daar geen groter volume van goederen en diensten tegenoverstaat. En de uitgifte hoort in handen te zijn van de gemeenschap en niet van particulieren, die een persoonlijk belang hebben bij de uitgifte van die waardepapieren, dat is de bok op de haverkist zetten. Een "goudloze economie" lijkt me echter zeer wel mogelijk. Maar ik geef mijn mening voor een betere hoor; ik ben tenslotte geen econoom, ik probeer het alleen maar te begrijpen. Had ik deze trouwens van jou? - http://vimeo.com/70502139 8. BoertjevanBuuten

  @Jan Verheul - 1) Als deze discussie over staatsinrichting zou gaan, dan was ik nu in jouw ogen misschien wel een anarchist. 2) Ik heb nergens beweert dat na het kapitalisme het communisme zal komen. Marx beweert dat en had daarbij ook een bepaalde vorm voor ogen. Ik betwijfel dat het kapitalisme het definitieve economische model is, maar ik denk dat de toekomstige economie een wat complexere vorm zal hebben als Marx zich voorstelde. 3) Ik denk niet dat het op gemeenschappelijk bezit zal uitdraaien, maar ik denk dat je o.a. een stabielere economie kunt scheppen door het systeem van aandelen te vervangen door een systeem van vrij verhandelbare (bedrijfs-)obligaties, zonder inspraak van de obligatiehouders in de bedrijfsvoering. (en een rentevrij leningstelsel, maar daar ging het hier niet over). Dat lijkt me niet echt communisme, of toch, naar jouw idee? 4) Je hebt de argumenten van Wolff niet weerlegt, je voert alleen andere factoren aan. En waarom niet? Ik denk inderdaad dat er meerdere factoren in het spel zijn. 5) Je hebt 'Democracy at work' niet vertaald. 6) Ik begrijp je pogingen de wereld te veranderen door deze posts interessant te maken en dat je het gevoel hebt dat iemand die de getapte jongen uithangt je daarbij in de weg zit. Maar dat is allerminst de bedoeling. Daarom ben ben blij dat je tevreden kon gaan slapen, want je wilde me weliswaar geen vliegen afvangen, maar je hebt me toch maar mooi te grazen genomen. Utopia is een stapje dichterbij gekomen. 9. Jan Verheul

  @Boertje. Let goed op wat er staat: "Persoonlijke aanval op de tegenstander om zijn geloofwaardigheid in twijfel te trekken EN ZODOENDE OOK ZIJN STANDPUNT." Het lang zijn, of het gebrek aan opleiding, of lid van een bepaalde groep zijn, dat zijn manieren om de geloofwaardigheid in twijfel te trekken. Ze doen niet ter zake. Het gaat om de bewering van de ander. Die moet je onderuit halen. Ik heb dus wel degelijk goed begrepen wat een Ad Hominem is. En ik heb uitgelegd dat ik Wolff z'n argument heb weerlegd ( ons monetair system dwingt tot groei. Dat moet dus anders) , en pas daarna een verklaring voor zijn gedrag gaf: hij is misschien vriend van de FED (De FED banken regeren de wereld dankzij dit systeem.) Ik heb niet gezegd dat Woll's argument onjuist of onbetrouwbaar is omdat hij een vriend van de FED is. Jij zou Wolff controlled opposition noemen, als je het met me eens zou zijn. 10. Jan Verheul

  @ Boertje. Om 0.33 uur schreef U een post met 5 punten. Hier wil ik ze ondergraven en beantwoorden. 1. U geeft toe dat U loopt als een marxist, praat als een marxist en dat U begrijpt dat mensen U als een marxist beschouwen. Zo heel erg fout was mijn veronderstelling dan toch niet? 2. U praat langs mij heen. U heeft het over onderbouw en bovenbouw. Ik wijs er op dat het een mooie theorie is, maar wat heb je daar aan als ie niet in de praktijk kan worden gebracht. U poneert iets en ik poneer iets. Beiden kunnen waar of onwaar zijn. Een misvatting mijnerzijds heeft U niet aangetoond. 3. Ik beweer iets over het kapitalisme. Dat bestrijdt U niet. U bent alleen de mening toegedaan dat er na het kapitalisme een communisme zal komen. Wie weet. Maar ik liet me niet uit over wat er hierna komt. Ik gaf kwaliteiten van het kapitalisme. Ergo: geen misvatting mijnerzijds. 4. Ik constateer dat het communisme nooit een succes is geworden. U beaamt dat, en toch beweert U dat ik daar van een misvatting ben uitgegaan. 5. Ik denk dat ik geen ad hominems heb gebruikt. Grappig ben ik niet. Origineel ben ik niet en nieuwe feitelijke informatie zit er nauwelijks in. En tot overmaat van ramp zijn het veel meer dan 3 posts per dag. Kortom: onze polemiek is niet goed genoeg om een ingezonden brieven rubriek te vullen, volgens mijn eigen maatstaven. Maar ik vond het wel leuk om U van repliek te dienen. Ik heb het gevoel dat we een polemiek hebben gevoerd waarin ik U nogal eens te grazen heb genomen. Maar hoe dat werkelijk zit, dat kun je beter aan een neutrale buitenstaander vragen. Einde van de dag. Morgen verder, eventueel. 11. BoertjevanBuuten

  Terug naar het onderwerp: Wat deze mijnheer "praktisch idealisme" noemt is een pleidooi van de gevestigde orde om tijd te winnen en kernenergie te promoten. Deze kongsi van politici en bedrijfsleven is dusdanig immoreel, dat ze gerust de zaak moedwillig uit de klauw laten lopen, om dan te argumenteren dat we geen keus meer hebben. Wat we werkelijk nodig hebben is gedecentraliseerde energievoorziening, die een eind maakt aan de macht en het monopolie van de energiereuzen! "Het jaagt de energiekosten omhoog en de industrie weg", waarschuwt Erwin van den Brink. Ik word doodziek van dat soort chantage: als jullie niet als slaven willen werken in onze fabrieken, dan gaan we wel ergens heen waar ze geen keus hebben; als jullie ons niet gunnen dat we miljonair worden, dan gaan we wel ergens heen waar we wel roulette mogen spelen met jullie centen; als jullie niet willen omkomen in de rotzooi, dan gaan we wel ergens heen waar je dat niet tegen kunt houden. Goed beschouwd gaat het gewoon om een stelletje legale bandieten, die hoognodig de wet voorgeschreven moeten krijgen. Omgekeerd: zet ze de pin op de neus, dan zul je eens zien hoe snel ze zijn met die innovatie! 12. Jan Verheul

  @ Boertje. Hiewr twee antwoorden op jouw twee laatste posts.===> Op op 1.04 betreft het GEEN Ad Hominem: Ik heb naar Wolff geluisterd, en geef precies aan wat er fout is met zijn antwoorden. Ik geef aan welke antwoorden ik van een èchte criticus van het system verwacht. Mijn constatering dat hij een vriend van de FED is, komt als conclusie. Niet als argument om hem te weerleggen. ====> @ Boertje op 1.10 min. De idee van 'Democracy at work' had ik echt wel opgepikt als zijnde zijn antwoord, maar ik weet echt niet hoe dat in de praktijk verder moet. Ik snap wel dat het straks toch op gemeenschappelijk bezit zal uitdraaien, maar dat durft hij niet te zeggen. Het communisme is nog steeds niet populair in de VS, maar democratie is erg populair. Ik schreef om 0.05 uur: "Hij zegt: ik vertrouw op ons democratisch gevoel. We moeten samen de belangrijke zaken aanpakken. (eind 1e video). Mooi. In de praktijk .... ?" 13. BoertjevanBuuten

  Ad hominem (op de persoon): Persoonlijke aanval op de tegenstander om zijn geloofwaardigheid in twijfel te trekken en zodoende ook zijn standpunt. Op de man spelen en niet op de bal. - http://nl.wikipedia.org/wiki/Drogreden 14. Jan Verheul

  @ Boertje. Over ad hominems. Nee, dat was geen ad hominem. Een ad hominem gaat als volgt: "Uw bewering is onjuist want U bent veel te lang." "Uw bewering is onjuist want U hebt geen goede opleiding." "Uw bewering is onjuist want de groep waar U lid van bent heeft geen idee hoe de wereld in elkaar zit." ===> Ik schreef: "Als U waarde hecht aan een betere wereld, en die wereld wil veranderen, dan moet U echt proberen om deze posts interessant te maken. Maar U bent liever de getapte jongen. U probeert iemand wat vliegen af te vangen. Jammer." Ik vraag U dus om voortaan interessante posts te schrijven, en U niet te laten verleiden tot wat U gemakkelijk af gaat: de ander met een scherpe opmerking neerhalen. Dat is wel grappig, maar mensen zullen niet vaak terugkomen om dit te lezen, en zeker niet de mensen die serieus naar oplossingen zoeken. 15. BoertjevanBuuten

