Friday, November 03, 2017

653 Pers-breidel old style en Pers breidel new style


Ik zal binnenkort deze blog schrijven.

Geschreven op 19 november 2017.
Onder de blauwe lijn vindt U een soort 'a priori bewijs'  dat onze media ons voor de gek houden en dat de persvrijheid niet bestaat. Ik denk dat het niet zo'n helder verhaal is, maar laat het toch maar staan. Op een later moment vind ik het misschien juist weer heel zinvol.

Nu :  Pers-breidel old style en New Style.

Old Style.
Als wij in het westen horen dat de pers in Rusland of China niet vrij is, dan denken we aan pers-breidel old-style: 
Journalisten die de staat bekritiseren worden daar gearresteerd,  veroordeeld en gevangen gezet. Soms worden ze zelfs op straat vermoord.
Als ze geluk hebben worden ze ontslagen.

En als je nog verder terug gaat, dan was de pers werkelijk niet anders dan een propaganda apparaat voor de Staat.  Dan was er zelfs niet de illusie van een zelfstandige pers: iedereen wist dat de krant schreef wat de dictator wenste. Of de partij. Of de koning. 

De Verzuilde Pers.
In de 20e   eeuw was de pers in veel landen verzuild: Katholieke kranten, protestante kranten, kranten voor de arbeiders, voor de communisten.
Natuurlijk schreven die kranten vanuit hun eigen bias, maar als lezer wist je dat. Wie een evenwichtiger beeld wenste of zelfs de waarheid wat dichter wilde benaderen, die las gewoon de kranten van àlle stromingen.  De meeste vuile was van de opponent werd daar wel in buiten gehangen.
Ik denk dat het geen slecht model is.  In feite werkt het in een rechtszaak precies zo: beide partijen geven hun eigen, vertekend beeld, En de rechter moetdaaruit opmaken wat volgens hem de waarheid is.

Pers-breidel New Style
De moderne Westerse pers maakt er geen geheim van dat wij allen gezegend zijn met een vrije pers.
En dat we medelijden moeten hebben met landen waar dat niet zo is.

Toch is het keer op keer mogelijk gebleken om - waar dan nodig is-  hele volkeren voor te liegen.

===========
Geschreven  op 18 nov 2017.

Wie wil weten hoe de werkelijke situatie in de wereld is, die heeft het moeilijk. Heel moeilijk.
Hoe kun je bepalen welke informatie gelogen is, en welke niet?

Hieronder een handleiding om U daar bij te helpen.
Ik baseer me op Logica  en Ervaring en Statistieken en Kennis en overtuigende One-liners.

1.K, L: De machthebbers, de elite probeert altijd haar macht te behouden.
2. K, L: Een democratie is aantrekkelijk voor een elite die de wil van het volk met succes kan sturen.
3. K, L: Echte persvrijheid is aantrekkelijk voor de elite als ze de inhoud in grote mate kan bepalen.

4. L Een democratie met persvrijheid zal pas ontstaan als de elite weet dat ze hiermee de wil van het volk in haar eigen voordeel kan aansturen.
 5.  > K: Zie Edward Bernays, Walter Lippmann, Chomsky & Herman.

6. S : In de VS is het gewone volk de laatste 30 jaar steeds armer geworden. De elite werd enorm veel rijker.
7. E : Het is ondenkbaar dat de 99% er voor kiezen om zelf armer te worden.
9. L: Dat is een bewijs dat er geen echte democratie bestaat.
9. L: Check. Dit is met een simpele proef te bewijzen: Laat 10 proefpersonen stemmen over hun eigen jaarloon: omhoog of omlaag. En over het jaarloon van hun baas.   Als de meerderheid stemt om zelf minder te gaan verdienen, en hun baas extreem méér, dan was mijn hypothese onjuist.

10. L: We leven dus niet in een echte democratie.
11. E : Toch lezen we elke dag dat we in een democratie leven.
12. L:  De kranten die dit schrijven spreken dus onwaarheid.
13. L: Uit 3) en 5) en 12) moeten we concluderen dat de Media het belang van de elite dienen en ons een 'werkelijkheid' tonen die in hun voordeel biased is. ( biased = verdraaid, scheef, eenzijdig belicht)

14. In de bovenstaande 13 stellingen heb ik 10 maal de logica gebruikt en 1 maal de statistiek. Daar is dus geen ruimte voor Fake informatie.  Bij de stellingen 5, 7 en 11 zou ik mogelijk 'Fake' informatie kunnen gebruiken.  U moet mbt deze punten bepalen of U het met mij eens bent of niet.

15 Als U de stellingen 1-14 met mij eens bent, dan gaan we vanaf nu uit van  Axioma A :
   > De elite wil haar macht niet weggeven en controleert daartoe de inhoud van de Media  en ze zal  de pers  (cq persvrijheid)  tegenwerken die deze status quo bedreigt.

-----

Het bovenstaande schema heb ik opnieuw uitgeschreven, maar nu met toelichting in de tekst:

Ik baseer me op Logica  en Ervaring en Statistieken en Kennis en overtuigende One-liners.

