Sunday, November 16, 2014

404 Uw menselijke plicht

This blog:

Elk mens heeft de plicht om zorg te dragen voor de kinderen die hij 'op de wereld zet'.
Vroeger was dat: Voedsel en onderdak, bescherming en opvoeding geven.
Maar wat er ook altijd bij hoorde was:  Het land verdedigen tegen een vijand.
Dit doet men door verplicht de dienstplicht te vervullen, of door verplicht mee te betalen voor de gezamenlijke defensie.
----
In de huidige tijd komt daar een nieuw aspect bij: je bent als ouder verplicht om te trachten te achterhalen wie er werkelijk de macht hebben in de wereld, en wat ze met die wereld van plan zijn.
Dat heeft namelijk veel invloed op het leven dat je zelf verwekt hebt, en waar je dus verantwoordelijk voor bent.
En:  Je mag niet verwachten dat de wereld is zoals de MSM ons vertellen dat ie is. Dat zpou al te naïef zijn.
De 0,001 % heeft enorme belangen en heeft uiteraard de Media stevig in handen. Het ligt voor de hand dat ze ons niet de waarheid vertellen.
Wie onderzoek doet, komt daar ook al vrij vlot achter.

Een opmerkelijk berichtje vandaag : Guido Weijers.

Weijers toont een zwart jongetje met een pluche beer, en daarnaast de tekst van ee Zeeman reklame: "Pluchen aap of beer".
Haatmail in overvloed voor Weijers: hij zou het zwarte jongetje voor  'aap' uitschelden.
Wat blijkt?  De foto die Weijers toont is niet volledig. Het jongetje had óók een pluchen aap in zijn handen.
Weijers wil dit punt maken:  Een halve foto is misleidend.
Hij herinnert aan de bekende foto van de soldaat met het aapje (in Ukraïne) en van de soldaat met de gouden ring (ook Ukraïne).  Beiden waren misleidende foto's die heel veel kwaad hebben gedaan aan het beeld dat wij van de Separatisten hebben.
De foto's zijn bewust, opzettelijk en expres, dus niet per ongeluk, gefabriceerd.  En goedgekeurd door hoofdredacteuren. En overgenomen door duizenden hoofdredacteuren.
Ze zijn gebruikt door Timmermans in de VN, en die speech ging de hele wereld over.
Niemand heeft gerectificeerd.
Sommigen hebben het behandeld, maar dan vanuit het standpunt van : "Pas op, want een vergissing kan ook ons overkomen."
Niks vergissing.
Gepland, gefabriceerd, miljoenen malen verspreid en herhaald.

Hier een blogger die het bespreekt: Aapje.

U kunt dus weten dat uw kinderen opgroeien in een wereld die al behoorlijk in handen is van mensen die door en door slecht zijn.
Het is uw plicht om daar tegen te strijden.
Als U daar te lui voor bent, dan behoort U geen kinderen op de wereld te zetten.

Vrede en veiligheid van uw kinderen worden ernstig bedreigd.
Lees deze blog en dan begrijpt U waar deze lieden toe in staat zijn. Gaza is veel dichter bij dan U denkt. U geeft uw kinderen een toekomst zoals die nu voor de Gazanen al werkelijkheid is.

NB: De reacties op de blog ( Aapje) tonen aan dat mensen alles door elkaar heen gooien.
Hier gaat het om 2 zaken:
1.Welke boodschap  werd er geplakt aan de foto.
2. Was die boodschap correct, of was die wellicht tegengesteld aan de werkelijkheid?

De reageerders hebben hun oordeel over de Separatisten (uit bedrieglijke info zoals dit voorbeeld verkregen ?) en willen niet zien wat deze Sepa doet, of beweren dat hij toneel speelt. Dat zou nog best kunnen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er om dat de Sepa geen enkele indruk wekt dat hij triomfantelijk is omdat kinderen zijn gedood.  En dat is wel wat men de hele wereld heeft wijsgemaakt.

Eén reageerder, ene Nikita die wellicht Ukraïens spreekt, schrijft: De man die de knuffel houdt zegt juist over zijn verafschuw over deze daad. Deze man pakt de knuffel en zegt de volgende: “Laat maar de hele wereld zien op wie die vreselijke moordenaars hebben geschoten” en erna legt zachtjes de knuffel op de grond, doet zijn pet af en slaat een kruis, zoals het bij christenen gebruikelijk is als ze om iemand rouwen. 

No comments:

Post a Comment