  @Jan Verheul - En ik wil niet onder stoelen of banken steken dat ik onderhand toch behoorijk geirriteerd ben geraakt: Je hebt, zeg je, naar die 2 interviews zitten kijken, waarbij regelmatig werd gerefereerd naar een boek met de titel "DEMOCRACY AT WORK". Maar je bent nog steeds op zoek naar de remedie die Wolff voorstelt. Zou je die titel eens voor mij willen vertalen? 16. BoertjevanBuuten

  @@Jan Verheul - Ik zal je een dienst bewijzen: het is niet mijn gewoonte, maar elke keer als je een ad hominem gebruikt, zal ik je daar op wijzen. In dit geval: "Ik denk dat Wolff in feite een vriend van de FED is (...) Ach, de hele academia zit vol met lieden die met de 1% heult," 17. BoertjevanBuuten

  @Jan Verheul - U leest wel heel slecht; wat is dat toch voor rare mode tegenwoordig om de boel om te draaien en de eigen problemen op een ander te projecteren? Ik schreef: "Ja, ik bekijk veel links, NIET ALLEEN DE JOUWE, maar sommig gelul houd ik niet langer dan 30 seconden vol en inderdaad: heel veel wist ik al. 18. Jan Verheul

  @Boertje 23.51. U leest wel heel slecht. Ik heb beide video's gezien, zoals ik zei, dus beide links werken. Heb ik niet ontkend.===> U bent ondogmatisch links. Mooi. Ik ben ook ondogmatisch links: we zijn allemaal mensen, en als we het recht van de sterkste laten gelden, dan past dat bij dieren, niet bij mensen. Ergo: de zwakkeren verdienen bescherming. Geen pampering. Geen wentelen in ijdelheid en gastarbeiders het werk laten doen. Maar wel een fair loon en degelijke scholing en gezondheidszorg. Uw laatste opmerking ( over 'problemen') is onbelangrijke kletskoek. Moeten we ons hier niet mee bezig houden. Vraag: welke van de links die ik U gaf was zo waardeloos dat U er maar 30 seconden naar keek. En waarom? 19. BoertjevanBuuten

  @@Jan Verheul schrijft: "Het enige wat ik van U wil horen is: Welke zijn de misvattingen waar ik van uit ga?" Nou dat zijn er nog al wat en ik heb er al enige tegengesproken, maar dat schijn je niet te snappen. 1) "U noemde zich eerder een Marxist" - fout. 2) "Op papier is het marxisme beter dan het kapitalisme, maar blijkbaar lukt het nooit." - Marxisme is een vorm van maatschappijanalyse waarbij de materiele (economische) omstandigheden als uitgangspunt worden gekozen. Culturele en religieuze fenomen worden als een gevolg gezien, niet als oorzaak van de ontwikkelingen. 3) "Het kapitalisme heeft veel goede kanten: stimuleert tot kwaliteit en daadkracht. Doet materiële welvaart stijgen." - Marx zag het kapitalisme ook als een noodzakelijke fase in de overgang van een feodale naar een socialistische maatschappijvorm, inclusief de positieve kanten, maar wel gedoemd overwonnen te worden, vanwege de vele negatieve kanten. 4) "Het nadeel van het marxisme is dat het nooit ergens tot goede resultaten geleid heeft, en in zijn vorm van communisme vaak miljoenen eigen burgers de kop kostte." - Ik schreef al dat het duidelijk is dat Marx zichzelf soms voorbij is gelopen in de haast zijn theorien in de praktijk vorm te geven. Om maar te zwijgen over zijn (communistische) volgelingen die zijn theorieen tot dogma hebben verheven en er dus net zoveel van snapten als jij. 5) Als jij de moderatie zou doen voor de VK op grond van de volgende criteria: a) Mensen bekritiseren mag, schelden niet. b) Geen ad hominems of andere drogredenen. c) Per persoon of IP-adres niet meer dan 3 posts per dag. d) Ze moeten grappig of origineel zijn of feitelijke informatie bevatten die nog niet algemeen bekend is, hoeveel van jouw eigen reacties zouden het dan halen? Of ben je -bij wijze van voorbeeld- van mening dat het verwijt: " Maar U bent liever de getapte jongen." geen ad hominem is? 20. Jan Verheul

  @ Boertje. Ben nog eens aan het luisteren naar Wolff. Op zoek naar zijn remedie. Hij zegt: ik vertrouw op ons democratisch gevoel. We moeten samen de belangrijke zaken aanpakken., ( eind 1e video). Mooi. In de praktijk .... ? Over Glass Steagall beweert hij dus: die werd al omzeild zodra ze was gemaakt. ?!? De wet is in 1933 gemaakt. En in 1999 repealed, onder Clinton., De lobby om Glass Steagall af te schaffen kostte 300 miljoen $. Ik heb dat ooit uitgerekend: dat is 500.000 $ per Congres en Senaat lid. Kun je je daar iets bij voorstellen? Dan loopt zo'n Congres lid 5 jaar lang dag in dag uit met een Lobbyist achter zich aan. ( De Lobby tegen Glass Steagall heeft trpouwens 12 jaar geduurd.) En dat zou eigenlijk niet nodig zijn, volgens Wolff, want de wet was al voldoende omzeild? Binnen 8 jaar na de repeal stortte het kaartenhuis in. De opheffing van de Muur zorgde dat onze spaarcenten nu echt naar de CDO, ASB etc. casino's verdwenen. Martha ( video 2) vraagt: Wat doe je met de interne tegenstrijdigheid: kapitalisme vereist groei. Onze planeet kan dat groei aan. Het antwoord van Wolff is ondermaats. ( Ik kan het niet onthouden, en dat overkomt me altijd als er klets verkocht wordt.) Het antwoord dat hij zou moeten geven is natuurlijk: Ons monetair systeem kan alleen functioneren met groei. Er is ingebouwde groeidwang. Waarom? Omdat geld alleen wordt gecreeerd als lening. Maar het geld dat nodig is om de rente te betalen wordt niet gecreerd door de bank. Dat kan alleen worden gemaakt als er groei is: met steeds nieuwe leningen komt steeds meer geld in omloop, nodig voo reen steeds grotere rente-betaling. Waarom zegt Wolff dat niet? Ik denk dat Wolff in feite een vriend van de FED is: hij kan heel goed de gangbare kritiek onder woorden brengen, maar de cruciale zaken noemt hij niet. Een teleurstellende man, nu ik er nog eens goed naar luister. Ach, de hele academia zit vol met lieden die met de 1% heult, ook al lijken ze op het eerste gezicht hun grote critici. Ik heb het allemaal van nabij mogen meemaken. 21. BoertjevanBuuten

  @Jan Verheul schrijft: "Wat was zijn oplossing? Die heb ik niet gehoord of ben ik vergeten. Kan ook zijn dat ik het interview niet helemaal afgeluisterd heb." Beide links werken, dat heb ik meerdere malen gecheckt en dat jij -en PieterdeVries- er niet eens in slagen om een link te kopieeren, al dan niet het gevolg van dure klotezooi die gebruiksvriendelijk heet te zijn, kan ik natuurlijk moeilijk vooruit zien. Ik ben helemal niks 80 of voor 92 of voor 94,5 %, ik ben ondogmatisch links. Ja, ik bekijk veel links, niet alleen de jouwe, maar sommig gelul houd ik niet langer dan 30 seconden vol en inderdaad: heel veel wist ik al. En wat is dat toch voor rare mode tegenwoordig om de boel om te draaien en de eigen problemen op een ander te projecteren? 22. PaulGroot

  "Het subsidiëren van een specifieke, bestaande technologie is bijna per definitie een doodlopende weg." Inderdaad, dat geldt vooral voor windturbines die per definitie draaien op subsidie. Er is nauwelijks nog noemenswaardige rendementsverbetering mogelijk, in tegenstelling tot zonne-energie. Het geld dat aan investeerders wordt weggegeven kan heilzamer worden gebruikt aan onderzoek, waarvoor nu - dankzij de gulle gave aan de windhandel - nauwelijks nog geld is. 23. Jan Verheul

  @ BoertjevanBuuten. Ik heb beide interviews gezien, en heb dat - ergens- nog gemeld aan PieterdeVries. Ik herinner mij: Regelgeving helpt niet, want de bedrijven omzeilen die. Glass Steagall was al in de praktijk omzeild. Amerikanen gaan qua levensstandaard al 30 of 40 jaar naar beneden. Etc. Etc. Heel goede info. Maar deel daarvan wist ik al. Wat was zijn oplossing? Die heb ik niet gehoord of ben ik vergeten. Kan ook zijn dat ik het interview niet helemaal afgeluisterd heb. Ik begin met de tweede link, omdat PieterdeVries zei dat de eerste niet werkte. ( ik luister vaak op iPad , en dat copy-paste is een klote gedoe, dus neem ik geen links die niet werken. ) Later het eerste interview geluisterd. Vraagje: Leest of luisert U ook wel eens info waar ik naar verwijs, of weet U het allemaal al? ===> Nogmaals: Of U zichzelf voor 80 of voor 92 of voor 94,5 % als Marxist beschouwt: dat is voor niemand interessant. Als U waarde hecht aan een betere wereld, en die wereld wil veranderen, dan moet U echt proberen om deze posts interessant te maken. Maar U bent liever de getapte jongen. U probeert iemand wat vliegen af te vangen. Jammer. U maakt de enige kans die U heeft om deze wereld te veranderen, zelf mee kapot. ===> @Boertje: Vraag U àltijd af: wat ik hier schrijf, is dit ter meerdere eer en glorie van mijzelf, of is het iets waar een ander wat aan heeft. Brengt het ons verder. Het enige wat ik van U wil horen is: Welke zijn de misvattingen waar ik van uit ga? Daar schieten we iets mee op. De rest is onzin. Voor niemand interessant. 24. BoertjevanBuuten