1.K, L: De machthebbers, de elite,  proberen altijd hun macht te behouden. ( Axioma A)

( Om de juistheid van het axioma te onderbouwen:
Macht is begerenswaardig. Ook omdat dit grote voordelen biedt bij het verspreiden van de eigen genen. De macht-behoefte is dus een eigenschap die in elke populatie zal voorkomen.
Dus: wie de macht niet probeert te behouden raakt hem heel snel kwijt, want er zijn veel gegadigden.

1a L: Als er ooit een elite zou zijn die niet aan axioma A voldoet, dan is dat voor zeer korte tijd. Ik ken geen voorbeelden.

1b L: Democratie legt de macht bij het volk. Dit kan nooit de wens van de elite zijn.  

Het is onnatuurlijk, en verdient met wantrouwen te worden beschouwd.

Een elite zal nooit tot democratie besluiten. Maar de overwinnaars van een volksopstand kunnen daar wel toe besluiten.
Maar dan zal ze door de nieuwe elite worden afgeschaft zodra die daar de kans toe ziet,  of zodra het nodig is.

Het feit dat veel landen nu een democratie zijn, kan 2 oorzaken hebben:
1 Het afschaffen van de democratie – door de nieuwe elite-  is nooit meer gelukt.
   Het volk laat dit niet toe.  Het zou tot opstand leiden.
2. Het afschaffen van de democratie is niet nodig: de nieuwe elite ziet er meer voordelen van dan nadelen.  

Ik denk dat aanvankelijk mogelijkheid 1) belangrijk was. Maar ik denkook dat gaandeweg mogelijkheid 2)  aan belang won.

Het voordeel voor de elite om in een democratie te functioneren is enorm:
a)  Wanneer het volk er van overtuigd is dat alle mensen samen hebben besloten wat er gebeurt, dan is de bereidheid tot opstand veel lager.
b) Je biedt de meest ambitieuze tegenstanders van de elite een weg om hun  doel te bereiken: via het parlementaire stelsel.
Door selectieve bevordering krijg je ‘opvolgers’ die geen behoefte meer hebben om de elite werkelijk aan te vallen, want ze horen er na jarenlange strijd nu zelf toe. 

2. K, L: Een democratie is alleen aantrekkelijk voor een elite die de wil van het volk met succes kan sturen.
3. K, L: Echte persvrijheid is alleen aantrekkelijk voor de elite als de Elite de inhoud – op de belangrijke terreinen als belastingen en oorlog --  in grote mate kan bepalen.

( Toelichting: Een volksopstand kan de elite verdrijven. Daarna komen er nieuwe machthebbers. Dat zijn dan de elite. Bovenstaande redenering gaat dus en elk land op, omdat elk land een elite heeft. Behalve de landen die anarchistisch samen leven. Maar die landen bestaan niet.)


4. L:  Een democratie met persvrijheid zal pas ontstaan als de elite weet dat ze hiermee de wil van het volk kan aansturen, en wel in het voordeel van de elite.
 5.  > K: Zie Edward Bernays, Walter Lippmann, Chomsky & Herman.

6. S : In de VS is het gewone volk de laatste 30 jaar steeds armer geworden. De elite werd enorm veel rijker.
7. E : Het is ondenkbaar dat de 99% er voor zou kiezen om zelf armer te worden.
9. L: Dat is een bewijs dat er geen echte democratie bestaat.
9. L: Check. Dit is met een simpele proef te bewijzen: Laat 10 proefpersonen stemmen over hun eigen jaarloon: omhoog of omlaag. En over het jaarloon van hun baas.   Als de meerderheid stemt om zelf minder te gaan verdienen, en hun baas extreem méér, dan was mijn hypothese onjuist.

10. L: We leven dus niet in een echte democratie.
11. E : Toch lezen we elke dag dat we in een democratie leven.
12. L:  De kranten die dit schrijven spreken dus onwaarheid.
13. L: Uit 3) en 5) en 12) moeten we concluderen dat de Media het belang van de elite dienen en ons een 'werkelijkheid' tonen die in hun voordeel biased is. ( biased = verdraaid, scheef, eenzijdig belicht)

14. In de bovenstaande 13 stellingen heb ik 10 maal de logica gebruikt en 1 maal de statistiek. Daar is dus geen ruimte voor Fake informatie.  Bij de stellingen 5, 7 en 11 zou ik mogelijk 'Fake' informatie kunnen gebruiken.  U moet mbt deze punten bepalen of U het met mij eens bent of niet.

15 Als U de stellingen 1-14 met mij eens bent, dan gaan we vanaf nu uit van  Axioma B :
   > De elite wil haar macht niet weggeven en controleert daartoe de inhoud van de Media  en ze zal  de pers  (cq persvrijheid)  tegenwerken die deze status quo bedreigt.1 comment:

  1. Trollen, Hasbara, Monbiot etc: http://www.stopdebankiers.com/oudste-en-grootste-trollenfabriek-wereld/

    ReplyDelete