Monday, February 19, 2018

709 Geheime Diensten die infiltreren. Voorbeelden die ik verzamel.

Ik herinner mij dat ik las ( bij Antony Sutton?) dat de Grote Banken in de VS het belangrijkste socialistische Magazine hebben opgezet.

Ik moet nazoeken of ik me dit juist herinner.

Aanleiding voor deze post is:
http://politiek.tpo.nl/column/hoe-onze-geheime-dienst-de-revolutie-predikte/

De AIVD heeft in de jaren 1970 zelf een communistische Partij opgericht. Deels om competitie te vormen tegen de CPN en de KEN(ml), maar mogelijk ook om ìn de denkwereld van dezemensen te kijken.

Op dit blog wil ik soortgelijke vormen van infiltratie / wind uit de zeilen nemen/ etc.  plaatsen.
   ==========================

Hier uit Hoofdstuk 5 van Sutton's boek ( Wall Street -Bolshevik) een beschrijving over hoe de bankiers een belangrijk links schrijver en magazine exploiteren en gebruiken in plaats van hem te bestrijden: Pagina's 103 tot 103 op dit document:
 He is liked by the Petrograd Bolsheviki, however, and, therefore, anything which our police may do which looks like "persecution" will be resented in Petrograd, which I believe to be undesirable because unnecessary. He can be handled and controlled much better by other means than through the police.

I have not seen the memorandum he gave to Mr. Bullitt — I wanted him to let me see it first and perhaps to edit it, but he had not the opportunity to do so.

I hope that you will not consider me to be intrusive in this matter or meddling with matters which do not concern me. I believe it to be wise not to offend the Bolshevik leaders unless and until it may become necessary to do so — if it should become necessary — and it is unwise to look on every one as a suspicious or even dangerous character, who has had friendly relations with the Bolsheviki in Russia. I think it better policy to attempt to use such people for our own purposes in developing our policy toward Russia, if it is possible to do so. The lecture which Reed was prevented by the police from delivering in Philadelphia (he lost his head, came into conflict with the police and was arrested) is the only lecture on Russia which I would have paid to hear, if I had not already seen his notes on the subject. It covered a subject which we might quite possibly find to be a point of contact with the Soviet Government, from which to begin constructive work!

Can we not use him, instead of embittering him and making him an enemy? He is not well balanced, but he is, unless I am very much mistaken, susceptible to discreet guidance and might be quite useful.

No comments:

Post a Comment