  @ Jan Verheul - Aha, jij bent tevreden als je iemand in een hokje heb kunnen plaatsen, is dat het? Nee, ik ga niet op jouw post reageren, omdat die uitgaat van een aantal misvattingen. En ik heb er geen bezwaar tegen om marxist genoemd te worden -zoals ik al schreef-, maar ik heb wel bezwaar tegen die misvattingen. Bovendien zou het wel zo netjes zijn als je eerst op mijn post zou reageren: het is duidelijk dat deze materie je interesseert, dus besteed je tijd eens aan het bekijken van die 2 interviews. Ik beloof je met je hand op mijn hart dat het een van de interessantse interviews is die je ooit hebt gezien/gehoord. En als het toch tijdverspilling bleek, dan mag je me daarna de huid vol schelden. 25. Jan Verheul

  @ BoertjevanBuuten. Op de draad: http://www.volkskrant.nl/opinie/buig-niet-mee-met-het-moois-van-de-techneut~a3776356/ op vrijdag 31 oktober om 0.33 uur schreef je het volgende: ===> @Jan Verheul - Die stukjes die jij zo aardig vond zijn typische voorbeelden van een marxistische maatschappij analyse, maar dan heel vriendelijk en praktisch onder woorden gebracht, zonder in het jargon te vervallen van "de gestaalde kaders". Nu is het duidelijk dat Marx zichzelf soms voorbij is gelopen in de haast zijn theorien in de praktijk vorm te geven. Ik probeer die fout te vermijden, dus is het de vraag of je mij een marxist kunt noemen. Maar dat iemand dat makkelijk zou kunnen denken ligt dus voor de hand. Waarom zou ik me daar druk om maken? Als iemand aan de misvatting lijdt te denken dat ik een dogmaticus ben, dan laat mij dat juist de ruimte om een onverwachte insteek te presenteren. En als je de manier waarop ik dingen benader als inzichtelijk en praktisch ervaart, dan is het misschien tijd om Marx eens te bestuderen. Hele taaie kost, dat wel. Misschien iets over de theorien van Marx dat een beetje toegankelijker is. Kropotkin is ook leuk en niet zo taai. En als je een meester in het vak aan het werk wilt zien, dan moet je Richard Wolff beluisteren, hier in 2 delen, deze volgorde: http://tinyurl.com/kmd3owo , http://tinyurl.com/p3sdgra . Als je hem hoort, hoor je mij, -alleen ben ik natuurlijk niet zo'n vakman als hij is, maar voor het overige...woord voor woord. =====> Ik heb jouw hele post geciteerd. Over Richard Wolff lees ik op Wikipedia: Richard D. Wolff (born April 1, 1942) is an American heterodox economist, well known for his work on Marxian economics, economic methodology, and class analysis. ====> Mijn conclusie: U houdt van Marx' ideeën, U citeert professoren die ook van Marx houden, en U voelt zich bij hen thuis. Maar U wil niet echt zo genoemd worden, hoewel U toegeeft dat het wel voor de hand ligt als men U zo ziet. ===> Ik schreef: U noemde zich eerder een Marxist, heb ik dat goed begrepen? Boertje, ik heb geen tijd en zin om te gaan mierenneuken. Sorry. Dit is voor niemand interessant, ook voor mij niet. Gaat U liever in op wat ik in mijn post schreef. Dit schiet echt niet op. Zo is een rubriek als deze tot prietpraat verworden. Vliegen vangerij. U kunt veel beter. Cut the crap. 26. BoertjevanBuuten

  @@ Jan Verheul - Gevonden, ik schreef: "Die stukjes die jij zo aardig vond zijn typische voorbeelden van een marxistische maatschappij analyse, maar dan heel vriendelijk en praktisch onder woorden gebracht, zonder in het jargon te vervallen van "de gestaalde kaders". Nu is het duidelijk dat Marx zichzelf soms voorbij is gelopen in de haast zijn theorien in de praktijk vorm te geven. Ik probeer die fout te vermijden, dus is het de vraag of je mij een marxist kunt noemen. Maar dat iemand dat makkelijk zou kunnen denken ligt dus voor de hand. Waarom zou ik me daar druk om maken? Als iemand aan de misvatting lijdt te denken dat ik een dogmaticus ben, dan laat mij dat juist de ruimte om een onverwachte insteek te presenteren." Nou, bij deze dus; probeer het nog eens - http://tinyurl.com/kmd3owo , http://tinyurl.com/p3sdgra , in die volgorde. 27. BoertjevanBuuten

  @ Jan Verheul - Nee, dat heb je niet goed begrepen. Kun je die reactie terugvinden? 28. Jan Verheul

  @ BoertjevanBuuten 18.31 U noemde zich eerder een Marxist, heb ik dat goed begrepen? Het nadeel van het marxisme is dat het nooit ergens tot goede resultaten geleid heeft, en in zijn vorm van communisme vaak miljoenen eigen burgers de kop kostte. Op papier is het marxisme beter dan het kapitalisme, maar blijkbaar lukt het nooit. Het kapitalisme heeft veel goede kanten: stimuleert tot kwaliteit en daadkracht. Doet materiële welvaart stijgen. Dat is al heel wat in een wereld met honger en ziekten. En zolang er werkelijk controle was van het volk, dus zolang de pers multipolair was ( rechts, links) en er nog vakbonden bestonden was er ook een echte democratie. Dat waren volgens mij de gouden jaren: grofweg de 20ste eeuw in Het Westen. Helaas zijn er wel twee wereldoorlogen doorheen geslipt, omdat in de aanloop naar die oorlogen de Media al werden overgenomen door de 1%. Zie Oscar Calloway: http://ut.alternativeconservative.com/2010/01/cfr-jp-morgan-oscar-callaway/ ===> Ik denk dat we de wereld al heel wat beter kunnen maken als we de MSM weten te ontfutselen aan de controle van de 1%. We moeten op prime time debatten op tv uitzenden waarin mythes worden doorgeprikt: over de banken. Over de ware redenen voor oorlogen. Over de ware redenen van al die immigranten. Over de ware redenen van al die oorlogen tegen het terrorisme. ==> Ik zag een stukje over de NSA en Snowdon op de Belgische tv en bekeek de docu deels op youtube. Raad eens? De reden dat de NSA ons allen afluistert is dat ze 911 niet hadden zien aankomen! En Glenn Greenwald werkt mee aan deio PBS-Frontline docu! We worden dus flink bedrogen. Grove leugens worden ons voorgeschoteld.Ik meen dat 7 landen hebben gewaarschuwd voor 911. Een laptop met het hele plan mocht niet worden geopend vóór `11 september. ====> Een echte vrije pers, te beginnen met een goede 'ingezonden brieven rubriek' lijkt me voldoende om de wereld van de ondergang te redden. ===> Wil ik de moderatie wel gratis doen voor de Volkskrant. Ik laat alleen de volgende posts toe: .===> Ze moeten goed geschreven zijn, begrijpelijk, verzorgd. Niet langer dan nodig. Mensen bekritiseren mag, schelden niet. Geen ad hominems of andere drogredenen bevatten. Ze moeten altijd één ( of meer) van deze 4 elementen bevatten: 1. grappig. 2. Origineel idee. 3. Feitelijke informatie die nog niet algemeen bekend is. 4. Een mening die afwijkt van de mening in het artikel. Per persoon of IP-adres niet meer dan 3 posts per dag. Zo houd je de kwaliteit en dus aantrekkelijkheid hoog, en mag je hopen dat er meer mensen mee gaan doen die ter zake kundig zijn, en nu wegens 'afbreuk-risico' en scheldpartijen niet mee willen doen. 29. Emiellienne

  Ben maar een leek: kerncentrale:Tjernobyl 1986 Fukuschima 2011 Kolen en gas: vervuilend Schaliegas: EU meedoen! ook in Nederland Boxtel ofzo, samen met VS die in de "lauwe oorlog" met voormalig sovjet eigen energiebronnen zoekt voor auto"s o.a. maar vnl. computers, Nederland voorop, windmolenpark in de Noordzee ten behoeve van.. Gelukkig zijn daar nog de Belgen, die, nadat de Doelen uigeschakeld werden, kiezen voor het veilige: sluiten met onveilige kerncentrales OH, niet te vergeten: Ban Ki-moon: Einde fossielle brandstoffen in 2100, DUS wapens leveren VS, dat tweede Suzkanaal moet ook nog worden gegraven worden, zit alsnog gefrased.... 30. Emiellienne

  @wouterfr: Branson riep als eerste: "we gaan door"! "Op weg naar God", in zijn geval betekenend gewichteloosheid. Nadat hij dan een beetje door iemand op zijn billen getikt was, beseffend dat hij wel erg met Russische roulette gespeeld heeft met 2 jonge mannen levens, de ene dood, de andere praat nog, maar dat kun je ook bij wijze van spreke met een dwarslaesie ondanks parachute, met nieuwe brandstof uitproberen.. Die 200.000 die daar een ticket voor 70 à 80.000 euro voor neerlegden eisen een onderzoek: project voor 1 à 2 jaar stilgelegd, krankjorum! 31. BoertjevanBuuten

  Wat ik niet begrijp is, dat zo weinig mensen inzien dat het grootste deel van de problemen wordt veroorzaakt door het economische model waarbinnen we met zijn allen funcioneren. De banken en bedrijven doen gewoon wat van ze verwacht wordt: winst maken. De gewone man probeert gewoon zo'n groot mogelijk stuk van de koek te bemachtigen en/of -zo goed en kwaad als dat gaat- te overleven. Dat is allemaal geen raadsel. En nu kun moraalpreken afsteken en regels en wetten uitvaardigen zoveel als je wilt, maar het blijft vechten tegen de bierkaai: de economische structuur die we met z'n allen in stand helpen houden. En die economische structuur is niet door god gegeven, of een onveranderlijke natuurwet, maar het resultaat van politieke keuzes. Maar er is geen enkele politieke partij meer over, die dat inzicht tot het belangrijkste punt van haar verkiezingprogramma maakt. Er wordt integendeel een verdeel-en-heers spelletje gespeeld door de elite en wij doen vrolijk mee met de modieuze schijndiscussies waarmee we door die elite -in de Volkskrant- overvoerd worden. Morele grenzen bestaan daarbij niet: als het volk zich emotioneel op sleeptouw laat nemen door de invalshoek van de nazi's destijds, dan wordt daar een hype van gemaakt. Je mag het alleen niet bij de naam noemen, want dan wordt iedereen boos; dat is een belediging voor het "gesunde volksempfinden". Wij zijn geen nazi's, -wij staan aan de goede kant en dat kunnen we bewijzen ook: door bommen op die rot-arabieren te gooien die tegen de joden zijn. How blind you can be! 32. Jan Verheul

  Mijnheer Dick. Mag ik U eens een vraag stellen. U schrijft "Wat 'n druktemakerij allemaal. doe als ik, ik maak mij nergens druk over." Ik ben benieuwd waarom U zich nergens druk over maakt. 1. Is dat omdat U de problemen van onze energie-voorziening niet begrijpt ? ( Als we allemaal kernenergie gaan gebruiken zijn de grondstoffen in 20 jaar tijd op. Als we fossiele brandstoffen blijven gebruiken ontstaat een soort kettingreactie: dan zal het methaan uit de toendra-bodem ontsnappen en zal de opwarming desastreus zijn.) 2. Of is het omdat U denkt dat U te dom bent om er een zinnige bijdrage aan kunt leveren. 3. Of komt het omdat U denkt : als de pleuris uitbreekt ben ik toch al dood. ===> Ik ben altijd nieuwsgierig waarom sommige mensen hun leven geven voor de medemens, en anderen hun schouders ophalen. Graag wil ik dus weten hoe dit bij U ligt. 33. BoertjevanBuuten

  @Meneer Dick - Ik maak me absoluut niet druk, vandaar ook dat ik die kernenergie absoluut niet nodig acht: de risico's zijn te hoog en het afvalprobleem is niet opgelost. Als je dat allemaal zou doorberekenen in de stroomkosten, dan wil iedereen gelijk een windmolen in de achtertuin. Die klimaat-hype gaat dus nagenoeg aan me voorbij. Maar hier hebben de vissers problemen vanwege alle rotzooi die in hun netten blijft hangen en het grondwater heeft een te hoog nitraat gehalte vanwege de kunstmatige bemesting etc etc. Dus er moet gewoon een andere manier van produceren en consumeren komen: de huidige economie veroorzaakt teveel "bijkomende schade" + de daaraan verbonden kosten, die je niet terugvindt in de prijs van het product. Dat schept een onaanvaardbare scheefgroei met zeer negatieve neveneffecten. 34. Meneer Dick

  Boertje, u heeft het goed gezien, kernenergie neemt alle zorgen over de energievoorziening weg. Voorlopig zijn er helemaal geen zorgen hierover, want de voorraden fossiele brandstoffen zijn zooo overvloedig. Op de Noordpool is nog veel meer. En dan, als die fossiele brandstoffen op de lange duur toch schaars worden, dan lost het probleem met CO2 zich ook vanzelf ook op. Wat 'n druktemakerij allemaal. doe als ik, ik maak mij nergens druk over. 35. wouterfr

  Komen we nog terug op het feit waar dit opiniestuk over gaat? Dat wil zeggen over de toekomstige energie tekorten op deze wereld. Terwijl iedereen gemaand wordt zuinig met de voorraad energie om te gaan, is er ene miljardair R. Branson die retour-reisjes voor het luttele bedrag van 200 000 euro naar god aanbieden. Er zijn al talloze geïnteresseerden die dit bedrag er voor over hebben. Voorlopig is alleen de eerste enkele reis en hopelijk ook de laatste geslaagd. Verzamelen we allemaal plastic en lege flessen zodat de andere onnozelen met hun geld op reis kunnen. 36. Komeinie

  Onze toekomst begint een beetje S.F. te worden alla de serie V, ook Ed en Willem Bever uit de fabeltjeskrant ontbreken er niet aan met stoom. @Veldluis, wij zijn toch gelijk varkens, dus daar hoef je geen speciale flats voor te bouwen, maar een krimp van de wereldbevolking is volgens mij de enige oplossing! 37. Veldluis

  @MGrand En dan krijgen we dus ook varkensflats. Het lijkt mij toch beter voor de aarde en de mensheid als in de toekomst de wereldbevolking gaat krimpen. 38. MGrand

  Al sinds 1798 wordt een crisis met grondstoffen en overbevolking voorspeld. Onder de noemer van het Malthusiaans plafond wordt een catastrofe voorspeld omdat de grondstoffen de groei van de mensheid niet kunnen bijbenen. En toen werd de stoommachine uitgevonden. De ironie is dat de bevolking toen juist explosief toenam. Met duurzaamheid zal een zelfde proces doorlopen worden. Eerst worden crises voorspeld en wordt daarna een oplossing aangedragen, waarna er nog meer geconsumeerd gaat worden. Want het is duurzaam. Misschien is het niet oplossen van het probleem soms van meer waarde dan het wel oplossen? Als er nog meer mensen zijn of komen, dan worden flatgebouwen met verdiepingen vol groenten en fruit misschien ook nog eens rendabel, om landbouwgrond niet uit te hoeven putten. 39. BoertjevanBuuten

  @FMMH - Nou ja, als de lezers beginnen te eisen dat er koppen moeten rollen, dan moet je als redactie natuurlijk wel extra voorzichtig gaan manoevreren. Stel je voor dat we een motie van wantrouwen in zouden dienen... 40. FMMH

  Vervolg: Dat de moderatie bewust is verwaarloosd, bijvoorbeeld door het inzetten van veel goedkopere, maar niet werkende, computerprogramma's zou ik graag bevestigd willen zien. Waarom toch al deze geheimzinnig-doenerij, redactie en ombudsvrouw?! 41. FMMH

  Ik denk niet dat Novia Facts problemen heeft met haar computersysteem en ook niet in geldproblemen is. Het bedrijf heeft een voldoende aantal, respectabele, klanten en de moderatie bij die klanten, waaronder dagblad Trouw, gaat gewoon door zonder enige zichtbare problemen. Het probleem zou daarom, logischerwijze, bij de Volkskrant moeten liggen. Het aantal reacties waar adverteerders voor betalen dat de VK-ombudsvrouw vermeldt, lijkt mij -zonder het zelf gecontroleerd te hebben!- erg hoog. Normaal wordt deze opgave gedaan door een accountant. Deze zal zijn reputatie zeker niet op het spel zetten met een zo makkelijk door bijna iedereen te controleren aantal. Waarschijnlijker is dat de VK-ombudsvrouw onjuist is geïnformeerd, maar waarom en door wie? Een online-website, met toegang voor zoveel mogelijk, -want potentiële- klanten, lijkt mij voor elk dagblad heden ten dage van groot belang. Komt daarom in deze de conclusie uiteindelijk neer op: 'Een geval van eenvoudige zelfoverschatting, gecombineerd met het neerkijken op reageerders' -zoals de column van de VK-ombudsvrouw ook al suggereert- vanuit de VK-opinieredactie of misschien vanuit hogerop? Waardoor de opinie-site, enkel en alleen dus uit het oogpunt van een kostenbesparing op moderatie, simpelweg is VERWAARLOOSD? Waardoor deze site, als gevolg daarvan, nu al een maand op zijn gat zit? Als dat het geval zou zijn, dan lijkt het me nodig dat de directie, of de raad van commissarissen, als toezichthouder, daaruit konsekwenties trekken, vanwege de aangetaste reputatie en, ergo, vanwege het bedrijfsbelang. 42. Emiellienne

  Oh ja, Annieke en haar voorrecht om te kunnen plaatsen. Natuurkunde vergeten? De wet van de communicerende vaten...Uw volkskrant eindigt zo in opgedroogd, zout water... 43. BoertjevanBuuten

  @www.denk-zelf.nl - Dat is helemaal niet verbazingwekkend, omdat ze door de adverteerders waarschijnlijk gewoon "per bezoek" betaald worden. Daarom zeggen ze ook dat ze meer dan 1000 bezoekers per dag hebben, terwijl er amper 30 zijn die reageren. 44. www.denk-zelf.nl

  Eigenlijk best boeiend, dat tipje van de sluier dat de ombudsvrouw oplicht inzake dit opinie-forum. Men besteedt de screening uit aan Novia Facts. Goed dat de VK op de kleintjes let! Maar het zegt ook iets over welk belang de redactie toekent aan dit forum. Men vindt het dus niet belangrijk. Prima. Een interessante vraag zou dan zijn waarom het forum er is. Omdat andere kranten er ook een hebben? Om te laten zien dat men "interactief" is? Maar zijn dit meer dan woorden als men er niets mee doet? Interessant, maar niet verbazingwekkend, is dat iedereen wordt toegelaten, abonnee of niet. Waarom? Genereus, maar als ik redacteur was zou ik dit beleid wijzigen. Als je alleen abonnees toelaat zou je een goed beeld krijgen van de VK-populatie. Nu niet. 45. BoertjevanBuuten

  Wat deze mijnheer "praktisch idealisme" noemt is een pleidooi van de gevestigde orde om tijd te winnen en kernenergie te promoten. Deze kongsi van politici en bedrijfsleven is dusdanig immoreel, dat ze gerust de zaak moedwillig uit de klauw laten lopen, om dan te argumenteren dat we geen keus meer hebben. Wat we werkelijk nodig hebben is gedecentraliseerde energievoorziening, die een eind maakt aan de macht en het monopolie van de energiereuzen! "Het jaagt de energiekosten omhoog en de industrie weg", waarschuwt Erwin van den Brink. Ik word doodziek van dat soort chantage: als jullie niet als slaven willen werken in onze fabrieken, dan gaan we wel ergens heen waar ze geen keus hebben; als jullie ons niet gunnen dat we miljonair worden, dan gaan we wel ergens heen waar we wel roulette mogen spelen met jullie centen; als jullie niet willen omkomen in de rotzooi, dan gaan we wel ergens heen waar je dat niet tegen kunt houden. Goed beschouwd gaat het gewoon om een stelletje legale bandieten, die hoognodig de wet voorgeschreven moeten krijgen. Omgekeerd: zet ze de pin op de neus, dan zul je eens zien hoe snel ze zijn met die innovatie! 46. Komeinie

  Waarom zou Verduurzaming als bouw van een kathedraal zijn, onze wereldbol kent een enorme overpopulatie welke straks (of dat gebeurt eigenlijk nu al) gelijk ratten elkaar massaal afslachten. Het verhaal van Co2 uitstoot is totaal geen probleem voor het milieu, het probleem zit hem in die andere stoffen die vrijkomen zoals bijvoorbeeld fijnstof. Het percentage aan zuurstof in de lucht is op het grootste deel van deze aarde nog altijd 20.9 % ondanks hetgeen er aan Co2 wordt uitgestoten! Voor degene die dit niet mocht geloven, de brandweer werkt met zuurstofmeters en dit gegeven van bijna 21% is dus meetbaar. Het is allemaal prachtig hoor dat de mens zich bezigt om tot oplossingen te komen, maar de mens zou heel veel beter af zijn indien de populatie van de wereldbevolking de komende eeuwen eens zou gaan afnemen. Dan stuit ik uiteraard op een volgend probleem en dat is religie, zo is er een religie welke letterlijk zegt: "gaat heen en vermenigvuldigt u" ! We staan momenteel aan de voet van onze afvalberg, we willen niet meer terug in de tijd, terwijl onze fossiele brandstofvoorraad ons voor misschien nog enkele tientallen jaren kan voorzien. Dan komt er nog de mogelijkheid dat we ons mogelijk in de toekomst ook op andere planeten kunnen gaan vestigen, dat terwijl we hier op aarde momenteel nog steeds geen welvaart kunnen delen en alleen aan onszelf denken. 47. BoertjevanBuuten

  OVER DE VOLKSKRANT: Die hartjes vind ik ook zo lief. Ik zie op dit moment welgeteld in het totaal 12 hartjes onder 10 artikelen, 1,2 per artikel. Het succes straalt ervan af. 48. BoertjevanBuuten

  @Jan Verheul schrijft over het artikel van de ALIBIVROUWE: (Ze) Schrijft over Novia Facts : "Dagelijks verwerkt het bedrijf circa duizend reacties voor de Volkskrantsite", zegt de directrice." Bovendien gaat Jan ervan uit dat op dit moment niet gemodereerd wordt, dus al die 1000 reacties zouden hier moeten verschijnen onder zegge en schrijve 2 artikelen (want op ingezonden brieven krijg je met een beetje geluk pas na een dag of 10 antwoord of helemaal niet, dus die worden zeker niet gemodereerd in Almere) CONCLUSIE: We worden schaamteloos voor de gek gehouden: of meer dan 90% komt niet door de censuur, of Novia Facts licht de zaak op en de ALIBIVROUWE kan niet tellen, of de ALIBIVROUWE zelf denkt dat ze de lezers wel wat op de mouw kan spelden. Het feit dat ze niet toelaat dat onder haar onzinverhaal gereageerd kan worden is natuurlijk een veeg teken. 49. BoertjevanBuuten

  SANDER DEKKER GEEFT MET DE ENE HAND RUIMTE DIE HIJ MET DE ANDERE HAND WEER NEEMT - Onder die monsterlijke titel mag het "wetenschappelijk" Instituut van de ChristenUnie hier het bijzonder onderwijs promoten, zonder ook maar 1 keer te vermelden dat het ze in werkelijkheid gaat om de gristelijke indoctrinatie via het onderwijs. Volgens hen is in de christelijk-sociale traditie het onderwijs allereerst de verantwoordelijkheid van ouders en de samenleving. De overheid is in die zienswijze blijkbaar geen deel van onze democratische samenleving. Ik veronderstel dat in die visie de overheid dus ergens boven die samenleving zal staan, aangesteld door de here. Maar ja, ook daar hebben gristenen het blijkbaar liever niet over, net als sex: als gristelijk kind ontdek je vooral dat iets bestaat omdat het krampachtig verzwegen wordt. 50. BoertjevanBuuten

  @Jan Verheul - Honderd euro per dag voor 3,5 uur werk? Ik denk dat ik maar eens ga solliciteren, want waar ik woon is dat een fortuin! En ik leg de zweep er over, maak je borst maar vast nat FMMH! 51. FMMH

  @BoertjevanBuuten..De site ging me aan het hart. Je ongein over 'zelfreinigend vermogen' betrek je maar op jezelf, op mij heeft het geen vat, vergeefse moeite. 52. Jan Verheul

  OMBUDSVROUW. Schrijft over Novia Facts : "Dagelijks verwerkt het bedrijf circa duizend reacties voor de Volkskrantsite, zegt de directrice. Gemiddeld wordt zo'n 25 procent niet doorgelaten. Bij gepolitiseerde onderwerpen (Gaza, IS, Wilders, Zwarte Piet) is dat zo'n 40 procent." ====> Dat betekent dat er dagelijks tussen de 600 en 750 reacties onder artikelen verschijnen....? In mijn beleving is dat veel en veel minder. Ook vóór de vernieuwing van 2 oktober. =====> Novia Facts: "[Onze medewerkers] verwerken zo'n 300 reacties in een uur." Ik vermoed dat de medewerkers thuis werken. Ik neem aan dat ze niet meer dan 30 euro per uur kosten voor Novia Facts. Dan kost 1 reactie 10 eurocent aan moderatie. Een geplaatste reactie heeft 14 cent gekost. ====> Als de Volkskrant 1000 reacties per dag ontvangt en een medewerker doet er 300 per uur, dan is het 3,5 uur werk, pakweg 100 euro per dag. Op jaarbasis 36500 euro. Ongeveer de kosten voor één junior medewerker, denk ik. =====> Het moederbedrijf van Novia Facts , Site Track BV. heeft als omschrijving van haar werkzaamheden: 'Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software.' Dat lijkt mij goed van pas te komen, want er zijn heel; wat reageerders van wie je weet dat ze nooit een onvertogen woord zullen schrijven. Die hoef je dus niet te lezen. Als veiligheidsklep heb je altijd nog de meld-knop, voor mensen die zich aan de reactie storen. Naarmate een reageerder vaker een reactie gaf die moest worden geweigerd, zal de computer de reacties van deze persoon eerder doorsturen naar een echte moderator. ===> En dan heb ik nog niet gesproken over de mogelijkheden om op steekwoorden te filteren ( Waar Jan Tump over schreef) . Kortom: ik denk dat Novia Facts problemen heeft met haar computersysteem, of misschien wel financiele problemen. 53. BoertjevanBuuten

  @Jan Verheul - Ik heb het stukje er nog eens op nagelezen, maar ik kom er niet helemaal uit, eerlijk gezegd. Nou ben ik een beetje dom, zoals jullie weten, maar een goede jounaliste houdt rekening met het nivo van de lezers en zorgt dat er geen misverstanden kunnen rijzen. @FMMH - het valt niet mee met het "zelfreinigend vermogen" op het internet, vindt je niet? De hoop dat lezers de VK, of deze rubriek, de rug zullen toekeren omdat ze zich geschoffeerd voelen lijkt me dan ook ijdel, want sommigen schijnen er een welhaast masochistisch genoegen aan te beleven. 54. Jan Verheul

  Novia Facts is eigendom van een mevrouw in Almere. (Haar naam doet er niet toe) Ze schrijft het volgende: Introductie Ik heb met NoviaFacts alle mogelijke online klantinteractie gestroomlijnd: van pittige discussies op nieuwsartikelen tot moderatie en webcare voor marketingacties. ¿Een interessante discussie kan niet zonder goede moderator¿ vind ik. Mijn missie: Nederland maximaal te laten profiteren van de kansen van online interactie, want de mogelijkheden zijn er in overvloed. Voor ik in 2007 via een management buy out aan het roer kwam van deze oud-dochter van De Telegraaf, werkte ik bij hetzelfde concern op de afdeling Moderatie en Klantcontact. Al ruim daarvoor hielp ik kleine ondernemingen met hun eerste stappen op het web en groeide ze zo mee met de ontwikkelingen. ====> Volgens info op het internet was de waarde eind 2008 nog 228.000 euro, en is die nu minus 88.000 euro. Geen kip met gouden eieren, zo te zien. 55. Jan Verheul

  OMBUDSVROUW. Ze is niet goed op de hoogte, en haar artikel is inconsistent. Ze schrijft: "Sinds 2 oktober, toen de Volkskrant haar nieuwe site introduceerde, is er een technische storing waardoor de berichtjes ongefilterd online verschenen. Zolang deze bug niet is verholpen heeft de internetredactie de reageermogelijkheid uitgeschakeld - tot grote onvrede van reageerders." ===> Dus de reageermogelijkheid is uitgeschakeld sinds 2 oktober, maar tegelijkertijd verschenen ze ongefilterd. ===> Deze betaalde journaliste schroomt zich niet om het merendeel van de reageerders neerbuigend te beschrijven. @Boertje. Er wordt nu nog niet gemodereerd. Dus ook niet gefiltert op off topic posts. 56. FMMH

  Kort samengevat zegt de VK-ombudsvrouw: "We hebben lak aan reageerders, het zijn er maar een paar, het meeste is rommel en ze hakken maar wat op elkaar in. We weten zelfs niet of we eigenlijk wel reageerders willen en hoeveel ervan VK-abonnee zijn. Goddank dat we het modereren hebben uitbesteed, zodat we niet door ze worden lastig gevallen, laat staan dat we ze zouden moeten informeren over wat er gaande is. VK-redactie tegen VK-ombudsvrouw: Schrijf dit maar in een stukje en jaag ze in hun hok", Einde samenvatting. Het probleem voor deze 'arrogantie' -want bijna alle online-media bieden de mogelijkheid om een opinie te geven!- zal hoop ik zijn dat lezers de VK de rug toekeren. En geheel terecht, want wie wordt graag op deze manier geschoffeerd! Het was heel rustig zij de VK-dame, blijkbaar leest ze nooit de reacties online en is een deel ervan er blijkbaar doorheen geglipt. Niet te geloven dit alles, wat een, beschamende, afgang!! 57. BoertjevanBuuten

  heel veel betekenend- te wijten is aan het feit dat je niet onder het stukje va de Alibivrouwe zelf op dat stukje kunt reageren. Een mooi voorbeeld hoe de Volkskrant door haar eigen wijze van publiceren zelf de reacties beinvloed. Als het verhaal van de Alibivrouwe serieus neemt, dan zou dat betekenen dat a) op de eerste plaats de vorige 5 reacties niet hadden moeten verschijnen en natuurlijk kan b) dat probleem misschien binnen afzienbare tijd worden opgelost, wanneer "Almere" wakker is geworder en die 5 reacties gewoon worden geschrapt, maar c) het echte probleem, namelijk 1) dat de Volkskrant door haar eigenbeleid dit soort grappen in de hand werkt en 2) dat die moderatoren zitten te slapen en 3) dat ze -weet ik wanneer- alles schrappen om zelf niet voor lul te staan en 4) de redactie van de Volkskrant dat waarschijnlijk daardoor nooit aan de weet komt 5) mede door het feit dat de kritiek van lezers ze sowieso niet interesseert en ze te lui zijn om zich daar mee bezig te houden..., dat echte probleem blijft gewoon bestaan. Het "Volkskrant-fingerspitzengefühl" is dat van een sneeuwpop met winterhandschoenen aan. 58. BoertjevanBuuten

  OVER DE VOLKSKRANT - Jan Verheul - Dat verhaaltje van de Alibivrouwe is weer het gebruikelijke opppervlakkige gebabbel, waarbij meer wordt weggelaten dan gezegd. Ik weet niet of ik dat volgens de regels wel mag zeggen, maar ik zie dat ze bij de moderatie zitten te slapen, dus ik probeer ik het gewoon: Op de eerste plaats gaat Jouw -en nu mijn- commentaar niet over het stukje zelf, wat -veel betekenend- te w 59. BoertjevanBuuten

  OVER DE VOLKSKRANT: Ja, modereren valt niet mee en het beste voorbeeld dat de moderatorenboeiend de namen, stokpaardjes en onhebbelijkheden van de vaste klantenkring NIET kennen, vindt je hieronder: Meneer Dick schreef min of meer het tegenovergestelde + de naamkaper is weer eens actief. Ik heb dus een melding afgegeven, eens kijken hoelang het duurt voordat ze daar in Almere wakker worden. HALLO, ik noem de naamkaper bij zijn volledige naam - zal ik zijn adres er ook nog bij publiceren? 60. BoertjevanBuuten

  Ik weet niet of meneer Dick er gelukkig mee zal zijn dat iemand onder zijn naam mijn reacties kopieert, Pierre Hyacintus Maria van de Kletersteeg. 61. Meneer Dick

  Gezien de enorme investeringen die de Chinezen doen in duurzame energie, denk ik dat ze zichzelf terdege van bewust zijn. In Brazilie is het niet veel anders. En terecht wijzen deze landen er op dat ze met een inhaalslag bezig zijn en dat "het westen" de grote boosdoener is en dat daar het energieverbruik naar beneden MOET. @denk-zelf.nl - Die hele klimaatdiscussie komt mij ook de neus uit en soms denk ik dat het gewoon een gigantiche afleidingsmanouvre is. Niet omdat de bezorgheid onterecht is, maar omdat onze hele manier van produceren en consumeren dringend op de schop moet. @JanTump, dat ervaar ik ook zo, wat niet wil zeggen dat ik terug zou willen naar de spruitjeslucht van de jaren '50, maar het welstandsnivo was voldoende. Ik ben trouwens verhuisd om naar dat "level" terug te keren, omdat dat in Nederland onmogelijk bleek. Met goed gevolg, want ik leef nu buitengewoon simpel en buitengewoon comfortabel. 62. Jan Verheul

  OVER DE VOLKSKRANT. Eindelijk weten we hoe de vork in de steel zit: Zie het artikel van de ombudsvrouw: http://www.volkskrant.nl/opinie/reageerders-op-de-site-voelen-zich-slachtoffer-van-censuur~a3780298/ Citaat: ' Normaal gesproken worden reacties onder opiniestukken gemodereerd. Sinds 2 oktober, toen de Volkskrant haar nieuwe site introduceerde, is er een technische storing waardoor de berichtjes ongefilterd online verschenen. Zolang deze bug niet is verholpen heeft de internetredactie de reageermogelijkheid uitgeschakeld - tot grote onvrede van reageerders.' ====> Mevr. Kranenberg is niet helemaal correct. Vóór 23 oktober was er volop mogelijkheid tot reageren. Ongecensureerd, vermoed ik. Tussen 23 oktober en 30 oktober werd nog slechts in één artikel mogelijkheid tot reageren gegeven. ====> Was er een technische storing? Het modereren wordt toch door Novia Facts in Almere gedaan? Het zou best kunnen dat men uitprobeerde wat er zou gebeuren als er NIET werd gemodereerd. Maar goed: heel aardig dat we nu een beter idee hebben hoe moderatie plaats vindt, en wat de regels zijn waar je je aan moet houden. 63. JanTump

  Hoeveel tijd hebben we nog om die mileu-kathedraal te bouwen? Mag het in 10 jaar? Dan kan ik het nog meemaken. Die stille werkers aan de kathedralen in de middeleeuwen wisten, dat ze het stokje konden overdragen, en dat het gebouw er stond na een paar eeuwen. Voor eeuwen en eeuwen. Daar ben ik nu niet zo zeker van. 64. j33per

  The climate religion is still going strong around here so I see. 65. Lona7

  Meneer Dick: dan moet u niet bij BoertjevanBuuten zijn maar in de eerste plaats bij de spilzieke, milieuverpestende top-elite van het land en van andere landen. Ook wordt in het artikel de gewone man die in de herfstvakantie een weekje naar de zon gaat, in een kwaad daglicht gesteld maar de hoofdverantwoordelijken worden buiten beschouwing gelaten. Goed voorbeeld doet goed volgen maar aan dat eerste ontbreekt het volledig. 66. BoertjevanBuuten

  Het is te gek voor woorden: je rijdt op een oude fiets omdat iets beters er niet in zit, naar adem te happen omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Als je water wilt drinken moet je dat kopen in een flesje, omdat het water in de natuur bruine drab is geworden. En als je daartegen in opstand komt, protesteert zo'n VVD-er dat je dat niet moet doen, omdat er anders geen auto's gemaakt kunnen worden. Nou, dat is dan lullig voor ze, maar dan gaan ze ook maar met de fiets; dat is gezond. 67. BoertjevanBuuten

  @ghijklmno - I thought about how do we live and where our bread comes from: it's by serving the wealthy, so they can buy their expensive toys. You say that you can't do with less? Well, I know about 5 billion people that do! So you better come to your senses and face the hard reality, because when you think that we'll go under because of your foolishness, than you make a big and dangerous mistake, and what you call crime turns out to be our way of self defense. 68. ghijklmno

  You want a whole industry to close down. Just use your mind. Earlier numbers have shown that there only a small portion released by Hoogovens is at fault of climate change. I want all environmentalists to think about how do we live and where does our bread come from. Up to this point no environmentalist has given an answer to these questions. It is only big talk but no solutions for the problem. Grow up environmentalists and come to your senses and face the hard reality. 69. BoertjevanBuuten

  @Meneer Dick - Je hebt de verkeerde voor je - ik ben zo'n bevuiler van het eigen nest met een schuldcomplex. 70. Meneer Dick

  @BoertjevanBuuten, Het was me al opgevallen dat jij je argumentaties vooral baseert op de splinter in het oog van de ander. Maar ik veronderstel dat er anderen zijn die er niet tevreden mee zijn dat Nederland langzaam afzakt naar het nivo van een land in de derde wereld. 71. BoertjevanBuuten

  Als er zo'n rechtse baby wordt geboren, dan herken je dat onmiddelijk: Het eerst wat zo'n ukkel doet is naar zijn vader wijzen en boos krijsen: "Dat komt door hem!" Om vervolgens tevreden melk te gaan sabbelen bij de moeder. 72. BoertjevanBuuten

  Mijnheer Dick - Volksverlakkerij. Het artikel van de BBC stelt duidelijk: "a significant proportion of China's emissions were in fact, driven by demand from consumers in Europe and the US. "In China about 20% of their emissions are for producing clothes, furniture even solar panels that are shipped to Europe and America." "If you look at the emissions in Europe with that perspective, they would be 30% higher if we accounted for those goods that are produced elsewhere." 73. www.denk-zelf.nl

  We moeten vooral niet vergeten dat het de groenen zijn (neen, ik bedoel hier niet alleen maar groen links;het begon met de anti-kernenergie lobby) die verantwoordelijk zijn voor de verwoesting van een prachtig cultuurlandschap. Na de ingrepen door de Betuwelijn, de HSL nu deze afschuwelijke betongiganten in ons landschap. En waarvoor? Voor een kleine bijdrage aan onze energiebehoefte-bevrediging. Het landschap, Nederland, is bij de groenen/progressieven niet in goede handen. Laten we daaraan denken als er verkiezingen zijn. 74. Meneer Dick

  Vandaag is een prima opiniestuk verschenen van Ted Thurlings: "De EU-reductiedoelstelling is helemaal niet ambitieloos". De Europese Unie steekt met kop-en-schouders boven de rest van de wereld uit met deze ambities. Blijkbaar kan het de rest van de wereld geen reet schelen hoe het in de toekomst met deze planeet voorstaat. Wel nu, die andere landen zullen dan ook het meest de wrange vruchten plukken van hun falend beleid. Karma. Nederland en de Europese Unie doen al meer dan genoeg. 75. PaulGroot

  Door schijnoplossingen zoals windmolens worden subsidies die aan ontwikkelingen van echte oplossingen besteed hadden kunnen worden, in een peilloze diepe put geworpen. 76. Leram

  Hoe duurzaam is het om een gebouw te plaatsen dat niet wordt gebruikt? Veel kerken staan leeg. Honderd jaar geleden werd nog nauwelijks aardolie gebruikt, naar die tijd kunnen we weer terug. Paard en wagen met gebruik van handkracht om de oogst binnen te halen. Wat is het probleem? 77. BoertjevanBuuten

  @Mijnheer Dick - Het was me al opgevallen dat jij je argumentaties vooral baseert op de splinter in het oog van de ander. Maar ik veronderstel dat er anderen zijn die er niet tevreden mee zijn dat Nederland langzaam afzakt naar het nivo van een land in de derde wereld. 78. WTJGM

  Verduurzaming valt samen met vakmanschap, en daar hangt doorgaans een prijskaartje aan dat voor velen niet haalbaar is. Aan de CO2-uitstoot hangt een prijskaartje van 7 miljard mensen, alleen al met drie uitgangen dagelijks goed voor een afvalberg ter grootte van de Alpen, laat staan wat uit hun hoofden en handen komt. Alleen decimering van ons aantal komt het klimaat ten goede, voor de rest komt het op symptoombestrijding neer. Als we zo graag naar maakbaar willen streven, zullen we zelf toch eerst minder moeten maken. 79. Veldluis

  Bedrijven investeren natuurlijk alleen in duurzaamheid als dat winstgevend is. Maar de consument wil ook niet consuminderen als de overheid dat wil. De auto is niet voor niets de heilige koe van de huidige kapitalistische maatschappij. Als de overheid het autorijden duurder maakt breekt er in Nederland een opstand uit. Dit moet langs de weg van de geleidelijkheid. Net als de kikker die langzaam went aan de opwarming van de aarde. 80. Meneer Dick

  Nee Boertje, dat artikel over basisinkomen "schreeuwt" helemaal niet om reacties, want elk zinnig mens weet, dat ruim 7 miljard mensachtigen buiten Nederland bepalen over dat zogenaamde basisinkomen. Ons land is niet in staat om zelfstandig hierover iets te bepalen. En als 15 verdwaasde Tweede Kamerleden daar toch over gaan beginnen, dan lacht iedereen hen uit, vooral die koekenbakker, die nog steeds probeert hen leiding te geven. 81. Meneer Dick

  Nederland behoort bij de bovenste, de betere helft van de lijst van alle landen in de wereld qua verduurzaming. Er zijn meer landen, die het slechter doen dan die het beter doen. Ons land behoeft daarom geen extra inspanningen op dit gebied te doen. Veel van de landen, die verduurzaming niks kan schelen, lopen opmerkelijk genoeg vaak de meeste risico's in de toekomst. De regimes aldaar kan het lot van hun eigen toekomstige generaties geen moer schelen. Om hun huidige generaties geven zij trouwens ook al geen sikkepit. Nederland zal in de toekomst weinig last ondervinden van klimaatverandering. Met weinig moeite kan ons land toekomstig eigen ongemak verhinderen. Laat al die onverschillige en asociale landen, die zich minder inspannen, de gevolgen van hun kortzichtige beleid maar ondervinden. 82. www.denk-zelf.nl

  Lezing. Spreker: over 7000 jaar zal de aarde zijn als een zon, leven is niet mogelijk, alles verschroeit en sterft een gruwelijke dood onder de verzengende hitte. Toehoorder: meneer, zei u 7000 jaar? Spr.: inderdaad. Toehoorder (opgelucht): gelukkig! ik dacht dat u zei 700 jaar. 83. BoertjevanBuuten

  @Pixel - Gezien de enorme investeringen die de Chinezen doen in duurzame energie, denk ik dat ze zichzelf terdege van bewust zijn. In Brazilie is het niet veel anders. En terecht wijzen deze landen er op dat ze met een inhaalslag bezig zijn en dat "het westen" de grote boosdoener is en dat daar het energieverbruik naar beneden MOET. @denk-zelf.nl - Die hele klimaatdiscussie komt mij ook de neus uit en soms denk ik dat het gewoon een gigantiche afleidingsmanouvre is. Niet omdat de bezorgheid onterecht is, maar omdat onze hele manier van produceren en consumeren dringend op de schop moet. @JanTump, dat ervaar ik ook zo, wat niet wil zeggen dat ik terug zou willen naar de spruitjeslucht van de jaren '50, maar het welstandsnivo was voldoende. Ik ben trouwens verhuisd om naar dat "level" terug te keren, omdat dat in Nederland onmogelijk bleek. Met goed gevolg, want ik leef nu buitengewoon simpel en buitengewoon comfortabel. 84. JanTump

  Ik heb eens Ruud Lubbers geschreven over de mogelijkheden om de lange termijnvisie in het vizier te houden door het instellen van een Derde Kamer voor de lange termijnvisie. In die Kamer zou de lange termijn door lange termijnverenigingen, -stichtingen, enz., zoals Natuurmonumenten, Milieudefensie, Greenpeace, behartigd moeten worden. Mogen natuurlijk ook andere instellingen zijn. Hij bedankte mij voor het meedenken over de lange termijn, maar ik heb er nu na meer dan 20 jaar niets meer over gehoord. Het lange termijndenken is er niet veel beter op geworden. De wereld is er ook niet erg veel beter op geworden. Artikelen genoeg geschreven, maar er verandert niets. Wie kan 20 jaar overzien? Ik kan meer dan 70 jaar overzien. Dan word je niet helemaal serieus genomen. Met een korreltje zout. Levensmoe gebazel, seniel en der dagen zat. Ja, ja, wacht maar af....! Ik kan verzekeren, dat de kwaliteit van leven is afgenomen. Tot het breekpunt akelig dichtbij is gekomen. En dan is het te laat. Opa, hou toch je mond! 85. www.denk-zelf.nl

  De auteur heeft de relevante beleidsstukken en brochures gelezen, de nodige symposia bezocht (per vliegtuig neem ik aan) en verdient zo zijn brood met de duurzaamheidshype. Duurzaam? Een dom die 600 jaar geleden werd gebouwd en nog steeds staat, dat is nog eens duurzaam. Ja, en waarom zouden we gevoeglijk moeten aannemen dat het gevaar (de klimaatcrisis) toch maar bestaat? Ik zou naar de feiten kijken en mij niet laten leiden door wishful thinking. 86. Pixel

  @JanTump, .... Amen. 87. JanTump

  Combinatie van oud en nieuw? Begin dan maar met je oude fiets uit de schuur te halen. De wereld is door de techniek te groot voor ons geworden. We kunnen het niet meer aan. Een overzichtelijke wereld is duurzamer, en maakt veel gelukkiger. In de middeleeuwen was de wereld overzichtelijk. En vanuit de toren van de cathedraal overzag je je wereld, en was je dichtbij God. Zo'n cathedraal moeten we maken. De wereld weer terugbrengen tot overzichtelijke proporties. En dichterbij de kern leven. Daar word je wezenlijk gelukkig van. Niet vluchten in groot, groter, grootst, ver, verder, verst. Dáár wordt je wezenlijk ongelukkig van. Dus weg met de auto, het vliegtuig, die maken ons ongelukkig, vooral als iedereen er gebruik van maakt. En ze voegen uiteindelijk niets toe aan de dingen, die ons echt gelukkig maken. Blij verrast door de mensen en de dingen, die je in je omgeving tegenkomt, niet omdat je de Burubudor op Java of de Angkortempel in Cambodja hebt gezien. 88. Pixel

  @BoertjevanBuuten. Dank voor uw reactie, de cijfers had ik niet zo exact. Al wist ik wel dat we per hoofd van de bevolking meer uitstoten. Waar het mij om ging is dat bij de zware vervuilers de grootste winst valt te behalen. Peking 24/7 in de smog, daar is meer winst te behalen dan die 2 tot 5 dagen smog in de Botlek. De kwaliteit van de lucht zal met een relatief lage inspanning veel verbeteren in peking (omgeving, China en de wereld). Terwijl bij een grote inspanning de kwaliteit van de lucht slechts zeer beperkt zal verbeteren in de Botlek. Met andere woorden, eerst de laaghangende appels plukken en daarna de ladder pakken. 89. Das Leben der Anderen

  Voor we gaan wroeten&bouwen; er vliegen per jaar c.a 1 miljard geregistreerde vluchten tussen hemel en aarde...daar hoor je niemand over...wat die wel niet uitstoten tegen de ozonlaag aan...¿ 90. BoertjevanBuuten

  @willem van haren - Wel eens van het plan lievense gehoord? http://nl.wikipedia.org/wiki/Plan_Lievense 91. willem van haren

  Verstandig stuk, eindelijk! Boertje van Buten wil een decentrale onafhankelijke energievoorziening. Dat kan nu al wel, maar dan kun je geen wasmachine etc laten draaien in de winter als er weinig zon is. Dat is de kern van dit artikel. Je komt zoveel mooie woorden en ambities (juk) tegen op het gebied van duurzaamheid die gewoonweg niet kunnen. 92. NooT

  "De moderne elektrotechniek en scheikunde die beide aan het einde van de 18de eeuw ontstonden,..." Ûh, eerder eind 19e eeuw, zou ik denken?! 93. wouterfr

  Zolang er grote ondernemingen winst kunnen maken op energie-misbruik, zal het zoeken naar goede alternatieven niet gestimuleerd, of beter gezegd tegengehouden worden. Zelfs bij de EU is de samenwerking hoofdzakelijk voor de industrieënlobby en minder voor het milieu d.w.z. voor het welbevinden van de mens op lange termijn. 94. wouterfr

  Helemaal eens met BoertjevanBuuten 31 oktober 5:42:46.De lezer scherpt de geest en leest de opinie artikelen nauwkeuriger en raakt meer betrokken bij de V.K. Mag wat mij betreft weer terug naar 500 leestekens. 95. BoertjevanBuuten

  @Pixel - Sommige van 's wereld kleinste landen en eilanden stoten per persoon het meeste uit - Gibraltar spant daarbij de kroon met 152 ton CO2 per persoon. Van alle grote economieën is de VS de grootste uitstoter met 18 ton per persoon. Een Chinese burger had een gemiddelde uitstoot van 5,8 ton. India stoot per persoon 1,38 ton uit. Nederland heeft een emissie van 14,9 ton CO2 per hoofd van de bevolking. 96. Pixel

  Ja, ik ben voor een schonere (of beter een schone) wereld. Maar de inspanningen die wij hier nu doen, is de druppel op de gloeiende plaat. Dit houdt overigens niet in dat we nu moeten stoppen. Zinniger is om de meest vervuilende landen, denk aan China waar 24/7 smog heerst, om daar de verbeteringen door te voeren. Dit onder het moto de eerste 90% van de verbeteringen kosten 10% van de tijd. De laatste 10% verbeteringen kosten 90% van de tijd. (Dit begint voor Nederland te gelden). Met andere woorden, de grootste milieuwinsten zijn te behalen in de meest vervuilende landen en relatief gezien tegen de laagste kosten. Nu vind ik niet dat wij China's probleem moeten betalen, maar helpen kan natuurlijk wel. 97. Veldluis

  Er zijn wel internationale vrijhandelsafspraken. Maar daarbij staan economische groei en korte termijnwinst voorop en zijn de milieubelangen een ondergeschoven kindje. 98. Veldluis

  Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Als alles internationaal geregeld moet worden kun je wachten tot Sint Juttemis voordat er substantiele vooruitgang kan worden bereikt. 99. francq b

  Als dit klopt dan waren mensen 200 jaar geleden diep ongelukkig in een schone wereld en heeft de technologie veel geluk gebracht. 100. BoertjevanBuuten

  OVER DE VOLKSKRANT: En als de VK (of beter: het programma) de reacties zou nummeren en de mogelijkheid zou bieden om ze ook in volgorde van inzending te lezen, wat zou dat een luxe zijn. 101. BoertjevanBuuten

  OVER DE VOLKSKRANT: We mogen dus toch doorgaan met reageren, maar alleen mondjesmaat. De criteria zijn volstrekt onduidelijk: een artikel als "Basisinkomen schept werk en sociaal dienstbetoon" schreeuwt er bijvoorbeeld om, om bediscussieerd te worden. En als de Volkskrant nou eens echt de puntjes op de I zou zetten, dan hadden we hier ook de mogelijkheid om alinea's aan te brengen; daarmee zou alles een stuk leesbaarder kunnen worden. 102. BoertjevanBuuten

  "Het jaagt de energiekosten omhoog en de industrie weg", lijkt me geen goed argument. Ik word doodziek van dat soort chantage: als jullie niet als slaven willen werken in onze fabrieken, dan gaan we wel ergens heen waar ze geen keus hebben; als jullie ons niet gunnen dat we miljonair worden, dan gaan we wel ergens heen waar we wel roulette mogen spelen met jullie centen; als jullie niet willen omkomen in de rotzooi, dan gaan we wel ergens heen waar je dat niet tegen kunt houden. Goed beschouwd gaat het gewoon om een stelletje legale bandieten, die hoognodig de wet voorgeschreven moeten krijgen. Omgekeerd: zet ze de pin op de neus, dan zul je eens zien hoe snel ze zijn met die innovatie! Wat deze mijnheer "praktisch idealisme" noemt is een pleidooi van de gevestigde orde om tijd te winnen (en kernenergie te promoten). En pas op, want deze kongsi van politici en bedrijfsleven is dusdanig immoreel, dat ze gerust de zaak moedwillig uit de klauw laten lopen, om dan te argumenteren dat we geen keus meer hebben: kernenergie! Noppes mijnheer Erwin van den Brink, ik wil een gedecentraliseerde energievoorziening en een eind aan de macht en het monopolie van de energiereuzen!No comments:

Post a Comment